Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.304 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.304 din 30 iunie 2009  privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.304 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iulie 2009

În conformitate cu prevederile <>art. 6 alin. (4), (5) şi (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori,
în temeiul prevederilor:
- <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;
- <>art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi ministrul economiei emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Procedura de înregistrare a producãtorilor de baterii şi acumulatori, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

ANEXĂ

PROCEDURA
de înregistrare a producãtorilor de baterii şi acumulatori

ART. 1
(1) Producãtorii existenţi pe piaţã sunt obligaţi sã se înregistreze la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului în registrul prevãzut la <>art. 6 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.
(2) Pentru analiza documentaţiei şi emiterea numãrului de înregistrare se plãteşte un tarif de 500 lei în contul indicat de Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului.
(3) Înregistrarea se face în baza urmãtoarelor documente:
a) cererea de acordare a numãrului de înregistrare privind introducerea pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1;
b) informaţii generale pentru anul anterior celui în care se face înregistrarea, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2;
c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, copie conform cu originalul;
d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, eliberat cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei;
e) dovada de achitare a tarifului.
(4) Documentele necesare înscrierii în registru se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau se transmit prin poştã.
ART. 2
(1) Numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori se elibereazã în termen de 15 zile lucrãtoare de la depunerea documentaţiei complete prevãzute la art. 1 alin (3), conform Formularului al cãrui conţinut este prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori se elibereazã direct de la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului unei persoane autorizate a solicitantului sau unei alte persoane împuternicite de acesta, pe baza actului de identitate şi a împuternicirii în original.
(3) Orice modificare a datelor transmise prin documentaţia de înregistrare va fi anunţatã la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului în termen de 30 de zile lucrãtoare de la apariţia acesteia.
(4) În cazul în care Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului apreciazã cã modificarea survenitã implicã emiterea unui nou numãr de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori, solicitã operatorului economic achitarea unui tarif de 100 lei în contul indicat de aceasta.
ART. 3
(1) Numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori obţinut de un operator economic este valabil doar însoţit de anexa la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 la procedurã
(2) Anexa la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori se actualizeazã anual.
(3) Cererea de actualizare a anexei la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori, întocmitã conform modelului din anexa nr. 4, se transmite la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului pânã la data de 28 februarie a fiecãrui an, însoţitã de urmãtoarele acte:
a) Planul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori:
1. pentru producãtorii care au predat responsabilitatea privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori - copia contractului cu organizaţia colectivã autorizatã;
2. pentru producãtorii care acţioneazã individual: modul în care au organizat activitãţile de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori şi gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori colectate, inclusiv copii ale contractelor cu operatorii economici autorizaţi care colecteazã şi/sau gestioneazã deşeurile de baterii şi acumulatori colectate;
b) raportarea datelor privind bateriile şi acumulatorii introduşi pe piaţã şi modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori pentru anul anterior celui în care se face actualizarea anexei la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori;
c) informaţii generale pentru anul anterior celui în care se face înregistrarea, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2;
d) Dovada de achitare a tarifului de 100 lei pentru actualizarea anexei la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori în contul indicat de Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului.
(4) Pentru actualizarea anualã a anexei la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori, producãtorul poate alege opţiunea îndeplinirii responsabilitãţilor prin transferare cãtre o organizaţie colectivã numai dacã existã cel puţin o organizaţie colectivã autorizatã.
(5) Anexa la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori se elibereazã în termen de 30 de zile lucrãtoare de la depunerea documentaţiei complete prevãzute la alin. (3).
(6) Eliberarea anexei la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori se face direct de la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului persoanei autorizate a solicitantului sau unei alte persoane împuternicite de aceasta, pe baza actului de identitate şi a împuternicirii în original.
ART. 4
Numãrul de înregistrare primit în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori este comunicat în reţeaua de distribuţie a producãtorului, conform <>art. 6 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.132/2008 , în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la atribuire.
ART. 5
(1) Producãtorii care renunţã la introducerea pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor sunt obligaţi sã solicite radierea din registru la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, în termen de 15 zile lucrãtoare de la încetarea activitãţii.
(2) Cererea de radiere este însoţitã de raportarea corespunzãtoare intervalului dintre data ultimei raportãri şi data cererii de radiere.
ART. 6
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta procedurã.

ANEXA 1
la procedurãAntet solicitant
Nr. ......../..........

CERERE
de acordare a numãrului de înregistrare privind
introducerea pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor

Subscrisa, ..........................................., cu sediul social
în ............................., str. .................... nr. .....,
bl. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ..................., înregistratã la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ......................., cod unic de
înregistrare nr. ..................., cont bancar nr. ....................,
deschis la ......................, sucursala ....................,
telefon ...................., fax ................., e-mail ..............,
reprezentatã prin ........................, în calitate de ...............,
solicitã acordarea numãrului de înregistrare pentru introducerea pe piaţã a
bateriilor şi acumulatorilor de tipul ................................ *1).
Anexãm documentele specifice prevãzute la art. 1 alin. (3) din Procedura
de înregistrare a producãtorilor de baterii şi acumulatori, aprobatã prin
Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.
Intenţionãm sã ne îndeplinim responsabilitãţile de colectare şi gestionare
a deşeurilor de baterii şi acumulatori*2):
_
[_] individual
[_] prin transferarea responsabilitãţii cãtre o organizaţie colectivã
autorizatã conform legislaţiei în vigoare.
Declarãm pe propria rãspundere, potrivit legii penale, cã documentele
prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ....................

Persoana autorizatã,
...............................................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)


*1) Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevãzute în
anexa nr. 2 la procedurã.
*2) Se va bifa opţiunea corespunzãtoare.


ANEXA 2
la procedurãAntet solicitant
Nr. ........./.............

Informaţii generale

Tipuri de baterii şi acumulatori introduşi pe piaţã
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ Tipul de baterie/acumulator │ Greutatea │ Nr. bucãţi │
│ │ [tone] │ │
├────────────────────┬──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1a Alcaline │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1b Litiu │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1c Zinc carbon │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1d Zinc aer │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1e Oxid de mercur [H(g)O] │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1f Oxid de argint [Ag(2)O] │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ Baterii portabile │1g Ansamblu de baterii │ │ │
│(categoriile 1 şi 2)├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1h Altele │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2a Nichel Cadmiu (NiCd) │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2b Plumb │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2c Nichel metal hidrura (NiMH)│ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2d Litiu ion │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2e Litiu polimer │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2f Altele │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ Baterii auto │3a Plumb acid │ │ │
│ (categoria 3) ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3b Nichel cadmiu (NiCd) │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3c Altele │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Baterii industriale │4a Plumb acid │ │ │
│(categoria 4) ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │4b Nichel cadmiu (NiCd) │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │4c Altele │ │ │
└────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

Persoana autorizatã,
.........................................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)ANEXA 3
la procedurã


Numãrul de înregistrare în
Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori

În baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu modificãrile ulterioare, şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori,
în urma analizãrii documentelor transmise şi a verificãrii,
se emite:


NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE ..................
pentru ........................, cod unic de înregistrare .............. din
localitatea ........................, sectorul/judeţul ................
str. ................................. nr. ................, în scopul
introducerii pe piaţã a bateriilor şi acumulatorilor, conform anexei la
numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi
acumulatori care face parte integrantã din prezentul formular.
Numãrul de înregistrare este valabil începând cu data de .................

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului,
................................

Semnãtura şi ştampila
.......................

ANEXA
la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi
acumulatori

Data emiterii anexei ....................

Pentru ................................, cod unic de înregistrare ..........,
din localitatea ................., sectorul/judeţul .............
str. .................... nr. ....., înregistrat în Registrul producãtorilor
de baterii la numãrul ..........................................., în scopul
punerii pe piaţã în anul ............... a urmãtoarelor tipuri de baterii şi
acumulatori ...............................................*1)
Prezenta anexã este parte integrantã a numãrului de înregistrare
.................................. şi este valabilã pânã la data de
28 februarie ................ .

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului,
................................

Semnãtura şi parafa
....................


*1) Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevãzute în
anexa nr. 2 la procedurã.


ANEXA 4
la procedurã


Antet solicitant
Nr. ......../..........

CERERE
de actualizare a anexei la numãrul de înregistrare
în Registrul producãtorilor de baterii şi acumulatori

Subscrisa, ........................................., cu sediul social
în ............................., str. ............................. nr.
....., bl. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., înregistratã la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..........................., cod
unic de înregistrare nr. ......................., cont bancar nr. ..........,
deschis la ............................., sucursala .......................,
telefon ..................., fax .................., e-mail ................,
având numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi
acumulatori ......................., reprezentatã prin .....................,
în calitate de ..............................., solicitã actualizarea anexei
la numãrul de înregistrare în Registrul producãtorilor de baterii şi
acumulatori.
Anexãm documentele specifice prevãzute la art. 3 alin. (3) din Procedura de
înregistrare a producãtorilor de baterii şi acumulatori, aprobatã prin
Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.3042009.
Îndeplinim responsabilitãţile de colectare şi gestionare a deşeurilor de
baterii şi acumulatori*1):
[_] individual
[_] prin transferarea responsabilitãţii cãtre o organizaţie colectivã
autorizatã conform legislaţiei în vigoare.
Ne asumãm rãspunderea, potrivit legii penale, cã documentele prezentate
în copie sunt conforme cu originalul.

Data .................

Persoana autorizatã,
...........................................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)
-------
*1) Se va bifa opţiunea corespunzãtoare.
------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016