Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015  privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015

    Având în vedere:
    - dispoziţiile art. 4 lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată;
    - în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

    ART. I
    Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

──────────
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

    ART. II
    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.


          Directorul general al Agenţiei Naţionale
            de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                   Radu Codruţ Ştefănescu


    Bucureşti, 26 noiembrie 2015.
    Nr. 1.340.

    ANEXĂ

    Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 şi 571 bis din 531 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6
    Accesul la informaţiile conţinute în bazele de date ale Agenţiei Naţionale numai de către persoanele autorizate de Agenţia Naţională. Accesul la aceste informaţii se face pe bază de user şi parolă. Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea elementelor de acces. Consecinţele transmiterii elementelor de acces către alte persoane, sunt imputabile exclusiv titularului de cont."

    2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ - teritoriale în care este situat imobilul."

    3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Cuprinsul părţilor cărţii funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.
    (2) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare, se vor indica:
    a) numărul curent al operaţiunii înscrise;
    b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;
    c) indicarea tipului de înscriere;
    d) observaţii, după caz.
    (3) Ori de câte înscrierea efectuată în partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare priveşte un drept, se va indica şi titularul dreptului, prin indicarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii complete a persoanei juridice care are această calitate, precum şi a datelor de identificare ale acestora: codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz. Datele cu caracter personal se vor înscrie în baza de date şi nu vor fi vizibile în rapoartele generate de sistemul informatic.
    (4) Numărul curent al operaţiunii înscrise este numărul de ordine sub care s-a făcut înscrierea şi la care, dacă este cazul, se face trimitere în rubrica "observaţii" din celelalte părţi ale cărţii funciare sau de la alte înscrieri din partea a II-a şi a III-a ori, după caz, din alte cărţi funciare.
    (5) Atunci când înscrierea priveşte dreptul de proprietate, în descrierea operaţiunii efectuate se vor indica dobândirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-părţi din acesta, cu indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorăsc aceste efecte, precum şi cu menţiunea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, după caz, a modalităţii dreptului de proprietate sub forma proprietăţii comune pe cote-părţi ori a proprietăţii comune în devălmăşie.
    (6) Atunci când înscrierea priveşte o servitute pentru care imobilul constituie fond dominant, în descrierea operaţiunii înscrise se va indica natura servituţii, prin arătarea obiectului acesteia.
    (7) Atunci când înscrierea priveşte un drept personal, în descrierea operaţiunii se vor indica obiectul acestuia şi actul juridic sau faptul juridic ce constituie izvorul dreptului personal înscris.
    (8) Atunci când înscrierea priveşte alte fapte sau raporturi juridice referitoare la proprietate, în descrierea operaţiunii se va indica faptul sau raportul juridic supus înscrierii.
    (9) Atunci când se efectuează modificări, îndreptări sau însemnări privitoare la cele arătate în titlul cărţii funciare ori la înscrierile efectuate în partea I, a II-a şi a III-a a cărţii funciare, în descrierea operaţiunii se va arăta în ce constă modificarea, îndreptarea sau însemnarea."

    4. Articolul 10 se abrogă.

    5. Articolul 11 se abrogă.

    6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.
    (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare în înţelesul legii.
    (3) Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 551 pct. 2-6 din Codul civil.
    (4) Drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 866 din Codul civil.
    (5) Se înscriu în cartea funciară drepturile reale de garanţie, prevăzute de Codul civil şi legile speciale.
    (6) La deschiderea cărţii funciare dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietăţii se vor menţiona toţi coproprietarii şi cota parte cuvenită acestora, atunci când este determinată. După deschiderea cărţii funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte determinată din acesta."

    7. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Intabularea sau înscrierea provizorie se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, republicată, art. 888 din Codul civil precum şi a altor înscrisuri prevăzute expres de lege."

    8. La articolul 13 alineatul (6) se abrogă.

    9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 15
    Dispoziţiile art. 12 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi înscrierii provizorii."

    10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare."

    11. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.

    12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Cazurile şi regimul juridic al notărilor sunt prevăzute de art. 902-903 din Codul civil, precum şi alte legi.
    (2) Din categoria notărilor pot fi enumerate:
    a) contractul de administrare a coproprietăţii asupra unui alt drept real principal având ca obiect un bun imobil înscris în cartea funciară, precum şi declaraţiile de denunţare unilaterală a unor asemenea contracte, în condiţiile art. 644 alin. (3) din Codul civil;
    b) obligaţiile care, potrivit actului de constituire dreptului de servitute, incumbă proprietarului fondului aservit în scopul asigurării uzului şi utilităţii fondului dominant;
    c) sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalităţii şi de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător;
    d) calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil;
    e) calitatea de arie naturală protejată ori de coridor ecologic;
    f) existenţa contractelor de împrumut şi a convenţiilor de fidejusiune încheiate în scopul finanţării reabilitării termice a clădirilor de locuit, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) faptul că terenul agricol pe care se înfiinţează perdele forestiere de protecţie este supus procedurii de împădurire prevăzute de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) excepţiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanţe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare şi pe care înţelege să le opună cesionarului;
    i) notificarea, de către consiliile judeţene sau de către Consiliul general al Municipiului Bucureşti, a obligaţiilor ce revin proprietarilor unor construcţii expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, asociaţiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au în administrare asemenea construcţii, în scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea acestor obligaţii de către primarii comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor sau de către Primarul general al Municipiului Bucureşti, precum şi dispoziţiile primarilor de aprobare a deciziilor de intervenţie prin expertizarea tehnică a construcţiilor sau prin proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) creanţa fiscală a statului având ca obiect restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate, pe baza expertizei tehnice, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic, în sensul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi interdicţia legală de înstrăinare a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, care fac parte din clădirile incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic şi la care s-au executat lucrări de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat, până la rambursarea integrală a sumelor provenite din finanţări de la bugetul de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la recepţia efectuată la terminarea lucrărilor de consolidare;
    k) cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii de carte funciară;
    l) hotărârea judecătorească prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoanei juridice;
    m) hotărârea judecătorească pronunţată de instanţa de tutelă prin care se încuviinţează măsura exercitării dreptului de către unul dintre soţi de a dispune de anumite bunuri numai cu consimţământul expres al celuilalt soţ;
    n) bogăţiile de orice natură ale solului şi subsolului, fructele neculese încă, plantaţiile şi construcţiile încorporate în sol care devin mobile prin anticipaţie, atunci când, prin voinţa părţilor, sunt privite în natura lor individuală în vederea detaşării lor;
    o) existenţa, modificarea sau desfiinţarea temporară, prin acordul părţilor, a limitelor legale în interes privat în condiţiile art. 602 alin. (2) din Codul civil;
    p) convenţiile privind suspendarea partajului imobilelor aflate în coproprietate;
    q) notarea actelor încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenţă sau urmărirea acestora de alţi creditori;
    r) menţiunea de menţinere a ipotecii pentru garantarea noii creanţe;
    s) clauza de inalienabilitate a imobilului şi clauza de insesizabilitate;
    t) notarea strămutării dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea/novaţia;
    u) recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
    v) obligaţii de a nu face: interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare;
    w) restricţiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit convenţiilor şi tratatelor europene şi internaţionale la care România este parte;
    x) împrejurarea că imobilul este afectat de lucrări sau investiţii subterane de interes local sau naţional;
    y) împrejurarea că imobilul este afectat exercitării unei profesii autorizate;
    z) suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
    aa) împrejurarea că imobilul aparţine patrimoniului naţional, european sau internaţional;
    bb) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute;
    cc) orice drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea notării."

    13. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 20
    Efectul intabulării şi înscrierii provizorii este cel prevăzut de art. 56 din Legea nr. 71/2011."

    14. Articolul 21 se abrogă.

    15. Articolul 23 literele b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) documentaţie pentru actualizarea informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară:
    - înscriere/radiere construcţii;
    - modificare limită;
    - modificare suprafaţă;
    - actualizare categorii de folosinţă/destinaţii pentru o parte din imobil;
    - repoziţionare;
    - identificarea părţii din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;
    - actualizarea altor informaţii cu privire la imobil;
    h) documentaţie pentru subapartamentare/alipire UI;"

    16. La articolul 26 litera m) se abrogă.

    17. La articolul 29 alineatul (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu geometria la zi a imobilului din baza de date a oficiului teritorial."
    "(3) În cazul imobilelor pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului şi limitele acestora în conformitate cu actele de proprietate, sau situaţia juridică/tehnică a imobilului nu corespunde cu situaţia reală din teren, persoana autorizată nu întocmeşte documentaţia cadastrală."

     18. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 31
    Întocmirea documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară pe flux întrerupt presupune parcurgerea etapelor prevăzute la articolul anterior, cu precizarea că recepţia documentaţiilor se finalizează cu transmiterea referatului către compartimentul registratură care îl comunică persoanei autorizate sau beneficiarului, urmând ca înscrierea în cartea funciară să se efectueze după întocmirea actului autentic. De asemenea, compartimentul registratură va înregistra referatul în RGI pentru efectuarea notării în cartea funciară a propunerii de alipire ori de dezlipire sau a respingerii acesteia. Documentaţiile cadastrale pe flux întrerupt se referă la operaţiuni de dezlipire/alipire teren sau apartamentare/reapartamentare condominiu, subapartamentare/alipire UI şi la cele de atribuire număr cadastral în conformitate cu protocoalele de colaborare."

    19. La articolul 35, alineatele (2), (3) lit. d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care imobilul care face obiectul documentaţiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, persoana autorizată poate solicita, iar oficiul/biroul teritorial îi pune la dispoziţie, punctele determinate pe limita comună a acestora. Persoana autorizată are obligaţia să verifice punctele de pe limita comună, să confirme corectitudinea acestora şi să le utilizeze, dacă acestea sunt corect determinate. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate şi argumentate în memoriul tehnic."
    "(3) d) copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;"

    20. La articolul 35, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1) care va avea următorul cuprins:
    "(3^1) Solicitarea informaţiilor prevăzute la alin. (3) va fi însoţită întotdeauna de acordul comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din localitatea unde se efectuează planul parcelar exprimat în cererea de informaţii întocmită conform anexei 1.53".

    21. La articolul 36 se modifică alineatul (1) litera d), care va avea următorul cuprins:
    "d) determinarea de către persoana autorizată a elementelor fixe existente la teren, din interiorul şi vecinătatea imobilului şi reprezentarea acestora pe planul de amplasament şi delimitare în format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinţă se pot determina şi prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa imobilului şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii întrerupte şi coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan şi mai mare de 300 mp în extravilan. Pentru construcţiile situate în interiorul imobilelor se vor determina limitele construcţiilor permanente la nivelul solului. Valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafaţa utilă a încăperilor din unităţile individuale se determină cu două zecimale."

    22. La articolul 36 alineatul 1) se abrogă literele e), f), g), h).

    23. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 39
    (1) Competenţa soluţionării cererii de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară revine biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, în raza căruia se află imobilul.
    (2) Cererea de recepţie şi/sau înscriere cuprinde următoarele elemente:
    a) numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului;
    b) codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;
    c) felul şi obiectul înscrierii, iar în cazul rectificărilor, modificărilor, reconstituirilor, actualizărilor, completărilor, îndreptărilor erorilor materiale cu indicarea elementelor ce fac obiectul acestor cereri;
    d) indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al cererii;
    e) localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară;
    f) în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară se va arăta, după caz, pentru cele din extravilan - tarlaua şi parcela, iar pentru cele din intravilan - strada şi numărul, respectiv blocul, scara, etajul şi apartamentul pentru unităţile individuale amplasate în condominii;
    g) valoarea tarifului achitat şi numărul documentului de plată;
    h) opţiunea modalităţii de comunicare;
    i) data şi semnătura.
    (3) Cererea de recepţie şi/sau înscriere se formulează pentru fiecare imobil în parte.
    Prin excepţie, intabularea dreptului de servitute se va face în baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante şi a celor care constituie fonduri aservite. În cazul în care o documentaţie cadastrală de primă înscriere conţine mai multe imobile descrise într-un singur fişier .cpxml multiplu, se formulează o singură cerere de recepţie şi înscriere.
    (4) În cazul solicitărilor de înscriere succesivă a unor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice asupra aceluiaşi imobil, se va depune o singură cerere de înscriere, care se va înregistra sub un singur număr.
    (5) Înscrierile solicitate cu privire la o unitate individuală dintr-un condominiu şi a cotelor părţi ce revin acesteia din terenul parte de uz comun se vor face în baza unei singure cereri de recepţie şi/sau înscriere care va cuprinde identificarea atât a cărţii funciare a unităţii individuale cât şi a cărţii funciare a terenului.
    (6) Cererii de recepţie şi/sau înscriere i se ataşează înscrisul care constată actul sau faptul ce constituie temei al înscrierii, în original sau în copie legalizată, documentaţia cadastrală, după caz, precum şi dovada plăţii tarifului aferent serviciului solicitat.
    (7) În situaţia în care actul juridic are ca obiect mai multe imobile situate în circumscripţia aceluiaşi birou teritorial, se depune o cerere de înscriere pentru fiecare imobil. Înscrisul original sau copia legalizată a acestuia se va ataşa la prima cerere de înscriere, iar la celelalte cereri de înscriere se va menţiona numărul de înregistrare al cererii la care a fost ataşat originalul sau copia legalizată a actului juridic pe care se întemeiază înscrierea. În acest caz, cererile de înscriere vor fi înregistrate în Registrul General de Intrare al biroului teritorial ca cereri legate, urmând a fi repartizate aceloraşi persoane responsabile.
    (8) Cererea de recepţie şi/sau înscriere, odată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată cu noi capete de cerere. Soluţionarea acesteia se va face numai în limitele capetelor de cerere formulate.
    (9) Dosarul cererii va putea fi completat numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost ataşate toate înscrisurile necesare soluţionării şi când se impune refacerea documentaţiei cadastrale sau a unei părţi din aceasta.
    (10) Termenul acordat prin referat nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Referatul va fi comunicat de îndată prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea, precum şi confirmarea primirii actului. Termenul de completare a dosarului curge de la data primirii dovezii comunicării referatului de completare. Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările.
    (11) Cererea respinsă poate fi redepusă, în limita cererii iniţiale şi fără a putea fi completată cu noi capete de cerere, o singură dată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, fără plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează. Documentaţia anexată cererii de redepunere trebuie să conţină copia încheierii de respingere şi toate celelalte documente a căror lipsă a justificat soluţia de respingere a cererii. Noua cerere primeşte un număr de înregistrare şi se formează un nou dosar."

    24. La articolul 40, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Regulile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică oricărei completări a dosarului solicitate prin referat."

    25. La articolul 41 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2) care vor avea următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care înscrisul original sau copia legalizată a acestuia nu a fost primit în termen de15 zile de la data înregistrării cererii, aceasta se respinge."
    "(2^2) Termenul de soluţionare se calculează de la data la care a fost primit înscrisul original sau copia legalizată a acestuia."

    26. Articolul 43 se abrogă.

    27. La articolul 46, alineatul (1) se modifică literele i) şi l) care vor avea următorul cuprins:'
    "i) verificarea informaţiilor utilizând aplicaţia DDAPT, pentru imobilele care au făcut obiectul restituirii în baza legilor fondului funciar;"
    "l) corespondenţa între detaliile cadastrale conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe ortofotoplan, în cazul constatării diferenţelor se procedează la verificarea în teren;"

    28. La articolul 46 se modifică alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:
    "(2) După recepţie, dacă imobilul a făcut obiectul legilor proprietăţii, inspectorul comunică persoanei responsabile cu DDAPT, numărul cadastral aferent imobilului, în vederea completării acestuia în aplicaţia DDAPT."

    29. La articolul 48, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Inspectorul verifică documentaţia din punct de vedere tehnic, iar în cazul în care documentaţia este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare, se întocmeşte nota de completare cu toate datele, documentele sau informaţiile suplimentare necesare soluţionării cererii şi încadrarea în prevederile legale. Nu se solicită completări cu privire la documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se înaintează pe flux împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea completării şi transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, cu adresa de înaintare. Pentru operativitatea comunicării transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligaţia să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale şi să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancţionată conform reglementării în vigoare."
    "(4) În cazul în care constată că documentaţia este întocmită incorect, inspectorul emite referatul de respingere şi îl transmite împreună cu. documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară. Referatul inspectorului va sta la baza încheierii de respingere."
    "(5) Asistentul registrator şi registratorul verifică documentaţia din punct de vedere juridic astfel încât încheierea de respingere va fi motivată atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere juridic. Motivarea încheierii de respingere din punct de vedere tehnic va fi preluată din referatul inspectorului."

    30. La articolul 52, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate se numerotează la nivelul UAT. Aceste imobile primesc un singur număr cadastral pe toată lungimea lor în cadrul fiecărui UAT sau pe tronsoane, dacă sunt intersectate cu alte imobile de tip liniar. Intersecţia imobilelor de tip liniar va primi număr cadastral distinct."

    31. La articolul 53, alineatul (4) se abrogă.

    32. La articolul 53, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Înscrierile în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni se efectuează la cerere în baza actelor justificative, prin emiterea unei încheieri."

    33. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 54
    (1) Încheierea pronunţată de registrator are acelaşi număr cu cel al cererii de înregistrare şi cuprinde obligatoriu elementele prevăzute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată."
    "(2) Alături de menţiunile prevăzute la alin. (1) încheierea mai cuprinde:
    a) denumirea oficiului şi a biroului teritorial;
    b) numărul şi data înregistrării;
    c) numele şi prenumele registratorului şi al asistentului registrator;
    d) numele şi prenumele sau denumirea petentului, după caz;
    e) obiectul cererii;
    f) înscrisul pe care se întemeiază cererea;
    g) tariful achitat;
    h) motivarea în drept a soluţiei de admitere, respectiv motivarea în drept şi în fapt a soluţiei de respingere;
    i) unitatea administrativ-teritorială în care este situat imobilul identificat prin numărul cadastral sau topografic şi numărul cărţii funciare;
    j) numărul de ordine al înscrierii;
    k) felul înscrierii;
    l) modalităţile drepturilor înscrise;
    m) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;
    n) calea de atac, termenul de exercitare a acesteia şi biroul teritorial sau instanţa de judecată la care se formulează;
    o) semnătura registratorului şi a asistentului registrator;
    p) data soluţionării."

    34. La articolul 55, alineatele (1) şi (4) se abrogă.

    35. La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Fiecare exemplar al încheierii de admitere necesar comunicării este însoţit de extrasul de carte funciară pentru informare care atestă modul în care s-a efectuat înscrierea în cartea funciară, cu excepţia exemplarului care se arhivează."

    36. Articolul 56 se abrogă.

    37. La articolul 60, alineatele (1), (2), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Cererea de reexaminare se formulează de persoanele şi în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată."
    "(2) Cererea de reexaminare va fi însoţită de copia încheierii de carte funciară atacată şi va fi motivată."
    "(3) Cererea de reexaminare se soluţionează, prin încheiere, de către registratorul şef, în termenul legal potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată. Reverificarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului şef şi se soluţionează printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare."
    "(5) În situaţia în care încheierea de carte funciară împotriva căreia s-a formulat cerere de reexaminare a fost soluţionată de un registrator care a fost numit ulterior în funcţia de registrator - şef, reexaminarea se soluţionează de un alt registrator din cadrul oficiului teritorial, în baza unui mandat special acordat în acest sens. Se procedează similar în cazul în care atribuţiile registratorului - şef sunt aduse la îndeplinire, pe o perioadă determinată, de către un registrator de carte funciară care a emis încheierea atacată cu reexaminare."
    "(6) Dosarul se înaintează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare inginerului şef sau registratorului şef, după caz. Dosarul este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărţii funciare. De îndeplinirea acestei obligaţii este responsabil referentul arhivar care are în păstrare arhiva de acte a biroului teritorial."

    38. La articolul 61, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Plângerea împotriva încheierii de reexaminare se formulează de persoanele şi în condiţiile prevăzute de lege."
    "(2) Plângerea împotriva încheierii registratorului şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menţionează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea numelui/denumirii persoanei ce o formulează şi data depunerii acesteia."

    39. La articolul 63, alineatul (1) se modifică litera b), care va avea următorul cuprins:
    "b) la cerere, pe flux integrat, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza sentinţei definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepţia situaţiei în care imobilele sunt identificate şi prin număr topografic."

    40. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 64
    În situaţia cererilor de reexaminare sau când instanţa de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunţate de registratorul şef şi dispune intabularea, compartimentul relaţii cu publicul/registratură înregistrează cererea, ataşează fişierul .cpxml la cerere şi copia dosarului iniţial. Inspectorul, pe baza informaţiilor din fişierul .cpxml, soluţionează cererea şi după caz, realizează recepţia şi aplică parafa pe planul de amplasament şi delimitare."

    41. La articolul 65, alineatul (5) se abrogă.

    42. La articolul 65, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Certificatul de sarcini se eliberează la solicitarea oricărei persoane. La cerere se vor anexa orice înscrisuri care pot ajuta la soluţionarea acesteia."

    43. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Art. 69
    Cererile de înscriere, indiferent de data înregistrării lor, sunt soluţionate potrivit art. 80 din Legea nr. 71/2011."

    44. La articolul 70, alineatul (4) se abrogă.

    45. La articolul 72, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Registratorul respinge cererea de înscriere a actului juridic cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1) - (2) din Legea nr. 7/1996, republicată."

    46. La articolul 72, alineatul (2) se abrogă.

    47. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 74.
    (1) În termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice cerere de înscriere în cartea funciară a unui imobil, solicitată în baza unei documentaţii cadastrale recepţionate cu alocare de număr cadastral atribuit anterior implementării sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară, se efectuează prin completarea vechii documentaţii prezentate în original, sau a copiei conform cu originalul a documentaţiei eliberată de biroul teritorial, cu fişierul .cpxml întocmit de o persoană autorizată, unde se va preciza la rubrica, "Menţiuni" vechiul număr cadastral, în vederea introducerii imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
    (2) După expirarea acestui termen, documentaţiile cadastrale prevăzute la alineatul anterior, neînscrise în cartea funciară se pot anula pe baza referatului întocmit de inspectorul de cadastru şi aprobat de inginerul şef."

    48. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 79
    (1) Cărţile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul electronic de evidenţă prin conversia cărţii funciare efectuată în condiţiile art. 6, alin. 3 şi 4 din Legea nr. 7/1996, republicată. În această situaţie, documentaţiile de alipire/dezlipire ale imobilelor identificate cu numere topografice vor cuprinde doar geometria imobilului/imobilelor rezultate. La cererea de recepţie şi înscriere se va anexa şi consimţământul titularului încheiat în formă autentică.
    (2) Imobilele înscrise în cărţile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară, prin actualizarea geometriei imobilului, după conversia cărţii funciare, în baza unei documentaţii cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, după caz.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) imobilele înscrise în cărţile funciare vechi, situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, care nu pot fi convertite din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament, se introduc în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară prin întocmirea unei documentaţii cadastrale de primă înscriere, cu preluarea poziţiilor active din cartea funciară veche.
    (4) În cazul imobilelor înscrise în cărţi funciare vechi, deschise în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru care nu se pot determina limitele, deschiderea unei cărţi funciare noi pentru partea din imobil ale cărei limite se pot determina, se va face conform procedurii stabilite la art. alin. (5) şi alin. (6), în baza acordului de voinţă exprimat în formă autentică şi a documentaţiei cadastrale, cu preluarea poziţiilor active din cartea funciară veche.
    (5) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte funciară veche din zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, face obiectul actului juridic supus înscrierii, se procedează la deschiderea unei cărţi funciare noi pe flux de primă înscriere.
    (6) Partea neafectată de actul juridic supus înscrierii conform alin. (5), rămâne în aceeaşi carte funciară, cu menţionarea diminuării corespunzătoare de suprafaţa, în cazul în care suprafaţa este menţionată în cartea funciară iar pentru imobilul nou format se deschide o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menţionează numărul cadastral şi numărul cărţii funciare în care s-a înscris imobilul nou format.
    (7) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărţi topografice, cu menţionarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărţi funciare. În această situaţie, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situaţia în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară şi ortofotoplanul, se constată diferenţe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentaţii de primă înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
    (8) În cazul în care imobilul ce face obiectul legilor proprietăţii sau a unui alt act juridic supus înscrierii se identifică pe mai multe cărţi funciare vechi deschise în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, înscrierea acestuia se efectuează pe flux de primă înscriere. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse integral în noul imobil, vechile cărţi funciare se sistează. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse parţial în noul imobil se procedează potrivit alin. (6).
    (9) La deschiderea cărţii funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral, se preia informaţia din partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafaţa şi categoria de folosinţă se preiau din documentaţia cadastrală. Se consideră cărţi funciare noi şi cărţile funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, după ce s-a actualizat geometria imobilului şi s-a atribuit număr cadastral, în baza unei documentaţii cadastrale.
    (10) În toate situaţiile în care imobilele provin din imobile identificate cu numere topografice în cărţile funciare, precum şi în actele notariale, se menţionează atât numerele topografice, cât şi numerele cadastrale corespunzătoare, până la prima operaţiune de alipire sau dezlipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.
    (11) Până la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru în localităţile din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, înscrierile privitoare la imobilele înscrise în cărţile funciare deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996, vor continua să fie făcute asupra acestor imobile, fie în cărţile funciare rezultate după conversia cărţii funciare în format de hârtie, fie în cărţile funciare în format de hârtie, dacă acestea nu pot fi convertite pentru unul din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament."

    49. La articolul 80, alineatul (3) se abrogă.

    50. La articolul 83 litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;"

    51. La articolul 83 literele l) şi n) se abrogă.

    52. La articolul 83 se introduce litera p) care va avea următorul cuprins:
    "(p) certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul."

    53. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 84
    (1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în intravilan, a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de oficiul teritorial sau suprafaţa din documentaţia cadastrală, recepţionată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafaţa din actele de proprietate, se realizează în baza documentaţiei cadastrale care conţine suplimentar următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate - în cazul imobilului împrejmuit şi materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile;
    b) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate şi un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosinţă ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit.
    (2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în extravilan, a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de oficiul teritorial, sau suprafaţa din documentaţia cadastrală, recepţionată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafaţa din actele de proprietate, se realizează în baza documentaţiei cadastrale care conţine suplimentar următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate - în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar avizat de primărie şi recepţionat de oficiul teritorial.
    b) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate şi un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, sau alte elemente liniare) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate.
    (3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobilele a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mică decât suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de oficiul teritorial, sau suprafaţa din documentaţia cadastrală, recepţionată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafaţa din actele de proprietate, se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei pe proprie răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat prin care îşi exprimă acordul privind înregistrarea acestei suprafeţe.
    (4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosinţă/destinaţia şi descrierea construcţiilor se preiau din documentaţia cadastrală recepţionată. În cazul în care există diferenţe între situaţia din actele de proprietate şi cea din documentaţia cadastrală se vor anexa înscrisurile justificative prevăzute de normele legale aplicabile."

    54. La articolul 86, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea persoanelor interesate, în cazul primei înscrieri a imobilelor situate în extravilan, unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial, se poate utiliza un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei furnizate de oficiul teritorial, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi alte detalii fixe din teren, şi nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2), din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafaţă."

    55. La articolul 87, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi care au trecut din extravilan în intravilan, la prima înscriere se solicită plan parcelar."
    "(2) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi care au trecut din extravilan în intravilan, prima înscriere se poate efectua în lipsa planului parcelar, fără plan de încadrare în tarla, cu menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar», şi nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2) din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafaţă."
    "(3) La prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în extravilanul UAT-urilor din zone necooperativizate, care nu au făcut obiectul legilor proprietăţii, nu se solicită plan parcelar sau plan de încadrare în tarla. Recepţia se realizează în baza documentaţiei cadastrale, a unei adeverinţe eliberată de primărie care să ateste că imobilul se află în zona necooperativizată şi că nu a făcut obiectul legilor proprietăţii, cât şi a procesului verbal de vecinătate."
    "(5) Răspunderea pentru corectitudinea identificării imobilelor cu datele de carte funciară veche revine persoanei autorizate."

    56. La articolul 89, litera m) se abrogă.

    57. La articolul 91, alineatul (3) se abrogă.

    58. La articolul 92, alineatul (4) se abrogă.

    59. La articolul 95, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cu ocazia soluţionării cererilor de actualizare informaţii tehnice în cărţile funciare în care s-a înscris atât suprafaţa rezultată din măsurători cât şi suprafaţa din act, se va păstra doar suprafaţa din măsurători în baza declaraţiei autentice de voinţă."

    60. La articolul 96, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit conform anexei nr. 1.52 la prezentul regulament;"

    61. La articolul 96, litera o) se abrogă.

    62. La articolul 98 alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în condiţiile art. 37 alin. (1) - (3) din Legea nr. 7/1996 republicată."
    "(3) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate intabula în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:
    a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;
    b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, semnat şi ştampilat de serviciul de specialitate din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale;
    c) documentaţiei cadastrale."

    63. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 101
    Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii reprezentând un sistem de panouri fotovoltaice, se face în baza documentaţiei cadastrale şi a certificatului de atestare prevăzut de art. 37 din Legea nr. 7/1996, republicată. Pe planul de amplasament şi delimitare se reprezintă conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile, iar în fişierul .cpxml la «Construcţii - Introducere/editare clădiri - Menţiuni», se face menţiunea "sistem" cu "n" panouri fotovoltaice."

    64. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 102
    Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii cu caracter provizoriu, se face în baza documentaţiei cadastrale şi a certificatului de atestare prevăzut de art. 37 din Legea nr. 7/1996 republicată."

    65. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 103
    Operaţiunea de radiere a unei construcţii din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate efectua, la cererea proprietarului, fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Fişierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea şi se ataşează cererii care se soluţionează pe flux integrat."

    66. La articolul 104, alineatul (1), litera m) se abrogă.

    67. La articolul 104, alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) operaţiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate şi se vor respecta prevederile legale cu privire la diferenţele de suprafeţe."

    68. La articolul 106, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafaţă;"

    69. La articolul 106, litera m) se abrogă.

    70. La articolul 108 se modifică litera b) care va avea următorul cuprins:
    "b) declaraţia autentică a proprietarului şi procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit, situat în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate."

    69. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 110
    Pentru imobilele a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mică decât suprafaţa înscrisă în cartea funciară, modificarea suprafeţei se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei autentice a proprietarului cu privire la acordul de diminuare a suprafeţei."

    71. La articolul 111, alineatul (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă/destinaţia terenului, pentru o parte din imobil, se realizează în baza unei documentaţii de actualizare informaţii tehnice."
    "(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Fişierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea şi se ataşează cererii."

    72. La articolul 111, alineatul (2) litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;"

    73. La articolul 111, alineatul (2) litera m) se abrogă.

    74. La articolul 112, alineatul (3) se abrogă.

    75. La articolul 114 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care nu este necesară repoziţionarea, erorile cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului, se efectuează de către inspectorul de cadastru, cu actualizarea fişierului .cpxml aflat în baza de date a oficiului teritorial."

    76. La articolul 116, alineatul (6) se abrogă.

    77. La articolul 118, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă la actualizarea bazei de date grafice se identifică în planul cadastral de carte funciară imobile reprezentate cu suprapunere reală, inspectorul actualizează fişierele .cpxml aferente acestor imobile cu precizarea la menţiuni "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral/înscris în Cartea Funciară nr...." şi întocmeşte referatul privind constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul şef. Menţiunea privind suprapunerea se face şi pe planurile de amplasament şi delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate în arhiva oficiului teritorial."

    78. La articolul 118 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Ştergerea menţiunilor "imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă" şi "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral...../înscris în Cartea Funciară nr. .... " se efectuează în baza referatului emis de Serviciul de Cadastru în sensul că imobilele nu se mai suprapun în baza de date cadastrală sau imobilul a fost localizat corect prin repoziţionare, ca urmare a refacerii documentaţiilor cadastrale sau a hotărârii judecătoreşti definitive."

    79. La articolul 118, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) care va avea următorul cuprins:
    "(5) Dacă prin emiterea unei hotărâri judecătoreşti se generează o suprapunere între imobile, se procedează potrivit dispoziţiilor de la alin. (3)."

    80. La articolul 119, alineatul (1), literele g) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;"
    "k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;"

    81. La articolul 119, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), inspectorul de cadastru actualizează fişierul .cpxml aflat în baza de date a oficiului teritorial, ca urmare a cererii de actualizare însoţită de actul juridic specific şi de dovada achitării tarifului aferent serviciului de actualizare."

    82. Articolul 120 se abrogă.

    83. Articolul 121 se abrogă.

    84. Articolul 122 se abrogă.

    85. La articolul 123, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se completează cu o fişă colectivă care conţine datele din cartea de imobil cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului precum şi cotele aferente fiecărei unităţi individuale din părţile comune ale construcţiei şi din teren."

    86. La articolul 123 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) care va avea următorul cuprins:
    "(5) Locurile de parcare situate în construcţii de tip condominiu se asimilează unităţii individuale."

    87. La articolul 125, alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) certificat fiscal;"

    88. La articolul 125, alineatul (1) se abrogă litera j).

    89. La articolul 129, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) încheierea de sistare a cărţii funciare şi copia cărţii funciare conform cu originalul;"
    "f) referatul de constatare şi anulare a numărului cadastral al imobilului acordat pe UAT-ul incorect, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decât cel în care a fost înregistrat;"

    90. La articolul 129, litera k) se abrogă.

    91. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 130
    (1) Cererea de anulare a numărului cadastral se înregistrează la biroul teritorial în evidenţa căruia a fost înscris imobilul. În urma acestei cereri se eliberează referatul de constatare şi anulare număr cadastral, întocmit de inspectorul de cadastru şi aprobat de inginerul şef, care se înregistrează, din oficiu, în Registrul General de Intrare, în baza căruia se sistează cartea funciară veche.
    (2) Documentaţia prevăzută la art. 129 din prezentul regulament se înregistrează la biroul teritorial în evidenţa căruia este situat imobilul. În baza acestei documentaţii se va atribui număr cadastral şi se va deschide o nouă carte funciară. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentaţia cadastrală şi situaţia juridică din cartea funciară sistată. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate."

    92. La articolul 132, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică nici un transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a consimţământului proprietarului exprimat prin înscris în formă autentică sau după caz prin hotărâre judecătorească definitivă."
    "(2) Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială."

    93. La articolul 135, alineatul (2), literele h) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) certificatul de urbanism, în cazurile prevăzute de lege;"
    "l) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea."

    94. La articolul 135, alineatul (2), litera o) se abrogă.

    95. La articolul 135, alineatul (6) se abrogă.

    96. La articolul 137, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Dacă imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini aparţinând unor terţi, operaţiunea de alipire/dezlipire nu se poate face decât cu acordul acestor terţi, cu excepţia operaţiunilor de alipire/dezlipire efectuate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale."

    97. Articolul 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 138
    Apartamentarea este operaţiunea definită la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996 republicată."

    98. La articolul 141 litera m) se abrogă.

    99. La articolul 142, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Subapartamentarea este operaţiunea definită la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996 republicată."

    100. La articolul 144 litera m) se abrogă.

    101. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 145
    (1) Reapartamentarea este operaţiunea de reconfigurare a condominiului sau a unei părţi din acesta rezultând alte unităţi individuale cu restabilirea cotelor din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale."
    "(2) De asemenea, constituie reapartamentare operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale."

    102. Articolul 146 se abrogă.

    103. Articolul 147 se abrogă.

    104. La articolul 150 litera l) se abrogă.

    105. Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 155
    (1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale se face în condiţiile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată. Extrasul de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificat pentru conformitate, va fi însoţit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventar.
    (2) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale se face în condiţiile art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicată. Extrasul de pe inventarul aprobat prin Hotărârea consiliului local sau judeţean după caz, certificat pentru conformitate, va fi însoţit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventar."

    106. La articolul 156, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită se intabulează în partea a II-a a cărţii funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior intabulării dreptului de proprietate al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale. Dacă este cazul, în rubrica de observaţii se va face trimitere în mod corespunzător la cartea funciară a construcţiei edificate pe teren."
    "(4) În cărţile funciare în care se înscriu drepturile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al acestora, se va indica în mod obligatoriu apartenenţa bunului la domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale."

    107. La articolul 158, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Ipoteca se poate intabula şi în temeiul înscrisului autentic care constată cesiunea unei creanţe garantate cu o ipotecă imobiliară, în beneficiul creditorului cesionar. Dreptul de ipotecă imobiliară asupra unui drept real care garantează o creanţă novată sau asupra căreia a intervenit o subrogaţie în drepturi se notează în baza înscrisurilor în forma cerută pentru valabilitatea novaţiei sau a subrogaţiei. Strămutarea dreptului de ipotecă imobiliară ca urmare a novaţiei/subrogaţiei se va realiza doar dacă în înscrisul constatator al novaţiei/subrogaţiei sau într-un înscris separat încheiat în formă autentică, este consemnată voinţa părţilor de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii creanţe."

    108. La articolul 159, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Dreptul de ipotecă se poate intabula:
    a) asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscrişi în cartea funciară sau care urmează să fie înscrişi în cartea funciară;
    b) asupra cotei-părţi din imobil aparţinând unui coproprietar. Dacă dreptul de ipotecă are ca obiect o unitate individuală dintr-un condominiu dreptul de ipotecă se va înscrie atât asupra unităţii individuale, cât şi asupra cotei-părţi aferente din dreptul de proprietate comună şi forţată asupra părţilor comune;
    c) asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori asupra dreptului de superficie în întregul lor, dacă acestea au ca unic titular pe constituitorul ipotecii;
    d) asupra cotei-părţi determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de superficie, care se cuvine constituitorului, dispoziţiile alin. (1) lit. b) teza a II-a din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător;
    e) asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii şi arenzi, prezente şi viitoare) sau asupra indemnizaţiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile."

    109. La articolul 160, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară menţionează:
    a) obiectul, întinderea şi felul ipotecii imobiliare;
    b) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca;
    c) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii, anume, după caz, convenţia de ipotecă şi titlul obligaţiei garantate ori numai acest din urmă titlu, în situaţia ipotecilor legale;
    d) menţiunea despre clauza "la ordin" sau "la purtător" cuprinsă în înscrisul care constată creanţa garantată prin ipotecă, dacă este cazul;
    e) valoarea pentru care este constituită ipoteca."

    110. La articolul 160, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins:
    "(1^1) La înscrierea ipotecii în cartea funciară nu este necesară menţionarea unei sume maximale care să acopere - pe lângă valoarea creditului - dobânzile, comisioanele şi celelalte cheltuieli aferente, acestea din urmă vor fi arătate în cuprinsul înscrierii prin formula "şi celelalte obligaţii aferente creditului".

    111. La articolul 162, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

    112. La articolul 164, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) precum şi în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b) când nu este determinată cota, notarea urmăririi silite va conţine şi numele debitorului."

    113. Articolul 165 se abrogă.

    114. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 166
    (1) Registratorul de carte funciară dispune intabularea dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare.
    (2) Procesul verbal de licitaţie care consemnează adjudecarea, precum şi contestaţia împotriva acestuia, se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 849 alin. 1 şi alin. 3 din Codul de procedură civilă.
    (3) În cazul executărilor silite începute în perioada 15 februarie 2013 - 19 octombrie 2014 în baza actului de adjudecare se dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate, urmând ca justificarea înscrierii provizorii a adjudecatarului să se efectueze la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii definitive a acestuia, prin care se hotărăşte intabularea dreptului de proprietate.
    (4) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, în baza încheierii definitive prevăzute la alin. (3) se vor nota în cartea funciară interdicţia de înstrăinare şi de grevare a imobilului, până la plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare. Notarea se va radia la cerere, în baza înscrisului emis de executorul judecătoresc care constată o modalitate de stingere a obligaţiei adjudecatarului de plată a preţului şi a dobânzilor sau cu acordul creditorului, exprimat în formă autentică."

    115. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 167
    (1) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate. Prin excepţie, notarea efectuată conform art. 195 alin. (5) din prezentul regulament, se radiază numai în baza acordului instituţiei care a dispus măsura asigurătorie.
    (2) Efectele adjudecării în privinţa radierii ipotecilor, sarcinilor reale, drepturilor reale şi personale, precum şi altor acte şi fapte juridice prevăzute de lege sunt arătate la art. 856-858 din Codul de procedură civilă.
    (3) Radierea notării urmăririi silite se face din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului sau la cerere, în baza actului emis de executorul judecătoresc sau a hotărârii judecătoreşti definitive care dispune în acest sens.
    (4) În situaţia în care urmărirea silită imobiliară a fost notată în Cartea funciară la solicitarea executorului judecătoresc pentru o creanţă cu privire la care există deja înscrisă o sultă, ipotecă legală sau convenţională înscrisă în cartea funciară în favoarea aceluiaşi creditor urmăritor, la cererea acestuia sau a creditorului formulată în baza încheierii de încetare a executării silite, odată cu radierea urmăririi silite imobiliare, se va radia şi ipoteca legală sau convenţională din cartea funciară, cu excepţia situaţiei prevăzută de art. 2428 alin. 3 din Codul civil."

    116. Articolul 168 se abrogă.

    117. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 170
    Intabularea în cartea funciară ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii acestei operaţiuni, a dovezii de înregistrare la registrul comerţului, a certificatului de înmatriculare, precum şi a hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea, încheiată în formă autentică şi care identifică imobilele prin număr cadastral şi de carte funciară. Pentru autentificarea hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare."

    118. La articolul 172, alineatul (2) se abrogă.

    119. La articolul 172, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Radierea drepturilor reale imobiliare şi promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept în legătură cu acesta înscris în baza unor acte juridice în care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii, se efectuează în condiţiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 republicată.
    (4) Radierea dreptului de ipotecă constituit în favoarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale se face în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea nr. 7/1996 republicată."

    120. Articolul 174 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 174
    Radierea dreptului de ipotecă se efectuează şi în baza înscrisurilor prevăzute la art. 1012 din Codul de procedură civilă. Radierea ipotecii va opera chiar dacă aceste înscrisuri sunt supuse căilor de atac."

    121. Articolul 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 177
    (1) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie suspensivă se va radia în condiţiile art. 912 alin. (1) din Codul civil.
    (2) În aplicarea art. 912 alin. (2) din Codul civil, înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie rezolutorie se va justifica din oficiu după 10 ani de la efectuarea în cartea funciară a acestei operaţiuni, dacă nu s-a cerut radierea dreptului înscris sub o asemenea modalitate, consecinţa fiind intabularea dreptului de proprietate în favoarea celui înscris provizoriu."

    122. Articolul 178 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 178
    (1) Înscrierile în vechile registre de publicitate imobiliară se efectuează în cazurile şi condiţiile prevăzute de art. 40 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 republicată."

    123. La articolul 187 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) în situaţia unei vânzări imobiliare cu rezerva proprietăţi până la plata integrală a preţului, la cerere, operaţiunea este supusă notării în temeiul contractului de vânzare încheiat în formă autentică, cu arătarea preţului sau a restului de preţ conform art. 1684 din Codul civil. Pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare cu rezerva proprietăţii notarul public va solicita extras de carte funciară de informare."

    124. La articolul 187 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului se efectuează în baza declaraţiei autentice a vânzătorului, prin care acesta confirmă stingerea obligaţiei de plată a preţului, a hotărârii judecătoreşti definitive care dispune în acest sens sau în baza actului emis de executorul judecătoresc, care atestă stingerea obligaţiei. Pentru autentificarea declaraţiei notarul public va solicita extras de carte funciară de autentificare."

    125. La articolul 190, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Notarea antecontractelor având ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unităţii individuale dintr-un condominiu - bun viitor - este condiţionată de menţionarea cotei părţi determinate/determinabilă din dreptul de proprietate asupra terenului aferent unităţii individuale identificată prin număr de apartament şi etaj."

    126. La articolul 190 se introduce alineatul (1^2) şi va avea următorul cuprins:
    "(1^2) Notarea antecontractelor având ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unităţii individuale dintr-un condominiu - bun viitor - se preia doar în cartea funciară a unităţii individuale corespunzătoare, potrivit menţiunilor din actul de apartamentare."

    127. La articolul 190 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Notarea antecontractului se va radia din oficiu, în condiţiile art. 906 alin. (3) din Codul civil. Radierea notării antecontractului se va efectua la cerere, în baza următoarelor înscrisuri:
    a) acordul părţilor exprimat în formă autentică;
    b) hotărâre judecătorească definitivă."

    128. La articolul 195, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Sechestrul asupra imobilului prevăzut de art. 797 alin. (3) din Codul de procedură civilă se va nota în temeiul încheierii judecătoreşti executorii prin care a fost încuviinţată această măsură, şi se radiază la cerere în baza adresei executorului judecătoresc sau a hotărârii judecătoreşti."

    129. La articolul 195, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sechestrul asigurător prevăzut de Codul de procedură fiscală asupra imobilului se va nota în temeiul procesului-verbal întocmit de organul de executare şi se radiază la cerere, în baza acordului creditorului cuprins într-o decizie emisă de organul care l-a dispus."

    130. La articolul 195, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Măsura asiguratorie dispusă în condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificat de grefă care cuprinde soluţia pronunţată. Radierea de efectuează în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii."

    131. Articolul 197 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 197
    (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârşită printr-o faptă prevăzută de legea penală se notează, la cerere, în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori extinderea acţiunii penale.
    (2) Radierea notării prevăzute la alin. (1) se efectuează la cerere, în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală sau în baza hotărârii judecătoreşti definitive de condamnare, enunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal."

    132. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 211
    (1) În situaţia renunţării la drept a proprietarului tabular în conformitate cu art. 889 din Codul civil, în baza declaraţiei de renunţare dată în formă autentică notarială încheiată de un notar public în funcţie în România, se va dispune prin încheiere radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al renunţătorului, concomitent cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea UAT domeniul privat.
    (2) Ulterior, în baza Hotărârii consiliului local, se justifică înscrierea provizorie a dreptului de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale."

    133. La articolul 212, alineatul (1) se abrogă.

    134. La articolul 213, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În această perioadă se pot elibera extrase pentru informare, copii certificate ale cărţii funciare ori copii certificate ale înscrisurilor cu care se întregeşte cartea funciară."

    135. La articolul 213, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) În baza extrasului de autentificare valabil, notarul public poate efectua acte succesive doar în aceeaşi zi."

    136. Articolul 216 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 216
    (1) Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului va fi întocmit de către asistenţii registratori/referenţi.
    (2) Certificatul privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia va fi întocmit de către asistentul registrator/referent pe baza referatului întocmit de inspectorul de cadastru. Cererea se soluţionează pe flux integrat."

    137. Articolul 219 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 219
    Rectificarea înscrierilor de carte funciară se face în condicile art. 907 - 908 din Codul civil."

    138. La articolul 221, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Constituie eroare materială orice inexactitate cuprinsă într-o înscriere în cartea funciară sau în cuprinsul încheierii, care nu produce vreun efect substanţial, anume nu afectează existenţa, întinderea sau opozabilitatea dreptului înscris sau a faptului ori a raportului juridic. Nu constituie eroare materială neconcordanţa dintre o înscriere şi situata juridică reală dacă, potrivit legii, o asemenea neconcordanţă reprezintă caz de rectificare sau modificare a cărţii funciare."

    139. La articolul 228, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:
    "(4) Recepţia planului parcelar nu este condiţionată de introducerea CNP-ului în fişierul .cpxml şi nici de înscrierea imobilelor din planul parcelar în cartea funciară."

    140. La articolul 229 alineatul (1) litera l) se abrogă.

    141. La articolul 234 după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:
    "(2) Planul parcelar prezentat de comisia locală de fond funciar, în vederea validării sau scrierii titlului de proprietate care nu poate fi recepţionat, va fi însoţit de planul de încadrare în tarla şi va fi utilizat la înscrierea în cartea funciară din oficiu a imobilelor, ulterior emiterii titlului de proprietate. În acest caz, în anexa la partea I a cărţii funciare se va menţiona "Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă"."

    142. La articolul 250 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie, conform prevederilor art. 9 alin. (37) din Legea nr. 7/1996 republicată."

    143. La articolul 253, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul amplasamentelor izolate ce fac obiectul aceluiaşi contract se emite un singur aviz la nivelul oficiului teritorial"

    144. La articolul 259 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:
    "(3) Documentaţia aferentă recepţiei tehnice se întocmeşte în format analog şi digital, în formate care permit accesul şi transferul de date."

    145. La articolul 261, se introduc două alineate noi (2) şi (3) care vor avea următorul cuprins:
    "(2) Toate informaţiile şi datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informaţiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren. În funcţie de metodele şi mijloacele de măsurare utilizate persoana autorizată va face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schiţa reţelei, descrierea punctelor noi de îndesire şi de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate.
    (3) Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei planurilor/hărţilor analogice sau digitale:
    a) borderoul;
    b) dovada achitării tarifelor legale;
    c) cererea de recepţie;
    d) copia avizului de începere a lucrării, după caz;
    e) inventarul de coordonate x,y,z în format digital;
    f) calculul analitic al suprafeţelor;
    g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, aparatura utilizată, prelucrarea datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea;
    h) planul topografic în format analogic, la scara 1:5.000-1:100;
    i) fişierul .cpxml pentru zona aferentă lucrării."

    146. La articolul 265 litera j) se abrogă.

    147. La articolul 266 alineatul (1) litera j) se abrogă.

    148. La articolul 266, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care amplasamentele dintr-o lucrare sunt izolate, recepţia se realizează pentru fiecare amplasament în parte. Cererile se înregistrează individual pentru fiecare amplasament, ataşându-se fişiere cpxml aferente. În înţelesul prezentului capitol amplasamentul este definit de conturul exterior al ridicării topografice, se poate întinde pe unul sau mai multe UAT-uri. Amplasamentele izolate nu pot fi legate între ele prin zone de tip bandă create artificial."

    149. La articolul 275, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:
    "(3) Documentaţia necesară recepţiei documentelor cartografice destinate uzului public cuprinde:
    a) borderoul;
    b) dovada achitării tarifelor legale;
    c) cererea de recepţie;
    d) memoriul tehnic, care va cuprinde: scopul lucrării şi termenul de execuţie, precizarea limitelor zonei (cursuri de apă, căi de comunicaţie, limite administrative etc. sau trapeze în nomenclatura Gauss, sau coordonate geografice extreme), menţionarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere, scara corespunzătoare a produselor cartografice, suprafaţa pe care se execută lucrarea, formatul în care vor fi predate;
    g) copii ale specificaţiilor tehnice solicitate de beneficiar prevăzute în contract sau în caietul de sarcini, care au menţiunea: "conform cu originalul" şi semnătura beneficiarului/executantului, copia procesului verbal de avizare a specificaţiilor tehnice, emis de ANCPI, dacă este cazul;
    h) planul de încadrare în zonă;
    i) produsul cartografic în format analogic şi digital vector."

    150. La articolul 281, după alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele (3), (4), (5), (6), (7) care vor avea următorul conţinut:
    "(3) Lucrările se execută în baza contractului de execuţie a lucrărilor sistematice de cadastru, încheiat în condiţiile legii.
    (4) Unităţile administrativ-teritoriale, alte persoane juridice interesate să execute lucrări de înregistrare sistematică, încheie cu Agenţia Naţională un protocol de colaborare, în condiţiile legii, cu privire la caietul de sarcini, modalităţile de avizare, verificare, recepţie şi de înscriere în cartea funciară, precum şi cu privire la utilizarea, acestor informaţii.
    (5) Operaţiunile premergătoare încheierii protocolului de colaborare, sunt în principal următoarele:
    a) solicitarea de unitatea administrativ-teritorială, ori altă persoana juridică interesată să realizeze înregistrarea sistematică, a acordului de principiu al oficiului teritorial cu privire la realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi încheierea protocolului de colaborare cu Agenţia Naţională;
    b) solicitarea de la Agenţia Naţională a avizului de conformitate a specificaţiilor tehnice conţinute în documentaţia de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor, conform prevederilor art. 9 alin. (37) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată;
    c) emiterea Avizului de conformitate de către comisia desemnată prin Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale;
    d) derularea procedurii de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică şi încheierea contractului de execuţie a lucrărilor de cadastru;
    e) semnarea Protocolului de colaborare între Agenţia Naţională şi unitatea administrativ-teritorială, altă persoană juridică, în baza următoarelor documente:
    - copia Acordului oficiului teritorial cu privire la execuţia lucrărilor de cadastru sistematic şi încheierea protocolului de colaborare;
    - copia Avizului de conformitate emis de Agenţia Naţională cu privire la specificaţiile tehnice;
    - copia contractului de execuţie a lucrărilor de înregistrare sistematică;
    - anexa ce conţine reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor sectoarelor cadastrale propuse pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.
    (6) Unitatea administrativ-teritorială/ persoana juridică interesată transmite în copie oficiului teritorial: protocolul de colaborare, avizul de conformitate al specificaţiilor tehnice, specificaţiile tehnice împreună cu anexele acestora şi contractul de execuţie al lucrărilor.
    (7) Lipsa avizului de conformitate a specificaţiilor tehnice, atrage respingerea de către oficiul teritorial a cererii de recepţie a lucrării de înregistrare sistematică."

    151. La articolul 282, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi conţin informaţii privitoare la imobilele şi deţinătorii identificaţi în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică:
    - Planul cadastral conţine limitele imobilelor şi construcţiilor, precum şi identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.
    - Registrul cadastral al imobilelor conţine informaţii privitoare la descrierea imobilelor, titularii drepturilor reale imobiliare şi actele juridice doveditoare, informaţii privitoare la sarcinile imobilului şi dezmembrămintele dreptului de proprietate, alte notări şi menţiuni cu privire la imobil.
    - Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, conţine informaţii privitoare la deţinători, identificatorii imobilelor deţinute, adresa imobilelor, suprafaţa determinată prin măsurători, alte menţiuni."

    152. La articolul 282, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) care vor avea următorul cuprins:
    "(3) Conţinutul livrărilor, a livrabilelor incluse în fiecare livrare, precum şi graficul de execuţie a documentelor tehnice ale cadastrului se stabilesc în specificaţiile tehnice ale lucrărilor de înregistrare sistematică.
    (4) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările pot fi denumite astfel:
    a) Livrarea 1: Raport preliminar, care conţine informaţii privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele şi graficul de execuţie a lucrărilor, alocarea resurselor materiale şi umane etc.;
    b) Livrarea 2: Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;
    c) Livrarea 3: Documentele tehnice ale cadastrului finale."

    153. Articolul 283 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoştinţă publică prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările.
    (2) În vederea emiterii ordinului de începere a lucrărilor, entitatea interesată comunică Agenţiei Naţionale următoarele documente:
    a) copia procesului verbal de recepţie a Raportului preliminar;
    b) planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ - teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică;
    c) referatul privind solicitarea de emitere a ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale pentru începerea lucrărilor de înregistrare sistematică.
    (3) După publicarea ordinului de începere a lucrărilor de înregistrare sistematică, în titlul cărţilor funciare aferente UAT-urilor/sectoarelor cadastrale care fac obiectul acestor lucrări, se va menţiona faptul că imobilele înscrise în aceste cărţi funciare fac obiectul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.
    (4) Agenţia Naţională va actualiza permanent pe pagina sa de internet, lista UAT-urilor care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică."

    154. Articolul 284 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 284
    Etapele de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru sunt:
    a) organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică la nivel naţional şi local, în vederea înştiinţării cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică;
    b) realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor UAT şi a intravilanelor componente, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate de la oficiul teritorial, primărie sau alte instituţii şi autorităţi publice, ori din alte surse;
    c) derularea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice;
    d) sesizarea camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;
    e) actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;
    f) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către personalul de specialitate desemnat în acest scop;
    g) publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
    h) înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale publicate;
    i) modificarea conţinutului documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de afişare publică;
    j) închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    k) deschiderea cărţilor funciare electronice;
    l) închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi carte funciară, prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale;
    m) comunicarea în condiţiile legii, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral;
    n) arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    o) eliberarea de către notarul public, în condiţiile legii, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari."

    155. Articolul 285 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 285
    În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se utilizează reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale precum şi a limitelor intravilanelor existente în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară."

    156. La articolul 286 se modifică alineatele (3) şi (5) care vor avea următorul cuprins:
    "(3) Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale se realizează prin utilizarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, a ortofotomozaicului, a planurilor topografice sau cadastrale scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10000, a planului cadastral de ansamblu scara 1:10000 etc.
    (5) Sectorul cadastral este delimitat de elemente liniare stabile în timp (şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.) precum şi de limita UAT- ului."

    157. La articolul 289 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) care va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Agenţia Naţională pune la dispoziţia executantului datele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform înregistrării sporadice."

    158. La articolul 289 la alineatul (2) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) ortofotomozaicul corespunzător sectoarelor cadastrale sau unităţii administrativ-teritoriale în funcţie de obiectul lucrărilor;"

    159. La articolul 290 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Potrivit legii, primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să furnizeze executantului lucrărilor de cadastru, datele şi informaţiile privitoare la imobile şi deţinători, cuprinse în evidenţele primăriei, precum:
    a) registrul agricol, registrul de rol nominal unic, nomenclatura stradală;
    b) liste care conţin date de identificare ale deţinătorilor persoane fizice şi juridice;
    c) alte evidenţe care conţin informaţii necesare realizării lucrării sistematice de cadastru: inventarul bunurilor din domeniul public ori privat al statului şi al UAT- ului etc."

    160. La articolul 294 se abrogă alineatul (3).

    161. La articolul 295 se abrogă alineatul (1).

    162. La articolul 296, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru identificarea amplasamentelor imobilelor, executantul va ţine seama de evidenţa imobilelor la nivel de tarla şi cvartal, utilizată în procesul de restituire a proprietăţilor conform legilor funciare. Limitele tarlalelor şi cvartalelor se reprezintă sub formă de poligoane. Fiecare poligon are ca atribut numărul tarlalei sau cvartalului. Acest număr este unic la nivelul unităţii administrativ-teritoriale."

    163. La articolul 296 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care numărul tarlalei şi/sau al parcelei lipsesc, pentru gestionarea lucrărilor de identificare a imobilelor, executantul poate atribui, cu acordul primăriei, numere de tarla şi/sau parcelă care să asigure identificarea parcelelor în cadrul tarlalelor, fără ca această operaţiune să implice modificarea titlurilor de proprietate."

    164. Articolul 297 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 297
    (1) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, suprafaţa fiecărui imobil din tarla se diminuează proporţional cu situaţia din titlul de proprietate. Proprietarii imobilelor în cauză pot solicita atribuirea diferenţei de suprafaţă, în condiţiile legii.
    (2) În cazul în care există imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, suprafaţa acestora nu se va diminua, dacă aceasta nu depăşeşte suprafaţa din titlul de proprietate.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor din extravilanul zonelor foste cooperativizate, înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, se va diminua până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.
    (4) În cazul imobilelor prevăzute la alin. (1), în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi asupra acestor imobile se înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea UAT-ului."

    165. La articolul 298, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cadrul lucrărilor de identificare la teren se pot crea fişe de date noi ale imobilelor. Modelul fişei de date a imobilului este prezentat în specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale."

    166. Articolul 299 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Fişa de date a imobilului trebuie să conţină informaţii precum:
    a) denumirea unităţii administrativ-teritoriale;
    b) numărul sectorului cadastral;
    c) identificatorul imobilului;
    d) datele de identificare ale persoanei care deţine imobilul;
    e) informaţii despre imobil;
    f) numele, prenumele şi semnătura operatorului care a cules datele.
    (2) Fişele de date ale imobilelor pentru care au fost identificaţi posesori vor fi în mod obligatoriu semnate de către posesori şi de către persoana autorizată a executantului."

     167. La articolul 300 se modifică alineatele (2) şi (3) care vor avea următorul cuprins:
     "(2) Atunci când este cazul, delimitarea imobilelor se face în prezenţa deţinătorilor de teren. În cazul în care, deşi convocaţi deţinătorii nu se prezintă, executantul lucrărilor împreună cu reprezentantul primăriei identifică limitele imobilelor, în lipsa acestora.
    (3) Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai altor persoane juridice care deţin terenuri în proprietate ori în administrare, sau cu alt titlu, au obligaţia, de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor în cauză. În cazul neprezentării acestora, identificarea imobilelor se face conform prevederilor de la alin. (2) teza 2."

    168. Articolul 301 se abrogă.

    169. Articolul 302 se abrogă.

    170. La articolul 304, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul construcţiilor de tip condominiu, executantul trebuie să realizeze releveele unităţilor individuale componente. Modul de întocmire al releveului este stabilit în specificaţiile tehnice."

    171. Articolul 305 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 305
    (1) Limitele imobilelor înregistrate anterior în evidenţele de cadastru ale oficiilor teritoriale se preiau în planul cadastral. În cazul în care se constată diferenţe între datele înregistrate şi situaţia existentă la teren, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic se modifică conform situaţiei identificate ca urmare a măsurătorilor efectuate.
    (2) Prin modificarea reprezentării grafice a imobilelor se înţelege orice modificare a geometriei, amplasamentului şi a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară."

    172. Articolul 306 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 306
    (1) Destinaţiile şi categoriile de folosinţă ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu realitatea din teren.
    (2) În situaţia în care anumite categorii de folosinţă identificate în teren nu corespund cu cele din actele de proprietate, iar schimbarea acestora implică obţinerea unor avize, prevăzute de reglementările speciale în materie, pentru înregistrarea categoriei de folosinţă actuale, se vor prezenta aceste avize. În lipsa avizelor necesare în documentele tehnice cadastrale se înscrie categoria de folosinţă din acte.
    (3) Categoria de folosinţă a terenului este un atribut al parcelei şi se individualizează printr-un cod. Pentru evidenţierea parcelelor se folosesc codurile categoriilor de folosinţă prevăzute în regulamentele în vigoare.
    (4) Parcelele care compun imobilul se reprezintă numai dacă au categoria de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 de mp în intravilan şi mai mare de 300 de mp în extravilan. Parcelele având suprafeţe mai mici decât cele menţionate se includ în parcelele adiacente ale aceluiaşi proprietar."

     173. Articolul 308 se abrogă.

     174. La articolul 309, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2) care vor avea următorul cuprins:
    "(2^1) În vederea înregistrării proprietarilor, posesorilor, altor deţinători legali în documentele tehnice ale cadastrului, executantul are obligaţia de a colecta codul numeric personal în cazul deţinătorilor persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare în cazul deţinătorilor persoane juridice.
    (2^2) În situaţia în care executantul nu poate să obţină aceste informaţii sau nu poate asocia un cod numeric personal/cod unic de înregistrare din listele furnizate de primărie, recepţia documentelor tehnice ale cadastrului se va putea efectua în absenţa acestor elemente de identificare."

    175. La articolul 309 se modifică alineatul (3) care va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul posesorilor identificaţi la teren, executantul lucrărilor colectează copia actelor de identitate şi copia înscrisului care atestă faptul posesiei, atunci când acesta există. Adeverinţa prevăzută la art. 13 alin. (1) litera b) din Legea nr. 7/1996 republicată poate fi înlocuită prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, în condiţiile art. 12 alin. (14) din lege."

    176. La articolul 309 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:
    "(4) Dispoziţiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:
    a) imobilelor situate în intravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare;
    b) imobilelor situate în intravilanul şi extravilanul zonelor necooperativizate;
    c) imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesori."

    177. La articolul 310 se modifică alineatul (2) care va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară cu privire la care se constată transmisiuni de drepturi neînscrise, în fişa de date se menţionează proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor doveditoare poziţia acestuia se radiază şi în fişa de date, respectiv în registrul cadastral al imobilelor, se înscrie ultimul proprietar."

    178. La articolul 310 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) care vor avea următorul cuprins:
    "(3) Construcţiile identificate în teren se înscriu în documentele tehnice şi în cartea funciară în baza actelor de proprietate. În lipsa actelor doveditoare, înscrierea se realizează în baza documentelor tehnice contrasemnate conform legii de către primar sau în baza adeverinţei eliberate de către acesta, prin care atestă însuşirea informaţiilor tehnice şi juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale.
    (4) În lipsa însuşirii documentelor tehnice de către primar, prin contrasemnare ori adeverinţă, înscrierea construcţiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate şi necontestate, ori, în cazul în care acestea au fost contestate, cererile de rectificare formulate cu privire la construcţii au fost respinse."

    179. La articolul 311 după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3) care vor avea următorul cuprins:
    "(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) în cărţile funciare deschise din oficiu, se vor prelua proprietarii din vechile cărţi funciare, conform înscrierilor din aceste cărţi şi se va nota posesia de fapt în favoarea posesorilor publicaţi şi necontestaţi ori cu privire la care contestaţiile au fost respinse.
    (3) În situaţia în care configuraţia imobilelor stabilite conform identificării în teren şi a măsurătorilor efectuate, nu corespunde cu situaţia tehnică a imobilelor din vechile cărţi funciare, nefiind astfel posibilă preluarea proprietarilor din aceste cărţi, în noile cărţi funciare se vor înscrie doar posesorii."

    180. La articolul 312 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) care va avea următorul cuprins:
    "(2) Dreptul de proprietate asupra acestor imobile va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, în baza unei documentaţii tehnice care va conţine:
    a) actul care atestă dreptul de proprietate;
    b) un plan de identificare a imobilului în planul cadastral însoţit de un memoriu tehnic prin care se certifică faptul că în urma identificării efectuate, imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
    c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, eliberat de primăria de la locul situării imobilului."

    181. Articolul 313 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul imobilelor situate în intravilan indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar, precum şi în situaţia imobilelor din extravilan, care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeţei în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează:
    a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate;
    b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa deţinută când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate; când suprafaţa deţinută este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se înregistrează suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.
    (2) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale."

    182. La articolul 314, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru imobilele proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate ori a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţilor administrativ-teritoriale în cauză, în baza hotărârii emise în condiţiile legii de consiliile judeţene, de Consiliul general al Municipiului Bucureşti ori de consiliile locale.
    (3) Imobilele aparţinând domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se înscriu în baza actelor juridice de dobândire a acestor imobile."

    183. Articolul 315 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 315
    În cazul imobilelor ai căror proprietari sunt identificaţi dar se constată că aceştia sunt decedaţi, executantul completează fişa de date a imobilului pe numele defunctului şi se menţionează faptul că proprietarul este decedat. Menţiunea faptului că proprietarul este decedat se efectuează şi în documentele tehnice cadastrale."

    184. Articolul 316 se abrogă.

    185. La articolul 317, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Documentele tehnice constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi în cartea funciară."

    186. La articolul 317 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:
    "(4) Situaţia imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară."

    187. Articolul 318 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 318
    (1) Conform Legii, primarul contrasemnează documentele tehnice, anterior predării acestora la oficiul teritorial, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.
    (2) Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi realizată şi de către o persoană desemnată de către primar în acest scop.
    (3) Contrasemnarea documentelor tehnice, poate fi înlocuită prin eliberarea unei adeverinţe prin care primarul atestă însuşirea informaţiilor înscrise în documentele tehnice.
    (4) Contrasemnarea documentelor tehnice, ori adeverinţa înlocuiesc orice certificate confirmative precum: certificatul de atestare fiscală, certificatul de atestare a situaţiei juridice şi tehnice a construcţiilor, adeverinţa prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicată."

    188. La articolul 319 alineatul (1) se abrogă litera d).

    189. Articolul 321 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 321
    (1) Recepţia documentaţiei tehnice întocmită ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru este în sarcina personalului de specialitate desemnat în acest scop la nivelul oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află unitatea administrativ-teritorială şi are ca scop verificarea respectării cerinţelor din specificaţiile tehnice precum şi a reglementărilor legale din domeniul cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
    (2) Personalul care va avea atribuţii de verificare şi recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică va include specialişti precum: consilieri cadastru, registratori de carte funciară, asistenţi registratori, specialişti GIS/IT.
    (3) Recepţia lucrărilor de cadastru se realizează prin parcurgerea mai multor etape şi cuprinde verificarea cantitativă şi calitativă a livrabilelor care fac obiectul predărilor:
    a) verificarea cantitativă are ca obiect stabilirea modului de respectare a cerinţelor stabilite în specificaţiile tehnice cu privire la numărul şi formatul livrabilelor, livrabilele sunt complete, livrabilele corespund cerinţelor de conţinut stabilite.
    b) verificarea calitativă are ca scop:
    - stabilirea modului de respectare a regulilor privind structura/consistenţa fişierelor .cgxml care conţin datele imobilelor identificate, precum şi respectarea regulilor de topologie, având în vedere faptul că în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru nu sunt permise goluri ori suprapuneri ale imobilelor;
    - stabilirea corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile.
    (4) Cerinţele privitoare la livrabilele incluse în fiecare livrare, graficul de execuţie şi livrare a lucrării sunt stabilite în specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de cadastru."

    190. Articolul 322 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizează verificări în teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor şi verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente.
    (2) Verificarea actelor juridice este în sarcina registratorului/asistentului registrator. Registratorul/asistentul registrator are ca atribuţii:
    a) verificarea actelor juridice depuse;
    b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum şi orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse;
    c) verificarea modului în care înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice.
    (3) Lista imobilelor verificate se ataşează procesului verbal de recepţie a documentaţiei tehnice a cadastrului sistematic."

    191. Articolul 324 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Publicarea documentelor tehnice se face la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în cauză, ori în alt loc stabilit de primar, iar perioada afişării este de 60 de zile.
    (2) Oficiul teritorial stabileşte data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris Agenţiei Naţionale, executantului şi primăriei. Cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, oficiul teritorial publică un anunţ prealabil privind afişarea documentelor tehnice ale cadastrului, într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administraţiei publice locale, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale.
    (3) Începerea şi încheierea perioadei de afişare a documentelor tehnice sunt consemnate în procese verbale semnate de către reprezentantul oficiului teritorial şi de primar, iar procesele verbale vor fi afişate la sediul primăriei.
    (4) Publicarea şi afişarea documentelor tehnice se realizează şi pe pagina de internet creată de către Agenţia Naţională în acest scop, precum şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale."

    192. La articolul 325, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Potrivit legii, în termen de 60 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, sub sancţiunea radierii din oficiu a acestora, ca urmare a închiderii registrelor."

    193. Articolul 326 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 326
    (1) Cererea de rectificare a informaţiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afişare şi trebuie însoţită de documentele doveditoare. Cererea de rectificare poate fi depusă şi electronic pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale creată în acest scop.
    (2) Cererea de rectificare poate avea ca obiect şi contestarea calităţii de posesor a deţinătorului înregistrat în documentele tehnice.
    (3) O cerere de rectificare poate avea ca obiect un singur imobil. În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, datele asociate acestor imobile vor fi de asemenea actualizate ori corectate. Rectificarea imobilelor afectate se va dispune prin procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare iniţiale."

    194. Articolul 327 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 327
    (1) Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către personalul de specialitate din cadrul oficiului teritorial numit prin decizie a directorului oficiului teritorial. Acest personal este sprijinit în activitate de către un reprezentant al executantului lucrărilor şi unul din partea primăriei.
    (2) Atribuţiile personalului numit pentru soluţionarea cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:
    a) acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;
    b) înregistrarea cererilor de rectificare;
    c) marcarea în documentele tehnice cadastrale a imobilelor contestate;
    d) analiza documentelor depuse de contestatari;
    e) verificarea în teren a imobilelor contestate dacă se consideră că este necesar;
    f) întocmirea proceselor verbale de soluţionare a cererilor de rectificare."

    195. Articolul 328 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 328
    (1) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru întocmit în acest scop. Formularea cererilor de rectificare se va putea face şi electronic.
    (2) Registrul cererilor de rectificare cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele şi prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat după caz, soluţia dată în rezolvarea cererii, alte menţiuni.
    (3) Separat de registrul cererilor de rectificare se va ţine un registru care conţine numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informaţiilor înregistrate în documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le deţin."

    196. Articolul 329 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 329
    (1) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează prin proces verbal, în termen de 60 de zile de la terminarea perioadei de afişare, de către personalul din cadrul oficiului teritorial desemnat în acest scop.
    (2) Procesul verbal se comunică contestatarului în condiţiile Codului de procedură civilă. În situaţia în care cererea de rectificare a afectat şi alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se va dispune modificarea corespunzătoare a acestor imobile, iar procesul verbal va fi comunicat tuturor părţilor interesate.
    (3) Împotriva procesului verbal se poate formula plângere la judecătoria competentă, în termen de 15 zile de la comunicare.
    (4) Cererile de rectificare şi actele doveditoare, precum şi procesul verbal de soluţionare a cererilor, se scanează şi se predau executantului în format digital, în vederea actualizării documentelor tehnice şi a fişierelor .cgxml."

    197. La articolul 330, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Actualizarea documentelor tehnice, a fişierelor .cgxml, .pdf, .jpg (dacă este cazul) se realizează de către executantul lucrărilor în termenul stabilit în contract. Prestatorul integrează în documentele tehnice ale cadastrului finale, înregistrările din cărţile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice, în perioada publicării documentelor tehnice."

    198. Articolul 331 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 331
    (1) Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat se poate înscrie în cartea funciară ca proprietar, pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public.
    (2) Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplineşte de către notarul public, prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în baza căruia se intabulează dreptul de proprietate.
    (3) Eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar se poate solicita de către posesorii înscrişi în cartea funciară, la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data deschiderii din oficiu a cărţilor funciare.
    (4) Procedura de eliberare a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar este aplicabilă imobilelor situate în intravilan, cu privire la care nu s-a contestat calitatea de posesor şi, ulterior deschiderii cărţii funciare nu a fost notată o acţiune civilă în contestarea acestei calităţi."

    199. La articolul 332 alineatul (1) se abrogă.

    200. Articolul 333 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "Art. 333
    (1) Documentele care stau la baza eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar de către notarul public sunt cele prevăzute la art. 13 alin. (8) din lege, respectiv:
    a) extras de carte funciară pentru informare;
    b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
      (i) posedă imobilul sub nume de proprietar;
      (ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
      (iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
      (iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
      (v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
      (vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
      (vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;
    c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
    d) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă.
    (2) Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabileşte prin protocol încheiat între ANCPI şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România."

    201. La articolul 334 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "După recepţia documentelor tehnice ale cadastrului finale, oficiul teritorial întocmeşte lista proprietarilor care sunt înscrişi în cartea funciară cu menţiunea decedat şi sesizează camera notarilor publici, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent."

    202. Articolul 335 se abrogă.

    203. Articolul 336 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 336
    (1) Înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral, soluţionarea cererilor de rectificare şi respectiv după închiderea procedurii de verificare şi emitere a procesului verbal de recepţie a documentelor finale ale cadastrului.
    (2) Înscrierea se face în baza documentelor tehnice ale cadastrului finale.
    (3) Posesorii publicaţi şi necontestaţi ori cu privire la care cererile de rectificare au fost respinse se notează în cartea funciară. În cazul în care posesorii nu au solicitat eliberarea certificatului de înscriere a posesorului ca proprietar, ori solicitarea a fost respinsă, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condiţiile prevăzute de art. 13 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 republicată."

    204. Articolul 339 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 339
    Înscrierea în cartea funciară se dispune în baza:
    a) registrului cadastral al imobilelor;
    b) planului cadastral recepţionat;
    c) actelor juridice colectate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică."

    205. Articolul 340 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 340
    (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărţilor funciare sunt:
    a) extrasul de carte funciară pentru informare;
    b) extrasul de plan cadastral.
    (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic.
    (3) Extrasele de carte funciară pentru informare şi extrasele de plan cadastral în format analog se comunică persoanelor interesate prin intermediul unităţii administrativ-teritoriale. Extrasele pot fi obţinute şi prin accesarea serviciului destinat acestei operaţiuni pe pagina de internet special creată de Agenţia Naţională."

    206. Articolul 341 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 341
    (1) Înscrierea în cartea funciară deschisă ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă prima înregistrare a imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
    (2) Înscrierea în cartea funciară cuprinde:
    a) ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare sub care se face înscrierea;
    b) poziţia din registrul cadastral al imobilelor sub care este înscris imobilul;
    c) înscrisurile menţionate în registrul cadastral care fac dovada drepturilor supuse înscrierii;
    d) arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie;
    e) titularul dreptului sau al faptului juridic înscris;
    f) cota de proprietate;
    g) preţul, în situaţia în care este menţionat în act."

    207. Articolul 342 se abrogă.

    208. Articolul 343 se abrogă.

    209. Articolul 344 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 344
    (1) Înscrierile în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, se pot modifica din oficiu în baza unui referat, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, dacă nu sunt afectate drepturile părţilor.
    (2) Referatul va fi întocmit de către personalul din cadrul serviciului cadastru ori serviciului publicitate imobiliară, în funcţie de obiectul modificării şi va fi aprobat de către inginerul şef sau registratorul şef.
    (3) În cazul în care modificarea înscrierilor dintr-o carte funciară implică modificarea înscrierilor din alte cărţi funciare, încheierea de carte funciară emisă va conţine dispoziţii de modificare şi a acestor cărţi funciare şi va fi comunicată tuturor părţilor interesate."

    210. La articolul 345 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) care va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Referatul de închidere a evidenţelor va fi însoţit de copia procesului verbal de recepţie a documentelor tehnice ale cadastrului finale."

    211. Articolul 357 se abrogă.

    212. La articolul 364 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) care va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul soluţionării cererilor în afara SICCF serviciul cadastru emite referate cu privire la efectuarea operaţiunilor cadastrale solicitate."

    213. Articolul 374, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 374
    Termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate sunt stabilite prin Ordin cu caracter normativ al directorului general."

    214. Articolele 375, 376, 377, 378 şi 379 se abrogă.

    215. Articolul 385 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 385
    Anexele nr. 1.1 - 1.53 constituie parte integrantă din prezentul regulament"

    216. ANEXA nr. 1.4 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.4
    la regulament

                     FORMULAR PROCES VERBAL DE PUBLICARE A
                      DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

    OCPI ............. PRIMĂRIA ..........
    Nr....... data......... Nr...... data.........


                   PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR
                            TEHNICE ALE CADASTRULUI
                         UAT....../Sector cadastral......

    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ......... reprezentat prin director şi Primăria......., reprezentată prin Primar, au procedat în data de ......., în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. k) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. / unitatea administrativ-teritorială ....... judeţul.......
    Documentele tehnice publicate sunt:
    a) Planul cadastral al unităţii administrativ-teritoriale: ....... planşe
    b) Registrul cadastral al imobilelor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorială: ...... volume
    c) Opisul alfabetic al deţinătorilor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorială: ...... volume
    Perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului este de 60 de zile de la ...... până la ...... .

    Directorul Oficiului de Cadastru şi Primarul unităţii administrativ-
    Publicitate Imobiliară ........ teritoriale ............

    Nume şi prenume Nume şi prenume

    Semnătura Semnătura"


    217. ANEXA nr. 1.5 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.5
    la regulament


                FORMULAR PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI
              DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

    OCPI ....... PRIMĂRIA........

    Nr...... data ....... Nr......... data....


                     PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI
                PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
                       UAT ....../Sector cadastral......


    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară........ reprezentat prin director şi Primăria ......, reprezentată prin primar, au stabilit în data de ....... încheierea perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. .../unitatea administrativ-teritorială ...... judeţul .......

    În perioada publicării documentelor tehnice, au fost înregistrate:
    - Nr. cereri de rectificare a documentelor tehnice:
    - Nr. cereri de rectificare privind calitatea de posesor:
    - Nr. dosare conţinând cererile de rectificare/contestaţiile şi documentele aferente:

    Directorul Oficiului de Cadastru Primarul unităţii administrativ-
    şi Publicitate Imobiliară....... teritoriale ........


    Nume şi prenume Nume şi prenume

    Semnătura Semnătura"    218. ANEXA nr. 1.6 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.6
    la regulament

                         FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE

    Nr. ....../.......

    Subsemnatul/Subscrisa ......., domiciliat ...... în/cu sediul în localitatea ......, str. ......, nr. ......, bl. ..., sc. ......, et. ......, ap. ......, sector nr./judeţul ......, identificat cu BI/CI, seria ......, nr. ....., eliberat de ....../CUI ......, reprezentat/ă prin ...... domiciliat în ......, str. ......, nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sector nr./judeţul ......, identificat cu BI/CI, seria ......, nr. ...... eliberat de ......, conform procurii/împuternicirii nr. ......
    În baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unităţii administrativ-teritoriale ....../sectorului cadastral afişate la sediul ...... /pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr. .... cu privire la următoarele aspecte:
    1 ........................................................
    2 ........................................................
    ..........................................................
    n.........................................................
    Pentru a susţine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice:
    ..........................................................

                                                              Semnătura"

    219. ANEXA nr. 1.8 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.8
    la regulament

                     FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE
                            A CERERII DE RECTIFICARE


    Antet OCPI

    Nr. ...... data .......


                                 PROCES-VERBAL

    În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, personalul desemnat pentru soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ-teritorială ....../sector cadastral ......, numit prin ......, compus din următorii membri: ......
    Analizând cererea de rectificare nr......./data ...... formulată de (numele şi prenumele solicitantului) ......, cu privire la imobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unităţii administrativ-teritoriale ....../sector cadastral ...... cu ID nr. .....
    În baza (acte, măsurători topografice etc.) ..........................

    DECIDE:

    ADMITE cererea şi dispune rectificarea imobilului cu ID ...... astfel: ....../RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele ........

    Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare şi altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului.
    Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.
    Semnăturile membrilor desemnaţi cu soluţionarea cererilor de rectificare
    (nume şi prenume)......
    (nume şi prenume)......
    .........................

    Notă: În situaţia în care cererea de rectificare afectează şi alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fişierele cgxml ale imobilelor afectate şi rectificarea acestor imobile conform situaţiei rezultate din acte, măsurători etc."

    220. ANEXA nr. 1.7 la regulament se abrogă

    221. ANEXA nr. 1.9 la regulament se abrogă

    222. ANEXA nr. 1.10 la regulament se abrogă.

    223. ANEXA nr. 1.17 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.17
    la regulament

         CARTE FUNCIARĂ NR. ...... Comuna/Oraş/Municipiu: ..........
 _______________________________________________________________________________


    SIGLA ANCPI*) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
                             pentru INFORMARE
                                                           ┌──────────────────┐
                                                           │Nr. cerere .......│
    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..... │ Ziua .......... │
    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...... │ Luna .......... │
                                                           │ Anul .......... │
                                                           └──────────────────┘
 _______________________________________________________________________________

                                 A. Partea I.

                                                           Nr. CF vechi: ......

    TEREN intravilan/extravilan
    Adresa: ..........
┌────┬───────────────────┬────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Nr. cadastral/ │Suprafaţa* (mp) │ Observaţii/Referinţe │
│crt.│ Nr. topografic │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

    CONSTRUCŢII
┌────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Nr. cadastral/ │ Adresa │ Observaţii/Referinţe │
│crt.│ Nr. topografic │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘

                       B. Partea II.

┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Înscrieri privitoare la dreptul │ Observaţii/Referinţe │
│crt.│ de proprietate şi alte drepturi │ │
│ │ reale │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

                       C. Partea III.
┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Înscrieri privind dezmembrămintele │ Observaţii/Referinţe │
│crt.│dreptului de proprietate, drepturile│ │
│ │ reale de garanţie şi sarcini │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

    Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile în vigoare din cartea
funciară originală, păstrată de acest birou.
    Prezentul extras reflectă situaţia cadastral - juridică a imobilului,
respectiv poziţiile active din cartea funciară, la momentul întocmirii acestuia.
    S-a achitat tariful de ......... lei prin chitanţa nr. ....../20......,
pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.


    Data soluţionării, Referent/Asistent registrator
    _____/______/______

    Data eliberării
    _____/______/_______ (parafa şi semnătura)


 _______________________________________________________________________________

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


    CARTE FUNCIARĂ NR. ......... Comuna/Oraş/Municipiu: ..........
 _______________________________________________________________________________

                          Anexa 1 la Partea I

                                                   ┌─────────────────────┐
                                                   │Nr. cerere ..........│
    TEREN intravilan/extravilan │ Ziua .......... │
    Adresa: .......... │ Luna .......... │
                                                   │ Anul .......... │
                                                   └─────────────────────┘

┌──────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│ Nr. cadastral/ │Suprafaţa*) (mp)│ Observaţii/Referinţe │
│ Nr. topografic │ │ │
├──────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────┴────────────────┴───────────────────────┘

──────────
   *) Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.
──────────

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DETALII LINIARE IMOBIL │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Date referitoare la categoriile de folosinţă ale parcelelor componente

┌────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────┬───────┬──────┬───────────┐
│Nr. │Categoria│Intra-│Suprafaţa│Suprafaţa│ Nr. │ Nr. │ Nr. │Observaţii/│
│crt.│ de │vilan │din acte │măsurată │tarla│parcelă│topo- │ Referinţe │
│ │folosinţă│ │ (mp) │ (mp) │ │ │grafic│ │
├────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴──────┴───────────┘

    Date referitoare la construcţii

┌────┬───────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Număr │ Destinaţia │Suprafaţa│Suprafaţa│Situaţie│ Observaţii/ │
│crt.│ │construcţiei│din acte │măsurată │juridică│ Referinţe │
│ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────────────┘


 __________________________________________________________________________

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


      CARTE FUNCIARĂ NR. ......... Comuna/Oraş/Municipiu: ..........
 __________________________________________________________________________

                                                          ┌───────────────────┐
                                                          │Nr. cerere ........│
                                                          │ Ziua .......... │
                                                          │ Luna .......... │
                                                          │ Anul ......... │
                                                          └───────────────────┘
    Coordonate Stereo '70**)

┌────────────┬────────┬────────┐
│ Nr. punct │ X (m) │ Y (m) │
├────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┘

    Lungime Segmente***)

┌────────┬────────┬────────────┐
│ Punct │ Punct │ Lungime │
│început │sfârşit │segment (m) │
├────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │
└────────┴────────┴────────────┘


──────────
    **) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru
    ***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru"
──────────

──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla ANCPI se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 914 din 10 decembrie 2015 la pagina 50 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    224. ANEXA nr. 1.18 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.18
    la regulament

    SIGLA ANCPI*)

                    OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......
                    BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......
 _____________________________________________________________________________

                       DOSARUL Nr. ..../.../.../20....

                    ÎNCHEIERE DE REEXAMINARE Nr. .........

    Registrator Şef ..........
    Asistent registrator .............

    Asupra cererii introduse de ........................ domiciliat în .................... având ca obiect reexaminarea încheierii nr. ......./..../..../20... privind .................... în cartea funciară, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. ......... se constată următoarele: .....................................

                                   DISPUNE:

    Admiterea/respingerea cererii de reexaminare cu privire la:
    - imobilul ............ înscris în cartea funciară nr. ................ (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. ...........) a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale .................... cu nr. cadastral ............., proprietatea lui .................... de sub B .............;
    - se înscrie/intabulează/notează ............... cu titlu de ............., în cota de .......... de sub B ......., în favoarea ................
    Prezenta se va comunica .......................................

    Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară/judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de instanţa judecătorească competentă.

    Data soluţionării Registrator şef, Asistent registrator,
    ................... ..................... .....................
                           (parafa şi semnătura) (parafa şi semnătura)


 _____________________________________________________________________________

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001."

──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla ANCPI se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 914 din 10 decembrie 2015 la pagina 53 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    225. ANEXA nr. 1.19 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.19
    la regulament

    SIGLA ANCPI*)

                    OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......
                    BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......
 _____________________________________________________________________________

    DOSARUL Nr. ..../.../.../20....

    ÎNCHEIERE Nr. .........
    Registrator ..........
    Asistent registrator ...........


    Asupra cererii introduse de ........................ domiciliat în .................... privind .................... în cartea funciară, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. ......... tariful achitat în sumă de .......... lei, cu chitanţa nr. ........ / ........, pentru serviciul .............., având codul nr. ...............

                                   DISPUNE:

    Admiterea cererii cu privire la:
    - imobilul ........... înscris în cartea funciară nr. ................ (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. ...........) a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale .................... cu nr. cadastral ............., proprietatea lui .................... de sub B .............;
    - se înscrie/intabulează/notează ............... cu titlu de ............., în cota de .......... de sub B ......., în favoarea ................
    Prezenta se va comunica .......................................

    Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de către registratorul şef.

    Data soluţionării Registrator, Asistent registrator,
    ................... ..................... .....................
                           (parafa şi semnătura) (parafa şi semnătura)

 _______________________________________________________________________________

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001"

──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla ANCPI se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 914 din 10 decembrie 2015 la pagina 54 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    226. ANEXA nr. 1.20. la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.20
    la regulament

    SIGLA ANCPI*)

                    OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......
                    BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......
 _____________________________________________________________________________

                       DOSARUL Nr. ..../.../.../20....

                    ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. .........

    Registrator ..........
    Asistent registrator .............


    Asupra cererii introduse de ........................ domiciliat în .................... privind .................... în cartea funciară nr......... a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale ................, pentru care s-a achitat tariful în sumă de .......... lei, cu chitanţa nr. ........ / ........, aferent serviciului .............., având codul nr. ..............., se constată următoarele: .........................
    Având în vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru cu nr........ din data de ........... anexată prezentei încheieri, în baza art. ..., pentru motivele de mai sus,

                                     DISPUNE:

    Respingerea cererii înaintate de ............. pentru ..................., cu notarea respingerii în cartea funciară/registrul general de intrare.
    Prezenta se va comunica .................................

    Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de către registratorul şef.

    Data soluţionării Registrator, Asistent registrator,
    ................... ..................... .....................
                           (parafa şi semnătura) (parafa şi semnătura)

 _______________________________________________________________________________

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001"

──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla ANCPI se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 914 din 10 decembrie 2015 la pagina 55 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    227. ANEXA nr. 1.26 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.26
    la regulament


                               SIGLA ANCPI*)

                OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........
                BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .........

    Nr. de înregistrare ....../..../... 201.. (data: ZZ/LL/AA)

                                   CERTIFICAT
              privind identificarea numărului topografic/cadastral
           şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

    Subsemnatul (a)............., asistent registrator/referent, având în vedere informaţiile puse la dispoziţie de .................. cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. .............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţ/sector ........., conform cererii şi a actelor anexate acesteia, verificând evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ................., după numele, prenumele/denumirea ..............., nu am identificat înregistrări referitoare la bunuri imobile/am identificat următoarele:

┌──────┬─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ Nr. │ │ Nr. carte │ Nr. cadastral/ │
│ crt. │ Adresa/nr. tarla/parcelă │ funciară │ topografic │
├──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 5. │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┘
                                 Notă: spaţiile libere se vor bara

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi│
│de carte funciară după numele/denumirea proprietarului nu ţine loc │
│de extras de carte funciară pentru informare sau certificat de │
│sarcini. │
│ │
│Prezentul certificat nu constituie o dovadă a dreptului de │
│proprietate şi cuprinde înregistrările active existente în │
│evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .........,│
│la data întocmirii acestuia. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 S-a achitat tariful de .............. lei, prin documentul de plată
 nr. ............., din data de .../.../.../201.., pentru serviciul
 de publicitate imobiliară cu codul nr. ...........


    Data întocmirii Asistent registrator/Referent
                                            (parafa şi semnătura)"


──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla ANCPI se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 914 din 10 decembrie 2015 la pagina 56 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    228. ANEXA nr. 1.28 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.28
    la regulament

                               SIGLA ANCPI*)

                OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........
                BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .........

          Nr. de înregistrare ...../..../... 201.. (data: ZZ/LL/AA)


                                   CERTIFICAT
   privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară
                    după datele de identificare ale acestuia

    Subsemnatul (a) ............., asistent registrator/referent, având în vedere informaţiile puse la dispoziţie de .............., conform cererii şi a actelor anexate acesteia, precum şi referatul inspectorului de cadastru nr. ...... , verificând evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .........., atest că imobilul situat în localitatea ..........., str. ..........., nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţ/sector..........:

    [] este înscris în evidenţele de cadastru cu nr. cadastral ....
    [] nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Certificatul privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru│
│şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia nu ţine │
│loc de extras de carte funciară pentru informare sau certificat de │
│ sarcini. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    S-a achitat tariful de ........... lei, prin documentul de plată
nr. .........., din data de ...../....../201.., pentru serviciul cu
codul nr. ........ .

    Data întocmirii Asistent registrator/Referent
                                       (parafa şi semnătura)"


──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla ANCPI se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 914 din 10 decembrie 2015 la pagina 57 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    229. ANEXA nr. 1.31 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.31
    la regulament


    OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............
    BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...........

                                    Nr. de înregistrare............/.........

                       CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE


    Subsemnatul (a) .............. domiciliat (ă) în localitatea .............. str. ......... nr. ....., legitimat (ă) cu CI/BI seria ..... nr. ......, CNP ............., tel./fax ............ e-mail: .............. împuternicesc persoana fizică/juridică .................., conform contract/angajament nr. ...... data ........, pentru înregistrarea documentaţiei la OCPI şi vă rog să dispuneţi:

    I. OBIECTUL RECEPŢIEI:
    - prima înscriere
    - actualizare informaţii cadastrale:
        - înscriere/radiere construcţii
        - modificarea limitei de proprietate
        - modificarea suprafeţei imobilului
        - actualizare categorii de folosinţă/destinaţii
        - repoziţionare
        - alte informaţii tehnice cu privire la imobil
    - documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
    - documentaţie de atribuire număr cadastral
    - documentaţie pentru dezlipire/alipire teren
    - documentaţie de prima înregistrare UI
    - documentaţie pentru apartamentare
    - documentaţie pentru dezlipire/alipire UI
    - documentaţie pentru reapartamentare
    - documentaţie pentru mansardare
    - documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate
    - documentaţie pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase

    II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:
    - intabularea *) ........................................
    - înscrierea provizorie **) ..............................
    - notarea ***) ...........................................
    - radierea ****) ........................................

    IMOBILUL: UAT _____________________________
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ Adresă imobil │ Nr. CF/ │
├────────────┬───────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬─────┤ Nr. cad │
│ Localitate │ Strada │ Număr │ Bloc │ Scara │ Etaj │ Ap. │ (IE) │
│ │ (Tarla) │(Parcelă)│ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴─────────┘


    ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:
    .......................................................................

    Solicit comunicarea răspunsului:
    [] prin poştă
    [] la sediul biroului teritorial
    [] fax nr ......................


    Semnătura proprietarului/persoanei interesate Semnătura şi ştampila
                                                      (persoană autorizată)
         ...................... .....................

┌──────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┐
│ Serviciu achitat cu chitanţa nr. ... │ Data │ Suma │ Cod serviciu │
│ ****) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘


──────────
    *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.
    **) Act sub condiţie suspensivă, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.
    ***) Incapacitate, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
    ****) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu."
──────────


    230. ANEXA nr. 1.33 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.33
    la regulament

                                MEMORIU TEHNIC

    1. Adresa imobil ......................................................
    2. Tipul lucrării: ....................................................
    3. Scurtă prezentare a situaţiei din teren ............................
    (scurtă prezentare a operaţiunilor efectuate în faza de documentare a lucrării, localizarea şi identificarea imobilului, scurtă descriere generală a construcţiei, etc.)
    4. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate*): ............................
    (prezentarea succintă a lucrărilor topografice şi cadastrale efectuate în cadrul lucrării: metodele şi aparatura folosite la măsurători, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi şi noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice şi GPS, calculul suprafeţelor, descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi coordonate şi alte descrieri necesare, în funcţie de specificul lucrării, etc.)


     Data întocmirii ...........

                                                 Semnătura şi ştampila
                                                 (persoană autorizată)
                                                 ....................."


    231. ANEXA nr. 1.34 la regulament se abrogă.

    232. ANEXA nr. 1.50 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.50
    la regulament

         Modelul certificatului eliberat de primărie din care rezultă că
               posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de
          proprietar şi că acesta nu face parte din domeniul public sau
           nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al
               statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

                                  CERTIFICAT

    Ca urmare a cererii nr. ........ din data de ........., se certifică prin prezenta că:
    domnul ............, cu domiciliul în ............., identificat prin ..............., CNP ............;
    doamna ............, cu domiciliul în ............., identificată prin .............., CNP ............,
    sunt cunoscuţi că deţin imobilul ............... în suprafaţa de ....... mp, sub nume de proprietar.
    De asemenea, se certifică faptul că acest imobil:
    - nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    - face/nu face obiectul unor acţiuni în justiţie cu privire la care primăria are cunoştinţă;
    - a făcut/nu a făcut obiectul legilor de retrocedare.

    Primar
    .....................
    (nume şi prenume)
    .....................
    (semnătura şi ştampila)"


    233. ANEXA nr. 1.51 la regulament se abrogă.

    234. După ANEXA nr. 1.51 la regulament se introduc două noi anexe, anexele nr. 1.52 şi nr. 1.53 care vor avea următorul cuprins:

    "ANEXA 1.52
    la regulament

    Comună/ Oraş/ Municipiu
    Nr. ......./.........


                                   CERTIFICAT
                de atestare a edificării/extinderii construcţiei


    Urmare a cererii înregistrate cu nr. de mai sus, de către .................., confirmăm că pe terenul situat în ............, înscris în cartea funciară nr. ........, a localităţii ..........., cu nr. cadastral/topografic ............, există o construcţie proprietatea .............. edificată în anul ...........
    Edificarea/extinderea construcţiei s-a efectuat conform autorizaţiei de construire nr. ...../......., există încheiat proces-verbal de recepţie a terminarea lucrărilor nr. ......../........
    Construcţia/extinderea are următoarea descriere:
    - destinaţia
    - număr unităţi individuale
    - număr locuri de parcare
    - regimul de înălţime
    - suprafaţa construită la sol
    - suprafaţa construită desfăşurată
    Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
    │ Preşedinte Consiliu Judeţean/ │ Arhitect şef/Persoana cu │
    │ Primar general/ │ responsabilităţi în domeniul │
    │ Primar sector/Primar │ amenajării teritoriului şi │
    │ │ urbanismului" │
    ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
    │ │ │
    └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    "ANEXA 1.53
    la regulament

                                CERERE DE INFORMAŢII
                   pentru întocmirea planului parcelar în vederea
                          atribuirii numerelor cadastrale

    Prin prezenta vă rugăm să ne furnizaţi informaţiile necesare întocmirii planului parcelar al tarlalei nr. ....... /UAT ........, în vederea atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate în această tarla.
    Planul parcelar va fi întocmit de:
    [ ] persoana fizică/juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare .........., eliberat de la data ..........., conform contractului (se va indica numărul contractului încheiat).
    Solicităm următoarele informaţii:
    [ ] lista titlurilor de proprietate
    [ ] extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fişiere .cpxml sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate acolo unde informaţia nu există în format digital
    [ ] planuri parcelare existente;
    [ ] copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;
    [ ] lista cuprinzând numărul de carte funciară şi numerele cadastrale alocate imobilelor în tarlaua respectivă
    Termenul de execuţie a documentaţiei este de ..... zile, începând cu data ...........

    Primar, Executant
    (numele, prenumele, semnătura) (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Secretar,
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Data .............."


                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016