Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.128 din 1 iulie 2011 pentru modificarea Normelor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoana fizica, din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 937/2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.128 din 1 iulie 2011  pentru modificarea Normelor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoana fizica, din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 937/2007    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.128 din 1 iulie 2011 pentru modificarea Normelor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoana fizica, din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 937/2007

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011
    Vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. Cs.A. 7.597 din 1 iulie 2011,
    având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Normele de organizare şi desfãşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoanã fizicã, din serviciile de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 937/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementeazã selecţionarea managerului general, persoanã fizicã, care conduce un serviciu de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii.
    (2) Concursul de selecţie a managerului general al serviciului de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti se organizeazã la nivel central, în municipiul Bucureşti, de cãtre o comisie centralã de concurs numitã prin ordin al ministrului sãnãtãţii."

    2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Numirea în postul de manager general al serviciului de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti se face prin act administrativ al direcţiei de sãnãtate publicã judeţene sau a municipiului Bucureşti.
    (2) Managerul general încadrat în condiţiile alin. (1) încheie contract de management cu direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti pe o perioadã de maximum 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit în condiţiile legii sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluãrii anuale efectuate pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi prin ordin al ministrului sãnãtãţii."

    3. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Bibliografia pentru concurs şi temele-cadru pentru proiectul de management sunt stabilite de Comisia consultativã de specialitate medicinã de urgenţã şi dezastre din Ministerul Sãnãtãţii, respectiv de Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea Ministerului Sãnãtãţii. Dupã ce sunt avizate de ministrul sãnãtãţii, temele-cadru şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului, pe site-ul Ministerului Sãnãtãţii, www.ms.ro"

    4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Comisia centralã de concurs are urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte:
    - un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrãri) din disciplina medicinã de urgenţã/urgenţe medicale din cadrul universitãţilor de medicinã şi farmacie, desemnat prin tragere la sorţi dintre reprezentanţii din cadrul celor douã subcomisii;
    b) douã subcomisii având în componenţã:
    - un reprezentant al Ministerului Sãnãtãţii;
    - un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrãri) din disciplina medicinã de urgenţã/urgenţe medicale din cadrul universitãţilor de medicinã şi farmacie;
    - un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea management/sãnãtate publicã şi management sanitar sau medic primar în specialitatea sãnãtate publicã şi management sanitar cu titlul de doctor în ştiinţe medicale;
    - un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea psihologie din cadrul Facultãţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universitãţii Bucureşti.
    Fiecare subcomisie va avea ca responsabil, care va coordona activitatea, pe cadrul didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrãri) din disciplina medicinã de urgenţã/urgenţe medicale din cadrul universitãţilor de medicinã şi farmacie;
    c) secretariat: 2-4 persoane din cadrul Ministerului Sãnãtãţii sau al Şcolii Naţionale de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
    d) un observator desemnat de Federaţia Naţionalã Sindicalã «Ambulanţa» din România.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi de arbitraj are urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte:
    - un secretar de stat sau subsecretar de stat din Ministerul Sãnãtãţii;
    b) membri:
    - un reprezentant al Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia juridicã şi contencios;
    - un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrãri) din disciplina medicinã de urgenţã/urgenţe medicale din cadrul universitãţilor de medicinã şi farmacie;
    - un cadru didactic cu funcţie de predare la specialitatea management/sãnãtate publicã şi management sanitar sau medic primar în specialitatea sãnãtate publicã şi management sanitar cu titlul de doctor în ştiinţe medicale;
    c) secretariat: 1-2 persoane din cadrul Ministerului Sãnãtãţii;
    d) un observator desemnat de Federaţia Naţionalã Sindicalã «Ambulanţa» din România.
    (3) Dupã constituire, pânã la finalizarea concursului de selecţie şi soluţionarea contestaţiilor, comisia centralã de concurs îşi desfãşoarã activitatea în încãperi destinate special, dotate cu mijloace birotice şi de securitate a informaţiilor, asigurate de Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti."

    5. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Preşedintele comisiei centrale de concurs stabileşte:
    a) componenţa nominalã a comisiei centrale de concurs şi o supune aprobãrii ministrului sãnãtãţii;
    b) atribuţiile membrilor comisiei centrale de concurs şi ale responsabililor de subcomisii, astfel încât sã se asigure rãspunderea personalã a fiecãruia;
    c) componenţa nominalã a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, pe care o supune aprobãrii ministrului sãnãtãţii;
    d) atribuţiile membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, astfel încât sã se asigure rãspunderea personalã a fiecãruia."

    6. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Atribuţiile comisiei centrale de concurs sunt:
    a) elaborarea de variante de întrebãri pentru testul de verificare a cunoştinţelor;
    b) preluarea şi studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor;
    c) luarea în evidenţã a candidaţilor al cãror dosar a fost declarat «Admis»;
    d) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfãşurãrii concursului;
    e) organizarea şi desfãşurarea probelor de evaluare;
    f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativã a probelor de evaluare şi pentru finalizarea concursului;
    g) înaintarea contestaţiilor depuse la secretariatul comisiei centrale de concurs la comisia de soluţionare a contestaţiilor."

    7. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj sunt:
    a) pregãtirea comisiei;
    b) înregistrarea contestaţiilor primite de la comisia centralã de concurs;
    c) repartizarea sarcinilor ce revin fiecãrui membru al comisiei;
    d) comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Comisia soluţioneazã contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilã şi la rezultatul final al concursului. Lucrãrile care sunt evaluate de cele douã subcomisii cu o diferenţã mai mare de 1,5 puncte sunt reevaluate de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj. Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive."

    8. La articolul 12, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Candidaţii au dreptul sã conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişãrii. Contestaţiile se rezolvã de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, în termen de 24 de ore de la data expirãrii termenului de depunere a acestora."

    9. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Testul-grilã de verificare a cunoştinţelor se elaboreazã de comisia centralã de concurs.
    (2) Testul-grilã are caracter eliminatoriu şi se desfãşoarã pe durata a douã ore.
    (3) Testul-grilã conţine 80 de întrebãri din bibliografia stabilitã pentru concurs.
    (4) Fiecare întrebare are 4 variante de rãspuns (a, b, c, d). Întrebãrile au un singur rãspuns corect dintre cele 4 variante şi fiecare rãspuns corect se noteazã cu 0,125 puncte."

    10. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Comisia centralã de concurs se întruneşte pentru elaborarea testului-grilã cu cel mult 12 ore înaintea susţinerii probei, în spaţii special destinate, care sã asigure secretizarea activitãţii şi condiţii optime de lucru.
    (2) La stabilirea testului-grilã se folosesc şi variantele de întrebãri elaborate de membrii comisiei centrale de concurs.
    (3) Testul-grilã elaborat se multiplicã, în prezenţa preşedintelui comisiei centrale sau a responsabililor de subcomisii de concurs, într-un numãr de exemplare dublu faţã de numãrul candidaţilor înscrişi în concurs. Dupã multiplicare testele-grilã se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare salã de concurs, şi se sigileazã. Fiecare plic va conţine un numãr dublu de teste faţã de numãrul candidaţilor din sala respectivã.
    (4) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilã nu pot sã pãrãseascã spaţiile în care s-au desfãşurat aceste activitãţi pânã la începerea probei."

    11. La articolul 16, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Concursul se va desfãşura în spaţiile puse la dispoziţie de Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Pentru fiecare salã de concurs în care se desfãşoarã proba de test-grilã, Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea preşedintelui comisiei centrale de concurs, stabileşte, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei, responsabilul de salã."

    12. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Supraveghetorii se numesc de Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la solicitarea preşedintelui comisiei centrale de concurs, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 3 pentru o salã."

    13. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Dupã expirarea timpului, lucrãrile candidaţilor se preiau de secretariatul comisiei centrale de concurs, sub semnãturã, şi se repartizeazã pentru a fi evaluate de membrii celor douã subcomisii de concurs.
    (2) Fiecare test-grilã este evaluat independent de cãtre cele douã subcomisii şi se apreciazã separat, conform grilei de corectare aprobate de preşedintele comisiei centrale de concurs. Cele douã subcomisii îşi desfãşoarã activitatea în spaţii diferite, fãrã sã poatã comunica. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzãtor notei 10.
    (3) În situaţia în care existã diferenţe mai mari de 1,5 puncte între punctajele acordate de cele douã subcomisii, preşedintele comisiei centrale de concurs repartizeazã lucrarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, care o reverificã şi stabileşte punctajul definitiv."

    14. La articolul 22, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Candidaţii au dreptul sã conteste rezultatul testului-grilã în termen de 24 de ore de la data afişãrii. Contestaţia se soluţioneazã de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi arbitraj, în termen de 24 de ore de la data expirãrii termenului de depunere a acestora."

    15. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) La cererea candidaţilor, direcţiile de sãnãtate publicã pun la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitãrii, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatoricã aprobatã şi structura de personal la data solicitãrii, aferente serviciului de ambulanţã la care sunt înscrişi candidaţii."

    16. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul de management şi îl depun odatã cu înscrierea la concurs.
    (2) Proiectul de management trebuie sã fie realizat individual de cãtre candidat şi sã rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini, fãrã a lua în calcul numãrul de pagini al eventualelor anexe, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14.
    (3) Proiectul de management se depune la dosar în 3 exemplare identice, astfel:
    - fiecare exemplar semnat de candidat se introduce într-un plic A4 de culoare albã, care nu va mai purta niciun alt înscris;
    - cele 3 plicuri de culoare albã, fãrã niciun înscris pe ele, care conţin câte un exemplar al proiectului de management, se vor introduce într-un plic A4 de culoare maro, pe care se va înscrie numele candidatului.
    (4) Proiectele sunt evaluate, pânã la data susţinerii orale de cãtre candidat, de cãtre fiecare subcomisie de concurs.
    (5) Fiecare lucrare este notatã independent de fiecare subcomisie. Nota finalã, cu douã zecimale, este media notelor acordate de fiecare subcomisie.
    (6) Grila de punctare a proiectelor de management este elaboratã de comisia centralã de concurs şi publicatã înaintea perioadei de evaluare a proiectelor.
    (7) În cazul în care existã diferenţe mai mari de douã puncte între notele acordate de cele douã subcomisii, proiectul de management este reevaluat de comisia de contestaţii şi arbitraj, care reverificã şi stabileşte nota finalã."

    17. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei centrale de concurs sã constate, analizând şi rezultatele obţinute la probele de evaluare susţinute anterior, dacã respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacã este cel mai potrivit pentru acest post.
    (2) Fiecare membru al subcomisiei de concurs, dupã finalizarea interviului, întocmeşte «Fişa interviului de selecţie» (conform anexei).
    (3) Nota, cu douã zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al subcomisiei de concurs în fişã.
    (4) Nota finalã a probei interviului de selecţie este media notelor, cu douã zecimale, acordate de fiecare subcomisie.
    (5) Interviul de selecţie este înregistrat, iar înregistrãrile se pãstreazã pânã la finalizarea concursului, anunţarea câştigãtorilor şi, în cazul în care se depun contestaţii, pânã la soluţionarea acestora.
    (6) În cazul în care existã diferenţe mai mari de douã puncte între notele acordate de cele douã subcomisii, candidatul este reevaluat de comisia de contestaţii şi arbitraj, care stabileşte nota finalã."

    18. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 30. - (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului şi rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei centrale de concurs propune ministrului sãnãtãţii validarea concursului.
    (2) În urma validãrii concursului, preşedintele comisiei centrale de concurs înainteazã directorilor executivi ai direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea emiterii actelor administrative de încadrare, persoanele care au fost declarate «Admis» pentru ocuparea postului de manager general al serviciului de ambulanţã judeţean şi al municipiului Bucureşti.
    (3) Lucrãrile scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfãşurarea concursului se pãstreazã în arhiva Ministerului Sãnãtãţii şi au regimul documentelor de personal şi învãţãmânt."

    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Ptea I.

                            p. Ministrul sãnãtãţii,
                                  Raed Arafat

    Bucureşti, 1 iulie 2011.
    Nr. 1.128.

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016