Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.039 din 30 aprilie 2024  privind aprobarea tarifelor care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile  de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligaţiei de serviciu public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.039 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea tarifelor care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligaţiei de serviciu public

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 mai 2024
    Având în vedere prevederile:
    - art. 5 alin. (3) lit. g) şi alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, aprobată prin Legea nr. 21/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. b), e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, aprobată prin Legea nr. 21/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă următoarele tarife de deservire generală din transportul feroviar public de călători, denumite în continuare tarife, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:
    a) tarif pentru o călătorie;
    b) tarif de călătorie metropolitană;
    c) tarif abonament;
    d) tarif abonament metropolitan;
    e) tarif unic;
    f) tarif autorizaţie de călătorie;
    g) tarif permise de călătorie;
    h) tarif tichet rezervare loc;
    i) tarif supliment pentru vagoane de dormit;
    j) tarif supliment pentru vagoane cuşetă;
    k) tarif supliment transport biciclete.

    (2) Tarifelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) li se aplică reducerile prevăzute în actele normative privind drepturile de călătorie a unor categorii socioeconomice.
    (3) Pentru călătoriile efectuate pe distanţe mai mici sau egale cu 40 km şi, după caz, pentru călătoriile efectuate pe teritoriul zonelor metropolitane definite în baza Legii nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 246/2022, pentru trenurile unde există regim de rezervare a locului, achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. h) este opţională, indiferent de categoria şi subcategoria acestora.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), călătorii pot ocupa un loc doar în condiţiile în care locul nu este rezervat de un alt călător pe segmentul respectiv de călătorie şi, după caz, locul nu este ocupat de un alt călător.
    (5) Operatorii de serviciu public de transport feroviar de călători, denumiţi în continuare O.T.F.-C, pot stabili liber, cu respectarea normelor privind ajutoarele de stat, valoarea tarifelor pentru alte servicii.
    (6) Autoritatea competentă stabileşte prin decizie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:
    a) tipurile de suporturi valabile pentru titlurile de călătorie care dovedesc achitarea tarifelor;
    b) modul de validare a titlurilor de călătorie;
    c) metodele de conformare a O.T.F.-C pentru utilizarea suporturilor prevăzute la lit. a);
    d) gările, staţiile, haltele şi punctele de oprire de pe teritoriul fiecărei zone metropolitane, introduse suplimentar faţă de cele prevăzute în anexa la prezentul ordin, capitolul IV „Tarife transport metropolitan“, tabelele 4.2-4.42.

    (7) O.T.F.-C, cu respectarea prevederilor deciziei A.R.F. prevăzute la alin. (6) lit. b), stabilesc prin reglementări proprii, care se publică pe pagina proprie de internet, modul de verificare a validităţii titlurilor de călătorie.

    ART. 2
    În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate competentă - Autoritatea pentru Reformă Feroviară, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, denumită în continuare O.U.G. nr. 62/2016;
    b) călătorie - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. kk) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 12/1998;
    c) călătorii gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române - călătoriile efectuate cu trenurile operatorilor de serviciu public de transport feroviar de călători de persoanele care aparţin uneia dintre categoriile prevăzute la art. 1 - 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 112/1999, sau, după caz, la art. 11 şi 12 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările ulterioare;
    d) contract de servicii publice - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. l) din O.U.G. nr. 12/1998;
    e) obligaţie de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. k) din O.U.G. nr. 12/1998;
    f) operator economic - are înţelesul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) operator de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. n) din O.U.G. nr. 12/1998;
    h) servicii publice de transport feroviar de călători - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. h^1) din O.U.G. nr. 12/1998;
    i) perioada de valabilitate - are înţelesul, după caz:
    (i) valabilitatea pentru un anumit număr de ore consecutive, începe cu minutul 00 al orei stabilite şi se încheie cu minutul 59 al ultimei ore de valabilitate;
    (ii) valabilitatea pentru un anumit număr de zile consecutive, începe cu ora 00.00 a zilei stabilite şi se încheie cu ora 23.59 a ultimei zile de valabilitate;
    (iii) valabilitatea lunară/pe 6 luni/pe 1 an, se stabileşte pentru un anumit număr de zile consecutive, începând cu ora 00.00 a zilei stabilite N din luna în care începe calculul şi se încheie cu ora 23.59 a zilei N-1 din luna în care se termină calculul;

    j) serviciu public de transport feroviar de interes naţional - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. o) din O.U.G. nr. 12/1998;
    k) sistem de vânzare digital - un set de echipamente şi aplicaţii informatice, cu sau fără prezenţă umană, care permite comercializarea şi emiterea titlurilor de călătorie;
    l) sistem de vânzare electronic - un set de echipamente electronice, cu sau fără prezenţă umană, care permite comercializarea şi emiterea titlurilor de călătorie;
    m) sistem de vânzare cu prezenţă fizică - punct de comercializare şi emitere a titlurilor de călătorie caracterizat prin prezenţa fizică a salariaţilor operatorilor de serviciu public sau, după caz, a operatorilor economici, pentru comercializarea şi emiterea titlurilor de călătorie cu sprijinul unor sisteme de vânzare digitale sau sisteme de vânzare electronice;
    n) tarif de călătorie - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. hh) din O.U.G. nr. 12/1998;
    o) tarif abonament - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziţionarea unui titlu de călătorie ce permite efectuarea mai multor călătorii de către un călător:
    (i) în intervalul de timp prestabilit conform dispoziţiilor prezentului ordin;
    (ii) în perioada de valabilitate;
    (iii) cu trenurile O.T.F.-C ales de călător, din categoriile şi subcategoriile de valabilitate;
    (iv) pe traseul pe care este valabil;

    p) tarif abonament metropolitan - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziţionarea unui titlu de călătorie ce permite efectuarea mai multor călătorii de către un călător:
    (i) în intervalul de timp prestabilit conform dispoziţiilor prezentului ordin;
    (ii) în perioada de valabilitate;
    (iii) cu trenurile oricărui O.T.F.-C;
    (iv) pe toate traseele de pe teritoriul unei zone metropolitane;

    q) tarif autorizaţie de călătorie - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziţionarea unei autorizaţii de călătorie ce permite efectuarea mai multor călătorii gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române;
    r) tarif pentru o călătorie - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziţionarea unui titlu de călătorie ce permite efectuarea unei singure călătorii de către un călător, între punctele alese de îmbarcare şi debarcare, cu trenurile operatorului ales de serviciu public de transport feroviar de călători;
    s) tarif de călătorie metropolitană - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziţionarea unui titlu de călătorie ce permite efectuarea unei singure călătorii de către un călător:
    (i) cu un singur tren al oricărui O.T.F.-C;
    (ii) pe traseul metropolitan pe care este valabil;
    (iii) în ziua de valabilitate;

    t) tarif permise de călătorie - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin care vizează achiziţionarea unui număr limitat de permise de călătorie ce permite efectuarea de călătorii gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române;
    u) tarif tichet rezervare loc - preţul stabilit în baza prezentului ordin, perceput de către operatorul de serviciu public suplimentar tarifelor de călătorie pentru rezervarea unui loc la trenul ales;
    v) tarif supliment pentru vagoane de dormit/cuşetă - preţul stabilit în baza prezentului ordin, perceput de către operatorul de serviciu public suplimentar tarifelor de călătorie pentru rezervarea unui loc într-un vagon de dormit şi, după caz, cuşetă, la trenul ales;
    w) tarif supliment transport biciclete - preţul stabilit în baza prezentului ordin, perceput de către operatorul de serviciu public suplimentar tarifelor de călătorie pentru îmbarcarea cu biciclete nepliabile;
    x) tarif unic - tariful de călătorie stabilit în baza prezentului ordin cu valoare unică pe toată distanţa dintre staţiile identificate în prezentul ordin, indiferent de lungimea călătoriei, de staţiile alese pentru îmbarcare-debarcare şi de clasă;
    y) titlu de călătorie - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. jj) din O.U.G. nr. 12/1998;
    z) transport public de călători - are înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. h) din O.U.G. nr. 12/1998;
    aa) traseu metropolitan - distanţa parcursă pe calea ferată pe o rută de serviciu public şi delimitată de două gări/staţii/halte/puncte de oprire de pe teritoriul unei zone metropolitane;
    bb) ziua de valabilitate - intervalul de timp cuprins între orele 00.00 şi 23.59 dintr-o anumită zi calendaristică, când începe călătoria.


    ART. 3
    (1) Autoritatea competentă şi, după caz, O.T.F.-C pot încheia contracte cu operatori economici privind comercializarea titlurilor de călătorie prin sisteme de vânzare cu prezenţă fizică, prin sisteme de vânzare electronice sau sisteme de vânzare digitale.
    (2) Preţul titlurilor de călătorie comercializate prin intermediul canalelor de vânzare prevăzute la alin. (1) include, după caz:
    a) tarifele stabilite în baza prezentului ordin;
    b) costul serviciilor de comercializare, stabilit şi actualizat prin contractul de achiziţii de servicii încheiat între autoritatea competentă şi, dup caz, O.T.F.-C, pe de o parte, şi operatorii economici, pe de altă parte;
    c) sumele rezultate din conversia valutară a tarifelor, pentru tarifele exprimate în moneda euro.

    (3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) transferă O.T.F.-C pentru care s-au achiziţionat titlurile de călătorie contravaloarea tarifelor încasate în maximum cinci zile lucrătoare de la efectuarea achiziţiei de către călător.

    ART. 4
    (1) Titlurile de călătorie eliberate în baza tarifelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi d):
    a) sunt valabile exclusiv pe teritoriul zonei metropolitane, definită în baza Legii nr. 246/2022, pentru care s-a cerut eliberarea acestora;
    b) sunt valabile la orice categorie de tren, exclusiv între staţiile care deservesc zona metropolitană pentru care s-a cerut eliberarea acestora;
    c) sunt valabile fără achitarea tarifului de rezervare loc;
    d) sunt valabile numai la clasa a 2-a şi nu permit staţionarea sau ocuparea unui loc în spaţiile din vagoanele cu destinaţie specială, respectiv vagon restaurant, vagon de dormit, vagon cuşetă;
    e) sunt valabile la trenurile oricărui O.T.F.-C, în perioada şi pe zona de valabilitate;
    f) se validează şi se controlează prin mijloace electronice sau digitale;
    g) se eliberează prin orice sistem de vânzare al O.T.F.-C sau al operatorilor economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1).

    (2) Prin derogare de la prevederile pct. 18.3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, cu modificările şi completările ulterioare, titlurile de călătorie eliberate în baza tarifelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se tarifează o singură dată, indiferent de numărul de trenuri utilizate.
    (3) Lista staţiilor de pe teritoriul fiecărei zone metropolitane este prevăzută în tabelele 4.2-4.42 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    (1) După caz, operatorii economici care utilizează pentru monitorizarea deplasării călătorilor sisteme electronice şi/sau aplicaţii informatice aplică următoarele mecanisme de încasare a tarifelor:
    a) încasează la momentul plasării comenzii de către călător tariful fiecărei călătorii, până la congruenţa tarifului cel mai avantajos pentru plata călătoriilor efectuate pe parcursul perioadei de analiză, la care se adaugă sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c);
    b) încasează la finalul perioadei de analiză tariful cel mai avantajos pentru plata călătoriilor efectuate pe parcursul perioadei de analiză, la care se adaugă sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c);
    c) orice combinaţie a mecanismelor prevăzute la lit. a) şi b).

    (2) Operatorii economici sunt responsabili pentru plata tarifelor încasate în baza mecanismelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) datorate O.T.F.-C în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).
    (3) Mecanismele de încasare a tarifelor prevăzute la alin. (1) sunt valabile pentru orice tip de călătorie pe calea ferată.
    (4) Autoritatea competentă stabileşte prin decizie, care se publică cel puţin pe pagina proprie de internet:
    a) perioadele de analiză prevăzute la alin. (1);
    b) regulile privind modul de asigurare a încasării contravalorii tarifelor stabilite conform alin. (1) lit. a) şi c) pentru care nu se poate încasa suma de la călător.


    ART. 6
    (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) pun la dispoziţia O.T.F.-C, până la data de 5 a lunii următoare efectuării deplasării sau, după caz, a deplasărilor, rapoarte lunare privind călătoriile efectuate pe baza sistemelor proprii de comercializare.
    (2) Datele conţinute în rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) sunt anonimizate şi sunt elaborate conform prevederilor normelor de protecţie a datelor persoanelor fizice.
    (3) Autoritatea competentă poate emite, prin decizie a preşedintelui, care se publică pe pagina proprie de internet, norme şi proceduri privind elaborarea, transmiterea şi prelucrarea rapoartelor lunare prevăzute la alin. (1).

    ART. 7
    Sumele încasate de către O.T.F.-C şi, după caz, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) pentru titlurile de călătorie cu valabilitate la trenurile operate de doi sau mai mulţi O.T.F.-C:
    a) se decontează lunar, până la data de 5 a lunii următoare efectuării deplasării, în baza unei convenţii;
    b) se decontează proporţional cu cota de piaţă exprimată în:
    (i) tren-km contractat de fiecare operator din total tren-km contractaţi de autoritatea competentă în cadrul contractelor de servicii publice, pentru tarifele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f) şi g) şi, după caz, lit. h)-k);
    (ii) număr de opriri, în luna de analiză, ale trenurilor O.T.F.-C în staţiile de pe traseul metropolitan de analiză din total opriri comandate de toţi O.T.F.-C în gările/staţiile/haltele/punctele de oprire de pe traseul metropolitan de analiză, pentru tariful prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) şi, după caz, lit. h)-l);
    (iii) număr de opriri, în luna de analiză, ale trenurilor O.T.F.-C în staţiile de pe zona metropolitană de analiză din total opriri comandate de toţi O.T.F.-C în gările/staţiile/haltele/punctele de oprire de pe zona metropolitană de analiză, pentru tariful prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d) şi, după caz, lit. h)-l).    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 60 de zile de la data publicării.

    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin:
    a) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 mai 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă;
    b) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 659/2024*) pentru aprobarea tarifelor utilizate pentru stabilirea contravalorii autorizaţiilor de călătorie nominale şi a permiselor de călătorie cu an de valabilitate 2024 îşi încetează aplicabilitatea.
    *) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 659/2024 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Ionuţ-Cristian Săvoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 aprilie 2024.
    Nr. 1.039.
    ANEXA 1

    TARIFELE
    de deservire generală din transportul feroviar public de călători
    I. Tarife pentru o călătorie
    Tabel 1.1. Tarife pentru o călătorie cu trenurile din categoria Intercity

┌─────────────────────┬──────┬─────────┐
│ │clasa │clasa a │
│Zona km │1 │2-a │
│ ├──────┼─────────┤
│ │lei │lei │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│1-10 │16,50 │12,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│11-20 │18,50 │13,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│21-30 │22,00 │14,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│31-40 │25,00 │16,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│41-50 │30,50 │19,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│51-60 │33,50 │22,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│61-70 │42,50 │27,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│71-80 │48,00 │31,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│81-90 │52,00 │35,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│91-100 │59,00 │39,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│101-120 │68,50 │47,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│121-140 │78,50 │53,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│141-160 │89,00 │60,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│161-180 │100,00│67,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│181-200 │109,00│73,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│201-250 │126,00│84,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│251-300 │143,50│93,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│301-350 │159,00│102,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│351-400 │176,50│114,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│401-500 │205,50│130,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│501-600 │226,50│144,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│601-700 │245,00│160,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│701-800 │261,00│174,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│801-900 │276,50│188,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│901-1.000 │290,50│200,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│> 1.000 km pentru 100│23,00 │14,00 │
│km │ │ │
└─────────────────────┴──────┴─────────┘    Tabel 1.2. Tarife pentru o călătorie cu trenurile din categoria Interregio

┌─────────────────────┬──────┬─────────┐
│ │clasa │clasa a │
│Zona km │1 │2-a │
│ ├──────┼─────────┤
│ │lei │lei │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│1-10 │14,00 │10,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│11-20 │16,50 │11,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│21-30 │18,50 │12,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│31-40 │22,00 │14,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│41-50 │26,00 │17,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│51-60 │29,50 │18,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│61-70 │37,00 │24,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│71-80 │41,50 │27,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│81-90 │45,50 │30,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│91-100 │51,00 │33,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│101-120 │60,00 │40,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│121-140 │68,50 │47,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│141-160 │77,00 │52,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│161-180 │87,00 │59,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│181-200 │94,50 │63,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│201-250 │110,00│73,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│251-300 │125,00│81,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│301-350 │138,00│89,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│351-400 │153,50│99,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│401-500 │178,50│113,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│501-600 │197,00│126,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│601-700 │213,00│139,50 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│701-800 │227,50│151,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│801-900 │240,50│163,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│901-1.000 │252,50│174,00 │
├─────────────────────┼──────┼─────────┤
│> 1.000 km pentru 100│19,50 │12,00 │
│km │ │ │
└─────────────────────┴──────┴─────────┘    Tabel 1.3. Tarife pentru o călătorie cu trenurile din categoria Regio

┌────────────────────┬──────┬──────────┐
│ │clasa │clasa a │
│Zona km │1 │2-a │
│ ├──────┼──────────┤
│ │lei │lei │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│1-10 │5,50 │5,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│11-20 │7,00 │5,50 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│21-30 │10,00 │6,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│31-40 │12,00 │7,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│41-50 │16,00 │8,50 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│51-60 │16,50 │10,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│61-70 │19,50 │12,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│71-80 │22,00 │14,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│81-90 │25,00 │15,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│91-100 │27,00 │17,50 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│101-120 │32,50 │20,50 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│121-140 │38,00 │24,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│141-160 │42,50 │27,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│161-180 │49,00 │31,50 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│181-200 │54,50 │33,50 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│201-250 │62,00 │38,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│251-300 │72,00 │45,50 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│301-350 │82,50 │52,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│351-400 │95,50 │60,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│401-500 │115,50│72,00 │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│> 500 km pentru 100 │25,00 │15,00 │
│km │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┘
    II. Tarife unice
    Tabel 2.1. Tarifele unice pentru staţiile/haltele/punctele de oprire de pe secţia Oraviţa-Anina

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Tarif unic Oraviţa-Anina* │7,00 │
│ │lei │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Tarif unic abonament 5 zile │53,00 │
│Oraviţa-Anina* │lei │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Tarif unic abonament 10 zile │91,00 │
│Oraviţa-Anina* │lei │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Tarif unic abonament 15 zile │116,00 │
│Oraviţa-Anina* │lei │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Tarif unic abonament lunar │154,00 │
│Oraviţa-Anina* │lei │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Tarif unic turistic │31,50 │
│Oraviţa-Anina** │lei │
└──────────────────────────────┴───────┘


    * Tarif valabil pentru locuitorii, cu domiciliul stabil, din zona Anina-Oraviţa, în localităţile aparţinătoare următoarelor unităţi administrativ-teritoriale de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin:
    1. Oraviţa;
    2. Ciudanoviţa;
    3. Goruia;
    4. Ciclova Romană;
    5. Grădinari;
    6. Răcăşdia;
    7. Anina.

    ** Tarif valabil pentru orice călător care nu poate prezenta dovada domiciliului stabil în zona Anina-Oraviţa; include tarif rezervare loc.

    Tabel 2.2. Tarif unic Bucureşti Nord-Aeroport Internaţional „Henri Coandă“

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Tarif unic Bucureşti │5,50 │
│Nord-Aeroport Internaţional │lei │
│„Henri Coandă“ │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Tarif unic abonament 5 zile │41,00 │
│Bucureşti Nord-Aeroport │lei │
│Internaţional „Henri Coandă“ │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Tarif unic abonament 10 zile │72,00 │
│Bucureşti Nord-Aeroport │lei │
│Internaţional „Henri Coandă“ │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Tarif unic abonament 15 zile │91,00 │
│Bucureşti Nord-Aeroport │lei │
│Internaţional „Henri Coandă“ │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Tarif unic abonament lunar │121,00│
│Bucureşti Nord-Aeroport │lei │
│Internaţional „Henri Coandă“ │ │
└───────────────────────────────┴──────┘
    III. Tarife abonamente
    Tabel 3.1. Tarife abonamente pentru trenurile din categoriile Intercity şi Interregio*)

┌───────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │Feroviar 5 zile│Feroviar 14 zile │Feroviar lunar │
├───────┼────────┬──────┼────────┬────────┼────────┬────────┤
│ │Clasa 1 │Clasa │Clasa 1 │Clasa a │Clasa 1 │Clasa a │
│Zona km│ │a 2-a │ │2-a │ │2-a │
│ ├────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1-10 │147,50 │79,00 │214,50 │161,00 │308,00 │231,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│11-20 │174,00 │83,00 │253,00 │170,00 │363,00 │242,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│21-30 │195,00 │90,00 │283,50 │185,00 │407,00 │264,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│31-40 │231,50 │105,00│337,50 │216,00 │484,00 │308,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-50 │274,00 │131,00│398,50 │270,00 │572,00 │385,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│51-60 │310,50 │139,00│452,50 │285,00 │649,00 │407,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│61-70 │389,50 │180,00│567,50 │370,00 │814,00 │528,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│71-80 │437,00 │203,00│636,50 │416,00 │913,00 │594,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│81-90 │479,50 │229,00│697,50 │469,00 │1.001,00│671,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│91-100 │537,00 │251,00│782,00 │516,00 │1.122,00│737,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│101-120│632,00 │304,00│920,00 │623,00 │1.320,00│891,00 │
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│121-140│721,50 │353,00│1.050,50│724,00 │1.507,00│1.034,00│
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│141-160│811,00 │390,00│1.180,50│801,00 │1.694,00│1.144,00│
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│161-180│916,50 │443,00│1.334,00│909,00 │1.914,00│1.298,00│
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│181-200│995,50 │473,00│1.449,00│971,00 │2.079,00│1.386,00│
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│201-250│1.158,50│548,00│1.686,50│1.125,00│2.420,00│1.606,00│
├───────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│251-300│1.316,50│611,00│1.916,50│1.255,00│2.750,00│1.793,00│
└───────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


    *) Aceste abonamente permit călătoria cu orice tren din categoriile Intercity, Interregio şi Regio pe ruta pentru care sunt emise, fără loc rezervat. Pentru rezervarea locului şi, după caz, pentru călătoria la vagon de dormit sau cuşetă se achită integral tarifele de rezervare corespunzătoare.

    Tabel 3.2. Tarife abonamente pentru trenurile din categoria Regio*)

┌───────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │Feroviar 5 │Feroviar 14 │Feroviar lunar │
│ │zile │zile │ │
├───────┼──────┬──────┼────────┬──────┼────────┬────────┤
│ │Clasa │Clasa │Clasa 1 │Clasa │Clasa 1 │Clasa a │
│Zona km│1 │a 2-a │ │a 2-a │ │2-a │
│ ├──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│1-10 │58,00 │38,00 │84,50 │77,00 │121,00 │110,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│11-20 │73,50 │41,00 │107,50 │85,00 │154,00 │121,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│21-30 │105,50│45,00 │153,50 │92,00 │220,00 │132,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│31-40 │126,50│53,00 │184,00 │108,00│264,00 │154,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│41-50 │168,50│64,00 │245,50 │131,00│352,00 │187,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│51-60 │174,00│75,00 │253,00 │154,00│363,00 │220,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│61-70 │205,50│90,00 │299,00 │185,00│429,00 │264,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│71-80 │231,50│105,00│337,50 │216,00│484,00 │308,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│81-90 │263,50│113,00│383,50 │231,00│550,00 │330,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│91-100 │284,50│131,00│414,00 │270,00│594,00 │385,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│101-120│342,50│154,00│498,50 │315,00│715,00 │451,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│121-140│400,50│180,00│582,50 │370,00│836,00 │528,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│141-160│447,50│203,00│651,50 │416,00│935,00 │594,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│161-180│516,00│236,00│751,50 │485,00│1.078,00│693,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│181-200│574,00│251,00│835,50 │516,00│1.199,00│737,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│201-250│653,00│285,00│950,50 │585,00│1.364,00│836,00 │
├───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│251-300│758,50│341,00│1.104,00│701,00│1.584,00│1.001,00│
└───────┴──────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┘


    *) Aceste abonamente permit călătoria cu orice tren din categoria Regio pe ruta pentru care sunt emise, fără loc rezervat. Pentru călătoria la un tren de rang superior se achită integral diferenţele de tarif. Pentru călătoria cu loc rezervat se achită integral tarifele de rezervare a locului.


    IV. Tarife transport metropolitan
    Tabel 4.1. Tarife abonamente metropolitane valabile pe perioade de timp

┌─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Tarif │Tarif │Tarif │Tarif │Tarif │Tarif │
│ │ │abonament│abonament│abonament│abonament│abonament│abonament│
│Nr. zona │Zona │3 h │24 h │72 h │7 zile │15 zile │30 de │
│metropolitană│metropolitană │ │ │ │ │ │zile │
│CFR │ ├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ │ │Număr nelimitat de trenuri, indiferent de operator şi │
│ │ │categorie │
├─────────────┼──────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1 │ZM Alba Iulia │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2 │ZM Arad │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3 │ZM Piteşti │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4 │ZM Bacău │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5 │ZM Oradea │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6 │ZM Bistriţa │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│7 │ZM Botoşani │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│8 │ZM Braşov │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│9 │ZM Brăila │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│10 │ZM Buzău │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│11 │ZM Reşiţa │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│12 │ZM Călăraşi │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│13 │ZM Cluj-Napoca│12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│14 │ZM Constanţa │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│15 │ZM Sfântu │9,00 │16,00 │44,00 │93,00 │145,00 │194,00 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│16 │ZM Târgovişte │9,00 │16,00 │44,00 │93,00 │145,00 │194,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│17 │ZM Craiova │9,00 │16,00 │44,00 │93,00 │145,00 │194,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│18 │ZM Galaţi │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│19 │ZM Giurgiu │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│20 │ZM Târgu Jiu │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│21 │ZM │9,00 │16,00 │44,00 │93,00 │145,00 │194,00 │
│ │Miercurea-Ciuc│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│22 │ZM Deva │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│23 │ZM Slobozia │9,00 │16,00 │44,00 │93,00 │145,00 │194,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│24 │ZM laşi │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│25 │ZM Baia Mare │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ZM │ │ │ │ │ │ │
│26 │Drobeta-Turnu │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│27 │ZM Târgu Mureş│10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│28 │ZM │9,00 │16,00 │44,00 │93,00 │145,00 │194,00 │
│ │Piatra-Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│29 │ZM Slatina │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│30 │ZM Ploieşti │9,00 │16,00 │44,00 │93,00 │145,00 │194,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│31 │ZM Satu Mare │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│32 │ZM Zalău │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│33 │ZM Sibiu │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│34 │ZM Suceava │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│35 │ZM Alexandria │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│36 │ZM Timişoara │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│37 │ZM Tulcea │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│38 │ZM Vaslui │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│39 │ZM Râmnicu │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│40 │ZM Focşani │10,00 │18,00 │50,00 │104,00 │161,00 │216,00 │
├─────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│41 │ZM Bucureşti │12,00 │21,00 │60,00 │125,00 │195,00 │260,00 │
└─────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Tabel 4.2. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Bucureşti

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Bucureşti Băneasa │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bucureşti Basarab │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bucureşti Basarab h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bucureşti Nord │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bucureşti Obor │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bucureşti Sud Gr. C │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bucureşti Triaj hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bucureşti Vest │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bucureştii Noi │
│ ├─────────────────────┤
│ │Carpaţi h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Depoul Bucureşti │
│ │Triaj h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Pajura Hm │
│ ├─────────────────────┤
│ │Pantelimon Vest PO │
│ ├─────────────────────┤
│ │Buftea │
│ ├─────────────────────┤
│ │Săbăreni │
│ ├─────────────────────┤
│ │Chitila │
│ ├─────────────────────┤
│ │Otopeni Nord PO │
│Municipiul ├─────────────────────┤
│Bucureşti │Patinoar PO │
│ ├─────────────────────┤
│ │Aeroport Henri Coandă│
│ ├─────────────────────┤
│ │Pantelimon Sud │
│ ├─────────────────────┤
│ │Baloteşti │
│ ├─────────────────────┤
│ │Pasărea │
│ ├─────────────────────┤
│ │Brăneşti │
│ ├─────────────────────┤
│ │Islaz │
│ ├─────────────────────┤
│ │Chiajna │
│ ├─────────────────────┤
│ │Dârza │
│ ├─────────────────────┤
│ │Pantelimon │
│ ├─────────────────────┤
│ │Parc Divertisment │
│ │Chiajna │
│ ├─────────────────────┤
│ │Domneştii de Sus hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Greci │
│ ├─────────────────────┤
│ │Moara Vlăsiei │
│ ├─────────────────────┤
│ │Parc Mogoşoaia │
│ ├─────────────────────┤
│ │Mogoşoaia │
│ ├─────────────────────┤
│ │Periş │
│ ├─────────────────────┤
│ │Scroviştea │
└────────────────┴─────────────────────┘    Tabel 4.3. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Alba Iulia, judeţul Alba

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Alba Iulia │
│ ├───────────────────┤
│ │Sebeş Alba │
│ ├───────────────────┤
│ │Teiuş │
│ ├───────────────────┤
│ │Zlatna haltă │
│ ├───────────────────┤
│ │Blandiana Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Cut hc │
│ ├───────────────────┤
│Municipiul Alba │Şard Ighiu Hm │
│Iulia ├───────────────────┤
│ │Ampoiţa hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Poiana Ampoi hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Prisaca hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Tăutu Ampoiului hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Văleni Meteş hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Cistei hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Mihalţ hc │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Tărtăria hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Coşlariu │
│ ├───────────────────┤
│ │Coşlariu Gr. Podu │
│ │Mureş │
│ ├───────────────────┤
│ │Sântimbru │
│ ├───────────────────┤
│ │Sântimbru hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Cunţa │
│ ├───────────────────┤
│ │Vinţu de Jos │
└──────────────────┴───────────────────┘    Tabel 4.4. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Arad, judeţul Arad

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Arad │
│ ├────────────────────┤
│ │Arad Vest │
│ ├────────────────────┤
│ │Aradu Nou │
│ ├────────────────────┤
│ │Ferma Ciala h │
│ ├────────────────────┤
│ │Sintoma h │
│ ├────────────────────┤
│ │Valea Viilor Hm │
│ ├────────────────────┤
│ │Curtici │
│ ├────────────────────┤
│ │Milova │
│ ├────────────────────┤
│ │Radna │
│ ├────────────────────┤
│ │Canton nr. 9 h │
│ ├────────────────────┤
│ │Pecica │
│ ├────────────────────┤
│ │Pecica h │
│ ├────────────────────┤
│ │Comlauş hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Sântana │
│ ├────────────────────┤
│ │Felnac Hm │
│ ├────────────────────┤
│ │Ghioroc │
│ ├────────────────────┤
│ │Păuliş │
│ ├────────────────────┤
│ │Păuliş hc │
│ ├────────────────────┤
│Municipiul Arad │Aranca hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Munar hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Sânpetru German h │
│ ├────────────────────┤
│ │Secusigiu │
│ ├────────────────────┤
│ │Semlac │
│ ├────────────────────┤
│ │Şag Hm │
│ ├────────────────────┤
│ │Simand │
│ ├────────────────────┤
│ │Şofronea │
│ ├────────────────────┤
│ │Vinga │
│ ├────────────────────┤
│ │Cicir │
│ ├────────────────────┤
│ │Glogovăţ │
│ ├────────────────────┤
│ │Ram. Glogovăţ │
│ ├────────────────────┤
│ │Zăbrani │
│ ├────────────────────┤
│ │Neudorf hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Bodrogu Nou hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Zădăreni h │
│ ├────────────────────┤
│ │Utviniş hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Utvinişu Nou Hm │
│ ├────────────────────┤
│ │Zimandu Nou hc │
└─────────────────┴────────────────────┘    Tabel 4.5. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Piteşti, judeţul Argeş

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Km 107 + 000 h │
│ ├──────────────────┤
│ │Km 109 + 000 h │
│ ├──────────────────┤
│ │Piteşti │
│ ├──────────────────┤
│ │Piteşti Nord │
│ ├──────────────────┤
│ │C.I.L. hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Costeşti │
│ ├──────────────────┤
│ │Pârvu │
│ ├──────────────────┤
│ │Clucereasa │
│ ├──────────────────┤
│ │Mioveni hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Ştefăneşti Argeş │
│ ├──────────────────┤
│ │Goleşti │
│Municipiul Piteşti ├──────────────────┤
│ │Bascov │
│ ├──────────────────┤
│ │Bradu de Sus │
│ ├──────────────────┤
│ │Pârvu hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Canton 97 + 770 │
│ ├──────────────────┤
│ │Călineşti │
│ ├──────────────────┤
│ │Ciumeşti │
│ ├──────────────────┤
│ │Gropeni hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Borleşti Argeş hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Merişani Hm │
│ ├──────────────────┤
│ │Vâlcele │
│ ├──────────────────┤
│ │Suseni Hm │
└───────────────────┴──────────────────┘    Tabel 4.6. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Bacău, judeţul Bacău

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Bacău │
│ ├──────────────────┤
│ │Siretu Bacău hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Gârleni │
│ ├──────────────────┤
│ │Hămeiuş h │
│ ├──────────────────┤
│Municipiul Bacău │Iteşti │
│ ├──────────────────┤
│ │Galbeni │
│ ├──────────────────┤
│ │Letea h │
│ ├──────────────────┤
│ │Valea Seacă │
│ ├──────────────────┤
│ │Racova Hm │
└───────────────────┴──────────────────┘    Tabel 4.7. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Oradea, judeţul Bihor

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Episcopia Bihor │
│ ├───────────────────┤
│ │Oradea │
│ ├───────────────────┤
│ │Oradea Est │
│ ├───────────────────┤
│ │Oradea Est Triaj h │
│ ├───────────────────┤
│ │Oradea Vest │
│ ├───────────────────┤
│Municipiul Oradea │Biharia │
│ ├───────────────────┤
│ │Gepiu hc. │
│ ├───────────────────┤
│ │Girişu de Criş hcv │
│ ├───────────────────┤
│ │Mierlău Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Leş Bihor Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Săbolciu hc │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Sacadat Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Cordău hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Băile Felix hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Palota hcv │
│ ├───────────────────┤
│ │Sântandrei hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Tămăşeu h │
│ ├───────────────────┤
│ │Cheresig h │
│ ├───────────────────┤
│ │Toboliu hc │
└──────────────────┴───────────────────┘    Tabel 4.8. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Bistriţa Fabrici h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bistriţa h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bistriţa Nord │
│ ├─────────────────────┤
│ │Viişoara h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sărata hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Beclean pe Someş │
│ ├─────────────────────┤
│ │Coldău │
│ ├─────────────────────┤
│ │Năsăud │
│ ├─────────────────────┤
│ │Năsăud h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Cormaia │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sângeorz-Băi │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bistriţa Bârgăului. │
│ │Sat hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bistriţa Bârgăului h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bistriţa Bârgăului │
│ │Hcv │
│ ├─────────────────────┤
│ │Feldru Hm │
│ ├─────────────────────┤
│ │Nepos hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Podereia Feldrului h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Dipşa h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Tonciu h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Ilva Mică │
│Municipiul ├─────────────────────┤
│Bistriţa │Strâmba h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Leşu Ilvei Hm │
│ ├─────────────────────┤
│ │Josenii Bârgăului h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Josenii Bârgăului hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Mijlocenii Bârgăului │
│ │h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Rusu Bârgăului h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Rusu Bârgăului hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Brăteni h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Chiraleş hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Lechinţa │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sângeorgiu Nou h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Ţigău h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Vermeş hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Livezile Bârgăului h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Livezile Bârgăului hc│
│ ├─────────────────────┤
│ │Mărişelu │
│ ├─────────────────────┤
│ │Domneşti pe Şieu hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bârla pe Şieu hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Mititei hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Mogoşeni Hm │
│ ├─────────────────────┤
│ │Nimigea │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Nimigea hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Rebrişoara │
│ ├─────────────────────┤
│ │Şieu │
│ ├─────────────────────┤
│ │Arcalia hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Chintelnic h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Şieu-Măgheruş │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sărăţel │
│ ├─────────────────────┤
│ │Caila hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Cociu hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sfântu hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Şintereag │
│ ├─────────────────────┤
│ │Ocniţa Mureş h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Teaca h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Viile Tecii h │
└────────────────┴─────────────────────┘    Tabel 4.9. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Botoşani, judeţul Botoşani

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │Botoşani │
│ ├──────────────┤
│ │Bucecea │
│ ├──────────────┤
│ │Brăieşti hc │
│ ├──────────────┤
│ │Carasa hc │
│Municipiul Botoşani ├──────────────┤
│ │Mateieni hc │
│ ├──────────────┤
│ │Belcea hc │
│ ├──────────────┤
│ │Leorda │
│ ├──────────────┤
│ │Mândreşti hc │
└───────────────────────┴──────────────┘    Tabel 4.10. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Braşov, judeţul Braşov

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Cabina 2 locomotive h │
│ ├───────────────────────┤
│ │Depou Braşov h │
│ ├───────────────────────┤
│ │Lustic h │
│ ├───────────────────────┤
│ │Bariera Automotoare h │
│ ├───────────────────────┤
│ │Dârste │
│ ├───────────────────────┤
│ │Pavilion CFR Braşov │
│ │Triaj h │
│ ├───────────────────────┤
│ │Pavilioane h │
│ ├───────────────────────┤
│ │Râşnov │
│ ├───────────────────────┤
│ │Râşnov hc │
│ ├───────────────────────┤
│ │Stupini Hm │
│ ├───────────────────────┤
│Municipiul │Bartolomeu │
│Braşov ├───────────────────────┤
│ │Braşov │
│ ├───────────────────────┤
│ │Braşov Triaj │
│ ├───────────────────────┤
│ │Codlea │
│ ├───────────────────────┤
│ │Ghimbav │
│ ├───────────────────────┤
│ │Predeal │
│ ├───────────────────────┤
│ │Prejmer │
│ ├───────────────────────┤
│ │Timişu de Jos hc │
│ ├───────────────────────┤
│ │Timişu de Sus Hm │
│ ├───────────────────────┤
│ │Tohanu Vechi Hm │
│ ├───────────────────────┤
│ │General Traian Moşoiu │
│ │hc │
│ ├───────────────────────┤
│ │Zârneşti │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Bod │
│ ├───────────────────────┤
│ │Cristian │
│ ├───────────────────────┤
│ │Dumbrăviţa Bârsei Hm │
│ ├───────────────────────┤
│ │Valea Homorod h │
│ ├───────────────────────┤
│ │Vlădeni Ardeal │
│ ├───────────────────────┤
│ │Feldioara │
│ ├───────────────────────┤
│ │Rotbav hc │
│ ├───────────────────────┤
│ │Hărman │
│ ├───────────────────────┤
│ │Ilieni hc │
└──────────────┴───────────────────────┘    Tabel 4.11. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Brăila, judeţul Buzău

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Brăila │
│ ├─────────────────┤
│ │Lacu Sărat │
│ ├─────────────────┤
│ │Urleasca │
│ ├─────────────────┤
│Municipiul Brăila │Traian Sat │
│ ├─────────────────┤
│ │Baldovineşti │
│ ├─────────────────┤
│ │Vădeni │
│ ├─────────────────┤
│ │Zagna Vădeni hc │
└────────────────────┴─────────────────┘    Tabel 4.12. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Buzău, judeţul Buzău

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Buzău │
│ ├──────────────────────┤
│ │Buzău Nord │
│ ├──────────────────────┤
│ │Buzău Sud │
│ ├──────────────────────┤
│ │Berca │
│ ├──────────────────────┤
│ │Cilibia │
│ ├──────────────────────┤
│ │Movila Oii hc │
│ ├──────────────────────┤
│ │Boboc │
│ ├──────────────────────┤
│ │Spătaru Hm │
│ ├──────────────────────┤
│ │Tăbărăşti hc │
│Municipiul ├──────────────────────┤
│Buzău │Tăbărăşti Sud hc │
│ ├──────────────────────┤
│ │Bentu hc │
│ ├──────────────────────┤
│ │Băile Sărata Monteoru │
│ │hc │
│ ├──────────────────────┤
│ │Clondiru │
│ ├──────────────────────┤
│ │Ulmeni │
│ ├──────────────────────┤
│ │Ojasca hc │
│ ├──────────────────────┤
│ │Unguriu hc │
│ ├──────────────────────┤
│ │Cândeşti hc │
│ ├──────────────────────┤
│ │Verneşti │
└───────────────┴──────────────────────┘    Tabel 4.13. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Câlnic hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Moniom h │
│ ├────────────────────┤
│ │Reşiţa Nord │
│ ├────────────────────┤
│ │Reşiţa Nouă h │
│ ├────────────────────┤
│ │Reşiţa Sud │
│ ├────────────────────┤
│ │Bănila Câlnic hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Caransebeş │
│ ├────────────────────┤
│ │Caransebeş Cazarma │
│ │hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Caransebeş hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Caransebeş Ţiglărie │
│ ├────────────────────┤
│ │Tibiscu h │
│ ├────────────────────┤
│ │Anina │
│ ├────────────────────┤
│ │Bocşa Montană hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Bocşa Română │
│ ├────────────────────┤
│ │Bocşa Română hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Colţan Hm │
│ ├────────────────────┤
│ │Armeniş │
│ ├────────────────────┤
│Municipiul Reşiţa│Berzovia │
│ ├────────────────────┤
│ │Fizeş hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Gherteniş hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Brebu │
│ ├────────────────────┤
│ │Valeadeni hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Balta Sărată │
│ ├────────────────────┤
│ │Valea Timişului │
│ ├────────────────────┤
│ │Petroşniţa hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Vălişoara Hm │
│ ├────────────────────┤
│ │Doclin h │
│ ├────────────────────┤
│ │Tirol h │
│ ├────────────────────┤
│ │Ezeriş hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Gârlişte Hm │
│ ├────────────────────┤
│ │Cornuţel Banat │
│ ├────────────────────┤
│ │Valea Păltinişului │
│ │hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Slatina Timiş │
│ ├────────────────────┤
│ │Poarta │
│ ├────────────────────┤
│ │Teregova │
└─────────────────┴────────────────────┘    Tabel 4.14. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Călăraşi, judeţul Călăraşi

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │C.S. Călăraşi h │
│ ├────────────────┤
│ │Călăraşi Nord │
│ ├────────────────┤
│ │Călăraşi Sud │
│ ├────────────────┤
│ │Brâncoveni │
│ ├────────────────┤
│ │Ciulniţa │
│ ├────────────────┤
│ │Dragoş Vodă │
│ ├────────────────┤
│Municipiul Călăraşi │Ivăneşti hc │
│ ├────────────────┤
│ │Bogdana h │
│ ├────────────────┤
│ │Jegălia │
│ ├────────────────┤
│ │Ogoarele hc │
│ ├────────────────┤
│ │Perişoru │
│ ├────────────────┤
│ │Recolta hc │
│ ├────────────────┤
│ │Ştefan Vodă │
└─────────────────────┴────────────────┘    Tabel 4.15. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Cluj-Napoca, judeţul Cluj

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │Cluj-Napoca │
│ ├───────────────┤
│ │Cluj-Napoca Est│
│ ├───────────────┤
│ │Clujana h │
│ ├───────────────┤
│ │Dezmir h │
│ ├───────────────┤
│ │Dezmir hc │
│ ├───────────────┤
│ │Baciu Triaj │
│ ├───────────────┤
│ │Cânepişti Hm │
│ ├───────────────┤
│ │Ram. Turda │
│ ├───────────────┤
│ │Turda │
│ ├───────────────┤
│ │Apahida │
│ ├───────────────┤
│ │Apahida h │
│ ├───────────────┤
│ │Mera │
│ ├───────────────┤
│ │Rădoaia h │
│Municipiul Cluj-Napoca├───────────────┤
│ │Suceagu hc │
│ ├───────────────┤
│ │Cojocna │
│ ├───────────────┤
│ │Ram. Cojocna │
│ ├───────────────┤
│ │Tunel Hm │
│ ├───────────────┤
│ │Boju │
│ ├───────────────┤
│ │Gârbău PM │
│ ├───────────────┤
│ │Gârbău │
│ ├───────────────┤
│ │Nădăşelu hc │
│ ├───────────────┤
│ │Buru │
│ ├───────────────┤
│ │Buru Cabana h │
│ ├───────────────┤
│ │Jucu │
│ ├───────────────┤
│ │Ram. Jucu │
│ ├───────────────┤
│ │Jucu de Jos hc │
└──────────────────────┴───────────────┘    Tabel 4.16. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Constanţa, judeţul Constanţa

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Palas │
│ ├─────────────────┤
│ │Canton 4 h │
│ ├─────────────────┤
│ │Constanţa │
│ ├─────────────────┤
│ │Constanţa Mărfuri│
│ ├─────────────────┤
│ │Derin Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Km 1 + 100 h │
│ ├─────────────────┤
│ │Km 2 + 600 h │
│ ├─────────────────┤
│ │Agigea Nord │
│ ├─────────────────┤
│ │Canal Hm │
│ ├─────────────────┤
│Municipiul Constanţa│Eforie Nord │
│ ├─────────────────┤
│ │Eforie Sud Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Basarabi │
│ ├─────────────────┤
│ │Murfatlar h │
│ ├─────────────────┤
│ │Năvodari │
│ ├─────────────────┤
│ │Agigea Ecluză │
│ ├─────────────────┤
│ │Castelu hc │
│ ├─────────────────┤
│ │Capu Midia │
│ ├─────────────────┤
│ │P2 Capu Midia │
│ ├─────────────────┤
│ │Post 1 Capu Midia│
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Lumina │
│ ├─────────────────┤
│ │Lumina P1 │
│ ├─────────────────┤
│ │Lumina P2 │
│ ├─────────────────┤
│ │Sitorman │
│ ├─────────────────┤
│ │Dorobanţu │
│ ├─────────────────┤
│ │Nazarcea │
│ ├─────────────────┤
│ │Nisipari Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Poarta Albă hc │
│ ├─────────────────┤
│ │Valu lui Traian │
└────────────────────┴─────────────────┘    Tabel 4.17. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │Sfântu Gheorghe│
│ ├───────────────┤
│ │Întorsura │
│ │Buzăului │
│ ├───────────────┤
│ │Bodoc │
│ ├───────────────┤
│ │Boroşneu Mare h│
│ ├───────────────┤
│ │Ţufalău h │
│Municipiul Sfântu ├───────────────┤
│Gheorghe │Chichiş hc │
│ ├───────────────┤
│ │Angheluş h │
│ ├───────────────┤
│ │Arcuş h │
│ ├───────────────┤
│ │Moacşa h │
│ ├───────────────┤
│ │Ozun │
│ ├───────────────┤
│ │Bita h │
└──────────────────────┴───────────────┘    Tabel 4.18. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Romlux hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Teiş Hm │
│ ├──────────────────┤
│ │Târgovişte │
│ ├──────────────────┤
│ │Târgovişte Nord │
│ ├──────────────────┤
│ │Aninoasa Hm │
│ ├──────────────────┤
│ │Săteni hc │
│ ├──────────────────┤
│Municipiul │Doiceşti │
│Târgovişte ├──────────────────┤
│ │Doiceşti hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Adânca Hm │
│ ├──────────────────┤
│ │Răzvad │
│ ├──────────────────┤
│ │Valea Voievozilor │
│ │hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Văcăreşti │
│ ├──────────────────┤
│ │Vulcana-Pandele │
└───────────────────┴──────────────────┘    Tabel 4.19. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Craiova, judeţul Dolj

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Banu Mărăcine │
│ ├───────────────────┤
│ │Bordei hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Cernele │
│ ├───────────────────┤
│ │Craiova │
│ ├───────────────────┤
│ │Craiova Triaj hc │
│ ├───────────────────┤
│Municipiul Craiova│Plaiu Vulcăneşti │
│ ├───────────────────┤
│ │Jiu Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Almăj h │
│ ├───────────────────┤
│ │Pasajul Coşoveni hc│
│ ├───────────────────┤
│ │Malu Mare Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Podari │
└──────────────────┴───────────────────┘    Tabel 4.20. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Galaţi, judeţul Galaţi

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │Barboşi │
│ ├───────────────────┤
│ │Barboşi Triaj h │
│ ├───────────────────┤
│ │Galaţi │
│ ├───────────────────┤
│ │Fileşti │
│ ├───────────────────┤
│Municipiul Galaţi │Braniştea hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Frumuşiţa │
│ ├───────────────────┤
│ │Şerbeşti Vechi hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Şendreni │
│ ├───────────────────┤
│ │Şiviţa hc │
└───────────────────┴───────────────────┘    Tabel 4.21. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Giurgiu, judeţul Giurgiu

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Giurgiu │
│ ├─────────────────┤
│ │Giurgiu Nord │
│ ├─────────────────┤
│ │Giurgiu Nord Fr │
│ ├─────────────────┤
│ │Băneasa Giurgiu │
│ ├─────────────────┤
│ │Taban hc │
│ ├─────────────────┤
│ │Daia Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Cetatea hc │
│Municipiul Giurgiu ├─────────────────┤
│ │Frăteşti │
│ ├─────────────────┤
│ │Bălănoia Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Chiriacu Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Stăneşti │
│ ├─────────────────┤
│ │Onceşti │
│ ├─────────────────┤
│ │Toporu │
│ ├─────────────────┤
│ │Răsuceni │
└────────────────────┴─────────────────┘    Tabel 4.22. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Târgu Jiu, judeţul Gorj

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Ecaterina Teodoriu│
│ ├──────────────────┤
│ │Ramificaţia Cam h │
│ ├──────────────────┤
│ │Târgu Jiu │
│ ├──────────────────┤
│ │Bumbeşti │
│ ├──────────────────┤
│ │Lainici │
│ ├──────────────────┤
│ │Meri │
│ ├──────────────────┤
│ │Parângu Hm │
│ ├──────────────────┤
│ │Pietrele Albe │
│ ├──────────────────┤
│ │Valea Sadului │
│Municipiul Târgu ├──────────────────┤
│Jiu │Km 49 + 800 h │
│ ├──────────────────┤
│ │Rogojelu │
│ ├──────────────────┤
│ │Rovinari │
│ ├──────────────────┤
│ │Rovinari Sud h │
│ ├──────────────────┤
│ │Vârţ │
│ ├──────────────────┤
│ │Pojogeni Hm │
│ ├──────────────────┤
│ │Albeni │
│ ├──────────────────┤
│ │Bâlteni h │
│ ├──────────────────┤
│ │Peşteana Jiu hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Roşia Jiu h │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Vlăduleni Gorj Hm │
│ ├──────────────────┤
│ │Drăguţeşti │
│ ├──────────────────┤
│ │Budieni hc │
│ ├──────────────────┤
│ │Copăcioasa │
│ ├──────────────────┤
│ │Lunca Budieni Hm │
│ ├──────────────────┤
│ │Scoarţa │
└───────────────────┴──────────────────┘    Tabel 4.23. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │Miercurea-Ciuc│
│ ├──────────────┤
│ │Mădăraş Ciuc │
│ │Hm │
│ ├──────────────┤
│Municipiul │Sâncrăieni │
│Miercurea-Ciuc ├──────────────┤
│ │Sântimbru Ciuc│
│ │h │
│ ├──────────────┤
│ │Siculeni │
│ ├──────────────┤
│ │Racu │
└───────────────────────┴──────────────┘    Tabel 4.24. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Deva, judeţul Hunedoara

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Deva │
│ ├────────────────────┤
│ │Bârcea Mică │
│ ├────────────────────┤
│ │Hunedoara │
│ ├────────────────────┤
│ │Hunedoara h │
│ ├────────────────────┤
│ │Peştişu Mare hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Batiz hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Călan │
│ ├────────────────────┤
│ │Călan Băi │
│ ├────────────────────┤
│ │Bârcea Mare hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Săuleşti h │
│ ├────────────────────┤
│ │Simeria │
│ ├────────────────────┤
│ │Simeria Veche hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Băcia hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Băcia Hm │
│ ├────────────────────┤
│Municipiul Deva │Simeria Triaj │
│ ├────────────────────┤
│ │Băita hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Ormindea │
│ ├────────────────────┤
│ │Brănişca Hm │
│ ├────────────────────┤
│ │Dobra │
│ ├────────────────────┤
│ │Bretea Mureşana hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Ilia │
│ ├────────────────────┤
│ │Păuliş Luncă │
│ ├────────────────────┤
│ │Păuliş Luncă Gr. T │
│ ├────────────────────┤
│ │Pricaz hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Turdaş │
│ ├────────────────────┤
│ │Stoeneasa │
│ ├────────────────────┤
│ │Mintia │
│ ├────────────────────┤
│ │Mintia h │
│ ├────────────────────┤
│ │Veţel h │
└─────────────────┴────────────────────┘    Tabel 4.25. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Slobozia, judeţul Ialomiţa

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Slobozia Nouă │
│ ├────────────────┤
│ │Slobozia Sud │
│ ├────────────────┤
│ │Slobozia Veche │
│ ├────────────────┤
│ │Andrăşeşti │
│Municipiul Slobozia ├────────────────┤
│ │Bucu │
│ ├────────────────┤
│ │Ograda Hm │
│ ├────────────────┤
│ │Fundata hc │
│ ├────────────────┤
│ │Perieţi │
└─────────────────────┴────────────────┘    Tabel 4.26. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane laşi, judeţul laşi

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Iaşi │
│ ├─────────────────────┤
│ │Nicolina │
│ ├─────────────────────┤
│ │Remiza T. Socola h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Socola │
│ ├─────────────────────┤
│ │Ciurea │
│ ├─────────────────────┤
│ │Piciorul Lupului Hm │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bârnova │
│ ├─────────────────────┤
│Municipiul Iaşi │Grajduri │
│ ├─────────────────────┤
│ │Holboca │
│ ├─────────────────────┤
│ │Cristeşti Jijia Fr │
│ ├─────────────────────┤
│ │Leţcani │
│ ├─────────────────────┤
│ │Larga Jijia │
│ ├─────────────────────┤
│ │Potângeni hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Movileni hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Ungheni Prut Hm │
└────────────────┴─────────────────────┘    Tabel 4.27. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Baia Mare, judeţul Maramureş

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Baia Mare │
│ ├─────────────────┤
│ │Buşag │
│ ├─────────────────┤
│ │Câmpulung la Tisa│
│ ├─────────────────┤
│ │Ilba │
│ ├─────────────────┤
│ │Cicârlău │
│ ├─────────────────┤
│Municipiul Baia Mare│Lăpuşel Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Ram. Lăpuşel │
│ ├─────────────────┤
│ │Săsar │
│ ├─────────────────┤
│ │Sarasău │
│ ├─────────────────┤
│ │Satulung pe Someş│
│ ├─────────────────┤
│ │Fersig hc │
└────────────────────┴─────────────────┘    Tabel 4.28. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Dinamica h │
│ ├─────────────────┤
│ │Drobeta-Turnu │
│ │Severin Est Hm │
│Municipiul ├─────────────────┤
│Drobeta-Turnu │Drobeta-Turnu │
│Severin │Severin Mf │
│ ├─────────────────┤
│ │Drobeta-Turnu │
│ │Severin │
│ ├─────────────────┤
│ │Jidoştiţa │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Vârciorova Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Iloviţa │
│ ├─────────────────┤
│ │Orşova │
│ ├─────────────────┤
│ │Şantier Naval h │
│ ├─────────────────┤
│ │Balota │
│ ├─────────────────┤
│ │Gârniţa Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Prunişor │
│ ├─────────────────┤
│ │Ergheviţa hc │
│ ├─────────────────┤
│ │Valea Albă Hm. │
└────────────────────┴─────────────────┘    Tabel 4.29. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Târgu Mureş, judeţul Mureş

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Azomureş hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Târgu Mureş │
│ ├───────────────────┤
│ │Târgu Mureş Nord │
│ ├───────────────────┤
│ │Târgu Mureş Sud │
│ ├───────────────────┤
│ │Miercurea Nirajului│
│ │Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Tâmpu Mureş │
│ ├───────────────────┤
│ │Vidrasău hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Gral. Nicolae │
│ │Dăscălescu │
│ ├───────────────────┤
│ │Acăţari h │
│ ├───────────────────┤
│ │Bând │
│ ├───────────────────┤
│ │Bălăuşeri Hm │
│ ├───────────────────┤
│Municipiul Târgu │Şoimuş hc │
│Mureş ├───────────────────┤
│ │Coroiu Hcv │
│ ├───────────────────┤
│ │Cinta hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Foi hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Dumbrăvioara │
│ ├───────────────────┤
│ │Mădăraş Mureş hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Berghia h │
│ ├───────────────────┤
│ │Păsăreni h │
│ ├───────────────────┤
│ │Sânmartin │
│ ├───────────────────┤
│ │Râciu h │
│ ├───────────────────┤
│ │Nazna h │
│ ├───────────────────┤
│ │Laslău hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Lechincioara h │
│ ├───────────────────┤
│ │Şincai h │
└──────────────────┴───────────────────┘    Tabel 4.30. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │Dumbrava Hm │
│ ├───────────────┤
│ │Piatra-Neamţ │
│ ├───────────────┤
│ │Roznov │
│ ├───────────────┤
│ │Bistriţa Neamţ │
│Municipiul ├───────────────┤
│Piatra-Neamţ │Vaduri h │
│ ├───────────────┤
│ │Pângăraţi │
│ ├───────────────┤
│ │Stejaru hc │
│ ├───────────────┤
│ │Săvineşti │
│ ├───────────────┤
│ │Tarcău Neamţ Hm│
└──────────────────────┴───────────────┘    Tabel 4.31. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Slatina, judeţul Olt

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Slatina │
│ ├────────────────┤
│ │Piatra Olt │
│ ├────────────────┤
│ │Criva h │
│ ├────────────────┤
│ │Bălteni Olt Hm │
│ ├────────────────┤
│ │Pârşcoveni hc │
│Municipiul Slatina ├────────────────┤
│ │Milcov h │
│ ├────────────────┤
│ │Arceşti │
│ ├────────────────┤
│ │Slătioara │
│ ├────────────────┤
│ │Colibaşi Hm │
│ ├────────────────┤
│ │Recea Hm │
└─────────────────────┴────────────────┘    Tabel 4.32. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Ploieşti, judeţul Prahova

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │P.M. Ram. Ploieşti │
│ │Tj. │
│ ├────────────────────┤
│ │Ploieşti E.P.1 h │
│ ├────────────────────┤
│ │Ploieşti Est │
│ ├────────────────────┤
│ │Ploieşti Nord │
│ ├────────────────────┤
│ │Ploieşti Sud │
│ ├────────────────────┤
│ │Ploieşti Triaj hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Ploieşti Vest │
│ ├────────────────────┤
│ │Scăieni │
│ ├────────────────────┤
│ │Crângul lui Tei hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Târgşoru Nou │
│ ├────────────────────┤
│ │Corlăteşti │
│Municipiul ├────────────────────┤
│Ploieşti │Dâmbu │
│ ├────────────────────┤
│ │Blejoi │
│ ├────────────────────┤
│ │Brazi │
│ ├────────────────────┤
│ │Floreşti Prahova │
│ ├────────────────────┤
│ │Lipăneşti │
│ ├────────────────────┤
│ │Brătăşanca hc │
│ ├────────────────────┤
│ │Buda │
│ ├────────────────────┤
│ │Găgeni Hcv │
│ ├────────────────────┤
│ │Râfov │
│ ├────────────────────┤
│ │Crângu lui Bot │
│ ├────────────────────┤
│ │Prahova h │
│ ├────────────────────┤
│ │Valea Călugărească │
└─────────────────┴────────────────────┘    Tabel 4.33. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Satu Mare, judeţul Satu Mare

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Sătmărel Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Satu Mare │
│ ├───────────────────┤
│ │Satu Mare Sud │
│ ├───────────────────┤
│ │Botiz Hm │
│Municipiul Satu ├───────────────────┤
│Mare │Ram. Botiz h │
│ ├───────────────────┤
│ │Halmeu │
│ ├───────────────────┤
│ │Medieşu Aurit │
│ ├───────────────────┤
│ │Micula │
│ ├───────────────────┤
│ │Domăneşti Hm │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Moftin Hcv │
│ ├───────────────────┤
│ │General Gh. │
│ │Avramescu │
│ ├───────────────────┤
│ │Odoreu │
│ ├───────────────────┤
│ │Vânătoreşti │
│ ├───────────────────┤
│ │Porumbeşti hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Porumbeşti Hm │
└──────────────────┴───────────────────┘    Tabel 4.34. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Zalău, judeţul Sălaj

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Zalău Nord │
│ ├─────────────────┤
│ │Jibou │
│ ├─────────────────┤
│ │Var hc │
│ ├─────────────────┤
│ │Bocşa Sălaj hc │
│ ├─────────────────┤
│Municipiul Zalău │Borla Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Gârceiu Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Guruslău │
│ ├─────────────────┤
│ │Cuceu Sălaj hc │
│ ├─────────────────┤
│ │Mirşid │
└────────────────────┴─────────────────┘    Tabel 4.35. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Sibiu, judeţul Sibiu

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Atelier Zona h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Canton Bolovani │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sibiu │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sibiu hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sibiu Triaj │
│ ├─────────────────────┤
│ │Turnişor │
│ ├─────────────────────┤
│ │Avrig │
│ ├─────────────────────┤
│ │Mârşa │
│ ├─────────────────────┤
│ │Cisnădie │
│ ├─────────────────────┤
│ │Băile Ocna Sibiului │
│ │hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Ocna Sibiului │
│ ├─────────────────────┤
│ │Aciliu │
│ ├─────────────────────┤
│ │Săcelu Sibiului hc │
│ ├─────────────────────┤
│Municipiul Sibiu│Sălişte │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sibiel hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Tălmaciu │
│ ├─────────────────────┤
│ │Podu Olt │
│ ├─────────────────────┤
│ │Apoldu de Jos hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Cristian Sibiu │
│ ├─────────────────────┤
│ │Mândra h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Hosman │
│ ├─────────────────────┤
│ │Nocrich │
│ ├─────────────────────┤
│ │Ţichindeal │
│ ├─────────────────────┤
│ │Orlat │
│ ├─────────────────────┤
│ │Caşolţ hc │
│ ├─────────────────────┤
│ │Cornăţel │
│ ├─────────────────────┤
│ │Roşia h │
│ ├─────────────────────┤
│ │Sibiu Gr. Şelimbăr h │
└────────────────┴─────────────────────┘    Tabel 4.36. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Suceava, judeţul Suceava

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │Suceava │
│ ├───────────────────┤
│ │Suceava Nord │
│ ├───────────────────┤
│ │Văratec │
│ ├───────────────────┤
│ │Dănila hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Dărmăneşti │
│ ├───────────────────┤
│ │Ciprian Porumbescu │
│ ├───────────────────┤
│Municipiul Suceava │Lucăceşti │
│ ├───────────────────┤
│ │Bursuceni hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Suceava Vest │
│ ├───────────────────┤
│ │Părhăuţi hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Soloneţ hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Todireşti │
│ ├───────────────────┤
│ │Vereşti │
└───────────────────┴───────────────────┘    Tabel 4.37. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Alexandria, judeţul Teleorman

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Alexandria │
│ ├─────────────────┤
│ │Alexandria Nord h│
│ ├─────────────────┤
│ │Alexandria Sud h │
│ ├─────────────────┤
│ │Târnavele │
│ ├─────────────────┤
│ │Brânceni hc │
│ ├─────────────────┤
│Municipiul │Buzescu Hm │
│Alexandria ├─────────────────┤
│ │Vlaşca │
│ ├─────────────────┤
│ │Olteni │
│ ├─────────────────┤
│ │Smârdioasa │
│ ├─────────────────┤
│ │Şoimu Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Ţigăneşti │
│ ├─────────────────┤
│ │Vârtoapele │
└────────────────────┴─────────────────┘    Tabel 4.38. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Timişoara, judeţul Timişoara

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Ronaţ Triaj CAB. 1 │
│ │h │
│ ├───────────────────┤
│ │Ronaţ Triaj Gr. D │
│ ├───────────────────┤
│ │Ronaţ Triaj h │
│ ├───────────────────┤
│ │Timişoara C.E.T. │
│ ├───────────────────┤
│ │Timişoara Est │
│ ├───────────────────┤
│ │Timişoara Nord │
│ ├───────────────────┤
│ │Timişoara Sud │
│ ├───────────────────┤
│ │Timişoara Vest │
│ ├───────────────────┤
│ │Pescăreţu Mic │
│Municipiul ├───────────────────┤
│Timişoara │Cărpiniş │
│ ├───────────────────┤
│ │Chevereşu hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Dudeştii Noi hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Fibiş │
│ ├───────────────────┤
│ │Viile Giarmata hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Ghiroda │
│ ├───────────────────┤
│ │Cernetez hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Giroc hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Semenic Hm │
│ ├───────────────────┤
│ │Urseni hc │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Băile Calacea │
│ ├───────────────────┤
│ │Orţişoara │
│ ├───────────────────┤
│ │Parţa h │
│ ├───────────────────┤
│ │Pădureni Timiş h │
│ ├───────────────────┤
│ │Peciu Nou │
│ ├───────────────────┤
│ │Bencei │
│ ├───────────────────┤
│ │Pişchia │
│ ├───────────────────┤
│ │Remetea Mare │
│ ├───────────────────┤
│ │Sacoşu Mic │
│ ├───────────────────┤
│ │Uliuc hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Chinezu │
│ ├───────────────────┤
│ │Beregsău │
│ ├───────────────────┤
│ │Săcălaz │
│ ├───────────────────┤
│ │Sânandrei │
│ ├───────────────────┤
│ │Sânmihaiu hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Utvin hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Timişeni │
│ ├───────────────────┤
│ │Cetăţuia h │
│ ├───────────────────┤
│ │Pustiniş h │
│ ├───────────────────┤
│ │Bărăteaz hc │
│ ├───────────────────┤
│ │Gelu h │
│ ├───────────────────┤
│ │Variaş │
└──────────────────┴───────────────────┘    Tabel 4.39. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Tulcea, judeţul Tulcea

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Tulcea Mărfuri │
│ ├────────────────────┤
│ │Tulcea Oraş │
│Municipiul Tulcea├────────────────────┤
│ │Zebil │
│ ├────────────────────┤
│ │Mihail Kogălniceanu │
└─────────────────┴────────────────────┘    Tabel 4.40. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Vaslui, judeţul Vaslui

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Vaslui │
│ ├────────────────┤
│ │Crasna │
│ ├────────────────┤
│ │Munteni │
│ ├────────────────┤
│ │Curteni hc │
│ ├────────────────┤
│Municipiul Vaslui │Olteneşti │
│ ├────────────────┤
│ │Târzii │
│ ├────────────────┤
│ │Bârzeşti │
│ ├────────────────┤
│ │Brăhăşoaia hc │
│ ├────────────────┤
│ │Buhăieşti │
└─────────────────────┴────────────────┘    Tabel 4.41. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Răstoaca │
│ ├─────────────────┤
│ │Govora │
│ ├─────────────────┤
│ │Ostroveni │
│ ├─────────────────┤
│Municipiul Râmnicu │Râmnicu Vâlcea │
│Vâlcea ├─────────────────┤
│ │Râmnicu Vâlcea │
│ │Nord h │
│ ├─────────────────┤
│ │Băbeni │
│ ├─────────────────┤
│ │Călimăneşti │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Mânăstirea Turnu │
│ │h │
│ ├─────────────────┤
│ │Păuşa │
│ ├─────────────────┤
│ │Dăeşti Hm │
│ ├─────────────────┤
│ │Tătărani h │
└────────────────────┴─────────────────┘    Tabel 4.42. Staţii, halte şi puncte de oprire deservite pe teritoriul Zonei Metropolitane Focşani, judeţul Vrancea

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Municipiu │Staţia CF │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Focşani │
│ ├─────────────────────┤
│ │Odobeşti │
│ ├─────────────────────┤
│ │Coteşti │
│ ├─────────────────────┤
│ │Putna Seaca │
│ ├─────────────────────┤
│ │Ram. Gral. E. │
│Municipiul │Grigorescu │
│Focşani ├─────────────────────┤
│ │Sihlea │
│ ├─────────────────────┤
│ │Suraia │
│ ├─────────────────────┤
│ │Bordeasca Nouă │
│ ├─────────────────────┤
│ │Tătăranu Hm │
│ ├─────────────────────┤
│ │Boţârlău hc │
└────────────────┴─────────────────────┘    Tabel 4.43. Tarife de călătorie metropolitană

┌──────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │Traseele metropolitane unde este │ │Tarif de │
│Denumire zonă │valabil tariful de călătorie │Denumire traseu│călătorie │
│metropolitană │metropolitană │metropolitan │metropolitană│
│ │ │ │(lei) │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord-Scroviştea │Bucureşti, │6,00 │
│ │ │Linia 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord-Bucureşti │Bucureşti, │6,00 │
│ │Obor-Islaz │Linia 2 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord-Domneştii de Sus hc│Bucureşti, │7,00 │
│Zona │ │Linia 3 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Bucureşti │Bucureşti Nord-Greci │Bucureşti, │7,00 │
│ │ │Linia 4 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord-Aeroport Henri │Bucureşti, │5,50 │
│ │Coandă │Linia 5 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti Nord-Bucureşti │Bucureşti, │7,00 │
│ │Progresu-Vidra │Linia 6 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Teiuş/Coşlariu Gr. Podu Mureş-Alba│Alba Iulia, │7,00 │
│Zona │Iulia, Tărtăria hc/Sebeş Alba │Linia 1 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Alba Iulia │Alba Iulia-Zlatna haltă │Alba Iulia, │8,50 │
│ │ │Linia 2 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Curtici-Arad-Milova │Arad, Linia 1 │7,00 │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Semlac-Arad-Secusigiu │Arad, Linia 2 │7,00 │
│Zona ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Metropolitană │Arad-Aranca hc │Arad, Linia 3 │7,00 │
│Arad ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Valea Viilor Hm-Arad-Comlauş hc │Arad, Linia 4 │7,00 │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Vinga-Arad-Zăbrani │Arad, Linia 5 │7,00 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Vâlcele-Piteşti-Pârvu hc │Piteşti, Linia │6,00 │
│ │ │1 │ │
│Zona ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Metropolitană │Ciumeşti-Piteşti-Suseni Hm │Piteşti, Linia │6,00 │
│Piteşti │ │2 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Piteşti-Clucereasa │Piteşti, Linia │7,00 │
│ │ │3 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Galbeni-Bacău-Siretu Bacău │Bacău, Linia 1 │6,00 │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Bacău │Bacău-Racova Hm │Bacău, Linia 2 │5,50 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Episcopia Bihor-Oradea-Sacadat Hm │Oradea, Linia 1│5,50 │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Gepiu hc-Oradea-Tămăşeu h │Oradea, Linia 2│5,50 │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Oradea │Oradea-Cheresig h │Oradea, Linia 3│5,50 │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Oradea-Băile Felix hc │Oradea, Linia 4│5,50 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa Bârgăului HCV-Bistriţa │Bistriţa, Linia│6,00 │
│ │Nord-Sângeorgiu Nou h │1 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa Nord-Şieu hc │Bistriţa, Linia│7,00 │
│ │ │2 │ │
│Zona ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Metropolitană │Bistriţa Nord-Leşu Ilvei Hm │Bistriţa, Linia│7,00 │
│Bistriţa │ │3 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa Nord-Teaca h │Bistriţa, Linia│6,00 │
│ │ │4 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa Nord-Rebrişoara │Bistriţa, Linia│6,00 │
│ │ │5 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Botoşani, Linia│ │
│Metropolitană │Botoşani-Bucecea │1 │6,00 │
│Botoşani │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Predeal-Braşov-Codlea │Braşov, Linia 1│6,00 │
│Zona ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Metropolitană │Braşov-Cristian │Braşov, Linia 2│6,00 │
│Braşov ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Braşov-Valea Homorod h │Braşov, Linia 3│7,00 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │ │ │
│Metropolitană │Urleasca-Brăila-Zagna Vădeni hc │Brăila, Linia 1│7,00 │
│Brăila │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Clondiru-Buzău, Boboc │Buzău, Linia 1 │5,50 │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Buzău │Movila Oii hc -Buzău-Unguriu hc │Buzău, Linia 2 │6,00 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Reşiţa-Gherteniş hc │Reşiţa, Linia 1│6,00 │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Reşiţa │Reşiţa Sud-Reşiţa Nord-Poarta │Reşiţa, Linia 2│7,00 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Călăraşi, Linia│ │
│Metropolitană │Călăraşi-Jegălia │1 │7,00 │
│Călăraşi │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Cluj-Napoca-Jucu de Jos hc │Cluj-Napoca, │6,00 │
│Zona │ │Linia 1 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Cluj-Napoca │Gârbău -Cluj-Napoca- Cânepişti Hm │Cluj-Napoca, │7,00 │
│ │ │Linia 2 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Constanţa, │ │
│Metropolitană │Eforie Sud -Constanţa-Castelu hc │Linia 1 │6,00 │
│Constanţa │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │Sfântu │ │
│Zona │Bodoc-Sfântu Gheorghe-Chichiş hc │Gheorghe, Linia│5,50 │
│Metropolitană │ │1 │ │
│Sfântu ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Gheorghe │Ţufalău h-Sfântu │Sfântu │ │
│ │Gheorghe-Întorsura Buzăului │Gheorghe, Linia│5,50 │
│ │ │2 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Târgovişte-Răzvad │Târgovişte, │5,50 │
│Zona │ │Linia 1 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Târgovişte │Văcăreşti-Târgovişte-Vulcana │Târgovişte, │5,50 │
│ │Pandele │Linia 2 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Almăj h-Craiova-Pasajul Coşoveni │Craiova, Linia │5,50 │
│Zona │hc │1 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Craiova │Craiova-Podari │Craiova, Linia │5,50 │
│ │ │2 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Galaţi-Braniştea hc │Galaţi, Linia 1│6,00 │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Galaţi │Galaţi-Frumuşiţa │Galaţi, Linia 2│6,00 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Giurgiu, Linia │ │
│Metropolitană │Giurgiu Nord Fr-Răsuceni │1 │7,00 │
│Giurgiu │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Pietrele Albe-Târgu Jiu-Pojogeni │Târgu Jiu, │7,00 │
│Zona │Hm │Linia 1 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Târgu Jiu │Târgu Jiu-Peşteana Jiu │Târgu Jiu, │7,00 │
│ │ │Linia 2 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Mădăraş Ciuc │Miercurea-Ciuc,│ │
│Metropolitană │Hm-Miercurea-Ciuc-Sântimbru Cicu h│Linia 1 │5,50 │
│Miercurea-Ciuc│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Deva-Hunedoara │Deva, Linia 1 │5,50 │
│Zona ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Metropolitană │Deva-Stoieneasa │Deva, Linia 2 │5,50 │
│Deva ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Ilia-Deva-Simeria │Deva, Linia 3 │7,00 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Slobozia, Linia│ │
│Metropolitană │Ograda Hm-Slobozia-Andrăşeşti │1 │5,50 │
│Slobozia │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Leţcani-Iaşi-Ungheni Prut Hm │Iaşi, Linia 1 │6,00 │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Iaşi │Larga Jijia-Iaşi-Grajduri │Iaşi, Linia 2 │7,00 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Baia Mare, │ │
│Metropolitană │Fersig hc-Baia Mare-llba │Linia 1 │6,00 │
│Baia Mare │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Drobeta-Turnu │ │
│Metropolitană │Prunişor-Drobeta-Turnu │Severin, Linia │6,00 │
│Drobeta-Turnu │Severin-Orşova │1 │ │
│Severin │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Bălăuşeri Hm-Târgu │Târgu Mureş, │ │
│Metropolitană │Mureş-Dumbrăvioara │Linia 1 │6,00 │
│Târgu Mureş │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Roznov-Piatra-Neamţ-Tarcău Neamţ │Piatra-Neamţ, │ │
│Metropolitană │Hm │Linia 1 │5,50 │
│Piatra-Neamţ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Arceşti-Slatina-Piatra-Olt-Bălteni│Slatina, Linia │ │
│Metropolitană │Olt │1 │7,00 │
│Slatina │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Floreşti Prahova-Ploieşti-Buda │Ploieşti, Linia│5,50 │
│ │ │1 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Râfov-Ploieşti-Lipăneşti │Ploieşti, Linia│5,50 │
│Zona │ │2 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Ploieşti │Ploieşti-Valea Călugărească │Ploieşti, Linia│5,50 │
│ │ │3 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Ploieşti-Brătăşanca hc │Ploieşti, Linia│5,50 │
│ │ │4 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Domăneşti Hm-Satu Mare-Halmeu │Satu Mare, │6,00 │
│Zona │ │Linia 1 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Satu Mare │Satu Mare-Medieşu Aurit │Satu Mare, │6,00 │
│ │ │Linia 2 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │ │ │
│Metropolitană │Jibou-Zalău-Bocşa Sălaj hc │Zalău, Linia 1 │6,00 │
│Zalău │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Sibiu-Mândra h │Sibiu, Linia 1 │5,50 │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Sibiu │Avrig Hm-Sibiu-Apoldu de Jos │Sibiu, Linia 2 │7,00 │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Vereşti -Suceava-Lucăceşti │Suceava, Linia │6,00 │
│Zona │ │1 │ │
│Metropolitană ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Suceava │Soloneţ -Suceava-Dărmăneşti │Suceava, Linia │6,00 │
│ │ │2 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Alexandria, │ │
│Metropolitană │Alexandria -Videle-Vlaşca Hm │Linia 1 │6,00 │
│Alexandria │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Pădureni Timiş │Timişoara, │6,00 │
│ │h-Timişoara-Orţişoara │Linia 1 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Remetea Mare Timişoara-Cetăţuia h │Timişoara, │6,00 │
│ │ │Linia 2 │ │
│Zona ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Metropolitană │Peciu Nou h-Timişoara-Fibiş H │Timişoara, │7,00 │
│Timişoara │ │Linia 3 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Pescăreţu Mic-Timişoara-Chevereş H│Timişoara, │6,00 │
│ │ │Linia 4 │ │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara-Sânandrei-Variaş │Timişoara, │7,00 │
│ │ │Linia 5 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │ │ │
│Metropolitană │Tulcea-Zebil │Tulcea, Linia 1│6,00 │
│Tulcea │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │ │ │
│Metropolitană │Crasna-Vaslui-Buhăieşti │Vaslui, Linia 1│6,00 │
│Vaslui │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │Băbeni-Râmnicu Vâlcea-Mânăstirea │Râmnicu Vâlcea,│ │
│Metropolitană │Turnu H │Linia 1 │6,00 │
│Râmnicu Vâlcea│ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Zona │ │Focşani, Linia │ │
│Metropolitană │Sihlea-Focşani-Putna Seacă │1 │6,00 │
│Focşani │ │ │ │
└──────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘
    V. Tarife autorizaţii de călătorie nominale şi permise de călătorie
    Tarifele carnetelor cu file de permise şi ale autorizaţiilor de călătorie conţin tariful de emitere.
    Fiecare autorizaţie de călătorie nominală sau carnet cu file de permis de călătorie este valabil pentru anul calendaristic pentru care se emite, fără a se ţine cont de data emiterii sau numărul călătoriilor efectuate cu legitimaţia respectivă.
    Tabel 5.1. Tarife autorizaţii de călătorie nominale

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Denumirea titlului de │lei │
│călătorie │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Autorizaţie de călătorie │ │
│nominală clasa 1 cu │ │
│menţiunile „Valabil la tren │18.848,41│
│IC“ şi „Valabil la VD │ │
│single“ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Autorizaţie de călătorie │ │
│nominală clasa 1 cu │14.321,65│
│menţiunile „Valabil la tren │ │
│IC“ şi „Valabil la VD“ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Autorizaţie de călătorie │ │
│nominală clasa 1 cu │9.936,50 │
│menţiunea „Valabil la tren │ │
│IC“ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Autorizaţie de călătorie │ │
│nominală clasa 1 cu │17.619,14│
│menţiunea „Valabil la VD │ │
│single“ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Autorizaţie de călătorie │ │
│nominală clasa 1 cu │13.022,17│
│menţiunea „Valabil la VD“ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Autorizaţie de călătorie │8.426,39 │
│nominală clasa 1 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Autorizaţie de călătorie │4.799,27 │
│nominală clasa a 2-a │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Autorizaţie de călătorie │ │
│nominală clasa a 2-a cu │8.082,48 │
│menţiunea „Valabilă la vagon│ │
│cuşetă“ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    Tabel 5.2. Tarife permise de călătorie

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Denumirea titlului de │lei │
│călătorie │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Filă permis de călătorie │108,29 │
│clasa 1 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Filă permis de călătorie │92,82 │
│clasa a 2-a │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Carnet cu 6 file de permis │689,01 │
│clasa 1 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Carnet cu 6 file de permis │596,19 │
│clasa a 2-a │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Carnet cu 12 file de permis │1.338,75│
│clasa 1 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Carnet cu 12 file de permis │1.153,11│
│clasa a 2-a │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Carnet cu 24 file de permis │2.638,23│
│clasa 1 │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Carnet cu 24 file de permis │2.266,95│
│clasa a 2-a │ │
└─────────────────────────────┴────────┘
    VI. Tarife tichet de rezervare loc
    Pentru distanţa kilometrică 1-40 km - achiziţionarea tichetului de rezervare este opţională, indiferent de categoria şi subcategoria trenului. Staţionarea/Ocuparea unui loc nu este permisă la vagoanele de dormit şi, după caz, cuşetă fără achitarea suplimentului de pat.
    Tabel 6.1. Tarife tichet de rezervare loc pentru trenurile din categoriile Intercity

┌───────────────────┬───────┬──────────┐
│ │clasa 1│clasa a │
│Zona km │ │2-a │
│ ├───────┼──────────┤
│ │lei │lei │
├───────────────────┼───────┼──────────┤
│Indiferent de zona │5,50 │5,50 │
│km │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘    Tabel 6.2. Tarife tichet de rezervare loc pentru trenurile din categoriile Interregio şi Regio

┌───────────┬──────────┬───────────────┐
│ │clasa 1 │clasa a 2-a │
│Zona km ├──────────┼───────────────┤
│ │lei │lei │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│1-60 │1,50 │1,50 │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│61-120 │2,50 │2,50 │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│121-250 │4,00 │4,00 │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│251-500 │4,50 │4,50 │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│> 500 km │5,50 │5,50 │
└───────────┴──────────┴───────────────┘    Tabel. 6.3. Tarife suplimente pentru vagoane de dormit

┌──────────┬─────────┬──────────────────┐
│ │ │Supliment pat │
│ │Supliment├────────┬─────────┤
│ │cabină │Cabină │Cabină cu│
│Zona km │single*) │cu 2 │3 │
│ │ │locuri*)│locuri**)│
│ ├─────────┼────────┼─────────┤
│ │lei │lei │lei │
├──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Indiferent│225,00 │120,00 │100,00 │
│de zona km│ │ │ │
└──────────┴─────────┴────────┴─────────┘


    *) Se aplică la tariful aferent călătoriei la clasa 1.
    **) Se aplică la tariful aferent călătoriei la clasa a 2-a.


    Tabel 6.4. Tarife suplimente pentru vagoane cuşetă*)

┌─────────────┬─────────────────────────┐
│ │Supliment pat │
│ ├────────────┬────────────┤
│Zona km │Cabină cu 4 │Cabină cu 6 │
│ │locuri │locuri │
│ ├────────────┼────────────┤
│ │lei │lei │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│Indiferent de│78,00 │58,00 │
│zona km │ │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┘


    *) Se aplică la tariful aferent călătoriei la clasa a 2-a.

    Tabel 6.5. Tarife suplimente transport biciclete

┌──────────────────────────────────────┐
│Transport biciclete nepliabile*) │
├──────────────────────┬┬──────────────┤
│Zona km ││lei │
├──────────────────────┤├──────────────┤
│1-60 ││7,00 │
├──────────────────────┤├──────────────┤
│61-120 ││10,00 │
├──────────────────────┤├──────────────┤
│121-250 ││15,00 │
├──────────────────────┤├──────────────┤
│251-500 ││20,00 │
├──────────────────────┤├──────────────┤
│> 500 km ││25,00 │
└──────────────────────┴┴──────────────┘


    *) Tarife valabile la trenurile care permit acest tip de transport. Fiecare călător poate transporta o singură bicicletă nepliabilă, în limita locurilor disponibile.

    Tabel 6.6. Tarife suplimente transport bagaje neînsoţite (maximum 5 kg)

┌──────────────────────────────────────┐
│Transport pachete/bagaje neînsoţite*) │
├─────────────────────┬┬───────────────┤
│Zona km ││lei │
├─────────────────────┤├───────────────┤
│1-60 ││7,00 │
├─────────────────────┤├───────────────┤
│61-120 ││10,00 │
├─────────────────────┤├───────────────┤
│121-250 ││15,00 │
├─────────────────────┤├───────────────┤
│> 250 ││20,00 │
└─────────────────────┴┴───────────────┘


    *) Tarife valabile la trenurile care permit acest tip de transport.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016