Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.092 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor de urs, lup, ras si pisica salbatica
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.092 din 15 septembrie 2008  pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor de urs, lup, ras si pisica salbatica    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.092 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor de urs, lup, ras si pisica salbatica

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 septembrie 2008

Având în vedere prevederile <>art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice şi Avizul Academiei Române nr. 2.842 din 12 septembrie 2008,
în temeiul art. 1 alin (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogãrilor de la mãsurile de protecţie a speciilor de florã şi faunã sãlbaticã, aprobatã prin <>Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.369/2007 , şi al <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, cu completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Prezentul ordin reglementeazã:
a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
b) deţinerea, transportul, schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere a exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din naturã, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b).
ART. 2
Se aprobã numãrul maxim de intervenţie în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã, pentru care se aplicã prevederile art. 1, dupã cum urmeazã:
a) urs (Ursus arctos) - 357 de exemplare;
b) lup (Canis lupus) - 505 de exemplare;
c) râs (Lynx lynx) - 132 de exemplare;
d) pisicã sãlbaticã (Felis silvestris) - 459 de exemplare.
ART. 3
Numãrul de exemplare prevãzut la art. 2 se repartizeazã pe judeţe şi gestionari de fonduri de vânãtoare, pe baza propunerilor rezultate din studiul de estimare a efectivelor şi a nivelului conflictelor şi pagubelor înregistrate, realizat de Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice şi Facultatea de Silviculturã Braşov, conform anexei nr. 1.
ART. 4
(1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, dupã cum urmeazã:
a) pentru speciile lup, râs şi pisicã sãlbaticã: în perioada 15 septembrie 2008 - 31 martie 2009, prin metodele "la goanã", "la pândã" şi "la dibuit";
b) pentru specia urs: în perioada 15 septembrie 2008 31 decembrie 2008, prin metodele "la goanã", "la pândã" şi "la dibuit", şi în perioada 15 martie 2009 - 14 mai 2009, prin metodele "la pândã" şi "la dibuit".
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup şi urs care pun în pericol sãnãtatea şi securitatea publicã, exemplarele aflate în intravilanul localitãţilor, cele care frecventeazã locurile special amenajate pentru adãpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faunã sãlbaticã, pot fi recoltate prin metoda "la pândã" sau capturate tot timpul anului.
(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei protecţia naturii, biodiversitate, biosecuritate, pe baza documentelor de constatare a pagubelor/vãtãmãrilor corporale sau uciderilor, întocmite de cãtre autoritãţile competente, avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, dupã caz, şi prin dovada cã fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltãrii, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numãrul total de exemplare prevãzut la art. 2.
(4) Recoltarea şi capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se pot realiza numai de cãtre personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânãtoare.
ART. 5
Eliberarea cãtre vânãtori, precum şi cãtre personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânãtoare a autorizaţiilor de vânãtoare pentru speciile urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã se face cu încadrarea în numãrul total de exemplare aprobat pentru fiecare judeţ şi gestionar, prioritar pentru fondurile de vânãtoare în care se constatã concentrãri de efective care reprezintã risc de producere a pagubelor sau care pun în pericol sãnãtatea şi siguranţa publicã.
ART. 6
În vederea recoltãrii exemplarelor prevãzute la art. 4 alin. (2), pentru motive întemeiate, autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevãzute în anexa nr. 1, între judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor de vânãtoare şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care sã punã în pericol sãnãtatea şi siguranţa publicã sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.
ART. 7
(1) Exemplarele recoltate în condiţiile art. 4 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânãtoare şi ale fişelor de evaluare a trofeelor.
(2) Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere de exemplare ori pãrţi şi produse ale acestora, recoltate din naturã în limitele prevãzute în anexa nr. 1, precum şi deţinerea sau comerţul cu produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Comunitãţii Europene şi legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de florã şi faunã sãlbaticã.
ART. 8
(1) Exemplarele vii capturate din naturã în scop de cercetare ştiinţificã, de repopulare şi reintroducere, precum şi exemplarele care se relocheazã pentru prevenirea producerii unor daune şi pentru a asigura sãnãtatea şi securitatea publicã nu se încadreazã în numãrul total de exemplare prevãzut la art. 2, cu condiţia ca acestea sã se întoarcã în mediul natural.
(2) Fãrã a aduce atingere legislaţiei specifice în domeniu, pentru capturarea, transportul şi deţinerea exemplarelor prevãzute la alin. (1) este necesar acordul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei protecţia naturii, biodiversitate, biosecuritate emis în baza unei solicitãri scrise.
(3) La capturarea exemplarelor prevãzute la alin. (1) este obligatorie marcarea acestora de cãtre personalul tehnic de specialitate.
ART. 9
(1) Gestionarii fondurilor de vânãtoare care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogãrii stabilite prin prezentul ordin au obligaţia sã transmitã agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorialã unde s-a desfãşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulatã, în termen de 30 de zile de la data recoltãrii; modelul raportului este prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicãrii derogãrii, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevãzute la alin. (1).
ART. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 11
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului
şi dezvoltãrii durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat

Bucureşti, 15 septembrie 2008.
Nr. 1.092.

ANEXA 1

Numãrul maxim de exemplare în cazul speciilor de urs, lup, râs şi
pisicã sãlbaticã


┌────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Gestionar fonduri │Numãrul de exemplare │
│crt.│ Judeţul │ de vânãtoare ├────────────────────────────┤
│ │ │ │ Secia │
│ │ │ ├─────┬─────┬─────┬──────────┤
│ │ │ │ URS │ LUP │ RÂS │ PISICĂ │
│ │ │ │ │ │ │ SĂLBATICĂ│
├────┼────────────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────┼───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1 │Alba │D.S. Alba │ 1 │ 4 │ 1 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 2 │ │AJVPS Alba │ 2 │ 10 │ 2 │ 10 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 3 │ │AVPS Transilvania │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 4 │ │AVPS Diana Aiud │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 5 │ │ASV Târnavele Blaj │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 6 │ │AVPS Cerbul Carpatin Zlatna │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 7 │ │AVPS Cãprioara Cib │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 8 │ │AVPS Mistreţul Cugir │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 9 │ │AVPS Cerbul Câlnic │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 3 │ 20 │ 4 │ 16 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│10 │ Arad │D.S. Arad │ 0 │ 4 │ 1 │ 10 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│11 │ │AJVPS Arad │ 0 │ 2 │ 2 │ 15 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│12 │ │AVPS Diana Turnu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│13 │ │AIVP Hubertus Lipova │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│14 │ │AVPS Cãpriorul Timiş │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│15 │ │AVPS Şoimul Bucureşti │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│16 │ │AVPS Crisius Socodor │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 8 │ 3 │ 26 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│17 │ Argeş │D.S. Piteşti │ 15 │ 4 │ 2 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│18 │ │AJVPS Argeş │ 4 │ 5 │ 1 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│19 │ │AVPS Sitarul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│20 │ │AVPS Diana Piteşti │ 5 │ 5 │ 1 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│21 │ │AVPS Şoimul Bucureşti │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│22 │ │AV Hunter Club Piteşti │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│23 │ │AVPS Cerbul Bucureşti │ 5 │ 7 │ 1 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│24 │ │ICAS - Filiala Piteşti │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 31 │ 26 │ 6 │ 10 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│25 │Bacãu │D.S. Bacãu │ 6 │ 5 │ 2 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│26 │ │AJVPS Bacãu │ 1 │ 10 │ 2 │ 6 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│27 │ │SVPS Bacãu │ 0 │ 1 │ 1 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│28 │ │AV Diana Oneşti │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 7 │ 17 │ 6 │ 14 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│29 │Bihor │D.S. Oradea │ 0 │ 5 │ 0 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│30 │ │AJVPS Bihor │ 0 │ 6 │ 0 │ 10 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│31 │ │AVPS Gorunul Aleşd │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│32 │ │AVPS Ceica │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│33 │ │AVPS Pocola │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│34 │ │AVPS Zimbrul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│35 │ │Facultatea Oradea │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 11 │ 0 │ 15 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│36 │Bistriţa- │ │ │ │ │ │
│ │Nãsãud │D.S. Bistriţa │ 10 │ 6 │ 1 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│37 │ │AJVPS Bistriţa-Nãsãud │ 2 │ 5 │ 2 │ 8 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│38 │ │SV Montana Coşbuc │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│39 │ │SC Someşul Rodna │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│40 │ │OV Transilvania Bistriţa │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│41 │ │SC Bistriţa-Tihuţa │ 2 │ 2 │ 1 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│42 │ │AV Cãlimanii Şieu │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│43 │ │AV Acvila Teaca │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│44 │ │AV Vulpea Herina │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│45 │ │AV Ardealul Lechinţa │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│46 │ │AV Diana Bistriţa │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│47 │ │GSS Nãsãud │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│48 │ │ICAS - Filiala Bistriţa │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 18 │ 20 │ 6 │ 13 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│49 │Braşov │D.S. Braşov │ 17 │ 5 │ 3 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│50 │ │AJVPS Braşov │ 25 │ 5 │ 2 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│51 │ │AVPS Rupea │ 5 │ 10 │ 1 │ 10 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│52 │ │AVPS Fãgãraş │ 7 │ 6 │ 2 │ 8 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│53 │ │AVPS Zãganul Braşov │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│54 │ │AVPS Codru Verde │ 0 │ 1 │ 1 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│55 │ │Club Diana Braşov │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│56 │ │Facultatea de Silviculturã │ 2 │ 1 │ 1 │ 2 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 57 │ 30 │ 11 │ 32 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│57 │Brãila │D.S. Brãila │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│58 │ │AJVPS Brãila │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│59 │ │AVPS Diana Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│60 │ │AVPS Acvila Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│61 │ │AJVPS Braşov │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│62 │ │AVPS Sitarul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│63 │ │AVPS Cocorul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│64 │ │AVPS Şoimul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│65 │Botoşani │D.S. Botoşani │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│66 │ │AJVPS Botoşani │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│67 │ │AVPS Luceafãrul ME │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│68 │ │AVPS Huntsmanship │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│69 │ │AVPS Cocorul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│70 │ │AJVPS Suceava │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│71 │Buzãu │D.S. Buzãu │ 5 │ 4 │ 1 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│72 │ │AJVPS Buzãu │ 2 │ 6 │ 4 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│73 │ │AVPS Diana Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│74 │ │AVPS Acvila Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│75 │ │AV Cãprioara Râmnicului │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│76 │ │AVPS Bradul Bucureşti │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│77 │ │AVPS Cãlãuza Bucureşti │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 8 │ 11 │ 5 │ 7 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│78 │Caraş- │ │ │ │ │ │
│ │Severin │D.S. Reşiţa │ 1 │ 5 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│79 │ │AJVPS Caraş-Severin │ 1 │ 31 │ 6 │ 28 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│80 │ │ICAS - Filiala Caraş-Severin │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 2 │ 36 │ 6 │ 29 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│81 │Cãlãraşi │D.S. Cãlãraşi │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│82 │ │AJVPS Cãlãraşi │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│83 │ │AVPS Sitarul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│84 │ │AVPS Acvila Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│85 │ │AVPS Vulturul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│86 │ │AVPS Unirea Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│87 │ │AVPS Diana Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│88 │ │AVPS Olteniţa │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│89 │ │AVPS Bradul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│90 │ │AVPS Cocorul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│91 │ │AVPS Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│92 │ │ICAS - Filiala Bãrãgan │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│93 │Cluj │D.S. Cluj-Napoca │ 0 │ 6 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│94 │ │AJVPS Cluj │ 0 │ 10 │ 2 │ 32 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│95 │ │AVPS Potaissa Turda │ 0 │ 2 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│96 │ │A. Diana Club Cluj │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│97 │ │AV Artemis Cluj │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│98 │ │Clubul de Vânãtoare Diana Cluj │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│99 │ │AV Someşul Dej │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 18 │ 2 │ 33 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│100 │Constanţa │D.S. Constanţa │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│101 │ │AJVPS Constanţa │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│102 │ │AVPS Acvila Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│103 │ │AVPS Egreta Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│104 │Covasna │D.S. Sfântu Gheorghe │ 21 │ 8 │ 2 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│105 │ │AJVPS Covasna │ 20 │ 16 │ 4 │ 10 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│106 │ │AVPS Cerbul Zagon │ 3 │ 2 │ 1 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│107 │ │AVPS Balvanyos │ 2 │ 2 │ 1 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│108 │ │Club Romsilva │ 3 │ 2 │ 1 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│109 │ │Colegiul Cinegetic Braşov │ 1 │ 2 │ 1 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 50 │ 32 │ 10 │ 21 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│110 │Dâmboviţa │D.S. Târgovişte │ 1 │ 2 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│111 │ │AJVPS Dâmboviţa │ 0 │ 2 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│112 │ │AVPS Acvila Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│113 │ │AVPS Unirea Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│114 │ │AVPS Cãpriorul Timiş │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│115 │ │AVPS Stejarul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 1 │ 4 │ 0 │ 2 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│116 │Dolj │D.S. Craiova │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│117 │ │AJVPS Dolj │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│118 │ │AJVPS Mehedinţi │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│119 │ │AVPS Diana Dolj │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│120 │ │AVPS Turris │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│121 │Galaţi │D.S. Galaţi │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│122 │ │AJVPS Galaţi │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│123 │Giurgiu │D.S. Giurgiu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│124 │ │AJVPS Giurgiu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│125 │ │AVPS Lunca Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│126 │ │AVPS Unirea Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│127 │ │AVPS Diana Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│128 │ │AVPS Vulturul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│129 │ │AVPS Şoimul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│130 │ │AVPS Bradul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│131 │Gorj │D.S. Târgu Jiu │ 6 │ 8 │ 2 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│132 │ │AJVPS Gorj │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 6 │ 8 │ 2 │ 2 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│133 │Harghita │D.S. Miercurea-Ciuc │ 22 │ 14 │ 4 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│134 │ │AVPS Miercurea-Ciuc │ 5 │ 8 │ 4 │ 8 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│135 │ │AVPS Gheorgheni │ 4 │ 4 │ 0 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│136 │ │AVPS Topliţa │ 4 │ 3 │ 2 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│137 │ │AVPS TM. Odorheiu Secuiesc │ 10 │ 12 │ 3 │ 12 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│138 │ │Clubul Vânãtorilor Silvicultori│ 3 │ 4 │ 1 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│139 │ │AVPS Gordon │ 2 │ 1 │ 0 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│140 │ │AVPS Szent Anna │ 3 │ 1 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│141 │ │AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc│ 1 │ 2 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│142 │ │AVPS Salon │ 3 │ 2 │ 0 │ 2 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 57 │ 51 │ 14 │ 40 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│143 │Hunedoara │D.S. Deva │ 7 │ 10 │ 5 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│144 │ │AJVPS Hunedoara │ 2 │ 10 │ 2 │ 8 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│145 │ │AJVPS Hunedoara │ 2 │ 10 │ 2 │ 8 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│146 │ │AIVPS Şoimul Românesc Rapolt │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│147 │ │AIVPS Godeanu Orãştie │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│148 │ │AVPS Cãpriorul Mãrtineşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│149 │ │AVS Diana Hunedoara │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 9 │ 20 │ 7 │ 14 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│150 │Ialomiţa │D.S. Ialomiţa │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│151 │ │AJVPS Ialomiţa │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│152 │ │AVPS Acvila Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│153 │ │AVPS Diana Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│154 │ │AVPS Unirea Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│155 │ │AVPS Lunca Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│156 │ │AVPS Vulturul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│157 │ │AVPS Accipiter Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│158 │Iaşi │D.S. Iaşi │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│159 │ │AVPS Iaşi │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│160 │ │AV Zimbrul Iaşi │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│161 │ │SV G. Topârceanu Iaşi │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│162 │ │D.S. Vaslui │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│163 │Ilfov │D.S. Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│164 │ │AVPS Sitarul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│165 │ │AVPS Acvila Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│166 │ │AVPS Lunca Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│167 │ │AVPS Stejarul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│168 │ │AVPS Diana Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│169 │ │AVPS Vulturul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│170 │ │AVPS Unirea Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│171 │ │AVPS Zimbrul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│172 │ │AVPS Şoimul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│173 │ │ICAS Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│174 │ │APPS - RA Scroviştea │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│175 │ │GSS Brãneşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│176 │Maramureş │D.S. Baia Mare │ 4 │ 9 │ 3 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│177 │ │AJVPS Maramureş │ 1 │ 4 │ 1 │ 5 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 5 │ 13 │ 4 │ 9 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│178 │Mehedinţi │D.S. Turnu Severin │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│179 │ │AJVPS Mehedinţi │ 0 │ 4 │ 0 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│180 │ │AVPS Cocorul Bucureşti │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 6 │ 0 │ 3 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│181 │Mureş │D.S. Târgu Mureş │ 15 │ 6 │ 3 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│182 │ │AJVPS Mureş │ 5 │ 8 │ 2 │ 8 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│183 │ │AVPS Sighişoara │ 2 │ 2 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│184 │ │AVPS Cerbul Bucureşti │ 9 │ 6 │ 4 │ 7 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│185 │ │AV Hermina │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│186 │ │AV Darul Cãlimanilor Reghin │ 2 │ 1 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│187 │ │GSS Gurghiu │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 33 │ 25 │ 9 │ 26 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│188 │Neamţ │D.S. Piatra-Neamţ │ 5 │ 6 │ 5 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│189 │ │AJVPS Neamţ │ 1 │ 4 │ 2 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│190 │ │AVPS Roman │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│191 │ │AVPS Cocorul Bucureşti │ 0 │ 2 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│192 │ │AVPS Şoimul Tazlãu │ 0 │ 2 │ 1 │ 1 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 6 │ 14 │ 8 │ 16 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│193 │Olt │D.S. Slatina │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│194 │ │AJVPS Olt │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│195 │ │AVPS Diana Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│196 │ │AVPS Vulturul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│197 │Prahova │D.S. Ploieşti │ 10 │ 4 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│198 │ │AJVPS Prahova │ 1 │ 2 │ 1 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│199 │ │AVPS Câmpina │ 2 │ 2 │ 1 │ 1 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 13 │ 8 │ 2 │ 8 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│200 │Satu Mare │D.S. Satu Mare │ 0 │ 2 │ 0 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│201 │ │AJVPS Satu Mare │ 0 │ 2 │ 0 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│202 │ │AVPS Carei │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 4 │ 0 │ 8 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│203 │Sãlaj │D.S. Zalãu │ 0 │ 1 │ 0 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│204 │ │AJVPS Sãlaj │ 0 │ 10 │ 0 │ 10 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 11 │ 0 │ 15 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│205 │Sibiu │D.S. Sibiu │ 10 │ 10 │ 2 │ 6 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│206 │ │AJVPS Sibiu │ 8 │ 16 │ 8 │ 20 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│207 │ │AVPS Jderul Nou Român │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│208 │ │AVP Pãltiniş │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│209 │ │AV Cindrelul Gura Râului │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│210 │ │AV Pãdurea Neagrã │ 0 │ 2 │ 0 │ 1 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│211 │ │AVPS Pajura │ 1 │ 1 │ 1 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│212 │ │AV Hubertus Slimnic │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 19 │ 31 │ 11 │ 32 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│213 │Suceava │D.S. Suceava │ 5 │ 22 │ 4 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│214 │ │AJVPS Suceava │ 3 │ 10 │ 4 │ 8 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│215 │ │SV Bucovina Suceava │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│216 │ │AVPS Cocorul Bucureşti │ 1 │ 2 │ 1 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│217 │ │ICAS - Filiala Suceava │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│218 │ │Facultatea de Silviculturã │ 0 │ 2 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│219 │ │GSS Câmpulung Moldovenesc │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 9 │ 36 │ 9 │ 13 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│220 │Teleorman │D.S. Alexandria │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│221 │ │AJVPS Teleorman │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│222 │ │AVPS Lunca Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│223 │ │AVPS Unirea Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│224 │ │AVPS Diana Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│225 │ │AVPS Sitarul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│226 │ │AVPS Vulturul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│227 │ │AVPS Cerbul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│228 │ │AVPS Cocorul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│229 │ │AVPS Dacrom │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│230 │ │AVPS Şoimul Zimnicea │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│231 │ │AVPS Vedea │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│232 │ │AVPS Vidra Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│233 │ │AVPS Bradul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│234 │ │AVPS Interagro │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│235 │Timiş │D.S. Timişoara │ 0 │ 4 │ 0 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│236 │ │AJVPS Timiş │ 0 │ 8 │ 0 │ 5 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│237 │ │AV Silva Deta │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│238 │ │AVPS Cãpriorul Timiş │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│239 │ │AVPS Sf. Eustaţiu │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│240 │ │Club Romsilva Covasna │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│241 │ │GSS Timişoara │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 12 │ 0 │ 9 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│242 │Tulcea │D.S. Tulcea │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│243 │ │AJVPS Tulcea │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│244 │ │AVPS Mistreţul Bucureşti │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│245 │ │AVPS Câmpulung Muscel │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│246 │ │AVPS Delta Club │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│247 │Vaslui │D.S. Vaslui │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│248 │ │AJVPS Vaslui │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│249 │ │RNP │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│250 │ │AJVPS Iaşi │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│251 │Vâlcea │D.S. Râmnicu Vâlcea │ 5 │ 5 │ 0 │ 0 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│252 │ │AJVPS Vâlcea │ 2 │ 5 │ 2 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│253 │ │AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea │ 3 │ 2 │ 1 │ 3 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│254 │ │AVPS Pajura Horezu │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 10 │ 14 │ 3 │ 6 │
├────┬────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│255 │Vrancea │D.S. Focşani │ 10 │ 5 │ 2 │ 4 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│256 │ │AJVPS Vrancea │ 2 │ 8 │ 2 │ 6 │
├────┤ ├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│257 │ │ICAS - Filiala Vrancea │ 1 │ 2 │ 0 │ 0 │
├────┴────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ Total judeţ │ 13 │ 15 │ 4 │ 10 │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│ TOTAL GENERAL │ 357 │ 505 │ 132 │ 459 │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────────┘ANEXA 2

Raport asupra acţiunii derulate în baza derogãrii obţinute
nr. ...... din data de ............

Gestionarul fondurilor de vânãtoare:
.................................................................
Specia pentru care s-a acordat derogarea:
.................................................................
Stadiul de dezvoltare a exemplarelor (adult/tineret/pui):
.................................................................
Starea exemplarelor dupã recoltare (viu/mort/rãnit):
.................................................................
Vârsta aproximativã: .............. Sexul: ......................
Locul recoltãrii:
.................................................................
Data recoltãrii: ................................................
Metoda de recoltare: ............................................
Autorizaţia de vânãtoare nr. ......, emisã de ....... în data de ......, valabilã pânã la data de .......................................... .
Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. .........., emisã de ....... în data de ......, valabilã pânã la data de ......................
Numãrul crotaliului aplicat exemplarului recoltat:
...............................................................
Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C.:
...............................................................
Destinaţia trofeelor şi a pãrţilor din corp (carne) dupã recoltare:
...............................................................
MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
În interesul protejãrii faunei şi florei sãlbatice, precum şi al conservãrii habitatelor naturale
Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pãdurilor, pescãriilor, apelor şi altor bunuri
În interesul sãnãtãţii şi al securitãţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de naturã socialã ori economicã, şi pentru consecinţe benefice de importanţã fundamentalã pentru mediu
În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manierã selectivã şi într-o mãsurã limitatã, prinderea sau deţinerea unui numãr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã
(Ataşaţi documentele care sã justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogãrii.)

Data ...................... Semnãtura ........................

_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016