Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.146 din 9 mai 2022  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.146 din 9 mai 2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022
    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (13) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 25 mai 2020, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii sau în contul Fondului de Garantare a Creditului Rural, după caz, emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA"

    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) sau în contul Fondului de Garantare a Creditului Rural I.F.N. - S.A. (F.G.C.R.), după caz, emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
    "PROCEDURĂ
    privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) sau în contul Fondului de Garantare a Creditului Rural I.F.N. - S.A. (F.G.C.R.), după caz, emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA"

    4. În anexă, alineatele (1)-(5) ale articolului unic vor avea următorul cuprins:
    "ARTICOL UNIC
    (1) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, emise de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., după caz, în calitate de administratori ai schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligaţiei de plată, cât şi modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare. Prin emiterea deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, administratorul schemei certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor privind determinarea sumei. Angajarea cheltuielilor se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale. Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se întocmesc de către Ministerul Finanţelor - Direcţia generală ajutor de stat.
    (2) Ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii va informa F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, cu privire la limita maximă a bugetului trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, în termen de maximum 5 zile de la data la care aceasta i-a fost comunicată.
    (3) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, poate emite decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, doar în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor - Direcţia generală ajutor de stat.
    (4) Deciziile de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, emise de către administratorul schemei în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor prezentei proceduri se transmit Direcţiei generale ajutor de stat, până la data de 15 a fiecărei luni, în format electronic, pe adresa de e-mail a Registraturii generale a Ministerului Finanţelor - registratura@mfinante.gov.ro.
    (5) Angajamentul legal materializat în dispoziţie de plată se întocmeşte de către Direcţia generală ajutor de stat în formă scrisă exclusiv în baza Deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz. Modelul dispoziţiei de plată este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură."

    5. În anexă, partea introductivă a alineatului (6) al articolului unic va avea următorul cuprins:
    "(6) Pentru întocmirea angajamentului legal, Ministerul Finanţelor - Direcţia generală ajutor de stat verifică dacă decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R. după caz, este conformă cu prevederile legale, respectiv:"

    6. În anexă, alineatele (7)-(9) şi (12)-(15) ale articolului unic vor avea următorulcuprins:
    "(7) Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu şi control financiar preventiv delegat, după caz, împreună cu formularele «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» şi/sau «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare» şi «Angajament bugetar individual/global», după care se aprobă de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii şi se transmite compartimentului de contabilitate din cadrul Direcţiei generale de contabilitate publică pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor angajate.
(8) La exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu şi a vizei de control financiar preventiv delegat, după caz, asupra proiectului de angajament legal se verifică corespondenţa sumei din Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, cu suma din angajamentul legal, existenţa semnăturii persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei generale ajutor de stat, existenţa creditelor de angajament şi bugetare.
(9) Lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare care poartă viza pentru «Bun de plată» a ordonatorului principal de credite sau a persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, prin care se atestă existenţa angajamentelor legale şi bugetare şi existenţa sumei datorate potrivit Deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz.
    ..................................................................................................
(12) Pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat, după caz, asupra ordonanţării de plată se verifică corespondenţa sumelor înscrise cu cele din angajamentul legal, existenţa semnăturii persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate - Direcţia generală ajutor de stat, existenţa creditelor bugetare, existenţa disponibilului de credite bugetare deschise şi repartizate, subdiviziunea clasificaţiei bugetare, codul IBAN în care se va face virarea ajutorului de stat, conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz. De asemenea, se verifică existenţa notei de lichidare vizate pentru «Bun de plată» de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, precum şi a menţiunii «Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii», conform pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările ulterioare. După obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat, după caz, ordonanţarea de plată se transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuţii.
(13) Plăţile se efectuează de către Ministerul Finanţelor - Direcţia generală de contabilitate publică, pe baza ordonanţării de plată aprobate de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, transmisă de către Direcţia generală ajutor de stat cu minimum două zile lucrătoare anterioare termenului prevăzut la art. 1 alin. (12) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale. Ordinul de plată se întocmeşte cel târziu în prima zi lucrătoare următoare datei la care s-a primit ordonanţarea de plată.
(14) Sumele de plată datorate F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, se virează în contul acestuia, înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz.
(15) Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informaţii eronate, se restituie F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, în termen de maximum 5 zile de la data constatării datelor eronate."

    7. Anexa la procedură se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 9 mai 2022.
    Nr. 1.146.
    ANEXA 1

    (Anexă la procedură)
    MINISTERUL FINANŢELOR Direcţia generală ajutor de stat
     Numărul: .................
     Data: .....................
    DISPOZIŢIE DE PLATĂ
    Denumirea beneficiarului: F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz
    Adresa:
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului:
    Cont/Cod IBAN ......................, deschis la Banca .....................
    Cod de identificare fiscală:
    În conformitate cu Decizia de plată nr. ............./................, emisă de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R., după caz, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă realitatea cuantumului obligaţiei de plată şi modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare, precum şi realitatea datelor de identificare ale beneficiarului de ajutor de stat, se emite dispoziţia de plată pentru suma de................... lei.
    Prezentul document constituie angajament legal în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ordonator principal de credite,
    ...............................................
    Direcţia generală ajutor de stat
    Director general adjunct,
    ………………………………
    Direcţia generală ajutor de stat
    Şef serviciu,
    ………………………
    Direcţia generală de contabilitate publică
    Vizat C.F.P.P.
    Direcţia generală ajutor de stat
    Consilier cu studii juridice,
    ………………………………..
    Direcţia generală ajutor de stat
    Responsabil,
    …………………………….
    Direcţia generală control financiar preventiv
    Vizat C.F.P.D.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016