Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.052 din 5 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.052 din 5 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 560 din 8 iulie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 8.669/2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 851 din 28.06.2019 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere:
    - art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţia 246 se abrogă.
    2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţiile 247, 248, 394, 395, 588 şi 589 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌──────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│„247 │W08257001 │J01XD01 │METRONIDAZOLUM │FLAGYL │COMPR. FILM. │250 mg │LABORATOIRE AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. │P-RF │20 │0,283500 │0,383000 │0,000000 │
│ │ │ │ │(vezi J01XD01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│248 │W63535001 │J01XD01 │METRONIDAZOLUM │FLAGYL 250 mg (vezi P01AB01) │COMPR. FILM. │250 mg │SANOFI │ROMÂNIA │2 BLIST. │PRF │20 │0,283500 │0,383000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ROMÂNIA - S.R.L. │ │PVC-PVDC/AL │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 10 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
├──────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │REYATAZ │ │ │BRISTOL-MYERS SQUIBB │ │CUTIE X │ │ │ │ │ │
│394 │W14087002 │J05AE08 │ATAZANAVIRUM │150 mg │CAPS. │150 mg │PHARMA EEIG │MAREA BRITANIE │60 CAPS. │P-RF/R │60 │20,504200 │23,112600 │6,176900 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. AL/AL ) │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1 FLAC. PEID CU │ │ │ │ │ │
│395 │W14088001 │J05AE08 │ATAZANAVIRUM │REYATAZ │CAPS. │200 mg │BRISTOL-MYERS SQUIBB │MAREA BRITANIE │1 SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT │P-RF/R │60 │21,384600 │24,072199 │6,447301 │
│ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │PT. COPII, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ X 60 CAPS. │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
├──────┬──────────────┬───────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │REYATAZ │ │ │ │ │CUTIE X │ │ │ │ │ │
│588 │W65567002 │J05AE08 │ATAZANAVIRUM │150 mg │CAPS. │150 mg │BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG │IRLANDA │60 CAPS. │PR │60 │20,504200 │23,112600 │6,176900 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. AL/AL 6X1) │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1 FLAC. PEID CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │REYATAZ │ │ │ │ │1 SISTEM │ │ │ │ │ │
│589 │W65568001 │J05AE08 │ATAZANAVIRUM │200 mg │CAPS. │200 mg │BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG │IRLANDA │DE ÎNCHIDERE SECURIZAT │PR │60 │21,384600 │24,072199 │6,447301“ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. COPII, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ X 60 CAPS. │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────┴───────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

"

    3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, după poziţia 592 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 593-606, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────┬──────┬────┬───────────┬────────┬───────────┬───┬──┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │50 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXACILINĂ│PT. │1000│ANTIBIOTICE│ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│593 │W60469002│J01CF04│OXACILLINUM │ATB 1000 │SOL. │mg │- S.A. │ROMÂNIA │INCOLORĂ CU│PRF│50│4,147000 │5,062600 │0,000000│
│ │ │ │ │mg │INJ./ │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │10 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXACILINĂ│PT. │1000│ANTIBIOTICE│ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│594 │W60469004│J01CF04│OXACILLINUM │ATB 1000 │SOL. │mg │- S.A. │ROMÂNIA │INCOLORĂ CU│PRF│10│4,298000 │5,622000 │0,000000│
│ │ │ │ │mg │INJ./ │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │50 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXACILINĂ│PT. │500 │ANTIBIOTICE│ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│595 │W60468002│J01CF04│OXACILLINUM │ATB 500 │SOL. │mg │- S.A. │ROMÂNIA │INCOLORĂ CU│PRF│50│3,828000 │4,673200 │0,000000│
│ │ │ │ │mg │INJ./ │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │10 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OXACILINĂ│PT. │500 │ANTIBIOTICE│ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│596 │W60468004│J01CF04│OXACILLINUM │ATB 500 │SOL. │mg │- S.A. │ROMÂNIA │INCOLORĂ CU│PRF│10│3,967000 │5,189000 │0,000000│
│ │ │ │ │mg │INJ./ │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │25 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │AMPIPLUS │PT. │1000│ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│597 │W58901004│J01CR01│AMPICILLINUM +│1000 mg/ │SOL. │mg/ │ANTIBIOTICE│ROMÂNIA │INCOLORĂ │PR,│25│14,390000│17,211200│0,000000│
│ │ │ │SULBACTAM │500 mg │INJ./ │500 │- S.A. │ │CONŢINÂND │PRF│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │mg │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │10 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │AMPIPLUS │PT. │1000│ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│598 │W58901003│J01CR01│AMPICILLINUM +│1000 mg/ │SOL. │mg/ │ANTIBIOTICE│ROMÂNIA │INCOLORĂ │PR,│10│14,509000│17,713000│0,000000│
│ │ │ │SULBACTAM │500 mg │INJ./ │500 │- S.A. │ │CONŢINÂND │PRF│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │mg │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │1 FLAC. DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │AMPIPLUS │PT. │1000│ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│599 │W58901001│J01CR01│AMPICILLINUM +│1000 mg/ │SOL. │mg/ │ANTIBIOTICE│ROMÂNIA │INCOLORĂ │PR,│1 │15,030000│18,960720│1,359280│
│ │ │ │SULBACTAM │500 mg │INJ./ │500 │- S.A. │ │CONŢINÂND │PRF│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │mg │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┬┴─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │10 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM │AMOXIPLUS│PT. │1000│ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│600│W59739004 │J01CR02│+ ACIDUM │1000 mg/ │SOL. │mg/ │ANTIBIOTICE│ROMÂNIA │INCOLORĂ │PRF│10│7,952000 │10,055000│0,000000│
│ │ │ │CLAVULANICUM │200 mg │INJ./ │200 │- S.A. │ │CARE CONŢIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │mg │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 FLAC. DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │1000│ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM │AMOXIPLUS│PT. │mg/ │ANTIBIOTICE│ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ │
│601│W59739001 │J01CR02│+ ACIDUM │1000 mg/ │SOL. │200 │- S.A. │ROMÂNIA │CARE │PRF│1 │8,090000 │10,940000│0,000000│
│ │ │ │CLAVULANICUM │200 mg │INJ./ │mg │ │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │25 FLAC. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM │AMOXIPLUS│PT. │1000│ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ │
│602│W59739005 │J01CR02│+ ACIDUM │1000 mg/ │SOL. │mg/ │ANTIBIOTICE│ROMÂNIA │INCOLORĂ │PRF│25│7,810000 │9,534400 │0,000000│
│ │ │ │CLAVULANICUM │200 mg │INJ./ │200 │- S.A. │ │CARE CONŢIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │mg │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 BLIST. │ │ │ │ │ │
│603│W63876017 │J01MA14│MOXIFLOXACINUM│AVELOX │COMPR.│400 │BAYER AG │GERMANIA│TRANSPARENT│PRF│5 │4,377600 │5,916000 │3,826000│
│ │ │ │ │400 mg │FILM. │mg │ │ │PVC-PVDC/AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 5 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴───────┴──────────────┴─────────┴──────┴────┴───────────┴────────┴───────────┴───┴──┴─────────┴─────────┴────────┘

"

    4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziţia 172 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 173-176, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────┬──────┬────┬───────────┬────────┬───────────┬───┬──┬────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM │AMOXIPLUS│PT. │1000│ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│„173│W59739004│J01CR02│+ ACIDUM │1000 mg/ │SOL. │mg/ │ANTIBIOTICE│ROMÂNIA │INCOLORĂ │PRF│10│7,952000│10,055000│0,000000 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │200 mg │INJ./ │200 │- S.A. │ │CARE CONŢIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │mg │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │1000│ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM │AMOXIPLUS│PT. │mg/ │ANTIBIOTICE│ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ │
│174 │W59739001│J01CR02│+ ACIDUM │1000 mg/ │SOL. │200 │- S.A. │ROMÂNIA │CARE │PRF│1 │8,090000│10,940000│0,000000 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │200 mg │INJ./ │mg │ │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 25│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMOXICILLINUM │AMOXIPLUS│PT. │1000│ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│175 │W59739005│J01CR02│+ ACIDUM │1000 mg/ │SOL. │mg/ │ANTIBIOTICE│ROMÂNIA │INCOLORĂ │PRF│25│7,810000│9,534400 │0,000000 │
│ │ │ │CLAVULANICUM │200 mg │INJ./ │200 │- S.A. │ │CARE CONŢIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF. │mg │ │ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼───────────┼───┼──┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│176 │W63876017│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│AVELOX │COMPR.│400 │BAYER AG │GERMANIA│TRANSPARENT│PRF│5 │4,377600│5,916000 │3,826000“│
│ │ │ │ │400 mg │FILM. │mg │ │ │PVC-PVDC/AL│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 5 COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────────────┴─────────┴──────┴────┴───────────┴────────┴───────────┴───┴──┴────────┴─────────┴─────────┘

"

    5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 76, 86, 508, 509 şi 564 se abrogă.
    6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 10, 12, 13, 211, 212, 469 şi 470 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───┬──────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬─┬──────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │BENDAMUSTINA ACCORD │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│„10│W62548005 │L01AA09 │BENDAMUSTINUM **1 │2,5 mg/ml │PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. │2,5 mg/ml │ACCORD HEALTHCARE LIMITED │MAREA BRITANIE │5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. │PR│5│493,614000 │545,670000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. CARE CONŢINE 100 MG BENDAMUSTINĂ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴────────┴───────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴─┴──────────────┴──────────────┴──────────┤
│..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
├───┬──────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬─┬──────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │BENDAMUSTINA MYLAN │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│12 │W63064006 │L01AA09 │BENDAMUSTINUM **1 │2,5 mg/ml │PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. │2,5 mg/ml │MYLAN S.A.S. │FRANŢA │5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 50 ML CARE CONŢINE 100 MG CLORHIDRAT │PR│5│592,336800 │654,804000 │13,880000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE BENDAMUSTINĂ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼─┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │BENDAMUSTINA ZENTIVA │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│13 │W62432006 │L01AA09 │BENDAMUSTINUM **1 │2,5 mg/ml │PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. │2,5 mg/ml │ZENTIVA, K.S. │REPUBLICA CEHĂ │5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. │PR│5│562,900000 │621,192000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. CARE CONŢINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴────────┴───────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴─┴──────────────┴──────────────┴──────────┤
│..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
├───┬──────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬─┬──────────────┬──────────────┬──────────┤
│211│W64381001 │L01XC03 │TRASTUZUMABUM **1 │HERCEPTIN 150 mg │PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. │150 mg │ROCHE REGISTRATION GMBH │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CONŢINÂND 150 MG TRASTUZUMAB │PR│1│1.932,600000 │2.152,320000 │71,970000 │
├───┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼─┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│212│W07881001 │L01XC03 │TRASTUZUMABUM **1 │HERCEPTIN 150 mg │PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. │150 mg │ROCHE REGISTRATION LTD. │MAREA BRITANIE │CUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. │PR│1│1.932,600000 │2.152,320000 │71,970000 │
├───┴──────────┴────────┴───────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴─┴──────────────┴──────────────┴──────────┤
│..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───┬─────────┬───────┬─────────────────┬────────┬──────────┬──┬──────────┬────────┬──────────┬──┬─┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PELGRAZ │SOL INJ. │6 │ACCORD │MAREA │PREUMPLUTĂ│ │ │ │ │ │
│469│W64949001│L03AA13│PEGFILGRASTIMUM**│6 mg │ÎN SERINGĂ│mg│HEALTHCARE│BRITANIE│CARE │PR│1│2.540,184000│2.814,588000│58,852000 │
│ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ │LIMITED │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────┼──┼──────────┼────────┼──────────┼──┼─┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │AMGEN │ │BLISTER X │ │ │ │ │ │
│470│W51563001│L03AA13│PEGFILGRASTIMUM**│NEULASTA│SOL. INJ. │6 │EUROPE │OLANDA │1 SERINGĂ │PR│1│2.540,184000│2.814,588000│721,582000“│
│ │ │ │ │6 mg │ │mg│B.V. │ │PREUMPLUTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,6 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴─────────────────┴────────┴──────────┴──┴──────────┴────────┴──────────┴──┴─┴────────────┴────────────┴───────────┘

"

    7. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 572 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 573-576, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┬────────────┬──┬──┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 15 ML DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. PT. │ │ │ │DE TIP I CU │ │ │ │ │ │
│„573│W65273001│L01XC03│TRASTUZUMABUM **1│OGIVRI │CONC. PT. │150 │MYLAN │FRANŢA │DOP DIN │PR│1 │1.610,500000│1.793,600000│0,000000 │
│ │ │ │ │150 mg │SOL. PERF.│mg │S.A.S. │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUTILIC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINAT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLUOROREZINĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRASTUZUMAB │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 MG │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLISTERE PVC│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/PVDC/AL, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │GENZYME │ │SIGILATE CU │ │ │ │ │ │
│574 │W62995001│L01XE12│VANDETANIBUM **1 │CAPRELSA │COMPR. │100 │EUROPE │OLANDA │FOLIE DE │PR│30│209,373000 │229,488666 │0,000000 │
│ │ │ │Ω │100 mg │FILM. │mg │B.V. │ │ALUMINIU X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │KIDROLASE│PULB. + │ │DIRECT │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│575 │W64278001│L01XX02│ASPARAGINAZUM │10000 │SOLV. PT. │10000│PHARMA │ROMÂNIA│10 FLAC. CU │PR│10│410,833000 │451,624000 │0,000000 │
│ │ │ │ │U.I. │SOL. INJ. │U.I. │LOGISTICS│ │PULB. PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- S.R.L. │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼──┼──┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │1 SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│576 │W65254001│L03AA13│PEGFILGRASTIMUM**│ZIEXTENZO│ÎN SERINGĂ│6 mg │SANDOZ │AUSTRIA│PREUMPLUTĂ │PR│1 │2.116,820000│2.345,490000│0,000000“│
│ │ │ │ │6 mg │PREUMPLUTĂ│ │GMBH │ │CARE CONŢINE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┴────────────┴──┴──┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    8. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziţia 17 se introduc două noi poziţii, poziţiile 18-19, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬─────────────┬────────┬─────┬───┬────────────┬───────┬───────┬──┬─┬─────────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │CONC.│12 │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEMTUZUMABUM│LEMTRADA│PT. │mg/│SANOFI │ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│18│W64873001│L04AA34│**1 Ω │12 mg │SOL. │1,2│BELGIUM │BELGIA │FLACON │PR│1│30.894,820000│33.713,550000 │0,000000│
│ │ │ │ │ │PERF.│ml │ │ │X 12 MG│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/1,2 ML│ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼─────────────┼────────┼─────┼───┼────────────┼───────┴┬──────┼──┼─┼─────────────┼─────────────┬┴────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CONC.│12 │GENZYME │ │CU 1 │ │ │ │ │ │
│19│W60450001│L04AA34│ALEMTUZUMABUM│LEMTRADA│PT. │mg/│THERAPEUTICS│MAREA │FLACON│PR│1│30.894,820000│33.713,550000│0,000000 │
│ │ │ │**1 Ω │12 mg │SOL. │1,2│LTD │BRITANIE│X 12 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PERF.│ml │ │ │MG/1,2│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴─────────────┴────────┴─────┴───┴────────────┴────────┴──────┴──┴─┴─────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    9. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.3: „Hipertensiune pulmonară“, după poziţia 22 se introduce o nouă poziţie, poziţia 23, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────┬──────┬──┬──────┬──────┬──────┬──┬──┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │PFIZER│ │BLIST.│ │ │ │ │ │
│„23│W64746001│G04BE03│SILDENAFILUM**│REVATIO│COMPR.│20│EUROPE│BELGIA│PVC/AL│PR│90│10,265666│11,613444│0,000000“│
│ │ │ │ │20 mg │FILM. │mg│MA │ │X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────┴──────┴──┴──────┴──────┴──────┴──┴──┴─────────┴─────────┴─────────┘

"

    10. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziţia 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬────────────┬────────────┬─────┬───┬───────┬───────┬─────┬──┬─┬────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ACIDO │SOL. │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TRANEXAMICO │INJ. │500│ │ │CU 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ACIDUM │BIOINDUSTRIA│PT. │mg/│C.N. │ │FIOLE│ │ │ │ │ │
│„11│W64629001│B02AA02│TRANEXAMICUM│L.I.M. 500 │ADM. │5 │UNIFARM│ROMÂNIA│X 5 │PR│5│3,086000│4,172000│0,000000“│
│ │ │ │4) │mg/ │I.V. │ml │- S.A. │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │5 ml │ŞI │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ│ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴────────────┴────────────┴─────┴───┴───────┴───────┴─────┴──┴─┴────────┴────────┴─────────┘

"

    11. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, poziţia 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────┬───────┬────────────┬────────────┬─────┬───┬───────┬───────┬─────┬──┬─┬────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ACIDO │INJ. │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ACIDUM │TRANEXAMICO │PT. │500│C.N. │ │5 │ │ │ │ │ │
│„16│W64629001│B02AA02│TRANEXAMICUM│BIOINDUSTRIA│ADM. │mg/│UNIFARM│ROMÂNIA│FIOLE│PR│5│3,086000│4,172000│0,000000“│
│ │ │ │4) │L.I.M. 500 │I.V. │5 │- S.A. │ │X 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mg/ │ŞI │ml │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │5 ml │ORALĂ│ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴────────────┴────────────┴─────┴───┴───────┴───────┴─────┴──┴─┴────────┴────────┴─────────┘

"

    12. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, poziţia 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬─────────┬───────┬────────────┬────────────┬─────┬───┬───────┬───────┬─────┬──┬─┬────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CUTIE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ACIDO │INJ. │ │ │ │CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ACIDUM │TRANEXAMICO │PT. │500│C.N. │ │5 │ │ │ │ │ │
│„9│W64629001│B02AA02│TRANEXAMICUM│BIOINDUSTRIA│ADM. │mg/│UNIFARM│ROMÂNIA│FIOLE│PR│5│3,086000│4,172000│0,000000“│
│ │ │ │4) │L.I.M. │I.V. │5 │- S.A. │ │X 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │500 mg/5 ml │ŞI │ml │ │ │ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ│ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴────────────┴────────────┴─────┴───┴───────┴───────┴─────┴──┴─┴────────┴────────┴─────────┘

"    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2019.                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Liliana Lukacs

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice