Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.235 din 22 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.235 din 22 august 2012  pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.235 din 22 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La anexa nr. 1, numerele curente 3 "Impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare" şi 4 "Impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil" se abrogă.

    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Obligaţiile fiscale ce fac obiectul art. I pct. 1, respectiv impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, care nu au fost achitate de contribuabili până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor achita în continuare în contul 20.47.01.01 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire".
    ART. III
    Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                  Preşedintele
                  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                                   Şerban Pop

    Bucureşti, 22 august 2012.
    Nr. 1.235.


    ANEXĂ
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.294/2007)


                                 NOMENCLATORUL
              obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor
                    sociale şi fondurilor speciale, care se
             plătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor
      asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire"


┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumirea creanţei fiscale │ Temeiul legal │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Contribuţia individuală de asigurări │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările │
│ │sociale reţinută de la asiguraţi │şi completările ulterioare │
│ │ │Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii │
│ │ │publice, cu modificările şi completările ulterioare, │
│ │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind │
│ │ │concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de │
│ │ │sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea │
│ │ │nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Contribuţia de asigurări sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │datorată pentru persoanele pentru care │ulterioare │
│ │plata drepturilor se suportă din │Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările │
│ │bugetul asigurărilor pentru şomaj │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Contribuţia de asigurare pentru │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │accidente de muncă şi boli profesionale│ulterioare │
│ │pentru şomeri │Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de │
│ │ │muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Contribuţia de asigurări sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │datorată de angajator │ulterioare │
│ │ │Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
│ │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată │
│ │ │cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Contribuţia de asigurare pentru │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │accidente de muncă şi boli profesionale│ulterioare │
│ │ datorată de angajator │Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Contribuţia pentru asigurări sociale de│Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │sănătate reţinută de la asiguraţi │ulterioare │
│ │ │Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, │
│ │ │cu modificările şi completările ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Contribuţia pentru asigurări sociale de│Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │sănătate datorată pentru persoanele │ulterioare │
│ │pentru care plata drepturilor se │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │suportă din bugetul asigurărilor pentru│ulterioare │
│ │şomaj │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Contribuţia de asigurări sociale de │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │sănătate pentru persoanele care se află│ulterioare │
│ │în concediu medical pentru incapacitate│Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă│ulterioare │
│ │sau boală profesională, suportată de │ │
│ │angajator, conform Legii nr. 95/2006, │ │
│ │cu modificările şi completările │ │
│ │ulterioare, şi alte deduceri conform │ │
│ │legislaţiei specifice privind │ │
│ │contribuţiile sociale │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Contribuţia pentru asigurări sociale de│Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │sănătate datorată de pensionari pentru │ulterioare │
│ │partea de venit care depăşeşte plafonul│Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │prevăzut de lege │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Contribuţia pentru asigurări sociale de│Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │sănătate datorată pentru persoanele │ulterioare │
│ │care execută o pedeapsă privativă de │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │libertate sau se află în arest │ulterioare │
│ │preventiv │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Contribuţia individuală pentru │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru │ulterioare │
│ │persoanele aflate în concediu şi │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind │
│ │indemnizaţie pentru creşterea copilului│susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, │
│ │până la împlinirea vârstei de 2 ani şi,│aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. │
│ │în cazul copilului cu handicap, până la│7/2007, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │împlinirea de către copil a vârstei de │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │3 ani sau se află în concediu şi │ulterioare │
│ │indemnizaţie pentru creşterea copilului│ │
│ │cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 │ │
│ │şi 7 ani │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │Contribuţia pentru asigurări sociale de│Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │sănătate datorată de angajator │ulterioare │
│ │ │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Contribuţia pentru concedii şi │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │indemnizaţii datorată de persoanele │ulterioare │
│ │aflate în şomaj │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată │
│ │ │cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │Contribuţia pentru concedii şi │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │indemnizaţii de la persoanele juridice │ulterioare │
│ │sau fizice care au calitatea de │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată │
│ │angajator │cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │Contribuţia individuală de asigurări │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │pentru şomaj reţinută de la asiguraţi │ulterioare │
│ │ │Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru │
│ │ │şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │Contribuţia de asigurări pentru şomaj │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │datorată de angajator │ulterioare │
│ │ │Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │Contribuţia angajatorilor la Fondul de │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │garantare pentru plata creanţelor │ulterioare │
│ │salariale │Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea │
│ │ │Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, │
│ │ │cu modificările ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │Contribuţia pentru asigurări sociale de│Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │sănătate datorată pentru persoanele │ulterioare │
│ │care fac parte dintr-o familie care are│Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │dreptul la ajutor social, potrivit │ulterioare, Legea nr. 416/2001, cu modificările şi │
│ │Legii nr. 416/2001 privind venitul │completările ulterioare │
│ │minim garantat, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19 │Contribuţia individuală de sănătate │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │datorată pentru persoanele, cetăţeni │ulterioare │
│ │străini, aflate în centrele de cazare │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │în vederea returnării ori expulzării, │ulterioare │
│ │precum şi pentru persoanele, cetăţeni │ │
│ │străini, victime ale traficului de │ │
│ │persoane, care se află în timpul │ │
│ │procedurilor necesare stabilirii │ │
│ │identităţii şi sunt cazate în centrele │ │
│ │special amenajate, potrivit legii │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │Contribuţia individuală de sănătate │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │datorată pentru persoanele care se află│ulterioare │
│ │în executarea măsurilor prevăzute la │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, │ulterioare │
│ │precum şi pentru persoanele care se │ │
│ │află în perioada de amânare sau │ │
│ │întrerupere a executării pedepsei │ │
│ │privative de libertate │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │Contribuţia individuală de sănătate │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │datorată pentru personalul monahal al │ulterioare │
│ │cultelor recunoscute │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │Contribuţia individuală de sănătate │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │datorată pentru persoanele, cetăţeni │ulterioare │
│ │români, care sunt victime ale │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │traficului de persoane, pentru o │ulterioare │
│ │perioadă de cel mult 12 luni │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │Contribuţia de asigurări sociale de │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │sănătate datorată de angajator pentru │ulterioare │
│ │persoanele care se află în concediu │Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările │
│ │medical pentru incapacitate de muncă, │ulterioare │
│ │ca urmare a unui accident de muncă sau │ │
│ │a unei boli profesionale, suportată din│ │
│ │Fondul de asigurare pentru accidente de│ │
│ │muncă şi boli profesionale (FAAMBP), │ │
│ │conform Legii nr. 95/2006, cu │ │
│ │modificările şi completările ulterioare│ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale datorată de persoanele care │ │
│ │realizează venituri de drepturi de │ │
│ │proprietate intelectuală │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale de sănătate datorată de │ │
│ │persoanele care realizează venituri din│ │
│ │drepturi de proprietate intelectuală │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale de sănătate datorată de │ │
│ │persoanele care realizează venituri din│ │
│ │activităţi desfăşurate în baza │ │
│ │contractelor/convenţiilor civile │ │
│ │încheiate potrivit Codului civil, │ │
│ │precum şi a contractelor de agent │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale datorată de persoanele care │ │
│ │realizează venituri din activităţi │ │
│ │desfăşurate în baza contractelor / │ │
│ │convenţiilor civile încheiate potrivit │ │
│ │Codului civil, precum şi a contractelor│ │
│ │de agent │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale datorată de persoanele care │ │
│ │realizează venituri din activitatea de │ │
│ │expertiză contabilă şi tehnică, │ │
│ │judiciară şi extrajudiciară │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale de sănătate datorată de │ │
│ │persoanele care realizează venituri din│ │
│ │activitatea de expertiză contabilă şi │ │
│ │tehnică, judiciară şi extrajudiciară │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale de sănătate datorată de │ │
│ │persoanele care realizează venitul │ │
│ │obţinut dintr-o asociere cu o persoană │ │
│ │juridică contribuabil, potrivit │ │
│ │titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003, │ │
│ │cu modificările şi completările │ │
│ │ulterioare, care nu generează o │ │
│ │persoană juridică │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale de sănătate datorată de │ │
│ │persoanele care realizează venituri, în│ │
│ │regim de reţinere la sursă a │ │
│ │impozitului pe venit, din asocierile │ │
│ │fără personalitate juridică prevăzute │ │
│ │la art. 13 lit. e) din Legea nr. │ │
│ │571/2003, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │Contribuţia individuală de asigurări │ │
│ │sociale de sănătate datorată de │ │
│ │persoanele care realizează venituri, în│ │
│ │regim de reţinere la sursă a │ │
│ │impozitului pe venit, din activităţi │ │
│ │agricole prevăzute la art. 71 lit. d) │ │
│ │din Legea nr. 571/2003, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare │Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare │
└────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘


                                 -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016