Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.056 din 16 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.056 din 16 octombrie 2014  privind aprobarea schemei de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.056 din 16 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014

    În baza prevederilor art. 17 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2014,
    în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunii 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                       Ministrul fondurilor europene,
                         Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 16 octombrie 2014.
    Nr. 1.056.


    ANEXĂ

                                  SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
         "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
           prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", aferentă
            axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient",
             domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi
              pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor",
                operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea
                  sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi
                   întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional
                     sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

    CAP. I
    Baza legală

    ART. 1
    Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii realizate de întreprinderi, în cadrul prezentei scheme, se face cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament;
    b) Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulament.

    CAP. II
    Necesitatea implementării schemei

    ART. 3
    Prezenta schemă urmăreşte dezvoltarea regională prin sprijinirea întreprinderilor (mici, mijlocii şi mari) prin finanţarea de investiţii iniţiale, în vederea realizării obiectivului general al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", şi anume "creşterea productivităţii întreprinderilor din România în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie a Uniunii Europene".
    ART. 4
    Scopul schemei de finanţare îl constituie consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv românesc al întreprinderilor mici, mijlocii şi mari prin investiţii iniţiale pentru:
    a) achiziţionarea de tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi know-how;
    b) inovarea proceselor de producţie şi a produselor.

    CAP. III
    Definiţii

    ART. 5
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprinderea reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia;
    b) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM reprezintă întreprinderi care se încadrează în condiţiile definite în anexa I la Regulament. În prezenta schemă, microîntreprinderile nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici;
    c) întreprinderea mare reprezintă orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor prevăzută la lit. b);
    d) întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
      (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate la art. 37 din anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
      (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
      (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
      (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
      (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA*1) se situează sub valoarea 1,0;
__________
    *1) EBITDA - profitul înainte de cheltuiala cu dobânda, impozitul, deprecierea şi amortizarea (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation).

    e) investiţia iniţială este definită ca fiind:
      (i) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente; sau
      (ii) o achiziţionare de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată şi să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi;
    f) investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică este definită ca fiind:
      (i) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei noi unităţi sau de diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
      (ii) achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;
    g) active corporale sunt terenuri, clădiri şi instalaţii/echipamente/utilaje;
    h) active necorporale sunt activele care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    i) cheltuieli eligibile sunt cheltuielile legate de investiţia iniţială, respectiv cheltuielile cu active corporale şi active necorporale;
    j) începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de construcţie în cadrul investiţiei, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate;
    k) intensitatea ajutorului reprezintă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile ale investiţiei, înainte de deducerea impozitelor sau a taxelor;
    l) contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă diferenţa dintre totalul costurilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate;
    m) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, corespunzătoare diviziunilor de nivel NUTS II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare

    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.
    ART. 7
    În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile mici, mijlocii şi mari, pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN Rev. 2):
    a) B - Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 Extracţia cărbunelui superior, 052 Extracţia cărbunelui inferior, 061 Extracţia petrolului brut, 062 Extracţia gazelor naturale, 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, 0892 Extracţia turbei, 091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, 099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor);
    b) C - Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor, 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale, 105 Fabricarea produselor lactate, 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon, 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, 108 Fabricarea altor produse alimentare, 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor, 110 Fabricarea băuturilor, 120 Fabricarea produselor din tutun, 191 Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obţinute prin prelucrarea ţiţeiului, 2051 Fabricarea explozivilor, 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale, 241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea oţelului, 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei, 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel, 301 Construcţia de nave şi bărci, 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor, 332 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale);
    c) E - Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei, 370 Colectarea şi epurarea apelor uzate, 381 Colectarea deşeurilor, 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor, 390 Activităţi şi servicii de decontaminare).
    ART. 8
    Nu se acordă sprijin financiar în cadrul schemei următoarelor obiective:
    1. ajutoarelor care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, din sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta;
    2. ajutoarelor regionale sub formă de scheme care vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică. Schemele de ajutoare destinate activităţilor turistice, infrastructurilor de bandă largă sau prelucrării şi comercializării produselor agricole nu sunt considerate ca vizând sectoare specifice de activitate economică;
    3. ajutoarelor regionale sub formă de scheme care compensează costurile de transport al mărfurilor produse în regiunile îndepărtate sau în zone slab populate şi care sunt acordate în favoarea:
      (i) activităţilor legate de producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor enumerate în anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene; sau
      (ii) activităţilor clasificate în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice CAEN a doua revizuire şi de modificare a Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cum ar fi agricultura, silvicultura şi pescuitul din secţiunea A din CAEN Rev. 2, activităţile de minerit şi exploatare în carieră din secţiunea B din CAEN Rev. 2 şi furnizarea de energie electrică, gaze naturale, abur şi aer condiţionat din secţiunea D din CAEN Rev. 2; sau
      (iii) transportului mărfurilor prin conducte;
    4. ajutoarelor regionale individuale pentru investiţii acordate unui beneficiar care a închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză;
    5. ajutoarelor regionale de exploatare acordate întreprinderilor ale căror activităţi principale se încadrează în secţiunea K "Activităţi financiare şi de asigurări" din CAEN Rev. 2 sau întreprinderilor care desfăşoară activităţi în interiorul grupurilor şi ale căror activităţi principale se încadrează în categoriile 70.10 "Activităţi privind sediile sociale" sau 70.22 "Activităţi de consultanţă în afaceri şi management" din CAEN Rev. 2;
    6. ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    7. ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    CAP. V
    Beneficiarii ajutorului de stat

    ART. 9
    (1) Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari.
    (2) Pentru a beneficia de ajutor de stat, solicitanţii trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) întreprinderile trebuie să fie înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să îşi desfăşoare activitatea în România;
    b) să nu poată fi consideraţi ca fiind "firmă în dificultate", în conformitate cu definiţia de la art. 5 lit. d);
    c) solicitantul demonstrează că deţine resursele financiare şi operaţionale necesare pentru implementarea proiectului;
    d) solicitantul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat;
    e) solicitantul îndeplineşte condiţiile stipulate în Regulament.
    (3) Solicitantul nu se încadrează din punctul de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice în niciuna dintre situaţiile de mai jos:
      (i) obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
      (ii) obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale.
    (4) Solicitantul nu se încadrează în niciuna dintre următoarele situaţii:
    a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) reprezentantul legal a suferit o condamnare definitivă ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată având forţă de res judicata;
    c) reprezentantul legal a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    ART. 10
    Solicitantul care este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal şi incompatibil sau utilizat abuziv nu este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul schemei, cu excepţia cazului în care acesta a fost restituit în integralitate, împreună cu dobânzile aferente.
    ART. 11
    (1) Evaluarea şi selecţia proiectelor se vor efectua de către furnizor, în conformitate cu următoarele criterii: relevanţa, calitatea, maturitatea, sustenabilitatea proiectului şi capacitatea de implementare a beneficiarului, detaliate în Ghidul solicitantului.
    (2) Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul prezintă o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, infuzie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.

    CAP. VI
    Modalităţi de acordare a ajutorului de stat

    ART. 12
    (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de stat se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, în tranşe, şi este actualizat folosindu-se o rată de actualizare calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont. Finanţarea proiectelor va fi diferenţiată pe tip de proiect şi categorii de beneficiari şi regiuni.
    (2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat pentru investiţii nu poate depăşi:
    - pentru întreprinderi mari:
    a) 15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în municipiul Bucureşti, din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
    b) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judeţul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi regiunea Vest;
    c) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est şi Centru;
    - pentru întreprinderi mijlocii:
    a) 25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în municipiul Bucureşti, din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
    b) 45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judeţul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi regiunea Vest;
    c) 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est şi Centru);
    - pentru întreprinderi mici:
    a) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în municipiul Bucureşti, din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
    b) 55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judeţul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi regiunea Vest;
    c) 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est şi Centru).
    (3) Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat pentru consultanţă, acordat numai pentru întreprinderi mici şi mijlocii, nu poate depăşi 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
    (4) În regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, ajutoarele pentru întreprinderi mari se acordă numai pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice.
    ART. 13
    (1) În cadrul acestei scheme valoarea maximă a finanţării acordate nu poate depăşi următoarele plafoane:
    a) ajutoare acordate întreprinderilor mari pentru investiţii: 4 milioane euro (echivalent în lei) - pe proiect;
    b) ajutoare acordate IMM pentru investiţii: 1 milion euro (echivalent în lei) - pe proiect;
    c) ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor: 0,5 milioane euro (echivalent în lei) - pe proiect.
    (2) Beneficiarul de ajutor de stat în cadrul acestei scheme trebuie să facă dovada contribuţiei proprii din valoarea cheltuielilor eligibile (pe tip de proiect şi categorii de beneficiari şi regiuni), în funcţie de regiunea unde va fi implementat proiectul şi intensitatea ajutorului de stat.
    (3) Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private, într-o formă liberă de ajutor de stat. Nu sunt considerate contribuţie proprie fondurile obţinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obţinute ca efect al unor astfel de măsuri.
    (4) Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat trebuie menţinută în unitatea beneficiară a ajutorului de stat regional pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului de investiţii în cazul întreprinderilor mari, respectiv 3 ani în cazul IMM.
    (5) În decursul acestei perioade de 3-5 ani este permisă înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral ca efect al schimbărilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.
    (6) Ajutorul de stat regional pentru investiţii/pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor nu poate fi acordat în cadrul prezentei scheme decât după ce beneficiarul a semnat contractul de finanţare. În caz contrar, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru a primi finanţare în cadrul acestei scheme.
    (7) Ajutorul de stat regional pentru investiţii/pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor va fi plătit după ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, însoţită de documentele justificative prevăzute în Ghidul solicitantului.

    CAP. VII
    Cheltuieli eligibile

    ART. 14
    Cheltuielile eligibile pentru această schemă sunt:
    a) cheltuieli aferente achiziţiei de instalaţii, maşini şi utilaje;
    b) cheltuieli aferente achiziţiei de mijloace de transport tehnologice, strict legate de procesul de producţie (numai pentru întreprinderile ce au cod CAEN B);
    c) cheltuieli aferente achiziţiei de brevete, licenţe, know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile;
    d) cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
    ART. 15
    (1) Toate cheltuielile aferente investiţiei iniţiale vor fi considerate ca fiind fără TVA.
    (2) Activele achiziţionate trebuie să fie noi.
    (3) În cadrul schemei se finanţează exclusiv proiecte care prevăd realizarea de investiţii iniţiale. Nu sunt eligibile proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiţii de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creşterea valorii adăugate a acestora.
    (4) Nu se finanţează acele proiecte a căror implementare a fost deja demarată de beneficiar înainte de semnarea contractului de finanţare.
    (5) Pentru a fi incluse în investiţia iniţială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie utilizate în exclusivitate în cadrul obiectivului de investiţii care a beneficiat de ajutor de stat regional;
    b) să fie considerate active amortizabile;
    c) să fi fost achiziţionate de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul, în condiţii de piaţă;
    d) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să rămână asociate proiectului de investiţii pentru care s-a acordat ajutorul de stat, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, calculată din momentul în care investiţia a fost finalizată, cu excepţia IMM-urilor - minimum 3 ani, şi să fie utilizate pentru derularea operaţiunii finanţate.
    (6) Pentru întreprinderile mici şi mijlocii cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de consultanţă sunt eligibile numai pentru cheltuielile consultanţei aferente serviciilor furnizate de consultanţi externi şi doar în măsura în care serviciile în cauză nu sunt o activitate continuă sau periodică şi nici nu sunt legate de cheltuielile de exploatare obişnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultanţă fiscală, serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea.

    CAP. VIII
    Durata de aplicare a schemei

    ART. 16
    Schema de ajutor de stat se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2015, în limita bugetului alocat.

    CAP. IX
    Bugetul schemei

    ART. 17
    Valoarea maximă cumulată a ajutoarelor de stat care vor fi acordate în cadrul prezentei scheme (bugetul total al schemei), pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 100 milioane euro (450 milioane lei), din care 86 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (387 milioane lei) şi 14 milioane euro de la bugetul de stat (63 milioane lei). Bugetul schemei va fi alocat defalcat, 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.
    ART. 18
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat este de 400.

    CAP. X
    Regula de cumul

    ART. 19
    Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplică în cazul în care se acordă măsuri de natura ajutorului de stat aceluiaşi beneficiar, indiferent de sursa de provenienţă a acestora, respectiv surse locale, regionale, naţionale sau comunitare, pentru finanţarea aceloraşi cheltuieli eligibile. În această situaţie, intensitatea ajutoarelor cumulate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile trebuie să se încadreze în valorile maxime admisibile prevăzute pentru regiunea în care sunt acordate, în conformitate cu această schemă.
    ART. 20
    Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi costuri eligibile. Administratorul schemei va monitoriza sumele pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.
    ART. 21
    Ajutorul de stat se calculează pe baza investiţiilor în active corporale sau necorporale, cu respectarea intensităţii maxime stabilite pentru regiunea respectivă conform prezentei scheme.

    CAP. XI
    Procedura de implementare a schemei

    ART. 22
    Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este furnizorul de ajutor de stat acordat în baza prezentei scheme, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzător pentru buna ei desfăşurare.
    ART. 23
    (1) Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea apelului de proiecte;
    b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;
    c) verificarea administrativă (verificarea conformităţii cererilor şi a documentelor însoţitoare) şi verificarea eligibilităţii beneficiarilor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    d) verificarea tehnico-financiară a proiectelor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    e) selecţia proiectelor;
    f) întocmirea şi semnarea contractului de finanţare (în cadrul acestei etape, la cererea beneficiarului, se poate acorda prefinanţare în procent de maximum 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată conform contractului);
    g) începerea implementării proiectului;
    h) depunerea cererii de plată/rambursare, însoţită de documentele justificative;
    i) acordarea finanţării nerambursabile - se face de către Unitatea de plată a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", numai pe bază de documente justificative, după verificarea cheltuielilor, în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinanţare, aceasta se acordă şi se recuperează în conformitate cu prevederile legale;
    j) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.
    (2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul va depune la Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" o cerere de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului.
    (3) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că întreprinderea nu este "întreprindere în dificultate", conform definiţiei prevăzute la art. 5 lit. d).
    (4) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaraţie pe propria răspundere referitoare la alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a verifica respectarea regulii de cumul.
    (5) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile şi activităţile proiectului de investiţii finanţat.
    (6) Detalierea modalităţii de derulare a prezentei schemei se regăseşte în Ghidul solicitantului, care se publică pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro
    ART. 24
    Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" - Ministerul Fondurilor Europene va fi anunţată înainte de lansarea apelului de proiecte, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

    ART. 25
    În vederea asigurării transparenţei şi a monitorizării ajutoarelor de stat, la nivel european şi naţional, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia să păstreze evidenţe detaliate referitoare la alocările individuale acordate către beneficiari, pe o perioadă de minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor în cadrul schemei. Aceste evidenţe trebuie să includă toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    ART. 26
    Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia să furnizeze informaţii necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrătoare.
    ART. 27
    Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite raportarea anuală Consiliului Concurenţei privind implementarea schemei, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    ART. 28
    Ministerul Fondurilor Europene monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei şi pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, Ministerul Fondurilor Europene întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale

    ART. 29
    Textul schemei şi Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro

                        ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016