Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.085 din 25 iulie 2019  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.085 din 25 iulie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 23.825 din 19.06.2019, prin care se propune modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj,
    ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 15 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul transporturilor,
                    Ionel Minea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 25 iulie 2019.
    Nr. 1.085.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 982/2011)
    LISTA
    cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora,
    a căror infrastructură portuară este proprietate privată,
    precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

┌────┬─────────────┬────────────────┬───────┬─────────┬────────────────┬────────┬────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │Limite │ │ │ │ │Căpitănia │ │
│Nr. │Denumire │ │punct/ │Suprafaţă│Vecinătăţi │Limite │Limite │zonală în a │ │
│crt.│punct/loc de │Operator portuar│loc de │teritorii│(după caz, pe │radă │zonă de │cărei │Observaţii │
│ │operare │ │operare│ │scurt) │portuară│ancoraj │jurisdicţie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │se află │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │N - S.C. Forsev │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- S.A. │ │km │ │ │
│ │ │ │km 933 │ │S - fluviul │ │929-km │ │ │
│ │Siloz │ │+ 172 │ │Dunărea │ │930 │ │Loc de │
│ │Drobeta-Turnu│S.C. Cargill │km 933 │ │E - S.C. Trans │ │km │Căpitănia │operare │
│1. │Severin, │Agricultura - │+ 372 │22.851,15│Europa - S.A. şi│- │931+700-│Zonală │deschis │
│ │judeţul │S.R.L. │Dunăre,│mp │municipiul │ │km │Drobeta-Turnu│accesului │
│ │Mehedinţi │ │mal │ │Drobeta-Turnu │ │932+700 │Severin │public │
│ │ │ │stâng │ │Severin │ │Dunăre, │ │ │
│ │ │ │ │ │V - S.C. │ │mal │ │ │
│ │ │ │ │ │Euroboiler - │ │stâng │ │ │
│ │ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │N - teren │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Staţie S.C. │ │km │ │ │
│ │ │ │km 939 │ │Hidroconstrucţia│ │929-km │ │ │
│ │Port Şantier │S.C. │+ 970 │ │- S.A. (P22, │ │930 │ │Loc de │
│ │Gura-Văii, │Hidroconstrucţia│Km 939 │ │T10) │ │km │Căpitănia │operare │
│2. │Drobeta-Turnu│- S.A. - │+ 877 │6.503 mp │S - fluviul │- │931+700-│Zonală │deschis │
│ │Severin, │Bucureşti, │Dunăre,│ │Dunărea │ │km │Drobeta-Turnu│accesului │
│ │judeţul │Sucursala │mal │ │E - S.C. Unicom │ │932+700 │Severin │public │
│ │Mehedinţi │Porţile de Fier │stâng │ │Holding - S.A. -│ │Dunăre, │ │ │
│ │ │ │ │ │terminal │ │mal │ │ │
│ │ │ │ │ │petrolier │ │stâng │ │ │
│ │ │ │ │ │V - S.C. Romcim │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Târgu Jiu - S.A.│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │N - District │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │drumuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │naţionale, S.C. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mecanoenergetica│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- S.A., DN 6 şi │ │km │ │ │
│ │Terminal │ │km 939 │ │Stancu Şt. │ │929-km │ │ │
│ │petrolier │ │+ 780 │ │Rachitan │ │930 │ │Loc de │
│ │Gura-Văii, │ │km 939 │ │S - fluviul │ │km │Căpitănia │operare │
│3. │Drobeta-Turnu│S.C. Unicom │+ 680 │16.900 mp│Dunărea │- │931+700-│Zonală │deschis │
│ │Severin, │Holding - S.A. │Dunăre,│ │E - Stancu Şt. │ │km │Drobeta-Turnu│accesului │
│ │judeţul │ │mal │ │Rachitan │ │932+700 │Severin │public │
│ │Mehedinţi │ │stâng │ │V - S.C. │ │Dunăre, │ │ │
│ │ │ │ │ │Hidroconstrucţia│ │mal │ │ │
│ │ │ │ │ │- S.A., District│ │stâng │ │ │
│ │ │ │ │ │drumuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │naţionale, S.C. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Mecanoenergetic │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Mm 43 3/│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Mm │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │35+1600 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dunăre, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │mal │ │ │
│ │ │ │ │ │N - S.C. Coral -│ │drept │ │ │
│ │Punct │ │ │ │S.R.L. Tulcea │ │Mm │ │Loc de │
│ │turistic │ │Mm 35, │ │S - fluviul │ │36+500- │ │operare │
│4. │Coral - Mila │S.C. Europolis -│Dunăre,│8.250 mp │Dunărea │- │Mm 37 │Căpitănia │deschis │
│ │35, judeţul │S.A. │mal │ │E - S.C. Coral -│ │Dunăre, │Zonală Tulcea│accesului │
│ │Tulcea │ │stâng │ │S.R.L. Tulcea │ │mal │ │public │
│ │ │ │ │ │V - S.C. Coral -│ │drept │ │ │
│ │ │ │ │ │S.R.L. Tulcea │ │Mm 40 1/│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Mm 41 1/│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Dunăre, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │mal │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │drept │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │N - Popescu │ │km 39 + │ │ │
│ │ │ │ │ │Marian │ │500- km │ │Loc de │
│ │Punct │ │km 41, │ │S - Popescu │ │40+200 │ │operare │
│5. │turistic │S.C. Karpaten │Dunăre,│4.000 mp │Marian │- │Braţul │Căpitănia │deschis │
│ │Feteşti - km │Turism - S.R.L. │mal │ │E - fluviul │ │Borcea, │Zonală Galaţi│accesului │
│ │41 │ │stâng │ │Dunărea │ │Dunăre, │ │public │
│ │ │ │ │ │V - Popescu │ │mal │ │ │
│ │ │ │ │ │Marian │ │stâng │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │km 42 +│ │N - Poliţia de │ │km │ │ │
│ │ │ │600- km│ │frontieră │ │39+500- │ │ │
│ │Punct de │ │42 + │ │S - domeniul │ │km │ │Loc de │
│ │acostare │S.C. Danube │800 │ │privat UAT │ │40+200 │Căpitănia │operare │
│6. │Feteşti - │Cruises Romania │Braţul │3.380 mp │Feteşti │- │Braţul │Zonală Galaţi│deschis │
│ │Saligny │- S.R.L. │Borcea,│ │E - fluviul │ │Borcea, │ │accesului │
│ │ │ │Dunăre,│ │Dunărea │ │Dunăre, │ │public │
│ │ │ │mal │ │V - drum │ │mal │ │ │
│ │ │ │stâng │ │exploatare 1094 │ │stâng │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Loc de │
│ │ │ │ │ │Lacul Mangalia │ │ │ │operare │
│ │Port de │ │ │ │şi teren │ │ │ │deschis │
│ │ambarcaţiuni │ │ │ │proprietate │ │ │Căpitănia │accesului │
│7 │Magic Point │S.C. Black Sea │- │28,276 mp│privată aflat în│- │- │Zonală │public - │
│ │Marina Limanu│Magic - S.R.L. │ │ │administrarea │ │ │Constanţa │acostare │
│ │(Life │ │ │ │Consiliului │ │ │ │ambarcaţiuni│
│ │Harbour) │ │ │ │Local Limanu │ │ │ │de agrement │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │debarcader │
├────┼─────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │N - Drum acces │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │S - Bazin Veriga│ │ │ │ │
│ │ │S.C. │ │ │E - S.C. │ │ │ │Loc de │
│ │Cheu ZLG │Administraţia │Bazinul│ │Sincrolift - │ │ │Căpitănia │operare │
│8. │Bazin Veriga │Zonei Libere │Veriga │1.414 mp │S.R.L. şi Bazin │- │- │Zonală │deschis │
│ │ │Giurgiu - S.A. │ │ │Veriga │ │ │Giurgiu │accesului │
│ │ │ │ │ │V - cheu │ │ │ │public │
│ │ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │privată │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────────┴───────┴─────────┴────────────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────┘    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice