Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pastrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sanatatii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pastrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sanatatii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pastrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sanatatii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011

    Vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţã medicalã nr. Cs.A. 6.859/2011,
    având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sãnãtãţii Publice cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale anexelor nr. 1 şi 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autoritãţile administraţiei publice locale care au desfãşurat faze-pilot, precum şi a Listei unitãţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autoritãţile administraţiei publice locale şi la Primãria Municipiului Bucureşti şi a Listei unitãţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferã managementul asistenţei medicale cãtre autoritãţile administraţiei publice locale şi cãtre Primãria Municipiului Bucureşti, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Normele metodologice de constituire, pãstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sãnãtãţii, prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobã Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    (1) Rezerva Ministerului Sãnãtãţii, denumitã în continuare Rezerva, este destinatã asigurãrii intervenţiilor medicale în situaţii în care se realizeazã un cumul neobişnuit de cazuri şi situaţii de urgenţã colectivã cu impact asupra sãnãtãţii publice.
    (2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.
    ART. 4
    Rezerva este cuprinsã în bugetul Ministerului Sãnãtãţii, la titlul "Bunuri şi servicii", având ca sursã de finanţare veniturile proprii ale Ministerului Sãnãtãţii.
    ART. 5
    Produsele şi bunurile cuprinse în Rezervã se achiziţioneazã, în condiţiile legii, din sumele prevãzute cu aceastã destinaţie.
    ART. 6
    Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din Rezervã, Ministerul Sãnãtãţii poate încheia contracte de prestãri de servicii, în condiţiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locaţiilor de depozitare, inclusiv în situaţii de calamitate sau de urgenţã, precum şi amplasarea unitãţilor depozitare dupã criterii teritoriale.
    ART. 7
    (1) Produsele şi bunurile din Rezervã existente în unitãţile sanitare prevãzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pãstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sãnãtãţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, cu completãrile ulterioare, se scot cu titlu gratuit şi se utilizeazã pentru completarea necesarului curent de consum al unitãţilor respective.
    (2) Produsele şi bunurile din Rezervã care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevãzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervã şi se transmit unitãţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii, pentru completarea necesarului curent de consum.
    (3) Cantitãţile produselor prevãzute la alin. (2) sunt prevãzute în anexa nr. 3.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 9
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pãstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sãnãtãţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completãrile ulterioare.
    ART. 10
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii, direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unitãţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 11
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                  Cseke Attila

    Bucureşti, 14 iunie 2011.
    Nr. 1.033.

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE
                de constituire, pãstrare şi utilizare a Rezervei
                             Ministerului Sãnãtãţii


    CAP. I
    Constituirea Rezervei Ministerului Sãnãtãţii

    ART. 1
    (1) Constituirea Rezervei Ministerului Sãnãtãţii, denumitã în continuare Rezerva, se realizeazã pe baza Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevãzut în anexa nr. 2 la ordin.
    (2) Sortimentele de produse şi bunuri, precum şi cantitãţile prevãzute în nomenclatorul prevãzut în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
    ART. 2
    Procurarea de produse şi bunuri în Rezervã se realizeazã cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, în limita fondurilor aprobate cu aceastã destinaţie.

    CAP. II
    Pãstrarea şi utilizarea produselor din Rezervã

    ART. 3
    Pentru depozitarea şi conservarea produselor şi bunurilor din Rezervã, Ministerul Sãnãtãţii poate încheia contracte de prestãri de servicii în condiţiile legii.
    ART. 4
    Spaţiile destinate depozitãrii produselor şi bunurilor din Rezervã trebuie sã fie autorizate de Agenţia Naţionalã a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Bucureşti conform dispoziţiilor legale în vigoare şi sã prezinte garanţii pentru o bunã conservare şi securitate.
    ART. 5
    (1) În cazul unitãţilor depozitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezervã şi care au obligaţia de a asigura depozitarea şi conservarea acestora, depozitarea se face în încãperi separate de încãperile în care sunt pãstrate alte produse depozitabile.
    (2) În situaţia în care volumul produselor şi bunurilor din Rezervã este redus şi nu se justificã repartizarea unui spaţiu de depozitare separat, aceste produse şi bunuri pot fi depozitate în acelaşi spaţiu cu alte produse, dar în zone special amenajate, corespunzãtoare din punctul de vedere al depozitãrii, conservãrii şi manipulãrii.
    ART. 6
    (1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri şi alte materiale specifice, unitãţile depozitare aplicã dispoziţiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitãrii, manipulãrii şi transportului.
    (2) Documentaţia legalã privind perisabilitãţile se întocmeşte de unitatea depozitarã.
    (3) Un exemplar al documentaţiei prevãzute la alin. (2) este transmis Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã economicã, care o analizeazã şi o prezintã ministrului sãnãtãţii spre aprobare.
    ART. 7
    Unitãţile depozitare ale produselor din Rezervã au obligaţia de a asigura pãstrarea şi conservarea acestora.

    CAP. III
    Scoaterea produselor din Rezervã

    ART. 8
    (1) Unitatea depozitarã are obligaţia de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate a tuturor produselor din Rezervã, transmiţând Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia asistenţã medicalã, produsele şi cantitãţile din Rezervã al cãror termen de valabilitate expirã în urmãtoarele 10 luni.
    (2) Situaţia termenelor de valabilitate a produselor pãstrate este transmisã lunar, pânã la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentã.
    (3) Situaţia termenelor de valabilitate pentru produsele pãstrate sterile se transmite de unitatea depozitarã trimestrial, pânã la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sãnãtãţii - Direcţia asistenţã medicalã.
    (4) Pe baza situaţiilor transmise în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) şi (3) şi având în vedere necesarul transmis de direcţiile de sãnãtate publicã pentru situaţiile care necesitã intervenţii medicale ca urmare a producerii unor situaţii speciale, Direcţia asistenţã medicalã propune produsele şi bunurile care urmeazã a fi scoase din Rezervã prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
    ART. 9
    (1) Scoaterea produselor din Rezervã se poate efectua în urmãtoarele situaţii:
    a) asigurarea produselor necesare pentru intervenţiile medicale necesare în situaţii speciale;
    b) existenţa în stocurile Rezervei a unor cantitãţi de produse care au termen de valabilitate care expirã pe parcursul urmãtoarelor 10 luni;
    c) existenţa în stocurile Rezervei a unor cantitãţi de produse al cãror termen de valabilitate depãşeşte urmãtoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsã datoritã progresului terapeutic şi/sau unui rulaj scãzut al stocurilor;
    d) acordarea unor ajutoare umanitare.
    (2) Scoaterea produselor din Rezervã în situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãţii, iar scoaterea produselor în cazul prevãzut la alin. (1) lit. d) se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 10
    (1) Produsele şi bunurile scoase din Rezervã, aflate la unitatea depozitarã, sunt transferate direcţiilor de sãnãtate publicã sau unitãţilor sanitare, dupã caz, la solicitarea scrisã a acestora.
    (2) Produsele transferate pe baza procesului-verbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sãnãtãţii şi se înregistreazã în patrimoniul direcţiilor de sãnãtate publicã sau al unitãţilor sanitare, dupã caz.
    (3) Consumul produselor se înregistreazã pe baza documentelor justificative şi pe cheltuiala direcţiilor de sãnãtate publicã sau a unitãţii sanitare, dupã caz.
    ART. 11
    În cazul unitãţilor depozitare care deţin stocuri de produse din Rezervã al cãror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în condiţiile legii, la nivelul acestor unitãţi.

    CAP. IV
    Evidenţa produselor din Rezervã

    ART. 12
    Evidenţa produselor din Rezervã se organizeazã astfel:
    a) la nivelul unitãţilor depozitare - evidenţa contabilã de gestiune cantitativ-valoricã conform legislaţiei în vigoare; acestea întocmesc trimestrial şi anual situaţia stocurilor produselor din Rezervã, cantitativ şi valoric, pe care o transmit Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia asistenţã medicalã;
    b) la nivelul Ministerului Sãnãtãţii se organizeazã şi se conduce evidenţa analiticã pe fiecare categorie de bunuri.
    ART. 13
    Unitãţile depozitare care deţin produse din Rezervã au obligaţia de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.

    CAP. V
    Responsabilitãţi

    ART. 14
    Conducãtorii unitãţilor depozitare care deţin produse şi bunuri din rezervã au urmãtoarele obligaţii:
    a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentelor norme;
    b) de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate ale produselor şi de a o transmite, pânã la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentã, Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia asistenţã medicalã;
    c) de a organiza evidenţa contabilã de gestiune cantitativ-valoricã a produselor şi bunurilor din Rezervã;
    d) de a transmite Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã economicã documentaţia legalã privind perisabilitãţile rezultate pe perioada depozitãrii şi conservãrii produselor;
    e) de a respecta prevederile cuprinse în ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor şi bunurilor din Rezervã.
    ART. 15
    Direcţiile de sãnãtate publicã au obligaţia de a întocmi necesarul de produse şi bunuri, pe unitãţi sanitare şi pe judeţ, pentru intervenţiile medicale în situaţii speciale cu implicaţii asupra sãnãtãţii publice şi de a transmite acest necesar la Ministerul Sãnãtãţii - Direcţia asistenţã medicalã, în termen de cel mult 24 de ore de la apariţia situaţiei de urgenţã, în scopul elaborãrii ordinului ministrului sãnãtãţii pentru scoaterea produselor din stocurile Rezervei.
    ART. 16
    Operaţiunile contabile privind înregistrarea şi raportarea cheltuielilor aferente produselor şi bunurilor din Rezervã, la nivelul Ministerului Sãnãtãţii şi al unitãţilor depozitare, sunt cele prevãzute în Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sãnãtãţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sãnãtate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii.


    ANEXA 2

                                 NOMENCLATORUL
               de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante,
         insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea produselor sau a Unitatea de mãsurã,
crt. grupelor de produse forma farmaceuticã, Cantitatea
                                                        concentraţia, ambalajul necesarã
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                 Medicamente
                         Antibiotice şi chimioterapice

 1. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g 3.000
 2. BENZYLPENICILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. 9.000
 3. CIPROFLOXACINUM (DCI) compr. film. 500 mg 15.000
 4. CIPROFLOXACINUM (DCI) sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml 1.200
 5. DOXYCYCLINUM (DCI) cps. 100 mg 9.000
 6. ERYTHROMYCYNUM (DCI) compr. 200 mg 15.000
 7. ERYTHROMYCYNUM (DCI) pulbere pt. susp. oralã 200 mg/5 ml 900
 8. RIFAMPICINUM (DCI) cps. 150 mg 3.000
 9. OXACILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 500 mg 6.000
10. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 500.000 u.i. 9.000
11. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 1.000.000 u.i. 9.000
12. TETRACICLINUM (DCI) cps. 250 mg 6.000
13. FURAZOLIDONUM (DCI) compr. 100 mg 24.000
14. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM compr. 480 mg 9.000
15. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml 900
16. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM susp. oralã 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml 1.800

                    Antiparazitare, antimalarice, antivirale

17. METRONIDAZOLUM (DCI) drag. 250 mg 1.500
18. MEFLOQUINUM (DCI) compr. 250 mg 600
19. OSELTAMIVIRUM (DCI) cps. 75 mg 6.000
20. OSELTAMIVIRUM (DCI) pulb. pentru susp. oralã 1.800
21. ZANAMIVIRUM (DCI) pulb. unidozã de inhalat 5 mg
                                                      flac. X 7 blistere tip Rotadisk x
                                                      4 doze + dispozitiv de administrare
                                                      Diskhaler 12 mg/ml flac 100 ml 900

                                   Glucocorticoizi

22. HYDROCORTISONUM (DCI) hemisuccinat, pulbere pt. sol.
                                                      inj. flac.100 mg 51.000
23. METHYLPREDNISOLONUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 15.000

                        Anestezice generale i.v., hipnotice

24. THIOPENTALUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 6.000
25. ETOMIDATUM (DCI) emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml 3.000
26. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml 6.000
27. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml 4.500
28. KETAMINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 9.000

                                Analgezice majore

29. FENTANYLUM (DCI) sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml 6.000
30. MORPHINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole de 5 ml 6.000
31. NALOXONUM (DCI) în canamed sunt numai fiole 1 ml cu 0,4 mg
32. TRAMADOLUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml 3.000

                                Anestezice locale

33. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 1% fiole 10 ml 9.000
34. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 2% fiole 5 ml 3.000
35. BUPIVACAINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml 3.000

                          Analgezice şi antipiretice

36. PARACETAMOLUM (DCI) supoz. 250 mg 3.000
37. PARACETAMOLUM (DCI) suspensie oralã flac. 100 ml 900

                         Neuroleptice si psiholeptice

38. HALOPERIDOLUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000

                                   Sedative

39. DIAZEPAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 6.000
40. MIDAZOLAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
41. DIAZEPAMUM (DCI) compr. 10 mg 3.000
42. DIAZEPAMUM (DCI) sol. rectalã 10 mg/2,5 ml pungi x
                                                      1 tub x 2,5 ml plus canulã 3.000

                               Anticonvulsivante

43. PHENYTOINUM (DCI) sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml 3.000

                               Simpaticomimetice

44. EPINEPHRINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 45.000
45. NORADRENALINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml 6.000

                  Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice

46. BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) sol. inj.10 mg/ml fiole 1 ml 3.000
47. ATROPINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 15.000
48. NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI) sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml 15.000

                                   Curarizante

49. SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml 9.000
50. VECURONIUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac.10 mg 6.000
51. PANCURONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml 15.000

                                 Antiinflamatoare

52. ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) compr. 500 mg 6.000
53. PARACETAMOLUM (DCI) compr. 500 mg 3.000

                                   Antiaritmice

54. AMIODARONUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 3 ml 1.500
55. METOPROLOL (DCI) sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml 600

                                 Antihipertensive

56. ENALAPRILUM (DCI) sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml 600

                                   Antianginoase

57. NITROGLYCERINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
58. NITROGLYCERINUM (DCI) compr. subling. 0,5 mg 6.000

                                     Diuretice

59. FUROSEMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml 9.000
60. FUROSEMIDUM (DCI) compr. 40 mg 6.000
61. MANNITOLUM (DCI) sol. perf. 20% flacoane 250 ml 3.000

                         Anticoagulante şi trombolitice

62. HEPARINUM (DCI) sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml 15.000
63. ACENOCOUMAROLUM (DCI) compr. 2 mg 6.000
64. ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute 900

                         Inhibitori ai secreţiei gastrice

65. OMEPRAZOLUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg 9.000
66. OMEPRAZOLUM (DCI) compr. film. gastrorezist. 40 mg 9.000

                                     Antiemetice

67. METOCLOPRAMIDUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 9.000

                                 Bronhodilatatoare

68. SALBUTAMOLUM (DCI) aerosol susp. inhal. 100 mcg/dozã,
                                                      flac. 10 ml 3.000
69. AMINOPHYLLINUM (DCI) sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml 300

                                Substanţe vasoactive

70. DOPAMINUM (DCI) conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml 15.000
71. DOBUTAMINUM (DCI) sol. perf. 250 mg/50 ml, fiole 50 ml 5.000

                               Antitoxice şi antidoturi

72. TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI) flac. 1,2 mg 1.000
                                                      liof. pt. sol. inj. i.v.
73. DMPS flac. adm. i.v. 100
74. DIMERCAPROL 5% tub unguent 100
                                                      flac. colir 100
75. DIMERCAPROL 10% flac. adm. i.v. 100
76. PENICILLAMINUM (DCI) compr. film. 250 mg 200
77. ATROPINUM (DCI) fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m. 15.000
78. PRALIDOXIME fiole adm. i.v. şi i.m. 500
79. OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) fiole adm. i.v. şi i.m. 500
80. HI-6 fiole adm. i.v. 200
81. HYDROXOCOBALAMINUM (DCI) pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v. 1.000
82. DICOBALT - EDTA fiole adm. i.v. 4.000
83. AMYL NITRITE fiole adm. i.v. 1.000
84. SODIUM NITRITE 3% fiole adm. i.v. 1.000
85. 4-DMAP-HCL 5% fiole adm. i.v. 100
86. Na-THIOSULPHATE fiole adm. i.v. 2.000
87. NALOXONUM (DCI) sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml
                                                      adm. i.v. şi i.m. 500
88. NALMEFENE fiole adm. i.v. 500

                    Substanţe cu acţiune asupra echilibrului
                        hidroelectrolitic şi acidobazic

89. NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI) sol. perf. 8,4% flac. 250 ml 4.500
90. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. perf. 0,9% flac. 500 ml 30.000
91. Soluţie Ringer sol. perf. flac. 500 ml 30.000
92. Soluţie Ringer lactat sol. perf. flac. 500 ml 12.000
93. Soluţii coloidale sol. perf. flac. 500 ml 12.000
94. SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ pulbere comb. sãruri plic 15 g 51.000

                        Insuline umane cu acţiune rapidã

95. INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01 sol/susp. inj. 100 U.I./ml flac. 10 ml 900
    sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04
    sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05
    sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06

                        Produse utilizate în dermatologie

96. COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%) tub 40 g 1.800

                            Solvenţi pentru diluţii

97. APĂ DISTILATĂ sol. inj. fiole 10 ml 18.000
98. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 0,9% fiole 10 ml 150.000

                             Produse iodoterapice

99. KALIUM IODIDUM (DCI) compr. 65 mg 2.500.000

                            Seruri terapeutice (DCI)

100. SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51
101. SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 99
102. SER ANTIBOTULINIC TIP A sol. inj., fiole 99
103. SER ANTIBOTULINIC TIP B sol. inj., fiole 99
104. SER ANTIBOTULINIC TIP E sol. inj., fiole 99
105. SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. fiole 99
106. SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51
107. SER ANTIVIPERINIC sol. inj. fiole 51
108. SER ANTICĂRBUNOS sol. inj. fiole 18

                                   Vaccinuri

109. VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) susp. inj. doze 9.000
110. VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT susp. inj. doze 900
111. VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE
     CELULE DIPLOIDE UMANE liofilizat şi solvent doze 900
112. VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN doze 4.500
113. VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT) tip adult doze 9.000
114. VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C pulb. liof./solv. doze 180
115. VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT doze 9.000

             Dezinfectante/Antiseptice pentru unitãţi sanitare

116. SĂPUN DEZINFECTANT buc. 9.000
117. SĂPUN DEZINFECTANT l, soluţie în ambalaj de 100 ml 600
118. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA l, soluţie hidroalcoolicã 60% alcool,
     IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE în ambalaj de 100 sau 250 ml 9.000
119. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA
     PIELII INTACTE l, în amb. a 1.000 ml 2.100
120. DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE
     NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE l 9.000
121. DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA
     PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE -
     APARATE MEDICALE CRITICE l 900
122. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE l sau kg 5.100
123. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE l sau kg 5.100
124. DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ
     (FÂNTÂNI) CLORIGENE compr. 1.800.000
125. DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL,
     INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE
     (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE) compr. 600.000

                                 Insecticide

126. UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL
     PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI,
     CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE
     SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP
     "FOG" SAU "ULV" l, soluţie 9.000
127. SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ l, soluţie 300

                             Dispozitive medicale

128. MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi L buc. 90.000
129. MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8 buc. 60.000
130. MĂŞTI CHIRURGICALE buc. 30.000
131. MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUT buc. 120.000
132. MĂŞTI FP2 TIP buc. 3.000
133. CALOTE CHIRURGICALE buc. 30.000
134. HALATE CHIRURGICALE buc. 30.000
135. CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE buc. 9.000
136. INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile
     pentru a se putea efectua 5.000 de
     intervenţii chirurgicale abdominale şi
     2.500 de intervenţii ortopedice
137. FEŞI - 10/10 cm buc. 15.000
          - 10/15 cm buc. 15.000
          - 10/20 cm buc. 15.000
138. FEŞI TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC buc. 600.000
139. TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN
     AMBALAJ INDIVIDUAL buc. 9.000
140. COMPRESE STERILE - 10/10 cm buc. 30.000
                      - 20/20 cm buc. 30.000
141. PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL buc. 15.000
142. TIFON buc. 9.000
143. MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL
     - ace cu fir buc.
     - ace de 3 mãrimi diferite buc.
     - fire neresorbabile buc. 8.100
     - fire resorbabile buc. 900
144. DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR
     AERIENE (împachetate steril, cu excepţia
     laringoscoapelor şi a baloanelor de ventilaţie)
     - sonde de intubaţie orotrahealã mãrimi de
     la Ch 2,5 la Ch 8,5 buc. 9.000
     - fixatoare sonde IOT cu piesã intrabucalã
     (adult şi pediatric) buc. 9.000
     - pipe Guedel mãrimi 0, 1, 2, 3, 4 buc. 3.000
     - sonde de aspiraţie pentru sondele IOT
     mãrimi de la Ch6 la Ch18 buc. 27.000
     - laringoscop cu 5 lame curbe şi 2 lame drepte,
     cu baterii buc. 150
     - pense Magill uz adulţi buc. 150
     - pense Magill uz pediatric buc. 150
     - baloane de ventilaţie adulţi, cu set de
     3 mãşti şi balon de îmbogãţire oxigen buc. 300
     - baloane de ventilaţie uz pediatric, cu set
     de 3 mãşti şi balon de îmbogãţire oxigen buc. 150
     - sonde nasogastrice mãrimi de la Ch6 la Ch 21 buc. 6.000
     - mãşti pentru administrare noninvazivã a
     oxigenului adulţi buc. 6.000
     - mãşti pentru administrare noninvazivã a
     oxigenului, uz pediatric buc. 2.100
     - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie
     şi administrare a oxigenului, plus husa de
     transport 5 litri buc. 900
     - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie
     şi administrare a oxigenului, plus husa de
     transport 10 litri buc. 600
145. DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI
     - gulere cervicale adulţi cu minim 3
     mãrimi reglabile buc. 1.500
     - gulere cervicale pediatrice, cu minim
     3 mãrimi reglabile buc. 300
     - kit atele vacuum, cu minim 3 atele mãrimi
     diferite, pompã şi kit reparaţie buc. 150
     - saltele vacuum cu pompã şi kit reparaţie buc. 60
     - targã lopatã cu chingi buc. 60
     - feşi gipsate 10 cm buc. 6.000
     - feşi gipsate 15 cm buc. 9.000
     - feşi gipsate 20 cm buc. 9.000
     - vatã hidrofilã pachete 500 g 15.000
     - leucoplast role 5 cm 9.000
146. PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE
     - perfuzoare şi transfuzoare buc. 12.000
     - transfuzoare buc. 3.000
147. SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU
     ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC
     - seringi de insulinã de 1 ml buc. 900
     - seringi de 5 ml buc. 30.000
     - seringi de 10 ml buc. 30.000
     - seringi de 20 ml buc. 15.000
     - seringi de 50 ml buc. 3.600
     - robineţi 3 cãi buc. 3.600
     - prelungitor pentru seringile de 50 ml
     pentru utilizare cu seringa automatã buc. 3.600
     - vacutainere cu kituri de recoltare buc. 9.000
     - canulã de acces venos periferic, cu valvã
     unidirecţionalã pentru administrarea
     medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G,
     22G, 24G buc. 30.000
     - cateter pentru acces venos central tip
     Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,
     24G, adulţi buc. 420
     - cateter pentru acces venos central tip
     Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,
     24G, uz pediatric buc. 30
148. DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR
     - sonde urinare Foley mãrime 8CH buc. 300
     - sonde urinare Foley mãrime 10CH buc. 300
     - sonde urinare Foley mãrime 14CH buc. 3.000
     - sonde urinare Foley mãrime 16CH buc. 1.800
     - sonde urinare Foley mãrime 18CH buc. 1.800
     - pungi urinare buc. 6.000
149. KIT DRENAJ TORACIC buc. 900
150. KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE buc. 3.000
151. KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente
     de dimensiuni diferite şi câte o pãturã
     pentru arşi) buc. 60
152. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ,
     MĂRIMI DIFERITE set 300
153. CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE perechi 300
154. FOLII IZOTERME buc. 3.000
155. MATERIALE OSTEOSINTEZĂ buc. 1.800
156. TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCĂ
     TIP RUCSAC buc. 1.500

                  Materiale curãţenie şi depozitare deşeuri
                          contaminate/necontaminate

157. CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE buc. 3.000
158. SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE 3.000
159. CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/TĂIETOARE buc. 3.000
160. SACI CADAVRE buc. 6.000
     Alte materiale specifice
161. FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA
     PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICARE buc. 15.000
162. ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l litri 500
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ANEXA 3

                        CANTITĂŢILE DE PRODUSE ŞI BUNURI
                    aflate în pãstrarea Companiei Naţionale
                "Unifarm" - S.A. Bucureşti care nu sunt cuprinse
              în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri,
              dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi
               alte materiale specifice aprobat prin ordin, care
              se scot din Rezerva Ministerului Sãnãtãţii cu titlu
             gratuit şi se transmit unor unitãţi sanitare cu paturi
             din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii, pentru completarea
                          necesarului curent de consum


┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐
│Nr. │ │ │Canti-│
│crt.│ Denumirea produsului │ U.M. │ tate │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 1.│Metoprolol │cutii x 100 compr. de 50 mg │ 100│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 2.│Taver │cutii x 50 compr. de 200 mg │ 200│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 3.│Hemosfere microporoase polizaharidice│buc. │ 2.000│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 4.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 │ │ │
│ │18G x 20 CM │buc. │ 90│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 5.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 │ │ │
│ │14G x 20 CM │buc. │ 10│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 6.│Cateter arterã radialã cod AKS 2205 │ │ │
│ │22G x 5 CM │buc. │ 45│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 7.│Cateter artera pulmonarã cod AKS │ │ │
│ │1812 18G x 12 CM │buc. │ 80│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 8.│Cateter artera pulmonarã cod AKS │ │ │
│ │2005 20G x 5 CM │buc. │ 21│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 9.│Cateter artera pulmonarã cod AKS │ │ │
│ │2008 20G x 8 CM │buc. │ 74│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 10.│Rezerve cutter liniar de 55 mm cod │ │ │
│ │TCR55 │cutii x 12 rezerve │ 4│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 11.│Rezerve cutter liniar de 75 mm cod │ │ │
│ │TCR75 │cutii x 12 rezerve │ 2│
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ 12.│Ligaclipuri medium/large cod LT300, │ │ │
│ │6 clipuri/cartuş │cutii x 18 cartuşe │ 3│
└────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────┘                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016