Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020  privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România  pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 537 din 23 iunie 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 14.679 din 8.04.2020, prin care se supun spre aprobare Normele privind recunoaşterea calificărilor profesionale în cazul profesiilor reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este desemnată autoritate competentă,
    în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Profesiile reglementate de legislaţia din România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă sunt următoarele:
    a) manager de transport;
    b) conducător auto care efectuează transport de mărfuri sau de persoane a cărui activitate intră sub incidenţa prevederilor Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului;
    c) consilier de siguranţă rutieră pentru transport rutier de mărfuri periculoase;
    d) conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase;
    e) auditor de siguranţă rutieră;
    f) instructor de conducere auto;
    g) profesor de legislaţie rutieră;
    h) conducător auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere;
    i) conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite;
    j) conducător auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul;
    k) conducător auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;
    l) manager de transport în regim de taxi şi închiriere.


    ART. 2
    (1) Certificatele de competenţă profesională pentru manager de transport valabile şi eliberate de autorităţile competente sau de organismele autorizate, menţionate la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană sunt recunoscute în România.
    (2) În vederea acceptării certificatului de competenţă profesională prevăzut la alin. (1), solicitantul acestuia transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:
    a) cerere semnată şi datată de solicitant;
    b) copia certificatului de competenţă profesională şi o traducere autorizată a acestuia în limba română;
    c) actul de identitate sau paşaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poştal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.
    (5) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (4), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
    (6) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul de competenţă profesională informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, precum şi dacă titularul a fost declarat inapt cu consecinţa pierderii valabilităţii certificatului, potrivit art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.
    (7) În funcţie de informaţiile primite de la autorităţile competente prevăzute la alin. (6), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabileşte modalitatea de soluţionare.
    (8) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. procesează solicitarea şi transmite rezultatul soluţionării acesteia în termen de 30 de zile de la primirea informaţiilor de la autorităţile competente prevăzute la alin. (6).
    (9) În cazul soluţionării favorabile, certificatul de competenţă profesională este acceptat ca dovadă suficientă a competenţei profesionale şi titularul acestuia beneficiază de drepturile conferite de acesta pe teritoriul României.
    (10) În cazul soluţionării nefavorabile, actul prin care a fost soluţionată cererea solicitantului poate fi contestat în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Sunt recunoscute pe teritoriul României şi acceptate ca dovadă suficientă a calificării iniţiale sau, după caz, a formării periodice următoarele documente eliberate conducătorilor auto de autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană în condiţiile Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003:
    a) permisul de conducere care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise corespunzătoare, sau
    b) cartea de calificare a conducătorului auto al cărei model este prevăzut în anexa II la Directiva 2003/59/CE, cu modificările şi completările ulterioare, care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise corespunzătoare.


    ART. 4
    (1) Certificatele de pregătire profesională valabile ale consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase eliberate în conformitate cu dispoziţiile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către autorităţile competente sau organismele desemnate de statele menţionate sunt recunoscute în România.
    (2) În vederea acceptării certificatului de competenţă profesională prevăzut la alin. (1), solicitantul transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:
    a) cerere semnată şi datată de solicitant;
    b) copia certificatului de pregătire profesională şi o traducere autorizată a acestuia în limba română;
    c) actul de identitate sau paşaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poştal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.
    (5) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (4), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
    (6) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia.
    (7) În funcţie de informaţiile primite de la autorităţile competente prevăzute la alin. (6), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabileşte modalitatea de soluţionare.
    (8) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. procesează solicitarea şi transmite rezultatul soluţionării acesteia în termen de 30 de zile de la primirea informaţiilor de la autorităţile competente prevăzute la alin. (6).
    (9) În cazul soluţionării favorabile, certificatul de competenţă profesională este acceptat ca dovadă suficientă a competenţei profesionale şi titularul acestuia beneficiază de drepturile conferite de acesta pe teritoriul României.
    (10) În cazul soluţionării nefavorabile, actul prin care a fost soluţionată cererea solicitantului poate fi contestat în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Certificatele de pregătire profesională valabile ale conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase eliberate în conformitate cu dispoziţiile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către autorităţile competente sau organismele desemnate de statele menţionate sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu cele eliberate de autorităţile române.

    ART. 6
    (1) Certificatele/Atestatele de auditor de siguranţă rutieră ale cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menţionate sunt recunoscute în România.
    (2) În vederea recunoaşterii certificatului/atestatului de auditor de siguranţă rutieră, titularul acestuia transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:
    a) cerere semnată şi datată de solicitant;
    b) copia certificatului de competenţă profesională şi o traducere autorizată a acestuia în limba română;
    c) actul de identitate sau paşaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie;
    d) copia faţă-verso a permisului de conducere, valabil şi eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană.

    (3) Copiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poştal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (5) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.
    (6) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (5), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
    (7) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul de auditor de siguranţă rutieră informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia de auditor de siguranţă rutieră, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională.
    (8) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, documentele prevăzute la alin. (2) împreună cu răspunsul autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul cu informaţiile prevăzute la alin. (7). Documentele se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la autoritatea competentă din statul în care a fost emis certificatul/atestatul.
    (9) Comisia analizează solicitarea în prima şedinţă, dar nu mai mult de 60 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (8) de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    (10) În cazul recunoaşterii certificatului/atestatului de auditor de siguranţă rutieră, Comisia aprobă înscrierea titularului în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră şi comunică această hotărâre Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
    (11) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înscrie persoana al cărei certificat/atestat a fost recunoscut în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră şi comunică titularului, prin Secretariatul Comisiei, recunoaşterea calităţii de auditor de siguranţă rutieră.
    (12) Decizia motivată a Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră se notifică titularului prin Secretariatul Comisiei, în termen de 15 zile de la adoptarea acesteia.
    (13) Contestaţia cu privire la decizia prevăzută la alin. (12) se poate adresa Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în termen de 30 de zile de la notificare.
    (14) Contestaţia constituie plângere prealabilă în sensul prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) În cazul admiterii contestaţiei, se va proceda potrivit prevederilor alin. (10).
    (16) În cazul soluţionării nefavorabile, actul prin care a fost soluţionată cererea solicitantului poate fi contestat în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (17) Prevederile alin. (2)-(16) se aplică mutatis mutandis şi unui cetăţean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    (18) Documentul prin care se face dovada experienţei profesionale prevăzute la alin. (17) se prezintă în copie legalizată şi traducere autorizată şi se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (2).

    ART. 7
    (1) Recunoaşterea atestării profesionale a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră atestaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană care se stabilesc în România se face în condiţiile prevăzute la art. 34 din Normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, aprobate prin Ordinul ministrului transportului nr. 733/2013, cu modificările ulterioare.
    (2) În vederea accesului la profesie, instructorii de conducere auto şi profesorii de legislaţie rutieră prevăzuţi la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii aceloraşi condiţii stabilite pentru cetăţenii români, şi anume:
    a) să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;
    b) să deţină permis de conducere valabil pentru minimum categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani, în cazul instructorilor de conducere auto, sau să deţină permis de conducere auto, valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani, în cazul profesorilor de legislaţie rutieră;
    c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;
    d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
    e) să nu fi fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
    f) să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
    g) să îndeplinească condiţia de studii solicitate pentru accesul la profesie, respectiv absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea auto pentru instructor de conducere auto sau absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice în cazul profesorilor de legislaţie rutieră.

    (3) În vederea atestării condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:
    a) cerere semnată şi datată de solicitant;
    b) copia certificatului de competenţă profesională;
    c) actul de identitate valabil, în copie;
    d) permisul de conducere, valabil şi eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintrun stat aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, în copie faţă-verso;
    e) istoricul de sancţiuni auto sau document echivalent din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), în copie;
    f) declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), dacă documentul de la lit. e) nu acoperă perioada de 15 ani prevăzută la alin. (2) lit. c), în original;
    g) cazier judiciar sau document echivalent, eliberat de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii, prin care solicitantul face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), în copie;
    h) avizul medical şi psihologic, în copie, cu menţiunea „apt“ pentru profesor de legislaţie rutieră şi/sau instructor de conducere auto, în termen de valabilitate;
    i) actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cazul actelor de studii eliberate în alte state, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de studii prevăzute la alin. (2) lit. g), în copie.

    (4) Copiile prevăzute la alin. (3) lit. c), d) şi i) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi e)-h) vor fi prezentate în copie legalizată şi traducere autorizată, cu excepţia celor eliberate în România, care vor fi prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poştal sau electronic, în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (7) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.
    (8) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (7), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
    (9) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia de instructor de conducere auto/profesor de legislaţie rutieră, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională.
    (10) În funcţie de informaţiile primite de la autorităţile competente prevăzute la alin. (9), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabileşte modalitatea de soluţionare.
    (11) În termen de 30 de zile de la primirea informaţiilor de la autorităţile competente prevăzute la alin. (9), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. finalizează procedura de examinare a cererii prin emiterea unei decizii motivate, care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării.
    (12) Decizia prevăzută la alin. (11) poate fi contestată în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Prevederile alin. (2)-(12) se aplică mutatis mutandis şi unui cetăţean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    (14) Documentul prin care se face dovada experienţei profesionale prevăzute la alin. (13) se prezintă în copie legalizată şi traducere autorizată şi se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (3).

    ART. 8
    Pentru exercitarea în România a activităţii de instructor de conducere auto/profesor de legislaţie rutieră, cetăţenii străini trebuie să facă dovada cunoştinţelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerinţă în cazul în care:
    a) se pune la dispoziţie o copie a diplomei de studii sau a certificatului de calificare profesională care au fost emise de o instituţie din România;
    b) se pune la dispoziţie o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoaşterea limbii române.


    ART. 9
    (1) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale pentru conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau cele pentru conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere ale cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menţionate sunt recunoscute în România.
    (2) În vederea accesului la profesie, conducătorii auto prevăzuţi la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii aceloraşi condiţii stabilite pentru cetăţenii români, şi anume:
    a) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;
    b) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;
    c) să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic;
    d) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) în ultimul an să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

    (3) În vederea atestării condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:
    a) cerere semnată şi datată de solicitant;
    b) certificatul de competenţă profesională, în copie;
    c) actul de identitate valabil, în copie;
    d) permisul de conducere, valabil şi eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintrun stat aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, în copie faţă-verso;
    e) cazier judiciar sau document echivalent, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii, prin care solicitantul face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), în copie;
    f) istoricul de sancţiuni auto sau document echivalent, cu valabilitate de 30 de zile de la data eliberării, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. e), în copie.

    (4) Copiile prevăzute la alin. (3) lit. c) şi d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b), e) şi f) vor fi prezentate în copie legalizată şi traducere autorizată, cu excepţia celor eliberate în România, care vor fi prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poştal sau electronic, în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (7) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.
    (8) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (7), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
    (9) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională.
    (10) În funcţie de informaţiile primite de la autorităţile competente prevăzute la alin. (9), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabileşte modalitatea de soluţionare.
    (11) În termen de 30 de zile de la primirea informaţiilor de la autorităţile competente prevăzute la alin. (9), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. finalizează procedura de examinare a cererii prin emiterea unei decizii motivate, care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării.
    (12) Decizia prevăzută la alin. (11) poate fi contestată în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Prevederile alin. (2)-(12) se aplică mutatis mutandis şi unui cetăţean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    (14) Documentul prin care se face dovada experienţei profesionale prevăzute la alin. (13) se prezintă în copie legalizată şi traducere autorizată şi se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (2).

    ART. 10
    Pentru exercitarea în România a activităţii de conducător auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau, după caz, de transport persoane în regim de închiriere, cetăţenii străini trebuie să facă dovada cunoştinţelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerinţă în cazul în care:
    a) se pune la dispoziţie o copie a diplomei de studii sau a certificatului de calificare profesională care au fost emise de o instituţie din România;
    b) se pune la dispoziţie o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoaşterea limbii române.


    ART. 11
    (1) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale ale cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menţionate pentru conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite sau transport rutier cu troleibuzul sau transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate sunt recunoscute în România.
    (2) În vederea exercitării profesiei în România, titularul certificatului de competenţă profesională prevăzut la alin. (1) transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:
    a) cerere semnată şi datată de solicitant;
    b) copia autorizată a certificatului de competenţă profesională şi o traducere autorizată a acestuia în limba română;
    c) actul de identitate sau paşaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie;
    d) permisul de conducere, valabil pentru categoria/categoriile de autovehicule specifice activităţii desfăşurate, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, în copie faţă-verso.

    (3) Copiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poştal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (5) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.
    (6) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (5), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
    (7) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională.
    (8) În funcţie de informaţiile primite de la autorităţile competente prevăzute la alin. (7), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabileşte modalitatea de soluţionare.
    (9) În termen de 30 de zile de la primirea informaţiilor de la autorităţile competente prevăzute la alin. (7), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. finalizează procedura de examinare a cererii prin emiterea unei decizii motivate, care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării.
    (10) Decizia prevăzută la alin. (9) poate fi contestată în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Prevederile alin. (2)-(10) se aplică mutatis mutandis şi unui cetăţean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    (12) Documentul prin care se face dovada experienţei profesionale prevăzute la alin. (11) se prezintă în copie legalizată şi traducere autorizată şi se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (2).

    ART. 12
    (1) Certificatele de competenţă profesională pentru manageri de transport în regim de taxi şi închiriere ale cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menţionate sunt recunoscute în România.
    (2) În vederea exercitării profesiei în România, titularul certificatului de competenţă profesională prevăzut la alin. (1) transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:
    a) cerere semnată şi datată de solicitant;
    b) copia certificatului de competenţă profesională însoţită de o traducere autorizată a acestuia în limba română;
    c) actul de identitate sau paşaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin serviciu poştal sau electronic în formă scanată, la adresa de e-mail relatii_publice@arr.ro ori prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.
    (5) Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (4), dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării.
    (6) În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională.
    (7) În funcţie de informaţiile primite de la autorităţile competente prevăzute la alin. (6), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. stabileşte modalitatea de soluţionare.
    (8) În termen de 30 de zile de la primirea informaţiilor de la autorităţile competente prevăzute la alin. (6), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. finalizează procedura de examinare a cererii prin emiterea unei decizii motivate, care se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării.
    (9) Decizia prevăzută la alin. (8) poate fi contestată în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Prevederile alin. (2)-(9) se aplică mutatis mutandis şi unui cetăţean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, de un stat membru al Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale.
    (11) Documentul prin care se face dovada experienţei profesionale prevăzute la alin. (10) se prezintă în copie legalizată şi traducere autorizată şi se transmite împreună cu documentele prevăzute la alin. (2).

    ART. 13
    Prevederile prezentului ordin privind recunoaşterea profesiilor se aplică şi cetăţenilor români care au obţinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

    ART. 14
    În vederea exercitării profesiei în România, beneficiarul recunoaşterii calificării profesionale trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de prezentul ordin, precum şi condiţiile din reglementările specifice în vigoare aplicabile profesiei pentru cetăţenii români.

    ART. 15
    Actele de recunoaştere a calificărilor profesionale devin nule dacă pentru obţinerea lor au fost prezentate documente conţinând informaţii false sau eronate ori au fost eludate orice prevederi legale aplicabile.

    ART. 16
    Schimbul de informaţii cu autorităţile competente din diferite state membre se efectuează prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne, denumit IMI, sau prin intermediul Registrul european al întreprinderilor de transport rutier, denumit ERRU, pentru datele stabilite a fi înregistrate în acesta.

    ART. 17
    În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislaţia naţională aplicabilă în vigoare.

    ART. 18
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 19
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 3 iunie 2020.
    Nr. 1.033.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016