Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.266 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.266 din 18 aprilie 2011  privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.266 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 19 iulie 2011

    Având în vedere referatele de aprobare nr. 4.577/2011 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã şi nr. 181.246 din 13 aprilie 2011 al Direcţiei biodiversitãţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pãdurilor şi consultãrile cu organizaţiile din domeniul pescuitului,
    în temeiul:
    - art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (1^1) şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 317/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - art. 8 alin. (1) lit. h) din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii" şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific, cu modificãrile ulterioare;
    - art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011;
    - art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã, cu modificãrile ulterioare;
    - art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi ministrul mediului şi pãdurilor emit urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobã condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.
    (2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de cãtre administratorii resursei acvatice vii, în condiţiile legii.
    (3) În scopul atingerii obiectivelor de protecţie şi asigurãrii stãrii favorabile de conservare a habitatelor naturale şi speciilor de florã şi faunã sãlbaticã pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv în perimetrul acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.
    ART. 2
    (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii", se face cumulativ:
    a) în baza autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de cãtre administratorul resurselor acvatice vii;
    b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
    c) în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de cãtre administratorul resurselor acvatice vii şi eliberate, dupã caz, de acesta sau de cãtre asociaţiile de pescari sportivi.
    (2) Pentru avizul prevãzut la alin. (1) nu se percepe tarif.
    (3) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii" se face în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de cãtre Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii".
    (4) Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite care deţin autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv pe zonele în care resursa acvaticã vie este administratã de Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã, în condiţiile şi cu respectarea obligaţiilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
    (5) La solicitarea asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul unic de evidenţã a asociaţiilor de pescari sportivi, care funcţioneazã în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, conform reglementãrilor în vigoare, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii" elibereazã permise de pescuit recreativ/sportiv acestor asociaţii pe bazã de protocol, pentru zona sa de responsabilitate.
    ART. 3
    (1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv în zonele din perimetrul ariilor naturale protejate pentru care Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã a emis autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea prevederilor art. 7 şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie stabilite pe baza avizului administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevãzut la art. 2 alin. (1).
    (2) În zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor naturale protejate, pentru care nu au fost emise autorizaţii, precum şi în zonele care nu fac obiectul autorizãrii conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 15/2011 pescuitul recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea reglementãrilor în vigoare, de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv emis şi eliberat de administratorul resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective.
    (3) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã, Ministerului Mediului şi Pãdurilor şi asociaţiilor de pescari sportivi harta cu zonele în care este permis pescuitul sportiv/recreativ şi orice alte restricţii privind desfãşurarea acestei activitãţi în perimetrul ariei naturale protejate, stabilite conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã şi asociaţiile de pescari sportivi autorizate au obligaţia de a comunica persoanelor pentru care au eliberat/elibereazã permise de pescuit recreativ/sportiv informaţiile transmise de administratorii/custozii ariilor naturale protejate conform obligaţiilor stabilite la alin. (3).
    ART. 4
    (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
    (2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil.
    (3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereazã anual.
    ART. 5
    (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei, "Delta Dunãrii" este prevãzut în anexa nr. 1.
    (2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe zone din ariile naturale protejate în care resursa acvaticã vie este administratã de Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 15/2011.
    ART. 6
    (1) Pentru zonele în care resursa acvaticã vie este administratã de Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã, procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor şi autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum şi lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv se aprobã prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã.
    (2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii", procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv se aprobã prin decizie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii".
    ART. 7
    (1) Pescuitul recreativ/sportiv în ariile naturale protejate se practicã pe baza regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevãzut în anexa nr. 2 şi a regulamentului propriu stabilit de asociaţiile de pescari sportivi, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor planurilor de management şi/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.
    (2) Asociaţiile de pescari sportivi au obligaţia sã elaboreze regulamentul propriu cu respectarea mãsurilor speciale pentru conservarea speciilor sãlbatice şi habitatelor naturale sau utilizarea durabilã a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, stabilite prin planurile de management şi/sau regulamentele ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.
    ART. 8
    (1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii" sunt prevãzute în anexa nr. 3.
    (2) În zonele de pescuit recreativ/sportiv aprobate de administratorul resursei acvatice vii, situate în arii naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practicã numai în zonele în care este permisã aceastã activitate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.
    ART. 9
    Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii" sau a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã, dupã caz, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 317/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în baza constatãrilor personalului cu atribuţii de control prevãzut la art. 50 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, dacã sunt încãlcate prevederile acestei ordonanţe de urgenţã.
    ART. 10
    Administratorul resursei acvatice vii are obligaţia sã asigure tipãrirea, gestionarea şi emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
    ART. 11
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 12
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

          Ministrul agriculturii
          şi dezvoltãrii rurale,
             Valeriu Tabãrã

      Ministrul mediului şi pãdurilor,
             Laszlo Borbely

    ANEXA 1

                 Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv


                                                          - faţã -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR │
│ ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII" │
│ │
│PERMIS DE PESCUIT │
│RECREATIV/SPORTIV │
│Data eliberãrii ................................ │
│ │
│ Numele .................................... │
│ Prenumele ................................. │
│ C.N.P. .................................... │
│ Eliberat de ............................... │
│ │
│ Seria ................... nr. ............. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                          - verso -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Permisul de pescuit recreativ/sportiv are valabilitate în toate│
│zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaţiei │
│Biosferei "Delta Dunãrii", cu excepţia zonelor strict protejate. │
│ │
│ Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se desfãşoarã cu │
│respectarea condiţiilor stabilite în Regulamentul de practicare a │
│pescuitului recreativ/sportiv, prevãzut în Ordinul ministrului │
│agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 15/2011 privind condiţiile │
│de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de │
│practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele │
│permiselor de pescuit recreativ/sportiv. │
│ │
│ Falsificarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se │
│pedepseşte conform legii. │
│ │
│ Deteriorarea permisului de pescuit recreativ/sportiv atrage │
│invalidarea acestuia. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Descriere:
    Dimensiunile formatului sunt: lungime 10 cm, lãţime 7 cm.
    Seria .................. nr. ....................
    Acest permis este valabil pânã la data de ............. .

    ANEXA 2

                                  REGULAMENT
    de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

    ART. 1
    Pescuitul oricãror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizeazã în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului mediului şi pãdurilor privind prohibiţia anualã a pescuitului, cu respectarea prevederilor planurilor de management şi/sau al regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011.
    ART. 2
    Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 317/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011.
    ART. 3
    Asociaţiile de pescari sportivi autorizate în condiţiile legii sã desfãşoare activitatea de pescuit sportiv în perimetrul ariilor naturale protejate au obligaţia:
    - sã colaboreze cu administratorul/custodele ariei naturale protejate în vederea stabilirii condiţiilor şi restricţiilor privind desfãşurarea pescuitului recreativ/sportiv, a condiţiilor privind accesul şi a zonelor de campare în perimetrul ariei naturale protejate;
    - sã elaboreze şi sã actualizeze baza de date cu membrii asociaţiei;
    - sã monitorizeze permisele de pescuit eliberate şi sã raporteze lunar administratorului resursei acvatice vii numãrul permiselor de pescuit recreativ/sportiv eliberate şi zonele pentru care au fost emise;
    - sã afişeze în locuri vizibile la sediul asociaţiei şi pe teren regulamentul propriu de pescuit;
    - sã popularizeze condiţiile de practicare a pescuitului sportiv şi restricţiile stabilite pentru zone, perioade, specii, precum şi organele abilitate pentru controlul activitãţii de pescuit recreativ/sportiv;
    - sã popularizeze condiţiile de acces şi zonele în care este permisã camparea, pentru a se evita producerea modificãrilor în structura naturalã a zonei, a zgomotelor care sã perturbe liniştea acesteia (efecte negative asupra faunei din zonã);
    - sã asigure condiţii optime pentru desfãşurarea activitãţii de pescuit recreativ/sportiv, precum şi salubrizarea zonelor de pescuit;
    - sã solicite sprijinul autoritãţilor cu atribuţii de control în cazul semnalãrii actelor de braconaj şi al încãlcãrii prevederilor planurilor şi/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
    - sã respecte orice alte obligaţii prevãzute de legislaţia în vigoare în domeniul pescuitului recreativ/sportiv, precum şi în domeniul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice.
    ART. 4
    (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, asociaţiile de pescari sportivi pot propune administratorului resursei acvatice vii stabilirea unor zone de protecţie piscicolã/zone de refacere biologicã sau regiuni de cruţare şi programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate, cu avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate.
    (2) Acţiunile de populare cu material biologic în zonele de pescuit recreativ/sportiv din ariile naturale protejate, aprobate conform reglementãrilor în vigoare, se efectueazã în prezenţa reprezentanţilor administratorului/custodelui ariei naturale protejate şi a administratorului resursei acvatice vii.
    ART. 5
    Deţinãtorii de permise de pescuit recreativ/sportiv au urmãtoarele obligaţii:
    - sã respecte legislaţia privind desfãşurarea pescuitului recreativ/sportiv;
    - sã respecte legislaţia de mediu şi prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale protejate/setului de mãsuri minime de conservare pânã la aprobarea planurilor de management şi a regulamentelor ariilor naturale protejate;
    - sã se legitimeze şi sã prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;
    - pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii", sã deţinã permis de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii";
    - sã pãstreze curãţenia în zona de pescuit, iar depozitarea şi deversarea de deşeuri de orice tip pe sol, în apã, pe maluri, plajã sunt strict interzise.
    ART. 6
    (1) Dimensiunile minime în centimetri ale exemplarelor de peşti sunt cele prevãzute în reglementãrile legale în vigoare.
    (2) Lungimea peştelui stabilitã pentru pescuit este determinatã prin mãsurarea distanţei de la vârful botului pânã la baza înotãtoarei caudale.
    (3) Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevãzute la alin. (1) sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate în mod obligatoriu în apã, în stare vie.
    (4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceastã specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apã, în stare vie.
    ART. 7
    Prezentul regulament se completeazã cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 317/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale legislaţiei secundare aprobate prin ordin al autoritãţilor competente din domeniul pescuitului şi din domeniul protecţiei mediului.

    ANEXA 3

                                      ZONE
    de pescuit recreativ/sportiv din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunãrii"

    1. Braţul Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsã între km 15-44 şi zonele de cruţare (zone rectificate), respectiv între km 16,5-20; 30-43; 50-58; 65-83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
    2. Braţul Sulina, pe ambele maluri
    3. Dunãrea Veche de pe braţul Sulina, pe ambele maluri, cu excepţia porţiunii dintre canalul Bogdaproste şi canalul Magearu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
    4. Braţul Chilia, pe malul drept, braţul Tãtaru pe ambele maluri, braţele Babina şi Cernofca pe malul stâng (mal drept zonã strict protejatã)
    5. Canalele Eracle şi Lopatna şi lacurile Babina, Matiţa, Merheiul Mare şi Merheiul Mic
    6. Braţul Tulcea, pe ambele maluri
    7. Dunãrea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia pânã la Cotul Pisicii
    8. Canalul Crişan-Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman
    9. Canalul Caraorman, între canalul Crişan-Caraorman şi intrarea în lacul Puiu, şi canalul dintre lacurile Puiu şi Roşu, pe ambele maluri
    10. Lacurile Lumina, Roşu, Roşuleţ, Puiu şi Puiuleţ
    11. Canalele Cardon, Sfiştofca şi braţul Musura
    12. Canalul Tãtaru, între vãrsarea în braţul Sfântu Gheorghe şi intersecţia cu canalul de centurã Sulina-Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri
    13. Canalul Sulina-Sfântu Gheorghe, între canalul de centurã al oraşului Sulina şi Braţul Sfântu Gheorghe
    14. Canalul de acces la Dunãre de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri
    15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgoştel şi Taranova
    16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunãvãţ, Cocoş şi Mustaca, pe ambele maluri
    17. Dunãvãţ 3, Holbina 1 şi Holbina 2
    18. Canalul Mila 35, între braţul Tulcea şi braţul Chilia, pe ambele maluri
    19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri
    20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Cãzãnel şi Furtuna
    21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lãţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsã între gura canalului Dunavãţ şi capul Iancina
    22. Lacul Goloviţa, de-a lungul malului, pe o porţiune de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsã dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca şi canalul de legãturã între lacurile Ceamurlia şi Goloviţa
    23. Canalul Gura Portiţei, pânã la zona strict protejatã, pe ambele maluri
    24. Canalul 2, între lacurile Razim şi Sinoie, pe malul vestic
    25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lãţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsã între gura de intrare în lacul Sinoie şi intersecţia cu şoseaua, pe malul estic
    26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lãţime de 50 m de la mal, în zona delimitatã de 1 km de o parte şi de alta a gurii de vãrsare a gârlei
    27. Lacurile Nuntaşi şi Istria, pe o lãţime de 50 m de la mal
    28. Lacurile Câşla, Somova, Parcheş, Telincea şi gârla Somova-Parcheş
    29. Canalul Enisala, pe ambele maluri
    30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia şi Ocolitor Pardina
    31. Canalele Pardina şi Iacub, din amenajarea agricolã Pardina, pe ambele maluri

                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016