Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.152 din 11 decembrie 2003  privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.152 din 11 decembrie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 24 decembrie 2003
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) şi ale <>art. 37 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile ulterioare, şi ale prevederilor <>art. 4 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii medicamentelor cu şi fãrã contribuţie personalã în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile ulterioare:
vãzând Referatul de aprobare nr. OB 6.348 din 10 decembrie 2003 al Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparaturã medicalã,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii,

ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se aplicã punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale, care stabilesc relaţii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
ART. 3
Direcţia generalã farmaceuticã, inspecţia de farmacie şi aparaturã medicalã din cadrul Ministerului Sãnãtãţii, Direcţia acreditare şi Direcţia norme de contractare şi relaţii cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii,
Ovidiu Brînzan

Bucureşti, 11 decembrie 2003.
Nr. 1.152.

ANEXĂ


NORME METODOLOGICE
de evaluare pentru acreditarea punctelor de
lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale
destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice

CAP. I
Etapele procesului de acreditare

ART. 1
Acreditarea punctelor de lucru ale furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice se face de cãtre Subcomisia Naţionalã de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, denumitã în continuare SCNAFDM, pentru fiecare punct de lucru.
ART. 2
SCNAFDM este înfiinţatã în baza Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, a preşedintelui Colegiului Medicilor din România, a preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din România şi a preşedintelui Ordinului Asistenţilor Medicali din România nr. 127/903/199/41/2003, ca parte a Comisiei Naţionale de Acreditare în Sistemul de Asigurãri de Sãnãtate.
ART. 3
În vederea acreditãrii sunt parcurse urmãtoarele etape:
a) furnizorul de dispozitive medicale care doreşte acreditarea face o cerere, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, adresatã SCNAFDM, prin care furnizeazã date de structurã şi se angajeazã sã permitã accesul evaluatorilor în toate spaţiile acestuia, precum şi la toate datele necesare acreditãrii;
b) SCNAFDM desemneazã prin dispoziţii scrise, al cãror model este prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, un numãr de 2 evaluatori care viziteazã punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale pentru a constata în ce mãsurã acesta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAFDM;
c) rezultatul evaluãrii este consemnat într-un raport de evaluare al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care are ataşatã grila de scoruri corespondente standardelor, completatã de cãtre evaluator conform scalei de evaluare prevãzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, grilã de scor care se depune la Direcţia acreditare din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS);
d) Direcţia acreditare din cadrul CNAS agregã scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAFDM şi întocmeşte fişa de evaluare sinteticã aprobatã de SCNAFDM;
e) fişa de evaluare sinteticã (primitã sub semnãturã de la persoana care a elaborat-o), având anexatã cererea de acreditare (al cãrei numãr corespunde cu numãrul vizitei de evaluare, precum şi cu cel al fişei de evaluare sinteticã), este luatã în discuţie de cãtre SCNAFDM care emite certificatul de acreditare al punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, certificatul de acreditare provizorie, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, respectiv notificarea de neacreditare, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

CAP. II
Evaluarea punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale

ART. 4
Persoanele desemnate sã evalueze punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, denumite în continuare evaluatori, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe în mod cumulativ:
a) sã fie angajaţi ai Direcţiei acreditare din cadrul CNAS;
b) sã fie medici, asistenţi medicali sau ingineri;
c) sã aibã experienţã de minimum un an în sistemul sanitar;
d) sã nu aibã pãrţi sociale, sã nu lucreze ori sã facã parte - nici ei şi nici rudele ori afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori de dispozitive medicale;
e) sã se angajeze în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, cã îndeplinesc toate condiţiile de mai sus şi cã vor notifica orice situaţie de incompatibilitate intervenitã ulterior semnãrii declaraţiei.
ART. 5
Evaluatorii sunt rãspunzãtori de evaluarea corectã şi pãstrarea confidenţialitãţii datelor, în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea SCNAFDM.
ART. 6
Evaluatorii primesc din partea SCNAFDM la care s-a depus cererea de acreditare de cãtre furnizorul de dispozitive medicale o dispoziţie pentru vizitã de evaluare a punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale respectiv (anexa nr. 2).
ART. 7
Vizita de evaluare a punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale are urmãtoarele caracteristici:
a) se face dupã un program stabilit în prealabil cu furnizorul de dispozitive medicale;
b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferinţã în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor sã fie folosit cât mai eficient;
c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucrãtoare;
d) evaluatorii sunt desemnaţi de cãtre directorul Direcţiei acreditare din cadrul CNAS;
e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusã de furnizorul de dispozitive medicale şi completeazã pe parcursul vizitei o grilã de scor corespondentã standardelor, conform scalei de evaluare;
f) reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale contrasemneazã un raport de evaluare (anexa nr. 3) care are ataşatã grila de scor;
g) grilele de scor nu conţin date de identificare directã a punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale (nume, adresã), ci numai un numãr care este numãrul vizitei de evaluare;
h) Direcţia acreditare din cadrul CNAS ţine un registru la care are acces numai directorul acesteia şi în care sunt consemnate cererile de acreditare, precum şi numãrul vizitei de evaluare aferente;
i) dupã vizita de evaluare, evaluatorul predã raportul de evaluare împreunã cu grila de scor, sub semnãturã, persoanei din cadrul Direcţiei acreditare din cadrul CNAS, desemnatã pentru agregarea datelor.

CAP. III
Elaborarea fişei de evaluare sinteticã

ART. 8
Fişa de evaluare sinteticã se alcãtuieşte prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare.
ART. 9
Agregarea datelor se organizeazã la nivelul Direcţiei acreditare din cadrul CNAS.
ART. 10
Personalul care efectueazã agregarea datelor este desemnat de directorul Direcţiei acreditare din cadrul CNAS şi trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe în mod cumulativ:
a) sã fie angajatul CNAS în cadrul Direcţiei acreditare;
b) sã nu aibã pãrţi sociale, sã nu lucreze ori sã facã parte - nici ei şi nici rudele ori afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori de dispozitive medicale;
c) sã nu mai îndeplineascã nici un fel de alte activitãţi în cadrul acreditãrii punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale;
d) sã completeze pe propria rãspundere o declaraţie de compatibilitate, în care se menţioneazã cã este responsabil de prelucrarea în condiţii de confidenţialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnãturã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
ART. 11
Agregarea datelor se efectueazã conform regulilor de agregare aprobate de SCNAFDM şi puse în aplicare de Direcţia acreditare din cadrul CNAS, în urma cãreia se întocmeşte fişa de evaluare sinteticã ce se înainteazã sub semnãturã preşedintelui SCNAFDM.
ART. 12
Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Direcţia acreditare din cadrul CNAS, respectându-se cerinţele prevãzute mai jos:
a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;
b) pentru fiecare vizitã de evaluare existã un fişier separat;
c) persoana care agregã datele va pãstra fiecare agregare a datelor corespunzãtoare evaluãrii unui punct de lucru al unui furnizor de dispozitive medicale, sub forma unui fişier electronic având ca element de identificare numãrul vizitei de evaluare;
d) fişierele cu fiecare agregare vor fi pãstrate şi pe suport hârtie;
e) identificarea fişelor de evaluare se face dupã numãrul vizitei, care este singurul element de identificare.

CAP. IV
Decizia privind acreditarea

ART. 13
Decizia privind acreditarea este ultima etapã a procesului de acreditare. Pe baza acesteia SCNAFDM emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupã caz.
ART. 14
Decizia de acreditare se ia de cãtre SCNAFDM în urma analizei fişei de evaluare sinteticã, conform regulilor prevãzute la art. 15-28.
ART. 15
Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se acrediteazã, primind documentul aferent (anexa nr. 5) numai dacã la toate grupele de standarde, precum şi la standardele independente din fişa de evaluare sinteticã nota obţinutã este maximã (5).
ART. 16
Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se acrediteazã provizoriu pe o perioadã de 6 luni, dacã a obţinut la toate standardele independente nota maximã (5) şi la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la VII) cel puţin nota 4.
ART. 17
La primirea acreditãrii provizorii reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale poate solicita o nouã vizitã de evaluare la o datã care nu va depãşi data de expirare a acreditãrii provizorii.
ART. 18
Dacã se constatã în urma celei de-a doua vizite de evaluare cã punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu a fãcut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu se acrediteazã. Acreditarea provizorie înceteazã cu data zilei urmãtoare emiterii notificãrii de neacreditare.
ART. 19
Acreditarea provizorie nu poate fi urmatã de o altã acreditare provizorie.
ART. 20
Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu se acrediteazã dacã nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 15 şi 16 şi în situaţia prevãzutã la art. 18, caz în care acesta primeşte o notificare scrisã (anexa nr. 7) din partea SCNAFDM, prin care se comunicã motivele neacreditãrii (standardele neîndeplinite), precum şi faptul cã punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu poate fi evaluat mai devreme de 3 luni de la data notificãrii neacreditãrii.
ART. 21
În urma deciziei privind acreditarea, atât certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cât şi notificãrile de neacreditare se transmit în original prin scrisoare recomandatã furnizorului de dispozitive medicale şi în copie, în aceeaşi zi, serviciului contractare al casei de asigurãri de sãnãtate judeţene cu care are contract punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale.
ART. 22
Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie şi notificãrile de neacreditare emise de SCNAFDM sunt valabile din ziua urmãtoare datei emiterii acestora şi anuleazã acreditarea curentã sau acreditarea provizorie curentã, emisã pentru punctul de lucru al furnizorului respectiv, dupã caz.
ART. 23
În vederea luãrii deciziei de acreditare, SCNAFDM urmeazã procedura de mai jos:
a) ia în discuţie fişa de evaluare sinteticã şi pe baza acesteia emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupã caz;
b) identificã punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale pentru care se elibereazã certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupã caz.
ART. 24
Acreditarea se acordã pentru o perioadã de 2 ani fãrã a depãşi termenul de valabilitate al unui document în baza cãruia s-a fãcut acreditarea.
ART. 25
Acreditarea provizorie se acordã pentru o perioadã de maximum 6 luni fãrã a depãşi termenul de valabilitate al unui document în baza cãruia s-a fãcut acreditarea.
ART. 26
În situaţia în care - ulterior evaluãrii - existã o sesizare scrisã cãtre SCNAFDM, însã nu anonimã, prin care se semnaleazã cã cel puţin unul dintre standardele de acreditare nu mai este îndeplinit de cãtre punctul de lucru al furnizorului, se va efectua o evaluare de cãtre SCNAFDM, în termen de 7 zile lucrãtoare, desemnându-se alţi evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea iniţialã. În urma noii evaluãri se emite o nouã decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situaţiei prezente. Refuzul furnizorului de dispozitive medicale de a primi vizita de evaluare a punctului de lucru în situaţia menţionatã mai sus duce la emiterea unei notificãri de neacreditare de cãtre SCNAFDM.
ART. 27
SCNAFDM pãstreazã un dosar pentru fiecare punct de lucru al furnizorului de dispozitive medicale care a solicitat acreditarea şi care conţine urmãtoarele documente:
a) cererea de acreditare depusã de furnizor pentru punctul de lucru;
b) dispoziţie pentru vizita de evaluare;
c) raport de evaluare;
d) grila de scor;
e) fişa de evaluare sinteticã;
f) copie de pe avizul de funcţionare eliberat de Ministerul Sãnãtãţii;
g) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, dupã caz.
ART. 28
Casele de asigurãri de sãnãtate judeţene pot încheia contracte de furnizare de dispozitive medicale numai pentru punctele de lucru acreditate ale respectivului furnizor de dispozitive medicale; contractul de furnizare de dispozitive medicale nu poate depãşi durata acreditãrii.

CAP. V
Procedura de contestare

ART. 29
Furnizorii de dispozitive medicale pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare, emisã de SCNAFDM pentru punctul de lucru respectiv, la Comisia Naţionalã de Acreditare în Sistemul de Asigurãri de Sãnãtate. Contestaţiile trimise de furnizorii de dispozitive medicale la Comisia Naţionalã de Acreditare în Sistemul de Asigurãri de Sãnãtate vor fi însoţite de o copie de pe certificatul de acreditare provizorie, respectiv de pe notificarea de neacreditare.
ART. 30
Comisia Naţionalã de Acreditare în Sistemul de Asigurãri de Sãnãtate va lua o decizie ce va fi comunicatã furnizorului de dispozitive medicale, SCNAFDM şi caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei; în acest interval Comisia Naţionalã de Acreditare în Sistemul de Asigurãri de Sãnãtate ia toate mãsurile în vederea soluţionãrii contestaţiei, inclusiv prin investigaţii la faţa locului.

ANEXA 1
-------
la normele metodologice
-----------------------

Domnule preşedinte,

Subsemnatul ..........., reprezentant legal al furnizorului de dispozitive medicale .........., adresa: str. ...... nr. ..., localitatea ....., judeţul ......, cod fiscal/CNP ....., telefon ......., solicit acreditarea punctului de lucru ......, aflat la adresa: str. ...... nr. ..., localitatea ..........., judeţul ....., pentru a intra în relaţie contractualã cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Judeţului ...............
Declar prin prezenta cã punctul de lucru ............ al furnizorului de dispozitive medicale ........ acordã dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu.
Mã oblig prin prezenta sã furnizez evaluatorului desemnat de Subcomisia Naţionalã de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale informaţiile şi documentele necesare evaluãrii, precum şi acces liber în spaţiile acestui punct de lucru.
Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale este condus de ........., care se legitimeazã cu BI/CI seria ... nr. .... şi are contractul de muncã nr. .....
La punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale lucreazã urmãtoarele persoane:
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. .......;
......., în funcţia de ...., conform contractului de muncã nr. ....... .


Data ............ Semnãtura
..............

Domnului preşedinte al Subcomisiei Naţionale de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.

N O T Ă:
Spaţiile punctate se completeazã cu majuscule, iar spaţiile libere se bareazã.


ANEXA 2
-------
la normele metodologice
-----------------------

Nr. ................
Data ..........

SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE

DISPOZIŢIE
pentru vizita de evaluare a punctului de
lucru al furnizorului de dispozitive medicale

Se numeşte domnul/doamna ........., care se legitimeazã cu BI/CI seria .. nr. ....., precum şi domnul/doamna ........, care se legitimeazã cu BI/CI seria ..... nr. ......., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ... la punctul de lucru ....... al furnizorului de dispozitive medicale ........, punct de lucru cu adresa ........ la data ...... . Au primit în acest scop grila de scor nr. .........


Preşedinte,
..........

Am luat cunoştinţã.
Evaluator,
...........

Am luat cunoştinţã.
Evaluator,
........


ANEXA 3
-------
la normele metodologice
-----------------------

SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE

RAPORT DE EVALUARE

Subsemnatul/subsemnata .............. şi subsemnatul/subsemnata ..............., evaluatori desemnaţi de Subcomisia Naţionalã de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale prin Dispoziţia de evaluare nr. ... sã efectueze vizita de evaluare nr. .... la punctul de lucru ........ al furnizorului de dispozitive medicale ........, am efectuat aceastã vizitã la adresa indicatã la data de ....... şi am completat grila de scor nr. ...., aferentã dispoziţiei pentru vizita de evaluare.
Evaluarea a fost efectuatã în prezenţa reprezentantului legal, domnul/doamna ......., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ... ataşatã la prezentul raport.

Reprezentantul legal .............. al furnizorului de dispozitive medicale ......


Semnãtura ..........

Ştampila furnizorului de dispozitive medicale


Evaluator,
..............
(semnãtura)
..............
Evaluator,
..............
(semnãtura)
..............


Data ...........ANEXA 4


la normele metodologice
-----------------------

SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE

SCALĂ DE EVALUARE
pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor
de dispozitive medicale


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Caracter Interpretare Scor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L Logicã da/nu 5/1
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C Cantitativã 90-100% 5
────────────────────────────────────────────────────
80-89% 4
────────────────────────────────────────────────────
70-79% 3
────────────────────────────────────────────────────
60-69% 2
────────────────────────────────────────────────────
mai puţin de 60% 1
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 5
-------
la normele metodologice
-----------------------

SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Punctul de lucru ............. al furnizorului de dispozitive medicale ......., cu adresa: localitatea ........., str. ......... nr. ..., judeţul (sectorul) ........, cu Avizul de funcţionare nr. ... din ......., emis de ........, este acreditat pânã la data de ........... .


Data .....

Preşedinte,
...............

ANEXA 6
-------
la normele metodologice
-----------------------

SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE

CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

Punctul de lucru ........... al furnizorului de dispozitive medicale ........., cu adresa: localitatea ........., str. .......... nr. ..., judeţul (sectorul) ........, cu Avizul de funcţionare nr. ... din ....., emis de ........., este acreditat provizoriu pânã la data de ...... .


Data .....
Preşedinte,
..............


ANEXA 7
-------
la normele metodologice
-----------------------

SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE

NOTIFICARE DE NEACREDITARE

Subcomisia Naţionalã de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a analizat fişa de evaluare sinteticã aferentã vizitei de evaluare nr. ...., întocmitã în urma vizitei de evaluare efectuate la data de .... la punctul de lucru ........., cu adresa ........, al furnizorului de dispozitive medicale ........., avându-l ca reprezentant legal pe ........ şi ca ........ pe ......., şi a hotãrât sã emitã prezenta notificare de neacreditare pentru cã punctul de lucru ........ nu a îndeplinit în mãsura adecvatã standardele pentru acreditare, dupã cum urmeazã*):
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunoştinţã furnizorului de dispozitive medicale prin scrisoare recomandatã şi caselor de asigurãri de sãnãtate printr-o adresã.
Furnizorul de dispozitive medicale poate face contestaţie împotriva prezentei notificãri de neacreditare la Comisia Naţionalã de Acreditare în Sistemul de Asigurãri de Sãnãtate, menţionând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare de neacreditare. Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale poate fi evaluat pentru acreditare, la cerere, dupã 90 de zile de la emiterea prezentei notificãri de neacreditare.


Preşedintele
Subcomisiei Naţionale de Acreditare a Furnizorilor
de Dispozitive Medicale,
............................

Data .....
-------------
*) Se menţioneazã standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale.

ANEXA 8
-------
la normele metodologice
------------------------

SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE

DECLARAŢIE DE COMPATIBILITATE PENTRU EVALUARE

Subsemnatul/subsemnata ............. , angajat/angajatã al/a Direcţiei acreditare din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, propus ca evaluator pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã îndeplinesc toate condiţiile prevãzute de cap. II art. 4 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice. Mã oblig sã solicit încetarea calitãţii de evaluator pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt satisfãcute.


....................

Data .....

ANEXA 9
-------
la normele metodologice
------------------------

SUBCOMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE DISPOZITIVE MEDICALE

DECLARAŢIE DE COMPATIBILITATE PENTRU AGREGAREA DATELOR

Subsemnatul/subsemnata ............., angajat/angajatã al/a Direcţiei acreditare din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, propus pentru a efectua agregarea datelor şi a elabora fişa de evaluare sinteticã în cadrul procesului de acreditare a punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã îndeplinesc toate condiţiile prevãzute de cap. III art. 10 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice. Mã oblig sã solicit încetarea activitãţii ca persoanã desemnatã pentru a efectua agregarea datelor în cadrul acreditãrii punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt satisfãcute şi sã pãstrez confidenţialitatea datelor şi a formatului de agregare.

......................

Data ...............

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016