Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.221 din 27 noiembrie 2017  privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.221 din 27 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017
    Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 2.667 din 27 noiembrie 2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,
    în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul VIII, tabelul cuprinzând „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2017“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "- mii lei -

┌────────────────┬────────────┬────────────┐
│Denumire program│Credite de │Credite │
│de sănătate │angajament │bugetare an │
│ │an 2017 │2017 │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │1.620.175,29│1.577.732,23│
│oncologie, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│bolnavilor cu │ │ │
│afecţiuni │1.409.944,93│1.395.842,39│
│oncologice │ │ │
│(adulţi şi │ │ │
│copii)*) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│evoluţiei bolii │ │ │
│la pacienţii cu │35.514,00 │23.740,61 │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice prin │ │ │
│PET-CT │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│reconstrucţie │ │ │
│mamară după │512,00 │239,35 │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice prin │ │ │
│endoprotezare │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic şi de│ │ │
│monitorizare a │ │ │
│bolii minime │ │ │
│reziduale a │ │ │
│bolnavilor cu │ │ │
│leucemii acute │ │ │
│prin │2.184,84 │1.989,00 │
│imunofenotipare,│ │ │
│examen │ │ │
│citogenetic şi/ │ │ │
│sau FISH şi │ │ │
│examen de │ │ │
│biologie │ │ │
│moleculară la │ │ │
│copii şi adulţi │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│radioterapie a │ │ │
│bolnavilor cu │ │ │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice │171.900,52 │155.886,88 │
│realizate în │ │ │
│regim de │ │ │
│spitalizare de │ │ │
│zi (adulţi şi │ │ │
│copii) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic │ │ │
│genetic al │ │ │
│tumorilor solide│119,00 │34,00 │
│maligne (sarcom │ │ │
│Ewing şi │ │ │
│neuroblastom) la│ │ │
│copii şi adulţi │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │1.089.739,02│1.045.426,42│
│diabet zaharat │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│transplant de │53.623,00 │52.843,74 │
│organe, ţesuturi│ │ │
│şi celule de │ │ │
│origine umană │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │201.539,00 │136.248,87 │
│tratament pentru│ │ │
│boli rare*) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │133.157,67 │128.649,50 │
│bolilor │ │ │
│neurologice │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │202.288,84 │117.283,19 │
│hemofiliei şi │ │ │
│talasemiei │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │ │ │
│surdităţii prin │ │ │
│proteze auditive│18.739,00 │13.236,40 │
│implantabile │ │ │
│(implant cohlear│ │ │
│şi proteze │ │ │
│auditive) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de boli│2.601,00 │2.967,23 │
│endocrine │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │80.544,71 │79.879,09 │
│ortopedie │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│terapie │633,00 │480,64 │
│intensivă a │ │ │
│insuficienţei │ │ │
│hepatice │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de boli│128.972,83 │132.951,33 │
│cardiovasculare │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │1.761,00 │1.764,02 │
│sănătate mintală│ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│diagnostic şi │ │ │
│tratament cu │ │ │
│ajutorul │23.551,83 │18.520,35 │
│aparaturii de │ │ │
│înaltă │ │ │
│performanţă, din│ │ │
│care: │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│radiologie │14.192,00 │15.250,62 │
│intervenţională │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic şi │ │ │
│tratament al │ │ │
│epilepsiei │8.226,83 │2.303,41 │
│rezistente la │ │ │
│tratamentul │ │ │
│medicamentos │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│hidrocefaliei │433,00 │336,32 │
│congenitale sau │ │ │
│dobândite la │ │ │
│copil │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│durerii │ │ │
│neuropate prin │700,00 │630,00 │
│implant de │ │ │
│neurostimulator │ │ │
│medular │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│supleere a │ │ │
│funcţiei renale │1.033.642,59│955.844,37 │
│la bolnavii │ │ │
│cu insuficienţă │ │ │
│renală cronică │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL │4.590.968,78│4.263.827,38│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Cost-volum │425.985,00 │184.259,00 │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL │5.016.953,78│4.448.086,38│
└────────────────┴────────────┴────────────┘


──────────
    *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.──────────
"

    2. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Activităţi“, punctul 23) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "23) Neuropatie optică ereditară Leber:
    Criterii de includere - bolnavi care la testarea genetică prezintă o mutaţie punctuală la nivelul ADN-ului mitocondrial (în 90% din cazuri sunt prezente mutaţiile majore, 11778G>A, 3460G>A, 14484T>C, iar în 10% din cazuri alte mutaţii minore) şi prezintă minimum unul dintre semnele sau simptomele caracteristice maladiei Leber (cu condiţia ca debutul simptomatologiei să fie sub 60 de luni la momentul iniţierii terapiei):
    a) apariţia nedureroasă, în general subacută/acută, a scăderii acuităţii vizuale la nivel central/centrocecal;
    b) prezenţa unui scotom central/centrocecal, fie unilateral (25% dintre pacienţi), fie bilateral, afectarea celuilalt ochi instalându-se, în general, într-un interval de 8-12 săptămâni de la afectarea primului ochi;
    c) scăderea acuităţii vizuale sub logMAR 1.0 (ETDRS), în primele 12 luni de la debutul clinic (la 90% dintre pacienţi);
    d) alterarea percepţiei culorilor (discromatopsie), în special pe axa roşu-verde;
    e) lipsa de răspuns la tratamentul cu glucocorticoizi după 15-30 de zile de tratament;
    f) apariţia unui pseudoedem la nivelul discului optic, afectarea celulelor ganglionare retiniene (RCG) şi a axonilor lor.
    Criterii de excludere:
    a) pacienţii la care debutul simptomatologiei a avut loc în urmă cu mai mult de 60 de luni (5 ani);
    b) pacienţii care suferă de alte neuropatii sau afecţiuni oculare degenerative care determină scăderea severă a acuităţii vizuale: nevrita optică, atrofia optică dominantă, neuropatie toxică sau nutriţională, glaucom."

    3. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1), literele ţ şi y) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ţ) număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă: 35;
    ...................................................................
y) număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber: 7."

    4. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2), litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "y) cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber: 198.730,60 lei."

    5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Unităţi care derulează programul“, punctul 5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina."

    6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 20), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara."

    7. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, la subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1) indicatori fizici:
    a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 13.352, din care:
    - hemodializă convenţională: 12.161;
    – hemodiafiltrare intermitentă on-line: 739;
    – dializă peritoneală continuă: 431;
    – dializă peritoneală automată: 21"

    8. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională“, la subtitlul „Unităţi care derulează programul“, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara [activităţile a), d), e), f), g) şi h)];"    ART. II
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                     Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Laurenţiu-Teodor Mihai

    Bucureşti, 27 noiembrie 2017.
    Nr. 1.221.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice