Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.165 din 15 aprilie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.165 din 15 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 378 din 15 aprilie 2022
    Având în vedere:
    - titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. AR 6.546 din 2022 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.152 din 14 aprilie 2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Formularele prevăzute la alin. (2) se eliberează fără aplicarea ştampilei unităţii sanitare emitente, iar în situaţiile în care acestea se acordă pentru îngrijirea copilului bolnav sau pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, medicul curant sau medicul specialist, după caz, va înscrie codul numeric personal al copilului sau al pacientului cu afecţiuni oncologice pentru care se acordă certificatul."

    2. În tot cuprinsul anexei nr. 1, sintagma „pt. Cod indemnizaţie (1-16)“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „pt. Cod de indemnizaţie (1-17)“.
    3. În anexa nr. 1, sintagma „cod numeric personal al copilului bolnav“ se înlocuieşte cu sintagma „cod numeric personal al copilului bolnav/pacientului cu afecţiuni oncologice“.
    4. În anexa nr. 1, codul de indemnizaţie 91 „Îngrijire copil bolnav cu afecţiuni grave, în vârstă de până la 16 ani“ se înlocuieşte cu codul de indemnizaţie 91 „Îngrijire copil bolnav cu afecţiuni grave, în vârstă de până la 18 ani“.
    5. În anexa nr. 1, după codul de indemnizaţie 91 „Îngrijire copil bolnav cu afecţiuni grave, în vârstă de până la 16 ani“ se introduce un nou cod de indemnizaţie, codul 92, cu următorul cuprins:
    "92. Supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării .... 100%."

    6. În anexa nr. 1, după codul de indemnizaţie 16 „Unele tipuri de arsuri inclusiv pentru perioada de recuperare“ se introduce un nou cod de indemnizaţie, codul 17, cu următorul cuprins:
    "17. Îngrijire pacient cu afecţiuni oncologice ..... 85%"

    7. În anexa nr. 2, la articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Eliberarea certificatului de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se va face pe baza acordului pacientului cu afecţiuni oncologice şi a adeverinţei eliberate de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă acesta, din care să reiasă numărul de zile de concediu pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, potrivit modelului de adeverinţă prevăzut în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. În anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care plătitorul de indemnizaţie respinge la plată un certificat de concediu medical din cauza completării greşite a acestuia sau utilizării unui formular a cărui valabilitate a încetat, medicul/casa de asigurări de sănătate care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificări pe formularul eliberat, confirmate prin semnătură şi parafă, după caz, sau poate elibera un duplicat în care menţionează, la rubrica «Data acordării», data când a efectuat modificarea, specificând «DUPLICAT» şi ataşând certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular."

    9. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 6  se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Cod indemnizaţie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale (1-17), în cifre şi litere, conform specificaţiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.
    Se completează cu cod 08 - Sarcină şi lăuzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu şi pentru alte afecţiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacităţii temporare de muncă.
    Se completează cu cod 15 - Risc maternal - în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se completează cu cod 51 - Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării - numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii.
    În cazul completării codului 07 - Carantină, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Observaţii» de pe versoul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi durata perioadei de carantină.
    Se completează cu cod 92 - Supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării - numai în cazul asiguraţilor pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării.
    În cazul completării codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menţiona şi numele, prenumele şi codul de parafă al medicului expert care a avizat.
    În cazul completării codului 11 - Trecerea temporară în alt loc de muncă, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă pentru persoana asigurată la accidente de muncă şi boli profesionale, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menţiona şi numele, prenumele şi codul de parafă al medicului expert care a avizat.
    Se completează cu cod 17 - Îngrijire pacient cu afecţiuni oncologice numai în cazul persoanei asigurate care însoţeşte pacientul cu afecţiuni oncologice la intervenţii chirurgicale şi tratamente, în baza acordului pacientului oncologic, cu încadrarea în numărul maxim de 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient cu afecţiuni oncologice, conform adeverinţei eliberate de casa de asigurări de sănătate, potrivit modelului din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare."

    10. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. Cod numeric personal: se va înscrie codul numeric personal al persoanei asigurate, format din 13 cifre.
    Cod numeric personal al copilului bolnav sau al pacientului cu afecţiuni oncologice: se va înscrie codul numeric personal al copilului bolnav, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurată beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav sau, după caz, codul numeric personal al pacientului cu afecţiuni oncologice, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurată beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice."

    11. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "17. Cod diagnostic: se va înscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă/recuperarea capacităţii de muncă/îngrijirea copilului bolnav/îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, precum şi codul de carantină (994) şi codul pentru sarcină şi lăuzie, după caz. Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM-10) - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.
    La înscrierea codului de boală se va trece forma clinică a bolii: acut, subacut, cronic.
    În cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelaşi cod de diagnostic, în luna în curs sau în luna următoare, pe noul certificat de concediu medical acordat în continuare se va menţine codul de diagnostic înscris în certificatul de concediu medical iniţial.
    Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se înscrie codul de boală. În caseta «cod de boală» se înscrie «RM"    ART. II
    Prevederile art. 10 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în situaţia în care medicii au eliberat certificate de concedii medicale pe formulare a căror valabilitate a încetat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. În aceste cazuri, certificatele de concediu medical duplicat se eliberează de către medicii curanţi.

    ART. III
    (1) Formularele de certificate de concediu medical în formatul în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de data 31 decembrie 2022.
    (2) Pe formularele prevăzute la alin. (1), pe codurile de indemnizaţie 92 şi 17, medicul specialist sau, după caz, medicul curant va înscrie în rubrica „Observaţii“ „92 Supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării ..... 100%“ sau „17 Îngrijire pacient cu afecţiuni oncologice ..... 85%“, utilizând semnătura şi parafa.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016