Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 24 noiembrie 2014

    Având în vedere prevederile:
    - art. 9 lit. c) şi c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de clarificările din:
    - Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2011)325.248 din 24 martie 2011 emisă de Direcţia Generală pentru Politică;
    - Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2013)2.548.289 din 1 iulie 2013 emisă de Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii,
    în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Instrucţiunea aferentă Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Listele de verificare din anexă sunt obligatorii pentru autorităţile de management/operatorii de program.
    ART. 2
    Autorităţile de management/Operatorii de program au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări incidente, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

                       p. Ministrul fondurilor europene,
                              Alin-Sorin Mitrică,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 19 noiembrie 2014.
    Nr. 1.191.


    ANEXĂ

                                  INSTRUCŢIUNE
               aferentă Ordinului ministrului fondurilor europene
                  nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii
                simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în
                  cadrul proiectelor finanţate din instrumente
                structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi
                în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele
                 financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea
                contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

    Pentru a asigura o interpretare unitară în etapa de verificare a achiziţiilor private şi pentru a răspunde întrebărilor frecvente transmise de beneficiarii privaţi în legătură cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare,

    ministrul fondurilor europene emite următoarea instrucţiune:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Pentru capitolul I - Domeniul de aplicare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    I. Ordinul nr. 1.050/2012
    Prevederile Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", denumit în continuare Ordinul nr. 1.050/2012, au fost în vigoare până la data de 22 octombrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de abrogare (Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.120/2013).
    Pentru procedurile de achiziţie aflate în curs de derulare înainte de apariţia Ordinului nr. 1.120/2013, beneficiarul privat avea dreptul să decidă fie să continue procedura de achiziţie începută, conform prevederilor Ordinului nr. 1.050/2012, având obligaţia să respecte prevederile acestui ordin până la finalizarea procedurii de achiziţie, fie să anuleze procedura şi să iniţieze o nouă procedură de achiziţie în baza prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013.
    În cazul anulării procedurii de achiziţie lansate în baza Ordinului nr. 1.050/2012, pe motivul lipsei a minimum 3 oferte acceptabile înainte de abrogarea ordinului, şi al demarării unei noi proceduri după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1.120/2013, beneficiarul privat are obligaţia iniţierii noii proceduri cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013.
    II. Ordinul nr. 1.120/2013
    1. Scop
    Scopul Ordinului nr. 1.120/2013 constă în simplificarea cadrului procedural aplicabil beneficiarilor privaţi, iar principiul care stă la baza acestuia este acela că beneficiarii privaţi care utilizează în cadrul proiectului şi resurse financiare proprii aleg oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului aprobat şi cu cel mai bun raport calitate/preţ.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Recomandare │
│ Beneficiarul privat va utiliza numai termenii şi definiţiile reglementate │
│prin Ordinul nr. 1.120/2013, în vederea evitării unor confuzii faţă de │
│termenii uzitaţi de legislaţia aferentă domeniului achiziţiilor publice, │
│respectiv: │
│ - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea │
│contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări │
│publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi│
│completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare│
│(O.U.G. nr. 34/2006); │
│ - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare │
│a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din│
│Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor │
│de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a │
│contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările │
│ulterioare (H.G. nr. 925/2006). │
│ Prezentul ordin foloseşte noţiunile "achiziţii" sau "achiziţii private", │
│şi nu noţiunea "achiziţii publice". │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Sfera de implementare a Ordinului nr. 1.120/2013
    a) Se aplică pentru:
    ● achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi care au semnat contracte de finanţare derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă";
    ● achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi care au semnat contracte finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian.
    b) Nu se aplică pentru:
    ● programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană;
    ● programul operaţional finanţat din Fondul European pentru Pescuit;
    ● programele operaţionale finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European de Garantare Agricolă.
    Beneficiarii privaţi care au proiecte finanţate prin programele operaţionale menţionate la pct. 2 lit. b) nu pot publica anunţuri pe pagina web www.fonduri-ue.ro - secţiunea "Achiziţii privaţi".
    Acest ordin permite achiziţia directă până la nivelul pragurilor valorice stabilite de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006. Peste aceste praguri valorice beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată.
    În cazul procedurilor de achiziţie derulate în cadrul unui proiect, beneficiarii privaţi trebuie să respecte clauzele contractelor de finanţare semnate.
    3. Achiziţiile beneficiarilor privaţi reglementate de O.U.G. nr. 34/2006
    a) Când se aplică?
    Conform prevederilor art. 9*) din O.U.G. nr. 34/2006, beneficiarii privaţi trebuie să respecte şi să aplice prevederile acestui act normativ numai în cazul atribuirii de contracte de servicii şi lucrări, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
──────────
    *) Orice modificare care vizează prevederile art. 9 lit. c) şi c^1) din O.U.G. nr. 34/2006 conduce în mod automat şi la actualizarea prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013 şi a prezentei instrucţiuni.
──────────

    Pentru lucrări [art. 9 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006]:
    ● respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
    ● valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.186.000 euro.
    Pentru servicii [art. 9 lit. c^1) din O.U.G. nr. 34/2006]:
    ● respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
    ● valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 207.000 euro.
    Pentru contractele de furnizare nu este prevăzută o reglementare expresă în O.U.G. nr. 34/2006 (nici directivele europene în materie nu au o reglementare în acest sens). Pentru această categorie de contracte se aplică numai prevederile Ordinului nr. 1.120/2013, indiferent de valoarea estimată.
    b) Cum se aplică prevederile O.U.G. nr. 34/2006?
    Dacă sunt îndeplinite cumulativ cele două condiţii stabilite la art. 9 lit. c) şi c^1) din O.U.G. nr. 34/2006, beneficiarul privat va publica, pentru atribuirea contractelor de servicii şi lucrări, un anunţ de participare în SEAP/JOUE, după caz, respectând rigorile stabilite de legiuitor pentru achiziţiile publice.
    4. Verificări efectuate de autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program
    Elementele principale ale analizei:
    ● clauzele contractului de finanţare cu privire la achiziţia respectivă;
    ● valoarea estimată a achiziţiei;
    ● procedura aplicată (achiziţia directă, procedura simplificată sau procedura de achiziţie publică reglementată de O.U.G. nr. 34/2006), precum şi modalitatea de derulare a acesteia;
    ● respectarea:
    - Ordinului nr. 1.050/2012 sau a Ordinului nr. 1.120/2013 (în funcţie de momentul achiziţiei);
    - O.U.G. nr. 34/2006;
    - prevederilor specifice obiectului contractului de achiziţie.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B. Pentru capitolul II - Achiziţia directă │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    a) Sfera de implementare
    Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19*) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare achiziţie, beneficiarul privat achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări.
──────────
    *) Orice modificare care vizează pragurile stabilite la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 conduce în mod automat şi la actualizarea pragurilor prevăzute în Ordinul nr. 1.120/2013.
──────────

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Achiziţia directă │
├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│Achiziţie de produse │Valoarea estimată este mai mică decât echivalentul în│
│ │lei a 30.000 euro, exclusiv TVA. │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Achiziţie de servicii │Valoarea estimată este mai mică decât echivalentul în│
│ │lei a 30.000 euro, exclusiv TVA. │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Achiziţie de lucrări │Valoarea estimată este mai mică decât echivalentul în│
│ │lei a 100.000 euro, exclusiv TVA. │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    b) Reguli aplicabile
    ● Achiziţia directă nu trebuie să respecte o procedură şi nu trebuie să respecte reguli de publicitate. În cazul în care beneficiarul privat alege să publice informaţiile aferente achiziţiilor directe, acesta trebuie să respecte regulile stabilite pentru procedura simplificată.
    ● Beneficiarul privat nu are obligaţia de a publica o notificare în SEAP în cazul în care achiziţia de lucrări/produse/servicii depăşeşte valoarea echivalentă în lei, fără TVA, a sumei de 5.000 euro, aşa cum este specificat de prevederile art. 19^1 din O.U.G. nr. 34/2006.
    ● Justificarea necesităţii achiziţiei şi studiul de piaţă necesar în scopul determinării valorii estimate nu sunt elemente obligatorii potrivit Ordinului nr. 1.120/2013, deoarece acestea au fost avute în vedere de beneficiar la momentul depunerii cererii de finanţare.
    Cu toate acestea, beneficiarul privat este obligat să întreprindă toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea respectării principiului bunei gestionări financiare, pornind de la premisa că procedează de o manieră similară şi în organizarea activităţii proprii. Principiul bunei gestionări financiare implică definirea unor obiective verificabile care sunt urmărite prin intermediul unor indicatori de performanţă măsurabili, pentru a se trece de la o gestiune axată pe mijloace la o gestiune orientată spre rezultate. Autorităţile de management/Organismele intermediare/Operatorii de program trebuie să efectueze evaluări ex ante şi ex post, în conformitate cu orientările definite de Comisie [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene].
    Astfel, înainte de efectuarea achiziţiei trebuie verificată actualitatea valorii estimate. Modalitatea de realizare a actualizării valorii estimate este similară cu studiul de piaţă realizat anterior la momentul depunerii cererii de finanţare (prezentarea de oferte de preţ, cataloage etc.).
    În cazul în care valoarea estimată iniţial se modifică prin creştere, depăşind linia bugetară alocată prin contractul de finanţare, beneficiarul are obligaţia să respecte prevederile contractului de finanţare în acest sens.
    ● Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (de exemplu: contract - dacă este cazul, comandă, bon fiscal/factură, ordin de plată, extras de cont, notă de recepţie, fişă de cont, documente de transport etc.).
    ● Nu este obligatorie semnarea unui contract.
    ● Beneficiarul privat trebuie să facă dovada realităţii cheltuielii efectuate, inclusiv prin înregistrări contabile şi în cazul vizitelor la faţa locului ale autorităţilor de management/organismelor intermediare/operatorilor de program.
    c) Dosarul achiziţiei

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Documente care trebuie introduse în dosarul │ Contract de │
│ achiziţiei directe ├───────┬─────────┬────────┤
│ │lucrări│furnizare│servicii│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Nota privind determinarea valorii estimate (cu │ │ │ │
│valoarea estimată actualizată la momentul │ v │ v │ v │
│achiziţiei) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Documentele justificative ale achiziţiei │ v │ v │ v │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Documentele care dovedesc realizarea achiziţiei, │ │ │ │
│respectiv efectuarea livrării de produse/prestarea │ v │ v │ v │
│serviciilor/execuţia lucrărilor │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘


    Exemple de documente justificative care stau la baza efectuării unei achiziţii: comandă, factură, bon fiscal, contract, documentele de transport, după caz.
    Exemple de documente care dovedesc realizarea achiziţiei: ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări, rapoarte de activitate, procese-verbale de predare-primire etc.
    d) Verificări efectuate de autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program

┌────┬──────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ │Verificare│ Instrucţiuni │
│crt.│ Elemente de verificat ├──────────┤ │
│ │ │ Da/Nu │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────┤
│ 1.│Valoarea estimată a achiziţiei│ │Se verifică dacă s-a elaborat │
│ │este mai mică decât pragurile │ │Nota privind determinarea │
│ │valorice prevăzute în O.U.G. │ │valorii estimate. │
│ │nr. 34/2006 │ │Valoarea menţionată în Nota │
│ │ │ │privind determinarea valorii │
│ │ │ │estimate trebuie să fie mai │
│ │ │ │mică decât pragurile valorice │
│ │ │ │prevăzute la art. 19 din O.U.G.│
│ │ │ │nr. 34/2006. Valoarea estimată │
│ │ │ │trebuie să fie corelată cu │
│ │ │ │valoarea prevăzută în │
│ │ │ │contractul de finanţare. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Sancţiune │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ● În cazul în care se divide │
│ │ │ │ achiziţia pentru a se evita │
│ │ │ │ aplicarea procedurii │
│ │ │ │ simplificate, se aplică o │
│ │ │ │ corecţie de 25% din valoarea │
│ │ │ │ eligibilă a achiziţiei, │
│ │ │ │ deoarece în cazul procedurii │
│ │ │ │ simplificate ar fi trebuit │
│ │ │ │ publicat anunţul pe pagina │
│ │ │ │ web │
│ │ │ │ https://www.fonduri-ue.ro. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────┤
│ 2.│Sunt depuse la dosar │ │Se verifică existenţa │
│ │documentele achiziţiei? │ │documentelor. │
│ │ │ │În cazul vizitei la faţa │
│ │ │ │locului se verifică, după caz, │
│ │ │ │şi existenţa bunurilor livrate/│
│ │ │ │lucrărilor executate sau dovada│
│ │ │ │acceptată de beneficiar privind│
│ │ │ │existenţa prestării serviciilor│
│ │ │ │(foi de prezenţă, procese- │
│ │ │ │verbale, livrabile etc.). │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Sancţiune │
│ │ │ │ ● Dacă anumite cheltuieli din│
│ │ │ │ cadrul unei achiziţii nu se │
│ │ │ │ pot proba cu documente │
│ │ │ │ justificative, se aplică │
│ │ │ │ sancţiunea prevăzută la │
│ │ │ │ partea a 3-a pct. 3 din anexa│
│ │ │ │ la Hotărârea Guvernului │
│ │ │ │ nr. 519/2014 privind │
│ │ │ │ stabilirea ratelor aferente │
│ │ │ │ reducerilor procentuale/ │
│ │ │ │ corecţiilor financiare │
│ │ │ │ aplicabile pentru abaterile │
│ │ │ │ prevăzute în anexa la │
│ │ │ │ Ordonanţa de urgenţă a │
│ │ │ │ Guvernului nr. 66/2011 │
│ │ │ │ privind prevenirea, │
│ │ │ │ constatarea şi sancţionarea │
│ │ │ │ neregulilor apărute în │
│ │ │ │ obţinerea şi utilizarea │
│ │ │ │ fondurilor europene şi/sau a │
│ │ │ │ fondurilor publice naţionale │
│ │ │ │ aferente acestora, denumită │
│ │ │ │ în continuare H.G. │
│ │ │ │ nr. 519/2014. │
└────┴──────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ În cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de │
│aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi │
│legale incidente, beneficiarul privat trebuie să se asigure că efectuarea │
│cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor legale în │
│vigoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ C. Pentru capitolul V - Principii aplicabile prezentei proceduri │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:
    - principiul transparenţei;
    - principiul economicităţii;
    - principiul eficienţei;
    - principiul eficacităţii.
    a) Principiul transparenţei:
    ● Respectarea acestui principiu este obligatorie numai în situaţia în care valoarea achiziţiei depăşeşte pragul stabilit la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, deci numai în cazul procedurilor simplificate.
    ● Excepţiile reglementate sunt de strictă interpretare, fiind expres şi limitativ enumerate. Conform acestei reguli, norma care derogă de la dreptul comun este de strictă interpretare, iar excepţiile nu pot fi create prin interpretare, întrucât ele nu există decât în cazul în care sunt reglementate expres prin texte legale ce conţin enumerări limitative.
    ● Având în vedere faptul că respectarea acestui principiu asigură premisele pentru respectarea celorlalte 3 principii, sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor de publicitate, respectiv:
    - nepublicarea anunţului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de specificaţiile tehnice, atrage după sine o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie (Nu este suficient să se menţioneze adresa de la care se pot obţine specificaţiile. Trebuie să se asigure accesul neîngrădit la aceste informaţii.).
    Dovada respectării acestor cerinţe de publicitate se poate prezenta sub formă de print screen. Informaţiile pot fi vizualizate permanent pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro;
    - dacă beneficiarul privat nu completează informaţiile referitoare la câştigătorul contractului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, în termen de 5 zile, se aplică o corecţie de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie.
    Termenul este exprimat în zile calendaristice şi se calculează din ziua imediat următoare semnării contractului.
    Dacă termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
    b) Principiul economicităţii/Principiul eficienţei/Principiul eficacităţii
    ● Aceste principii trebuie respectate indiferent de valoarea estimată a achiziţiei.
    ● Beneficiarul privat va întreprinde toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea asigurării unui bun management financiar, pornind de la premisa că procedează de o manieră similară şi în organizarea activităţii proprii.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ În situaţia în care la nivelul contractului de finanţare se constată că │
│după semnarea tuturor contractelor de achiziţie se înregistrează economii, │
│acestea pot fi utilizate de beneficiar în cadrul proiectului aflat în │
│implementare numai după aprobarea autorităţii de management/organismului │
│intermediar/operatorului de program. Modalitatea concretă prin care se pot │
│accesa aceste fonduri diferă în funcţie de clauzele care guvernează fiecare │
│contract de finanţare în parte. │
│ Utilizarea economiilor trebuie să aibă legătură directă cu scopul │
│contractului de finanţare şi să asigure, în primul rând, îndeplinirea/ │
│îmbunătăţirea indicatorilor de rezultat asumaţi, la nivel de proiect şi de │
│program. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ D. Pentru capitolul VI - Evitarea conflictului de interese │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Pentru a atenţiona beneficiarul privat în legătură cu situaţiile de conflict de interese care pot interveni în derularea procedurii de achiziţie, Ordinul nr. 1.120/2013 menţionează prevederile art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2011.
    Dacă beneficiarul privat constată că se află în una din situaţiile menţionate la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va menţiona în Nota justificativă de atribuire motivele pentru care respinge oferta respectivă.
    Beneficiarul privat trebuie să aibă la dosarul achiziţiei, atunci când solicită rambursarea cheltuielilor, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ E. Pentru capitolul VII - Procedura simplificată │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Procedura simplificată se aplică pentru orice tip de achiziţie dacă valoarea estimată depăşeşte echivalentul în lei, fără TVA, a valorilor specificate de prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (30.000 euro pentru produse şi servicii/100.000 euro pentru lucrări).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ Este interzisă divizarea contractelor în contracte de valoare mai mică cu │
│acelaşi obiect în scopul de a se evita aplicarea procedurii simplificate şi a │
│regulilor de publicitate aferente. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    E.1. Etapa 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate
    a) Elaborarea specificaţiilor tehnice
    Specificaţiile tehnice trebuie să cuprindă toate cerinţele tehnice necesare pentru elaborarea ofertei. Beneficiarul trebuie să elaboreze aceste specificaţii într-o manieră obiectivă/clară/detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.
    Specificaţiile tehnice prezentate generic în cererea de finanţare trebuie detaliate în documentele procedurii simplificate.
    În cazul în care se constată că specificaţiile tehnice menţionate în cererea de finanţare nu mai sunt actuale, beneficiarul privat trebuie să comunice aceste aspecte autorităţii de management/organismului intermediar/operatorului de program înainte de lansarea procedurii de achiziţie, pentru a evalua din timp, împreună cu reprezentanţii acestor instituţii, un eventual impact asupra clauzelor din contractul de finanţare şi pentru a lua măsurile care se impun.
    Întrebări frecvente
    1. Fişa de date şi criteriile de calificare
    ● Ordinul nr. 1.120/2013 nu menţionează aceste noţiuni.
    Elaborarea unei fişe de date nu este obligatorie.
    Stabilirea unor criterii de calificare nu este obligatorie şi nu reprezintă o regulă.
    Dacă beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experienţă similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerinţe, atunci acesta poate include astfel de cerinţe, dar trebuie să le justifice. În această situaţie beneficiarul privat nu va putea renunţa în etapa de analiză a ofertelor la cerinţele scrise.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ Utilizarea modelor de documentaţii de atribuire specifice achiziţiilor │
│publice poate conduce la erori, deoarece aceste documentaţii cuprind prevederi│
│care se pot justifica în cazul autorităţilor contractante, dar care nu se │
│aplică beneficiarilor privaţi (de exemplu, cerinţe privind plata taxelor şi │
│impozitelor pentru ofertanţi etc.). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Garanţia de participare/Garanţia de bună execuţie/Depozite valorice
    ● Prevederile Ordinului nr. 1.120/2013 nu impun solicitarea de garanţii de natura celor menţionate mai sus, în cazul achiziţiilor private.
    ● Constituirea de astfel de garanţii presupune costuri suplimentare care pot îngreuna participarea la procedura simplificată şi care se vor reflecta în preţul ofertat de operatorii economici.
    ● Pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale, beneficiarul privat poate include în contract clauze care să garanteze implementarea în bune condiţii a contractului (de exemplu, penalităţi, verificări la anumite intervale prestabilite etc.).
    3. Criteriul de atribuire
    Ordinul nr. 1.120/2013 nu menţionează noţiunea de criteriu de atribuire. În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. De asemenea, în Nota justificativă de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea.
    În cadrul documentului "Specificaţii tehnice" vor fi prezentate, în ordinea priorităţii, elementele de departajare a ofertelor primite.
    b) Verificarea valorii estimate
    ● În cazul în care există un interval de timp semnificativ între depunerea cererii de finanţare/aprobării contractului de finanţare şi efectuarea achiziţiei, se pot înregistra modificări (creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă.
    ● Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va actualiza această valoare. Verificarea actualităţii valorii estimate se va realiza înainte de publicare, deoarece, în caz contrar, există riscul depunerii de oferte necorespunzătoare (oferte care depăşesc valoarea estimată şi/sau oferte sub valoarea estimată, dar care nu îndeplinesc cerinţele tehnice). Modalitatea prin care se va realiza actualizarea valorii estimate este similară cu studiul de piaţă realizat la depunerea cererii de finanţare şi va fi descrisă în Nota privind determinarea valorii estimate.
    Măsuri:
    - Dacă preţurile aferente achiziţiei au crescut, beneficiarul privat poate trece mai departe la publicare, cu condiţia să identifice modalitatea în care va suplimenta valoarea estimată (fie din bugetul propriu, fie din bugetul contractului de finanţare), cu respectarea clauzelor din contractul de finanţare. În ambele cazuri, suplimentarea valorii estimate se poate realiza dacă aceasta nu conduce la eludarea aplicării prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile stabilite prin O.U.G nr. 34/2006, sau la nerespectarea prevederilor cap. VII din Ordinul nr. 1.120/2013.
    - Beneficiarul privat poate să atribuie contractul de achiziţie cu o valoare mai mare decât valoarea estimată din bugetul propriu, în condiţiile descrise mai sus, dacă justifică decizia în Nota justificativă de atribuire. Suplimentarea valorii se poate face şi din economiile rezultate din bugetul proiectului, cu aprobarea prealabilă a autorităţii de management/organismelor intermediare/operatorilor de program.
    - Dacă preţurile aferente achiziţiei au scăzut, se va diminua valoarea estimată şi se va reanaliza dacă se poate efectua o achiziţie directă sau o procedură simplificată.

    E.2. Etapa 2 - Prospectarea pieţii
    a) Publicarea unui anunţ
    Întrebări frecvente:
    1. Accesarea paginii web
    ● În vederea obţinerii dreptului de publicare, beneficiarul privat va solicita autorităţii de management/organismului intermediar/operatorului de program emiterea "codului de acces, cu parola", care vor fi utilizate de acesta în vederea publicării anunţului.
    Pentru suport în procesul de înscriere în site, beneficiarii privaţi pot contacta persoanele din autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program, desemnate în acest scop.
    Lista persoanelor de contact din cadrul autorităţilor de management/organismelor intermediare/operatorilor de program poate fi consultată la adresa: https//www.fonduri-ue/info/lista-contact.
    2. Subsecţiunea "Dată publicare"
    ● Data menţionată la această subsecţiune este generată de aplicaţie la publicarea anunţului.
    3. Subsecţiunile "Dată expirare" şi "Oră expirare"
    ● În aceste două subsecţiuni apar data şi ora-limită până la care trebuie depuse ofertele. Beneficiarul privat trebuie să acorde o atenţie deosebită atunci când completează aceste subsecţiuni.
    ● Termenele se pot modifica doar în sensul prelungirii perioadei de elaborare a ofertelor, dacă sunt solicitări de clarificare în acest sens.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ Dacă se greşeşte anul de publicare (spre exemplu, se alege anul 2018 în │
│loc de anul curent), beneficiarul privat nu mai poate modifica anul, iar │
│anunţul va fi activ până la expirarea datei, fără posibilitatea de a completa │
│câmpurile cu datele ofertantului câştigător. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele.
    4. Subsecţiunea "Descriere"
    În cadrul acestei subsecţiuni este prezentat succint obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Nu este nevoie de o detaliere a specificaţiilor tehnice deoarece există o secţiune separată dedicată.
    5. Publicarea anunţului în situaţia unei proceduri care se va finaliza cu semnarea mai multor contracte (achiziţie cu mai multe loturi)
    ● În cazul în care se doreşte derularea unei proceduri care se va finaliza cu semnarea mai multor contracte, trebuie introdus un anunţ pentru fiecare contract de achiziţie ce urmează a fi atribuit şi semnat (deci pentru fiecare lot în parte).
    ● Fiecare anunţ se va completa ulterior, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, cu informaţii privind câştigătorul contractului.
    6. Subsecţiunea "Specificaţii"
    ● Nepublicarea anunţului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de specificaţiile tehnice, atrage după sine o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie.
    ● Nu este suficient să se menţioneze adresa de la care se pot obţine specificaţiile. Trebuie să se asigure accesul neîngrădit la aceste informaţii.
    ● Specificaţiile tehnice trebuie să cuprindă toate cerinţele tehnice necesare pentru elaborarea ofertei. Beneficiarul privat trebuie să elaboreze aceste specificaţii într-o manieră obiectivă/clară/detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.
    ● Definirea unor cerinţe care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici ori a anumitor produse, nu reprezintă o bună practică. Se admite o astfel de indicaţie numai însoţită de menţiunea "sau echivalent".
    ● Beneficiarul privat poate transmite potenţialilor ofertanţi invitaţii de participare la procedura simplificată şi prin intermediul altor mijloace de comunicare (fax, e-mail, poştă etc.), aceasta nefiind o condiţie obligatorie.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ Transmiterea invitaţiilor de participare nu exclude obligaţia publicării │
│pe site a anunţului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● În cazul în care capacitatea documentelor ce urmează a fi postate pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro depăşeşte 10 MB, se recomandă utilizarea aplicaţiilor software gratuite de arhivare care comprimă informaţia, reducându-se astfel dimensiunea fişierului de ataşat. Dacă nici această soluţie nu reduce dimensiunea fişierului sub limita menţionată mai sus, recomandăm utilizarea soluţiilor gratuite de stocare de fişiere sau a site-ului propriu. Linkul/urile de descărcare astfel obţinut/e trebuie inserate în fişierul ce se uploadează în câmpul "Specificaţii". Trebuie avut în vedere ca accesul la fişierele astfel publicate să fie nerestricţionat pentru vizualizare/descărcare (să nu fie necesară utilizarea unui "username" şi/sau a unei parole pentru accesarea lor).
    7. Publicarea clarificărilor
    ● Conform prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013, beneficiarul privat răspunde la solicitările de clarificări şi publică răspunsurile pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, secţiunea "Achiziţii privaţi".
    ● Din punct de vedere tehnic, clarificările se pot insera în documentul ataşat la subsecţiunea "Specificaţii", prin modificarea documentului ataşat şi prin evidenţierea textului introdus faţă de forma iniţială. Aplicaţia semnalează automat actualizarea informaţiilor în subsecţiunea "Specificaţii actualizate" (în detaliile anunţului se afişează data şi ora ultimei actualizări a aplicaţiei).
    În situaţia în care intervin clarificări care pot duce la modificări/ajustări ale specificaţiilor tehnice, beneficiarul poate să prelungească termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea ofertelor. Această măsură îl va ajuta să primească oferte care să răspundă specificaţiilor tehnice astfel cum au fost clarificate prin răspunsurile publicate.
    8. Subsecţiunile care se modifică
    Beneficiarul privat poate modifica următoarele subsecţiuni:
    - data şi ora expirării (se poate prelungi durata de elaborare a ofertelor dacă se realizează acest aspect înainte de data şi ora expirării);
    - specificaţiile tehnice, în sensul completării documentului iniţial.
    9. Comunicarea în scris a rezultatului procedurii
    ● Ordinul nr. 1.120/2013 nu impune această regulă. Prin urmare, beneficiarul privat nu trebuie să elaboreze o comunicare scrisă, având doar obligaţia de a publica pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro date despre câştigătorul contractului. Astfel, după alegerea ofertei pentru contractare, beneficiarul privat va completa şi va publica, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, anunţul de pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului.
    10. Contestarea
    ● În situaţia în care beneficiarul privat lansează o procedură care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de art. 9 lit. c) şi c^1) din O.U.G. nr. 34/2006 şi un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat procedura de achiziţie, acesta se poate adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).
    ● În situaţia în care beneficiarul privat lansează o procedură care nu îndeplineşte cumulativ condiţiile art. 9 lit. c) şi c^1) din O.U.G. nr. 34/2006 şi un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat procedura de achiziţie, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru soluţionarea cauzei. Atenţie, în cazul în care se va adresa CNSC, această instituţie va declina competenţa către instanţa de judecată.
    b) Analiza ofertelor
    ● Beneficiarul privat compară ofertele primite în raport cu toate specificaţiile tehnice publicate şi alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.
    ● Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, beneficiarul privat trebuie să elaboreze Nota justificativă de atribuire pornind de la specificaţiile tehnice solicitate, detaliind avantajele şi dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificaţie în parte/celelalte oferte. De asemenea, având în vedere că scopul procedurii de achiziţie este realizarea optimă a obiectivelor proiectului finanţat, este recomandat ca în notă să se precizeze modalitatea în care avantajul din ofertă contribuie la realizarea proiectului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NOTA JUSTIFICATIVĂ DE ATRIBUIRE │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│SPECIFICAŢIILE│ OFERTA │JUSTIFICARE│
│ TEHNICE │ │ │
├──────────────┼──────────────┬──────────────────┬─────────────────┼───────────┤
│ │Conformitatea │ Avantaje │ Dezavantaje │ │
│ │ ofertei cu │tehnice/financiare│ tehnice/ │ │
│ │specificaţiile│ │ financiare │ │
│ │ tehnice │ │ │ │
├──────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
└──────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┘


    ● Dacă în conţinutul documentului "Specificaţii tehnice" sunt menţionate şi cerinţe care ţin de verificarea capacităţii tehnice/financiare a operatorilor economici sau alt tip de cerinţe, acestea vor face obiectul analizei.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ Cerinţele care ţin de verificarea capacităţii tehnice/financiare a │
│operatorilor economici nu reprezintă o regulă impusă prin Ordinul │
│nr. 1.120/2013. Beneficiarul privat trebuie să justifice necesitatea acestor │
│cerinţe în raport cu obiectul contractului de achiziţie. Aceste criterii nu │
│trebuie să conducă la eliminarea ofertanţilor pe motive artificiale (nu s-a │
│prezentat un formular, dar informaţiile puteau fi identificate în alte │
│documente; nu s-a transmis o traducere legalizată, dar exista o traducere │
│etc.). Întotdeauna este importantă analiza pe fond a ofertei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● Dacă se primeşte o singură ofertă, beneficiarul privat poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate conform etapei 1.
    ● Dacă se depun numai oferte care nu respectă prevederile de la subsecţiunea "Specificaţii", procedura se va anula. În acest caz, procedura se poate relua (cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii simplificate) după o analiză a cauzelor care au condus la această situaţie. Dacă specificaţiile tehnice au fost detaliate în contractul de finanţare, orice modificare se va efectua numai după ce se verifică impactul asupra clauzelor din contractul de finanţare, cu aprobarea autorităţii de management/organismului intermediar/operatorilor de program.
    ● În situaţia în care nu se depune nicio ofertă, procedura de atribuire se poate relua cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii simplificate, după o analiză a cauzelor care au condus la această situaţie.
    Întrebări frecvente
    -------------------
    1. Procesul-verbal de deschidere
    Elaborarea acestui document nu este prevăzută de Ordinul nr. 1.120/2013. Dacă în documentele procedurii se prevede elaborarea procesului-verbal de deschidere, beneficiarul privat trebuie să respecte această prevedere.
    2. Ofertele transmise peste termenul prevăzut pentru elaborarea ofertelor
    Beneficiarul nu este obligat să evalueze ofertele care sunt transmise după data de expirare (data şi ora din anunţ). Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor autorităţii de management/organismului intermediar, cu prilejul vizitelor la faţa locului, documente justificative care confirmă data şi ora la care au fost primite ofertele.
    3. Comisia de evaluare
    Ordinul nr. 1.120/2013 nu stabileşte în cuprinsul său existenţa unei comisii de evaluare. Prin urmare, nu este obligatorie constituirea unei comisii de evaluare.
    Beneficiarul privat va desemna persoana care va elabora şi va semna Nota justificativă de atribuire.
    4. Oferta admisibilă
    Noţiunea "ofertă admisibilă" nu este utilizată în Ordinul nr. 1.120/2013.
    c) Elaborarea Notei justificative de atribuire
    Se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului şi se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea în raport cu specificaţiile tehnice/celelalte oferte.
    În analiza ofertelor beneficiarul privat trebuie să ţină cont de toate cerinţele pe care le-a menţionat în documentele procedurii.
    În analiza ofertelor beneficiarul privat nu poate adăuga alte cerinţe şi nu poate renunţa la specificaţiile deja enunţate în anunţ/specificaţii/clarificări/modificări.
    Dacă s-au identificat erori de fond în documentele procedurii care nu au fost clarificate înainte de data de expirare a anunţului, procedura nu se va încheia cu atribuirea contractului. În acest caz beneficiarul va corecta erorile identificate şi va relua procedura.
    Pentru procedura simplificată autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program verifică următoarele elemente:

┌────┬────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │Verificare│ Instrucţiuni │
│crt.│ Elemente de verificat ├──────────┤ │
│ │ │ Da/Nu/NA │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────┤
│Verificarea etapei 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea │
│valorii estimate │
├────┬────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┤
│ 1.│Au fost motivate │ │În cazul în care nu există o motivare│
│ │detaliat specificaţiile │ │care să justifice încadrarea în │
│ │tehnice particulare/ │ │excepţiile prevăzute, specificaţiile │
│ │scopul achiziţiei? │ │trebuie să fie obiective şi publice. │
│ │ │ │Se verifică dacă beneficiarul privat │
│ │ │ │a motivat detaliat specificaţiile │
│ │ │ │tehnice particulare (dacă este │
│ │ │ │cazul). │
│ │ │ │Pe baza specificaţiilor tehnice │
│ │ │ │particulare beneficiarul motivează │
│ │ │ │încadrarea în excepţiile prevăzute │
│ │ │ │la nivelul ordinului. │
│ │ │ │Se verifică scopul achiziţiei. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Atenţie! │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Publicarea anunţului şi a │
│ │ │ │specificaţiilor tehnice nu este │
│ │ │ │obligatorie în următoarele cazuri: │
│ │ │ │- atunci când, din motive tehnice, │
│ │ │ │artistice sau pentru motive legate de│
│ │ │ │protecţia unor drepturi de │
│ │ │ │exclusivitate, contractul de │
│ │ │ │achiziţie poate fi atribuit numai │
│ │ │ │unui anumit operator economic; │
│ │ │ │- produsele sunt fabricate numai │
│ │ │ │pentru cercetare, experimentare, │
│ │ │ │studiu sau dezvoltare, cu excepţia │
│ │ │ │testelor de viabilitate comercială şi│
│ │ │ │a producţiei pe scară largă destinate│
│ │ │ │recuperării costurilor de cercetare │
│ │ │ │şi dezvoltare. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Sancţiune │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Nepublicarea anunţului pe pagina web │
│ │ │ │https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de│
│ │ │ │specificaţiile tehnice - corecţie de │
│ │ │ │25% din valoarea eligibilă a │
│ │ │ │contractului de achiziţie (partea a │
│ │ │ │3-a pct. 1 din anexa la H.G. │
│ │ │ │nr. 519/2014. │
│ │ │ │Publicarea unor specificaţii tehnice │
│ │ │ │care nu au un caracter obiectiv/ │
│ │ │ │renunţarea pe parcursul evaluării la │
│ │ │ │anumite specificaţii tehnice │
│ │ │ │publicate - corecţie conform părţii a│
│ │ │ │3-a pct. 3 din anexa la H.G. │
│ │ │ │nr. 519/2014 (proporţional cu │
│ │ │ │prejudiciul). │
├────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2.│a) Valoarea estimată a │ │1. Se verifică dacă valoarea │
│ │contractului este mai │ │menţionată în Nota privind valoarea │
│ │mică decât pragurile │ │estimată este mai mică decât │
│ │valorice prevăzute în │ │pragurile valorice prevăzute la │
│ │O.U.G. nr. 34/2006? │ │art. 9 lit. c) şi c^1) din O.U.G. │
│ │ │ │nr. 34/2006. │
│ │ │ │2. Se verifică dacă valoarea estimată│
│ │ │ │corespunde cu valoarea din contractul│
│ │ │ │de finanţare. │
├────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │b) Contractul nu a fost │ │Se verifică dacă contractul a fost │
│ │divizat în mai multe │ │divizat, prin raportare la Planul de │
│ │contracte distincte de │ │achiziţii al proiectului, luând în │
│ │valoare mai mică cu │ │calcul scopul şi/sau obiectul │
│ │scopul de a evita │ │achiziţiei. │
│ │aplicarea prevederilor │ │ │
│ │art. 9 lit. c) şi c^1) │ │ │
│ │din O.U.G. nr. 34/2006/ │ │ │
│ │cap. VII din Ordinul │ │ │
│ │nr. 1.120/2013? │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │c) Beneficiarul privat a│ │Se verifică dacă s-a ales corect │
│ │ales corect procedura │ │procedura pornind de la valoarea │
│ │aplicabilă? │ │estimată. Dacă valoarea estimată │
│ │ │ │depăşeşte pragul valoric prevăzut de │
│ │ │ │art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, │
│ │ │ │beneficiarul privat trebuia să aplice│
│ │ │ │procedura simplificată. │
│ │ │ │Dacă valoarea estimată depăşeşte │
│ │ │ │pragul valoric prevăzut de art. 9 │
│ │ │ │lit. c) sau c^1) din O.U.G. │
│ │ │ │nr. 34/2006 şi respectivul contract │
│ │ │ │este finanţat/subvenţionat în mod │
│ │ │ │direct, în proporţie de mai mult de │
│ │ │ │50%, de către o autoritate │
│ │ │ │contractantă, beneficiarul privat │
│ │ │ │trebuia să aplice prevederile O.U.G. │
│ │ │ │nr. 34/2006. │
├────┼────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────┤
│ │Sancţiune pentru literele a), b) şi c) │
│ │1. Dacă beneficiarul privat trebuia să aplice prevederile O.U.G. │
│ │nr. 34/2006 şi a aplicat prevederile Ordinului nr. 1.120/2013, se vor │
│ │aplica sancţiunile prevăzute în anexa la H.G. nr. 519/2014 (partea 1 - │
│ │Achiziţii publice). │
│ │2. Dacă beneficiarul privat trebuia să aplice procedura simplificată şi a│
│ │ales să achiziţioneze direct, fără publicarea unui anunţ, se va aplica o │
│ │corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie, ca │
│ │urmare a nepublicării anunţului. La fel se va proceda dacă motivarea │
│ │încadrării pe excepţiile de la publicare nu este corectă. │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Verificarea etapei 2 - Prospectarea pieţei │
├────┬────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┤
│ 1.│S-a publicat anunţul pe │ │Se verifică dacă anunţul este postat │
│ │pagina web │ │pe pagina web - │
│ │www.fonduri-ue.ro, │ │https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de│
│ │secţiunea "Achiziţii │ │specificaţiile tehnice. │
│ │privaţi", însoţit de │ │Nu trebuie să existe obstacole în │
│ │specificaţiile tehnice? │ │vizualizarea specificaţiilor tehnice.│
│ │ │ │De asemenea, se verifică dacă pentru │
│ │ │ │contractele de furnizare s-a acordat │
│ │ │ │un termen pentru elaborarea şi │
│ │ │ │prezentarea ofertei de minimum 6 zile│
│ │ │ │calendaristice, iar pentru │
│ │ │ │contractele de servicii şi lucrări de│
│ │ │ │minimum 10 zile calendaristice. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Sancţiune │
│ │ │ │ │
│ │ │ │- corecţie de 25% din valoarea │
│ │ │ │eligibilă a contractului de achiziţie│
│ │ │ │(partea a 3-a pct. 1 din anexa la │
│ │ │ │H.G. nr. 519/2014). │
├────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2.│S-a elaborat │ │Nota justificativă de atribuire a │
│ │corespunzător Nota │ │fost completată corespunzător, în │
│ │justificativă de │ │sensul că au fost prezentate │
│ │atribuire? │ │avantajele tehnice şi financiare care│
│ │ │ │motivează alegerea ofertei pentru │
│ │ │ │contractare în raport cu celelalte │
│ │ │ │oferte primite/specificaţiile │
│ │ │ │tehnice. │
│ │ │ │În situaţiile de excepţie când │
│ │ │ │publicarea anunţului şi a │
│ │ │ │specificaţiilor tehnice nu este │
│ │ │ │obligatorie, nota justificativă │
│ │ │ │trebuie motivată prin raportare la │
│ │ │ │specificaţiile tehnice particulare/ │
│ │ │ │scopul achiziţiei. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Sancţiune │
│ │ │ │ │
│ │ │ │- În cazul în care sunt identificate │
│ │ │ │specificaţii tehnice ofertate care nu│
│ │ │ │corespund specificaţiilor tehnice │
│ │ │ │solicitate, se aplică o corecţie │
│ │ │ │conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa│
│ │ │ │la H.G. nr. 519/2014) (proporţional │
│ │ │ │cu prejudiciul). │
├────┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────┤
│Verificarea etapei 3 - Semnarea contractului de achiziţie │
├────┬────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┤
│ 1.│Contractul a fost semnat│ │Se compară cele două documente. │
│ │cu ofertantul menţionat │ │ │
│ │în Nota justificativă de│ │Sancţiune │
│ │atribuire? │ │ │
│ │ │ │- Dacă se schimbă câştigătorul │
│ │ │ │desemnat şi, implicit, oferta │
│ │ │ │câştigătoare aferentă, se va aplica │
│ │ │ │sancţiunea prevăzută în partea a 3-a │
│ │ │ │pct. 3 din anexa la H.G. │
│ │ │ │nr. 519/2014. │
├────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2.│S-a publicat un anunţ de│ │Se verifică anunţul. │
│ │atribuire pe pagina web │ │ │
│ │https: │ │Sancţiune │
│ │//www.fonduri-ue.ro în │ │ │
│ │termen de 5 zile │ │- Dacă în termen de 5 zile │
│ │calendaristice de la │ │calendaristice de la semnarea │
│ │semnarea contractului de│ │contractului de achiziţie │
│ │achiziţie? │ │beneficiarul privat nu a completat │
│ │ │ │anunţul pe pagina web │
│ │ │ │https://www.fonduri-ue.ro cu │
│ │ │ │informaţii despre câştigătorul │
│ │ │ │contractului, se aplică o corecţie de│
│ │ │ │5% din valoarea eligibilă a │
│ │ │ │contractului de achiziţie (partea a │
│ │ │ │3-a pct. 2 din anexa la H.G. │
│ │ │ │nr. 519/2014). │
│ │ │ │Nu se aplică corecţie financiară în │
│ │ │ │cazul erorilor de tehnoredactare │
│ │ │ │justificate de beneficiarii privaţi. │
├────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3.│Contractul este însoţit │ │Se verifică existenţa declaraţiei │
│ │de declaraţia pe propria│ │menţionate. │
│ │răspundere din care │ │ │
│ │rezultă că s-au încălcat│ │ │
│ │prevederile referitoare │ │ │
│ │la conflictul de │ │ │
│ │interese. │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4.│Ajustarea preţului s-a │ │Se verifică respectarea regulilor │
│ │realizat cu respectarea │ │prevăzute la etapa 3 - Semnarea │
│ │prevederilor Ordinului │ │contractului de achiziţie lit. b) din│
│ │nr. 1.120/2013? │ │ordin. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Sancţiune │
│ │ │ │ │
│ │ │ │- Dacă nu s-au respectat prevederile │
│ │ │ │etapei 3 lit. b) se aplică o corecţie│
│ │ │ │conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa│
│ │ │ │la H.G. nr. 519/2014 (proporţional cu│
│ │ │ │prejudiciul). │
├────┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────┤
│Verificarea etapei 4 - Implementarea contractului de achiziţie │
├────┬────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┤
│ 1.│Modificările clauzelor │ │Se verifică respectarea regulilor │
│ │contractuale respectă │ │prevăzute la etapa 4 - Implementarea │
│ │prevederile Ordinului │ │contractului de achiziţie din ordin. │
│ │nr. 1.120/2013? │ │Se verifică, de asemenea, impactul │
│ │ │ │modificărilor efectuate (modificarea │
│ │ │ │clauzelor nu trebuie să aibă impact │
│ │ │ │asupra condiţiilor impuse prin anunţ/│
│ │ │ │să afecteze avantajele menţionate în │
│ │ │ │Nota justificativă de atribuire). │
│ │ │ │ │
│ │ │ │Sancţiune │
│ │ │ │ │
│ │ │ │- Se aplică o corecţie conform părţii│
│ │ │ │a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. │
│ │ │ │nr. 519/2014 (proporţional cu │
│ │ │ │prejudiciul). │
└────┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ În cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de │
│aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi │
│legale incidente, beneficiarul privat trebuie să se asigure că efectuarea │
│cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor legale în │
│vigoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016