Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.131 din 15 septembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.131 din 15 septembrie 2009  privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.131 din 15 septembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 22 septembrie 2009

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pentru politici de sãnãtate şi resurse umane nr. I.B./8.992/2009,
în temeiul dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Metodologia pentru desfãşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicinã, medicinã dentarã şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2009, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã pentru politici de sãnãtate şi resurse umane şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sãnãtãţii,
Tudor Totu,
secretar de stat

Bucureşti, 15 septembrie 2009.
Nr. 1.131.


ANEXĂ

METODOLOGIE
pentru desfãşurarea concursului de rezidenţiat pe
post şi pe loc în medicinã, medicinã dentarã şi farmacie,
sesiunea 15 noiembrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Ministerul Sãnãtãţii organizeazã concurs naţional de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicinã, medicinã dentarã şi farmacie la data de 15 noiembrie 2009. Concursul se desfãşoarã în Centrul Universitar Bucureşti.
ART. 2
(1) Unitãţile şi specialitãţile pentru care se organizeazã rezidenţiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
(2) Cifra de şcolarizare pe domenii şi specialitãţi este aprobatã prin ordin comun al ministrului sãnãtãţii şi al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
ART. 3
Pentru organizarea concursului de rezidenţiat este desemnatã o comisie comunã centralã, formatã din reprezentanţi ai Ministerului Sãnãtãţii şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii şi aprobatã prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii şi al ministrului sãnãtãţii.
ART. 4
(1) Concursul se desfãşoarã sub formã de test-grilã cu 200 de întrebãri, pe o duratã de 4 ore.
(2) Punctajul minim de promovare reprezintã 50% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebãri pentru fiecare domeniu.
(3) Ocuparea posturilor şi locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita posturilor şi locurilor publicate pentru fiecare domeniu, alcãtuindu-se o singurã clasificare pentru fiecare domeniu.
(4) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncã pe perioadã determinatã, egalã cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitarã la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.
(5) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã cu unitatea sanitarã publicã care a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
(6) Candidaţii cetãţeni de origine etnicã românã din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnici români cu domiciliul stabil în strãinãtate, posesori ai diplomei de medic, medic dentist sau farmacist, obţinutã în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin concursul în aceleaşi condiţii ca şi cetãţenii români, însã concureazã pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii.
ART. 5
Rezidenţii au obligaţia sã efectueze pregãtirea şi sã susţinã examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregãtire.
ART. 6
În baza prevederilor <>art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, rezidenţii pot efectua cumul de funcţii numai în condiţiile respectãrii integrale a curriculei şi programului de pregãtire, stabilite pentru toţi rezidenţii, în cursul dimineţii.
ART. 7
Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt fãcute publice prin presã, radio, tv, iar cele de detaliu, prin publicare în ziarul "Viaţa medicalã", precum şi prin internet, la adresa www.rezidentiat.info

CAP. II
Tematicã, bibliografie, întrebãri

ART. 8
Tematicile concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentã sunt diferite pe domenii. Ele sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, respectiv Colegiul Farmaciştilor din România, aprobate de ministrul sãnãtãţii şi sunt publicate în ziarul "Viaţa medicalã" nr. 4 din 23 ianuarie 2009 pentru domeniul medicinã şi domeniul farmacie şi, respectiv, nr. 11 din 13 martie 2009 pentru domeniul medicinã dentarã.
ART. 9
(1) Întrebãrile sunt diferite, în funcţie de domeniu. Fiecare dintre seturile de întrebãri este creat de grupuri de lucru diferite. Coordonatorul fiecãrui grup de lucru este desemnat de preşedintele Comisiei comune centrale a rezidenţiatului, iar numele lui este fãcut public doar dupã închiderea concursului.
(2) Coordonatorul fiecãrui grup rãspunde întru totul de corectitudinea formulãrii întrebãrii, alegerea rãspunsurilor corecte, de pãstrarea secretului întrebãrii şi de rãspunsul la contestaţii.
(3) Coordonatorul dã avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor cu întrebãri.

CAP. III
Înscrierea candidaţilor

ART. 10
(1) La concurs se pot prezenta:
a) candidaţii care au diplomã de licenţã în profil medicofarmaceutic uman sau o diplomã echivalentã cu aceasta;
b) rezidenţii aflaţi în pregãtire, cu respectarea prevederilor <>art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 ;
c) specialiştii care doresc sã efectueze pregãtire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale. Specialiştii care au efectuat programul de pregãtire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate dupã îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncã;
d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetãţenia stabilite de <>Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi au diplomã de licenţã în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomã echivalentã cu aceasta.
(2) Candidaţii trebuie sã fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activitãţii în domeniul pentru care candideazã.
ART. 11
A doua specialitate se poate obţine numai în regim cu taxã. Taxa anualã pentru efectuarea celei de-a doua specialitãţi prin concurs de rezidenţiat este aceeaşi cu cea prevãzutã pentru a doua specialitate fãrã concurs de rezidenţiat.
ART. 12
(1) Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitarã proprie, din momentul apariţiei în presã a publicaţiei de concurs pânã la data de 21 octombrie 2009 inclusiv.
(2) Publicaţia de concurs cuprinde:
a) data, locul şi ora desfãşurãrii concursului;
b) condiţiile de participare;
c) locul şi perioada de înscriere;
d) numãrul de locuri;
e) lista posturilor;
f) informaţii generale.
(3) Candidaţii cetãţeni de origine etnicã românã din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnici români cu domiciliul stabil în strãinãtate se înscriu la concurs la Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, cu respectarea prevederilor publicaţiei de concurs.
ART. 13
Dosarul de înscriere al candidatului trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatãlui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, precum şi domeniul pentru care concureazã (se menţioneazã acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet);
b) xerocopia buletinului/cãrţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
c) copia legalizatã a diplomei de licenţã de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist; absolvenţii promoţiei 2009 pot prezenta adeverinţã privind promovarea examenului de licenţã;
d) adeverinţa eliberatã de unitatea în care este încadrat, din care sã reiasã specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncã, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
e) certificatul medical privind starea de sãnãtate, eliberat de unitatea sanitarã teritorialã desemnatã de direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti, în care se precizeazã cã este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activitãţii în domeniul pentru care candideazã;
f) copia legalizatã a actelor doveditoare (certificat de cãsãtorie etc.) prin care şi-a schimbat numele;
g) chitanţa de platã a taxei de concurs, stabilitã de Ministerul Sãnãtãţii.
ART. 14
(1) Dupã verificarea documentelor din dosare şi a condiţiilor de participare pentru fiecare candidat, direcţiile de sãnãtate publicã, respectiv ministerele cu reţea sanitarã proprie alcãtuiesc o singurã listã cu candidaţii, în ordinea alfabeticã a numelor în cadrul domeniului, care cuprinde urmãtoarele rubrici:
┌────┬─────┬────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬───────────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ │Domeniul│ Numele, │ │ │Loc actual de muncã│ Numãrul │Observaţii│
│crt.│ DSP │(M D F) │iniţiala tatãlui,│Promoţia│ UMF ├─────────┬─────────┤chitanţei │ privind │
│ │ │ │ prenumele │ │absolvitã│ Funcţia │Unitatea │de platã a│starea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ taxei de │ sãnãtate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ concurs │ │
└────┴─────┴────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘LEGENDĂ:
● DSP - direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti (se foloseşte indicativul auto; de exemplu: BZ pentru DSPJ Buzãu, B pentru DSPM Bucureşti);
● Domeniul:
- M pentru domeniul medicinã;
- D pentru domeniul medicinã dentarã;
- F pentru domeniul farmacie;
● Loc actual de muncã:
Pentru cei neîncadraţi se trece "FP" în rubrica "Unitatea", iar rubrica "Funcţia" se lasã necompletatã;
● Observaţii privind starea de sãnãtate:
Se completeazã numai cu "Apt" sau "Inapt".

(2) Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele aparţine direcţiilor de sãnãtate publicã, respectiv ministerelor cu reţea sanitarã proprie.
(3) Listele sunt redactate, conform structurii prevãzute la alin. (1), într-un fişier Excel şi sunt transmise la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (Bucureşti, str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2), prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro, în termen de douã zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost la adresa de mai sus, însoţite de dischetã. Instrucţiunile privind modul de completare a listelor în format electronic, precum şi modelul de fişier Excel care se foloseşte se gãsesc la adresa de internet www.rezidentiat.info
ART. 15
(1) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, dupã centralizarea şi verificarea tabelelor cu candidaţii înscrişi, redacteazã, în ordine alfabeticã, lista finalã cu candidaţii înscrişi la concurs, pe domenii. Repartizarea candidaţilor pe sãli se face diferenţiat, pe domeniile pentru care s-au înscris.
(2) La data de 12 noiembrie 2009, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând adresa de internet pe site-ul www.rezidentiat.info
(3) Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare salã se afişeazã lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivã.

CAP. IV
Desfãşurarea concursului

ART. 16
(1) Concursul se desfãşoarã în ziua de duminicã, 15 noiembrie 2009.
(2) În dimineaţa zilei de concurs, la ora 7,30, şeful de salã şi supraveghetorii lipesc, în dreptul fiecãrui loc din salã, o legitimaţie de bancã cu numãrul de ordine al candidatului respectiv, numãr corespunzãtor cu cel aflat în listele candidaţilor.
(3) Începând cu ora 8,30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimeazã în faţa şefului de salã cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie sã fie în termen de valabilitate. Cei fãrã un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.
ART. 17
(1) Candidaţii sunt aşezaţi în salã în ordine alfabeticã, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulãrii lucrãrii şi eliminãrii din concurs, sã semnaleze şefului de salã aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în salã pot declara, sub semnãturã, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşeazã la locul indicat prin legitimaţia de bancã. Candidaţii ocupã numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie sã le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzãtor, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de salã.
(2) Candidaţii sunt aşezaţi în salã în aşa fel încât sã rãmânã cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.
(3) În prezenţa tuturor candidaţilor, şefii de salã citesc instrucţiunile privind modul de desfãşurare a concursului.
ART. 18
(1) Începând cu ora 8,45 se împart candidaţilor grilele pentru rãspuns şi câte o cariocã neagrã pentru completarea grilei (atât pentru completarea rãspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru rãspuns se împart dupã algoritmul stabilit de Comisia comunã centralã.
(2) Se procedeazã la verificarea de cãtre fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipãrire, caz în care grila respectivã este înlocuitã. Fiecare candidat completeazã apoi datele personale în spaţiul special de pe grilã, cu litere majuscule.
(3) Şeful de salã şi supraveghetorii verificã corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului şi cu legitimaţia de bancã. Dupã aceastã operaţiune, actul de identitate al fiecãrui candidat rãmâne pe bancã pe toatã durata probei scrise. Candidaţii poartã întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilã.
(4) Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebãri sunt aduşi la sãli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatatã de şeful de salã şi de 3 candidaţi din sala respectivã. La ora 10,00 se desigileazã sacii în toate sãlile de concurs. Se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebãri, ţinându-se cont de tipul de grilã primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet începe mãsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Şeful de salã noteazã la loc vizibil (fie prin scriere pe tablã, fie pe o hârtie, care este afişatã) şi informeazã candidaţii despre ora de începere şi ora de terminare a concursului.
(5) Fiecare candidat verificã caietul cu întrebãri, fiind schimbate caietele cu greşeli de tipãrire.
(6) Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilã şi cel al caietului cu întrebãri revine candidatului.
(7) Candidaţii care nu sunt prezenţi în salã în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebãri nu mai au acces în sala de concurs.
(8) În timpul concursului candidaţii nu au voie sã consulte niciun fel de materiale, sã discute cu ceilalţi candidaţi, sã copieze sau sã aibã asupra lor aparaturã electronicã de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colţ al sãlii, unde candidaţii nu au acces pânã la terminarea concursului.
(9) La terminarea concursului candidaţii predau şefului de salã, sub semnãturã, grila de rãspuns. Caietul cu întrebãri rãmâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, pãrãsesc sala în primele 3 ore de concurs.
(10) Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din concurs sunt menţionaţi ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de rãspuns şi caietul cu întrebãri, sub semnãturã, şi pot pãrãsi sala doar dupã expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Şeful de salã scrie pe grila lor "Retras din concurs". Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cãrora, în lista finalã, pentru candidatul care s-a retras, se face menţiunea "Retras din concurs". Dupã pãrãsirea sãlii, niciunui candidat nu îi mai este permisã revenirea (pe perioada desfãşurãrii probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesitãţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din salã maximum 10 minute. Timpul absenţei din salã nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.
(11) Grilele de rãspuns bune de corectat se predau de cãtre candidaţi, sub semnãturã, şefului de salã. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încã 2 candidaţi din sala respectivã, care semneazã pe grilã. Dupã anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivã, şeful de salã, în prezenţa a 3 candidaţi, ambaleazã şi sigileazã plicul cu grilele corectate şi discheta.
(12) Grilele de rãspuns cu menţiunea "Retras din concurs" se ambaleazã separat.
(13) Grilele de rãspuns greşite şi cele nefolosite sunt ambalate separat şi poartã menţiunea "Anulat".
(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu menţiunea "Retras din concurs" şi grile "Anulat") se menţioneazã sala, numãrul de candidaţi, numãrul de grile corectate, respectiv "Retras din concurs", "Anulat".
(15) Şefii de salã completeazã un proces-verbal privind numãrul de candidaţi înscrişi, candidaţi prezenţi, grile de rãspuns, caiete cu întrebãri şi dischete primite şi returnate. Procesele-verbale sunt semnate de şefii de salã, supraveghetori şi 3 candidaţi.
(16) Coletele şi procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilaţi la rândul lor şi predaţi reprezentanţilor Comisiei comune centrale. Pentru sigilare se folosesc cleşti speciali, care se gãsesc la reprezentantul desemnat de Comisia comunã centralã rãspunzãtor de locaţia respectivã de concurs.
(17) Sacii sunt transportaţi la sediul Comisiei comune centrale. Camerele în care se depoziteazã sacii sunt sigilate de preşedintele Comisiei comune centrale.

CAP. V
Clasificarea candidaţilor

ART. 19
Preşedintele Comisiei comune centrale de rezidenţiat împreunã cu colectivele care au alcãtuit întrebãrile de concurs sunt prezenţi în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu rãspunsuri sunt multiplicate în prezenţa membrilor Comisiei comune centrale de rezidenţiat şi transmise în sãli prin delegaţi, în plicuri sigilate. Plicul este înmânat şefului de salã de cãtre delegaţi la expirarea celor 4 ore de concurs şi dupã predarea de cãtre candidaţi a grilelor pentru corectat.
ART. 20
(1) Eventualele contestaţii privind rãspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sãlile de concurs. Contestaţiile se depun la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (Bucureşti, str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2) sau se transmit prin fax la nr. 021/255.64.06.
(2) Comisia comunã centralã analizeazã şi comunicã rãspunsurile corecte rãmase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea grilei corecte rãmase definitivã se face prin publicarea pe internet pe site-ul www.rezidentiat.info şi prin afişarea la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi constituie rãspuns la contestaţiile primite.
(3) În urma analizãrii contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rãmase definitivã, punctajele comunicate în sãli pot suferi modificãri.
ART. 21
(1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicãrii grilei corecte rãmase definitivã se face de cãtre o comisie de specialişti propuşi de Comisia comunã centralã şi desemnaţi prin ordin al ministrului sãnãtãţii. Membrii acestei comisii nu au voie sã introducã sau sã scoatã din sala respectivã niciun fel de material. În sala respectivã nu au acces decât persoanele care formeazã comisia menţionatã.
(2) Grila corectã rãmasã definitivã este aplicatã tuturor candidaţilor de la domeniul respectiv, indiferent dacã au contestat sau nu grila cu rãspunsuri anunţatã în sãlile de concurs.
ART. 22
Înainte de alcãtuirea clasificãrilor, comisia desemnatã la art. 21 alin. (1) procedeazã la desfacerea sacilor şi la verificarea conţinutului fiecãrui colet, semnalând eventualele neconcordanţe.
ART. 23
(1) Clasificarea pe domenii rezultã prin unificarea electronicã a rezultatelor stabilite în urma aplicãrii grilei corecte rãmase definitivã.
(2) Rezultatele concursului naţional de rezidenţiat se confirmã pe domenii prin ordin al ministrului sãnãtãţii.

CAP. VI
Rezultate. Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregãtire

ART. 24
(1) Data afişãrii clasificãrilor pe domenii este anunţatã în timp util prin mass-media şi pe site-ul www.rezidentiat.info
(2) Clasificãrile pe domenii, data şi locul alegerii posturilor sau a locurilor în specialitate şi a centrelor de pregãtire sunt afişate la Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau pot fi accesate pe internet la adresa www.rezidentiat.info
ART. 25
Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregãtire se face prin teleconferinţã, în douã zile consecutive, în intervalul orar 9,00-21,00. Pentru informarea candidaţilor la sfârşitul primei zile de repartiţie vor fi afişate pe site-ul www.rezidentiat.info locurile şi posturile rãmase neocupate. Candidaţii au posibilitatea de a se prezenta la unul dintre centrele universitare medicale: Arad, Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara.
ART. 26
Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrului de pregãtire pierd drepturile conferite de concurs.

CAP. VII
Exemplificãri privind tipurile de întrebãri şi modul de punctare

ART. 27
Caietele de concurs au un numãr de 200 de întrebãri pentru fiecare domeniu. Toate întrebãrile de concurs sunt elaborate de comisiile de specialişti stabilite de preşedintele Comisiei comune centrale şi sunt diferite de cele deja publicate.
ART. 28
(1) Cele 200 de întrebãri de concurs sunt de douã tipuri, astfel:
a) 25% din total sunt întrebãri tip complement simplu, cu un singur rãspuns corect posibil din 5; se noteazã fiecare întrebare cu rãspuns corect cu 4 puncte; dacã la aceste întrebãri candidaţii marcheazã mai mult sau mai puţin de un rãspuns corect, întrebarea se anuleazã (punctaj 0);
b) 75% din total sunt întrebãri tip complement multiplu cu 2-4 rãspunsuri corecte; fiecare întrebare cu rãspunsuri corecte este notatã cu 5 puncte; dacã la aceste întrebãri candidatul marcheazã mai puţin de douã sau mai mult de 4 rãspunsuri, întrebarea se anuleazã (punctaj 0).
(2) În caietul de concurs se precizeazã întrebãrile de tip complement simplu şi întrebãrile de tip complement multiplu.
Exemplu de punctare:
A B C D E = întrebare cu douã rãspunsuri corecte A şi C
- În cazul în care candidatul marcheazã corect A şi C, primeşte 5 puncte, astfel:
A B C D E
x x
1 1 1 1 1 = 5 puncte
- În cazul în care candidatul marcheazã A şi B, primeşte 3 puncte, astfel:
A B C D E
x x
1 0 0 1 1 = 3 puncte

(3) Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintã calculul statistic în funcţie de rãspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea consideratã cu gradul de dificultate cel mai mare.
(4) Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceastã probã constã în 100 de întrebãri din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcãtuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Aceastã probã are loc în ziua de sâmbãtã, 21 noiembrie 2009, în centrul universitar în care s-a desfãşurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcãtuirea unei ierarhizãri a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil. Candidaţii care nu se prezintã la proba de departajare figureazã în clasificare în ordine alfabeticã, dupã ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare.
(5) Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxã.

CAP. VIII
Probleme de organizare

ART. 29
Pentru buna desfãşurare a concursului de rezidenţiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea urmãtoarelor obligaţii:
a) publicarea tematicii şi a bibliografiei de concurs, precum şi a metodologiei de desfãşurare a concursului - coordonator este preşedintele Comisiei comune centrale;
b) stabilirea numãrului de locuri şi de posturi pe domenii şi centre de pregãtire, conform prevederilor legale;
c) rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei şi încasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.) - responsabil este Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
d) închirierea sãlilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele şi capacitatea fiecãrei sãli, avându-se grijã sã rãmânã în fiecare salã 1-3 locuri libere (în funcţie de capacitatea sãlii) şi verificarea cu o sãptãmânã înainte a condiţiilor de lucru în sala respectivã (cãldurã, luminã, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale;
e) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoarã, dischete noi, cleşti pentru sigilat etc.) - responsabil este Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
f) organizarea supravegherii concursului - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale, care are urmãtoarele atribuţii:
- solicitarea, prin Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti şi Direcţia de Sãnãtate Publicã a Municipiului Bucureşti, a unui numãr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidaţi cu un minim de 3 persoane pentru o salã);
- desemnarea şefilor de clãdire, de salã şi a supraveghetorilor pe locuri de concurs;
- instruirea acestora cu o sãptãmânã înainte de concurs;
g) întocmirea şi tipãrirea listelor cu candidaţi, a legitimaţiilor de bancã şi împãrţirea candidaţilor pe sãli în funcţie de capacitatea fiecãreia, afişarea acestora şi transmiterea spre web master pentru publicare pe internet - responsabili sunt Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi preşedintele Comisiei comune centrale;
h) elaborarea şi tipãrirea instrucţiunilor pentru şefii de clãdire, de salã, supraveghetori şi candidaţi - coordonator este preşedintele Comisiei comune centrale;
i) elaborarea şi tipãrirea documentelor nesecrete (procese-verbale, diferenţiate pentru şefii de clãdiri şi de salã, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebãri şi de predare-primire de la sfârşitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile "Retras din concurs", caiete cu întrebãri nefolosite, atât ale şefilor de salã cãtre şefii de clãdire, cât şi ale şefilor de clãdire cãtre Comisia comunã centralã; procese-verbale privind derularea concursului, completate şi semnate de şefii de salã şi de supraveghetori, grile de rãspuns, plicuri ce conţin borderourile de predare a grilei pentru corectat şi de luare la cunoştinţã a punctajului) - responsabil este Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
j) tipãrirea caietelor cu întrebãri - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale;
k) transportul caietelor cu întrebãri la sãlile de concurs şi apoi al grilelor corectate la locul stabilit de Comisia comunã centralã, pregãtirea maşinilor şi a personalului de însoţire - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale;
l) pregãtirea pentru corecturã, dupã aducerea la sãli a aparaturii electronice şi asigurarea personalului necesar, altul decât şefii de salã sau supraveghetorii - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale;
m) stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator - responsabil este Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
n) citirea grilelor prin scanare - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale;
o) stabilirea grilei de rãspuns - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale;
p) stabilirea clasificãrilor finale în ordinea descrescãtoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3) şi (4), pe domenii - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale;
q) afişarea clasificãrilor finale - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale;
r) crearea unei pagini web pe internet în care se publicã toate informaţiile nesecrete legate de concurs (distribuţia pe sãli a candidaţilor, locul de afişare a acestor date, instrucţiuni pentru candidaţi, punctaje obţinute, cataloagele finale în ordinea clasificãrii etc.) - responsabil este Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
s) alegerea posturilor şi a locurilor publicate la rezidenţiat şi a centrelor de pregãtire - responsabil este preşedintele Comisiei comune centrale.
ART. 30
(1) Pregãtirea materialelor necesare desfãşurãrii concursului presupune realizarea grilelor pentru rãspuns, pregãtirea sacilor cu materiale nesecrete şi realizarea caietelor cu întrebãri.
(2) Grilele pentru rãspuns se tipãresc pânã la data de 2 noiembrie 2009, într-un numãr dublu faţã de numãrul candidaţilor înscrişi pe liste plus o rezervã de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultãţi generate de distribuţia diferitã a fiecãrui tip de grilã în sãli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C şi D, pentru fiecare domeniu, corespunzãtor cu notarea caietelor cu întrebãri, astfel încât în sãli candidaţii care au locurile apropiate sã aibã grile şi caiete de tipuri diferite.
(3) Pregãtirea sacilor pentru sãli conţinând toate materialele nesecrete necesare (cu excepţia caietelor cu întrebãri) se face de Comisia comunã centralã, în sãptãmâna premergãtoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu domeniul, clãdirea, sala, precum şi conţinutul sacului, cuprinde urmãtoarele materiale:
- colete sigilate cu grile pentru rãspuns; numãrul grilelor pentru rãspuns este dublu faţã de numãrul candidaţilor din sala respectivã (+ 10%), în aşa fel încât sã se asigure posibilitatea schimbãrii grilei cu una de acelaşi tip, o datã pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a fãcut greşeli şi solicitã schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numãrul de candidaţi din sala respectivã, numãrul de grile pentru rãspuns conţinute de colet (numãrul candidaţilor din sala respectivã x 2 + 10%);
- pixuri-cariocã negre pentru completarea grilei de rãspuns; numãrul pixurilor-cariocã este corespunzãtor numãrului candidaţilor din sala respectivã + 30% rezervã;
- plicuri format A4 pentru împachetarea grilelor corectate;
- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;
- plicuri format A5 conţinând plumbii şi sârma pentru sigilat sacii;
- bandã adezivã pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate şi coletelor cu grile anulate şi retrase din concurs;
- sfoarã pentru legarea coletelor cu grile;
- hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate şi retrase din concurs;
- sârme cu plumbi;
- pixuri-cariocã de culoare roşie.
(4) Sacii cu materialele nesecrete sigilaţi sunt depozitaţi la nivelul Comisiei comune centrale, cu douã zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, conţinând cele de mai sus, separat pentru fiecare salã de concurs, sunt transportaţi de comisiile special desemnate la locurile de desfãşurare a concursului.
(5) Pentru crearea şi multiplicarea caietelor cu întrebãri se desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) Preşedintele Comisiei comune centrale împreunã cu coordonatorul îşi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebãrilor. Aceste grupuri de lucru sunt fãcute publice în ziua concursului.
b) Întrebãrile sunt create dupã tematica şi bibliografia deja anunţate. Ele sunt prezentate în anumite condiţii de punere în paginã şi/sau pe dischetã pe un anumit tipar.
c) Caietele cu întrebãri sunt alcãtuite şi multiplicate de o comisie special desemnatã care lucreazã într-un loc de unde nu are nicio legãturã cu exteriorul şi nu pãrãseşte locul respectiv decât dupã minimum o orã de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia desemnatã dispune de toate materialele şi echipamentele necesare multiplicãrii caietelor cu întrebãri şi ambalãrii lor în sacii ce vor fi sigilaţi. Caietele sunt multiplicate într-un numãr stabilit în funcţie de numãrul candidaţilor din fiecare salã, plus o rezervã de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greşeli de tipãrire şi pentru preîntâmpinarea dificultãţilor legate de distribuţia diferitã a fiecãrui tip în salã. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C şi D pentru fiecare domeniu. Caietele conţin aceleaşi întrebãri, dar ordinea acestor întrebãri este diferitã pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete.
d) Dupã multiplicarea caietelor într-un numãr corespunzãtor din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandã adezivã şi ştampilate (ştampila este emisã de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti), puse în saci, iar sacii sunt sigilaţi cu cleştii transmişi de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusã în sacul desemnat pentru fiecare salã de concurs.
e) În dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, separat pentru fiecare salã de concurs, sunt transportaţi la locul de desfãşurare a concursului de comisiile special desemnate, în maşini însoţite de douã persoane.
f) Dupã terminarea operaţiunilor de multiplicare, toate materialele rãmase (rebuturi, plusuri, matriţe din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate şi transportate la sediul Comisiei comune centrale, unde se pãstreazã pânã dupã alegerea posturilor, a locurilor în specialitate şi a centrelor de pregãtire.

------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016