Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.073 din 28 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.073 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2023
    Având în vedere prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8^1 din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 3 lit. a) sunt:
    a) geografice: localitatea. Prin localitate se înţelege: municipiu, oraş, sat reşedinţă de comună, sat component în cadrul comunei şi sat aparţinând municipiului sau oraşului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nivelul studiilor;
    c) vârsta, respectiv următoarele grupe de vârstă: până la împlinirea vârstei de 45 de ani şi cel puţin 45 de ani;
    d) apartenenţa la un grup vulnerabil sau grup cu nevoi speciale. Pentru aplicarea acestui criteriu se va avea în vedere dacă persoana se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii: şomer de lungă durată, persoană cu dizabilităţi, persoană de etnie romă, persoană liberată din detenţie, persoană supusă riscului de a fi traficată, tânăr cu risc de marginalizare socială sau refugiat sau persoana aflată sub o altă formă de protecţie internaţională;
    e) ocupaţionale: natura sezonieră a activităţii prestate, experienţă profesională în ultimii 5 ani, experienţă profesională în ocupaţia vizată în ultimii 3 ani, calificarea/ocupaţia, calificarea/ocupaţia relevantă;
    f) personale, cum ar fi: probleme legate de locuinţă, în curs de schimbare a domiciliului, activităţi casnice urgente etc.;
    g) familiale, cum ar fi: situaţii care le împiedică sau îngreunează procesul de ocupare, rudă bolnavă care necesită îngrijire, copii care nu au putut fi înscrişi la creşă sau grădiniţă etc.;
    h) medicale, cum ar fi: bolnavi cronici, operaţii programate, perioade de recuperare, restricţii medicale cu privire la activităţile pe care le poate desfăşura etc.;
    i) disponibilitatea de a se încadra în muncă într-un orizont de timp cât mai redus, de a participa la programe de formare profesională, de a se încadra în muncă în altă ocupaţie decât cea pentru care are experienţă sau pregătire;
    j) motivaţia de a se încadra în muncă."

    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Metoda de profilare, inclusiv modelul matematic de stabilire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă şi includerea acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate, prevăzută la art. 3 lit. b), se realizează astfel cum este reglementat la cap. II «Metoda de profilare», precum şi în anexele nr. 1 «Profilarea administrativă» şi, respectiv, nr. 2 «Profilarea calitativă»."

    3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În funcţie de nivelul de ocupabilitate, măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă care se acordă, cu respectarea dispoziţiilor legale, în principal persoanelor aparţinând nivelului de ocupabilitate sunt:
    A. pentru nivelul de ocupabilitate «uşor ocupabil»:
    a) informare şi consiliere profesională;
    b) mediere;
    c) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
    d) drepturi băneşti sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, prime de inserţie, prime de activare;
    e) subvenţionarea locului de muncă;
    B. pentru nivelul de ocupabilitate «mediu ocupabil»:
    a) informare şi consiliere profesională;
    b) mediere;
    c) formare profesională;
    d) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
    e) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
    f) drepturi băneşti sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, prime de inserţie, prime de activare;
    g) subvenţionarea locului de muncă;
    C. pentru nivelul de ocupabilitate «greu ocupabil»:
    a) informare şi consiliere profesională;
    b) formare profesională;
    c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
    d) mediere;
    e) drepturi băneşti sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, prime de inserţie, prime de activare;
    f) subvenţionarea locului de muncă, inclusiv în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor;
    D. pentru nivelul de ocupabilitate «foarte greu ocupabil»:
    a) informare şi consiliere profesională;
    b) mediere;
    c) îndrumare în vederea includerii în programul «A 2-a şansă» al Ministerului Educaţiei;
    d) formare profesională;
    e) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
    f) drepturi băneşti sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, prime de inserţie, prime de activare;
    g) subvenţionarea locului de muncă, inclusiv în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor.
    (2) Persoanele încadrate în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege pot beneficia, în condiţiile legii, de una sau mai multe măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă dintre cele prevăzute la alin. (1), pentru nivelul de ocupabilitate respectiv, precum şi, după caz, în condiţiile legii, de alte servicii sau măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă prevăzute de lege."

    4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă înregistrată în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti se încadrează electronic, prin intermediul tehnicii de calcul şi al aplicaţiilor informatice ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 4, în funcţie de criteriile prevăzute la art. 5 lit. a)-j)."

    5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Profilarea se realizează cu respectarea următoarelor etape:
    1. se realizează profilarea administrativă conform anexei nr. 1, obţinându-se un punctaj iniţial aferent criteriilor administrative pentru fiecare ocupaţie în care persoana are experienţă sau pregătire profesională;
    2. se completează un chestionar de evaluare a situaţiei persoanei în căutarea unui loc de muncă şi se determină punctajul suplimentar aferent pentru fiecare ocupaţie în care persoana are experienţă sau pregătire profesională. Determinarea punctajului suplimentar se realizează pe baza modalităţii de evaluare prevăzute în anexa nr. 2. Modelul de chestionar este prevăzut în anexa nr. 3;
    3. se evaluează răspunsurile persoanei în căutarea unui loc de muncă şi se ajustează punctajul suplimentar aferent fiecărei secţiuni conform punctului nr. 3 din anexa nr. 2, obţinându-se un punctaj suplimentar final pentru fiecare ocupaţie în care persoana are experienţă sau pregătire profesională;
    4. se cumulează punctajul iniţial cu cel suplimentar final şi se obţine punctajul total. Prin compararea punctajului total obţinut cu intervalele prevăzute în tabelul de la pct. 5 din anexa nr. 2 se determină nivelul de ocupabilitate al persoanei pentru fiecare ocupaţie în care persoana are experienţă sau pregătire profesională;
    5. nivelul de ocupabilitate general al persoanei este determinat prin alegerea nivelului celui mai favorabil din punctul de vedere al şanselor de ocupare. În acest sens «uşor ocupabil» va fi considerat cel mai favorabil nivel, în vreme ce «foarte greu ocupabil» va fi considerat cel mai defavorabil nivel."

    6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Apartenenţa la un nivel de ocupabilitate a fiecărei persoane înregistrate se înscrie în baza de date prevăzută la art. 8 alin. (1) şi se poate revizui/actualiza prin modificarea nivelului de ocupabilitate conform prezentei proceduri.
    (2) Aplicaţia informatică prevăzută la art. 8 se elaborează cu respectarea prezentei proceduri, inclusiv a modelului matematic de definire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă şi includerea acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentul capitol, precum şi în anexa nr. 1 «Profilarea administrativă», respectiv în anexa nr. 2 «Profilarea calitativă»."

    7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Profilarea şi încadrarea în nivelurile de ocupabilitate a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează la înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform capitolului II din prezenta procedură.
    (2) Apartenenţa la nivelul de ocupabilitate în care este încadrată persoana se poate revizui prin modificarea nivelului de ocupabilitate într-un alt nivel de ocupabilitate, cel mult în cel imediat superior sau în cel imediat inferior, în cadrul activităţii de consiliere profesională, prin decizia motivată a consilierului sau a persoanei care are atribuţii de informare şi consiliere profesională."

    8. După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 13, cu următorul cuprins:
    "ART. 13
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură."

    9. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    10. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 şi 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare publicării.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
                    Florin-Irinel Cotoşman

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 1.073.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură)
    PROFILAREA ADMINISTRATIVĂ
    Profilarea administrativă reprezintă profilarea şi încadrarea în nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, prin intermediul tehnicii de calcul şi al aplicaţiei informatice. Această profilare administrativă se realizează utilizând:
    a) date administrative reprezentând informaţii colectate iniţial la înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în conformitate cu Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi actualizate, după caz, pe perioada în care persoana este înregistrată în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti;
    b) informaţii suplimentare care se stabilesc conform prezentei anexe.

    1. Datele administrative care se utilizează în vederea realizării profilării sunt următoarele:
    a) caracterul relevant al ocupaţiilor practicate sau în care are pregătire profesională;
    b) nivelul de studii;
    c) existenţa unei calificări;
    d) apartenenţa la grupuri vulnerabile sau grupuri cu nevoi speciale;
    e) accesul la pol de dezvoltare economică;
    f) experienţa profesională în ultimii 5 ani;
    g) vârsta;
    h) calitatea de şomer sezonier.

    2. O persoană se consideră că aparţine unui grup vulnerabil sau unui grup cu nevoi speciale, în vederea realizării profilării acesteia, dacă este:
    a) şomer de lungă durată;
    b) persoană cu dizabilităţi;
    c) persoană de etnie romă;
    d) persoană liberată din detenţie;
    e) persoană supusă riscului de a fi traficată;
    f) tânăr cu risc de marginalizare socială;
    g) refugiat sau persoană aflată sub o altă formă de protecţie internaţională;
    h) străin sau apatrid.

    3. Accesul la pol de dezvoltare economică se stabileşte astfel:
    Pentru fiecare localitate din raza teritorială a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă accesul se stabileşte dacă persoanele în căutarea unui loc de muncă din această localitate au sau nu au acces facil la o localitate mai dezvoltată economic unde se înregistrează oferte semnificative de locuri de muncă vacante comunicate agenţiei, denumită în continuare pol de dezvoltare economică.
    Accesul la un pol de dezvoltare economică se analizează şi se stabileşte de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, din punctul de vedere al transportului în comun, al căilor de comunicaţie terestre sau fluviale, anual, în cursul lunii ianuarie pentru anul în curs.
    Localităţile din raza teritorială a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă sunt clasificate pe două niveluri astfel:
    - „DA“ - există acces facil la un pol de dezvoltare economică;
    – „NU“ - nu există acces facil la un pol de dezvoltare economică.

    Prin localitate se înţelege: municipiu, oraş, comună, sat component în cadrul comunei de reşedinţă şi sat aparţinând municipiului sau oraşului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Calitatea de şomer sezonier se stabileşte prin identificarea în situaţia fiecărei persoane dacă aceasta în mod ciclic se înregistrează în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă ca urmare a disponibilizării de pe locuri de muncă sezoniere.
    5. Relevanţa ocupaţiei practicate sau în care are pregătire profesională se stabileşte pentru fiecare persoană astfel:
    a) din informaţiile deţinute de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform prevederilor legale, şi informaţiile care se preiau, conform prevederilor legale, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă de la Inspecţia Muncii, din Registrul general de evidenţă a salariaţilor se extrag date statistice care prezintă:
    (i) situaţia statistică anuală pe ocupaţii a şomerilor care s-au aflat în evidenţă cel puţin o zi;
    (ii) situaţia statistică anuală pe ocupaţii a contractelor individuale de muncă nou-înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor
    Situaţiile statistice se realizează la nivel de judeţ şi cuprind pentru fiecare ocupaţie din Clasificarea ocupaţiilor din România:
    - numărul de şomeri înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă cel puţin o zi din anul pentru care se realizează situaţia statistică, care au pregătire profesională sau care au lucrat în acea ocupaţie;
    – numărul de contracte individuale de muncă înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor în anul pentru care se realizează situaţia statistică în acea ocupaţie.
    Situaţiile statistice se întocmesc anual, în cursul lunii ianuarie, iar perioada de referinţă este anul calendaristic precedent;    b) datele din cuprinsul situaţiilor statistice se modelează pentru împărţirea calificărilor/ocupaţiilor pe nivelurile de oportunităţi de angajare conform următoarelor criterii:

┌────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. de │Nr. de │Raport nr.│Nivel de │
│şomeri │contracte │contracte/│oportunitate│
│ │ │nr. şomeri│de angajare │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│mai mic │mai mic de│indiferent│Slab │
│de 10 │10 │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│mai mic │indiferent│mai mic de│Slab │
│de 10 │ │1 │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │cel puţin │ │
│mai mic │cel puţin │1 şi mai │Mediu │
│de 10 │10 │mic decât │ │
│ │ │3 │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │cel puţin │ │
│mai mic │cel puţin │3 şi mai │Bun │
│de 10 │10 │mic decât │ │
│ │ │5 │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│mai mic │cel puţin │cel puţin │Foarte bun │
│de 10 │10 │5 │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│între 10│ │mai mic │ │
│şi 29 │indiferent│decât 0,7 │Slab │
│inclusiv│ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│între 10│ │cel puţin │ │
│şi 29 │indiferent│0,7 şi mai│Mediu │
│inclusiv│ │mic decât │ │
│ │ │3 │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│între 10│ │cel puţin │ │
│şi 29 │indiferent│3 │Foarte bun │
│inclusiv│ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│cel │indiferent│mai mic │Slab │
│puţin 30│ │decât 0,7 │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │cel puţin │ │
│cel │indiferent│0,7 şi mai│Mediu │
│puţin 30│ │mic decât │ │
│ │ │1,5 │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │cel puţin │ │
│cel │indiferent│1,5 şi mai│Bun │
│puţin 30│ │mic decât │ │
│ │ │3 │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│cel │indiferent│cel puţin │Foarte bun │
│puţin 30│ │3 │ │
└────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    c) în funcţie de nivelul de oportunitate de angajare, ocupaţiile se clasifică în două categorii:
    - „relevantă“, în situaţia nivelurilor de oportunitate de angajare: „foarte bun“, „bun“ şi „mediu“;
    – „nerelevantă“, în situaţia nivelurilor de oportunitate de angajare: „slab“.


    6. În vederea aplicării modelului matematic de definire a profilului fiecărei persoane şi includerii acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, se acordă, pentru fiecare dintre criteriile avute în vedere pentru realizarea profilării, un punctaj, astfel:

┌───────────────┬──────────────┬───────┐
│Criteriu │Evaluare │Punctaj│
│ │criteriu │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│Caracterul │Ocupaţie │ │
│relevant al │relevantă │100 │
│ocupaţiilor │ │ │
│practicate sau ├──────────────┼───────┤
│în care are │Ocupaţie │ │
│pregătire │nerelevantă │0 │
│profesională │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Studii: şcoală│ │
│ │generală │0 │
│ │incompletă │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Studii: şcoală│ │
│ │generală │10 │
│ │completă │ │
│Nivelul de ├──────────────┼───────┤
│studii │Studii: şcoală│ │
│ │profesională/ │ │
│ │liceală/ │20 │
│ │postliceală │ │
│ │absolvită │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Studii: │ │
│ │universitare │30 │
│ │absolvite │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Existenţa unei│10 │
│Existenţa unei │calificări │ │
│calificări ├──────────────┼───────┤
│ │Lipsa unei │0 │
│ │calificări │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Grup │30 │
│ │nevulnerabil │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Apartenenţă la│ │
│Apartenenţa la │un grup │20 │
│grupuri │vulnerabil │ │
│vulnerabile sau├──────────────┼───────┤
│grupuri cu │Apartenenţă la│ │
│nevoi speciale │cel puţin două│10 │
│ │grupuri │ │
│ │vulnerabile │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Persoană cu │0 │
│ │dizabilităţi │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Acces facil la│ │
│ │pol de │50 │
│Accesul la pol │dezvoltare │ │
│de dezvoltare ├──────────────┼───────┤
│economică │Lipsă acces │ │
│ │facil la pol │0 │
│ │de dezvoltare │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Experienţă │ │
│ │profesională: │ │
│ │mai mică de 1 │0 │
│ │an în ultimii │ │
│ │5 ani │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Experienţă │ │
│ │profesională: │ │
│ │de minimum 1 │10 │
│ │an şi maximum │ │
│ │2 ani în │ │
│Experienţa │ultimii 5 ani │ │
│profesională în├──────────────┼───────┤
│ultimii 5 ani │Experienţă │ │
│ │profesională: │ │
│ │cel puţin 2 │20 │
│ │ani şi maximum│ │
│ │4 ani în │ │
│ │ultimii 5 ani │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Experienţă │ │
│ │profesională: │ │
│ │mai mult de 4 │30 │
│ │ani în ultimii│ │
│ │5 ani │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Vârstă: mai │ │
│ │mică de 45 de │10 │
│ │ani │ │
│Vârstă ├──────────────┼───────┤
│ │Vârstă: cel │ │
│ │puţin 45 de │0 │
│ │ani │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Şomer sezonier│100 │
│Calitate şomer ├──────────────┼───────┤
│sezonier │Şomer │0 │
│ │nesezonier │ │
└───────────────┴──────────────┴───────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la procedură)
    PROFILAREA CALITATIVĂ
    1. Profilarea calitativă analizează situaţia persoanei în căutarea unui loc de muncă pe baza unui chestionar de evaluare a situaţiei personale care evidenţiază următoarele informaţii:
    a) personale, cum ar fi: probleme legate de locuinţă, în curs de schimbare a domiciliului, activităţi casnice urgente etc.;
    b) familiale, cum ar fi: situaţii care le împiedică sau îngreunează procesul de ocupare, rudă bolnavă care necesită îngrijire, copii care nu au putut fi înscrişi la creşă sau grădiniţă etc.;
    c) medicale, cum ar fi: bolnavi cronici, operaţii programate, perioade de recuperare, restricţii medicale cu privire la activităţile pe care le poate desfăşura etc.;
    d) disponibilitatea de a se încadra în muncă într-un orizont de timp cât mai redus;
    e) disponibilitatea de a participa la programe de formare profesională;
    f) disponibilitatea de a se încadra în muncă în altă ocupaţie decât cea în care are experienţă sau pregătire;
    g) motivaţia de a se încadra în muncă.

    2. În vederea aplicării modelului matematic de definire a profilului fiecărei persoane şi includerii acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, se acordă pentru fiecare din criteriile care se au în vedere pentru realizarea profilării un punctaj suplimentar celui obţinut pe baza criteriilor administrative, astfel:

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┐
│Secţiunea │Întrebare │Răspuns │Mod de │
│ │ │ │evaluare│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │Aveţi o problemă personală care ar fi de natură să │Da │0 │
│ │vă îngreuneze/încetinească încadrarea în muncă în │ │ │
│ │următoarele 6 luni (legată exclusiv de persoana ├──────────┼────────┤
│ │dumneavoastră fără legătură cu familia sau fără │Nu │90 │
│1. Aspecte │legătură cu aspecte medicale)? │ │ │
│personale ├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │1-3 │80 │
│ │Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns DA, se va├──────────┼────────┤
│ │nota nivelul de gravitate a problemei pe o scală de│4-7 │40 │
│ │la 1 la 10. ├──────────┼────────┤
│ │ │8-10 │0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │Aveţi o problemă familială care ar fi de natura să │Da │0 │
│ │vă îngreuneze/încetinească încadrarea în muncă în ├──────────┼────────┤
│ │următoarele 6 luni? │Nu │90 │
│2. Aspecte ├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│familiale │ │1-3 │80 │
│ │Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns DA, se va├──────────┼────────┤
│ │nota nivelul de gravitate a problemei pe o scală de│4-7 │40 │
│ │la 1 la 10. ├──────────┼────────┤
│ │ │8-10 │0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │Aveţi o afecţiune medicală care vă împiedică │Da │0 │
│ │momentan să vă încadraţi în muncă sau vă limitează ├──────────┼────────┤
│ │capacitatea de muncă? │Nu │90 │
│3. Aspecte ├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│medicale │ │1-3 │80 │
│ │Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns DA, se va├──────────┼────────┤
│ │nota nivelul de gravitate a problemei pe o scală de│4-7 │40 │
│ │la 1 la 10. ├──────────┼────────┤
│ │ │8-10 │0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │8-10 │60 │
│ │Autoevaluaţi-vă motivaţia de a vă încadra în muncă ├──────────┼────────┤
│4. Motivaţie │în următoarele 6 luni cu o notă de la 1 la 10. │4-7 │20 │
│ │ ├──────────┼────────┤
│ │ │1-3 │0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │În mai │ │
│ │ │puţin de o│100 │
│5. │ │lună │ │
│Disponibilitate │În următoarele 6 luni sunteţi disponibil să vă ├──────────┼────────┤
│în vederea │încadraţi în muncă, conform pregătirii şi/sau │1-3 luni │70 │
│angajării │experienţei profesionale? ├──────────┼────────┤
│ │ │3-6 luni │50 │
│ │ ├──────────┼────────┤
│ │ │> 6 luni │0 │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │În mai │ │
│ │ │puţin de o│60 │
│ │ │lună │ │
│ │ ├──────────┼────────┤
│ │ │1-3 luni │50 │
│ │ ├──────────┼────────┤
│ │ │3-6 luni │40 │
│6. │ ├──────────┼────────┤
│Disponibilitatea│În următoarele 6 luni sunteţi disponibil să vă │Mai mult │ │
│în vederea │înscrieţi la un program de formare profesională? │de 6 luni,│ │
│formării │ │dar este │30 │
│ │ │disponibil│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │formare. │ │
│ │ ├──────────┼────────┤
│ │ │Nu este │ │
│ │ │disponibil│0 │
│ │ │pentru │ │
│ │ │formare. │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│7. │ │ │ │
│Disponibilitatea│ │ │ │
│în vederea │ │Da │30 │
│angajării în │ │ │ │
│altă ocupaţie │Aveţi disponibilitatea de a accepta un loc de muncă│ │ │
│decât cea în │în alte ocupaţii decât cele în care aveţi ├──────────┼────────┤
│care are │experienţă sau pregătire profesională? │ │ │
│experienţă sau │ │ │ │
│pregătire │ │Nu │0 │
│profesională │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │Nu │0 │
│ │ ├──────────┼────────┤
│ │ │Între 1-15│30 │
│ │ │kilometri │ │
│ │ ├──────────┼────────┤
│ │ │Între │ │
│ │ │16-30 │40 │
│ │ │kilometri │ │
│ │ ├──────────┼────────┤
│8. │ │Între │ │
│Disponibilitatea│ │31-50 │50 │
│de a ocupa un │ │kilometri │ │
│loc de munca în │Aveţi disponibilitatea de a accepta un loc de muncă├──────────┼────────┤
│altă localitate │situat la distanţă faţă de localitatea de domiciliu│Peste 50 │ │
│decât cea de │/reşedinţă? │de │60 │
│domiciliu/ │ │kilometri │ │
│reşedinţă │ ├──────────┼────────┤
│ │ │Disponibil│ │
│ │ │chiar şi │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │schimbare │ │
│ │ │de │60 │
│ │ │domiciliu/│ │
│ │ │reşedinţă │ │
│ │ │indiferent│ │
│ │ │de │ │
│ │ │distanţă │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│9. Experienţă │Experienţă profesională în ultimii 3 ani în │Sub 1 an │0 │
│recentă în │ocupaţia: ├──────────┼────────┤
│fiecare ocupaţie│...................................................│Între 1 an│10 │
│în care are │(Se completează pentru fiecare ocupaţie, în care │şi 2 ani │ │
│experienţă şi/ │persoana are experienţă profesională şi/sau ├──────────┼────────┤
│sau pregătire │pregătire profesională.) │Mai mult │20 │
│profesională │ │de 2 ani │ │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘


    3. După completarea chestionarului, angajatul agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă va analiza veridicitatea motivelor furnizate la primele 5 secţiuni şi coerenţa răspunsurilor la primele 8 secţiuni, modificând punctajele obţinute pe baza evaluării prezentate la punctul 2, prin încadrarea răspunsului la alt nivel, conform opţiunilor din coloana 2 şi punctajelor din coloana 3 din tabelul de la punctul 2.
    4. Deoarece secţiunea 9 este specifică fiecărei ocupaţii, în care persoana are experienţă profesională şi/sau pregătire profesională, se va obţine câte un punctaj suplimentar final pentru fiecare ocupaţie în parte.
    5. Punctajele suplimentare finale pentru fiecare ocupaţie, obţinute după parcurgerea pasului de la punctul 4, se cumulează cu punctajul iniţial aferent ocupaţiei respective obţinut în urma profilării administrative şi se obţine punctajul total aferent fiecărei ocupaţii.
    În funcţie de mărimea punctajului total pentru ocupaţia în cauză, se determină pe baza tabelului de mai jos nivelul de ocupabilitate/profilul persoanei în cauză.

┌───────────────────┬────────┬────────┐
│Nivel de │Punctaj │Punctaj │
│ocupabilitate/ │minim │maxim │
│Profil │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┤
│„Uşor ocupabil“ │751 │960 │
├───────────────────┼────────┼────────┤
│„Mediu ocupabil“ │581 │750 │
├───────────────────┼────────┼────────┤
│„Greu ocupabil“ │431 │580 │
├───────────────────┼────────┼────────┤
│„Foarte greu │0 │430 │
│ocupabil“ │ │ │
└───────────────────┴────────┴────────┘
    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la procedură)
    CHESTIONARUL
    de evaluare a situaţiei personale
    1. Aveţi o problemă personală care ar fi de natură să vă îngreuneze/încetinească încadrarea în muncă în următoarele 6 luni (legată exclusiv de persoana dumneavoastră, fără legătură cu familia sau fără legătură cu aspecte medicale)? (DA/NU)
    Dacă la întrebarea 1 aţi răspuns DA, vă rog să precizaţi natura problemei personale.
    ....................................................

    Dacă la întrebarea 1 aţi răspuns DA, vă rog să precizaţi nivelul de gravitate a problemei personale pe o scală de la 1 la 10 (unde 1 înseamnă deloc grav, 10 înseamnă foarte grav).

    2. Aveţi o problemă familială care ar fi de natură să vă îngreuneze/încetinească încadrarea în muncă în următoarele 6 luni? (DA/NU)
    Dacă la întrebarea 2 aţi răspuns DA, vă rog să precizaţi natura problemei familiale: ........................................................
    Dacă la întrebarea 2 aţi răspuns DA, vă rog precizaţi nivelul de gravitate a problemei familiale pe o scală de la 1 la 10 (unde 1 înseamnă deloc grav, 10 înseamnă foarte grav).

    3. Aveţi o afecţiune medicală care vă împiedică momentan să vă încadraţi în muncă sau vă limitează capacitatea de muncă? (DA/NU)
    Dacă la întrebarea 3 aţi răspuns DA, vă rog să precizaţi natura problemei medicale: .......................................................
    Dacă la întrebarea 3 aţi răspuns DA, vă rog să precizaţi nivelul de gravitate a problemei medicale pe o scală de la 1 la 10 (unde 1 înseamnă deloc grav, 10 înseamnă foarte grav).

    4. Autoevaluaţi-vă motivaţia de a vă încadra în muncă în următoarele 6 luni cu o notă de la 1 la 10.
    Dacă la întrebarea 4 aţi selectat o notă mai mică decât 8, precizaţi motivul pentru care aţi selectat această opţiune: ....................................

    5. În următoarele 6 luni sunteţi disponibil să vă încadraţi în muncă, conform pregătirii şi/sau experienţei profesionale?
    a) în mai puţin de o lună;
    b) între 1-3 luni;
    c) între 3-6 luni;
    d) peste 6 luni.
    Dacă la întrebarea 5 aţi selectat una din opţiunile c), respectiv d), precizaţi motivul pentru care aţi selectat această opţiune: ....................................

    6. În următoarele 6 luni sunteţi disponibil să vă înscrieţi la un program de formare profesională?
    a) în mai puţin de o lună;
    b) între 1-3 luni;
    c) între 3-6 luni;
    d) peste 6 luni şi sunt disponibil de a participa la un program de formare profesională;
    e) nu sunt disponibil de a participa la un program de formare profesională.

    7. Aveţi disponibilitatea de a accepta un loc de muncă în alte ocupaţii decât cele în care aveţi experienţă sau pregătire profesională? (DA/NU)
    8. Aveţi disponibilitatea de a accepta un loc de muncă situat la distanţă faţă de localitatea de domiciliu/reşedinţă?
    a) nu;
    b) maximum 15 kilometri;
    c) între 16-30 kilometri;
    d) între 31-50 kilometri;
    e) peste 50 de kilometri;
    f) disponibil chiar şi pentru schimbare domiciliu/reşedinţă indiferent de distanţă.

    9. Ce experienţă profesională deţineţi în ocupaţia ................................. în ultimii 3 ani (se repetă pentru fiecare ocupaţie în care are experienţă profesională)?
    a) mai puţin de un an;
    b) între 1-2 ani;
    c) peste 2 ani.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016