Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.300 din 10 octombrie 2018  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.300 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 864 din 11 octombrie 2018
    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 11.774 din 10.10.2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 4.285 din 28.09.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:
    - art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţia 161 se abrogă.
    2. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 259, 261, 343 şi 371 se abrogă.
    3. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 504 se introduc două noi poziţii, poziţiile 505 şi 506, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────┬──────┬───┬──────┬─────────┬──────────┬──┬──┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ERLOTINIB│ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│505│W64299002│L01XE03│ERLOTINIBUM**1│HEATON │COMPR.│100│HEATON│REPUBLICA│OPA-AL-PVC│PR│30│121,752000│134,236000│6,867666│
│ │ │ │ │100 mg │FILM. │mg │K.S. │CEHĂ │/AL X 30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼───┼──────┼─────────┼──────────┼──┼──┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ERLOTINIB│ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│506│W64300002│L01XE03│ERLOTINIBUM**1│HEATON │COMPR.│150│HEATON│REPUBLICA│OPA-AL-PVC│PR│30│151,444800│166,601200│6,915133│
│ │ │ │ │150 mg │FILM. │mg │K.S. │CEHĂ │/AL X 30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴──────────────┴─────────┴──────┴───┴──────┴─────────┴──────────┴──┴──┴──────────┴──────────┴────────┘

"

    4. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziţia 166 se introduce o nouă poziţie, poziţia 167, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬──────────┬────────┬─────┬──┬───────┬───────┬──────────┬──┬─┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB │ │ │ │FLACON CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GLUCAGEN│+ │1 │CN │ │PULBERE + │ │ │ │ │ │
│167│W64733001│H04AA01│GLUCAGONUM│HYPOKIT │SOLV.│mg│UNIFARM│ROMÂNIA│1 SERINGĂ │PR│1│58,810000│74,360000│0,000000│
│ │ │ │ │1 mg/ml │PT. │/ │- S.A. │ │PREUMPLUTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. │ml│ │ │CU SOLVENT│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴──────────┴────────┴─────┴──┴───────┴───────┴──────────┴──┴─┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    5. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ subprogramul P6.1: „Hemofilie şi talasemie“, după poziţia 59 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 60-62, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬─────────┬──────┬─────┬────┬─────────┬──────┬──────────┬─┬─┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB │ │ │ │PULB. X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FACTOR │FANHDI│+ │ │INSTITUTO│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│60│W43393001│B02BD02│VIII │100 ui│SOLV.│1000│GRIFOLS -│SPANIA│PREUMPLUTĂ│S│1│1.470,480000│1.640,980000│0,000000 │
│ │ │ │DE │/ml │PT. │ui │S.A. │ │X 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COAGULARE│ │SOL. │ │ │ │SOLV. + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │CANULĂ + 2│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPOANE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU ALCOOL │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼────┼─────────┼──────┼──────────┼─┼─┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │PULB. X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FACTOR │FANHDI│+ │ │INSTITUTO│ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│61│W43391001│B02BD02│VIII │25 ui/│SOLV.│250 │GRIFOLS -│SPANIA│PREUMPLUTĂ│S│1│380,736000 │460,788000 │3,022000 │
│ │ │ │DE │ml │PT. │ui │S.A. │ │X 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COAGULARE│ │SOL. │ │ │ │SOLVENT + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │1 CANULĂ +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 TAMPOANE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────┼────┼─────────┼──────┼──────────┼─┼─┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │PULB. X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FACTOR │FANHDI│+ │ │INSTITUTO│ │SERINGA │ │ │ │ │ │
│62│W43392001│B02BD02│VIII │50 ui/│SOLV.│500 │GRIFOLS -│SPANIA│PREUMPLUTĂ│S│1│566,400000 │663,156000 │193,104000│
│ │ │ │DE │ml │PT. │ui │S.A. │ │X 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COAGULARE│ │SOL. │ │ │ │SOLV. + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │CANULĂ + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 TAMPOANE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU ALCOOL │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴─────┴────┴─────────┴──────┴──────────┴─┴─┴────────────┴────────────┴──────────┘

"

    6. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne“, poziţia 9 se abrogă.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna octombrie 2018.                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Răzvan Teohari Vulcănescu


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice