Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.339 din 10 octombrie 2000  pentru aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii de la plata accizelor în cazul petrolului turboreactor, utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviaţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.339 din 10 octombrie 2000 pentru aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii de la plata accizelor în cazul petrolului turboreactor, utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviaţie

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 499 din 11 octombrie 2000
    Ministrul finanţelor,
    în baza prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,
    emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Scutirea de la plata accizelor în cazul petrolului turboreactor, destinat utilizării exclusive drept combustibil pentru aviaţie, prevăzută la art. 25 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă direct la achiziţionarea acestui produs de la rafinărie sau în momentul întocmirii formalităţilor vamale de import.
    (2) Prin combustibil pentru aviaţie se înţelege petrolul turboreactor*) destinat utilizării exclusive pentru aeronave.
    *) Codul tarifar 2710 00 51, potrivit Tarifului vamal de import al României.


    ART. 2
    Facturarea petrolului turboreactor de către rafinării se face în funcţie de destinaţia acestui produs, astfel:
    - pentru cantităţile de petrol turboreactor destinat utilizării exclusive drept combustibil pentru aeronave, la preţuri de livrare fără accize;
    – pentru cantităţile de petrol turboreactor destinat altor scopuri decât pentru aeronave, la preţuri de livrare care cuprind şi acciza.


    ART. 3
    (1) Se pot aproviziona cu petrol turboreactor din producţia internă sau din import, cu destinaţia exclusivă "combustibil pentru aeronave", la preţuri de livrare fără accize, numai societăţile comerciale care deţin:
    - certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile şi/sau contracte de prestări de servicii cu societăţi deţinătoare de certificate de autorizare ca distribuitor de produse aeronautice civile;
    – certificate de autorizare ca operator aerian.

    (2) Certificatele de autorizare prevăzute la alin. (1) se eliberează de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

    ART. 4
    (1) Zilnic agentul economic producător sau importator va înscrie toate cantităţile de petrol turboreactor, livrate cu destinaţia de utilizare exclusivă pentru aeronave, într-un jurnal privind livrările de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, conform modelelor prezentate în anexele nr. 1a) şi 1b) la prezentul ordin.
    (2) Aceste jurnale se vor întocmi pentru fiecare luna calendaristică, în doua exemplare, în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi prezentate în termen de 5 zile de la expirarea lunii direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător sau importator, în vederea înregistrării şi vizării de către aceasta.
    (3) Un exemplar al acestui document va rămâne la dispoziţia organului fiscal, iar celălalt exemplar, la agentul economic.

    ART. 5
    (1) Zilnic agenţii economici prevăzuţi la art. 3, care au achiziţionat petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, vor înregistra toate cantităţile intrate şi ieşite într-o situaţie centralizatoare lunară privind intrările şi ieşirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (2) Aceasta situaţie se va întocmi pentru fiecare luna calendaristică, în doua exemplare, şi va fi prezentată în termen de 15 zile de la expirarea lunii direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea agenţii economici prevăzuţi la art. 3, în vederea înregistrării şi vizării de către aceasta.
    (3) Un exemplar al acestui document va rămâne la dispoziţia organului fiscal, iar celălalt exemplar, la agentul economic.

    ART. 6
    Lunar, până la data de 25 a lunii următoare, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia să transmită Direcţiei generale de tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor datele din jurnalele privind livrările de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, precum şi din situaţiile centralizatoare privind intrările şi ieşirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, în vederea centralizării acestora pe ţară. Direcţia generală de tehnologia informaţiei va transmite lunar, până la sfârşitul lunii următoare, situaţia centralizată pe ţară privind cantităţile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, livrate pe beneficiari, la Ministerul Finanţelor - Direcţia generală control fiscal şi Garda financiară.

    ART. 7
    Datele înscrise în jurnalele privind livrările de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, întocmite de agenţii economici furnizori, precum şi cele înscrise în situaţiile centralizatoare privind intrările şi ieşirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave, întocmite de agenţii economici beneficiari, vor fi verificate lunar de organele cu atribuţii de control din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Verificarea va avea în vedere cantităţile livrate sau aprovizionate, după caz, precum şi utilizarea efectivă a acestora în scopul declarat.

    ART. 8
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Decebal Traian Remeş

    Bucureşti, 10 octombrie 2000.
    Nr. 1.339.
    ANEXA 1a)

    Denumirea agentului economic producător
    ..................................

    Sediul .......................
    Codul fiscal ........................
    JURNAL
    privind livrările de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
    luna ......... anul .........

┌────┬────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Numărul │Beneficiarul │ │
│Nr. │şi data ├──────┬─────────┤Cantitatea│
│crt.│facturii│Codul │Denumirea│(kg) │
│ │ │fiscal│ │ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴────────┴──────┴─────────┴──────────┤
│TOTAL: │
└─────────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Director, │Întocmit, │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│...........................│...........................│
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│(numele, prenumele şi │(numele, prenumele şi │
│semnătura) │semnătura) │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 1b)

    Denumirea agentului economic importator
    .......................

    Sediul .......................
    Codul fiscal ...................
    JURNAL
    privind livrările de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
    luna ......... anul .........

┌────┬───────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Numărul şi │Beneficiarul │ │
│ │data │(autorizat │ │
│Nr. │declaraţiei│conform art. 3) │Cantitatea│
│crt.│vamale de ├──────┬─────────┤(kg) │
│ │import │Codul │Denumirea│ │
│ │(DVI) │fiscal│ │ │
├────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┤
├────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┤
│TOTAL: │
└────────────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Director, │Întocmit, │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│...........................│...........................│
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│(numele, prenumele şi │(numele, prenumele şi │
│semnătura) │semnătura) │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 2

    Denumirea agentului economic ...................
    Sediul .....................
    Codul fiscal ....................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    pentru intrările şi ieşirile de petrol turboreactor, utilizat exclusiv pentru aeronave
    luna ......... anul .........

┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Intrări │Ieşiri │
│ ├────────────────┬──────────┬──────────┼────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┤
│Nr. │Furnizorul │ │ │Beneficiarul │ │ │ │
│crt.├──────┬─────────┤Numărul şi│Cantitatea├──────┬─────────┤Felul │Numărul şi │Cantitatea│
│ │Codul │ │data │(kg) │Codul │ │documentului│data │(kg sau l)│
│ │fiscal│Denumirea│facturii*)│ │fiscal│Denumirea│***) │documentului│ │
│ │ │ │ │ │**) │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────┤
│TOTAL: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) În cazul produselor din import se vor înscrie numărul şi data DVI.
    **) Se va înscrie codul fiscal în cazul clienţilor români, respectiv ţara de origine în cazul companiilor străine.
    ***) Se va completa: factura, bon de consum sau declaraţie vamală de export (DVE), după caz.

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Director, │Întocmit, │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│...........................│...........................│
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│(numele, prenumele şi │(numele, prenumele şi │
│semnătura) │semnătura) │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016