Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.151 din 7 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.151 din 7 iulie 2006  pentru modificarea si completarea   Ordinului ministrului finantelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.151 din 7 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 august 2006

În baza prevederilor <>art. 2, 3, 19 şi 24 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 ,
având în vedere prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea <>Legii datoriei publice nr. 313/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

ART. I
Capitolul III "Structura contului general al datoriei publice" din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 619/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005,se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La punctul 4 poziţia I.3:
- în coloana 6 se înregistreazã valoarea garanţiei executate, iar dupã coloana 6 se adaugã o nouã coloanã, coloana 7, în care se raporteazã plãţile efectuate în cursul anului de raportare, în lei sau în valuta tranzacţiilor, de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant. Coloana 7 îşi pãstreazã conţinutul şi se renumeroteazã devenind coloana 8. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modificã în mod corespunzãtor.
2. La punctul 7 paragraful al doilea, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
"a) Contul datoriei publice locale interne directe:
- coloana 1 se completeazã cu denumirea judeţului, tipul instrumentului de datorie (obligaţiuni municipale şi împrumuturi de la bãnci comerciale), valutele în care se contracteazã împrumuturile;
- în coloana 2 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;
- coloanele 3 şi 4 cuprind soldul împrumutului la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie sã corespundã cu cele raportate la finele anului precedent;
- în coloana 5 se înscriu tragerile din împrumuturile interne, respectiv sumele primite efectiv, în valuta tranzacţiilor;
- în coloana 6 se raporteazã rambursãrile de capital din împrumuturile interne contractate şi primite, în valuta tranzacţiilor;
- în coloana 7 se stabileşte soldul la sfârşitul anului în valuta tranzacţiilor, pentru fiecare împrumut, ca diferenţã între suma soldului de la începutul anului (coloana 3) cu tragerile (coloana 5) şi rambursãrile (coloana 6);
- în coloana 9 se înscrie contravaloarea în lei a soldului împrumutului intern la sfârşitul anului, stabilitã la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea, sau a soldului pentru împrumuturile contractate în lei ca diferenţã între suma soldului de la începutul anului (coloana 4) cu tragerile (coloana 5) şi rambursãrile (coloana 6);
- la poziţia «Total împrumuturi» coloanele 4 şi 8 se completeazã cu sumele cumulate în lei;
- la poziţia «În lei» coloanele 4,5,6 şi 8 se completeazã cu sumele în lei pentru împrumuturile contractate în lei;
- la poziţiile «În valutã» se completeazã pentru fiecare valutã totalul, atât pentru valutã, cât şi pentru lei, prin cumularea datelor centralizate pentru fiecare judeţ;
- pentru totalurile pe instrumente de datorie se completeazã cu informaţii corespunzãtor poziţiilor «Total împrumuturi», «În lei» şi «În valutã»;
- în mod corespunzãtor, totalurile pe judeţ se completeazã cu informaţiile centralizate, aferente fiecãrui judeţ".
Anexa nr. 6 la normele metodologice se modificã în mod corespunzãtor.
3. La punctul 8 paragraful al doilea, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
"a) Situaţia garanţiilor locale pentru împrumuturile interne se completeazã astfel:
- coloana 1 se completeazã cu numãrul garanţiei în ordinea acordãrii;
- coloana 2 se completeazã cu baza legalã pentru acordarea garanţiei (hotãrârea consiliului judeţean sau local, dupã caz, şi hotãrârea de autorizare), cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a împrumutãtorului;
- coloana 3 se completeazã cu termenul de valabilitate a garanţiei;
- în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei;
- coloanele 5 şi 6 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta contractului şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;
- coloanele 7-12 se completeazã cu informaţii referitoare la împrumut:
(1) coloanele 7 şi 8 cuprind soldul împrumutului la începutul anului, în valuta tranzacţiilor sau în lei. Aceste date trebuie sã corespundã cu cele raportate la finele anului precedent;
(2) în coloana 9 se înscriu tragerile efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor;
(3) în coloana 10 se raporteazã rambursãrile de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor;
(4) în coloana 11 se stabileşte soldul împrumutului la sfârşitul anului, în valuta tranzacţiilor, pentru fiecare împrumut, ca diferenţã între suma soldului de la începutul anului (coloana 7) cu tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursãrile de rate de capital (coloana 10);
(5) în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului împrumutului la sfârşitul anului, calculatã la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea, sau soldul împrumutului în lei ca diferenţã între suma soldului de la începutul anului (coloana 8) cu tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursãrile de rate de capital (coloana 10);
- la litera A «Total în lei», în coloanele 6, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea valorilor respective;
- la litera B «Total în valutã», coloanele 5, 7 şi 11 se completeazã cu valoarea împrumuturilor, totalizatã pe feluri de valute, şi anume: dolari S.U.A., euro etc.;
- la litera C «Total», coloanele 8 şi 12 se completeazã cu totalul în lei rezultat din adunarea totalurilor de la litera A şi litera B;".
4. La punctul 8, paragraful al doilea, litera b), punctul (1) al ultimei liniuţe va avea urmãtorul cuprins:
"(1) totalul în euro se stabileşte astfel: valutele, cu excepţia euro, se transformã în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru împrumuturile în lei se va converti valoarea în lei în echivalent euro, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României pentru euro."
5. Anexele nr. 4-7 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezentul ordin:
ART. II
<>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 619/2005 , cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã renumerotare.

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 7 iulie 2006.
Nr. 1.151.


ANEXA 1
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

- model -
Contul general al datoriei publice guvernamentale
la data de 31 decembrie ........

I. Contul datoriei guvernamentale interne directe


-mii lei-
┌─┬───────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┐
│N│ Categoria │Perioada│Sold │ Sold │Rula- │Rula- │Sold la │Sold │
│r│ imprumuturilor │de anga-│ la │ la │jul │jul │finele │ la │
│c│ de stat │jare a │ince- │ince- │anului│anului│anului │finele │
│r│ │impru- │putul │putul │de re-│de re-│-Valoa- │anului │
│t│ │muturi- │anului │anului │ferin-│ferin-│rea is- │-Reeva-│
│ │ │lor │-Valoa-│Reeva- │ta │ta- │torica a│luarea │
│ │ │(zile) │rea is-│luarea │-Anga-│-Ram- │imprumu-│impru- │
│ │ │ │torica │impru- │jamen-│bur- │tului │mutu- │
│ │ │ │a im- │mutului│te │sari │ │lui │
│ │ │ │prumu- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tului │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=3+5-6 │ 8 │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │Total imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │
│1│de stat, din care │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │A)Certificate de │ │ │ │ │ │ │ │
│2│trezorerie, din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ a)in lei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ b)in valuta │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │B)Obligatiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│3│stat, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ a)in lei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ b)in valuta │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │C)Alte imprumuturi,│ │ │ │ │ │ │ │
│4│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │1)Imprumuturi din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contul general al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trezoreriei statu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui pentru finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tarea temporara a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interne │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ │2)Imprumuturi apro-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bate pe baza de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┘II. Contul datoriei guvernamentale externe directe


┌─┬───────────────────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│N│Denumirea imprumu- │Peri-│Va- │Soldul │Soldul │Rula- │Rula- │Sol- │Soldul │
│r│tului si baza lega-│oada │lu- │la in- │la in- │jul a-│jul a-│dul la │la fi- │
│c│la;destinatia im- │pen- │ta │ceputul│ceputul│nului │nului │finele │nele a-│
│r│prumutului si denu-│tru │tran-│anului-│anului-│..... │..... │anului │nului- │
│t│mirea creditorului │care │zac- │Valuta │Suma │in va-│in va-│-Valu- │Suma │
│ │ │se │ti- │tran- │(in mii│luta │luta │ta │(in mii│
│ │ │an- │ei │zactiei│ lei) │tran- │tran- │tran- │lei) │
│ │ │ga- │ │ (mil) │ │zac- │zacti-│zacti- │ │
│ │ │jea- │ │ │ │tiei │ei │ei │ │
│ │ │za │ │ │ │(mil)-│(mil)-│(mil) │ │
│ │ │im- │ │ │ │Tra- │Ram- │ │ │
│ │ │pru- │ │ │ │geri │bur- │ │ │
│ │ │mu- │ │ │ │ │sari │ │ │
│ │ │tul │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8=4+6-7│ 9 │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │Imprumuturi externe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│A│contractate in nu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mele statului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Banca Nationala a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Romaniei si gestio-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nate de aceasta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-total in valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzactiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-total in EURO si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │Imprumuturi externe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│B│derulate prin tre- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zoreria centrala │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a statului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-total in valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzactiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-total in EURO si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │Alte imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C│externe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-total in valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzactiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-total in EURO si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │Total datorie in │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D│valutele tranzac- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ │Total datorie in │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E│EURO si in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┘ANEXA 2
(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

- model -
Situatia
garantiilor guvernamentale pentru imprumuturi interne si externe

I. Garantii guvernamentale pentru imprumuturi interne
I.1. Garantii guvernamentale pentru imprumuturi interne contractate in lei


┌─┬───────────────────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┐
│N│Baza legala/ │Ter- │Va- │Soldul │Rulajul│Rula- │Plati │Sol- │
│r│Beneficiar/Creditor│men │loa- │impru- │impru- │jul │efec- │dul im-│
│g│ │de │rea │mutului│mutului│impru-│tuate │prumu- │
│a│ │vala-│ga- │la in- │in anul│mutu- │de MFP│tului │
│r│ │bili-│ran- │ceputul│..... │lui in│, in │la fi- │
│a│ │tate │ti- │anului │(lei)- │anul │cali- │nele │
│n│ │a │ei │(lei) │Trageri│......│tate │anului │
│t│ │ga- │emise│ │ │(lei) │de Ga-│(lei) │
│i│ │ran- │(lei)│ │ │-Ram- │rant │ │
│e│ │tiei │ │ │ │bur- │(lei) │ │
│i│ │ │ │ │ │sari │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9=5+6-7│
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│ │A.Garantii pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imprumuturi con- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tractate de agenti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B.Garantii pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imprumuturi con- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tractate de auto- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ritatile adminis- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tratiei publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C.Garantii pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imprumuturi con- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tractate de auto- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ritatile adminis- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tratiei publice lo-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │D.Total in lei │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┘
I.2. Garantii guvernamentale pentru imprumuturi interne contractate in valuta
┌─┬───────────────────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬─────┐
│N│Baza legala/ │Ter- │Va- │Valoa- │Valoa- │Soldul│Sol- │Rula- │Rulajul │Plati e-│Soldul │Sol- │
│r│Beneficiar/Creditor│men │luta-│rea │rea ga-│im- │dul │jul im-│impru- │fectuate│impru- │dul │
│g│ │de │de │garan- │rantiei│pru- │im- │prumu- │mutului │de MFP, │mutului│im- │
│a│ │vala-│con- │tiei │emise- │mutu- │pru- │tului │in anul │in cali-│la fi- │pru- │
│r│ │bili-│tract│emise- │suma(in│lui la│mutu- │in anu-│- Ram- │tate de │nele │mutu-│
│a│ │tate │sau │valuta │mii │ince- │lui la│l │bursari │Garant │anului-│lui │
│n│ │al │a │(mil) │lei) │putul │ince- │.... │(valuta)│(valuta)│valuta │la │
│t│ │ga- │tran-│ │ │anului│putul │Trageri│ │ │(mil) │fine-│
│i│ │ran- │zac- │ │ │-valu-│anului│(valu- │ │ │ │le a-│
│e│ │tiei │tiei │ │ │ta │-suma │ta) │ │ │ │nu- │
│i│ │ │ │ │ │(mil) │(mii │ │ │ │ │lui- │
│ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │ │ │ │suma │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei) │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12=7+9 │ 13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ │A.Total in valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B.Total in EURO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │si in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────┘
I.3. Garantii guvernamentale acordate in baza legilor speciale


┌─┬───────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┐
│N│Acte normative in │Sold la │Intrari│Iesiri │Anu- │Exe- │Execu- │Sold │
│r│baza carora au fost│incepu- │garan- │din │lari │cutii │tii din │ la │
│c│emise garantiile │tul anu-│tii │care: │ │din │care │finele │
│r│ │lui │noi │(col. │ │care: │Plati │anului │
│t│ │ │ │5,6,7) │ │Valoa-│efectu- │ │
│ │ │ │ │ │ │re │ate de │ │
│ │ │ │ │ │ │garan-│MFP, in │ │
│ │ │ │ │ │ │tie │calitate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Garant │ │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │4=5+6 │ 5 │ 6 │ 7 │8=2+3-4│
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1│A.Garantii emise in│ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei (mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B.Garantii emise │ │ │ │ │ │ │ │
│ │in valuta(mii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unitati valuta) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C.Total echivalent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┘
II. Garantii guvernamentale pentru imprumuturi externe
┌─┬───────────────────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬─────┐
│N│Baza legala/ │Ter- │Va- │Valoa- │Valoa- │Soldul│Sol- │Rula- │Rulajul │Plati e-│Soldul │Sol- │
│r│Beneficiar/Creditor│men │luta-│rea │rea ga-│im- │dul │jul im-│impru- │fectuate│impru- │dul │
│g│ │de │de │garan- │rantiei│pru- │im- │prumu- │mutului │de MFP, │mutului│im- │
│a│ │vala-│con- │tiei │emise- │mutu- │pru- │tului │in anul │in cali-│la fi- │pru- │
│r│ │bili-│tract│emise- │suma(in│lui la│mutu- │in anul│- Ram- │tate de │nele │mutu-│
│a│ │tate │sau │valuta │mii │ince- │lui la│- │bursari │Garant │anului-│lui │
│n│ │al │a │(mil) │lei) │putul │ince- │.... │(mil) │(valuta)│valuta │la │
│t│ │ga- │tran-│ │ │anului│putul │Trageri│ │ │(mil) │fine-│
│i│ │ran- │zac- │ │ │-valu-│anului│(mil) │ │ │ │le a-│
│e│ │tiei │tiei │ │ │ta │-suma │ │ │ │ │nu- │
│i│ │ │ │ │ │(mil) │(mii │ │ │ │ │lui- │
│ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │ │ │ │valu-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ta │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lei)│
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12=7+9-│ 13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ │A.Total in valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B.Total in EURO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │si in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────┘
ANEXA 3
(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

- model -
Contul general al datoriei publice locale
la date de 31 decembrie .......

I.Contul datoriei publice locale interne directe


┌─────────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┐
│Judetul, instrumentul│Valuta │Soldul │Soldul │Rula- │Rula- │Sold la │Soldul │
│de datorie, valuta │tran- │la │ la │jul │jul │finele │la │
│ │zac- │ince- │ince- │anului│anului│anului │finele │
│ │tiei │putul │putul │.... │.... │-Valu- │anului │
│ │ │anului │anului │in va-│in va-│ta tran-│-Suma │
│ │ │-Valu- │-Suma │luta │luta │zactiei │in lei │
│ │ │ta │in lei │tran- │tran- │ │ │
│ │ │tran- │ │zac- │zacti-│ │ │
│ │ │zac- │ │tiei- │ei- │ │ │
│ │ │tiei │ │Tra- │Ram- │ │ │
│ │ │ │ │geri │bur- │ │ │
│ │ │ │ │ │sari │ │ │
├─────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│Total imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │
│in lei │ │ │ │ │ │ │ │
│in valuta │ │ │ │ │ │ │ │
│A.Titluri de valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│a)in lei │ │ │ │ │ │ │ │
│b)in valuta │ │ │ │ │ │ │ │
│B.Imprumuturi de la │ │ │ │ │ │ │ │
│banci comerciale │ │ │ │ │ │ │ │
│a)in lei │ │ │ │ │ │ │ │
│b)in valuta │ │ │ │ │ │ │ │
│Total judet │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┘
II. Contul datoriei publice locale externe directe
┌─────────────────────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│Denumirea imprumutu- │Peri-│Va- │Soldul │Soldul │Rula- │Rula- │Sol- │Soldul │
│lui si baza legala, │oada │luta │la in- │la │jul │jul a-│dul la │la fi- │
│Destinatia imprumu- │pen- │tran-│cepu- │ince- │anului│nului │finele │nele │
│tului si denumirea │tru │zac- │tul │putul │..... │.... │anului-│anului │
│imprumutatorului │care │tiei │anului-│anului │in va-│in va-│Valuta │-Suma │
│ │se │ │Valuta │-Suma │luta │luta │tran- │in mii │
│ │anga-│ │tran- │in mii │tran- │tran- │zactiei│lei │
│ │jeaza│ │zacti- │lei │zac- │zacti-│(mil) │ │
│ │im- │ │ei │ │tiei- │ei- │ │ │
│ │pru- │ │(mil) │ │Tra- │Ram- │ │ │
│ │mutul│ │ │ │geri │bursari │ │
├─────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8=4+6-7│ 9 │
├─────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│A.Totalul datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice locale exter-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ne in valutele tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zactiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│B.Totalul datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice locale exter-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ne in EURO si in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┘
ANEXA 4
(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

- model -
Situatia
garantiilor locale pentru imprumuturi interne si externe

1. Garantii locale pentru imprumuturi interne
┌─┬───────────────────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┐
│N│Baza legala/ │Ter- │Va- │Valoa- │Valoa- │Soldul│Sol- │Rula- │Rulajul │Soldul │Soldul │
│r│Beneficiar/Impru- │men │luta-│rea │rea ga-│im- │dul │jul im-│impru- │impru- │impru- │
│g│mutator │de │de │garan- │rantiei│pru- │im- │prumu- │mutului │mutului │mutului│
│a│ │vala-│con- │tiei │emise- │mutu- │pru- │tului │in anul │la fine-│la fi- │
│r│ │bili-│tract│emise- │suma in│lui la│mutu- │in anul│..Ram- │le anu- │nele │
│a│ │tate │sau │valuta │lei │ince- │lui la│...... │bursari │lui- │anului-│
│n│ │a │a │ │ │putul │ince- │In va- │ │valuta │Suma in│
│t│ │ga- │tran-│ │ │anului│putul │luta- │ │ │lei │
│i│ │ran- │zac- │ │ │-valu-│anului│Trageri│ │ │ │
│e│ │tiei │tiei │ │ │ta │-suma │ │ │ │ │
│i│ │ │ │ │ │ │in lei│ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11=7+9- │ 12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │A.Total in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B.Total in valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │C.Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┘
2.Garantii locale pentru imprumuturi externe
┌─┬───────────────────┬─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┐
│N│Baza legala/ │Ter- │Va- │Valoa- │Valoa- │Soldul│Sol- │Rula- │Rulajul │Soldul │Soldul │
│r│Beneficiar/Impru- │men │luta-│rea │rea ga-│im- │dul │jul im-│impru- │impru- │impru- │
│g│mutator │de │de │garan- │rantiei│pru- │im- │prumu- │mutului │mutului │mutului│
│a│ │vala-│con- │tiei │emise- │mutu- │pru- │tului │in anul │la fine-│la fi- │
│r│ │bili-│tract│emise- │suma in│lui la│mutu- │in anul│..... │le anu- │nele │
│a│ │tate │sau │valuta │mii lei│ince- │lui la│...... │(mil)- │lui- │anului-│
│n│ │a │a │(mil) │ │putul │ince- │In va- │Ram- │valuta │Suma in│
│t│ │ga- │tran-│ │ │anului│putul │luta- │bursari │(mil) │mii lei│
│i│ │ran- │zac- │ │ │-valu-│anului│(mil)- │ │ │ │
│e│ │tiei │tiei │ │ │ta │-suma │Tra- │ │ │ │
│i│ │ │ │ │ │(mil) │in mii│geri │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11=7+9- │ 12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ A.Total in │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ B.Total in EUR si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │in lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┘


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016