Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.342 din 4 noiembrie 2011 privind publicarea Programului de colaborare in domeniile culturii, educatiei si stiintei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Bucuresti la 8 septembrie 2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.342 din 4 noiembrie 2011  privind publicarea Programului de colaborare in domeniile culturii, educatiei si stiintei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Bucuresti la 8 septembrie 2011    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.342 din 4 noiembrie 2011 privind publicarea Programului de colaborare in domeniile culturii, educatiei si stiintei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Bucuresti la 8 septembrie 2011

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 9 noiembrie 2011

    În baza art. 4 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere cã tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnãrii, în conformitate cu prevederile sale,
    în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

     ARTICOL UNIC
    Se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Bucureşti la 8 septembrie 2011.


            Ministrul afacerilor externe,
                  Teodor Baconschi


    Bucureşti, 4 octombrie 2011.
    Nr. 1.342.


                                 PROGRAM
         de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei între
              Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia

    Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, denumite în continuare pãrţi,
    în baza art. 15 din Acordul privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învãţãmântului, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Bucureşti, la 20 septembrie 1994,
    având în vedere voinţa comunã de dezvoltare şi extindere a colaborãrii în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei,
    au convenit urmãtoarele:

    CAP. I
    Culturã şi artã

    ART. 1
    Pãrţile vor încuraja colaborarea şi schimbul de artişti şi specialişti în domeniile teatrului, muzicii, artelor plastice, patrimoniului cultural imaterial, istoriei, muzeelor, educaţiei muzeale şi arhitecturii.
    ART. 2
    Pãrţile vor organiza sesiuni ştiinţifice vizând legislaţia în domeniul patrimoniului cultural, în România şi în Republica Armenia.
    ART. 3
    Pãrţile vor realiza un proiect de colaborare în domeniul inventarierii valorilor de patrimoniu din cimitirele armeneşti de pe teritoriul României, vor realiza descifrarea şi publicarea inscripţiilor de pe pietrele tombale şi vor edita un catalog trilingv, în limbile românã, armeanã şi într-o limbã de circulaţie internaţionalã.
    ART. 4
    Pãrţile vor iniţia, prin eforturi comune, programul de inventariere a monumentelor istorice legate de evoluţia istoricã a comunitãţii armeneşti din România.
    ART. 5
    Pãrţile vor face schimb de o expoziţie cu tematicã referitoare la patrimoniul cultural naţional al fiecãrui stat, în condiţii organizatorice şi financiare ce vor fi reglementate printr-un acord separat.
    ART. 6
    Pãrţile vor realiza un proiect de colaborare între instituţiile cu atribuţii în protecţia şi conservarea patrimoniului naţional, sprijinind colaborarea în cercetarea, documentarea şi conservarea monumentelor unui stat aflate pe teritoriul celuilalt stat.
    ART. 7
    Pãrţile vor realiza un proiect de colaborare directã în domeniul cinematografiei prin:
    a) schimb de informaţii şi material audiovizual între arhivele cinematografice;
    b) schimburi la specialişti;
    c) participarea la festivaluri;
    d) organizarea de sãptãmâni ale filmului românesc şi ale filmului armean, pe bazã de reciprocitate.
    ART. 8
    Pãrţile vor realiza un proiect de colaborare în domeniul muzicii şi dansului prin:
    a) schimb de informaţii privind festivalurile şi concursurile folclorice internaţionale desfãşurate pe teritoriul statului lor şi stimularea contactelor realizate pe bazã de impresariat;
    b) schimb de informaţii şi invitaţii reciproce privind manifestãrile internaţionale muzicale, de balet şi de dans organizate pe teritoriul statului lor;
    c) schimb de informaţii legate de meserii tradiţionale şi organizarea unor schimburi de meşteri populari din cele douã state.
    ART. 9
    Pãrţile vor colabora în cadrul programelor culturale iniţiate de Consiliul Europei.
    ART. 10
    Pãrţile vor realiza un proiect de colaborare în domeniul activitãţii muzeale şi în domeniul protecţiei patrimoniului cultural-istoric prin:
    a) încurajarea contactelor dintre diferite muzee şi organizarea, pe bazã de reciprocitate, a expoziţiilor şi a bibliotecilor;
    b) sprijinirea formãrii de expediţii mixte pentru a efectua sãpãturi arheologice şi, de asemenea, schimbul de experţi în acest domeniu;
    c) schimbul de literaturã de specialitate şi de experţi în domeniul activitãţii muzeale şi al conducerii muzeelor, al lucrãrilor de arheologie şi de conservare-restaurare.
    ART. 11
    Pãrţile vor realiza un proiect de colaborare între asociaţiile profesionale ale fotografilor şi vor favoriza schimbul de expoziţii de fotografii documentare şi artistice.
    ART. 12
    Pãrţile favorizeazã stabilirea colaborãrii directe dintre bibliotecile din cele douã state, prin schimb de specialişti, materiale informaţionale şi de literaturã.

    CAP. II
    Educaţie

    ART. 13
    Pãrţile colaboreazã şi efectueazã schimb de experienţã în domeniul educaţiei prin transmiterea reciprocã de informaţii referitoare la structura, conţinutul şi organizarea sistemelor lor de educaţie, la planurile şi programele de învãţãmânt, manualele, culegerile şi mijloacele tehnice, la metodologia de şcolarizare, publicaţiile periodice şi altã literaturã de specialitate. În acest scop, pãrţile vor organiza schimburi de experţi/specialişti în domenii de interes comun.
    ART. 14
    Pãrţile sprijinã cooperarea directã dintre şcolile medii/liceele din cele douã state. Pãrţile vor face schimb de informaţii referitoare la programele de învãţãmânt şi la alte documente privind predarea limbii materne şi învãţarea limbilor strãine în şcolile medii şi licee.
    ART. 15
    Pãrţile sprijinã încheierea de acorduri directe între instituţiile de învãţãmânt superior.
    ART. 16
    (1) Partea românã va acorda anual:
    a) 3 burse pentru studii de licenţã;
    b) 3 burse pentru studii de masterat;
    c) 2 burse pentru studii de doctorat;
    d) 30 de luni-bursã pentru stagii de specializare, care pot fi fragmentate pe o duratã de 3-9 luni/persoanã;
    e) 3 locuri pentru participarea la cursurile de varã de limbã, literaturã şi civilizaţie româneascã.
    (2) Persoanele beneficiare ale burselor menţionate la alin. (1) pct. a), b) şi c), care nu cunosc limba statului primitor, vor fi înscrise la cursuri pregãtitoare de limba românã.
    (3) Pentru schimburile prevãzute la alin. (1) pct. d) şi e), înscrierea la studii este condiţionatã de cunoaşterea limbii române sau a unei limbi de circulaţie internaţionalã.
    (4) Partea armeanã va acorda anual:
    a) 3 burse pentru studii de licenţã;
    b) 3 burse pentru studii de masterat;
    c) 2 burse pentru studii de doctorat.
    (5) Partea armeanã va oferi studii de limba românã, literaturã şi istorie în instituţii de învãţãmânt superior din Republica Armenia (Universitatea de Stat din Erevan şi Universitatea Lingvisticã de Stat din Erevan).
    ART. 17
    Pãrţile vor continua sã sprijine învãţarea limbii, literaturii şi civilizaţiei româneşti în Republica Armenia şi a limbii, literaturii şi civilizaţiei armene în România, prin funcţionarea lectoratului de limbã românã la Universitatea din Erevan şi prin înfiinţarea unui lectorat de limbã armeanã într-o instituţie de învãţãmânt superior din România.
    ART. 18
    Pãrţile vor primi la studii în instituţiile lor de învãţãmânt de stat de toate gradele personalul oficiilor cu funcţie de reprezentare oficialã ale celor douã state - ambasade, oficii consulare, centre culturale, lectorate de limbã, literaturã şi civilizaţie, alte organizaţii din aceastã categorie, ca şi pe membrii de familie ai acestuia, în conformitate cu legislaţia proprie în vigoare din cele douã state.
    ART. 19
    Pãrţile vor face schimb de documentaţie privind istoria, geografia, dezvoltarea economicã şi politicã a statelor lor, în scopul prezentãrii integrale a domeniilor respective în manualele şi enciclopediile editate în ambele state.

    CAP. III
    Ştiinţã

    ART. 20
    Pãrţile sprijinã dezvoltarea colaborãrii dintre Academia Românã şi Academia Naţionalã Armeanã de Ştiinţe, pe baza unui acord direct de colaborare.
    ART. 21
    (1) Pãrţile sprijinã dezvoltarea colaborãrii în domeniul cercetãrii ştiinţifice în baza Acordului de cooperare ştiinţificã şi tehnologicã dintre Ministerul Cercetãrii şi Tehnologiei din România şi Ministerul Învãţãmântului Superior şi Ştiinţei din Republica Armenia, semnat la Bucureşti, la 20 septembrie 1994.
    (2) Pãrţile vor face schimb de informaţii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. În acest scop, vor invita reprezentanţii statelor lor sã participe la congrese, conferinţe, simpozioane şi alte manifestãri ştiinţifice internaţionale.
    (3) Condiţiile de participare vor fi convenite în fiecare caz concret.
    (4) Pãrţile sprijinã, de asemenea, publicarea de materiale tehnico-ştiinţifice realizate în comun.
    ART. 22
    Pãrţile sprijinã realizarea de proiecte comune de cercetare ştiinţificã în domenii prioritare de interes reciproc, inclusiv în cadrul proiectelor internaţionale.

    CAP. IV
    Tineret şi sport

    ART. 23
    Pãrţile sprijinã dezvoltarea colaborãrii în domeniul tineretului, prin stabilirea contactelor directe dintre organizaţiile de tineret din cele douã state, elaborarea şi realizarea programelor comune, precum şi prin schimbul de informaţii şi de reprezentanţi.
    ART. 24
    (1) Pãrţile sprijinã schimburile convenite între federaţiile sportive, cluburile, organizaţiile şi instituţiile cu competenţe în domeniul sportului din cele douã state.
    (2) Acţiunile convenite şi condiţiile de realizare a acestora vor fi stabilite direct de instituţiile interesate.

    CAP. V
    Mass-media

    ART. 25
    Pãrţile vor reînnoi acordul existent, încheiat între televiziunile românã şi armeanã. Noul acord va promova schimbul de ştiri, precum şi schimbul pe baze comerciale de materiale privind aspectele politice, sociale, economice şi culturale din cele douã state.
    ART. 26
    Pãrţile sprijinã colaborarea dintre agenţiile naţionale de presã ale celor douã state, AGERPRES, respectiv ARMENPRES. Colaborarea profesionalã se concretizeazã prin schimburi de informaţii, fotografii de presã şi schimburi de experienţã între jurnalişti şi alţi specialişti în domeniu - tehnic, marketing etc. - în baza protocolului de colaborare dintre cele douã agenţii.
    ART. 27
    Pãrţile vor încuraja colaborarea directã dintre posturile publice de radio în scopul promovãrii cunoaşterii reciproce a celor douã popoare, al întãririi cooperãrii bilaterale şi al creşterii posibilitãţilor de schimburi culturale.

    CAP. VI
    Prevederi generale şi condiţii financiare

    ART. 28
    Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, schimburile de persoane vor fi realizate dupã cum urmeazã:
    a) partea trimiţãtoare acoperã cheltuielile de transport internaţional dus-întors între capitalele celor douã state;
    b) partea primitoarea acoperã cheltuielile de transport intern, cazare şi masã, conform legislaţiei interne în vigoare;
    c) partea primitoare asigurã asistenţa medicalã gratuitã în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare.
    ART. 29
    Pentru schimburile de persoane prevãzute la art. 13, partea trimiţãtoare va suporta cheltuielile de transport internaţional dus-întors pânã la capitala celuilalt stat, iar partea primitoare va asigura cazarea, masa, organizarea programului de activitãţi, translatorul, dacã este cazul, transportul intern cerut de programul respectiv şi asistenţã medicalã gratuitã, în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare.
    ART. 30
    Pentru bursierii prevãzuţi la art. 16, partea primitoare va oferi o bursã lunarã, în conformitate cu legislaţia în vigoare, scutire de taxele şcolare, acces la cãminele şi cantinele studenţeşti, asistenţã medicalã gratuitã, în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare.
    ART. 31
    Pentru participanţii la cursurile de varã, partea primitoare va asigura:
    a) scutirea de taxa de înscriere;
    b) cazare şi masã gratuite;
    c) asistenţã medicalã gratuitã, în caz de urgenţe medicochirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare;
    d) gratuitate pentru excursiile organizate în cadrul programului de studii.
    ART. 32
    Partea primitoare va asigura lectorilor prevãzuţi la art. 17 un salariu lunar echivalent salariului profesorilor proprii cu aceeaşi pregãtire şi vechime în muncã, cazarea gratuitã în condiţii decente în spaţiul pus la dispoziţie de instituţia gazdã, asistenţã medicalã gratuitã, în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare, şi permis de şedere gratuit.
    ART. 33
    Dosarele candidaţilor la bursele prevãzute la art. 16 se transmit pãrţii primitoare înaintea datei de 1 mai a fiecãrui an. Rezultatele examinãrii acestora vor fi comunicate nu mai târziu de o lunã înainte de începerea cursurilor.
    Dosarele candidaţilor vor cuprinde urmãtoarele documente:
    a) pentru studiile complete - universitare, masterat sau doctorat:
    (i) copie xerox a filei paşaportului în care sunt înscrise datele personale;
    (ii) copie legalizatã a certificatului de naştere şi traducere oficialã în limba englezã a acestuia;
    (iii) copie legalizatã şi traducere oficialã în limba englezã a documentelor de studii - diplomã şi foaie matricolã, care sã permitã înscrierea aplicanţilor la studii universitare complete, masterat sau doctorat, în funcţie de tipul de studii solicitat;
    (iv) adeverinţã medicalã care sã cuprindã investigaţiile medicale necesare accesului în colectivitate;
    (v) cerere-tip pentru înscrierea la studii, care sã specifice domeniul de studiu şi centrul universitar solicitat;
    b) pentru stagii de specializare:
    (i) copie xerox a filei paşaportului în care sunt înscrise datele personale;
    (ii) recomandarea instituţiei trimiţãtoare;
    (iii) plan de studiu;
    (iv) adeverinţã medicalã care sã cuprindã investigaţiile medicale necesare accesului în colectivitate;
    (v) cerere-tip pentru înscrierea la studii, care sã specifice domeniul de studiu şi centrul universitar solicitat;
    c) pentru cursuri de varã:
    (i) copie xerox a filei paşaportului în care sunt înscrise datele personale;
    (ii) cerere-tip pentru înscrierea la cursurile de varã, cu precizarea centrului universitar solicitat;
    (iii) recomandarea instituţiei trimiţãtoare sau a ambasadei statului primitor;
    (iv) scurt argument care sã susţinã aplicaţia efectuatã;
    (v) adeverinţã medicalã care sã cuprindã investigaţiile medicale necesare accesului în colectivitate.
    ART. 34
    Pãrţile vor crea pe teritoriul statului lor condiţii pentru doctoranzi/aspiranţi, cetãţeni ai statului celeilalte pãrţi, în vederea susţinerii tezelor de doctorat/disertaţiilor în instituţiile de învãţãmânt superior din reţeaua ministerelor de resort din cele douã state.
    Problemele legate de susţinerea tezelor de doctorat/disertaţiilor doctoranzilor/aspiranţilor se vor reglementa astfel:
    a) cheltuielile de transport internaţional din capitala statului respectiv şi retur vor fi suportate de partea trimiţãtoare sau doctorand/aspirant;
    b) cheltuielile de transport intern în statul unde se va susţine teza de doctorat/disertaţia vor fi suportate de doctorand/aspirant;
    c) partea primitoare va asigura:
    (i) acces în cãminele şi cantinele studenţeşti în regimul studenţilor proprii;
    (ii) acces la baza materialã de care dispune instituţia de învãţãmânt superior gazdã în aceleaşi condiţii ca pentru doctoranzii/aspiranţii proprii;
    (iii) scutirea de taxe de şedere;
    (iv) asistenţã medicalã gratuitã, în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemoepidemic, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare.
    ART. 35
    Cheltuielile pentru organizarea expoziţiilor vor fi suportate astfel:
    a) partea trimiţãtoare suportã cheltuielile de asigurare şi de transport internaţional al exponatelor pânã în capitala statului pãrţii primitoare şi retur;
    b) partea primitoare va suporta cheltuielile de transport intern, cheltuielile de organizare şi publicitate;
    c) partea primitoare va asigura securitatea exponatelor pe teritoriul statului sãu, conform acordului special semnat între instituţiile corespunzãtoare ale ambelor pãrţi.
    ART. 36
    Prezentul program nu exclude posibilitatea realizãrii altor acţiuni şi schimburi, inclusiv în situaţii punctuale, prin acordul pãrţilor, cu condiţia ca partea trimiţãtoare sã îşi asume cheltuielile corespunzãtoare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    Prezentul program va intra în vigoare la data semnãrii şi va rãmâne valabil 5 ani.


    Semnat la Bucureşti la 8 septembrie 2011, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, armeanã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul în care existã diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba englezã.

                Pentru Guvernul României,
                   Anton Niculescu,
                 secretar de stat pentru
                dezvoltare instituţionalã
                şi relaţia cu Parlamentul,
               Ministerul Afacerilor Externe

           Pentru Guvernul Republicii Armenia,
                  Hamlet Gasparian,
          ambasador extraordinar şi plenipotenţiar
          al Republicii Armenia la Bucureşti

                       ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016