Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.105 din 22 aprilie 2024  privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.105 din 22 aprilie 2024 privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 mai 2024
    Având în vedere:
    - prevederile art. 25^1 lit. k^2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
    – Referatul de aprobare nr. 180.838/DGAFIMM din 22.03.2024, întocmit de către Direcţia generală antreprenoriat şi finanţări pentru IMM-uri,

    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului,
    ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 şi 1054 bis din 22 noiembrie 2023, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 1 alineatul (5), liniuţele 2 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre şi reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică şi care nu depăşesc valoarea de 300.000 euro pe durata ultimilor 3 ani;
    ...............................................................................................
 administratorul schemei de ajutor de minimis - agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism (ATIMMT);"

    2. La punctul 3 subpunctul 3.2 litera i), alin. (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) (1) Nu au depăşit plafonul de minimis de 300.000 euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.
    (2) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (1), respectivul ajutor nou nu beneficiază de dispoziţiile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023.
    ................................................................................................
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta procedură pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei^1. Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta procedură pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu regulamentele (UE) nr. 1.408/2013^2 şi (UE) nr. 717/2014^3 ale Comisiei în limita plafonului relevant prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831.
    ^1 Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (JO L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).
    ^2 Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO L 352, 24.12.2013, p. 9).
    ^3 Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p. 45)."

    3. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;"

    4. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole;"

    5. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) activităţi legate de producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură;"

    6. La punctul 4 subpunctul 4.2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) «Producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură» înseamnă toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători."

    7. La punctul 4 subpunctul 4.2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) «Prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură» înseamnă toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia."

    8. La punctul 4 subpunctul 4.2 alineatul (1), litera h) se abrogă.
    9. La punctul 11, subpunctul 11.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11.5. ATIMMT va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 300.000 euro pe durata ultimilor 3 ani, echivalentul în lei."

    10. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    11. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    12. În tot cuprinsul procedurii, referirile la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se consideră a fi făcute la Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    13. În tot cuprinsul procedurii, abrevierea „AIMM“ se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea „ATIMMT“.


    ART. II
    Direcţia generală antreprenoriat şi finanţări pentru IMM-uri şi agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.


    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Ştefan-Radu Oprea

    Bucureşti, 22 aprilie 2024.
    Nr. 1.105.
    ANEXA 1-2

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016