Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.166 din 15 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.166 din 15 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 378 din 15 aprilie 2022
    Având în vedere:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. III din Legea nr. 24/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
    – art. II din Legea nr. 73/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
    – Referatul de aprobare nr. AR 6.545 din 15.04.2022 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.151 din 14.04.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical."

    2. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice;"

    3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii, din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, precum şi în situaţia eliberării certificatelor de concediu medical acordate în continuare, pentru acelaşi episod de boală, de către medicul curant care are obligaţia întocmirii planului de urmărire a evoluţiei bolii."

    4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical, adeverinţa prevăzută la alin. (1) lit. b) se eliberează şi în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi în cazul riscului maternal.
(1^2) Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, în baza certificatului medical eliberat de medicul specialist, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) prezintă adeverinţa eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă pacientul oncologic, din care să reiasă numărul de zile de concediu pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă însoţitorul."

    5. La articolul 9 alineatul (4), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice;
j) pentru supravegherea şi îngrijirea copilului pentru care sa dispus măsura carantinei sau a izolării."

    6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, în situaţia în care pacientul este însoţit la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, se acordă în conformitate cu prevederile art. 30^2 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. La articolul 34, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Casele de asigurări de sănătate care au în evidenţă pacienţii cu afecţiuni oncologice au obligaţia de a gestiona numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice.
(1^2) În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, adeverinţa prevăzută la art. 8 alin. (1^2) lit. b) se solicită şi se transmite pacientului sau aparţinătorului, inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7^2 .
(1^3) În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul concediului are obligaţia de a transmite de îndată o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurări care are în evidenţă pacientul cu afecţiuni oncologice, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanţă."

    8. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Asiguraţii pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţiile în care, pentru copilul în vârstă de până la 18 ani s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, durata concediului medical pentru supravegherea şi îngrijirea acestuia va fi stabilită de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie, care a monitorizat copilul, în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării."

    10. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 47^1
    Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, în cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    11. La capitolul II, după secţiunea a 5-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea 5^1, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 5^1
    Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice
    ART. 48^1
    (1) Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani se eliberează persoanei asigurate care, cu acordul pacientului oncologic, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente, de către medicul specialist al pacientului oncologic.
    (2) Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul prevăzut la alin. (1) numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament. Acordul pacientului se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 pus la dispoziţie de medicul specialist şi se arhivează la fişa pacientului cu afecţiuni oncologice.
    (3) Medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Intervalul de referinţă pentru urmărirea numărului de zile de concediu medical este de 12 luni calendaristice de la prima zi de concediu medical.
    (4) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    12. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Durata concediilor pentru tuberculoză, unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.
    (2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizaţii sau, după caz, casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă pacientul cu afecţiuni oncologice au obligaţia să elibereze adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecţiuni în parte, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. b) şi alin. (1^2) lit. b)."

    13. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 79
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme"

    14. După anexa nr. 7^1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7^2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    15. Anexele nr. 9 şi 10 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    16. După anexa nr. 14^1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7^2 la norme)
    Casa de Asigurări de Sănătate
    .............................................................
    Nr. de înregistrare .......... data ...............
    ADEVERINŢĂ
    Prin prezenta se certifică faptul că pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice ....................................., CNP ..........................., au fost acordate, în ultimele 12 luni,
             (numele şi prenumele)
    până la data de ..............., un număr de ..... zile de concediu medical aferente codului de indemnizaţie 17, după cum urmează:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Numărul de │Seria şi numărul │
│zile │certificatului de │
│concediu │concediu medical, pentru │
│medical în │codul de diagnostic │
│ultimele 12 │........, valabil până la│
│luni │............. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │
└────────────┴─────────────────────────┘


    Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete, conform evidenţei existente la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate .................. la data eliberării prezentei adeverinţe.
    Director general,
    ...........................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 9 la norme)
    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    Casa de Asigurări de Sănătate .........
    Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| din |_|_|_|_|_|_|_|_|
    CERERE-TIP
    privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate
    1. Date privind solicitantul
    Numele Prenumele
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    B.I./C.I. seria |_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Eliberat de |_|_|_|_| la data |_|_|_|_|_|_|
                                                Z Z L L A A
    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Adresa:
    Localitate Str.
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul
    |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|
    _________________________________________

    2. Calitatea solicitantului
    [] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    [] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    [] Persoanele preluate în plată, prevăzute la art. 23 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    [] Soţia/Soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, dacă titularul este asigurat în baza contractului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

    3. Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
    nr. |_|_|_|_|_| din |_|_|_|_|_|_|_|_|
    _________________________________________

┌───────────────────┬──────────────────┐
│3. Plata solicitată│ACTE NECESARE: │
├───────────────────┼──────────────────┤
│A. Indemnizaţia │- Certificat de │
│pentru: │concediu medical │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1) Incapacitate │ │
│temporară de muncă │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Boală obişnuită│Seria |_|_|_|_| │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Urgenţă │Nr. |_|_|_|_|_|_|_│
│medico-chirurgicală│|_|_|_| │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Boală │Data acordării |_|│
│infectocontagioasă │_|_|_|_|_|_|_| │
│din grup A │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Boală │ │
│infectocontagioasă │ │
│pentru care s-a │ │
│instituit măsura │ │
│izolării │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Boală │ │
│cardiovasculară │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Tuberculoză │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Neoplazie │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] SIDA │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│2) Prevenire │ │
│îmbolnăvire: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Reducerea │- Certificat de │
│timpului de muncă │concediu medical │
│cu o pătrime din │cu avizul │
│durata normală │medicului expert │
├───────────────────┼──────────────────┤
│[ ] Carantină │- Certificat │
│ │eliberat de D.S.P.│
├───────────────────┼──────────────────┤
│3) [ ] Maternitate │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│4) [ ] Îngrijire │ │
│copil bolnav până │- Certificat de │
│la împlinirea │naştere copil │
│vârstei de 7 ani │(copie) │
│sau pentru │- Certificat │
│îngrijirea │persoană cu │
│copilului cu │handicap (copie) │
│handicap pentru │- Declaraţie pe │
│afecţiuni │propria răspundere│
│intercurente până │care atestă că │
│la împlinirea │celălalt părinte │
│vârstei de 18 ani/ │sau susţinător │
│copilului cu │legal nu execută │
│afecţiuni grave în │concomitent │
│vârstă de până la │dreptul │
│18 ani │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │- Certificat de │
│ │naştere copil │
│ │(copie) │
│4.1) [ ] │- Declaraţie pe │
│supraveghere şi │propria răspundere│
│îngrijire copil │care atestă că │
│pentru care s-a │celălalt părinte │
│dispus măsura │sau susţinător │
│carantinei sau a │legal nu execută │
│izolării │concomitent │
│ │dreptul │
│ │- Certificat │
│ │eliberat de D.S.P,│
│ │după caz │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │- Certificat de │
│5) [ ] Risc │concediu medical │
│maternal │cu avizul │
│ │medicului de │
│ │medicina muncii │
├───────────────────┼──────────────────┤
│6) [ ] Îngrijirea │ │
│pacientului cu │- Certificat de │
│afecţiuni │concediu medical │
│oncologice │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│B. Indemnizaţia │- Certificat de │
│cuvenită pentru │deces │
│luna în curs şi │ │
│neachitată ├──────────────────┤
│asiguratului │Seria |_|_|_|_| │
│decedat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Nr. |_|_|_|_|_|_|_│
│ │|_| │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │- Actul de stare │
│ │civilă care atestă│
│ │calitatea de soţ/ │
│ │copil/părinte sau,│
│ │în lipsa acestuia,│
│ │actul de stare │
│ │civilă al │
│ │persoanei care │
│ │dovedeşte că l-a │
│ │îngrijit pe │
│ │asigurat până la │
│ │data decesului │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data |_|_|_|_|_|_|_│Semnătura │
│|_| │asiguratului │
│ │............... │
└───────────────────┴──────────────────┘    4. Date privind persoana asigurată (Se completează de către plătitorul de drepturi.)
    A. Stagiul de asigurare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical
    de la |_|_|_|_|_|_|_|_| la |_|_|_|_|_|_|_|_|

    B. Veniturile asigurate care constituie baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical
    Media veniturilor lunare
    |_|_|_|_|_|_| lei |_|_|_|_|_|_| lei

    C. Numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12/24 de luni (cu excepţia concediului medical pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, maternitate, îngrijire copil bolnav, risc maternal, carantină şi boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării, pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice şi pentru supravegherea şi îngrijirea copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării)
    |_|_|_| zile    ANEXA 3

    (Anexa nr. 10 la norme)
    CERERE
    depusă pentru situaţiile de la art. 64 alin. (10) din normele aprobate
    prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
    Perioada de raportare
    Luna .......... an .......
    Unitatea
    ........................................................
    Str. ...................................... nr. .....,
    bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .................
    Codul fiscal ...............................
    Contul .......................................
    Trezoreria/Banca ........................
    Nr. ......../................
    Către Casa de Asigurări de Sănătate ...........................
    Unitatea ........................................................., codul fiscal ....................., cu sediul în localitatea ........................................, str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..........................., cont ............................... deschis la Trezoreria/Banca ........................, vă rugăm a ne vira suma plătită asiguraţilor salariaţi care se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ................. lei, din care:
    - J1 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, din care:
    – J1.1 ........................ lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării;
    – J2 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, din care:
    – J2.2 ......................... lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină;
    – J2.3 ......................... lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de muncă sau tratament balnear;
    – J3 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru maternitate;
    – J4 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, din care:
    – J4.1 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru supravegherea şi îngrijirea copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării;
    – J5 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii de risc maternal;
    – J6 ........................ lei, reprezentând indemnizaţii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice.

    La prezenta cerere depunem un număr de ........... certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.
    Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale de sănătate.
    Anexă: Centralizator*) privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................
    Director
    (Administrator),
    .............................
    Director economic,
    ...............................
    *) În cazul cererilor depuse potrivit art. 64 alin. (10) normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 15 la norme)
    Unitatea sanitară .................................
    localitatea ......................................, judeţul/sectorul ..................................
    ACORDUL
    pacientului cu afecţiuni oncologice
    Subsemnatul/a, .........................................................., CNP ................................, domiciliat(ă) în str. ..................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ......, sectorul ......, localitatea ................................, judeţul .........................., telefon ..................., diagnosticat cu ...............................................,
    menţionez că persoana care mă însoţeşte la tratamentul/intervenţia chirurgicală ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ este:
    - numele şi prenumele ......................................................................., CNP ......................................., domiciliat(ă) în str. ................................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ......, sectorul ......, localitatea ................................, judeţul .........................., telefon ......................

    În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, persoana care mă însoţeşte va transmite o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurări de sănătate la care subsemnatul sunt luat în evidenţă, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanţă.
    Data .............................
    Semnătura pacientului cu afecţiuni oncologice
    .............................
    Semnătura persoanei care însoţeşte pacientul cu afecţiuni oncologice
    .............................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016