Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.040 din 21 mai 2024  pentru aprobarea modelului-cadru al planului  de dezvoltare a serviciilor sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.040 din 21 mai 2024 pentru aprobarea modelului-cadru al planului de dezvoltare a serviciilor sociale

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 504 din 30 mai 2024
    Având în vedere:
    - prevederile art. 10 alin. (12) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. VIII alin. (3) din Legea nr. 100/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

    în temeiul:
    - prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederilor Referatului de aprobare nr. 1.409/DPSS din 26.04.2024,

    ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul-cadru al planului de dezvoltare a serviciilor sociale, prevăzut la art. 10 alin. (12) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Natalia-Elena Intotero

    ANEXA 1

    Plan de dezvoltare a serviciilor sociale (model-cadru)
    Aprobat prin Hotărârea consiliului local/Hotărârea organului de conducere a persoanei juridice care solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale/Decizia furnizorului de servicii sociale pentru aprobarea planului de dezvoltare a serviciilor sociale nr. ........./.........

    Preambul
    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, elaborarea planului de dezvoltare a serviciilor sociale cu respectarea principiilor calităţii în domeniul serviciilor sociale, prevăzute la art. 3 alin. (2) din aceeaşi lege, şi în concordanţă cu politica naţională şi sectorială în domeniul asistenţei sociale este una dintre condiţiile care stau la baza acreditării ca furnizor de servicii sociale.
    Fiecare obiectiv/serviciu social prevăzut în planul de dezvoltare a serviciilor sociale are propriul plan de dezvoltare, în corelare cu scopul şi funcţiile serviciului social, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.
    CAP. I
    Etapele planului de dezvoltare a serviciilor sociale
    1. Documentarea:
    - analiza legislaţiei în vigoare în funcţie de categoria de beneficiari pentru care furnizorul de servicii sociale doreşte să dezvolte servicii sociale, conform actelor constitutive; legea asistenţei sociale, legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, legislaţia specială cu privire la drepturile fiecărei categorii de beneficiari, Nomenclatorul serviciilor sociale, regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, standardele minime de calitate etc., precum şi legislaţia aplicabilă în vederea obţinerii tuturor autorizaţiilor administrative prealabile funcţionării;
    – analiza contextului înfiinţării serviciilor sociale: politicile şi strategiile naţionale în domeniu, politicile şi strategiile locale în domeniu, caracteristicile comunităţii, nevoi identificate deja în comunitate, nevoi noi identificate, datele statistice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
    – consultarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale, a potenţialilor beneficiari sau, după caz, a studiilor de piaţă existente etc.;
    – solicitarea de consiliere din partea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. Stabilirea principalelor elemente ale serviciului sau, după caz, ale serviciilor sociale pe care furnizorul de servicii sociale intenţionează să le înfiinţeze, respectiv:
    - categoria de beneficiari şi caracteristici specifice;
    – codul şi categoria de serviciu social identificat în Nomenclatorul serviciilor sociale;
    – un set-cheie de indicatori de performanţă ai serviciului social.

    3. Elaborarea procedurilor de lucru, prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile
    4. Includerea în procedurile de lucru a indicatorilor de performanţă, în cazul în care aceştia depăşesc cerinţele prevăzute în standardele minime de calitate
    5. Estimarea costurilor necesare pentru implementarea proceselor şi atingerea rezultatelor, cu respectarea standardelor minime de calitate
    6. Identificarea şi alocarea resurselor necesare pentru a pregăti punerea în funcţiune a serviciului social
    7. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiilor administrative prealabile desfăşurării activităţii, prevăzute de legislaţia în vigoare
    8. Acordarea serviciilor conform procedurilor aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale; setul procedurilor aprobate conţine obligatoriu mecanisme de evaluare internă.
    9. Punerea în funcţiune a mecanismelor de evaluare internă pentru asigurarea permanentă a menţinerii cel puţin a standardelor minime de calitate în vederea acordării licenţei de funcţionare şi, după caz, a indicatorilor de performanţă stabiliţi de furnizorul de servicii sociale
    10. Îmbunătăţirea permanentă a procedurilor de lucru în funcţie de feedbackul obţinut prin mecanismele de evaluare a satisfacţiei persoanelor beneficiare, de rezultatul vizitelor realizate de inspecţia socială şi, după caz, acolo unde există, pe baza rapoartelor de monitorizare independentă şi a mecanismului de evaluare internă şi externă implementate la iniţiativa furnizorului de servicii sociale; în plus faţă de monitorizarea asigurată prin personalul de conducere al centrului şi de organele de conducere ale furnizorului de servicii sociale, furnizorul de servicii sociale poate achiziţiona servicii de audit pentru măsurarea calităţii serviciilor prestate.
    11. Actualizarea planului propriu de dezvoltare a serviciului social în funcţie de feedbackul colectat prin mijloacele de evaluare centrate pe nevoile persoanei beneficiare
    CAP. II
    Conţinutul planului de dezvoltare a serviciilor sociale
    1. Scopul planului de dezvoltare a serviciilor sociale, în conformitate cu misiunea furnizorului de servicii sociale ............. prevăzută în actele constitutive:
    ..............................................................................................
    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice prevăzute la art. 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se acreditează ca furnizor de servicii sociale dacă au atribuţii stabilite de lege pentru înfiinţarea, acordarea şi finanţarea serviciilor sociale definite la art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rezumatul planului de dezvoltare a serviciilor sociale (cuvinte-cheie pentru domeniul serviciilor sociale ales)
    ...............................................................................................


    2. Contextul elaborării planului de dezvoltare a serviciilor sociale
    ...............................................................................................
    Se va prezenta pe scurt contextul şi oportunităţile sectorului serviciilor sociale la nivel naţional şi local, în unitatea/unităţile administrativ-teritorială(e) unde furnizorul de servicii sociale doreşte să dezvolte/să înfiinţeze servicii sociale.
    Se va prezenta încadrarea în strategia naţională ..................., aprobată prin ........................., cu referire, după caz, la: viziunea, priorităţile, obiectivele, acţiunile/măsurile concrete din planul de implementare a strategiei, resursele şi indicatorii de performanţă asociaţi etc. (cuvinte-cheie pentru domeniul serviciilor sociale ales).

    3. Principiile aplicabile planului de dezvoltare a serviciilor sociale:
    ...............................................................................................
    Se vor prezenta principiile care guvernează activitatea planificată, cu referire la următoarele principii prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;
    b) relaţia dintre furnizori şi beneficiarii acestora: utilizarea de mijloace de informare şi comunicare corecte, transparente şi accesibile, asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor şi informaţiilor personale, utilizarea mecanismelor de prevenţie şi combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;
    c) participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor şi a familiilor acestora în planificarea, acordarea şi evaluarea serviciilor sociale;
    d) relaţia dintre furnizori şi autorităţile administraţiei publice, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile de la nivelul comunităţii: coordonarea eficientă dintre sectorul public şi privat, încurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilităţii şi continuităţii serviciilor sociale, promovarea dezvoltării serviciilor sociale de proximitate/comunitare şi a integrării acestora cu serviciile de sănătate, educaţie şi alte servicii de interes general;
    e) dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă: recrutarea de personal calificat şi asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condiţiilor de lucru adecvate şi a echipamentelor specifice activităţilor derulate, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.


    4. Obiective ale planului de dezvoltare a serviciilor sociale, programe, măsuri şi indicatori:
    ................................................................................................
    Obiectivul nr. 1:
    ................................................................................................
    a) Denumire/Categorie serviciu social (cod serviciu social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare)
    b) Etapele de parcurs pentru înfiinţarea şi dezvoltarea serviciului social, cu precizarea pentru fiecare acţiune a persoanei/persoanelor responsabile, perioada estimată pentru implementarea acţiunii, rezultatul/rezultatele aşteptat(e)/ indicatorul de monitorizare şi persoana/structura din cadrul organizaţiei, responsabilă de evaluarea îndeplinirii acţiunii:
    (i) pregătirea, elaborarea documentaţiei de funcţionare şi obţinerea autorizaţiilor administrative prealabile funcţionării;
    (ii) informarea comunităţii;
    (iii) deschiderea;
    (iv) asigurarea funcţionării;
    (v) strategia în situaţii de criză.

    Legătură cu planul de urgenţă, care urmează să fie elaborat în vederea solicitării licenţei de funcţionare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea modelului-cadru prevăzut în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare

    Obiectivul nr. 2:
    (dacă este cazul)


    5. Perioada de implementare a planului de dezvoltare a serviciilor sociale este de .... ani:
    ...............................................................................................
    (cel puţin 5 ani; licenţa de funcţionare se acordă pentru o perioadă de 5 ani)
    [A se vedea prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare: durata de funcţionare, conform actului de înfiinţare, permite dezvoltarea serviciilor sociale pe care intenţionează să le înfiinţeze.]

    6. Resurse pentru implementarea planului de dezvoltare a serviciilor sociale:
    a) estimări pe ani/surse de finanţare/categorii de cheltuieli etc.:
    ...............................................................................................

    b) contracte/angajamente etc. care stau la baza estimărilor:
    ...............................................................................................

    c) estimarea normativului de personal cu respectarea normativului de personal prevăzut în legislaţia în vigoare aplicabilă serviciului social/serviciilor sociale planificat(e):
    ...............................................................................................

    d) identificarea spaţiului/spaţiilor în care urmează să funcţioneze serviciul/serviciile social(e); aranjamente cu privire la edificare/închiriere/amenajare/modernizare etc. a spaţiului/spaţiilor în care urmează să funcţioneze serviciul/serviciile social(e):
    ...............................................................................................

    e) resurse financiare şi costul mediu lunar pe beneficiar estimat:
    ...............................................................................................

    f) alte informaţii:
    ...............................................................................................

    La estimarea resurselor necesare, furnizorul de servicii sociale are în vedere cel puţin următoarele:
    a) obligaţiile furnizorului prevăzute în legea privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
    b) standardele de calitate în vigoare, aplicabile serviciilor sociale planificate;
    c) standardele de cost în vigoare, aplicabile serviciilor sociale planificate;
    d) regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare aplicabile serviciilor sociale planificate;
    e) alte acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale/obiectivului în care urmează să funcţioneze serviciile sociale etc.


    7. Indicatori de performanţă, în legătură cu rezultatele stabilite în planul de dezvoltare a serviciilor sociale (cantitativ, calitativ, de intrare, de ieşire, de proces, de rezultat etc.):
    ...............................................................................................
    La stabilirea indicatorilor de performanţă în dezvoltarea serviciilor sociale se are în vedere, pentru fiecare dintre serviciile sociale pe care intenţionează să le înfiinţeze, atingerea cerinţelor minimale - standardele minime de calitate şi, după caz, a indicatorilor de performanţă aferenţi nivelelor de calitate I sau II, complementar cerinţelor minimale.
    Indicatorii de performanţă aferenţi serviciului social se vor formula în legătură cu scopul şi funcţiile serviciului social prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.
    Pentru fiecare obiectiv, respectiv serviciu social prevăzut la pct. 1, furnizorul de servicii sociale stabileşte nivelul de performanţă pe care îl planifică, pentru indicatorii prevăzuţi în modelul fişei de autoevaluare aplicabile serviciului social respectiv.
    Planul propriu de dezvoltare a serviciului social prevede îmbunătăţirea permanentă a procedurilor de lucru şi a mediului ambiant, în funcţie de feedbackul obţinut prin mecanismele de evaluare a satisfacţiei persoanelor beneficiare, prin mecanismele de evaluare internă şi externă implementate de furnizorul de servicii sociale, precum şi pe baza rezultatului controalelor realizate de inspectorii sociali sau, după caz, acolo unde există, a rapoartelor de monitorizare independentă, realizate de organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului sau de organizaţiile care reprezintă persoanele beneficiare de servicii sociale.

    8. Organizarea monitorizării şi evaluării planului de dezvoltare a serviciilor sociale:
    a) responsabilităţile enumerate pentru fiecare dintre etapele de implementare:
    ...............................................................................................

    b) monitorizare şi evaluare:
    ...............................................................................................

    c) raportare:
    ...............................................................................................

    d) actualizare/revizuire plan/indicatori de performanţă etc.:
    ...............................................................................................

    e) persoana desemnată de furnizorul de servicii sociale, cu atribuţii de răspundere pentru serviciile sociale prestate, dacă prin fişa postului a fost desemnată şi o altă persoană alături de administratorul operatorului economic:
    ...............................................................................................



    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016