Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.114 din 1 iulie 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.114 din 1 iulie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 2 iulie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. IM.4755 din 30.06.2021 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile:
    - art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, aprobată prin Legea nr. 126/2021;
    – art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;
    – art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 28 octombrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Rezultatele validate din buletinul de analiză se completează în formularul electronic «Raport medical» generat de aplicaţia informatică Corona Forms, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin în funcţie de tipul de testare. Modelul «Raport medical» indicat anterior este utilizat în scopul monitorizării pacienţilor şi asigurării serviciilor medicale necesare. Buletinul de analiză, în original, se arhivează la laboratorul care a prelucrat probele"

    2. La articolul 5, după alineatul (6) se introduccincinoialineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:
    "(7) Unităţile care efectuează testarea RT-PCR standard vor include obligatoriu în buletinul de analiză următoarele informaţii:
    a) dacă cea mai mică valoare a Ct pentru una dintre ţintele genice specifice pentru SARS-CoV-2 este <30 sau ≥30 (în cazul sistemelor de detecţie RT-PCR care permit aflarea valorilor Ct);
    b) limita de detecţie a metodei folosite (în cazul în care este precizată în prospectul kitului sau în urma determinărilor de laborator);
    c) ora prelevării probei.
(8) Unităţile care efectuează testarea RT-PCR specific de variantă:
    a) au obligaţia încărcării rezultatelor în Corona Forms în maximum 24 de ore de la primirea probei;
    b) vor include în buletinul de analiză variabilele (tip mutaţie), spre exemplu: N501Y, E484K, deIHV69/70, L452R, oricare altele sau denumirea variantei. Este permisă selectarea mai multor variante.
(9) Unităţile care efectuează secvenţiere au obligaţia încărcării rezultatelor în Corona Forms în ziua validării rezultatelor, dar nu mai târziu de 7 zile de la primirea probei.
(10) Unităţile care efectuează testarea rapidă antigenică vor include obligatoriu în buletinul de analiză detalii privind denumirea comercială, producătorul testului utilizat şi ora prelevării probei.
(11) Toate unităţile care efectuează testarea rapidă antigenică au obligaţia raportării imediate a rezultatelor testelor."

    3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Unităţile sanitare au obligaţia raportării deceselor COVID-19 în baza definiţiei de caz către direcţia de sănătate publică de domiciliu sau către direcţia de sănătate publică unde a avut loc infectarea, dacă aceasta diferă de cea de domiciliu, în termen de maximum 24 de ore de la eliberarea certificatului constatator al decesului, document ce va fi transmis prin fax sau e-mail."

    4. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc două noi alienate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) La fiecare 14 zile, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia să comunice numărul de decese COVID-19 introduse în ultimele 14 zile în Corona Forms din numărul total de decese raportate către unităţile sanitare care le-au raportat conform alin. (3).
(5) În situaţia constatării unor diferenţe între raportările prevăzute la alin. (3) şi (4), unităţile sanitare sesizează în termen de 3 zile lucrătoare Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (INSP-CNSCBT). În termen de 5 zile lucrătoare INSP-CNSCBT verifică sesizarea şi comunică concluziile direcţiilor de sănătate publică competente."

    5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    6. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    7. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă

    Bucureşti, 1 iulie 2021.
    Nr. 1.114.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.829/2020)
    Formularul de însoţire a probei recoltate
    Tip investigaţie solicitată:
    [ ] detecţie SARS-CoV-2 prin RT-PCR standard
    [ ] RT-PCR specific de variantă
    [ ] secvenţiere

    Solicitant probă (DSP^1/spital/laborator/SAJ, SABIF/UPU/CPU/SMURD/centru de dializă/cluburi sportive/altele)
    .......................................................................................

    Către laboratorul ............................................................
    Probă la cerere [ ] Probă conform metodologiei INSP [ ]
    Nume: ................................................................
    Prenume: ...........................................................
    Adresa de rezidenţă: ..............................., localitatea ............................., judeţul ..............................
    Adresa de domiciliu: ................................, localitatea ............................, judeţul ..............................
    CNP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
    Vârsta: ..........................................................
    Sex ..............................................................
    Nr. telefon mobil: ...........................................
    Adresa de e-mail: .........................................
    Personal medico-sanitar:
    - Medic
    – Asistent
    – Ambulanţier
    – Infirmier
    – Altele

    Data vaccinării: Doza I .............................................. Doza II ..........................................................
    Cycle threshold (Ct) .......... (cea mai mică valoare obţinută pentru una dintre ţintele genice specifice; pentru probele la care se solicită secvenţiere - obligatoriu sub 30)
    Data recoltării probei: ............................................
    Ora recoltării probei: .............................................
    Tipul probei prelevate:
    - exsudat nazal/exsudat faringian
    – aspirat traheo-bronşic
    – fragmente necroptice de pulmon

    Data trimiterii probei către laborator: ..............
    Recoltat/Întocmit: ................................
    FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE.
    Persoana testată are obligaţia comunicării datelor personale corecte şi va fi informată că aceste date vor fi utilizate pentru transmiterea rezultatelor. Persoana care completează datele în prezentul formular îşi asumă corectitudinea introducerii corecte a datelor.
    ^1 Inclusiv centrele rezidenţiale.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.829/2020)
    Raport medical pentru rezultatul testului RT-PCR standard
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Document generat de Corona Forms
    RAPORT MEDICAL
    Stimată/Stimate doamnă/domn,
    În conformitate cu datele introduse în aplicaţia electronică Corona Forms de către laboratorul
    .................................................. pentru:
    Nume: ...................................................................
    Prenume: ..............................................................,
    CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon ............................
    • Rezultatul testului RT-PCR standard pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării probei ...../.../....., validat pe data de ...../...../.....,
    este: [ ] pozitiv: Valoare* Ct pentru ţinta genică specifică SARS-CoV-2 [ ] <30 [ ] ≥30
    [ ] negativ [ ] neconcludent** [ ] invalid**.
    Limita de detecţie a testului ...................................
    Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie şi/sau orice unitate sanitară.
    Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.
     * Cea mai mică valoare obţinută pentru una dintre ţintele genice specifice
    ** Pentru neconcludent şi invalid este necesară retestarea dumneavoastră.
    Raport medical pentru rezultatul testului antigenic rapid
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Document generat de Corona Forms
    RAPORT MEDICAL
    Stimată/Stimate doamnă/domn,
    În conformitate cu datele introduse în aplicaţia electronică Corona Forms de către laboratorul
    ..................................................................... pentru:
    Nume: ...................................................................
    Prenume: ..............................................................,
    CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon ............................
    • Rezultatul testului antigenic rapid pentru virusul SARS-CoV-2, efectuat pe data ......../......./......., este: [ ] pozitiv [ ] negativ [ ] invalid
    Numele testului ....................... Producătorul ...........................
    Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie şi/sau orice unitate sanitară.
    Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.
    Raport medical pentru rezultatul testului RT-PCR specific de variantă
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Document generat de Corona Forms
    RAPORT MEDICAL
    Stimată/Stimate doamnă/domn,
    În conformitate cu datele introduse în aplicaţia electronică Corona Forms de către laboratorul
    .................................................................................................................................................. pentru:
    Nume: ...............................................................
    Prenume: ..........................................................,
    CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., numărul de telefon ............................
    • Rezultatul testului RT-PCR specific de variantă pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării probei ...../.../....., validat pe data de ...../...../....., este:
    • [ ] pozitiv pentru: mutaţia(ile).................................................
    sau varianta ............
    [ ] negativ
    [ ] neconcludent*
    Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie şi/sau orice unitate sanitară.
    Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.
    * Pentru neconcludent este necesară retestarea dumneavoastră.
    Raport medical pentru rezultatul secvenţierii
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Document generat de Corona Forms
    RAPORT MEDICAL
    Stimată/Stimate doamnă/domn,
    În conformitate cu datele introduse în aplicaţia electronică Corona Forms de către laboratorul
    .................................................................................................................................................. pentru:
    Nume: ...................................................................
    Prenume: ..............................................................,
    CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon ............................
    • Rezultatul secvenţierii pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării probei ...../.../....., validat pe data ...../...../....., este pozitiv pentru linia genetică ........................... .
    Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie şi/sau orice unitate sanitară.
    Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.829/2020)
    Spital/Laborator/SAJ, SABIF/Cabinet medical/Unitate de îngrijire/Unitate închisă ............................................
    Macheta pentru raportarea la DSP a rezultatelor testelor rapide antigenice

┌────────┬───────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬───┬────┬───────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│Rezultat│data_recoltării│Ora │data_rezultatului│tip_probă│proba_dispusă│cnp│nume│prenume│e-mail│cod_judeţ│solicitant_probă│personal_medical│nr_telefon│Denumire│Producător│
│ │ │recoltării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │test │test │
├────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼───┼────┼───────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴───┴────┴───────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴──────────┘


    Macheta va fi încărcată în format .csv în aplicaţia Corona Forms.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016