Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.082 din 25 iulie 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.082 din 25 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 656 din 7 august 2019
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 1.019/25.202 din 27.06.2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate,
    luând în considerare prevederile secţiunii A-I/12 „Standarde ce guvernează utilizarea simulatoarelor“ din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la Londra la 7 iulie 1995, acceptat de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei părţilor la această convenţie la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale, aprobată prin Legea nr. 20/2001,
    în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 lit. I pct. 2 şi 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 25 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) ANR va recunoaşte documentele emise în conformitate cu prevederile Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor de o autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012."

    2. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Fără a aduce prejudicii prevederilor de la art. 5 alin. (6), dacă circumstanţele o cer, ANR poate permite unei persoane care deţine documente emise de către o autoritate competentă a unui stat terţ să efectueze serviciul la bordul unei nave care arborează pavilion român într-o funcţie, alta decât cea de radiooperator GMDSS, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul de radiocomunicaţii, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 luni, dar care nu este încă atestat pentru recunoaştere de către ANR, dacă deţine un document valabil emis şi atestat conform cerinţelor statului terţ. Persoana respectivă trebuie să deţină în permanenţă un document care dovedeşte că a înaintat către ANR o cerere de recunoaştere."

    3. La anexa nr. 1, capitolul II, Regula II/5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Regula II/5
    Şef timonier maritim
    1. Şeful timonier maritim pe nave maritime cu tonajul brut de 500 sau mai mare trebuie să deţină un certificat de capacitate pentru a îndeplini astfel de atribuţii.
    2. Fiecare candidat pentru obţinerea certificatului de capacitate de şef timonier maritim trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    2.1. să aibă vârsta de minimum 18 ani; şi
    2.2. să fi îndeplinit aceleaşi cerinţe pentru certificare ca personalul nebrevetat care face parte din cartul de navigaţie; şi
    2.3.1. să fie calificat pentru a servi ca personal nebrevetat care face parte din cartul de navigaţie, are un stagiu de îmbarcare pe funcţia de timonier maritim, şef de echipaj maritim sau ofiţer maritim portuar de minimum 12 luni în ultimii 5 ani; sau
    2.3.2. să deţină brevetul/certificatul de capacitate de căpitan maritim portuar valabil; şi
    2.4. a absolvit un curs aprobat pentru atingerea nivelului minim de cunoştinţe, a gradului de înţelegere şi a deprinderilor practice necesare dobândirii competenţelor prevăzute în coloana 1 a tabelelor corespunzătoare din secţiunea A-II/5 a Codului STCW; şi
    2.5. să ateste prin examen competenţele specificate în coloana 1 a tabelelor corespunzătoare din secţiunea A-II/5 a Codului STCW.
    3. Personalul navigant maritim ce deţine certificatul de capacitate de timonier maritim în termen de valabilitate şi care a activat pe această funcţie la bordul unei nave maritime pentru o perioadă de cel puţin 12 luni în perioada 3 ianuarie 2008-1 ianuarie 2012 poate obţine din oficiu certificatul de capacitate de şef timonier."

    4. La anexa nr. 2, punctul 4 se modifică va avea următorul cuprins:
    "4. Certificate de capacitate compartiment maşini

┌───────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────┐
│ │ │ │Limitare │ │Regula│
│Certificat de │Funcţia │Limitare │putere │Regula│Anexa │
│capacitate │echivalentă STCW │zonă │motor │STCW │nr. 1 │
│ │Capacity │ │propulsie│ │la │
│ │ │ │(kW) │ │ordin │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Motorist │Rating forming │ │ │ │ │
│Motorman │part of an │nelimitat │nelimitat│III/4 │III/4 │
│ │engineering watch│ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Ajutor ofiţer │ │ │ │ │ │
│mecanic │Rating as able │nelimitat │nelimitat│III/5 │III/5 │
│Able seafarer │seafarer engine │ │ │ │ │
│engine │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Electrician │Electro-technical│ │ │ │ │
│Ship │rating │nelimitat │nelimitat│III/7 │III/7 │
│electrician │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Fitter │- │nelimitat │nelimitat│- │- │
│Fitter │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Pompagiu │- │nelimitat │nelimitat│- │- │
│Pumpman │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Ofiţer mecanic │ │ │ │ │ │
│maritim │ │ │ │ │ │
│aspirant │- │nelimitat │nelimitat│- │- │
│Cadet maritime │ │ │ │ │ │
│engineer │ │ │ │ │ │
│officer │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Ofiţer │ │ │ │ │ │
│electrician │ │ │ │ │ │
│maritim │ │ │ │ │ │
│aspirant │- │nelimitat │nelimitat│- │- │
│Cadet maritime │ │ │ │ │ │
│electrical │ │ │ │ │ │
│officer │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Ofiţer mecanic │ │Radă şi │ │ │ │
│maritim-portuar│- │perimetrul│kW < │- │- │
│Maritime-port │ │portuar │3.000 │ │ │
│engineer │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Şef mecanic │ │Radă şi │ │ │ │
│maritim-portuar│- │perimetrul│kW < │- │- │
│Maritime-port │ │portuar │3.000 │ │ │
│chief engineer │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Ofiţer │ │ │ │ │ │
│electrician │ │Radă şi │ │ │ │
│maritim-portuar│- │perimetrul│nelimitat│- │- │
│Maritime-port │ │portuar │ │ │ │
│electrical │ │ │ │ │ │
│officer │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┘

"

    5. La anexa nr. 3, după punctul VIII  se introduce un nou punct, punctul IX, cu următorul cuprins:
    "IX. Cursuri obligatorii pentru personalul candidat la obţinerea brevetelor maritime prin examen
    Comandant, şef mecanic, ofiţeri

┌────┬─────────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │ │Referinţa │Termen │
│crt.│Denumire curs│Cod STCW │de │
│ │ │ │reconfirmare│
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Evaluarea │A-I/12, │ │
│1. │competenţelor│paragraful│5 ani │
│ │pe simulator │8 │ │
└────┴─────────────┴──────────┴────────────┘

"    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul transporturilor,
                    Ionel Minea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 25 iulie 2019.
    Nr. 1.082.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016