Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.348 din 20 noiembrie 2023  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.348 din 20 noiembrie 2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 103 din 5 februarie 2024
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) pct. IV lit. a) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007,
    în baza prevederilor lit. C pct. 7 şi 9 din Procedura privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.737/2012,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului,
    ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 18 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Darius-Georgel Vodă,
                    secretar general

    Bucureşti, 20 noiembrie 2023.
    Nr. 1.348.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 971/2014)
    LISTA
    organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate
    cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR),
    precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate
    montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor
    destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

┌───────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│Denumirea şi adresa │Domeniul │Activităţi │
│organismului │certificării şi/sau │desfăşurate │
│ │al inspecţiei │de organism │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- ambalaje conform │ │
│ │ADR │ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- ambalaje ADR │Inspecţie │
│ │conform ADR cap. │tehnică │
│ │6.1; │iniţială │
│ │- recipiente mari │Inspecţie │
│ │pentru transportul │tehnică │
│ │în vrac (RMV) │periodică │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.5; │ │
│ │- ambalaje mari │ │
│ │conform ADR cap. 6.6│ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │cisternă conform ADR│ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- cisterne mobile şi│ │
│ │containere de gaze │ │
│ │cu elemente multiple│ │
│ │(CGEM) „UN“ conform │ │
│ │ADR cap. 6.7; │ │
│ │- cisterne fixe │ │
│ │(vehicule-cisternă),│ │
│ │cisterne │ │
│ │demontabile, │ │
│ │containere-cisternă │Inspecţie │
│ │şi cutii mobile │tehnică │
│ │cisternă, ale căror │iniţială │
│ │rezervoare sunt │Inspecţie │
│ │construite din │tehnică │
│ │materiale metalice, │periodică │
│ │precum şi │Inspecţie │
│ │vehicule-baterie şi │tehnică │
│ │containere de gaze │anuală │
│ │cu elemente multiple│Inspecţie │
│ │(CGEM) conform ADR: │tehnică │
│ │2021 cap. 6.8, cu │excepţională │
│ │excepţia │ │
│ │substanţelor din │ │
│ │clasa 2 (subcap. │ │
│ │6.8.3); │ │
│ │- cisterne pentru │ │
│ │deşeuri care │ │
│ │operează sub vid │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.10; │ │
│ │- cisterne (altele │ │
│ │decât cele din cap. │ │
│ │6.7, 6.8, 6.10) │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.12 │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Inspecţie │
│ │Domeniul: │tehnică │
│ │- suprastructuri tip│iniţială │
│ │vrac conform ADR │Inspecţie │
│ │cap. 6.11 │tehnică │
│ │ │anuală │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │Ex şi MEMU pentru │Inspecţie │
│ │transportul │tehnică │
│ │mărfurilor │iniţială │
│ │periculoase │Inspecţie │
│ │explozive conform │tehnică │
│ │ADR cap. 2.2, cap. │anuală │
│ │4.1.5, cap. 4.7, │ │
│ │cap. 9.3, cap. 9.8 │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Inspecţie │
│ │ │tehnică │
│ │ │iniţială │
│ │Domeniul: │Inspecţie │
│ │- suprastructuri tip│tehnică │
│ │stelaj, fixe sau │periodică │
│ │demontabile, conform│Inspecţie │
│ │ADR cap. 4.1.3.8 │tehnică │
│ │ │anuală │
│ │ │Inspecţie │
│ │ │tehnică │
│ │ │excepţională │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│S. IPROCHIM - S.A. - │Domeniu │ │
│Organism de inspecţie │nereglementat de │ │
│ADR │Asociaţia de │ │
│Str. Mihai Eminescu nr.│Acreditare din │ │
│19-21, cod poştal │România - RENAR, │ │
│010512, Bucureşti, tel.│prin RS-10 OT, al │ │
│+021.2117654, fax: │inspecţiilor tehnice│ │
│+021.2102701, e-mail: │ADR pentru │ │
│office.adr@iprochim.ro │suprastructurile │ │
│Referenţialul pentru │vehiculelor │ │
│acreditare: SR EN ISO/ │destinate │ │
│CEI 17020:2012 │transportului │ │
│ │mărfurilor │ │
│ │periculoase din ADR │ │
│ │clasa 2 şi din anexa│ │
│ │I la Directiva 2010/│ │
│ │35/UE (TPED), pentru│ │
│ │operaţiile de │ │
│ │inspecţie care nu │ │
│ │intră sub incidenţa │ │
│ │ADR subcap. 6.8.3, │ │
│ │în ceea ce priveşte │ │
│ │următoarele: │ │
│ │- elementele de │ │
│ │legătură (de fixare)│ │
│ │între suprastructura│ │
│ │şi infrastructura │ │
│ │vehiculului, │ │
│ │inclusiv sistemul de│ │
│ │rezemare; │ │
│ │- calculele de │ │
│ │rezistenţă la │ │
│ │sarcini dinamice; │ │
│ │- existenţa şi │ │
│ │numărul necesar de │ │
│ │pereţi sparge-val │ │
│ │care, în caz că nu │ │
│ │corespund, pot │ │
│ │conduce la │ │
│ │răsturnarea │ │
│ │vehiculului sau la │ │
│ │imposibilitatea │ │
│ │practică de a │ │
│ │transporta unele │Inspecţie │
│ │mărfuri periculoase;│tehnică │
│ │- gradele de umplere│iniţială │
│ │maxime admisibile, │Inspecţie │
│ │care nu sunt │tehnică │
│ │specificate în │periodică │
│ │certificatele de │Inspecţie │
│ │inspecţie, situaţie │tehnică │
│ │care poate genera │intermediară │
│ │grave pericole │Inspecţie │
│ │privind siguranţa │tehnică │
│ │cisternei; │excepţională │
│ │- elementele │ │
│ │componente ale │ │
│ │echipamentului │ │
│ │(instalaţiei) de │ │
│ │operare, inclusiv │ │
│ │furtunurile, cu │ │
│ │excepţia supapelor │ │
│ │de siguranţă; │ │
│ │- semnalizările şi │ │
│ │etichetările conform│ │
│ │Acordului ADR; │ │
│ │- dotările necesare │ │
│ │pentru prevenirea şi│ │
│ │stingerea │ │
│ │incendiilor, │ │
│ │descărcarea │ │
│ │electricităţii │ │
│ │statice, precum şi │ │
│ │alte dotări │ │
│ │speciale, inclusiv │ │
│ │trusa ADR; │ │
│ │- protecţiile │ │
│ │anticorozive; │ │
│ │- izolaţia termică/ │ │
│ │protecţia │ │
│ │calorifugă; │ │
│ │- codul cisternei şi│ │
│ │dispoziţiile │ │
│ │speciale. │ │
│ │Din acest subdomeniu│ │
│ │nu fac parte │ │
│ │echipamentele │ │
│ │reglementate de │ │
│ │Directiva 2010/35/UE│ │
│ │(TPED) transpusă în │ │
│ │legislaţia naţională│ │
│ │prin Ordonanţa de │ │
│ │urgenţă a Guvernului│ │
│ │nr. 126/2011 privind│ │
│ │echipamentele sub │ │
│ │presiune │ │
│ │transportabile, │ │
│ │aprobată prin Legea │ │
│ │nr. 90/2012. │ │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- ambalaje conform │ │
│ │ADR │ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- ambalaje ADR │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.1; │ │
│ │- ambalaje pentru │ │
│ │substanţele din │Omologare de │
│ │clasa 6.2 conform │tip │
│ │ADR cap. 6.3; │ │
│ │- recipiente mari │ │
│ │pentru transportul │ │
│ │în vrac (RMV) │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.5; │ │
│ │- ambalaje mari │ │
│ │conform ADR cap. 6.6│ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │cisternă conform ADR│ │
│S. IPROCHIM - S.A. │Subdomenii: │ │
│- Organism de inspecţie│- cisterne mobile şi│ │
│ADR │containere de gaze │ │
│Str. Mihai Eminescu nr.│cu elemente multiple│ │
│19-21, cod poştal │(CGEM) „UN“ conform │ │
│010512, Bucureşti, │ADR cap. 6.7; │ │
│tel.: +021.2117654, │- cisterne fixe │ │
│fax: +021.2102701, │(vehicule-cisternă),│ │
│e-mail: │cisterne │ │
│office.adr@iprochim.ro │demontabile, │ │
│Referenţialul pentru │containere-cisternă │ │
│acreditare: SR EN ISO/ │şi cutii mobile │ │
│CEI 17020:2012 │cisternă, ale căror │ │
│ │rezervoare sunt │Omologare de │
│ │construite din │tip │
│ │materiale metalice, │Supravegherea│
│ │precum şi │fabricaţiei │
│ │vehicule-baterie şi │Inspecţia şi │
│ │containere de gaze │încercările │
│ │cu elemente multiple│iniţiale │
│ │(CGEM) conform ADR │ │
│ │cap. 6.8, cu │ │
│ │excepţia │ │
│ │substanţelor din │ │
│ │clasa 2 (subcap. │ │
│ │6.8.3); │ │
│ │- cisterne pentru │ │
│ │deşeuri care │ │
│ │operează sub vid │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.10; │ │
│ │- cisterne (altele │ │
│ │decât cele din cap. │ │
│ │6.7, 6.8, 6.10) │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.12 │ │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- ambalaje conform │ │
│ │ADR │ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- ambalaje ADR │Inspecţie │
│ │conform ADR cap. │tehnică │
│ │6.1; │iniţială │
│ │- recipiente mari │Inspecţie │
│ │pentru transportul │tehnică │
│ │în vrac (RMV) │periodică │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.5; │ │
│ │- ambalaje mari │ │
│ │conform ADR cap. 6.6│ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │cisternă conform ADR│ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- cisterne mobile şi│ │
│ │containere de gaze │ │
│ │cu elemente multiple│ │
│ │(CGEM) „UN“ conform │ │
│ │ADR cap. 6.7; │ │
│ │- cisterne fixe │ │
│ │(vehicule-cisternă),│ │
│ │cisterne │ │
│ │demontabile, │ │
│ │containere-cisternă │ │
│ │şi cutii mobile │ │
│ │cisternă, ale căror │Inspecţie │
│ │rezervoare sunt │tehnică │
│ │construite din │iniţială │
│ │materiale metalice, │Inspecţie │
│ │precum şi │tehnică │
│ │vehicule-baterie şi │intermediară │
│ │containere de gaze │Inspecţie │
│ │cu elemente multiple│tehnică │
│ │(CGME) conform ADR │periodică │
│ │cap. 6.8, cu │Inspecţie │
│ │excepţia │tehnică │
│ │suprastructurilor │excepţională │
│ │destinate │ │
│ │transportului rutier│ │
│ │al substanţelor din │ │
│ │clasa 2 (subcap. │ │
│ │6.8.3); │ │
│ │- cisterne pentru │ │
│ │deşeuri care │ │
│ │operează sub vid │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.10; │ │
│ │- cisterne (altele │ │
│ │decât cele din cap. │ │
│ │6.7, 6.8, 6.10) │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.12 │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Inspecţie │
│ │Domeniul: │tehnică │
│ │- suprastructuri tip│iniţială │
│ │vrac conform ADR │Inspecţie │
│ │cap. 6.11 │tehnică │
│ │ │periodică │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │Ex şi MEMU pentru │Inspecţie │
│ │transportul │tehnică │
│ │mărfurilor │iniţială │
│ │periculoase │inspecţie │
│ │explozive conform │tehnică │
│ │ADR cap. 2.2, cap. │periodică │
│ │4.1.5, cap. 4.7, │ │
│ │cap. 6.12, cap. 9.3,│ │
│ │cap. 9.8 │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │Inspecţie │
│ │- suprastructuri tip│tehnică │
│ │stelaj, fixe sau │iniţială │
│ │demontabile, conform│Inspecţie │
│ │ADR cap. 4.1.3.8 │tehnică │
│ │ │periodică │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│S. ADR INSPECT - S.R.L.│Domeniu │ │
│- Organism de inspecţie│nereglementat de │ │
│ADR │Asociaţia de │ │
│Str. Nicolae G. │Acreditare din │ │
│Caramfil nr. 22, et. 1,│România - RENAR, │ │
│ap. 105, sectorul 1, │prin RS-10 OT, al │ │
│Bucureşti, tel.: │inspecţiilor tehnice│ │
│+40213.199.929, e-mail:│ADR pentru │ │
│office@adrinspect.ro │suprastructurile │ │
│Referenţialul pentru │vehiculelor │ │
│acreditare: SR EN ISO/ │destinate │ │
│CEI 17020:2012 │transportului │ │
│ │mărfurilor │ │
│ │periculoase din ADR │ │
│ │clasa 2 şi din anexa│ │
│ │I la Directiva 2010/│ │
│ │35/UE (TPED), pentru│ │
│ │operaţiile de │ │
│ │inspecţie care nu │ │
│ │intră sub incidenţa │ │
│ │ADR subcap. 6.8.3, │ │
│ │în ceea ce priveşte │ │
│ │următoarele: │ │
│ │- elementele de │ │
│ │legătură (de fixare)│ │
│ │între suprastructura│ │
│ │şi infrastructura │ │
│ │vehiculului, │ │
│ │inclusiv sistemul de│ │
│ │rezemare; │ │
│ │- calculele de │ │
│ │rezistenţă la │ │
│ │sarcini dinamice; │ │
│ │- existenţa şi │ │
│ │numărul necesar de │ │
│ │pereţi sparge-val │ │
│ │care, în caz că nu │ │
│ │corespund, pot │ │
│ │conduce la │ │
│ │răsturnarea │ │
│ │vehiculului sau la │ │
│ │imposibilitatea │ │
│ │practică de a │Inspecţie │
│ │transporta unele │tehnică │
│ │mărfuri periculoase;│iniţială │
│ │- gradele de umplere│Inspecţie │
│ │maxime admisibile, │tehnică │
│ │care nu sunt │periodică │
│ │specificate în │Inspecţie │
│ │certificatele de │tehnică │
│ │inspecţie, situaţie │intermediară │
│ │care poate genera │Inspecţie │
│ │grave pericole │tehnică │
│ │privind siguranţa │excepţională │
│ │cisternei; │ │
│ │- elementele │ │
│ │componente ale │ │
│ │echipamentului │ │
│ │(instalaţiei) de │ │
│ │operare, inclusiv │ │
│ │furtunurile, cu │ │
│ │excepţia supapelor │ │
│ │de siguranţă; │ │
│ │- semnalizările şi │ │
│ │etichetările conform│ │
│ │Acordului ADR; │ │
│ │- dotările necesare │ │
│ │pentru prevenirea şi│ │
│ │stingerea │ │
│ │incendiilor, │ │
│ │descărcarea │ │
│ │electricităţii │ │
│ │statice, precum şi │ │
│ │alte dotări │ │
│ │speciale, inclusiv │ │
│ │trusa ADR; │ │
│ │- protecţiile │ │
│ │anticorozive; │ │
│ │- izolaţia termică/ │ │
│ │protecţia │ │
│ │calorifugă; │ │
│ │- codul cisternei şi│ │
│ │dispoziţiile │ │
│ │speciale. │ │
│ │Din acest subdomeniu│ │
│ │nu fac parte │ │
│ │echipamentele │ │
│ │reglementate de │ │
│ │Directiva 2010/35/UE│ │
│ │(TPED) transpusă în │ │
│ │legislaţia naţională│ │
│ │prin Ordonanţa de │ │
│ │urgenţă a Guvernului│ │
│ │nr. 126/2011, │ │
│ │aprobată prin Legea │ │
│ │nr. 90/2012. │ │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- ambalaje conform │ │
│ │ADR │ │
│ │Subdomenii: │Inspecţie │
│ │- ambalaje ADR │tehnică │
│ │conform ADR cap. │iniţială │
│ │6.1; │Inspecţie │
│ │- recipiente mari │tehnică │
│ │pentru transport în │periodică │
│ │vrac (RMV) conform │ │
│ │ADR cap. 6.5; │ │
│ │- ambalaje mari │ │
│ │conform ADR cap. 6.6│ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │cisternă conform ADR│ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- cisterne mobile şi│ │
│ │containere de gaz cu│ │
│ │elemente multiple │ │
│ │(CGEM) „UN“ conform │ │
│ │ADR cap. 6.7; │ │
│ │- cisterne fixe │ │
│ │(vehicule-cisternă),│ │
│ │cisterne │ │
│ │demontabile, │ │
│ │containere-cisterne │ │
│ │şi cutii mobile │ │
│ │cisternă, ale căror │Inspecţie │
│ │rezervoare sunt │tehnică │
│ │construite din │iniţială │
│ │materiale metalice, │Inspecţie │
│ │precum şi │tehnică │
│ │vehicule-baterie şi │periodică │
│ │containere de gaz cu│Inspecţie │
│ │elemente multiple │tehnică │
│ │(CGEM) conform ADR │intermediară │
│ │cap. 6.8, cu │Inspecţie │
│ │excepţia │tehnică │
│ │suprastructurilor │excepţională │
│ │destinate │ │
│ │transportului rutier│ │
│ │al substanţelor din │ │
│ │clasa 2 (subcap. │ │
│ │6.8.3) │ │
│ │- cisterne pentru │ │
│ │deşeuri care │ │
│ │operează sub vid │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.10; │ │
│ │- cisterne (altele │ │
│ │decât cele din cap. │ │
│ │6.7, cap. 6.8, cap. │ │
│ │6.10) conform ADR │ │
│ │cap. 6.12 │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Inspecţie │
│ │Domeniul: │tehnică │
│ │- suprastructuri tip│iniţială │
│ │vrac conform ADR │Inspecţie │
│ │cap. 6.11 │tehnică │
│ │ │intermediară │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │Ex şi MEMU pentru │Inspecţie │
│ │transportul │tehnică │
│ │mărfurilor │iniţială │
│ │periculoase │Inspecţie │
│ │explozive conform │tehnică │
│ │ADR cap. 2.2, cap. │intermediară │
│ │4.1.5, cap. 4.7, │ │
│ │cap. 6.12, cap. 9.3,│ │
│ │cap. 9.8 │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│CNCIR - S.A. - CNCIR │ │Inspecţie │
│CERT │ │tehnică │
│- Organism de inspecţie│Domeniul: │iniţială │
│ADR │- suprastructuri tip│Inspecţie │
│Str. Ocna Sibiului nr. │stelaj, fixe sau │tehnică │
│46-48, │demontabile, conform│intermediară │
│cod poştal 014011, │ADR cap. 4.1.3.8 │Inspecţie │
│sectorul 1, Bucureşti, │ │tehnică │
│România, │ │excepţională │
│tel.: +40.21.316.79.21,├────────────────────┼─────────────┤
│fax: +40.21.411.98.70, │Domeniu │ │
│e-mail: cert@cncir.eu │nereglementat de │ │
│Referenţialul pentru │Asociaţia de │ │
│acreditare: │Acreditare din │ │
│SR EN ISO/CEI │România - RENAR, │ │
│17020:2012 │prin RS-10 OT, al │ │
│ │inspecţiilor tehnice│ │
│ │ADR pentru │ │
│ │suprastructurile │ │
│ │vehiculelor │ │
│ │destinate │ │
│ │transportului │ │
│ │mărfurilor │ │
│ │periculoase din ADR │ │
│ │clasa 2 şi din anexa│ │
│ │I la Directiva 2010/│ │
│ │35/UE (TPED), pentru│ │
│ │operaţiile de │ │
│ │inspecţie care nu │ │
│ │intră sub incidenţa │ │
│ │ADR subcap. 6.8.3, │ │
│ │în ceea ce priveşte │ │
│ │următoarele: │ │
│ │- elementele de │ │
│ │legătură (de fixare)│ │
│ │între suprastructura│ │
│ │şi infrastructura │ │
│ │vehiculului, │ │
│ │inclusiv sistemul de│ │
│ │rezemare; │ │
│ │- calculele de │ │
│ │rezistenţă la │ │
│ │sarcini dinamice; │ │
│ │- existenţa şi │ │
│ │numărul necesar de │ │
│ │pereţi sparge-val; │Inspecţie │
│ │- gradele de umplere│tehnică │
│ │maxime admisibile, │iniţială │
│ │care nu sunt │Inspecţie │
│ │specificate în │tehnică │
│ │certificatele de │periodică │
│ │inspecţie; │Inspecţie │
│ │- elementele │tehnică │
│ │componente ale │intermediară │
│ │echipamentului │Inspecţie │
│ │(instalaţiei) de │tehnică │
│ │operare, inclusiv │excepţională │
│ │furtunurile, cu │ │
│ │excepţia supapelor │ │
│ │de siguranţă; │ │
│ │- semnalizările şi │ │
│ │etichetările conform│ │
│ │Acordului ADR; │ │
│ │- dotările necesare │ │
│ │pentru prevenirea şi│ │
│ │stingerea │ │
│ │incendiilor, │ │
│ │descărcarea │ │
│ │electricităţii │ │
│ │statice, precum şi │ │
│ │alte dotări │ │
│ │speciale, inclusiv │ │
│ │trusa ADR; │ │
│ │- protecţia │ │
│ │anticorozivă; │ │
│ │- izolaţia termică/ │ │
│ │calorifugă; │ │
│ │- codul cisternei şi│ │
│ │dispoziţiile │ │
│ │speciale. │ │
│ │Din acest subdomeniu│ │
│ │nu fac parte │ │
│ │echipamentele │ │
│ │reglementate de │ │
│ │Directiva 2010/35/UE│ │
│ │(TPED) transpusă în │ │
│ │legislaţia naţională│ │
│ │prin Ordonanţa de │ │
│ │urgenţă a Guvernului│ │
│ │nr. 126/2011, │ │
│ │aprobată prin Legea │ │
│ │nr. 90/2012. │ │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- ambalaje conform │ │
│ │ADR │ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- ambalaje ADR │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.1; │ │
│ │- ambalaje pentru │Omologare de │
│ │substanţe din clasa │tip │
│ │6.2 conform ADR cap.│ │
│ │6.3; │ │
│ │- recipiente mari │ │
│ │pentru transport în │ │
│ │vrac (RMV) conform │ │
│ │ADR cap. 6.5; │ │
│ │- ambalaje mari │ │
│ │conform ADR cap. 6.6│ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │cisternă conform ADR│ │
│ │Subdomenii: │ │
│CNCIR - S.A. - CNCIR │- cisterne mobile şi│ │
│CERT │containere de gaz cu│ │
│- Organism de inspecţie│elemente multiple │ │
│ADR │(CGEM) „UN“ conform │ │
│Str. Ocna Sibiului nr. │ADR cap. 6.7; │ │
│46-48, │- cisterne fixe │ │
│cod poştal 014011, │(vehicule-cisternă),│ │
│sectorul 1, Bucureşti, │cisterne │ │
│România, │demontabile, │ │
│tel.: +40.21.316.79.21,│containere-cisterne │ │
│fax: +40.21.411.98.70, │şi cutii mobile │ │
│e-mail: cert@cncir.eu │cisternă, ale căror │ │
│Referenţialul pentru │rezervoare sunt │ │
│acreditare: SR EN ISO/ │construite din │Omologare de │
│CEI 17020:2012 │materiale metalice, │tip │
│ │precum şi │Supravegherea│
│ │vehicule-baterie şi │fabricaţiei │
│ │containere de gaz cu│Inspecţie şi │
│ │elemente multiple │încercări │
│ │(CGEM) conform ADR │iniţiale │
│ │cap. 6.8, cu │ │
│ │excepţia │ │
│ │suprastructurilor │ │
│ │destinate │ │
│ │transportului rutier│ │
│ │al substanţelor din │ │
│ │clasa 2 (subcap. │ │
│ │6.8.3); │ │
│ │- cisterne pentru │ │
│ │deşeuri care │ │
│ │operează sub vid │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.10; │ │
│ │- cisterne (altele │ │
│ │decât cele din cap. │ │
│ │6.7, cap. 6.8, cap. │ │
│ │6.10) conform ADR │ │
│ │cap. 6.12 │ │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │cisternă conform ADR│ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- cisterne fixe │ │
│ │(vehicule-cisternă),│ │
│ │cisterne │ │
│ │demontabile, │ │
│ │containere-cisternă │Inspecţie │
│ │şi cutii mobile │tehnică │
│ │cisternă, ale căror │iniţială │
│ │rezervoare sunt │Inspecţie │
│ │construite din │tehnică │
│ │materiale metalice, │intermediară │
│ │precum şi │(anuală) │
│ │vehicule-baterie şi │Inspecţie │
│ │containere de gaze │tehnică │
│ │cu elemente multiple│periodică │
│ │(CGEM) conform ADR │ │
│ │2021 cap. 6.8, cu │ │
│ │excepţia │ │
│ │suprastructurilor │ │
│ │destinate │ │
│ │transportului rutier│ │
│ │al substanţelor din │ │
│ │clasa 2 (subcap. │ │
│ │6.8.3) │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │Inspecţie │
│ │- suprastructuri tip│tehnică │
│ │cisternă conform ADR│iniţială │
│ │Subdomenii: │Inspecţie │
│ │- cisterne pentru │tehnică │
│ │deşeuri care │intermediară │
│ │operează sub vid │(anuală) │
│ │conform ADR cap. │Inspecţie │
│ │6.10 │tehnică │
│ │ │periodică │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │Ex şi MEMU pentru │Inspecţie │
│ │transportul │tehnică │
│S. ATMP INSPECT - │mărfurilor │iniţială │
│S.R.L. - Organism de │periculoase │Inspecţie │
│inspecţie ADR │explozive conform │tehnică │
│Str. Gării nr. 16A, │ADR cap. 4.7; │intermediară │
│Oneşti, judeţul Bacău, │compartimente │(anuală) │
│tel.: 0744.253.122, │speciale pentru │ │
│0751.107.711, e-mail: │transport explozivi │ │
│office@atmpinspect.ro │cap. 6.12.5 │ │
│Referenţialul pentru ├────────────────────┼─────────────┤
│acreditare: SR EN ISO/ │ │Inspecţie │
│CEI 17020:2012 │Domeniul: │tehnică │
│ │- suprastructuri tip│iniţială │
│ │container vrac │Inspecţie │
│ │conform ADR cap. │tehnică │
│ │6.11 │intermediară │
│ │ │(anuală) │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Inspecţie │
│ │Domeniul: │tehnică │
│ │- suprastructuri tip│iniţială │
│ │stelaj, fixe sau │Inspecţie │
│ │demontabile conform │tehnică │
│ │ADR cap. 4.1.3.8 │intermediară │
│ │ │(anuală) │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniu │ │
│ │nereglementat de │ │
│ │Asociaţia de │ │
│ │Acreditare din │ │
│ │România - RENAR, │ │
│ │prin RS-10 OT, al │ │
│ │inspecţiilor tehnice│ │
│ │ADR pentru │ │
│ │suprastructurile │ │
│ │vehiculelor │ │
│ │destinate │ │
│ │transportului │ │
│ │mărfurilor │ │
│ │periculoase din ADR │Inspecţie │
│ │clasa 2 şi din anexa│tehnică │
│ │I la Directiva 2010/│intermediară.│
│ │35/UE (TPED), pentru│ │
│ │operaţiile de │ │
│ │inspecţie care nu │ │
│ │intră sub incidenţa │ │
│ │ADR subcap. 6.8.3, │ │
│ │în ceea ce priveşte │ │
│ │următoarele: │ │
│ │- elementele de │ │
│ │legătură (de fixare)│ │
│ │între suprastructura│ │
│ │şi infrastructura │ │
│ │vehiculului, │ │
│ │inclusiv sistemul de│ │
│ │rezemare; │ │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- calculele de │ │
│ │rezistenţă la │ │
│ │sarcini dinamice; │ │
│ │- existenţa şi │ │
│ │numărul necesar de │ │
│ │pereţi sparge-val; │ │
│ │- gradele de umplere│ │
│ │maxime admisibile, │ │
│ │care nu sunt │ │
│ │specificate în │ │
│ │certificatele de │ │
│ │inspecţie; │ │
│ │- elementele │ │
│ │componente ale │ │
│ │echipamentului │ │
│ │(instalaţiei) de │ │
│ │operare, inclusiv │ │
│ │furtunurile, cu │ │
│ │excepţia supapelor │ │
│ │de siguranţă; │ │
│ │- semnalizările şi │ │
│ │etichetările conform│ │
│ │Acordului ADR; │ │
│ │- dotările necesare │ │
│ │pentru prevenirea şi│ │
│ │stingerea │ │
│ │incendiilor, │ │
│ │descărcarea │ │
│ │electricităţii │ │
│ │statice, precum şi │ │
│ │alte dotări │ │
│ │speciale, inclusiv │ │
│ │trusa ADR; │ │
│ │- protecţia │ │
│ │anticorozivă; │ │
│ │- izolaţia termică/ │ │
│ │calorifugă; │ │
│ │- codul cisternei şi│ │
│ │dispoziţiile │ │
│ │speciale. │ │
│ │Din acest subdomeniu│ │
│ │nu fac parte │ │
│ │echipamentele │ │
│ │reglementate de │ │
│ │Directiva 2010/35/UE│ │
│ │(TPED) transpusă în │ │
│ │legislaţia naţională│ │
│ │prin Ordonanţa de │ │
│ │urgenţă a Guvernului│ │
│ │nr. 126/2011, │ │
│ │aprobată prin Legea │ │
│ │nr. 90/2012. │ │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- ambalaje │ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- ambalaje ADR │Inspecţie │
│ │conform ADR cap. │tehnică │
│ │6.1; │iniţială │
│ │- recipiente mari │Inspecţie │
│ │pentru transportul │tehnică │
│ │în vrac (RMV) │periodică │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.5; │ │
│ │- ambalaje mari │ │
│ │conform ADR cap. 6.6│ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Inspecţie │
│ │Domeniul: │tehnică │
│ │- suprastructuri tip│iniţială │
│ │vrac conform ADR │Inspecţie │
│ │cap. 6.11 │tehnică │
│ │ │intermediară │
│ │ │(anuală) │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │cisternă conform ADR│ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- cisterne mobile şi│ │
│ │containere de gaze │ │
│ │cu elemente multiple│ │
│ │(CGEM) „UN“ conform │ │
│ │ADR cap. 6.7; │ │
│ │- cisterne fixe │ │
│ │(vehicule-cisternă),│ │
│ │cisterne │ │
│ │demontabile, │ │
│S. INSPECTCHIM - S.R.L.│containere-cisternă │Inspecţie │
│- Organism de inspecţie│şi cutii mobile │tehnică │
│ADR │cisternă, ale căror │iniţială │
│Bucureşti, sectorul 3, │rezervoare sunt │Inspecţie │
│Splaiul Independenţei │construite din │tehnică │
│nr. 2K, camerele 7 şi │materiale metalice, │periodică │
│8, sc. 1, etaj 1, tel. │precum şi │Inspecţie │
│0721.241.515, e-mail: │vehicule-baterie şi │tehnică │
│office@inspectchim.ro │containere de gaze │intermediară │
│calitate@inspectchim.ro│cu elemente multiple│(anuală) │
│Referenţialul pentru │(CGEM) conform ADR │Inspecţie │
│acreditare: SR EN ISO/ │cap. 6.8, cu │tehnică │
│CEI 17020:2012 │excepţia │excepţională │
│ │substanţelor din │ │
│ │clasa 2 (subcap. │ │
│ │6.8.3); │ │
│ │- cisterne pentru │ │
│ │deşeuri care │ │
│ │operează sub vid │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.10; │ │
│ │- cisterne (altele │ │
│ │decât cele din cap. │ │
│ │6.7, 6.8, 6.10) │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.12 │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│Inspecţie │
│ │Ex şi MEMU pentru │tehnică │
│ │transportul │iniţială │
│ │mărfurilor │Inspecţie │
│ │periculoase │tehnică │
│ │explozive conform │intermediară │
│ │ADR cap. 2.2; cap. │(anuală) │
│ │4.1.5; cap. 4.7; │ │
│ │cap. 9.3; cap. 9.8 │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Inspecţie │
│ │ │tehnică │
│ │Domeniul: │iniţială │
│ │- suprastructuri tip│Inspecţie │
│ │stelaj fixe sau │tehnică │
│ │demontabile conform │intermediară │
│ │ADR cap. 4.1.3.8 │(anuală) │
│ │ │Inspecţie │
│ │ │tehnică │
│ │ │excepţională │
├───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- ambalaje │ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- ambalaje ADR │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.1; │ │
│ │- ambalaje pentru │ │
│ │substanţele din │Omologare de │
│ │clasa 6.2 conform │tip │
│ │ADR cap. 6.3; │ │
│ │- recipiente mari │ │
│ │pentru transportul │ │
│ │în vrac (RMV) │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.5; │ │
│ │- ambalaje mari │ │
│ │conform ADR cap. 6.6│ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Domeniul: │ │
│ │- suprastructuri tip│ │
│ │cisternă conform ADR│ │
│ │Subdomenii: │ │
│ │- cisterne mobile şi│ │
│ │containere de gaze │ │
│ │cu elemente multiple│ │
│S. INSPECTCHIM - S.R.L.│(CGEM) „UN“ conform │ │
│- Organism de inspecţie│ADR cap. 6.7; │ │
│ADR │- cisterne fixe │ │
│Bucureşti, sectorul 3, │(vehicule-cisternă),│ │
│Splaiul Independenţei │cisterne │ │
│nr. 2K, camerele 7 şi │demontabile, │ │
│8, sc. 1, etaj 1, tel. │containere-cisternă │ │
│0721.241.515, e-mail: │şi cutii mobile │ │
│office@inspectchim.ro │cisternă, ale căror │ │
│calitate@inspectchim.ro│rezervoare sunt │ │
│Referenţialul pentru │construite din │ │
│acreditare: SR EN ISO/ │materiale metalice, │ │
│CEI 17020:2012 │precum şi │Omologare de │
│ │vehicule-baterie şi │tip │
│ │containere de gaze │Supravegherea│
│ │cu elemente multiple│fabricaţiei │
│ │(CGEM) conform ADR │Inspecţia şi │
│ │cap. 6.8, cu │încercările │
│ │excepţia │iniţiale │
│ │substanţelor din │ │
│ │clasa 2 (subcap. │ │
│ │6.8.3); │ │
│ │- cisterne pentru │ │
│ │deşeuri care │ │
│ │operează sub vid │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.10; │ │
│ │- cisterne, │ │
│ │containere pentru │ │
│ │transportul în vrac │ │
│ │şi compartimente │ │
│ │speciale pentru │ │
│ │explozivi ale │ │
│ │unităţilor mobile │ │
│ │pentru fabricarea │ │
│ │explozivilor (MEMU) │ │
│ │conform ADR cap. │ │
│ │6.12 │ │
└───────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016