Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.230 din 6 august 2019  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.230 din 6 august 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 663 din 9 august 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 10.111 din 6.08.2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.313 din 29.07.2019 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere:
    - art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţia 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────┬─────────┬─────┬─────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │CAPACITATEA│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MEROPENEM│PT. │ │ │ │DE 20 ML CU│ │ │ │ │ │
│93│W58974002│J01DH02│MEROPENEMUM│ATB 1.000│SOL. │1.000│ANTIBIOTICE│ROMÂNIA│DOP DIN │PRF│10│27,806400│33,945600│50,614400│
│ │ │ │ │mg │INJ./│mg │- S.A. │ │CAUCIUC, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU DISC DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIAL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┴─────┴─────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴─────────┴─────────┘

"

    2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, după poziţia 606 se introduc şaisprezece noi poziţii, poziţiile 607-622, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬────────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────────┬───────┬────────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 30 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MEROPENEM │PULB. PT. │1.000│ANTIBIOTICE│ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│607│W58974005│J01DH02│MEROPENEMUM │ATB 1.000 mg│SOL. INJ./│mg │- S.A. │ROMÂNIA│CAUCIUC, │PRF│10│27,806400 │33,945600 │50,614400│
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIAL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │KLACID 250 │COMPR. │250 │MYLAN │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│608│W65820002│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│mg │FILM. │mg │ITALIA - │ITALIA │PVC-PVDC/AL │PRF│14│0,786000 │1,062857 │0,987857 │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │X 14 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. PEID │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU GRANULE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │KLACID │GRAN. PT. │125 │MYLAN │ │PT. 60 ML │ │ │ │ │ │
│609│W65821001│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│125 mg/5 ml │SUSP. │mg/ 5│ITALIA - │ITALIA │SUSP. ORALĂ │PRF│1 │11,988000 │16,200000 │4,570000 │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │S.R.L. │ │+ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML/5 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. PEID │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU GRANULE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │KLACID │GRAN. PT. │125 │MYLAN │ │PT. 100 ML │ │ │ │ │ │
│610│W65821002│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│125 mg/5 ml │SUSP. │mg/ 5│ITALIA - │ITALIA │SUSP. ORALĂ │PRF│1 │20,470000 │27,670000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │S.R.L. │ │+ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML/5 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │VORICONAZOLE│ │ │ACCORD │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│611│W65715001│J02AC03│VORICONAZOLUM **│ACCORD │COMPR. │200 │HEALTHCARE │SPANIA │BLIST. PVC/ │PRF│28│9,801428 │11,965714 │0,000000 │
│ │ │ │ │200 mg │FILM. │mg │S.L.U. │ │AL X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│612│W65688001│J02AX04│CASPOFUNGINUM **│CASPOFUNGIN │CONC. PT. │50 mg│HEALTHCARE │SPANIA │CAPACITATEA │PR │1 │854,310000 │969,350000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 50 mg│SOL. PERF.│ │S.L.U. │ │DE 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│613│W65689001│J02AX04│CASPOFUNGINUM **│CASPOFUNGIN │CONC. PT. │70 mg│HEALTHCARE │SPANIA │CAPACITATEA │PR │1 │1.105,850000│1.243,530000│0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 70 mg│SOL. PERF.│ │S.L.U. │ │DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 70 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TENOFOVIR │ │ │ACCORD │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TENOFOVIRUM │DISOPROXIL │COMPR. │245 │HEALTHCARE │ │UNIDOZĂ │ │ │ │ │ │
│614│W65812001│J05AF07│DISOPROXIL **1 │ACCORD │FILM. │mg │POLSKA │POLONIA│OPA-AL-PVC/ │PR │30│12,252000 │14,880799 │7,592201 │
│ │ │ │ │245 mg │ │ │SP. Z O.O. │ │AL X 30 X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NEVIRAPINA │COMPR. │400 │HEALTHCARE │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│615│W65798002│J05AG01│NEVIRAPINUM │ACCORD │ELIB. │mg │POLSKA │POLONIA│PVC/AL X │PR │30│11,345000 │13,637666 │0,000000 │
│ │ │ │ │400 mg │PREL. │ │SP. Z O.O. │ │30X1 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. PREL. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │COMBINAŢII │COMBIVIR │ │150 │VIIV │ │CUTIE X 6 │ │ │ │ │ │
│616│W65649001│J05AR01│(LAMIVUDINUM + │150 mg/300 │COMPR. │mg/ │HEALTHCARE │OLANDA │BLIST. X │PR │60│3,404400 │4,156000 │0,982500 │
│ │ │ │ZIDOVUDINUM) ** │mg │FILM. │300 │BV │ │10 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mg │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│617│W65348010│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL INJ. │165 │OCTAPHARMA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │1 │396,840000 │470,710000 │0,000000 │
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ **│165 mg/ml │ │mg/ml│(IP) SPRL │ │STICLĂ X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ │
│618│W65348011│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL INJ. │165 │OCTAPHARMA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │10│360,762000 │397,046000 │0,000000 │
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ **│165 mg/ml │ │mg/ml│(IP) SPRL │ │STICLĂ X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│619│W65348013│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL INJ. │165 │OCTAPHARMA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │1 │763,680000 │870,560000 │0,000000 │
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ **│165 mg/ml │ │mg/ml│(IP) SPRL │ │STICLĂ X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ │
│620│W65348014│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL INJ. │165 │OCTAPHARMA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │10│736,680000 │806,797000 │0,000000 │
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ **│165 mg/ml │ │mg/ml│(IP) SPRL │ │STICLĂ X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │30 MU│ACCORD │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│621│W65658001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL 30 │SAU PERF. │/ 0,5│HEALTHCARE │SPANIA │PREUMPLUTĂ │PR │1 │66,110000 │83,590000 │0,000000 │
│ │ │ │(G-CSF) ** │MU/0,5 ml │ÎN SERINGĂ│ml │S.L.U. │ │(STICLĂ) CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ │ │ │0,5 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │48 MU│ACCORD │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│622│W65659001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL 48 │SAU PERF. │/ 0,5│HEALTHCARE │SPANIA │PREUMPLUTĂ │PR │1 │105,780000 │126,230400 │2,909600 │
│ │ │ │(G-CSF) ** │MU/0,5 ml │ÎN SERINGĂ│ml │S.L.U. │ │(STICLĂ) CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ │ │ │0,5 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴────────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────────┴───────┴────────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziţia 176 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 177-179, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬────────────────┬──────┬──────┬───┬──────┬──────┬─────────┬───┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │MYLAN │ │1 BLIST. │ │ │ │ │ │
│177│W65820002│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│KLACID│COMPR.│250│ITALIA│ITALIA│PVC-PVDC/│PRF│14│0,786000 │1,062857 │0,987857│
│ │ │ │ │250 mg│FILM. │mg │- │ │AL X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L.│ │14 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRANULE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │GRAN. │125│MYLAN │ │PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │KLACID│PT. │mg/│ITALIA│ │100 ML │ │ │ │ │ │
│178│W65821002│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│125 mg│SUSP. │5 │- │ITALIA│SUSP. │PRF│1 │20,470000│27,670000│0,000000│
│ │ │ │ │/5 ml │ORALĂ │ml │S.R.L.│ │ORALĂ + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 2,5 ML/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRANULE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │KLACID│GRAN. │125│MYLAN │ │PT. 60 ML│ │ │ │ │ │
│179│W65821001│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│125 mg│PT. │mg/│ITALIA│ITALIA│SUSP. │PRF│1 │11,988000│16,200000│4,570000│
│ │ │ │ │/5 ml │SUSP. │5 │- │ │ORALĂ + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │S.R.L.│ │1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 2,5 ML/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴────────────────┴──────┴──────┴───┴──────┴──────┴─────────┴───┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 19, 196 şi 497 se abrogă.
    5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţia 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┬─────┬───────────┬───────┬───────┬─────┬──┬─┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │COSMEGEN │PULB.│ │CN │ │FLAC.│ │ │ │ │ │
│140│W59712001│L01DA01│DACTINOMICINUM│LYOVAC │PT. │500 │UNIFARM│ROMÂNIA│CU │PR│1│380,000000│452,350000│0,000000│
│ │ │ │4) │500 │SOL. │micro-grame│- S.A. │ │PULB.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │micrograme│INJ. │ │ │ │PT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┴─────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴──┴─┴──────────┴──────────┴────────┘

"

    6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 576 se introduc patruzeci şi nouă de noi poziţii, poziţiile 577-625, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────────┬─────────┬───┬──────────┬───────┬─────────────┬────┬───┬─────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │BENDAMUSTINA │PULB. PT.│2,5│ACCORD │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│577│W65791005│L01AA09│BENDAMUSTINUM │ACCORD │CONC. PT.│mg/│HEALTHCARE│POLONIA│DE 50 ML CU │PR │5 │493,614000 │545,670000│0,000000 │
│ │ │ │**1 │2,5 mg/ml │SOL. │ml │POLSKA │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │SP. Z O.O.│ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BENDAMUSTINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │BENDAMUSTINA │PULB. PT.│2,5│ACCORD │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│578│W65791001│L01AA09│BENDAMUSTINUM │ACCORD │CONC. PT.│mg/│HEALTHCARE│POLONIA│DE 10 ML CU │PR │5 │127,904000 │147,046000│0,000000 │
│ │ │ │**1 │2,5 mg/ml │SOL. │ml │POLSKA │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │SP. Z O.O.│ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BENDAMUSTINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │BUSULFAN │CONC. PT.│6 │HEALTHCARE│ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│579│W65792001│L01AB01│BUSULFANUM │ACCORD │SOL. │mg/│POLSKA │POLONIA│INCOLORĂ CU │PR │1 │710,200000 │812,270000│0,000000 │
│ │ │ │ │6 mg/ml │PERF. │ml │SP. Z O.O.│ │10 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┬┴──────────┴┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│580│W65711002│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM │TEMOZOLOMIDA │CAPS. │100│HEALTHCARE│SPANIA │PLICURI DIN │PR │5 │38,832000 │47,406000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 100 mg│ │mg │S.L.U. │ │PET/AL/PE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│581│W65712002│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM │TEMOZOLOMIDA │CAPS. │140│HEALTHCARE│SPANIA │PLICURI DIN │PR │5 │81,234000 │96,176000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 140 mg│ │mg │S.L.U. │ │PET/AL/PE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│582│W65713002│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM │TEMOZOLOMIDA │CAPS. │180│HEALTHCARE│SPANIA │PLICURI DIN │PR │5 │101,668000 │118,448000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 180 mg│ │mg │S.L.U. │ │PET/AL/PE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│583│W65710002│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM │TEMOZOLOMIDA │CAPS. │20 │HEALTHCARE│SPANIA │PLICURI DIN │PR │5 │8,306000 │10,864000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 20 mg │ │mg │S.L.U. │ │PET/AL/PE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│584│W65714002│L01AX03│TEMOZOLOMIDUM │TEMOZOLOMIDA │CAPS. │250│HEALTHCARE│SPANIA │PLICURI DIN │PR │5 │171,990000 │195,100000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 250 mg│ │mg │S.L.U. │ │PET/AL/PE X 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │DE 20 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEMCITABINA │CONC. PT.│100│HEALTHCARE│ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│585│W65796004│L01BC05│GEMCITABINUM │ACCORD 100 mg│SOL. │mg/│POLSKA │POLONIA│CAUCIUC, │PR │1 │102,390000 │125,000000 │0,000000 │
│ │ │ │ │/ml │PERF. │ml │SP. Z O.O.│ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │„FLIP-OFF“ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │DE 15 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEMCITABINA │CONC. PT.│100│HEALTHCARE│ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│586│W65796003│L01BC05│GEMCITABINUM │ACCORD 100 mg│SOL. │mg/│POLSKA │POLONIA│CAUCIUC, │PR │1 │96,730000 │122,300000 │0,000000 │
│ │ │ │ │/ml │PERF. │ml │SP. Z O.O.│ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │„FLIP-OFF“ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │DE 10 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEMCITABINA │CONC. PT.│100│HEALTHCARE│ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│587│W65796002│L01BC05│GEMCITABINUM │ACCORD │SOL. │mg/│POLSKA │POLONIA│CAUCIUC, │PR │1 │83,520000 │105,600000 │0,000000 │
│ │ │ │ │100 mg/ml │PERF. │ml │SP. Z O.O.│ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │„FLIP-OFF“ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │DE 2 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEMCITABINA │CONC. PT.│100│HEALTHCARE│ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│588│W65796001│L01BC05│GEMCITABINUM │ACCORD │SOL. │mg/│POLSKA │POLONIA│CAUCIUC, │PR │1 │20,950000 │28,320000 │0,000000 │
│ │ │ │ │100 mg/ml │PERF. │ml │SP. Z O.O.│ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │„FLIP-OFF“ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFORAT PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIBERAREA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CAPECITABINE │COMPR. │150│ACCORD │ │UNEI UNITĂŢI │ │ │ │ │ │
│589│W65664001│L01BC06│CAPECITABINUM │ACCORD │FILM. │mg │HEALTHCARE│SPANIA │DOZATE DIN │PR │60 │0,937000 │1,184666 │0,000000 │
│ │ │ │ │150 mg │ │ │S.L.U. │ │PVC/PVDC/AL X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFORAT PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIBERAREA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CAPECITABINE │COMPR. │500│ACCORD │ │UNEI UNITĂŢI │ │ │ │ │ │
│590│W65665001│L01BC06│CAPECITABINUM │ACCORD 500 mg│FILM. │mg │HEALTHCARE│SPANIA │DOZATE DIN │PR │120│1,618500 │1,975833 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │S.L.U. │ │PVC/PVDC/AL X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VINORELBINA │CONC. PT.│10 │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│591│W65810001│L01CA04│VINORELBINUM │ACCORD 10 mg/│SOL. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│STICLĂ │PR │1 │25,400000 │33,220000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ml │POLSKA │ │INCOLORĂ X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VINORELBINA │CONC. PT.│10 │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│592│W65810002│L01CA04│VINORELBINUM │ACCORD 10 mg/│SOL. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│STICLĂ │PR │1 │122,520000 │149,570000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ml │PERF. │ml │POLSKA │ │INCOLORĂ X 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. A 5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PACLITAXEL │CONC. PT.│6 │HEALTHCARE│ │CONCENTRAT │ │ │ │ │ │
│593│W65807001│L01CD01│PACLITAXELUM │ACCORD │SOL. │mg/│POLSKA │POLONIA│PT. SOL. │PR │1 │17,140000 │23,170000 │0,000000 │
│ │ │ │ │6 mg/ml │PERF. │ml │SP. Z O.O.│ │PERF. CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 30 MG│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PACLITAXEL │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. A 50 ML│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PACLITAXEL │CONC. PT.│6 │HEALTHCARE│ │CONCENTRAT │ │ │ │ │ │
│594│W65807003│L01CD01│PACLITAXELUM │ACCORD │SOL. │mg/│POLSKA │POLONIA│PT. SOL. │PR │1 │138,560000 │169,150000 │0,000000 │
│ │ │ │ │6 mg/ml │PERF. │ml │SP. Z O.O.│ │PERF. CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 300 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG PACLITAXEL│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. A │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PACLITAXEL │CONC. PT.│6 │ACCORD │ │16,7 ML │ │ │ │ │ │
│595│W65807002│L01CD01│PACLITAXELUM │ACCORD │SOL. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│CONCENTRAT │PR │1 │56,140000 │70,980000 │0,000000 │
│ │ │ │ │6 mg/ml │PERF. │ml │POLSKA │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │PERF. CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 100 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG PACLITAXEL│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │160│ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOCETAXEL │CONC. PT.│mg/│ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│596│W65668001│L01CD02│DOCETAXELUM │ACCORD │SOL. │8 │HEALTHCARE│SPANIA │INCOLORĂ (TIP│PR │1 │139,460000 │170,250000 │0,000000 │
│ │ │ │ │160 mg/8 ml │PERF. │ml │S.L.U. │ │I) CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONCENTRAT 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┬┴─────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOCETAXEL │ │20 │ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│597│W65666001│L01CD02│DOCETAXELUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│SPANIA │INCOLORĂ │PR │1 │38,090000 │49,820000 │0,000000 │
│ │ │ │ │20 mg/1 ml │SOL. PERF.│1 │S.L.U. │ │(TIP I) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONCENTRAT 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOCETAXEL │ │80 │ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│598│W65667001│L01CD02│DOCETAXELUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│SPANIA │INCOLORĂ │PR │1 │147,030000 │179,490000 │0,000000 │
│ │ │ │ │80 mg/4 ml │SOL. PERF.│4 │S.L.U. │ │(TIP I) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONCENTRAT 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOXORUBICINA│ │2 │ACCORD │ │INCOLORĂ A │ │ │ │ │ │
│599│W65789004│L01DB01│DOXORUBICINUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│10 ML CONC. │PR │1 │18,910000 │25,560000 │0,000000 │
│ │ │ │ │2 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA SP.│ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Z O.O. │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOXORUBICINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOXORUBICINA│ │2 │ACCORD │ │INCOLORĂ A │ │ │ │ │ │
│600│W65789001│L01DB01│DOXORUBICINUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│5 ML CONC. │PR │1 │8,520000 │11,510000 │0,000000 │
│ │ │ │ │2 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA SP.│ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Z O.O. │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOXORUBICINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOXORUBICINA│ │2 │ACCORD │ │INCOLORĂ A │ │ │ │ │ │
│601│W65789002│L01DB01│DOXORUBICINUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│25 ML CONC. │PR │1 │35,560000 │46,510000 │0,000000 │
│ │ │ │ │2 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOXORUBICINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOXORUBICINA│ │2 │ACCORD │ │INCOLORĂ A │ │ │ │ │ │
│602│W65789005│L01DB01│DOXORUBICINUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│50 ML CONC. │PR │1 │76,800000 │97,100000 │0,000000 │
│ │ │ │ │2 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOXORUBICINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DOXORUBICINA│ │2 │ACCORD │ │INCOLORĂ A │ │ │ │ │ │
│603│W65789003│L01DB01│DOXORUBICINUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│100 ML CONC. │PR │1 │137,220000 │167,520000 │0,000000 │
│ │ │ │ │2 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOXORUBICINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CISPLATINA │CONC. PT. │1 │HEALTHCARE│ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│604│W65790003│L01XA01│CISPLATINUM │ACCORD │SOL. PERF.│mg/│POLSKA │POLONIA│CARE CONŢINE │PR │1 │22,650000 │30,620000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │ │ml │SP. Z O.O.│ │50 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CISPLATINA │CONC. PT. │1 │HEALTHCARE│ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│605│W65790004│L01XA01│CISPLATINUM │ACCORD │SOL. PERF.│mg/│POLSKA │POLONIA│CARE CONŢINE │PR │1 │45,310000 │59,270000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │ │ml │SP. Z O.O.│ │100 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CISPLATINA │CONC. PT. │1 │HEALTHCARE│ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│606│W65790001│L01XA01│CISPLATINUM │ACCORD │SOL. PERF.│mg/│POLSKA SP.│POLONIA│CARE CONŢINE │PR │1 │7,360000 │9,950000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │ │ml │Z O.O. │ │10 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CISPLATINA │CONC. PT. │1 │HEALTHCARE│ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│607│W65790002│L01XA01│CISPLATINUM │ACCORD │SOL. PERF.│mg/│POLSKA │POLONIA│CARE CONŢINE │PR │1 │20,320000 │27,460000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │ │ml │SP. Z O.O.│ │25 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXALIPLATIN │ │5 │ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│608│W65808003│L01XA03│OXALIPLATINUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│INCOLORĂ A 40│PR │1 │144,570000 │176,490000 │0,000000 │
│ │ │ │ │5 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │SOL. PERF. X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │OXALIPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXALIPLATIN │ │5 │ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│609│W65808002│L01XA03│OXALIPLATINUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│INCOLORĂ A 20│PR │1 │65,000000 │82,190000 │0,000000 │
│ │ │ │ │5 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │SOL. PERF. X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │OXALIPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXALIPLATIN │ │5 │ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│610│W65808001│L01XA03│OXALIPLATINUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│INCOLORĂ A 10│PR │1 │33,880000 │44,320000 │0,000000 │
│ │ │ │ │5 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │SOL. PERF. X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │OXALIPLATINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │IMATINIB │COMPR. │100│ACCORD │ │BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
│611│W65673001│L01XE01│IMATINIBUM **1 │ACCORD │FILM. │mg │HEALTHCARE│SPANIA │PVDC/AL X 60 │PR │60 │3,942333 │4,812833 │0,000000 │
│ │ │ │ │100 mg │ │ │S.L.U. │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │IMATINIB │COMPR. │400│ACCORD │ │BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ │
│612│W65674001│L01XE01│IMATINIBUM **1 │ACCORD │FILM. │mg │HEALTHCARE│SPANIA │PVDC/AL X 30 │PR │30 │15,850666 │18,549000 │0,000000 │
│ │ │ │ │400 mg │ │ │S.L.U. │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │DE TIP I, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TOPOTECAN │CONC. PT. │1 │HEALTHCARE│ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│613│W65809001│L01XX17│TOPOTECAMUM │ACCORD │SOL. PERF.│mg/│POLSKA │POLONIA│DE │PR │1 │71,010000 │89,780000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │ │ml │SP. Z O.O.│ │2 ML CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE CONC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. (1 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TOPOTECAN) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TIP I, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TOPOTECAN │ │1 │ACCORD │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│614│W65809003│L01XX17│TOPOTECAMUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│DE │PR │1 │186,040000 │227,120000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │5 ML CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │CONŢINE CONC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(4 MG │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TOPOTECAN) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TIP I, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AVÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINOTECAN │ │20 │ACCORD │ │DE 30 ML, CU │ │ │ │ │ │
│615│W65797004│L01XX19│IRINOTECANUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│DOP DIN │PR │1 │306,290000 │372,010000 │0,000000 │
│ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │CLOROBUTILIC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PORTOCALIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL CU 25 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TIP I, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AVÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINOTECAN │ │20 │ACCORD │ │DE 20 ML, CU │ │ │ │ │ │
│616│W65797003│L01XX19│IRINOTECANUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│DOP DIN │PR │1 │183,770000 │224,350000 │0,000000 │
│ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │CLOROBUTILIC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PORTOCALIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL. CU 15│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TIP I, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AVÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINOTECAN │ │20 │ACCORD │ │DE 5 ML, CU │ │ │ │ │ │
│617│W65797002│L01XX19│IRINOTECANUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│DOP DIN │PR │1 │62,370000 │78,860000 │0,000000 │
│ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │CLOROBUTILIC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROŞIE DIN AL.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 5 ML CONC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TIP I, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AVÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINOTECAN │ │20 │ACCORD │ │DE 5 ML, CU │ │ │ │ │ │
│618│W65797001│L01XX19│IRINOTECANUM │ACCORD │CONC. PT. │mg/│HEALTHCARE│POLONIA│DOP DIN │PR │1 │23,250000 │31,420000 │0,000000 │
│ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │CLOROBUTILIC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI CAPSĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PORTOCALIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL. CU 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ DE TIP│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BORTEZOMIBUM │BORTEZOMIB │PULB. PT. │3,5│ACCORD │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│619│W65669001│L01XX32│**1 │ACCORD │SOL. INJ. │mg │HEALTHCARE│SPANIA │CLOROBUTILIC │PR │1 │667,944000 │773,844000 │1.225,226000│
│ │ │ │ │3,5 mg │ │ │S.L.U. │ │ŞI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │O CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU, CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │UN CAPAC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROŞU, CE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BORTEZOMIB │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,5 MG │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │EXEMESTAN │COMPR. │25 │HEALTHCARE│ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│620│W65803004│L02BG06│EXEMESTANUM │ACCORD 25 mg│FILM. │mg │POLSKA │POLONIA│PVC-PVDC/AL X│P-RF│30 │2,438333 │3,083000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │SP. Z O.O.│ │30 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │30 │ACCORD │ │1 SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│621│W65658001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL │SAU PERF. │MU/│HEALTHCARE│SPANIA │PREUMPLUTĂ │PR │1 │66,110000 │83,590000 │0,000000 │
│ │ │ │(G-CSF) │30 MU/0,5 ml│ÎN SERINGĂ│0,5│S.L.U. │ │(STICLĂ) CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ml │ │ │0,5 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │48 │ACCORD │ │1 SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│622│W65659001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL │SAU PERF. │MU/│HEALTHCARE│SPANIA │PREUMPLUTĂ │PR │1 │105,780000 │126,230400 │2,909600 │
│ │ │ │(G-CSF) │48 MU/0,5 ml│ÎN SERINGĂ│0,5│S.L.U. │ │(STICLĂ) CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ml │ │ │0,5 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL INJ. │ │ACCORD │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│623│W65705001│L03AA13│PEGFILGRASTIMUM│PELGRAZ 6 mg│ÎN SERINGĂ│6 │HEALTHCARE│SPANIA │PREUMPLUTĂ │PR │1 │2.540,184000│2.814,588000│58,852000 │
│ │ │ │** │ │PREUMPLUTĂ│mg │S.L.U. │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ACIDUM │ACID │CONC. PT. │6 │ACCORD │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│624│W65655001│M05BA06│IBANDRONICUM **│IBANDRONIC │SOL. PERF.│mg │HEALTHCARE│SPANIA │DE 6 ML, DIN │PR │1 │269,990000 │329,610000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 6 mg │ │ │S.L.U. │ │STICLĂ DE TIP│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I ŞI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLUOROTEC │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼───────┼─────────────┼────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ACID │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ACIDUM │ZOLEDRONIC │CONC. PT. │4 │ACCORD │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│625│W65657001│M05BA08│ZOLEDRONICUM **│ACCORD │SOL. PERF.│mg/│HEALTHCARE│SPANIA │DE 5 ML DIN │PRF │1 │48,870000 │63,920000 │0,000000 │
│ │ │ │ │4 mg/5 ml │ │5ml│S.L.U. │ │COPOLIMER │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CICLOOLEFINIC│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENT │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴────────────┴──────────┴───┴──────────┴───────┴─────────────┴────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┘

"

    7. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziţia 165 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 166-172, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬────────────┬──────┬───┬──────────┬───────┬────────┬───┬──┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │METFORMIN │COMPR.│500│HEALTHCARE│ │PVC-PVDC│ │ │ │ │ │
│166│W65799009│A10BA02│METFORMINUM │ACCORD │ELIB. │mg │POLSKA SP.│POLONIA│/AL X 30│P6L│30│0,078199│0,105799│0,203534│
│ │ │ │ │500 mg │PREL. │ │Z O.O. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREL. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────┼───┼──────────┼───────┼────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│167│W65698002│A10BG03│PIOGLITAZONUM**│PIOGLITAZONE│COMPR.│15 │HEALTHCARE│SPANIA │AL/AL X │PRF│30│1,006666│1,316666│0,000000│
│ │ │ │ │ACCORD 15 mg│ │mg │S.L.U. │ │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────┼───┼──────────┼───────┼────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│168│W65699002│A10BG03│PIOGLITAZONUM**│PIOGLITAZONE│COMPR.│30 │HEALTHCARE│SPANIA │AL/AL X │PRF│30│1,088000│1,423000│0,000000│
│ │ │ │ │ACCORD 30 mg│ │mg │S.L.U. │ │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────┼───┼──────────┼───────┼────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│169│W65700002│A10BG03│PIOGLITAZONUM**│PIOGLITAZONE│COMPR.│45 │HEALTHCARE│SPANIA │AL/AL X │PRF│30│1,088000│1,423000│0,000000│
│ │ │ │ │ACCORD 45 mg│ │mg │S.L.U. │ │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────┼───┼──────────┼───────┼────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │REPAGLINIDE │ │0,5│ACCORD │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│170│W65706002│A10BX02│REPAGLINIDUM │ACCORD │COMPR.│mg │HEALTHCARE│SPANIA │AL/AL X │PRF│90│0,099777│0,134888│0,000000│
│ │ │ │ │0,5 mg │ │ │S.L.U. │ │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────┼───┼──────────┼───────┼────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │REPAGLINIDE │ │1 │ACCORD │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│171│W65707001│A10BX02│REPAGLINIDUM │ACCORD 1 mg │COMPR.│mg │HEALTHCARE│SPANIA │AL/AL X │PRF│90│0,190222│0,257111│0,000000│
│ │ │ │ │ │ │ │S.L.U. │ │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────┼───┼──────────┼───────┼────────┼───┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │REPAGLINIDE │ │2 │ACCORD │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│172│W65708001│A10BX02│REPAGLINIDUM │ACCORD 2 mg │COMPR.│mg │HEALTHCARE│SPANIA │AL/AL X │PRF│90│0,240000│0,324444│0,000000│
│ │ │ │ │ │ │ │S.L.U. │ │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴────────────┴──────┴───┴──────────┴───────┴────────┴───┴──┴────────┴────────┴────────┘

"

    8. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie“, după poziţia 80 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 81-87, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬────────────┬────────┬─────┬─────┬──────────┬──────┬────────────────┬───┬─┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. (100 UI/ML)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ CUTIE CU 1 SET│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE ŞI│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │ADM.: 1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OCTANATE│+ │ │ │ │DIN STICLĂ CU 10│ │ │ │ │ │
│81│W65354001│B02BD02│FACTOR VIII │100 UI/ │SOLV.│100 │OCTAPHARMA│BELGIA│ML APĂ PT. │PR │1│1.311,150000│1.467,310000│0,000000│
│ │ │ │DE COAGULARE│ml │PT. │UI/ml│(IP) SPRL │ │PREPARATE INJ. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │(1000 UI/FLAC) +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │1 SERINGĂ + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSFERMIX2VIAL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 AC PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJECŢIE TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLUTURE + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 TAMPOANE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼────────────────┼───┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(50 UI/ML) + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU SET DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │ŞI ADM.: 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │+ │ │ │ │DIN STICLĂ CU 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FACTOR VIII │OCTANATE│SOLV.│50 UI│OCTAPHARMA│ │ML APĂ │ │ │ │ │ │
│82│W65353001│B02BD02│DE COAGULARE│50 UI/ml│PT. │/ml │(IP) SPRL │BELGIA│PT. PREPARATE │PR │1│358,680000 │429,110000 │0,000000│
│ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │(250 UI/FLAC.) +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSFERMIX2VIAL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 AC PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJECŢIE TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLUTURE + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 TAMPOANE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼────────────────┼───┼─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(50 UI/ML) + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU SET DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │ŞI ADM.: 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │+ │ │ │ │DIN STICLĂ CU 10│ │ │ │ │ │
│83│W65353002│B02BD02│FACTOR VIII │OCTANATE│SOLV.│50 UI│OCTAPHARMA│BELGIA│ML APĂ PT. │PR │1│670,690000 │769,200000 │0,000000│
│ │ │ │DE COAGULARE│50 UI/ml│PT. │/ml │(IP) SPRL │ │PREPARATE INJ. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │(500 UI/FLAC.) +│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │1 SERINGĂ + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSFERMIX2VIAL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 AC PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJECŢIE TIP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLUTURE + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 TAMPOANE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼────────────────┼──┬┴─┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ CU 10│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOLV. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │SOL. PERF. + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OCTANINE│+ │ │ │ │DISPOZITIV PT. │ │ │ │ │ │
│84│W65356001│B02BD04│FACTOR IX DE│F 1000 │SOLV.│1000 │OCTAPHARMA│BELGIA│RECONSTITUIRE ŞI│PR│1 │1.415,030000│1.580,540000│0,000000│
│ │ │ │COAGULARE** │UI │PT. │UI │(IP) SPRL │ │ADM. CU 1 SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │TRANSFER │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │MIX2VIAL TM + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET DE PERFUZARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(TIP FLUTURE) + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 2 TAMPOANE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL MEDICINAL│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼────────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ CU 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOLV. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │SOL. PERF. + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │+ │ │ │ │DISPOZITIV PT. │ │ │ │ │ │
│85│W65355001│B02BD04│FACTOR IX DE│OCTANINE│SOLV.│500 │OCTAPHARMA│BELGIA│RECONSTITUIRE ŞI│PR│1 │819,290000 │931,180000 │0,000000│
│ │ │ │COAGULARE** │500 UI │PT. │UI │(IP) SPRL │ │ADM.: 1 SET │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │TRANSFER │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │MIX2VIALTM + 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET DE PERFUZARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(TIP FLUTURE) + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 2 TAMPOANE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL MEDICINAL│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼────────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. CU SOLV.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│1000 │ │ │PT. SOL. INJ. + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FACTOR VIII │WILATE │+ │UI │ │ │1 SET DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DE COAGULARE│1000 │SOLV.│FVW/ │OCTAPHARMA│ │ADMINISTRARE │ │ │ │ │ │
│86│W65362001│B02BD06│ŞI FACTOR │1000 UI │PT. │1000 │(IP) SPRL │BELGIA│(1 SERINGĂ DE │PR│1 │1.862,890000│2.068,700000│0,000000│
│ │ │ │VON │FVW/1000│SOL. │UI │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │WILLEBRAND**│UI FVIII│INJ. │FVIII│ │ │1 SET TRANSFER │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(MIX2VIAL), 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET DE PERFUZARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI 2 TAMPOANE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MEDICINAL) │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼────────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. CU SOLV.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│500 │ │ │PT. SOL. INJ. + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FACTOR VIII │WILATE │+ │UI │ │ │1 SET DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DE COAGULARE│500 500 │SOLV.│FVW/ │OCTAPHARMA│ │ADMINISTRARE │ │ │ │ │ │
│87│W65361001│B02BD06│ŞI FACTOR │UI FVW/ │PT. │500 │(IP) SPRL │BELGIA│(1 SERINGĂ DE │PR│1 │943,580000 │1.066,650000│0,000000│
│ │ │ │VON │500 UI │SOL. │UI │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │WILLEBRAND**│FVIII │INJ. │FVIII│ │ │1 SET TRANSFER │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(MIX2VIAL), 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET DE PERFUZARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI 2 TAMPOANE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MEDICINAL) │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴─────┴─────┴──────────┴──────┴────────────────┴──┴──┴────────────┴────────────┴────────┘

"

    9. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, după poziţia 23 se introduc două noi poziţii, poziţiile 24 şi 25 cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────┬──────┬──┬──────────┬──────┬──────┬──┬──┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GRANPIDAM│COMPR.│20│ACCORD │ │BLIST.│ │ │ │ │ │
│24│W65670002│G04BE03│SILDENAFILUM**│20 mg │FILM. │mg│HEALTHCARE│SPANIA│PVC/AL│PR│90│8,742888│9,953666│0,000000│
│ │ │ │ │ │ │ │S.L.U. │ │X 90X1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼──┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GRANPIDAM│COMPR.│20│ACCORD │ │BLIST.│ │ │ │ │ │
│25│W65670001│G04BE03│SILDENAFILUM**│20 mg │FILM. │mg│HEALTHCARE│SPANIA│PVC/AL│PR│90│8,742888│9,953666│0,000000│
│ │ │ │ │ │ │ │S.L.U. │ │X 90 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴─────────┴──────┴──┴──────────┴──────┴──────┴──┴──┴────────┴────────┴────────┘

"

    10. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziţia 24 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 25-27, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬────────────────┬──────┬──────┬───┬──────┬──────┬─────────┬───┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │MYLAN │ │1 BLIST. │ │ │ │ │ │
│25│W65820002│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│KLACID│COMPR.│250│ITALIA│ITALIA│PVC-PVDC/│PRF│14│0,786000 │1,062857 │0,987857│
│ │ │ │ │250 mg│FILM. │mg │S.R.L.│ │AL X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRANULE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │GRAN. │125│ │ │PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │KLACID│PT. │mg/│MYLAN │ │100 ML │ │ │ │ │ │
│26│W65821002│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│125 mg│SUSP. │5 │ITALIA│ITALIA│SUSP. │PRF│1 │20,470000│27,670000│0,000000│
│ │ │ │ │/5 ml │ORALĂ │ml │S.R.L.│ │ORALĂ + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 2,5 ML/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────────────────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼─────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEID CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRANULE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │KLACID│GRAN. │125│MYLAN │ │PT. 60 ML│ │ │ │ │ │
│27│W65821001│J01FA09│CLARITHROMYCINUM│125 mg│PT. │mg/│ITALIA│ITALIA│SUSP. │PRF│1 │11,988000│16,200000│4,570000│
│ │ │ │ │/5 ml │SUSP. │5 │S.R.L.│ │ORALĂ + │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ml │ │ │1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 2,5 ML/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴────────────────┴──────┴──────┴───┴──────┴──────┴─────────┴───┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    11. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziţia 29 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 30-33, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────┬────┬───┬──────────┬──────┬──────┬──┬──┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│GAMMANORM│SOL.│165│OCTAPHARMA│ │DIN │ │ │ │ │ │
│30│W65348010│J06BA01│UMANĂ │165 mg/ml│INJ.│mg/│(IP) SPRL │BELGIA│STICLĂ│PR│1 │396,840000│470,710000│0,000000│
│ │ │ │NORMALĂ** │ │ │ml │ │ │X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│GAMMANORM│SOL.│165│OCTAPHARMA│ │DIN │ │ │ │ │ │
│31│W65348013│J06BA01│UMANĂ │165 mg/ml│INJ.│mg/│(IP) SPRL │BELGIA│STICLĂ│PR│1 │763,680000│870,560000│0,000000│
│ │ │ │NORMALĂ** │ │ │ml │ │ │X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│GAMMANORM│SOL.│165│OCTAPHARMA│ │DIN │ │ │ │ │ │
│32│W65348014│J06BA01│UMANĂ │165 mg/ml│INJ.│mg/│(IP) SPRL │BELGIA│STICLĂ│PR│10│736,680000│806,797000│0,000000│
│ │ │ │NORMALĂ** │ │ │ml │ │ │X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│GAMMANORM│SOL.│165│OCTAPHARMA│ │DIN │ │ │ │ │ │
│33│W65348011│J06BA01│UMANĂ │165 mg/ml│INJ.│mg/│(IP) SPRL │BELGIA│STICLĂ│PR│10│360,762000│397,046000│0,000000│
│ │ │ │NORMALĂ** │ │ │ml │ │ │X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴─────────┴────┴───┴──────────┴──────┴──────┴──┴──┴──────────┴──────────┴────────┘

"

    12. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară“, după poziţia 29 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 30-33, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────┬────┬───┬──────────┬──────┬──────┬──┬──┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│GAMMANORM│SOL.│165│OCTAPHARMA│ │DIN │ │ │ │ │ │
│30│W65348011│J06BA01│UMANĂ │165 mg/ml│INJ.│mg/│(IP) SPRL │BELGIA│STICLĂ│PR│10│360,762000│397,046000│0,000000│
│ │ │ │NORMALĂ** │ │ │ml │ │ │X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│GAMMANORM│SOL.│165│OCTAPHARMA│ │DIN │ │ │ │ │ │
│31│W65348013│J06BA01│UMANĂ │165 mg/ml│INJ.│mg/│(IP) SPRL │BELGIA│STICLĂ│PR│1 │763,680000│870,560000│0,000000│
│ │ │ │NORMALĂ** │ │ │ml │ │ │X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│GAMMANORM│SOL.│165│OCTAPHARMA│ │DIN │ │ │ │ │ │
│32│W65348014│J06BA01│UMANĂ │165 mg/ml│INJ.│mg/│(IP) SPRL │BELGIA│STICLĂ│PR│10│736,680000│806,797000│0,000000│
│ │ │ │NORMALĂ** │ │ │ml │ │ │X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────┼──┼──┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│GAMMANORM│SOL.│165│OCTAPHARMA│ │DIN │ │ │ │ │ │
│33│W65348010│J06BA01│UMANĂ │165 mg/ml│INJ.│mg/│(IP) SPRL │BELGIA│STICLĂ│PR│1 │396,840000│470,710000│0,000000│
│ │ │ │NORMALĂ** │ │ │ml │ │ │X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴─────────┴────┴───┴──────────┴──────┴──────┴──┴──┴──────────┴──────────┴────────┘

"

    13. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne“, poziţia 16 se abrogă.
    14. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziţia 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬───────────┬─────────┬─────┬────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │CAPACITATEA│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MEROPENEM│PT. │ │ │ │DE 20 ML CU│ │ │ │ │ │
│24│W58974002│J01DH02│MEROPENEMUM│ATB 1000 │SOL. │1000│ANTIBIOTICE│ROMÂNIA│DOP DIN │PRF│10│27,806400│33,945600│50,614400│
│ │ │ │ │mg │INJ./│mg │- S.A. │ │CAUCIUC, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF.│ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU DISC DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIAL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┴─────┴────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴─────────┴─────────┘

"

    15. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziţia 352 se introduc cincisprezece noi poziţii, poziţiile 353-367, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬────────────┬────────────┬─────┬───────────┬───────┬────────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 30 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MEROPENEM │PULB. PT. │1000 │ANTIBIOTICE│ │DOP DIN │ │ │ │ │ │
│353│W58974005│J01DH02│MEROPENEMUM │ATB 1000 mg │SOL. INJ./ │mg │- S.A. │ROMÂNIA│CAUCIUC, │PRF│10│27,806400 │33,945600 │50,614400│
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVAZUTĂ CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIAL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │VORICONAZOLE│ │ │ACCORD │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│354│W65715001│J02AC03│VORICONAZOLUM**│ACCORD │COMPR. FILM.│200 │HEALTHCARE │SPANIA │BLIST. │PRF│28│9,801428 │11,965714 │0,000000 │
│ │ │ │ │200 mg │ │mg │S.L.U. │ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│355│W65688001│J02AX04│CASPOFUNGINUM**│CASPOFUNGIN │CONC. PT. │50 mg│HEALTHCARE │SPANIA │CAPACITATEA │PR │1 │854,310000 │969,350000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 50 mg│SOL. PERF. │ │S.L.U. │ │DE 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│356│W65689001│J02AX04│CASPOFUNGINUM**│CASPOFUNGIN │CONC. PT. │70 mg│HEALTHCARE │SPANIA │CAPACITATEA │PR │1 │1.105,850000│1.243,530000│0,000000 │
│ │ │ │ │ACCORD 70 mg│SOL. PERF. │ │S.L.U. │ │DE 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │70 MG PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│357│W65348013│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL. INJ. │165 │OCTAPHARMA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │1 │763,680000 │870,560000 │0,000000 │
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ**│165 mg/ml │ │mg/ml│(IP) SPRL │ │STICLĂ X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ │
│358│W65348011│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL. INJ. │165mg│OCTAPHARMA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │10│360,762000 │397,046000 │0,000000 │
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ**│165 mg/ml │ │/ml │(IP) SPRL │ │STICLĂ X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│359│W65348010│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL. INJ. │165 │OCTAPHARMA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │1 │396,840000 │470,710000 │0,000000 │
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ**│165 mg/ml │ │mg/ml│(IP) SPRL │ │STICLĂ X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ │
│360│W65348014│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL. INJ. │165 │OCTAPHARMA │BELGIA │FLAC. DIN │PR │10│736,680000 │806,797000 │0,000000 │
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ**│165 mg/ml │ │mg/ml│(IP) SPRL │ │STICLĂ X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │BUSULFAN │CONC. PT. │6 mg/│HEALTHCARE │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│361│W65792001│L01AB01│BUSULFANUM │ACCORD │SOL. PERF. │ml │POLSKA │POLONIA│INCOLORĂ CU │PR │1 │710,200000 │812,270000 │0,000000 │
│ │ │ │ │6 mg/ml │ │ │SP. Z O.O. │ │10 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CISPLATINA │CONC. PT. │1 mg/│HEALTHCARE │ │STICLĂ BRUNĂ│ │ │ │ │ │
│362│W65790001│L01XA01│CISPLATINUM │ACCORD │SOL. PERF. │ml │POLSKA │POLONIA│CARE CONŢINE│PR │1 │7,360000 │9,950000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │ │ │SP. Z O.O. │ │10 ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┴┬──────────┬┴─────┼───────────┼───────┴┬───────────┼───┼──┼────────────┴┬───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CISPLATINA │ │ │ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│363│W65790002│L01XA01│CISPLATINUM │ACCORD │CONC. PT. │1 mg/ │HEALTHCARE │POLONIA │BRUNĂ CARE │PR │1 │20,320000 │27,460000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA SP. │ │CONŢINE 25 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Z O.O. │ │ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CISPLATINA │ │ │ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│364│W65790004│L01XA01│CISPLATINUM │ACCORD │CONC. PT. │1 mg/ │HEALTHCARE │POLONIA │BRUNĂ CARE │PR │1 │45,310000 │59,270000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA SP. │ │CONŢINE 100│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Z O.O. │ │ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CISPLATINA │ │ │ACCORD │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│365│W65790003│L01XA01│CISPLATINUM │ACCORD │CONC. PT. │1 mg/ │HEALTHCARE │POLONIA │BRUNĂ CARE │PR │1 │22,650000 │30,620000 │0,000000 │
│ │ │ │ │1 mg/ml │SOL. PERF.│ml │POLSKA SP. │ │CONŢINE 50 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Z O.O. │ │ML CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ACCORD │ │1 SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│366│W65658001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL │SAU PERF. │30 MU/│HEALTHCARE │SPANIA │PREUMPLUTĂ │PR │1 │66,110000 │83,590000 │0,000000 │
│ │ │ │(G-CSF)** │30 MU/0,5 ml │ÎN SERINGĂ│0,5 ml│S.L.U. │ │(STICLĂ) CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ │ │ │0,5 ML SOL.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ACCORD │ │1 SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│367│W65659001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL │SAU PERF. │48 MU/│HEALTHCARE │SPANIA │PREUMPLUTĂ │PR │1 │105,780000 │126,230400 │2,909600 │
│ │ │ │(G-CSF)** │48 MU/0,5 ml │ÎN SERINGĂ│0,5 ml│S.L.U. │ │(STICLĂ) CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ │ │ │0,5 ML SOL.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────────┴──────────┴──────┴───────────┴────────┴───────────┴───┴──┴─────────────┴───────────┴─────────┘

"

    16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziţia 126 se introduce o nouă poziţie, poziţia 127, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┬──────┬───┬──────────┬──────┬──────┬───┬──┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VORICONAZOLE│ │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│127│W65715001│J02AC03│VORICONAZOLUM│ACCORD │COMPR.│200│HEALTHCARE│SPANIA│BLIST.│PRF│28│9,801428│11,965714│0,000000│
│ │ │ │** │200 mg │FILM. │mg │S.L.U. │ │PVC/AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────┴───┴──────────┴──────┴──────┴───┴──┴────────┴─────────┴────────┘

"

    17. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziţia 130 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 131-135, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬────────────┬──────────┬───┬──────────┬──────┬────────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │VORICONAZOLE│ │ │ACCORD │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│131│W65715001│J02AC03│VORICONAZOLUM │ACCORD │COMPR. │200│HEALTHCARE│SPANIA│BLIST. │PRF│28│9,801428 │11,965714 │0,000000│
│ │ │ │** │200 mg │FILM. │mg │S.L.U. │ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│132│W65688001│J02AX04│CASPOFUNGINUM**│CASPOFUNGIN │CONC. PT. │50 │HEALTHCARE│SPANIA│CAPACITATEA │PR │1 │854,310000 │969,350000 │0,000000│
│ │ │ │ │ACCORD 50 mg│SOL. PERF.│mg │S.L.U. │ │DE 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│133│W65689001│J02AX04│CASPOFUNGINUM**│CASPOFUNGIN │CONC. PT. │70 │HEALTHCARE│SPANIA│CAPACITATEA │PR │1 │1.105,850000│1.243,530000│0,000000│
│ │ │ │ │ACCORD 70 mg│SOL. PERF.│mg │S.L.U. │ │DE 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │70 MG PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │30 │ACCORD │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│134│W65658001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL 30 │SAU PERF. │MU/│HEALTHCARE│SPANIA│PREUMPLUTĂ │PR │1 │66,110000 │83,590000 │0,000000│
│ │ │ │(G-CSF) │MU/0,5 ml │ÎN SERINGĂ│0,5│S.L.U. │ │(STICLĂ) CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ml │ │ │0,5 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │48 │ACCORD │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│135│W65659001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL 48 │SAU PERF. │MU/│HEALTHCARE│SPANIA│PREUMPLUTĂ │PR │1 │105,780000 │126,230400 │2,909600│
│ │ │ │(G-CSF) │MU/0,5 ml │ÎN SERINGĂ│0,5│S.L.U. │ │(STICLĂ) CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ml │ │ │0,5 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴────────────┴──────────┴───┴──────────┴──────┴────────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴────────┘

"

    18. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi şi pancreas“, după poziţia 234 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 235-243, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬───────────────┬────────────┬──────────┬───┬──────────┬──────┬────────────┬───┬──┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │VORICONAZOLE│ │ │ACCORD │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│235│W65715001│J02AC03│VORICONAZOLUM │ACCORD │COMPR. │200│HEALTHCARE│SPANIA│BLIST. │PRF│28│9,801428 │11,965714 │0,000000│
│ │ │ │** │200 mg │FILM. │mg │S.L.U. │ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│236│W65688001│J02AX04│CASPOFUNGINUM**│CASPOFUNGIN │CONC. PT. │50 │HEALTHCARE│SPANIA│CAPACITATEA │PR │1 │854,310000 │969,350000 │0,000000│
│ │ │ │ │ACCORD 50 mg│SOL. PERF.│mg │S.L.U. │ │DE 10 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│237│W65689001│J02AX04│CASPOFUNGINUM**│CASPOFUNGIN │CONC. PT. │70 │HEALTHCARE│SPANIA│CAPACITATEA │PR │1 │1.105,850000│1.243,530000│0,000000│
│ │ │ │ │ACCORD 70 mg│SOL. PERF.│mg │S.L.U. │ │DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 70 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG PULB. PT.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │165│ │ │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ │
│238│W65348014│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL. INJ. │mg/│OCTAPHARMA│BELGIA│FLAC. DIN │PR │10│736,680000 │806,797000 │0,000000│
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ**│165 mg/ml │ │ml │(IP) SPRL │ │STICLĂ X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │165│ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│239│W65348013│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL. INJ. │mg/│OCTAPHARMA│BELGIA│FLAC. DIN │PR │1 │763,680000 │870,560000 │0,000000│
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ**│165 mg/ml │ │ml │(IP) SPRL │ │STICLĂ X 24 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │165│ │ │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ │
│240│W65348011│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL. INJ. │mg/│OCTAPHARMA│BELGIA│FLAC. DIN │PR │10│360,762000 │397,046000 │0,000000│
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ**│165 mg/ml │ │ml │(IP) SPRL │ │STICLĂ X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │165│ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│241│W65348010│J06BA01│IMUNOGLOBULINĂ │GAMMANORM │SOL. INJ. │mg/│OCTAPHARMA│BELGIA│FLAC. DIN │PR │1 │396,840000 │470,710000 │0,000000│
│ │ │ │UMANĂ NORMALĂ**│165 mg/ml │ │ml │(IP) SPRL │ │STICLĂ X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ.│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │30 │ACCORD │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│242│W65658001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL │SAU PERF. │MU/│HEALTHCARE│SPANIA│PREUMPLUTĂ │PR │1 │66,110000 │83,590000 │0,000000│
│ │ │ │(G-CSF) │30 MU/0,5 ml│ÎN SERINGĂ│0,5│S.L.U. │ │(STICLĂ) CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ml │ │ │0,5 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────┼────────────┼──────────┼───┼──────────┼──────┼────────────┼───┼──┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │48 │ACCORD │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│243│W65659001│L03AA02│FILGRASTIMUM │ACCOFIL │SAU PERF. │MU/│HEALTHCARE│SPANIA│PREUMPLUTĂ │PR │1 │105,780000 │126,230400 │2,909600│
│ │ │ │(G-CSF) │48 MU/0,5 ml│ÎN SERINGĂ│0,5│S.L.U. │ │(STICLĂ) CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ml │ │ │0,5 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────┴────────────┴──────────┴───┴──────────┴──────┴────────────┴───┴──┴────────────┴────────────┴────────┘

"

    19. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziţia 44 se introduce o nouă poziţie, poziţia 45, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┬──────┬───┬──────────┬──────┬──────┬───┬──┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VORICONAZOLE│ │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│45│W65715001│J02AC03│VORICONAZOLUM│ACCORD │COMPR.│200│HEALTHCARE│SPANIA│BLIST.│PRF│28│9,801428│11,965714│0,000000│
│ │ │ │** │200 mg │FILM. │mg │S.L.U. │ │PVC/AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────┴───┴──────────┴──────┴──────┴───┴──┴────────┴─────────┴────────┘

"

    20. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziţia 161 se introduce o nouă poziţie, poziţia 162, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┬──────┬───┬──────────┬──────┬──────┬───┬──┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VORICONAZOLE│ │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│162│W65715001│J02AC03│VORICONAZOLUM│ACCORD │COMPR.│200│HEALTHCARE│SPANIA│BLIST.│PRF│28│9,801428│11,965714│0,000000│
│ │ │ │** │200 mg │FILM. │mg │S.L.U. │ │PVC/AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────┴───┴──────────┴──────┴──────┴───┴──┴────────┴─────────┴────────┘

"

    21. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi“, poziţia 7 se abrogă.
    22. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi“, după poziţia 143 se introduce o nouă poziţie, poziţia 144, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┬──────┬───┬──────────┬──────┬──────┬───┬──┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VORICONAZOLE│ │ │ACCORD │ │CU │ │ │ │ │ │
│144│W65715001│J02AC03│VORICONAZOLUM│ACCORD │COMPR.│200│HEALTHCARE│SPANIA│BLIST.│PRF│28│9,801428│11,965714│0,000000│
│ │ │ │** │200 mg │FILM. │mg │S.L.U. │ │PVC/AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────┴───┴──────────┴──────┴──────┴───┴──┴────────┴─────────┴────────┘

"    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna august 2019.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Tiberius-Marius Brădăţan,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Vasile Ciurchea


    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice