Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.153 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale din mediul rural si mic urban, in localitatile unde nu exista asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.153 din 11 martie 2011  privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale din mediul rural si mic urban, in localitatile unde nu exista asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.153 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale din mediul rural si mic urban, in localitatile unde nu exista asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 12 aprilie 2011

    Având în vedere prevederile <>art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul <>art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. 13 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului şi ministrul culturii şi patrimoniului naţional emit urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Ghidul operaţional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            p. Ministrul dezvoltãrii
                            regionale şi turismului,
                               Gheorghe Nastasia,
                                secretar general

                               Ministrul culturii
                           şi patrimoniului naţional,
                                 Kelemen Hunor

    ANEXĂ

                                GHID OPERAŢIONAL
            pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea
           şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul
               rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã
             asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar
             naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte
               culturale în localitãţile unde nu existã asemenea
            instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea,
               dotarea şi finalizarea lucrãrilor de construcţie a
            aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural
                                  şi mic urban

    1. Cadrul general al Programului
    Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program, instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare <>O.U.G. nr. 118/2006, reprezintã o iniţiativã a Guvernului României, dedicatã creşterii calitãţii vieţii culturale în mediul rural şi mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale.
    Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul rural şi mic urban şi finalizarea lucrãrilor de construcţie şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul rural şi mic urban.
    Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului va implementa obiectivele Programului prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflatã sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 117/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Finanţarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, conform prevederilor <>art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006.
    Pentru realizarea şi implementarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în temeiul prevederilor <>art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaboreazã prezentul ghid operaţional, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi al ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului.
    Prezentul ghid operaţional stabileşte reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, selectarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii.
    Durata de implementare a Programului: pânã la data de 31 decembrie 2015.

    2. Glosar de termeni
    În sensul prezentului ghid operaţional, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) aşezãmintele culturale - cãmine culturale, case de culturã;
    b) solicitant - autoritate publicã localã din mediul rural sau mic urban, singurã sau în parteneriat cu alte instituţii publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, care solicitã proiectarea, construirea şi dotarea unui aşezãmânt cultural în cadrul Programului;
    c) cererea pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, denumitã în continuare cerere, reprezintã documentul prin care solicitantul cere proiectarea, construirea şi dotarea aşezãmântului cultural, în sensul prezentului ghid operaţional;
    d) Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumitã în continuare Comisia, instituitã în conformitate cu prevederile <>O.U.G. nr. 118/2006, selecteazã proiectele depuse de solicitanţi şi propune Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului finanţarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin prezentul ghid operaţional;
    e) criteriile de eligibilitate reprezintã elementele/principiile în baza cãrora cererea poate fi admisã în etapa de evaluare şi selecţie;
    f) mediul rural este alcãtuit din localitãţile rurale de rangul IV şi V, sate reşedinţã de comunã, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, definite în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localitãţi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) mediul mic urban, în conformitate cu prevederile <>O.U.G. nr. 118/2006, este alcãtuit din localitãţile urbane de rangul III, oraşe definite în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localitãţi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) proiect - documentaţia de eligibilitate care va însoţi cererea, conform pct. 6.1;
    i) Secretariatul Comisiei - format din specialişti numiţi de cãtre ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului, prin ordin, primeşte şi verificã conformitatea administrativã a proiectelor şi asigurã lucrãrile Comisiei. Secretariatul va funcţiona la sediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.

    3. Implementarea Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii
    Implementarea Programului - obiectiv proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, se realizeazã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflatã sub autoritatea acestuia.
    Activitatea de selecţie şi evaluare a proiectelor se realizeazã de cãtre Comisie.
    Preşedinţia Comisiei este asiguratã de cãtre un reprezentant al Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului.
    Componenţa, rolul şi atribuţiile Comisiei sunt prezentate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, prevãzut în anexa nr. 1.

    4. Înscrierea şi participarea la selecţie a proiectelor
    Având ca obiectiv principal creşterea accesului populaţiei din mediul rural şi mic urban la informaţie, educaţie, culturã şi coeziune socialã, proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale, în localitãţile unde nu existã astfel de instituţii, se vor face luând în considerare potenţialul comunitãţii de a susţine pe termen lung atât funcţionarea şi destinaţia clãdirii, cât şi derularea unor activitãţi specifice.
    Programul - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, se va realiza prin multiplicarea a 3 proiecte-pilot, dimensionate în funcţie de numãrul de locuitori ai unitãţii administrativ-teritoriale în care vor fi amplasate, astfel:
    a) pentru localitãţile cu o populaţie de pânã la 3.000 de locuitori se vor construi aşezãminte culturale tip 1 cu o suprafaţã construitã de 550 mý;
    b) pentru localitãţile cu o populaţie cuprinsã între 3.000 şi 5.000 de locuitori se vor construi aşezãminte culturale tip 2 cu o suprafaţã construitã de 750 mý;
    c) pentru localitãţile din mediul mic urban cu o populaţie de peste 5.000 de locuitori se vor construi aşezãminte culturale tip 3 cu o suprafaţã construitã de 1.300 mý.
    Pentru personalizarea construcţiilor, în funcţie de specificul local, se vor folosi elemente de faţadã adaptate specificului arhitectural local.
    Solicitanţi în cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, pot fi:
    a) autoritãţile administraţiei publice locale ale localitãţilor din mediul rural, singure sau în parteneriat cu alte autoritãţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, alcãtuite din localitãţile rurale de rang IV şi V, sate reşedinţã de comunã, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, definite în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 351/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care nu existã niciun aşezãmânt cultural;
    b) autoritãţile administraţiei publice locale ale localitãţilor din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte autoritãţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, alcãtuite din localitãţile urbane de rang III, oraşe definite în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 351/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care nu existã niciun aşezãmânt cultural.

    5. Criterii de eligibilitate
    Criteriile de eligibilitate sunt condiţii obligatorii care trebuie sã fie îndeplinite de cãtre solicitant, precum şi de cãtre proiectul acestuia pentru a participa la selecţie în vederea acordãrii unei contribuţii financiare de la bugetul de stat.
    Cele douã criterii de eligibilitate sunt:
    a) eligibilitatea solicitantului;
    b) eligibilitatea proiectului.
    5.1. Eligibilitatea solicitantului
    Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute la pct. 4, precum şi obligaţia asigurãrii unei finanţãri, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totalã a proiectului în conformitate cu prevederile pct. 6.1.4 lit. e) corelate cu prevederile pct. 5.4.
    În relaţia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unitãţii administrativ-teritoriale (UAT) , care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispoziţie a primarului.
    5.2. Eligibilitatea proiectului
    Sunt eligibile proiectele pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii.
    5.3. Durata lucrãrilor de execuţie
    Durata lucrãrilor de execuţie a obiectivelor de investiţii aferente Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, nu poate fi mai mare de 18 luni de la data precizatã în ordinul de începere a lucrãrilor.
    5.4. Valoarea maximã eligibilã
    În cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, valoarea maximã eligibilã care se va aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, este de maximum 90% din valoarea totalã a proiectului, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã (TVA).
    5.5. Cheltuieli neeligibile:
    Reprezintã cheltuieli neeligibile:
    a) cumpãrarea, închirierea sau luarea în leasing a clãdirilor existente, indiferent dacã leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing sau nu;
    b) cheltuieli operaţionale, inclusiv cheltuieli de întreţinere şi chirie;
    c) comisioane bancare, cheltuielile cu garanţiile şi cheltuieli similare;
    d) cheltuieli efectuate de administraţia publicã şi, în special, cheltuieli de regie, chirii şi salarii ale personalului angajat în activitãţi de management, implementare, monitorizare şi control;
    e) achiziţionarea de mijloace de transport;
    f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afişare temporarã şi plãci pentru amplasare permanentã;
    g) cheltuieli pentru asigurarea utilitãţilor.

    6. Condiţii de participare a solicitanţilor:

    6.1. Conţinutul dosarului de participare la preselecţie
    Solicitanţii trebuie sã depunã/sã transmitã la adresa unde îşi desfãşoarã activitatea Secretariatul Comisiei, prevãzutã la pct. 6.2, un dosar pentru solicitarea proiectãrii, construirii şi dotãrii unui sediu pentru un aşezãmânt cultural din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, care va conţine cel puţin urmãtoarele documente:
    6.1.1. cererea, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, completatã în limba românã;
    6.1.2. dovada deţinerii terenului, confirmatã prin extras de carte funciarã, cu precizarea exactã a tuturor elementelor de identificare a terenului. Terenul pe care urmeazã sã se construiascã aşezãmântul cultural trebuie sã facã parte din domeniul privat al statului sau al UAT;
    6.1.3. planul de activitate cuprinzând programele şi proiectele culturale pentru urmãtorii 3 ani de la darea în funcţiune a aşezãmântului cultural nou construit şi dotat, care sã conţinã: activitãţi culturale educative, informative, formative, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
    6.1.4. hotãrârea consiliului local, cu referire la urmãtoarele aspecte obligatorii:
    a) necesitatea, oportunitatea şi aprobarea proiectãrii, construirii şi dotãrii noului aşezãmânt cultural;
    b) faptul cã investiţia face parte din strategia de dezvoltare localã aprobatã de cãtre acesta;
    c) aprobarea planului de activitate pe urmãtorii 3 ani de la darea în funcţiune;
    d) pãstrarea destinaţiei clãdirii, timp de minimum 15 ani;
    e) asigurarea unei finanţãri, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totalã a proiectului, în corelaţie cu prevederile pct. 5.4;
    f) angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţã şi gestionare a investiţiei, pe o perioadã de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost datã în exploatare;
    6.1.5. contractul de parteneriat, în cazul în care autoritãţile administraţiei publice locale aplicã la Program în parteneriat cu alte autoritãţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, din care sã rezulte cota-parte de contribuţie, în procente, faţã de valoarea totalã a proiectului;
    6.1.6. declaraţia pe propria rãspundere din care sã rezulte:
    a) cã terenul pe care urmeazã sã se construiascã aşezãmântul cultural este liber de orice sarcinã şi nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecãtoreşti sau al vreunei revendicãri pe cale administrativã ori juridicã;
    b) cã sunt asigurate sau, dupã caz, cã vor asigura utilitãţile aferente construcţiei;
    c) numãrul de locuitori ai UAT solicitante;
    6.1.7. studiul geotehnic al terenului, care sã punã în evidenţã în principal:
    - natura terenului de fundare;
    - adâncimea de fundare;
    - presiunea admisibilã;
    - nivelul mediu de pânzã freaticã;
    6.1.8. planul de ridicare topograficã a amplasamentului clãdirii, în funcţie de tipul de aşezãmânt cultural ales, vizat de Oficiul de Cadastru şi de Publicitate Imobiliarã;
    6.1.9. copie de pe actul de identitate (BI sau CI) al reprezentantului legal care semneazã cererea de finanţare.
    6.2. Termenul de depunere a dosarelor
    Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrãrilor de proiectare, construire şi dotare a aşezãmintelor culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, este de 30 de zile calendaristice de la anunţarea lansãrii Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii.
    Lansarea Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, se va aduce la cunoştinţa publicului prin publicarea ghidului operaţional pe site-ul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, www.mdrt.ro, şi pe site-ul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., www.cni.com.ro.
    Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expediţiei (ştampila poştei) cuprinsã în cadrul perioadei precizate mai sus.
    Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin acord comun, în funcţie de solicitãri, vor putea organiza noi sesiuni de depunere a dosarelor.
    Deschiderea de noi sesiuni va fi adusã la cunoştinţa publicului pe site-ul www.mdrt.ro şi pe site-ul www.cni.com.ro.
    Dosarele vor fi expediate prin poştã, în douã exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, pe adresa de mai jos:
    "Compania Naţionalã de Investiţii
    Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii.
    Secretariatul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor:
    Piaţa Naţiunilor Unite nr. 8, bl. 108, tronson 2, sectorul 5, Bucureşti"

    7. Evaluarea proiectelor

    7.1. Etapa I - Preselecţia - efectuatã de Secretariatul Comisiei
    Secretariatul Comisiei verificã existenţa tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum şi conformitatea administrativã a documentelor.
    Pentru aceastã etapã de preselecţie se aplicã urmãtoarele criterii de eligibilitate:
    a) solicitantul este o autoritate publicã localã definitã conform pct. 4;
    b) dosarul conţine toate documentele solicitate.
    În urma preselecţiei, Secretariatul Comisiei stabileşte lista solicitanţilor eligibili, care va fi comunicatã Comisiei.
    7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuatã de Comisie
    Criteriile pe baza cãrora vor fi evaluate proiectele sunt:
    a) criterii care ţin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:
    - completarea corectã şi integralã a cererii de finanţare;
    b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:
    - relevanţa, calitatea, diversitatea activitãţilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii;
    - modul de asigurare a finanţãrii activitãţilor şi asigurarea funcţionãrii aşezãmântului cultural dupã terminarea construirii şi dotãrii;
    - procentul de cofinanţare din partea autoritãţii publice locale;
    - existenţa unui parteneriat cu alte autoritãţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, în funcţie de procentul cu care participã la proiectarea, construirea şi dotarea aşezãmântului cultural;
    - UAT solicitantã figureazã în <>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.
    Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare pentru selecţia unui proiect depus în cadrul Programului obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea investiţii, cuprinsã în anexa nr. 4.
    7.3. Etapa a II-a - Selecţia proiectelor - efectuatã de Comisie
    Fiecare membru al Comisiei acordã un punctaj individual fiecãrui proiect. Punctajul final se va obţine prin media aritmeticã a tuturor punctajelor acordate de cãtre fiecare membru al Comisiei.
    Comisia, prin Secretariat, va întocmi lista solicitanţilor selectaţi, în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute.
    Solicitanţii vor fi informaţi de cãtre Comisie asupra rezultatelor evaluãrii şi selecţiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro.
    Hotãrârea Comisiei, bazatã pe raportul de evaluare, este definitivã pentru sesiunea de evaluare la care se referã.
    Solicitantul poate depune o nouã cerere, într-o altã sesiune de selecţie, dacã se va mai organiza.

    8. Promovarea şi derularea investiţiilor

    8.1. Comisia va întocmi şi va transmite Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului lista solicitanţilor selectaţi.
    8.2. Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului aprobã lista solicitanţilor selectaţi şi o comunicã Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., care, dupã preluarea terenului aferent construcţiei, pe bazã de protocol, deruleazã investiţia în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    8.3. Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. va contracta prin procedura de achiziţie publicã, conform reglementãrilor în vigoare, atât prestãrile de servicii de proiectare şi asistenţã tehnicã, cât şi execuţia lucrãrilor.
    8.4. Dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. predã beneficiarului, pe bazã de protocol, cu titlu gratuit, aşezãmântul cultural realizat şi dotat şi terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va conţine şi valoarea totalã a lucrãrilor executate, indiferent de sursa de finanţare.
    8.5. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţiile pentru culturã şi patrimoniul naţional ale judeţelor, urmãreşte ca beneficiarii sã pãstreze în timp destinaţia obiectivului de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului va elabora norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului.
    8.7. Monitorizarea implementãrii Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, se realizeazã de cãtre Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. în condiţiile legii.
    8.8. Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului informãri cu privire la stadiul derulãrii şi implementãrii Programului.

    9. Reguli de publicitate

    9.1. Orice demers publicitar efectuat de cãtre solicitant, devenit beneficiar, în orice formã şi în orice mediu, trebuie sã specifice cã obiectivul de investiţii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, prin Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban.
    9.2. Pentru semnalizarea lucrãrilor de construcţie şi dotare de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, şi pentru publicitatea scrisã se va utiliza panoul de identitate vizualã, elaborat în conformitate cu menţiunile prevãzute în anexa nr. 5.
    9.3. Pentru a face cunoscutã implicarea Guvernului în finanţarea lucrãrilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publicã pentru care se realizeazã investiţia are obligaţia ca, pe cheltuiala proprie, sã amplaseze panouri publicitare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.

    10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ghid operaţional.

    ANEXA 1
    la ghidul operaţional


                    REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
              a Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor

    Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor - componenţã, funcţionare

    ART. 1
    Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumitã în continuare Comisia, are ca principal rol selectarea şi evaluarea cererilor pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii.
    ART. 2
    (1) Comisia are urmãtoarea componenţã:
    a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, din care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei;
    b) un reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
    c) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România;
    d) un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România.
    (2) Membrii Comisiei, din cadrul ministerelor, sunt desemnaţi prin ordine ale miniştrilor de resort.
    (3) Reprezentanţii oraşelor/comunelor sunt numiţi la nivel de preşedinte/vicepreşedinte de asociaţie, prin decizie a preşedintelui asociaţiei oraşelor/comunelor.
    ART. 3
    Preşedintele Comisiei îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) convoacã, coordoneazã pregãtirile şi conduce şedinţele Comisiei;
    b) reprezintã Comisia în relaţiile cu alţi parteneri implicaţi în implementarea Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii.
    ART. 4
    (1) Atribuţiile Comisiei sunt urmãtoarele:
    a) se reuneşte, ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii;
    b) consultã, dacã se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfãşurare a procesului de evaluare; aceşti specialişti vor avea calitatea de invitaţi în şedinţele Comisiei;
    c) analizeazã proiectele depuse, în vederea selecţiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei;
    d) evalueazã proiectele, conform grilei de evaluare prevãzute în anexa nr. 4 la ghidul operaţional;
    e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacã este necesar, documentaţie suplimentarã pentru buna desfãşurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse;
    f) fiecare membru al Comisiei acordã un punctaj individual fiecãrui proiect. Punctajul final se va obţine prin media aritmeticã a tuturor punctajelor acordate de cãtre fiecare membru al Comisiei;
    g) elaboreazã lista solicitanţilor selectaţi, în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute;
    h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitanţilor selectaţi Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului;
    i) informeazã solicitanţii, prin Secretariatul Comisiei, asupra rezultatelor evaluãrii şi selecţiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro;
    j) asigurã realizarea transparenţei deciziilor, rezultatele şedinţelor Comisiei având caracter public.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia este sprijinitã de un secretariat.
    ART. 5
    Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri, specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului şi din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., desemnaţi prin ordin de cãtre ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului. Secretariatul Comisiei va funcţiona la sediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
    ART. 6
    Atribuţiile Secretariatului Comisiei sunt urmãtoarele:
    a) primeşte şi înregistreazã toate cererile, cu documentaţie specificã aferentã;
    b) verificã conformitatea administrativã a proiectelor;
    c) verificã proiectele şi întocmeşte pentru fiecare proiect un raport de verificare;
    d) solicitã, în scris, documentaţii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului;
    e) întocmeşte şi arhiveazã procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi verificã dacã acestea au fost semnate de toţi membrii Comisiei;
    f) organizeazã şi completeazã Registrul de evidenţã a hotãrârilor Comisiei;
    g) asigurã activitãţile de registraturã şi arhivare a documentelor destinate Comisiei.

    ANEXA 2
    la ghidul operaţional

                                     CERERE
                   pentru proiectarea, construirea şi dotarea
             de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural
                  şi mic urban, în localitãţile unde nu existã
                              asemenea instituţii

                                   - model -


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. DATE DE ÎNREGISTRARE (Se completeazã de cãtre Secretariatul │
│ tehnic al Comisiei.) │
│Numãr de înregistrare ...................................... │
│Data înregistrãrii .............................................. │
│Judeţul ......................................................... │
│ │
│ │
│Unitatea administrativ-teritorialã (UAT) ........................ │
│Numele şi prenumele persoanei care înregistreazã ................ │
│Semnãtura ................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. INFORMAŢII DESPRE SOLICITANT (Se completeazã de cãtre │
│ solicitant, autoritatea administraţiei publice locale) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Date despre solicitant │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.1. Autoritatea administraţiei publice locale care solicitã │
│ proiectarea, construirea şi dotarea │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.2. Persoana de contact │
│Numele .......................................... │
│Prenumele ..................................... │
│Funcţia ........................................... │
│Telefon .................., fax ....................... │
│Mobil ...................., e-mail ........................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT) │
│Numele ......................................... │
│Prenumele ............................................. │
│Specimen de semnãturã ................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.4. Adresa solicitantului │
│Judeţul ............................. │
│Localitatea ..................... │
│Codul poştal .......................... │
│Strada ............................. numãrul ............. │
│Telefon ........., fax..........., e-mail .................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.5. Regiunea de dezvoltare │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. DATE DESPRE PARTENERI │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În cazul în care proiectul se realizeazã în parteneriat, │
│ vã rugãm ca pentru fiecare partener în parte sã furnizaţi │
│ urmãtoarele documente: │
│ - în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, │
│ dovada şi cotele cofinanţãrilor pentru fiecare partener în parte │
│(cofinanţarea se exprimã în procente aplicate la valoarea totalã a │
│proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operaţional), precum şi │
│rolul acestora în proiect; │
│ - în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intenţie şi │
│datele de contact ale partenerului, cota de cofinanţare în procente│
│aplicate la valoarea totalã a proiectului, conform pct. 5.4 din │
│ghidul operaţional. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS │
│ 1. Identificarea obiectivului de investiţie │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.1. Indicarea obiectivului de investiţie(o singurã variantã): │
│ - aşezãmânt cultural pentru o localitate din mediul rural cu o │
│ populaţie de pânã la 3.000 de locuitori, tip 1; │
│ - aşezãmânt cultural pentru o localitate din mediul rural cu o │
│ populaţie cuprinsã între 3.000-5.000 de locuitori, tip 2; │
│ - aşezãmânt cultural pentru o localitate din mediul mic urban cu │
│ o populaţie de peste 5.000 de locuitori, tip 3. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.2. Amplasarea proiectului │
│ │
│ Judeţul .........................................................│
│ Localitatea .....................................................│
│ (localitatea din mediul rural sau mic urban, conform │
│ <>Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de │
│ amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a│
│ - Reţeaua de localitãţi, cu modificãrile şi │
│ completãrile ulterioare.) │
│ │
│Satul (dacã este cazul) ......................................... │
│ │
│ Codul SIRUTA │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.3. Obiectivul de investiţii (denumirea lucrãrii, amplasament, etc│
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.4. Enumeraţi toate activitãţile care se vor putea desfãşura ca │
│ urmare a realizãrii lucrãrilor de construcţie, şi dotare │
│ a aşezãmântului cultural, conform planului de activitãţi │
│ culturale (anexa nr. 3 la ghidul operaţional). │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.5. Numãrul de locuitori ai UAT solicitante │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.6. Cota de cofinanţare a UAT solicitante, % din valoarea totalã a│
│ proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operaţional) │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.7. Cum intenţionaţi sã asiguraţi viabilitatea, sustenabilitatea │
│ activitãţilor aşezãmântului cultural dupã finalizarea clãdirii: │
│ salarizarea personalului, plata cheltuielilor de întreţinere a │
│ clãdirii, utilitãţi etc.)? │
│ │
│ Din total cheltuieli anuale necesare, sursele de finanţare vor fi │
│ asigurate din: │
│ a) bugetul local -%; │
│ b) altele (venituri proprii, sponsorizãri) - %. │
│ TOTAL: 100% │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.8. Localitatea figureazã în <>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea │
│ Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a │
│ III-a - zone protejate. │
│ │
│ DA [] │
│ NU [] │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.9. Indicaţi dacã arealul cultural în care se încadreazã │
│ obiectivul de investiţii reprezintã un areal de conservare, │
│ protejare şi promovare a tradiţiilor, obiceiurilor, │
│ meşteşugurilor şi a altor elemente care definesc patrimoniul │
│ imaterial. Detaliaţi. │
│ │
│ DA [] │
│ NU [] │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.10. Precizaţi dacã în localitatea dumneavoastrã a existat în │
│trecut un cãmin cultural şi care au fost motivele încetãrii │
│activitãţii acestuia. Detaliaţi. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Certific prin semnãtura mea corectitudinea datelor completate în │
│acest formular. │
│................................................................. │
│ │
│Semnãtura reprezentantului legal al autoritãţii publice solicitante│
│ │
│Ştampila │
│ │
│Data .............................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3
    la ghidul operaţional

                             PLAN DE ACTIVITATE*1)
                                   - model -

    Unitatea administrativ-teritorialã .......................


┌────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────┬─────────────┬─────────┐
│Nr. │ │ Perioada │ Buget │Numãr estimat│Rezultate│
│crt.│ Descrierea activitãţilor │ de │estimat│ de │aşteptate│
│ │ │desfãşurare│ │participanţi │ │
├────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │ ANUL 1 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ 1.│CAP. I. Activitãţi culturale │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ 2.│CAP.II. Activitãţi de │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│ 3.│CAP. III. Activitãţi de │ │ │ │ │
│ │educaţie permanentã │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴─────────┘


---------
    *1) Activitãţile nu se limiteazã la cele cuprinse în model. Activitãţile se pot completa cu cele prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Planul se întocmeşte pentru o perioadã de 3 ani.


    ANEXA 4
    la ghidul operaţional

                               GRILA DE EVALUARE
                  pentru selecţia unui proiect depus în cadrul
               Programului - obiectivul proiectarea, construirea
                şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale
                 din mediul rural şi mic urban, în localitãţile
                       unde nu existã asemenea instituţii

    Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie sã acumuleze minimum 50 de puncte din 100.
    Criteriile de eligibilitate şi punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos.┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Criterii de evaluare │ Punctaj │ Observaţii │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1.│Cererea are toate câmpurile completate.│10 puncte│- Se acordã 10 puncte pentru cerere│
│ │ │ │corect şi integral întocmitã. │
│ │ │ │- Se acordã 0 puncte pentru cerere │
│ │ │ │întocmitã greşit sau incomplet. │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2.│Asigurarea unei cote de cofinanţare │Maximum │- Pentru cofinanţare mai micã de │
│ │cuprinse între 10 şi 50% din valoarea │25 de │10% se acordã 0 puncte. │
│ │totalã a proiectului (conform pct. 5.4 │puncte │- Pentru cofinanţare între 10 şi │
│ │din ghidul operaţional) │ │50% se acordã între 0 şi 25 de │
│ │ │ │puncte, obţinute prin interpolare │
│ │ │ │liniarã. │
│ │ │ │- Pentru cofinanţare mai mare de │
│ │ │ │50% se acordã 25 de puncte. │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3.│Gradul de implicare/participare, │Maximum │- Pentru participare mai micã de │
│ │activitatea şi rolul partenerilor în │10 │10% se acordã 0 puncte. │
│ │realizarea obiectivelor privind │puncte │- Pentru participare situatã │
│ │proiectarea, construirea şi dotarea │ │între 10 şi 30% se acordã între 0 │
│ │aşezãmântului cultural, cuprins între │ │şi 10 puncte, obţinute prin │
│ │10 şi 30% din valoarea totalã a │ │interpolare liniarã; 10/30 x │
│ │proiectului (conform pct. 5.4 din │ │nr. de procente declarat (de │
│ │ghidul operaţional) │ │exemplu: 10/30 x 20 = 6,66 puncte).│
│ │ │ │- Pentru cofinanţare mai mare de │
│ │ │ │30% se acordã 10 puncte. │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4.│Capacitatea solicitantului de a asigura│Maximum │- Dacã solicitantul asigurã │
│ │întreţinerea şi funcţionalitatea │20 de │întreţinerea din bugetul local │
│ │aşezãmântului cultural │puncte │în proporţie mai mare de 50% din │
│ │ │ │cheltuieli, se acordã 0 puncte. │
│ │ │ │- Dacã procentul din bugetul local │
│ │ │ │este mai mic de 50% din cheltuieli,│
│ │ │ │se acordã 20 de puncte. │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5.│Diversitatea şi adaptarea activitãţilor│Maximum │Pentru nr. de activitãţi enumerate │
│ │cuprinse în Planul de activitate la │25 de │mai mic de 5, se acordã 0 puncte. │
│ │resursele culturale existente - în │puncte │Pentru nr. de activitãţi enumerate │
│ │comunitatea localã unde funcţioneazã │ │între 5 şi 20, se acordã punctaj │
│ │aşezãmântul cultural, detaliat în │ │prin interpolare; 25/20 x nr. de │
│ │cererea pentru proiectarea, construirea│ │activitãţi (de exemplu: │
│ │şi dotarea de sedii pentru aşezãminte │ │25/20 x 15 = 18,75 puncte). │
│ │culturale din mediul rural şi mic │ │Pentru nr. de activitãţi mai mare │
│ │urban, în localitãţile unde nu existã │ │de 20, se acordã 25 de puncte. │
│ │asemenea instituţii, la pct. D.1.2, │ │ │
│ │pentru urmãtorii 3 ani dupã darea în │ │ │
│ │folosinţã │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 6.│Obiectivul de investiţii amplasat │5 puncte │Da = 5 puncte │
│ │într-o localitate cu obiective │ │Nu = 0 puncte │
│ │culturale şi turistice, conform Legii │ │ │
│ │nr. 5/2000 privind aprobarea Planului │ │ │
│ │de amenajare a teritoriului naţional │ │ │
│ │- Secţiunea a III-a - zone protejate │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 7.│Obiectivul de investiţii este situat în│5 puncte │Da = 5 puncte │
│ │areal de conservare, protejare şi │ │Nu = 0 puncte │
│ │promovare a tradiţiilor, obiceiurilor │ │ │
│ │şi meşteşugurilor. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ │Total: │100 de │ │
│ │ │puncte │ │
└────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┘                                  Evaluator,
                                  ..........

    ANEXA 5
    la ghidul operaţional

                          PANOU DE IDENTITATE VIZUALĂ
                        PANOURI PENTRU AFIŞARE TEMPORARĂ
                      ŞI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

    A. Panouri pentru afişare temporarã
    Panourile de publicitate privind finanţarea proiectelor din bugetul de stat vor fi amplasate într-un loc vizibil, în apropierea obiectivului de investiţii. Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (în condiţii de vizibilitate şi conform reglementãrilor existente în România).
    Panoul va fi afişat pe perioada implementãrii proiectului şi încã 6 luni dupã finalizarea acestuia.
    Elementele de informare înscrise pe panou vor fi urmãtoarele:
    - în partea stângã sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile L = 0,18 m, l = 0,14 m. În partea din mijloc sus, textul: PROIECT FINANŢAT PRIN "PROGRAMUL PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN", scris cu fontul Arial, 200, bold şi italic. Sub acest text vor fi trecute, unele sub altele, urmãtoarele: Denumirea beneficiarului, Titlul proiectului şi Anul realizãrii, cu fontul Arial, 200, bold. Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lãţimea de 0,35 m;
    - dedesubt se va întocmi un tabel, împãrţit în 3 casete, având urmãtoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; caseta 3 - L = 0,40 m, l = 0,23 m. În aceste casete vor fi scrise în ordine urmãtoarele: Obiectivul (denumirea obiectivului de investiţii), Valoarea (în lei) şi Termenul de execuţie (luna şi anul). Pentru categoriile Proiect, Valoare, Termen de execuţie, se va folosi fontul Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei, fontul Arial, 150, bold.
    Panoul va avea dimensiunile L = 3 m şi l = 1,8 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

    Exemplu:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ GUVERNUL │
│ ROMÂNIEI COMUNA/ │
│ PROIECT FINANŢAT PRIN "PROGRAMUL PRIORITAR ORAŞUL │
│ MINISTERUL NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU ........ │
│ DEZVOLTĂRII AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU │
│ REGIONALE ŞI EXISTĂ ASEMENEA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU STEMA │
│ TURISMULUI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI UNITĂŢII │
│ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A ADMINISTRATIV- │
│ [STEMA] AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN TERITORIALE │
│ MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN" │
│ │
│ │
│ Beneficiar: │
│ COMUNA/ORAŞUL.............. │
│ │
│ │
│ Anul realizãrii: │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│OBIECTIVUL │
│ DE │
│INVESTIŢII: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VALOAREA │
│ (LEI): │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TERMENUL │
│DE EXECUŢIE: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Plãci pentru amplasare permanentã

    Pentru a face cunoscutã implicarea Guvernului României în finanţarea lucrãrilor realizate în cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectiv proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezãminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, vor fi amplasate panouri inscripţionate, în apropierea acestora.
    Elementele de informare afişate pe plãcuţe vor fi urmãtoarele:
    - în partea stângã sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, l = 0,14 m;
    - în partea dreaptã sus, stema unitãţii administrativ-teritoriale, având deasupra textul COMUNA/ORAŞUL ............, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitãţii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile L = 0,14 m, l = 0,18 m;
    - text care sã reflecte contribuţia Guvernului României (de exemplu: "Acest aşezãmânt cultural a fost construit şi dotat cu sprijinul Guvernului României").
    Caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lãţimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia, se va întocmi un tabel, al cãrui capãt va fi împãrţit în douã casete, cu urmãtoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m.
    În aceste casete se vor scrie, în ordine, Proiectul: (denumirea investiţiei), Valoarea şi Anul realizãrii. Se va folosi fontul Arial, 150, Normal, bold.
    Panoul va avea dimensiunile L = 1,8 m şi l = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

    Exemplu:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ GUVERNUL │
│ ROMÂNIEI COMUNA/ │
│ ORAŞUL │
│ MINISTERUL ACEST AŞEZĂMÂNT CULTURAL A FOST ........ │
│ DEZVOLTĂRII REABILITAT, │
│ REGIONALE ŞI MODERNIZAT ŞI DOTAT CU SPRIJINUL STEMA │
│ TURISMULUI GUVERNULUI ROMÂNIEI UNITĂŢII │
│ ADMINISTRATIV- │
│ [STEMA] TERITORIALE │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIREA INVESTIŢIEI: │
│Valoarea: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ANUL REALIZĂRII: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                               -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016