Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.088 din 29 iunie 2017 privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2017-2018
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.088 din 29 iunie 2017  privind acordarea burselor Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.088 din 29 iunie 2017 privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 855 din 30 octombrie 2017
    În baza art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu“ de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
    ministrul afacerilor externe şi ministrul educaţiei naţionale emit următorul ordin:
    ART. 1
    Numărul minim de burse „Eugen Ionescu“ de studii universitare de doctorat şi de cercetare ce vor fi acordate în anul universitar 2017-2018 de către Agenţia Universitară a Francofoniei, din plata contribuţiei voluntare anuale a României, este stabilit la 40.

    ART. 2
    Domeniile de cercetare sunt următoarele: Administrarea afacerilor; Agronomie; Antropologie; Arheologie; Arhitectură; Arte plastice şi decorative; Asistenţă socială; Astronomie; Biologie; Biotehnologii; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Chimie; Cinematografie şi media; Comerţ; Contabilitate; Criminologie; Demografie; Drept; Ecologie; Economie; Economie şi Afaceri internaţionale; Educaţie fizică şi sport; Farmacie; Filologie; Filosofie; Finanţe; Fizică; Geografie; Geologie; Hidrologie; Horticultură; Informatică; Informatică economică; Ingineria autovehiculelor; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Ingineria produselor alimentare; Ingineria sistemelor; Ingineria transporturilor; Inginerie aerospaţială; Inginerie chimică; Inginerie civilă; Inginerie electrică; Inginerie electronică şi telecomunicaţii; Inginerie energetică; Inginerie forestieră; Inginerie industrială; Inginerie mecanică; Inginerie şi management; Istorie; Management; Marketing; Matematică; Mecatronică şi Robotică; Medicină; Medicină dentară; Medicină veterinară; Mine, petrol şi gaze; Muzică; Oceanografie; Ordine publică şi Siguranţă naţională; Planificare teritorială; Psihologie; Relaţii internaţionale şi studii europene; Securitate naţională; Silvicultură; Sociologie; Ştiinţa mediului; Ştiinţe administrative; Ştiinţe ale comunicării; Ştiinţe ale educaţiei; Ştiinţe militare şi informaţii; Ştiinţe politice;Teledetecţie; Urbanism; Zootehnie.

    ART. 3
    (1) Temele de cercetare pentru anul universitar 2017-2018 s-au stabilit prin consultarea instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din România, membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei şi partenere la programul de burse „Eugen Ionescu“, în domeniile menţionate la art. 2 şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) La aceste teme de cercetare se vor adăuga cele propuse de bursierii „Eugen Ionescu“, în funcţie de strategia de cercetare postuniversitară şi de evaluările instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din România partenere la programul de burse „Eugen Ionescu“.

    ART. 4
    Ministerul Afacerilor Externe în cooperare cu Agenţia Universitară a Francofoniei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 6
    Direcţia ONU, instituţii specializate şi francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va aduce la cunoştinţa Agenţiei Universitare a Francofoniei prevederile prezentului ordin.                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Liviu-Marian Pop

    ANEXA

    LISTA DOMENIILOR DE CERCETARE
    1. Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău
    Facultatea de Inginerie - Ingineria mediului înconjurător
    Caracterizarea şi evaluarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice ale materialelor
    Cercetări asupra emisiilor atmosferice
    Cercetări asupra potenţialului energetic al deşeurilor
    Cercetări asupra tratamentului apelor infectate municipale
    Cercetări despre dezinfectarea solului prin purificarea acestuia
    Cercetări despre tratamentul nămolului de epurare
    Evaluarea contaminării solului cu compuşii chimici - metale grele
    Evaluarea ecotoxicităţii şi supravegherea biologică a calităţii apei
    Evaluarea riscurilor produse de activităţile industriale asupra mediului
    Gestiunea integrată a resurselor de apă
    Riscuri asupra mediului introduse de condiţiile meteorologice şi climatice
    Studii asupra transferului şi a bioacumulării metalelor grele şi a izotopilor radioactivi naturali
    Studii avansate asupra electroremedierii şi fitoremedierii solului
    Studii ecotoxice privind substanţele poluante
    Studiu asupra metodelor de evaluare a impactului asupra mediului al planurilor, proiectelor, programelor
    Tehnici avansate pentru tratamentul apei
    Utilizarea SIG-urilor pentru supravegherea factorilor mediului înconjurător
    Utilizarea mijloacelor statice pentru analiza parametrilor mediului
    Utilizarea SIG-urilor şi a teledetecţiei pentru analiza riscurilor hidroclimatice
    Facultatea de Inginerie - Inginerie industrială
    Cercetări asupra calităţii suprafeţelor uzinelor prin diferite procedee şi realizate din aliaje metalice cu utilizare medicală
    Cercetări asupra întoarcerii elastice în cazul pieselor realizate prin modelarea ţolilor metalici de mici grosimi
    Cercetări privind realizarea prin modelarea pieselor utilizând ţoli din aliaje de magneziu

    2. Universitatea Transilvania din Braşov
    Facultatea de Ingineria Lemnului
    Tratamente termice ale lemnului
    Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
    Sisteme de achiziţie ASIC şi FPGA pentru detectorii de particule elementare, în contextul experimentului ATLAS de la CERN
    Achiziţia imaginilor multispectrale utilizând filtre color şi FPGA
    Analiza imaginilor satelitare Sentinel 2
    Analiza imaginilor/texturilor color şi multispectrale
    Morfologie matematică pentru imagini color şi multispectrale
    Facultatea de Inginerie Mecanică/Centrul de cercetare simulare numerică, testări şi mecanica materialelor compozite
    Dezvoltarea de modele analitice şi numerice pentru structuri celulare periodice realizate din materiale compozite termoplastice din PET ranforsat cu PET
    Optimizarea multifuncţională a structurilor sandwich cu miezuri celulare periodice
    Facultatea de Muzică
    Manuscrise muzicale din secolele XVII-XIX din Europa de Est şi Transilvania
    Muzică veche din Transilvania
    Stilistică interpretativă a muzicii baroce
    Facultatea Design de Produs şi Mediu/Sisteme de energii regenerabile şi reciclare
    Materiale zeolitice obţinute din cenuşă de termocentrală - suport pentru oxizi semiconductori (TiO2, ZrO2, SnO2), folosite în adsorbţie şi fotocataliză
    Optimizarea proceselor fotocatalitice de eliminare a poluanţilor din apele uzate
    Separarea principalelor componente din cenuşa de termocentrală în vederea valorificării lor

    3. Academia de Studii Economice din Bucureşti
    Şcoala doctorală de cibernetică economică şi statistică
    Analiza complexităţii dinamice şi rolul său în perfecţionarea modelelor de afaceri
    Dezvoltarea şi aplicarea metodelor de analiză a afacerilor (Business analitic) pentru ameliorarea performanţei firmelor
    Rolul analizei predictive în perfecţionarea metodelor decizionale în cadrul sistemelor economice
    Şcoala doctorală de informatică economică
    Bază de date spaţionale pentru Big data
    Şcoala doctorală de management
    Guvernare integrativă a societăţii în contextul globalizării
    Transparenţa decizională la nivelul colectivităţilor locale
    Şcoala doctorală în economie şi afaceri internaţionale
    Capitalul teritorial şi formarea avantajelor competitive pe canalele de valoare în economia internaţională
    Extensia bilateralismului în comerţul extra-UE: cauze şi consecinţe
    Noile curente ale gândirii şi cercetarea în economia internaţională
    Parteneriatul transatlantic de comerţ şi investiţie: soluţii de analiză a diferenţei comerciale între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană

    4. Institutul Naţional pentru Fizica Materialelor din Bucureşti
    Laboratorul de magnetism şi supraconductivitate
    Investigarea termică complexă şi modelarea termocinetică a efectelor asociate pe compuşi oxidici cu structuri variate
    Magneţi permanenţi pe bază de nitrură de fier cu structură martensitică
    Materiale compozite analizate pe baza teoriei funcţionalei de densitate pentru aplicaţii in spintronică
    Materiale compozite noi pe bază de boruri şi/sau carburi obţinute prin „spark plasma sintering“ şi caracterizarea fizico-chimică a acestora
    Nanostructuri magnetofuncţionale (filme subţiri, multistraturi, nanocompozite, ferofluide): principii fundamentale şi aplicaţii
    Procesarea şi investigarea proprietăţilor termo-fizice a compozitelor metalo-ceramice pentru condiţii extreme
    Proprietăţi magnetice, de transport electric şi termice ale supraconductorilor multigap
    Laboratorul de materiale şi structuri multifuncţionale
    Antene noi de microunde cu rezonatori din materiale dielectrice avansate
    Biosenzori electrochimici nanostructuraţi - dezvoltare şi aplicare
    Caracterizarea feroelectrică, piezoelectrică şi dielectrică a materialelor ceramice
    Caracterizarea nanomaterialelor prin elipsometrie
    Caracterizarea structurii filmelor subţiri epitaxiale prin difracţie de raze X
    Cuplarea stărilor de polarizare în heterostructuri feroelectrice
    Defecte induse de iradiere în detectorii de siliciu pentru acceleratorii de particule
    Dezvoltarea şi caracterizarea unor matrici capabile să adsoarbă poluanţi inorganici
    Diode organice electroluminescente
    Filme subţiri feroelectrice pentru senzori piroelectrici
    Fizica oxizilor pe bază de manganiţi şi a feritelor
    Luminescenţa nanofibrelor polimerice dopate cu coloranţi
    Materiale dielectrice şi metamateriale pentru aplicaţii în microunde şi terahertzi
    Materiale oxidice pentru energie: sinteză, caracterizare, aplicaţii
    Noi materiale feroelectrice şi testarea acestora pentru aplicaţii în conversia energiei solare
    Noi nanocompozite cu activitate antimicrobiană pentru aplicaţii biomedicale
    Prepararea şi caracterizarea de nanostructuri 3D pe bază de oxizi metalici
    Semiconductori oxidici degeneraţi/oxizi amorfi semiconductori
    Senzori biomimetici bazaţi pe tranzistori cu efect de câmp cu canal nanofir
    Sinteza şi caracterizarea nanofirelor oxidice
    Straturi subţiri de biosticlă pentru implanturi endoosoase
    Structuri multistrat feroelectrice pentru creşterea densităţii de memorie
    Studii pentru îmbunătăţirea eficienţei şi stabilităţii celulelor solare perovskitice
    Studiul sistemelor hibride organice-anorganice de tip perovskit pentru celule fotovoltaice
    Tranzistori cu efect de câmp - Tranzistori în strat subţire
    Laboratorul de materie condensată nanoscalată
    Autoasamblare moleculară şi studiul reţelelor organice multifuncţionale
    Heteroepitaxie de materiale cu interacţiune de schimb indirect
    Oxidare selectivă de hidrocarburi aromatice pe catalizatori eterogeni oxizi micşti cu aplicaţii în industria biopolimerilor
    Sisteme nanocompozite pentru aplicaţii fotoelectrocatalitice
    Structuri de memorie din sistemul SiGe pentru aplicaţii spaţiale şi biomedicale
    Structuri fotosensibile în VIS-NIR pe bază de nanocristale din sistemul SiGeSn
    Structuri multistrat cu proprietăţi de memorie pe bază de nanocristale din sistemul SiGe
    Laboratorul de procese optice în materiale nanostructurate
    Elaborarea şi caracterizarea filmelor subţiri de calcogenuri
    Heterostructuri organice pentru aplicaţii fotovoltaice şi optoelectronice
    Sinteza şi proprietăţile luminescente ale nanomaterialelor dopate cu pământuri rare
    Straturi subţiri amorfe: caracterizare, structură
    Laboratorul de structuri atomice şi defecte în materiale avansate
    Caracterizarea la scală nanometrică a materialelor funcţionale avansate: de la 2D la 3D+
    Nanomateriale cu arhitecturi noi: compozite „core-shell“, heterostructuri film-subţire şi nanotuburi coaxiale compozite; preparare şi caracterizare
    Proprietăţi senzitive ale sistemelor binare de oxizi metalici semiconductori de tip „n“ impregnaţi cu semiconductori de tip „p“
    Studiul prin rezonanţă paramagnetică electronică al incorporării şi distribuţiei ionilor dopanţi în nanostructuri de oxizi semiconductori

    5. Universitatea „Spiru Haret“ din Bucureşti
    Facultatea de Inginerie şi Informatică
    Matematici combinatorii şi teoria grafică

    6. Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti
    Şcoala doctorală de drept
    Tematici de drept

    7. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti
    Şcoala doctorală de urbanism
    Abordări actuale în domeniul Arhitecturii şi Urbanismului din perspectiva dimensiunii psihosociale
    Abordări metodologice şi de cercetare ştiinţifică la nivelul fenomenului şi a formei urbane
    Analiza dinamicii relaţiei dintre sistemele de aşezări şi sistemele în regim natural prin prisma repercusiunilor asupra planificării spaţiale
    Aplicaţii ale metodelor statistice şi geostatistice în cercetarea sistemelor teritoriale
    Arhitectura deltaică sustenabilă în context urbanistic
    Coeziunea social-culturală şi interconectivitatea în teritoriu
    Criterii şi indicatori ai planificării spaţiale durabile din punct de vedere economic, social, ecologic şi cultural
    Dezvoltare durabilă şi peisajul natural, antropic şi cultural
    Dezvoltarea durabilă a zonelor umede
    Ecologia sistemelor teritoriale (inclusiv a celor urbane)
    Evoluţii interconectate între morfologiile urbane şi teritoriale şi evoluţii ale politicilor teritoriale
    Expansiune/Periferii urbane/Shrinking Cities vs. creştere urbană inteligentă şi dezvoltare inovativă
    Implementarea politicilor urbane şi teritoriale în contextul actual european
    Integrarea temporală în dezvoltarea urbană durabilă
    Metode, metodologii şi principii de proiectare durabilă în urbanism şi peisagistică
    Micro-Macro urban landscapes, vulnerabilitate urbană şi rezilienţă în spaţii intermediare şi peisaje vide
    Modele ecologice ale organizării structural-funcţionale a aşezărilor umane: structură (componente - relaţii) şi funcţii, cu accent asupra implicaţiilor în planificarea spaţială
    Morfologia urbană şi dezvoltarea creativă a oraşelor. Rolul inovativ al formei urbane. Interacţiune şi coparticipare în crearea formei urbane
    Morfologii urbane în contexte interculturale
    "Operaţiuni urbane în dezvoltare urbană. Coeziunea social-culturală şi interconectivitatea în teritoriu"

    Oraşe verzi
    Raporturi temporale şi spaţiale între ideile teoriilor urbanistice şi manifestarea acestora în practica de urbanism
    Revalorificarea şi protecţia patrimoniului (urban/rural, cultural, natural şi construit) ca proces de planificare
    Risc şi vulnerabilitate în urbanism, peisagistică şi planificare teritorială
    Studiul vieţii urbane - perspective de viitor
    Sustenabilitatea în proiectarea şi planificarea peisajului urban
    Viaţa urbană - element de referinţă în cercetarea urbanistică
    Vocaţia publică a spaţiului urban la scara oraşului şi la nivel teritorial

    8. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti
    Biotehnologie
    Ambalarea în atmosfera modificată pasiv a fructelor de pădure pentru prelungirea valabilităţii la depozitarea în stare refrigerată
    Studii moleculare asupra biodiversităţii drojdiilor si fungilor filamentoşi
    Testarea tratamentelor bazate pe LED şi extracte vegetale în combaterea bolilor şi dăunătorilor la plantele horticole
    Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere/Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale
    Alimentaţia animalelor
    Ameliorarea animalelor
    Biologia, patologia şi biotehnologii de reproducţie
    Tehnologia creşterii bovinelor
    Tehnologia creşterii cabalinelor
    Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor
    Tehnologia creşterii păsărilor
    Horticultură
    Arboricultură de fructe

    9. Universitatea Politehnică din Bucureşti
    Şcoala Doctorală a Facultăţii de Inginerie Electrică
    Controlere DSP utilizate în acţionări electrice
    Controlul mişcării
    Efecte piezolelectrice, magnetostrictive - modelare.
    Evaluarea deteriorării clasei de exactitate echivalente în sistemele de măsurare cu rate de raportare heterogene şi algoritmi standard de compresie a datelor
    Identificarea fenomenului fizic care determină comportarea neliniară a rezonatoarelor de putere cu unde acustice de volum fabricate cu AlN
    Îmbătrânirea uleiurilor transformatoarelor electrice sub acţiunea câmpului electric ionizat
    Conectarea paralelă a celulelor de comutaţie într-un variator de tensiune alternativă pentru a creşte calitatea formelor de undă şi calitatea energiei electrice
    Magnetic drug targeting - modelare
    Metoda nouă de integrare numerică a ecuaţiilor circuitelor dinamice neliniare
    Metode de extindere a sincronizării PTP la sistemele CAN BUS
    Modelarea şi comanda redresoarelor multicelulare unidirecţionale dublu-boost (Power Factor Correction) pentru aplicaţii de joasă tensiune (aeronautică, eoliene etc.)
    Noi indicatori de calitate ai energiei electrice în microreţele şi metode de evaluare asociate: rata de variaţie a frecvenţei
    Optimizare structurală, constructală în sisteme cu fluxuri şi gradienţi conjugaţi - modelare
    Reţea flexibilă de monitorizare sincronă cu PTP (Precision Time Protocol) a staţiilor de transformare din sistemul energetic
    Sinteză asupra invertoarelor multicelulare serie/paralel pentru aplicaţii de joasă şi medie tensiune (acţionări electrice, conectare la reţea etc.)
    Tehnici de bioimpedanţă - modelare
    Şcoala Doctorală a Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
    Modelarea şi optimizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia termică în motoare Ericsson
    Prognoza pe termen scurt şi mediu prin metode locale şi satelitare a energiei solare incidente şi a performanţelor sistemelor fototermice şi fotovoltaice
    Sisteme termice solare integrate în clădiri
    Şcoala Doctorală a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate
    Simularea amplificării în ghidurile optice de undă
    Spectroscopia optică a plasmelor de ablaţie

    10. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
    Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
    Studii pentru perfecţionarea prevederilor Eurocodului 8 şi a valorilor parametrilor naţionali
    Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor
    Confortul termic al ocupanţilor şi distribuţia aerului la interior
    Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
    Analiza vulnerabilităţii la seism a construcţiilor tradiţionale cu structură din lemn şi umplutură din zidărie sau chirpici
    Răspunsul seismic al terenului înainte, în timpul şi după un cutremur de mare magnitudine
    Studiu pentru o mai bună calibrare a coeficienţilor de comportare din Eurocodul 8, pentru diferite tipuri de structuri
    Variabilitatea parametrilor mişcării seismice a terenului (analiză statistică şi modelare probabilistă)

    11. Universitatea din Bucureşti
    Facultatea de Chimie
    Electrozi nanostructuri pentru detectarea speciilor de interes biologic (biocapturi)
    Nanomagneţi moleculari
    Nanomateriale: sinteză şi activitate catalitică
    Polimeri de coordonare
    Senzori imuni pentru analiza toxinelor
    Valorizarea biomasei pentru sinteza produselor chimice
    Facultatea de Drept
    Pluralismul juridic şi postmodernitatea
    Protecţia drepturilor fundamentale şi globalizarea
    Transplanturi juridice şi contextul cultural
    Tranziţii democratice de-a lungul secolelor
    Facultatea de Filosofie
    Controverse contemporane asupra ideii de dreptate socială
    Gestiunea eticii în organizaţii
    Spirit, cunoştinţă şi conştiinţă
    Facultatea de Istorie
    Istoria artei: arte tradiţionale, moderne şi contemporane
    Relaţii internaţionale în secolul al XX-lea: evoluţii economice şi de securitate
    Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
    Dezvoltarea ştiinţelor comunicării în epoca contemporană
    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
    Pedagogia învăţământului superior, dezvoltarea şi evoluţia în cariera universitară
    Politici educaţionale în domeniul formării şi dezvoltării personalului didactic
    Facultatea de Ştiinţe Politice
    Cultura politică şi dezvoltare
    Francofonie politică şi relaţii internaţionale
    Regimuri politice comparate
    Şcoala doctorală francofonă în ştiinţe sociale
    Antropologie
    Istorie
    Sociologie
    Ştiinţe politice
    Studii culturale

    12. Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
    Facultatea de Matematică şi Informatică
    Analiză nonlineară şi ecuaţii diferenţiale

    13. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
    Şcoala doctorală în arte vizuale
    Artă şi societate în contemporaneitate
    Arte vizuale şi interculturalitate
    Cercetări asupra curentelor artistice
    Cercetări asupra reprezentării figurii umane în artele vizuale
    Corp şi corporalitate în artele vizuale
    Creativitate în artele aplicate
    Figură şi figurativ în artele vizuale
    Intervenţii ale artiştilor vizuali în spaţii de cult
    Management şi comunicare în artele vizuale
    Media tradiţionale şi noile media în artele vizuale
    Mitologie şi arte vizuale
    Modele de reprezentare şi construcţie simbolică a spaţiului în artele vizuale
    Peisajul în artele vizuale
    Pictură şi cotidian
    Pictură şi fotografie
    Real, realitate, imagine, imaginar în artele vizuale
    Tehnici şi tehnologii în artele vizuale

    14. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
    Centrul de cercetare MEDFUTURE
    Metabolomică
    Patologie experimentală
    Proteomică
    Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcţională, Biomedicină şi Medicină Translaţională
    Genomică
    Biomedicină
    Medicină translaţională
    Farmacie
    Cercetare fundamentală/experimentală
    Compuşi terapeutici naturali
    Dezvoltare de noi compuşi terapeutici
    Nanomedicină
    Terapii combinate
    Medicină
    Cercetare fundamentală/experimentală
    Chirurgie şi domenii conexe (ATI)
    Dezvoltare de biomarkeri şi biopredictori
    Imagistică
    Medicină clinică
    Nanomedicină
    Sănătate publică; psihologie medicală; domenii conexe medicinei; ştiinţe sociale
    Medicină dentară
    Cercetare fundamentală/experimentală
    Chirurgie şi domenii conexe (ATI)
    Nanomedicină

    15. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
    Calitatea aerului
    Calitatea aerului în Transilvania
    Centrul de Cercetări Agrosilvice pentru Asigurarea Calităţii Vieţii şi Protecţiei Mediului Înconjurător
    Controlul patogenilor şi dăunătorilor resurselor vegetale şi forestiere
    Centrul de Cercetare în Patologie Comparată şi Experimentală
    Utilizarea unor modele experimentale animale pentru testarea eficienţei unor compuşi naturali în terapia afecţiunilor metabolice cronice
    Facultatea de Horticultură
    Aplicaţii matematice şi informatice în ştiinţele agricole
    Biofizică
    Biotehnologii vegetale
    Cadastru şi geodezie
    Economie şi dezvoltare rurală; Management şi marketing în agricultură
    Floricultură, arboricultură şi arhitectura peisajului
    Genetica şi ameliorarea plantelor
    Îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
    Legumicultură
    Pomicultură
    Silvicultură
    Viticultură şi oenologie
    Facultatea de Medicină Veterinară
    Animalele sălbatice ca sursă de infecţie în zone tropicale
    Diversitatea şi ecologia vectorilor şi bolilor vectoriale în zone tropicale
    Nematodoze respiratorii şi vasculare la animale de companie
    Facultatea de Ştiinţă şi Tehnologia Alimentelor
    Aplicaţii ale cromatografiei de lichide de înaltӑ performanţӑ în controlul calitӑţii produselor alimentare orientate în direcţia determinӑrii conţinutului de carotenoide şi de glucide
    Cercetӑri asupra glucidelor din produse naturale: metabolism, fiziologie, stocare, aplicaţii în industria alimentară
    Glucide şi carotenoide în extracte din fructe: proprietăţi, aspecte nutriţionale, aplicaţii in industria alimentară
    Hidroliza enzimaticӑ a amidonului
    Caracterizarea uleiurilor volatile şi aplicaţiile acestora în industria alimentară
    Cercetări privind îmbogăţirea în nutrienţi a băuturilor fermentate pe bază de cereale
    Optimizarea bioprocesării băuturilor fermentate pe bază de matrici vegetale
    Dezvoltarea şi caracterizarea reologică avansată a unor noi structuri lipidice de tipul oleogelurilor cu aplicabilitate în industria alimentară
    Institutul de Ştiinţele Vieţii
    Aplicaţii ale ion-cromatografiei în controlul calităţii apei utilizate în procesul tehnologic de fabricare a băuturilor răcoritoare
    Aplicaţii ale ion-cromatografiei în controlul poluării apelor de suprafaţă
    Institutul de Ştiinţele Vieţii, Unitate de Cercetare şi Dezvoltare Ştiinţifică CDS Fitochimie
    Utilizarea spectrometriei în Infraroşu pentru identificarea de molecule biomarker implicate în patologie vegetală
    Laborator de controlul calităţii mediului înconjurător şi protecţia plantelor
    Calitatea resurselor de aer, apă şi sol

    16. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
    Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
    Arhitectura şi urbanismul în secolul XX - Istorie şi teorie
    Aspecte ale lizibilităţii spaţiului construit
    Investigarea şi înţelegerea modului de devenire a spaţiului urban
    Istoria arhitecturii
    Istoria spaţiului construit urban
    Modalităţi de apreciere a calităţii spaţiului construit: de la clădire la oraş şi teritoriu
    Facultatea de Construcţii
    Calcul avansat al structurilor din oţel sau mixte oţel-beton
    Clădiri de înaltă performanţă energetică
    Eficienţa energetică a clădirilor
    Evaluarea higrotermică a elementelor anvelopei clădirii
    Modelarea numerică a transferului de căldură şi masă
    Studiul punţilor termice la clădiri
    Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
    Analiza, filtrarea şi clasificarea imaginilor SAR
    Caracterizarea canalului radio spaţial în banda de 40 GHz (în cadrul experimentului Alphasat)
    Comanda în fază a diagramei de radiaţie a antenei microstrip conectate la NI USRP, funcţionând în standardul IEEE 802.11
    Ecuaţii cu derivate parţiale şi ecuaţii nonlocale pentru procesare de imagini
    Identificarea automată a sentimentelor exprimate în texte în limba franceză.
    Metode de separare oarbă a surselor
    Prelucrarea statistică a semnalelor
    Proiectarea unui sistem dubla banda de antene microstrip cu opt sectoare funcţionând în 2,4 GHz şi 5 GHz
    Recunoaşterea automată a emoţiilor din semnalul vocal.
    Recunoaşterea automată a vorbitorilor de limbă franceză folosind reţele neuronale
    Tehnici de criptare şi de marcare transparentă
    Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului
    Materiale compozite de tip metal-ceramic obţinute prin măcinare mecanică şi sinterizare în plasmă
    Materiale magnetice moi performante obţinute prin mecanosinteză şi sinterizare în plasmă
    Pulberi magnetice pseudo „core-shell“ de tipul metal-ferită
    Pulberi şi compacte magnetice moi nanostructurate de tip metal-ferită obţinute prin măcinare mecanică şi sinterizare în plasmă
    Facultatea de Inginerie Electrică
    Tehnologii şi echipamente pentru separarea electrostatică a materialelor granulare micronizate

    17. Universitatea „Ovidius“ din Constanţa
    Facultatea de Construcţii
    Riscul la inundaţii
    Studiul impactului încălzirii globale asupra bilanţului hidrologic al lacurilor litorale
    Facultatea de Farmacie
    Determinarea capacităţii antioxidante a produselor pe bază de plante, prin metoda DPPH
    Determinarea capacităţii antioxidante totale a unor extracte şi produse naturale sau de sinteză utilizând metoda fotochemiluminescenţei
    Determinarea conţinutului de biometale şi metale grele din extracte şi produse de origine naturală sau de sinteză prin metoda spectrometrie de absorbţie atomică
    Evaluarea calităţii prin metode necompendiale a excipienţilor coprocesaţi folosiţi la obţinerea comprimatelor orodispersabile
    Facultatea de Litere
    Analiza discursurilor universitare (tipuri de corpus, implicaţii practice)
    Discursurile profesionale (noi perspective, noi instrumente de analiză)
    Plurilingvism şi interculturalitate. Implicaţii societale, etice şi profesionale
    Facultatea de Matematică şi Informatică
    Sisteme haptice cu autoreglare folosite în educaţie medicală
    Facultatea de Medicină
    Caracteristici imunohistochimice în atrofia de prostată
    Metode neconvenţionale de combatere a infecţiilor nosocomiale
    Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice
    Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole
    Diversitatea şi distribuţia reptilelor în România
    Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie
    Adsorbanţi naturali pentru depoluarea suprafeţelor poluate cu produse petroliere
    Modelarea moleculară a biomaterialelor
    Modelarea moleculară a materialelor pentru celule solare sensibilizate cu pigmenţi
    Straturi subţiri obţinute prin metode de depuneri în vid cu aplicaţii în nanotehnologii
    Facultatea de Teologie
    Monahismul răsăritean şi apusean într-o Europă unită. Modele de cultură şi spiritualitate.

    18. Universitatea din Craiova
    Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
    Inteligenţa de calcul distribuit
    Logistica sistemelor de fabricaţie
    Metode de planificare a traiectoriilor în robotica mobilă
    Metode de urmărire a traiectoriilor în robotica mobilă
    Modelizarea formală a proceselor de afaceri
    Negocierea automată
    Ontologiile în negociere
    Optimizări funcţionale în sistemele flexibile de fabricaţie
    Servicii de raţionament
    Sisteme multiagent pentru probleme complexe
    Structuri mecatronice evoluate destinate serviciilor
    Structuri robotice mobile cu funcţii de manipulare
    Facultatea de Drept
    Drept civil
    Drept constituţional
    Drepturile omului
    Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
    Posibilităţi şi dificultăţi în detectarea ingineriilor financiare care se pot manifesta în contabilitate
    Strategia, dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea socială a întreprinderii
    Analiza, sinteza şi utilizarea informaţiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în cadrul entităţilor economice
    Asistenţa socială în România în contextul integrării în Uniunea Europeană
    Audit social
    De la legea entropiei la teoria haosului şi percepţia lor economică cu ajutorul informaţiei contabile
    Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe la nivelul firmei
    Identificarea, analiza, interpretarea şi gestionarea într-o viziune integratoare a elementelor care definesc mediul intern şi extern al firmei şi care condiţionează performanţa acesteia
    Management intercultural
    Management public
    Management strategic
    Managementul internaţional al resurselor umane
    Managementul proiectelor
    Managementul riscului
    Managementul strategic al polilor de competitivitate
    Optimizarea managementului financiar-bancar prin intermediul securitizării activelor
    Politica fiscală în România în perspectiva adaptării monedei unice europene. Studiu comparativ
    Responsabilitatea socială a întreprinderilor
    Rolul informaţiei contabile în definirea strategiilor şi politicilor de gestiune a riscurilor şi incertitudinilor la nivelul firmei
    Rolul investiţiilor străine directe în România
    Stabilitatea financiară în condiţiile descentralizării în Uniunea Europeană
    Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului
    Facultatea de Litere
    Analiza discursurilor politice
    Limbajul degustării (Studiu bilingv: franceză-engleză)
    Limbajul fotbalului (Studiu bilingv: franceză-engleză)
    Limbajul medical (Studiu bilingv: franceză-engleză)
    Semiolingvistica titlului jurnalistic
    Semiologia glumei
    Facultatea de Ştiinţe
    Probleme de comportament asimptotic pentru EDP
    1. Fenomene neliniare în fizica atmosferică
    Probleme de teoria controlului
    Facultatea de Ştiinţe Sociale
    Cultura de clasă şi diferenţele socioculturale. Sociologia migraţiei:
    Culturile naţionale şi procesele globale
    Efectele procesului de migraţie asupra comunităţilor din ţările de reşedinţă
    Fluxul migraţiei în lumea contemporană. Studiu de caz;
    "Sociologia culturii:
    Cultura urbană şi cultura rurală"
    19. Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi
    Facultatea de Automatică, Informatică şi Electronică
    Electrochimie şi metode electrochimice.
    Electronică şi diagnosticarea semnalului
    Inginerie electrică - comenzi electrice; optimizarea comenzilor electrice; sisteme intergrate ale comenzilor electrice; controlul inteligent al comenzilor electrice, vehicule electrice; sisteme de conversie statică a energiei electrice; convertor de ameliorare a calităţii energiei electrice; transformarea energiei electrice; sisteme hibride de putere cu surse de energie regenerabile
    Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
    Afaceri
    Economie
    Modele de decizii economice
    Politici macroeconomice - riscuri, analize critice, factori de influenţă.
    Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial - perspective manageriale şi politici economice
    Strategii externe ale întreprinderilor
    Facultatea de Farmacie
    Analiza homeopatiei
    Sănătate şi farmacie: conceperea metodelor de tratare a imaginilor medicale pentru investigarea şi diagnosticul leziunilor şi a modificărilor patologice ale creierului;
    Studiul plantelor medicinale utilizate în medicina populară; tincturi şi extracte în practica farmaceutică
    Vitamine naturale - extracţie şi analiză
    Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie
    Antropologie
    Arheologie
    Filosofie
    Istoria artei
    Istoria culturii
    Istoria mentalităţilor
    Istoria religiilor
    Istorie
    Sociologie
    Teorii filosofice şi impactul asupra realităţii
    Facultatea de Litere
    Analiza discursului în sfera publică şi analiza discursului contemporan: discurs politic, filosofic, mediatic, de specialitate, ştiinţific, al afacerilor, academic
    Argumentare
    Comunicare profesională şi de afaceri
    Comunicare
    Cultura francofonă
    Interculturalitate
    Limba franceză
    Limbi de specialitate
    Limbi moderne
    Lingvistică
    Literatură şi discurs
    Noua retorică
    Retorică
    Semiotică generală şi semiotică lingvistică
    Stilistică
    Tendinţe actuale în teatrul contemporan
    Teorie, istorie şi critică literară
    Terminologie
    Tipologia textului
    Traducere
    Utilizarea tehnologiei multimedia în procesul de învăţământ: învăţarea şi predarea limbilor străine
    Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociale
    Amenajarea teritoriului. Turism şi dezvoltarea teritoriului
    Facultatea de Ştiinţele Alimentaţiei
    Acvacultura
    Biotehnologii pentru industria alimentară
    Controlul şi expertiza produselor alimentare
    Ecologie şi protecţia mediului
    Ingineria produselor alimentare
    Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
    Pescuit şi industrializarea peştelui
    Facultatea de Ştiinţele Mediului
    Biotratare, bioepurare şi biovalorificare a deşeurilor.
    Chimie: chimia solidelor şi a materialelor; chimia fizică a proceselor în sistemele heterogene; chimia mediului
    Degradarea materialelor: studierea coroziunii şi protecţiei suprafeţelor materialelor metalice, compozitelor şi a biomaterialelor electrochimice; caracterizarea mecanismelor de coroziune, biocoroziune şi tribocoroziune ale aliajelor; inhibitori de coroziune pe bază de extracte din plante, în contextul dezvoltării durabile
    Spectroscopie
    Ştiinţa şi ingineria materialelor
    Facultatea de Inginerie
    Inginerie industrială
    Inginerie mecanică
    Inginerie şi materiale de prelucrare; nanomateriale şi nanotehnologii

    20. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
    Facultatea de Biologie
    Arheozoologie şi arheobotanică: Neolitic, Epoca Bronzului, Epoca Fierului, Antichitate, Evul Mediu
    Efecte antimicrobiene ale unor compuşi naturali sau de sinteză
    Efectul extractelor vegetale tradiţionale la modele de şobolani cu anxietate/depresie/autism sau schizofrenie
    Evaluarea efectelor antioxidante şi neuroprotectoare ale extractelor din plante pe modele experimentale animale ale maladiilor Alzheimer şi Parkinson
    Studii ecotoxicologice şi comportamentale privind specia Danio rerio (Hamilton, 1822), în cazul intoxicării cu metale grele
    Facultatea de Chimie
    Cianuri şi cianogeni: metode spectrofometrice şi fluorimetrice
    Compuşi coordinativi cu proprietăţi specifice
    Interacţiunea enzimelor cu substanţe sau ioni toxici. Metode spectrofotometrice, turbidimetrice sau fluorimetrice
    Interacţiuni noncovalente în sisteme supramoleculare
    Metode de screening al aminoacizilor, proteinelor sau enzimelor
    Modificări conformaţionale ale peptidelor sub acţiunea metalelor grele
    Nanomateriale magnetice cu aplicaţii diverse
    Oxizi polimetalici cu potenţiale utilizări în protecţia mediului
    Sinteza şi caracterizarea oxizilor cu structură perovskitică cu proprietăţi magnetorezistive
    Studii computaţionale pe complecşi ai metalelor tranziţionale
    Facultatea de Drept
    Abordare interdisciplinară în domeniul drepturilor copilului: protecţie, prestare şi participare
    Consacrarea şi garantarea proprietăţii
    Criza migraţiei în Uniunea Europeană: între drept, politică şi economie
    Culturemul juridic în spaţiul francofon şi românesc
    Dreptul comerţului electronic internaţional
    Evoluţia libertăţii testamentare în sistemul de drept continental
    Instituţia familiei în contextul schimbărilor socioeconomice
    Plurilingvismul şi traducerile juridice în cadrul uniformizării dreptului european
    Posibilităţi de reconceptualizare a celor patru libertăţi de circulaţie în contextul actual al Uniunii Europene
    Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin normele dreptului penal
    Raporturi de muncă şi securitate socială
    Separaţia şi echilibrul puterilor în stat
    Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
    Antreprenoriatul şi inovarea - noi provocări manageriale
    Antreprenorul şi strategia: eforturi şi efecte
    BRICS: dezvoltare economică şi oportunităţi sociale
    Capitalul uman - factor-cheie al avantajului competitiv
    China, UE şi regiunea MAGREB: realităţi şi perspective privind comerţul, investiţiile străine directe (ISD) şi dezvoltarea economică
    Comunicarea responsabilităţilor şi drepturilor angajaţilor: un mandat modern de management al relaţiilor de muncă
    Contingenţa în contabilitate
    Contribuţii la crearea strategiei competitive în firmele de servicii
    Convergenţa versus divergenţa intra-UE. Dinamica transformărilor structurale în Europa Centrală şi de Est
    Crearea, implementarea şi gestionarea eficientă a practicilor de formare şi de dezvoltare a angajaţilor
    Dificultăţi şi aproximări în traducerea din engleză a IFRS
    Dinamica relaţiei dintre intrările şi ieşirile de ISD în şi din ţările emergente
    Efectele de spillover ale ieşirilor de ISD asupra ţărilor de origine. Studiu de caz
    Eficacitatea sindicatelor în cadrul organizaţiei
    Evaluarea performantei entităţilor din sectorul public cu ajutorul instrumentelor de control al gestiunii
    Evoluţii în relaţia contabilitate-fiscalitate pentru ţările în curs de dezvoltare
    Factori de influenţă în dezvoltarea profesiei contabile
    Impactul globalizării financiare asupra normalizării contabile din ţările emergente
    Impactul IFRS asupra indicatorilor financiari ai firmelor cotate în ţări emergente
    Impactul intrărilor şi ieşirilor de ISD asupra investiţiilor autohtone. Studiu de caz
    Învăţarea la locul de muncă: Strategii pentru practici eficiente
    Migraţie şi dezvoltare economică în Africa
    Modelul centru - periferie în dezvoltarea Europei. Cazul periferalităţii estice a UE
    Munca şi recompensele - Strategii de creştere a angajamentului angajaţilor
    Noi abordări în relaţia turism - dezvoltare regională. Competitivitate vs. Durabilitate
    Noul unionism: angajamentul angajaţilor în organizaţiile în schimbare
    Perspective privind evoluţia intrărilor şi ieşirilor de ISD în şi din ţările BRICS
    Piaţa muncii din UE în contextul schimbărilor economice, sociale şi politice de la nivel global şi regional
    Practici de management al resurselor umane şi performanţa în afacerile publice
    Prudenţă vs neutralitate în contabilitate
    Relaţiile cu partenerii strategici în antreprenoriat
    Retenţia angajaţilor şi managementul resurselor umane
    Rezilienţă şi dezvoltare durabilă. Integrarea rezilienţei în teoria creşterii şi dezvoltării
    Rolul activităţilor de management al performanţei în îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor angajaţilor
    Sărăcie şi prosperitate în Africa: priorităţi, strategii şi perspective
    Singularitate tehnologică in contabilitatea digitală
    Tendinţe de evoluţie a investiţiilor străine directe în regiunea MAGREB
    Un model de asimilare a tehnologiilor calme în întreprindere modernă.
    Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Socio-Politice
    Contribuţii paradigmatice la problema răului, în filosofia medievală a secolului XIII
    Criza valorilor
    Cultură şi civilizaţie
    De la logica filosofică la logica filosofiei
    Dinamica relaţiilor internaţionale în secolul XXI
    Egalitatea de gen în ştiinţă
    Evaluarea programelor şi serviciilor din domeniul social, educaţional şi de sănătate publică
    Filosofii ale identităţii şi ale diferenţei
    Gestualitatea ca formă a expresivităţii discursive
    Ideologii politice contemporane
    In(toleranţa) alterităţii religioase
    Instituţiile şi procedurile de elaborare a politicilor Uniunii Europene
    Limbajul uman de la natură la cultură
    Metafizică analitică şi hermeneutică
    Noi experienţe ale gândirii în filosofia contemporană
    O formă specială a discursului oratoric: dezbaterile politice
    Obiectivitate şi subiectivitate în ştiinţa politică
    Omul şi provocările globale
    Probleme fundamentale în filosofia morală
    Psihosociologia comunităţii şi a familiei. Construcţia socială a identităţii
    Putere şi magie în lumea contemporană
    Secularizarea/Fundamentalismul religios
    Sisteme şi regimuri politice
    Sociologia elitelor
    Sociologie juridică
    Ştiinţa politică şi teoria cunoaşterii
    Stil şi expresivitate în construcţia discursului oratoric
    Teologie şi filosofie primă în secolul XX
    Valori etice, alegere şi acţiune
    Facultatea de Fizică
    Aplicaţii în medicină ale descărcărilor cu barieră dielectrică
    Cercetări aprofundate asupra comunicării şi învăţământului de fizică
    Efecte de interacţiune în sisteme de nanoparticule magnetice
    Filme subţiri nanostructurate pentru aplicaţii tehnologice
    Histerezis în compuşi foto-comutabili
    Metode de spectroscopie laser de măsurare a evoluţiei spaţiotemporale a parametrilor (densitate, temperatură, viteză) speciilor atomice în faza gazoasă în volumul plasmelor pulsate
    Modificări ale suprafeţelor oxidice induse de bombardament ionic în plasmă
    Nanoparticule magnetice pentru aplicaţii în biomedicină
    Optica, fotonică şi optoelectronică
    Procese fizico-chimice în reactori cu plasmă la presiune atmosferică
    Reacţii de polimerizare în plasma la presiune atmosferică
    Semiconductori magnetici
    Teorii gauge generalizate ale gravitaţiei şi surselor sale materiale
    Facultatea de Geografie şi Geologie
    Bazine de culisaj (pull-apart): geneză şi sedimentare
    Chimismul apelor subterane
    Dinamica actuală a peisajelor montane
    Dinamica spaţiilor rurale actuale
    Efectele globalizării asupra organizărilor regionale
    Evaporarea, precipitaţiile şi procesul de scurgere
    Geneza şi structura bazinelor de foreland. Studiu de caz - bazinele de foreland ale Carpaţilor Orientali
    Geochimia metalelor rare
    Geochimia rocilor endogene
    Geochimia şi poluarea solurilor
    Geochimia zăcămintelor de minereuri
    Geografia muncii
    Geografia populaţiei
    Geologia, petrochimia, sedimentologia şi litostratigrafia depozitelor de fliş şi molasă din Carpaţii Orientali
    Globalizare/Europenizare: efectele acestora asupra sistemelor urbane
    Metalogenia hidrotermală
    Modificările învelişului de soluri şi efectele sale asupra dezvoltării durabile
    Organizare şi amenajare teritorială
    Petrologia rocilor cristale planetare
    Populaţii şi teritorii
    Reziduurile miniere. Proprietăţi fizico-chimice şi riscuri de mediu
    Riscuri naturale şi tehnologice
    Schimbările climatice şi implicaţii lor socioeconomice
    Studii comparative de geografie economică (industrie, agricultură, transport, comerţ, turism)
    Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor
    Turism şi dezvoltare durabilă
    Utilizarea tehnicilor SIG în analizarea dinamicii peisajelor rurale
    Facultatea de Informatică
    Algoritmi genetici
    Algoritmul EM şi aplicaţiile sale în bioinformatică
    Clasificarea nonsupervizată
    Criptografie şi securitatea informaţiei
    Folosirea diversificării în căutarea de imagini
    Metode neclasice de optimizare (meta-euristice)
    Proprietăţi structurale ale grafurilor utilizate în teoria argumentării
    Protocoalelor de securitate. Specificare şi verificare
    Reţele genetice de regularizare
    Secvenţializare de generaţie nouă: algoritmi, implementări şi aplicaţii
    Segmentări spaţio-temporale în texte
    Semantici formale executabile pentru limbajele de programare
    Sincronizări la nivelurile subsintactic, sintactic şi de discurs în analiza limbajului
    Text-mining pentru publicaţii biomedicale
    Facultatea de Istorie
    Istoria Antichităţii greco-romane
    Istoria comunismului şi postcomunismului
    Istoria creştinismului timpuriu
    Istoria medievală şi premodernă a Ţărilor Române şi a sud-estului european
    Istoria mentalităţilor în perioada medievală
    Istoria relaţiilor internaţionale în sec. XIX-XX
    Istoria secolului XX şi a celor două războaie mondiale în sud-estul Europei
    Preistoria sud-estului european
    Facultatea de Litere
    Studii francofone: Literatura română de expresie franceză, Literatura elveţiană romandă, Literatura belgiană de limbă franceză, Studii canadiene şi quebecoaze, Dinamica identităţii în spaţiul francofon
    Didactica limbii franceze şi educaţie interculturală
    Istoria mentalităţilor şi a ideilor
    Lingvistică, pragmatică, semiotică generală
    Literatură comparată: domeniul franco-român, spaţiul francofon
    Literatura franceză - toate perioadele, abordare din perspectivă istorică sau a poeticii genurilor
    Poetică, naratologie, semiotică literară
    Studii culturale
    Teatrologie, semiologie a spectacolului
    Terminologie religioasă
    Traductologie, terminologie
    Vin şi cultură
    Facultatea de Matematică/Şcoala doctorală de matematică
    Algebră
    Analiză matematică
    Geometrie
    Matematici aplicate: Ecuaţii cu derivate parţiale, Teoria controlului, Analiza stocastică, Optimizare etc.
    Facultatea de Psihologie şi de Ştiinţele Educaţiei
    Analiza factorilor bio-psiho-sociali determinanţi ai stării de sănătate (Interdependenţa psihic-somatic-social în determinarea stării de sănătate
    Analiza politicilor educaţionale
    Cercetare şi intervenţie în cuplu şi familie
    Educaţie interculturală
    Intervenţii educaţionale pentru promovarea talentelor
    Motivaţia elevilor şi performanţa academică
    Orientări şi strategii în educaţia pentru diversitate
    Persistenţa motivaţională şi aderenţa la tratament medical în boli cronice
    Psihoterapie, sugestibilitate şi hipnoză

    21. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi
    Facultatea de Bioinginerie Medicală
    Biomateriale si culturi celulare pentru inginerie tisulară şi medicină regenerativă
    Facultatea de Farmacie
    Dezvoltarea de noi strategii terapeutice cu un profil farmacologic şi farmacocinetic superior, cu eficacitate în tratamentul bolilor metabolice şi inflamatorii
    Extracte/compuşi bioactivi cu provenienţă din surse naturale: izolare, caracterizare chimică şi biologică
    Facultatea de Medicină
    Bioimpedanţa şi ultrasonografia pulmonară ca instrumente obiective în procesul de evaluare a apei - insuficienţa cardiacă, insuficienţa renală, ATI
    Cercetarea profilului farmacotoxicologic al noilor derivate cu diverse surse de obţinere a acestora
    Deficienţele cognitive şi sindromul metabolic - corelaţii clinico-experimentale
    Erori diagnostice în tuberculoză: context socioeconomic
    Implicarea homocisteinei ca factor proaterogen prin inducerea disfuncţiei endoteliale
    Management multidisciplinar în patologia tumorală digestivă
    Mecanisme şi factori prognostici în patologia tumorală
    Strategii decizionale privind tratamentul pacientului vârstnic cu IRC st.V (ESRD) (conservator vs. paleaţie vs. transplant)
    Studii epidemiologice şi de epidemiologie moleculară în contextul evaluării riscurilor pentru cancerele ereditare şi sporadice în populaţia generală
    Studii experimentale asupra funcţiei normale şi patologice a sistemului cardiovascular şi renal: Rolul sistemului nervos autonom în reglarea funcţiei cardiovasculare. Patologii metabolice cu impact asupra funcţiilor cardiovasculare (Obezitate)
    Studiu privind cadrul etic al procesului de luare a deciziilor privind tratamentul medical la finalul vieţii
    Facultatea de Medicină Dentară
    Explorarea multimodală a disfuncţiei tubare la pacienţii cu otită cronică. Explorarea CBCT în fracturile C1-C3
    Integrarea biologică şi biomecanică a implantelor orale

    22. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi
    Agricultură
    Cercetări privind biologia, ecologia, prevenirea şi combaterea ciupercii Venturia inequalis (Cooke) Wint. la măr în condiţiile din Moldova
    Cercetări privind aplicarea unor secvenţe tehnologice moderne la sorg (Sorghum bicolor L.) în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei
    Cercetări privind comportarea unor specii de graminee şi leguminoase perene în vederea înfiinţării de pajişti temporare în condiţiile Podişului Central Moldovenesc
    Cercetări privind creşterea performanţelor combinelor pentru recoltat cereale şi plante tehnice prin folosirea elementelor de automatizare
    Cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului produs de centralele hidroelectrice de mică putere amenajate pe râuri din judeţul Suceava
    Cercetări privind evoluţia structurii categoriilor de folosinţă şi a lucrărilor antierozionale pe terenurile agricole în pantă din bazinul hidrografic Polocin (Colinele Tutovei)
    Cercetări privind influenţa unor fertilizanţi foliari ecologici asupra producţiei şi calităţii acesteia la unele specii medicinale şi aromatice
    Cercetări privind modul de utilizare al unor produse de biocontrol la o serie de culturi legumicole cultivate în spaţii protejate din regiunea de N-E a României
    Cercetări privind optimizarea exploatării maşinilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din plantaţiile viticole şi pomicole în vederea reducerii gradului de poluare a solului
    Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru fertilizarea şi irigarea prin picurare a culturilor legumicole
    Cercetări privind particularităţile agrobiologice la unele specii ale genului Artemisia L. cu privire specială asupra producţiei şi calităţii acesteia în vederea utilizării complexe
    Cercetări privind principalii agenţi patogeni şi dăunători la o serie de plante ornamentale în Moldova
    Cercetări privind productivitatea şi calitatea furajului la unii hibrizi de porumb pentru siloz în condiţiile din Depresiunea Jijia-Bahlui
    Cercetări privind reacţia fiziologică a unor genotipuri de tomate la factorii de stres salin
    Cercetări privind rezistenţa unor soiuri de grâu la atacul bolilor în regiunea de Nord-Est a Moldovei
    Cercetări privind starea actuală şi perspectivele combaterii eroziunii solului pe teritoriul judeţului Botoşani
    Cercetări privind valorificarea durabilă a resurselor de sol şi apă din incinta îndiguită Albiţa - Fălciu
    Impactul precipitaţiilor torenţiale asupra terenurilor agricole şi măsuri de eliminare a efectelor în bazine hidrografice mici
    Producerea de sămânţă la specia Bromus inermis Leyss în condiţiile din Podişul Central Moldovenesc
    Horticultură
    Adaptabilitatea speciilor ornamentale exotice la condiţiile climatice din regiunea de nord-est a României
    Comportamentul diferitelor specii de pomi fructiferi plantaţi în afara zonei ecologice de origine
    Comportamentul în cultură a anumitor specii geofite ornamentale din flora spontană
    Efectele regulatorilor de creştere asupra gramineelor ornamentale
    Efectele regulatorilor de creştere asupra unor specii de plate ornamentale agăţătoare
    Eficienţa selecţiei conservatoare a speciei Phaseolus coccineus L. în producţia de material semincer
    Influenţa diferitelor sisteme de cultură a viţei de vie asupra producţiei cantitative şi calitative de struguri
    Influenţa schimbărilor climatice asupra valorii agrobiologice şi tehnologice a anumitor varietăţi de viţă-de-vie cultivate în nord-estul României
    Influenţa stresorilor abiotici asupra potenţialului biometric a speciilor de arbuşti fructiferi
    Optimizarea echipamentelor de încălzire a spaţiilor amenajate pentru cultivarea legumelor, prin metode neconvenţionale
    Studii asupra influenţei condiţiilor de depozitare a vinurilor albe asupra solubilizării sărurilor tartrice
    Studiu asupra fondului de germoplasă a speciei Malus domestica din colecţia USAMV Iaşi
    Studiu asupra utilizării răşinilor vegetale naturale asupra proceselor fermentative din vinurile albe
    Studiul biodiversităţii entomofaunei din diferite ecosisteme agricole ca urmare a schimbărilor climatice şi tehnologice de cultură aplicate
    Studiul influenţei diferiţilor factori cromatici externi asupra compuşilor de culoare a vinurilor îmbuteliate
    Studiul relaţiilor dintre altoi şi portaltoi la speciile de pomi fructiferi cu probleme de compatibilitate
    Studii asupra influenţei congelării prefermentative a musturilor asupra procesului de fermentaţie alcoolică
    Medicină Veterinară
    Electrodiagnosticul afecţiunilor sistemului nervos la câine
    Sindromul mobilizării lipidice la vacile de lapte
    Zootehnie
    Contribuţii la cunoaşterea însuşirilor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale cărnii de crap (Cyprinos carpio), în funcţie de specificul hrănirii
    Contribuţii la cunoaşterea transformărilor lipolitice şi proteolitice ale cărnurilor provenite de la rasele autohtone de suine din România, pe perioada depozitării şi procesării
    Influenţa sistemelor tehnologice aplicate în fermele de creştere a găinilor ouătoare asupra calităţii ouălor de consum
    Relansarea transhumanţei în noile condiţii specifice spaţiului european
    Studii privind aptitudinile productive specifice hibrizilor broiler şi eficienţa economică în producerea cărnii de pasăre
    Studiul încrucişărilor între rasele de taurine specializate pentru producţia de carne şi unele rase locale din regiunea de nord-est a României

    23. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi
    Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
    Eficienţa energetică în clădiri
    Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
    Algoritmi şi arhitecturi VLSI
    Analiza vocii umane şi vorbirii pentru detectarea emoţiilor sau patologiilor vocale
    Metode ale inteligenţei artificiale aplicate în medicină
    Sisteme şi algoritmi de analiză complexă de imagini
    Traductori şi sisteme electronice incluse în haine
    Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
    Gestiunea durabilă a resurselor de apă
    Protecţia şi conservarea resurselor de sol
    Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
    Compozite polimere fotoluminiscente
    Hidrogeluri pe bază de polimeri naturali pentru tratarea unor afecţiuni ale pielii
    Micro- şi nanogeluri pe bază de polizaharide funcţionalizate pentru ţintirea activă a tumorilor maligne
    Nanocapsule polimere pentru aplicaţii biomedicale
    Nanocompozite cu aplicaţii în purificarea apelor contaminate
    Nanomateriale: de la sinteză la aplicaţii în protecţia mediului înconjurător
    Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
    Creşterea performanţelor iluminatului bazat pe LED
    Dispozitive de diagnostic bazate pe tehnici de medicină complementară şi alternativă
    Impactul şi integrarea surselor de energie regenerabile în sistemele electroenergetice
    Managementul eficient al energiei pentru comunităţi de dimensiuni mici şi medii
    Managementul iluminatului public şi ambiental
    Optimizarea transferului termic la dispozitive semiconductoare de putere
    Optimizarea transferului termic la module electrice de putere
    Optimizarea transferului termic la panourile fotovoltaice
    Reglajul tensiunii în reţelele electrice cu surse distribuite
    Transferul energiei electrice fără contacte mecanice
    Utilizarea optimală a energiei electrice în procese diverse
    Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial (TPMI)
    Managementul inovării şi performanţa întreprinderii
    Managementul strategic al tripletei „Producţie-Calitate-Mentenanţă“
    Optimizarea caracteristicilor mecanice a materialelor compozite ranforsate cu structuri ţesute 3D

    24. Universitatea din Piteşti
    Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
    Analiza teoretică şi experimentală a filtrelor digitale
    Aplicaţii de control inteligent pentru sisteme nelineare şi dinamice
    Caracterizarea regulatoarelor de tensiune în electronica integrată
    Modele aplicative ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (ICT) în telemedicină
    Optimizări de algoritmi implementaţi în Embedded Systems
    Sistem de alimentare hibridă bazată pe energii regenerabile
    Studiu teoretic şi experimental de sisteme electromecanice
    Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
    Ameliorarea energetică şi ecologică a motoarelor cu ardere internă (studii de caz diverse: Distribuţie variabilă, Comprimare variabilă, Ciclul Miller-Atkinson, Real Driving Emissions via Portable Emissions Measurement System etc.)
    Biocarburanţi (studii de caz diverse)
    Confortul vibroacustic la automobile (studii de caz diverse)
    Cuplarea surselor de putere
    Diagnosticarea automobilului (studii de caz diverse)
    Elaborarea şi caracterizarea morfostructurală a oxizilor nanometrici; Tratamente termice aplicate oţelurilor aliate (cercetări experimentale)
    Fiabilitatea automobilului (studii de caz diverse); Geografia sistemelor de transport
    Fluxuri de producţie şi logistice (concepere, ameliorare, modelare şi simulare)
    Modelarea şi simularea în transporturi (studii de caz diverse)
    Optimizarea traficului rutier în oraşe (studii de caz diverse)
    Prelucrarea materialelor dure (cercetări experimentale, modelare şi simulare procese)
    Procesul de ambutisare (cercetări experimentale, modelare şi simulare proces)
    Propulsia electrică şi hibridă electrică (studii de caz diverse)
    Prototipare rapidă. Fabricare. Producţie industrială (studii de caz diverse)
    Rularea la rece a profilelor (cercetări experimentale, modelare şi simulare procese)
    Securitatea activă şi pasivă la automobile (studii de caz diverse)
    Simularea numerică a curgerilor nepermanente în motoarele cu aprindere prin scânteie. Abordări RANS şi LES
    Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică
    Dirijarea ştiinţifică a procesului de antrenament sportiv, pe stadii normative,pentru creşterea performanţelor sportive
    Elemente de psiho-neuro-motricitate în pregătirea sportivă de înaltă performanţă
    Modalităţi de îmbunătăţire a capacităţii coordinative în jocurile sportive pentru sportul de înaltă performanţă
    Sportul pentru toţi, fenomen social în societatea modernă
    Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte
    Abordări naratologice şi stilistice ale textului literar
    Categoria persoanei în limbile romanice
    Categoriile verbale şi nominale în limbile romanice
    Confluenţe paremiologice în limbile romanice. Proverbe româneşti atestate înainte de secolul al XVIII-lea în antologii franceze
    Criza identităţii. Eu şi celălalt
    Cuvinte şi discurs. Abordare contrastivă
    Identitate şi diferenţă în literatură
    Imaginea principatelor române în secolul al XVI-lea reflectată în memoriile călătorilor francezi (Pierre Lescalopier/ Jacques Bongars/ Fourquevaux etc.)
    Limbajele specializate. Limbajul comunitar. Abordare traductologică şi terminologică
    Lingvistica juridică
    Literatura ca lume alternativă. Abordare discursivă
    Literatura franceză a epocii Luminilor
    Literatură şi mitocritică
    Particularităţi ale discursului la scriitorii români de expresie franceză
    Predarea lingvisticii şi a literaturii franceze în universităţi, după procesul de la Bologna
    Rituri ale interacţiunii verbale, paraverbale şi nonverbale în spaţiul francofon român
    Scriitori români din diaspora contemporană
    Tipurile de fraze ca strategii didactice în predarea limbii franceze ca limbă străină
    Unicornul în literatura română veche

    25. Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
    Facultatea de Inginerie
    Procesarea imaginilor şi viziune artificială
    Facultatea de Medicină Veterinară
    Dimensiunea metabezităţii în oncohematologie
    Trombocitopenia particularităţi şi evoluţie
    Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
    Cercetări arheologice şi restaurarea monumentelor

    26. Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava
    Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/INVENTRANSFER
    Sisteme distribuite de monitorizare a performanţei umane
    Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Lab. MINTVIZ
    Interfeţe de interacţiune cu ecranele mari
    Recunoaşterea formelor
    Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
    Autori francofoni din Europa de Est contra dictaturii şi a gulagului: Andre\'ef Makine, Oana Orlea şi Agota Kristof
    Creativitate lingvistică în comunicarea cotidiană (limbaj media/al tinerilor/profesional/al periferiei)
    Dinamica limbilor şi plurilingvism (nivel lexical/morfosintactic/discursiv)
    Incursiuni în imaginarul antilez prin romanele lui Patrick Chamoiseau
    Influenţa contactelor lingvistice în evoluţia limbilor
    O poetică a spaţiului în romanele lui Tahar Ben Jelloun

    27. Universitatea Valahia din Târgovişte
    Şcoala doctorală de ştiinţe economice şi umaniste - Contabilitate
    Contribuabilul şi evaziunea fiscală - între intenţie şi greşeală
    Conversia costurilor ascunse pentru creşterea performanţelor întreprinderii
    Evaluarea riscurilor de fraudă în contabilitatea societăţilor aflate în procedura insolvenţei
    Fiscalitatea în România - practici şi orientări
    Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în contextul românesc
    Valenţe ale auditului intern în organizaţiile economice din România
    Şoala doctorală de ştiinţe economice şi umaniste - Istorie
    Bunuri culturale de provenienţă românească în muzee din străinătate
    Procesul istoric de transhumanţă cu consecinţele sale (interes major pentru comunităţile româneşti din perimetrul nord-pontic)
    Şcoala doctorală de ştiinţe economice şi umaniste - Management
    Creşterea competitivităţii sistemului de management al organizaţiei moderne sub impactul NTIC
    Obţinerea lidershipului eficace în Sistemul de sănătate din România
    Rolul comunicării organizaţionale în gestionarea situaţiilor de criză
    Rolul creativităţii în societatea bazată pe cunoaştere
    Studiu comparativ de guvernare coorporativă România-Franţa
    Şcoala doctorală de ştiinţe inginereşti - Inginerie electrică
    Contribuţii la dezvoltarea algoritmilor pentru marcarea reversibilă a imaginilor cu capacitate mare de inserţie
    Şcoala doctorală de ştiinţe inginereşti - Inginerie mecanică
    Analiza structurală a osului cu cartilaj prin tehnici de difracţie de raze X - XRD şi WDXRF
    Analiza teoretică şi experimentală a mecanicii implanturilor ortopedice
    Caracterizarea mecanică şi fizică a cartilajului prin tehnici de nanoindentare, microscopie electronică SEM şi microscopie de forţă atomică
    Cercetare şi experimentare privind Sistemele Cyber-Mecatronice aplicative în procesele inteligente de control integrat din industria automobilului

    28. Universitatea „Petru Maior“ din Târgu Mureş
    Ştiinţe şi Litere/Şcoala doctorală de litere, ştiinţe umaniste şi aplicate
    Exil şi literatură
    Ideologii şi forme literare în proza românească dintre cele două războaie mondiale
    Interferenţe literare româno-belgiene în secolul al XIX-lea
    Orientări şi forme critice în literatura română contemporană
    Pamfletul în literatura română
    Scriitura autobiografică în literatura română contemporană
    Teatrul românesc între cele două războaie mondiale. Structuri şi modalităţi dramatice

    29. Universitatea de Vest din Timişoara
    Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
    Economie generală şi probleme regionale
    Finanţe în contextul globalizării
    Managementul inovării în economia bazată pe cunoaştere
    Marketingul entităţilor economice din cadrul Noii Economii
    Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
    Comunităţi locale. Aspecte identitare şi contexte multiculturale şi plurilingvistice
    Forme şi ideologii literare în contextul globalizării

    30. Universitatea Politehnica din Timişoara
    Şcoala doctorală
    Analiza neliniară a pereţilor compuşi/hibrizi de oţel-beton
    Aplicaţii ale reglării fuzzy de tip 2
    Concepţia colaborativă a produsului în mediu distribuit
    Concepţia şi monitorizarea clădirilor cu eficienţă energetică ridicată
    Dezvoltarea unei platforme experimentale pentru implementarea arhitecturilor de tip radio cognitiv prin aplicarea tehnicii de eşantionare neuniformă
    Impactul soluţiilor noi de asigurare a energiei termoenergetice coroborat cu calitatea aerului şi schimbările climatice
    Mecanica ruperii elasto-plastice aplicată aliajelor de magneziu
    Minimizarea consumului de energie al reţelelor fără fir prin agregarea datelor şi rutarea mesajelor
    Optimizarea costurilor calităţii în IMM - aplicaţie în sistemele agroindustriale
    Performanţa seismică a structurilor recentrabile din oţel
    Sistem inteligent de monitorizare a unei instalaţii de transport a energiei electrice
    Soluţii de consolidare a şarpantelor istorice din lemn
    Structuri compuse oţel-beton: studiul îmbinărilor continue pentru sistemele de tip slim-floor
    Studiul teoretic şi practic al asamblării robotizate a cablurilor pentru automotive
    Studiul teoretic şi practic al sistemelor senzoriale pentru roboţi mobili
    Utilizarea roboţilor şi inteligenţei artificiale în producţia din sere


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016