Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.019 din 28 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului "Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.019 din 28 iulie 2009  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.019 din 28 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului "Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

EMITENT: MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009
ORDIN nr. 1.019 din 28 iulie 2009
pentru modificarea şi completarea <>Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225 /<>994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casã" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor mãsuri necesare pentru aplicarea prevederilor <>art. 10 din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casã"
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 2.390 din 28 iulie 2009
MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Nr. 1.019 din 28 iulie 2009
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009


În vederea reglementãrii condiţiilor necesare facilitãrii aplicãrii programului "Prima casã", aprobat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 privind unele mãsuri în vederea implementãrii programului "Prima casã",
având în vedere prevederile <>art. 1 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 , precum şi necesitatea creãrii cadrului legal pentru aplicarea dispoziţiilor <>art. 10 din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casã", cu modificãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 4 şi <>24 din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 , cu modificãrile ulterioare, al <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 5 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri emit prezentul ordin.

ART. I
<>Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225 /<>994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casã" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor mãsuri necesare pentru aplicarea prevederilor <>art. 10 din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casã", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 2^1. - În baza contractului de garantare se înscrie în cartea funciarã dreptul de ipotecã legalã prevãzut la <>art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 privind unele mãsuri în vederea implementãrii programului "Prima casã" şi se noteazã interdicţia de vânzare a locuinţei pe o perioadã de 5 ani de la data achiziţionãrii acesteia şi interdicţia de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii."
2. La articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Prin prezentul ordin, Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului român, acordã finanţatorilor, prin reprezentanţii lor legali, un mandat special în vederea înscrierii ipotecii prevãzute la <>art. 10 din normele de implementare a programului "Prima casã" , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 , cu modificãrile ulterioare, precum şi pentru efectuarea tuturor formalitãţilor necesare pentru notarea interdicţiilor în cartea funciarã şi pentru depunerea cererii de radiere a ipotecii şi interdicţiilor, în condiţiile convenţiei de garantare."
3. La anexa nr. 1, articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - FNGCIMM, în calitate de mandatar, are urmãtoarele obligaţii:
a) sã comunice MFP lista finanţatorilor eligibili în cadrul Programului;
b) sã transmitã propuneri de alocare pro-rata pe finanţatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) şi sã evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocãri ale plafonului pe finanţatori;
c) sã încheie convenţii de garantare cu finanţatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;
d) sã predea MFP o copie certificatã a convenţiilor de garantare încheiate cu finanţatorii;
e) sã emitã şi sã monitorizeze garanţiile în condiţiile prevãzute în convenţiile şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii;
f) sã aprobe plata garanţiei numai în condiţiile expres prevãzute în convenţiile şi contractele de garantare încheiate cu finanţatorii;
g) sã comunice MFP situaţia plãţilor de efectuat, consolidatã pe finanţatori, însoţitã de deciziile de aprobare a cererilor de platã;
h) sã transmitã organelor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, documentele necesare recuperãrii sumelor achitate în contul garanţiilor acordate conform Programului, în condiţiile prevãzute în cap. V al prezentei convenţii;
i) sã transmitã MFP rapoartele prevãzute în cap. III al prezentei convenţii;
j) sã solicite acordul MFP, în cazul în care decide sã suspende unilateral acordarea de garanţii în baza unora dintre convenţiile de garantare ori sã denunţe unele dintre acestea, cu prezentarea argumentelor care au condus la aceastã propunere;
k) sã ţinã o evidenţã a garanţiilor acordate/promisiunilor de garantare emise în condiţiile Programului, distinctã de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu;
l) sã predea Finanţatorului cererea de radiere a interdicţiei de vânzare, notatã în cartea funciarã în favoarea statului român, reprezentat de cãtre MFP, în condiţiile expirãrii termenului de 5 ani de la data achiziţiei locuinţei, dupã obţinerea acordului MFP;
m) sã predea Finanţatorului cererea de radiere a dreptului de ipotecã legalã de rang I şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii şi, dupã caz, de vânzare, la data rambursãrii integrale a finanţãrii garantate, la termen sau anticipatã, dupã obţinerea acordului MFP;
n) sã predea Finanţatorului cererea de radiere a dreptului de ipotecã legalã de rang I şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii, la respingerea plãţii în condiţiile expres prevãzute în convenţia de garantare încheiatã cu Finanţatorul, dupã obţinerea acordului MFP;
o) sã îndeplineascã orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfãşurãri a Programului, solicitate de MFP;
p) sã ţinã evidenţa beneficiarilor în cadrul Programului, asigurându-se cã un beneficiar contracteazã un singur credit în cadrul Programului."
4. Anexa nr. 2 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,
comerţului şi mediului de afaceri,
Constantin Niţã


ANEXÃ
-----
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.225 /994/2009 )
-------------------------------------------

CONVENŢIE DE GARANTARE
pentru programul "Prima casã"

Încheiatã între urmãtoarele pãrţi:
Banca ..........., cu sediul social în ......., telefon/fax ....., cod unic de înregistrare ......., înmatriculatã în registrul comerţului sub nr. ....... şi la Registrul bancar sub nr. ......, reprezentatã de ......., în calitate de ......., şi de ........, în calitate de ........, denumitã în continuare Finanţator
şi
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 privind unele mãsuri în vederea implementãrii programului "Prima casã", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de .........., în calitate de ........, şi de ......., în calitate de ......., denumit în continuare Fond.
În scopul facilitãrii accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite în cadrul programului "Prima casã", denumit în continuare Programul, pãrţile convin încheierea prezentei convenţii în urmãtoarele condiţii:

CAP. I
Definiţii

ART. 1
Noţiunile utilizate în prezenta convenţie au urmãtoarele semnificaţii:
a) Programul - programul "Prima casã", aprobat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 privind unele mãsuri în vederea implementãrii programului "Prima casã" şi detaliat prin <>normele de implementare a programului "Prima casã" , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 , cu modificãrile ulterioare;
b) condiţiile Programului - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;
c) garanţie - angajament asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperã pierderea suportatã de Finanţator ca urmare a producerii riscului de credit. Garanţia se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei convenţii;
d) plafon de garantare - suma maximã în limita cãreia Fondul garanteazã finanţãrile acordate de cãtre Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevãzute la cap. III din prezenta convenţie;
e) beneficiar - persoana fizicã ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi condiţiile din normele de creditare ale Finanţatorului, care solicitã şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantatã de FNGCIMM, în numele şi contul statului, în cadrul Programului;
f) Finanţator - bancã, inclusiv unitãţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi acordã o finanţare unui beneficiar în cadrul Programului;
g) finanţare garantatã (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României (BNR) valabil la data aprobãrii solicitãrii de garantare, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
h) riscul de credit - neplata, parţialã sau integralã, de cãtre beneficiar a finanţãrii garantate (principalului);
i) convenţie de garantare - documentul contractual cadru, încheiat între Finanţator şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile şi obligaţiile pãrţilor, acordarea, monitorizarea şi executarea garanţiilor;
j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de cãtre una dintre unitãţile Finanţatorului (sucursalã, agenţie etc.), prin care se solicitã FNGCIMM aprobarea garanţiei individuale şi includerea acesteia în plafonul de garantare aprobat. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta convenţie;
k) contract de garantare - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanţator şi beneficiar, în care se prevãd condiţiile specifice de acordare şi platã a unei garanţii. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta convenţie;
l) valoarea garanţiei - valoarea menţionatã în contractul de garantare, al cãrei nivel acoperã soldul finanţãrii garantate (principalul), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
m) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrãrii în vigoare a garanţiei şi pânã la data încetãrii rãspunderii FNGCIMM, în numele şi în contul statului;
n) data încetãrii rãspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului - data rambursãrii integrale de cãtre beneficiar a finanţãrii garantate, la termen sau anticipatã, data la care Ministerul Finanţelor Publice plãteşte valoarea de executare a garanţiei sau data comunicãrii respingerii cererii de platã a garanţiei în cazul nerespectãrii de cãtre Finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei, în situaţiile expres prevãzute în prezenta convenţie;
o) promisiune unilateralã de creditare - documentul emis de Finanţator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta convenţie, prin care acesta îşi exprimã disponibilitatea de a acorda o finanţare unui beneficiar care, la data acordãrii, trebuie sã se încadreze în criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni;
p) promisiune de garantare - documentul emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta convenţie, prin care acesta îşi exprimã intenţia de a garanta finanţarea care va fi acordatã beneficiarului de cãtre Finanţator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni;
q) comision de gestiune - suma achitatã de Finanţator pentru remunerarea activitãţii de acordare şi administrare a garanţiei;
r) comision unic de analizã - suma achitatã de Finanţator pentru remunerarea activitãţii de analizã şi emitere a unei promisiuni de garantare;
s) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmeazã a fi plãtitã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egalã cu soldul finanţãrii garantate;
t) cerere de platã - document prin care Finanţatorul solicitã plata valorii de executare a garanţiei, dupã înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egalã cu 60 de zile. Conţinutul documentului este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta convenţie.

CAP. II
Obiectul convenţiei

ART. 2.1
Obiectul prezentei convenţii îl constituie garantarea de cãtre Fond, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a finanţãrilor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de garantare prevãzute la art. 3.1 din prezenta convenţie şi condiţiile specifice prevãzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor, în limita unui plafon de garantare. Plafonul se alocã de cãtre Fond, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 717/2009 , cu modificãrile ulterioare, şi se comunicã Finanţatorului.
ART. 2.2
În limita plafonului de garantare alocat, Finanţatorul solicitã Fondului acordarea de garanţii/emiterea de promisiuni de garantare. Valoarea unei garanţii/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobãrii solicitãrii de garantare.
ART. 2.3
Garanţiile acordate de Fond în baza acestei convenţii sunt valabile pe întreaga duratã a finanţãrii.
ART. 2.4
Beneficiarii pot achiziţiona în cadrul Programului urmãtoarele tipuri de locuinţe:
a) locuinţã finalizatã;
b) locuinţã care urmeazã sã se construiascã;
c) locuinţã aflatã în faza de construcţie, denumitã în continuare construcţie la roşu.

CAP. III
Criterii de eligibilitate la acordarea garanţiei

ART. 3.1
(1) Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţioneazã locuinţe finalizate:
a) la data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 nu deţin în proprietate o locuinţã, individual sau în comun, împreunã cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobânditã şi nici nu au în derulare un credit ipotecar;
b) achiziţioneazã în cadrul Programului o singurã locuinţã finalizatã, aflatã pe teritoriul României, înscrisã în cartea funciarã în condiţiile legii;
c) îndeplinesc condiţiile specifice prevãzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacã preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacã preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
e) se obligã sã constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egalã cu 3 rate de dobândã, valabil pe întreaga duratã a finanţãrii;
f) se obligã sã nu înstrãineze locuinţa achiziţionatã în primii 5 ani de la data dobândirii. Dupã expirarea acestui termen, în cazul preluãrii contractului de credit de cãtre un terţ, acesta trebuie sã întruneascã criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului;
g) se obligã sã asigure locuinţa achiziţionatã din finanţarea garantatã împotriva tuturor riscurilor şi desemneazã statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare, pe toatã durata finanţãrii.
(2) Pentru garanţia acordatã în temeiul prezentei convenţii, se instituie, în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 , în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecã legalã asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantatã şi se noteazã în cartea funciarã interdicţia de vânzare a acesteia pe o perioadã de 5 ani şi interdicţia de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectueazã în temeiul contractului de garantare.
ART. 3.2
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţioneazã locuinţe care urmeazã sã se construiascã sau locuinţe aflate în faza de construcţie "construcţii la roşu":
a) la data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 , nu deţin în proprietate o locuinţã, individual sau în comun, împreunã cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobânditã, nici nu au în derulare un credit ipotecar şi nu au mai achiziţionat o locuinţã prin Program;
b) îndeplinesc condiţiile specifice prevãzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
c) dacã beneficiarul solicitã emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, trebuie sã prezinte Finanţatorului antecontractul de vânzare-cumpãrare a locuinţei.

CAP. IV
Comisioane

ART. 4.1
Comisionul de gestiune
ART. 4.1.1
Pentru remunerarea activitãţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datoreazã Fondului un comision de gestiune al cãrui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţãrii.
ART. 4.1.2
Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculeazã astfel:
(1) pentru intervalul cuprins între data acordãrii şi data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):
Procent Valoare Nr. de luni pânã
Comision de comision x garanţie*) x la sfârşitul anului**)
gestiune = ______________________________________________________
12


-----------
*) Valoarea garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobãrii solicitãrii de garantare.
**) Inclusiv luna în care se aprobã solicitarea de garantare.

(2) pentru anii urmãtori (întregi):


Comision de = Procent comision x Sold garanţie*) la data de
gestiune 31 decembrie a anului
precedent celui de platã**)


-------
*) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.
**) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanţarea aprobatã nu a fost acordatã, comisionul aferent anului în curs se calculeazã la valoarea garanţiei din solicitarea de garantare.

(3) pentru ultima fracţiune de an:Procent x Sold garanţie*) la data de x Nr. de luni pânã
comision 31 decembrie a anului la scadenţa
Comision de precedent celui de platã finanţãrii**)
gestiune = ______________________________________________________________
12


-------
*) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.
**) Exclusiv ultima lunã de valabilitate a contractului de garantare.

ART. 4.1.3
Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. ............, deschis la .......... eşalonat în rate anuale, proporţional cu numãrul de luni de garantare, astfel:
a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la primirea aprobãrii solicitãrii de garantare;
b) pentru anii urmãtori de valabilitate a contractului de garantare - pânã la data de 1 martie a anului de platã, pe baza facturii transmise de Fond, sau pânã la data scadenţei finale, dacã în ultimul an scadenţa finalã este anterioarã datei de 1 martie.
ART. 4.1.4
Comisionul de gestiune pentru garanţiile aferente finanţãrilor în valutã se plãteşte în echivalent lei astfel:
a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobãrii solicitãrii de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobãrii garanţiei şi data de 31 decembrie a anului respectiv;
b) la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului anterior celui de platã, în cazul comisionului datorat pe urmãtorii ani de valabilitate a contractului de garantare.
ART. 4.1.5
(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanţatorul datoreazã penalitãţi de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datoratã. Pentru transformarea în lei a penalitãţilor ce privesc garanţiile aferente finanţãrilor în valutã, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de platã.
(2) În cazul în care Finanţatorul nu achitã comisionul de gestiune restant şi penalitãţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept sã treacã la recuperarea pe cale judiciarã a debitului, în condiţiile legii.
ART. 4.1.6
Obligaţia de platã a comisionului de gestiune înceteazã la data înregistrãrii la Fond a cererii de platã.
ART. 4.2
Comisionul unic de analizã
ART. 4.2.1
(1) Pentru remunerarea activitãţii de analizã şi emitere a unei promisiuni de garantare, Finanţatorul datoreazã Fondului un comision unic de analizã de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emisã de Finanţator.Comision unic = Procent comision x Valoarea promisiunii
de analizã unilaterale de creditare(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimatã în euro sau în echivalent lei la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii promisiunii de garantare.
(3) Comisionul unic de analizã este suportat de beneficiar.

CAP. V
Garanţia

ART. 5.1
(1) Garanţia acoperã integral valoarea finanţãrii garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobãrii solicitãrii de garantare.
(2) Garanţia se acordã în euro sau în monedã naţionalã şi se plãteşte în monedã naţionalã, la cursul de schimb comunicat de BNR şi valabil la data plãţii.
(3) Valoarea garanţiei se diminueazã cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar.
ART. 5.2
Este irevocabilã - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpãrãtorul protecţiei nu plãteşte la scadenţã costul protecţiei.
ART. 5.3
Este necondiţionatã - contractul prin care este furnizatã protecţia nu conţine nicio clauzã asupra cãreia cumpãrãtorul protecţiei nu deţine controlul, clauzã care sã poatã scuti garantul de obligaţia de a plãti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achitã la termen plata scadentã/plãţile scadente.
ART. 5.4
Este directã şi expresã - protecţia furnizatã de garanţie este legatã în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoialã.
ART. 5.5
Este plãtibilã la prima cerere scrisã a Finanţatorului.
ART. 5.6
Are valoare determinatã, iniţial egalã cu valoarea rezultatã din raportul de evaluare a locuinţei mai puţin avansul, fãrã a depãşi 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobãrii solicitãrii de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanţator.
ART. 5.7
Rãspunderea Fondului, în numele şi în contul statului, începe la data semnãrii de cãtre pãrţi a contractului de garantare.
ART. 5.8
Contractul de garantare înceteazã în urmãtoarele situaţii:
a) la data rambursãrii integrale de cãtre beneficiar a finanţãrii garantate, la termen sau anticipatã;
b) la data la care Ministerul Finanţelor Publice plãteşte valoarea de executare a garanţiei;
c) la data comunicãrii respingerii cererii de platã a garanţiei, în cazul nerespectãrii de cãtre Finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei, în situaţiile expres prevãzute în prezenta convenţie.
ART. 5.9
Acordarea garanţiei se face astfel:
5.9.1. - În situaţia în care Finanţatorul solicitã acordarea unei garanţii:
a) Dupã aprobarea finanţãrii de cãtre structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unitãţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite Fondului solicitarea de garantare, prin curier sau prin poştã, cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucureşti.
Solicitarea va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacã este cãsãtorit, în copie certificatã;
(ii) declaraţia pe propria rãspundere a beneficiarului, datã în formã autenticã (exemplar original), din care sã rezulte cã la data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 nu deţine în proprietate o locuinţã, individual sau în comun, împreunã cu soţul/soţia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobânditã, nu are în derulare un credit ipotecar şi nu a mai achiziţionat o altã locuinţã prin Program, declaraţie emisã cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanţator;
(iii) extras de carte funciarã privind imobilul ce urmeazã sã fie achiziţionat din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii solicitãrii, în original;
(iv) antecontractul de vânzare-cumpãrare a imobilului ce urmeazã sã fie achiziţionat din finanţare şi titlul de proprietate al vânzãtorului imobilului, în copii certificate;
(v) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificatã.
b) Fondul analizeazã documentaţia transmisã, respectiv concordanţa dintre datele înscrise în solicitarea de garantare, documentele remise, criteriile de eligibilitate din Program, verificã beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de sãvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, publicate conform legii, şi adoptã hotãrârea de aprobare/respingere.
c) În termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii, Fondul comunicã unitãţii solicitante, prin fax, decizia adoptatã. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreunã cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului de gestiune datorat.
d) Finanţatorul achitã comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garanţiei şi transmite Fondului, prin fax, la nr. ............, copia documentului de platã.
e) Finanţatorul încheie contractul de credit şi îl transmite Fondului, prin fax, la numãrul ........... .
f) Dupã îndeplinirea de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la lit. d) şi e) Fondul redacteazã contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare originale, pe care le remite Finanţatorului, prin curier sau prin poştã cu confirmare de primire, în vederea semnãrii acestora de cãtre Finanţator şi beneficiar. Concomitent se transmit, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat şi decizia de aprobare a solicitãrii de garantare.
g) În termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea acestora, Finanţatorul şi beneficiarul semneazã şi remit Fondului, prin curier sau prin poştã cu confirmare de primire, contractul de garantare, în toate cele 5 (cinci) exemplare originale.
h) În termen de 3 zile lucrãtoare de la primire, Fondul semneazã contractul de garantare şi transmite Finanţatorului, prin curier sau prin poştã cu confirmare de primire, 3 (trei) exemplare originale ale acestuia. Anterior transmiterii prin curier sau prin poştã, contractul de garantare se comunicã Finanţatorului prin fax.
i) Finanţatorul remite beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnãturã de primire, efectueazã formalitãţile de înscriere în cartea funciarã a ipotecii legale asupra imobilului achiziţionat din credit, de notare a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadã de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toatã durata garanţiei şi transmite Fondului graficul de rambursare a finanţãrii garantate.
5.9.2. În situaţia în care Finanţatorul solicitã acordarea unei promisiuni de garantare:
a) Dupã aprobarea cererii de emitere a promisiunii unilaterale de finanţare de cãtre structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unitãţile sale teritoriale (sucursale, agenţii etc.), transmite Fondului solicitarea de emitere a promisiunii de garantare pe formularul din anexa nr. 6 la prezenta convenţie, prin curier sau prin poştã cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucureşti.
Solicitarea va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacã este cãsãtorit, în copie certificatã;
(ii) declaraţia pe propria rãspundere a beneficiarului, datã în formã autenticã (exemplar original), din care sã rezulte cã la data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 nu deţine în proprietate o locuinţã, individual sau în comun, împreunã cu soţul/soţia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobânditã, nu are în derulare un credit ipotecar şi nu a mai achiziţionat o locuinţã prin Program, declaraţie emisã cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanţator;
(iii) antecontractul de vânzare-cumpãrare, în copie certificatã;
(iv) promisiunea unilateralã de creditare.
b) Fondul analizeazã documentaţia transmisã, respectiv concordanţa dintre solicitarea de emitere a promisiunii de garantare, documentele remise, verificã beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de sãvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, publicate conform legii, şi decide aprobarea/ respingerea solicitãrii.
c) În termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii, Fondul comunicã unitãţii solicitante, prin fax, decizia privind solicitarea de emitere a promisiunii de garantare. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreunã cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului unic de analizã.
d) Finanţatorul achitã comisionul unic de analizã datorat pentru emiterea promisiunii de garantare şi transmite Fondului prin fax, la nr. ..........., copia documentului de platã.
e) Dupã achitarea comisionului unic de analizã, Fondul transmite, prin curier sau prin poştã, cu confirmare de primire, în original, factura cuprinzând comisionul datorat şi promisiunea de garantare.
ART. 5.10
Orice modificãri ale condiţiilor iniţiale prevãzute în contractul de garantare vor fi solicitate Fondului pe formularul din anexa nr. 7 la prezenta convenţie şi vor fi aprobate/respinse de Fond, în condiţiile prezentei convenţii. Pe baza acestei aprobãri Fondul redacteazã, semneazã şi transmite Finanţatorului actul adiţional la contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare, în vederea semnãrii lui de cãtre Finanţator şi beneficiar. Ulterior semnãrii, Finanţatorul remite Fondului douã exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile de eligibilitate ale Programului.
ART. 5.11
Preluarea creditului de cãtre un alt beneficiar, dupã expirarea perioadei de 5 ani de interdicţie de vânzare a imobilului, se considerã o nouã acordare şi va fi analizatã în condiţiile prezentei convenţii.

CAP. VI
Drepturile şi obligaţiile pãrţilor

ART. 6.1
Drepturile şi obligaţiile Finanţatorului:
a) la acordarea finanţãrii, sã verifice îndeplinirea de cãtre beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea <>normelor de implementare a programului "Prima casã" , cu modificãrile ulterioare;
b) sã solicite un avans de 5% din preţul de achiziţie al imobilului, dacã preţul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacã preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
c) sã solicite beneficiarului, în situaţia achiziţionãrii locuinţelor prevãzute la art. 2.4 lit. b) şi c) din prezenta convenţie, sã prezinte antecontractul de vânzare-cumpãrare;
d) sã efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea imobilului cu destinaţie de locuinţã;
e) sã solicite beneficiarului sã constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egalã cu 3 rate de dobândã, valabil pe toata durata finanţãrii;
f) sã plãteascã comisioanele datorate Fondului, la termenele şi în condiţiile prevãzute la cap. IV din prezenta convenţie;
g) sã acorde finanţãrile în cadrul Programului pe o perioadã de maximum 30 de ani;
h) sã efectueze formalitãţile de înscriere/radiere a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate din finanţare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cele de notare/radiere a interdicţiilor de vânzare a locuinţei pe o perioadã de 5 ani de la data dobândirii acesteia şi de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii;
i) sã nu insereze în contractul de finanţare clauze care sã permitã modificarea unilateralã a acestuia;
j) sã prevadã în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;
k) sã nu perceapã comision de rambursare anticipatã;
l) sã notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilitãţii anticipate a finanţãrii garantate;
m) sã prezinte, odatã cu cererea de platã, încheierea de carte funciarã, cuprinzând intabularea dreptului de ipotecã legalã asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantatã în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, notarea interdicţiei de vânzare a locuinţei pe o perioadã de 5 ani de la data dobândirii şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii;
n) sã prezinte, odatã cu cererea de platã, un extras de carte funciarã din care sã rezulte cã ipoteca legalã în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, are rangul I şi cã au fost notate interdicţiile de vânzare şi grevare prevãzute la lit. m);
o) în situaţia prevãzutã la art. 7.2 alin. (3), concomitent cu radierea din cartea funciarã a dreptului de ipotecã legalã de rang I asupra imobilului achiziţionat din finanţarea garantatã şi a interdicţiei de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii, Finanţatorul are dreptul sã îşi înscrie în cartea funciarã privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-şi astfel prioritatea în urmãrirea imobilului respectiv.
ART. 6.2
Pe parcursul derulãrii contractelor de garantare Finanţatorul are urmãtoarele obligaţii de raportare:
a) sã confirme anual, pânã la data de 30 martie a anului de raportare, menţinerea criteriilor de eligibilitate ale Programului în derularea contractelor de finanţare încheiate în condiţiile acestuia şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin contractele de garantare;
b) sã transmitã lunar, prin sediul central al Finanţatorului, pânã la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioarã de raportare, în format electronic, la adresa de e-mail primacasamonitorizare@fngcimm.ro, informaţii referitoare la finanţãrile garantate de acesta, utilizând formularele prevãzute în anexa nr. 8 la prezenta convenţie. Aceste informaţii vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportãrilor prevãzute de reglementãrile BNR şi a celor la care este obligat prin convenţia cu Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 6.3
Drepturile şi obligaţiile Fondului:
a) sã solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizatã nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
b) sã urmãreascã şi sã verifice îndeplinirea de cãtre Finanţator a obligaţiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevãzute de acesta;
c) sã urmãreascã periodic stadiul derulãrii finanţãrilor garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor contractului de garantare;
d) sã verifice încadrarea cererii de platã în termenii şi în condiţiile convenţiei pentru implementarea Programului, convenţiei de garantare şi ale contractului de garantare;
e) sã comunice debitorului beneficiar al garanţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuãrii de cãtre Ministerul Finanţelor Publice a plãţii garanţiei cãtre Finanţator, înscrisul prin care se individualizeazã creanţa bugetarã rezultatã prin platã, exprimatã în moneda naţionalã, şi data scadenţei acesteia; comunicarea se face prin poştã, cu scrisoare recomandatã cu dovadã de primire sau prin alte mijloace ce asigurã transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora;
f) sã evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de cãtre Finanţator a plafonului alocat şi sã efectueze realocãri în funcţie de gradul de utilizare a plafonului alocat, comunicate conform anexei nr. 9 la prezenta convenţie;
g) sã comunice Finanţatorului decizia cu privire la plata garanţiei, precum şi faptul cã, în vederea efectuãrii plãţii, s-a transmis la Ministerul Finanţelor Publice dosarul aferent;
h) sã transmitã la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, în vederea declanşãrii executãrii silite a beneficiarului, documentaţia prevãzutã de <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 , cu modificãrile ulterioare;
i) sã predea Finanţatorului cererea de radiere a interdicţiei de vânzare a imobilului achiziţionat din finanţarea garantatã, notatã în cartea funciarã în favoarea statului român, reprezentat de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile expirãrii termenului de 5 ani de la data achiziţiei locuinţei;
j) sã predea Finanţatorului cererea de radiere din cartea funciarã a imobilului achiziţionat din finanţarea garantatã a sarcinilor şi interdicţiilor înscrise în favoarea statului român la data rambursãrii integrale a finanţãrii garantate, la termen sau anticipatã;
k) sã predea Finanţatorului cererea de radiere din cartea funciarã a imobilului achiziţionat din finanţarea garantatã a dreptului de ipotecã legalã de rang I şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii, la respingerea cererii de platã a garanţiei în condiţiile prevãzute la art. 7.2 alin. (3).

CAP. VII
Plata garanţiei

ART. 7.1
Cererea de platã se transmite de cãtre Finanţator în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanţã la platã a beneficiarului, împreunã cu urmãtoarele documente:
a) documentul de identitate al beneficiarului şi cel al soţului/soţiei, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finanţatorului;
b) contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul;
c) încheierea de intabulare a dreptului de ipotecã legalã şi notare a interdicţiilor de vânzare şi grevare cu alte sarcini, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul;
d) extras de carte funciarã din care sã rezulte cã ipoteca legalã în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, are rangul I şi cã au fost notate interdicţiile de vânzare şi grevare prevãzute în prezenta convenţie (exemplar original);
e) extrasul contului curent şi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, din care sã reiasã trecerea la restanţã a soldului finanţãrii garantate, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul;
f) notificarea bãncii cãtre beneficiar cu privire la declararea exigibilitãţii anticipate a finanţãrii garantate, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul.
ART. 7.2
(1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de platã, Fondul aprobã sau respinge cererea de platã.
(2) Fondul aprobã cererea de platã a garanţiei în condiţiile respectãrii de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la art. 6.1 lit. g)-n) şi art. 7.1.
(3) Fondul respinge cererea de platã a garanţiei în condiţiile neîndeplinirii integrale sau parţiale de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la art. 6.1 lit. g)-n) şi art. 7.1.
(4) Decizia referitoare la platã se comunicã Finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice cel mai târziu în ziua urmãtoare adoptãrii.
(5) Plata garanţiei se face de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de platã, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de cãtre Fond a cererii de platã, fãrã însã a depãşi 90 de zile calendaristice de restanţã la platã a beneficiarului.
(6) Sumele garantate de Fond se plãtesc Finanţatorului de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza deciziei Fondului de aprobare a plãţii, şi se recupereazã, prin executare silitã, de cãtre organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã de la beneficiarii finanţãrii garantate, conform reglementãrilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
ART. 7.3
Plata sumei aferente garanţiei acordate pentru finanţãri în valutã se face în lei, la cursul de schimb al BNR, valabil la data plãţii.
ART. 7.4
Dupã primirea comunicãrii Ministerului Finanţelor Publice privind plata garanţiei, Fondul notificã beneficiarul cu privire la plata efectuatã şi, în cazul în care acesta nu achitã debitul în termenul acordat, înainteazã dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, în vederea recuperãrii debitului, conform legii.

CAP. VIII
Comunicãri

ART. 8.1
(1) Toate comunicãrile privind prezenta convenţie se vor face la adresele pãrţilor indicate în preambul, în atenţia conducãtorilor urmãtoarelor structuri interne:
Pentru Finanţator:
....................................
Pentru Fond:
....................................
(2) Pãrţile îşi vor comunica reglementãrile specifice Programului în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la semnarea prezentei convenţii. Orice modificãri ale acestora se vor comunica în maximum 10 zile lucrãtoare de la aprobare.
ART. 8.2
Pãrţile declarã prin prezenta convenţie cã respectã standardele de cunoaştere a clientelei impuse de autoritatea de supraveghere şi legislaţia aplicabilã.
ART. 8.3
Pãrţile îşi vor comunica rapoartele anuale, în forma destinatã publicitãţii prin registrul comerţului, conform legii.
ART. 8.4
(1) Pãrţile vor aduce la cunoştinţa unitãţilor lor teritoriale (sucursale, agenţii etc.) prevederile prezentei convenţii.
(2) Pãrţile sunt de acord sã promoveze facilitãţile de finanţare-garantare convenite prin prezenta convenţie prin postare pe website-urile proprii, pliante de promovare şi alte materiale promoţionale ale celor douã instituţii, organizarea în comun de evenimente etc.

CAP. IX
Alte dispoziţii

ART. 9.1
Pãrţile recunosc cã se aflã sub incidenţa prevederilor din legislaţia bancarã referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.
ART. 9.2
Forţa majorã - aşa cum este aceasta definitã în doctrina juridicã şi jurisprudenţã - apãrã de rãspundere partea care o invocã, sub condiţia anunţãrii celeilalte pãrţi în termen de 10 zile lucrãtoare de la apariţie şi a probãrii acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţatã tot în termen de 10 zile lucrãtoare. Neîndeplinirea formalitãţilor de anunţare a forţei majore atrage decãderea pãrţii în cauzã din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile acestui articol.
ART. 9.3
Orice litigiu apãrut între pãrţile semnatare în legãturã cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentei convenţii se soluţioneazã pe cale amiabilã, prin conciliere, în condiţiile <>art. 720^1 din Codul de procedurã civilã . În cazul în care concilierea rãmâne fãrã rezultat, pãrţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecãtoreşti competente de la sediul social al Fondului.
ART. 9.4
Fondul are dreptul sã suspende unilateral acordarea de garanţii în temeiul prezentei convenţii în cazul în care Finanţatorul nu respectã obligaţiile prevãzute la art. 6.2. Suspendarea se produce de drept în ziua lucrãtoare urmãtoare primirii de cãtre Finanţator a comunicãrii privind suspendarea şi înceteazã la data primirii de cãtre Fond a dovezii referitoare la executarea de cãtre Finanţator a obligaţiilor care au constituit motiv al suspendãrii.

CAP. X
Încetarea convenţiei

ART. 10.1
Prezenta convenţie se încheie pe durata Programului şi poate înceta prin denunţare unilateralã în orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. În acest caz pãrţile rãmân rãspunzãtoare pentru obligaţiile asumate în baza convenţiei, a solicitãrilor aprobate şi a contractelor de garantare emise înainte de data încetãrii.

CAP. XI
Dispoziţii finale

ART. 11.1
Pãrţile garanteazã cã persoanele care semneazã prezenta convenţie sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnãrii convenţiei, actelor constitutive şi normelor şi regulamentelor interne.
ART. 11.2
Ori de câte ori în prezenta convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate pãrţile înţeleg faptul cã acele documente poartã înscrisã expresia "conform cu originalul", însoţitã de numele, prenumele, funcţia şi semnãtura funcţionarului bancar care face certificarea.
ART. 11.3
În cazul în care actele normative referitoare la programul "Prima casã" vor fi modificate/completate, clauzele corespunzãtoare ale prezentei convenţii se vor considera amendate în conformitate cu dispoziţiile normative respective.
ART. 11.4
Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele pãrţi şi se completeazã cu dispoziţiile corespunzãtoare din legislaţia în vigoare.
ART. 11.5
Prezenta convenţie include urmãtoarele anexe:
- anexa nr. 1 - Solicitare de garantare;
- anexa nr. 2 - Contract de garantare;
- anexa nr. 3 - Promisiune unilateralã de creditare;
- anexa nr. 4 - Promisiune de garantare;
- anexa nr. 5 - Cererea de platã;
- anexa nr. 6 - Solicitare emitere promisiune de garantare;
- anexa nr. 7 - Solicitare de modificare a contractului de garantare;
- anexa nr. 8 - Situaţia finanţãrilor garantate;
- anexa nr. 9 - Comunicare plafon garanţii - program "Prima casã".
Prezenta convenţie a fost încheiatã în 3 exemplare originale, douã exemplare pentru Fond, dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finanţelor Publice, unul pentru Finanţator, s-a semnat de cãtre Fond în data de ............. şi de cãtre Finanţator în data de ........... şi intrã în vigoare la data de ...........


FOND, FINANŢATOR,
............ ....................


ANEXA 1
-------
la convenţie
-------------

SOLICITARE DE GARANTARE

Emisã în baza prevederilor Convenţiei nr. ...... din data de ........., denumitã în continuare Convenţie.
1. Finanţatorul ............., prin Sucursala/Agenţia ........, cu sediul în localitatea ........ str. .......... nr. ......, judeţ/sector .........., înmatriculat la registrul comerţului sub nr. .........., cod unic de înregistrare .........., telefon ......., fax ......., e-mail ......., reprezentat de ........ în calitate de ......... şi de ............, în calitate de .........., având cont bancar nr. .........., deschis la ............,
solicitã acordarea unei garanţii în sumã de .......... lei/euro pentru
2. Beneficiarul (numele şi prenumele) .............., pseudonim ......., cetãţean ........., data naşterii ......., locul naşterii ........., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ......... str. ....... nr. ......, bloc ........, sc. ......, et. ..., ap. ...., judeţ/sector ......., telefon ......., e-mail ........, legitimat cu ..... seria ....... nr. ........ eliberat de ......... la data de ......., CNP ............, de profesie ........, angajat la ........, care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 3.1 din convenţia susmenţionatã.
Beneficiarul este/nu este persoanã expusã politic ..........(DA/NU)
Beneficiarul real al garanţiei ....................
3. Soţ/soţie (nume şi prenume) ..........., pseudonim ......, cetãţean ........, data naşterii ......, locul naşterii .........., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........., str. ...... nr. ......, bloc........, sc. ....., et. ......, ap. ...., judeţ/sector ......, telefon ......, e-mail ......, legitimat cu ..... seria ...... nr. ........, eliberat de ....... la data de ........., CNP .........., de profesie .........., angajat la ......... .
4. Tipul finanţãrii: finanţare garantatã prin programul "Prima casã."
5. Preţ achiziţie imobil rezultat din antecontractul de vânzare-cumpãrare: .......... lei/EUR, din care avans ......... lei/EUR, reprezentând .........% din preţul de achiziţie.
6. Valoarea imobilului rezultatã din raportul de evaluare: ......... lei/EUR.
7. Valoarea finanţãrii aprobate: ........... lei/EUR, data aprobãrii ........ .
8. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egalã cu 3 rate de dobândã ............ lei/EUR.
9. Destinaţia finanţãrii: achiziţie imobil cu destinaţia de locuinţã, constând în ........, situat în localitatea .........., str. ........ nr. ........, bloc ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........., înscris în cartea funciarã a localitãţii ........... sub nr. ......., nr. cadastral/nr. topo. ........, aflat în proprietatea ............ conform titlului de proprietate ............ .
10. Durata finanţãrii: ......... ani/luni. Perioada de graţie ......... luni.
11. Data scadenţei finanţãrii: .................
12. Angajamente existente în sold la data prezentei:
a) la Finanţator ........ lei, din care credite restante .......... lei;
b) la alte instituţii de credit/asimilate: ........., din care finanţãri restante ......... .
13. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanţatorului): .......... %.
14. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţãrii.
Menţionãm cã Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţã impuse de cerinţele activitãţii bancare, şi declarã pe propria rãspundere cã beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare pentru programul "Prima casã" şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea <>normelor de implementare a programului "Prima casã" , cu modificãrile ulterioare.
Anexãm urmãtoarele documente:
a) documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacã este cãsãtorit, în copie certificatã;
b) declaraţia pe propria rãspundere a beneficiarului, datã în formã autenticã (exemplar original), din care sã rezulte cã la data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 privind unele mãsuri în vederea implementãrii programului "Prima casã" nu deţine în proprietate o locuinţã, individual sau în comun, împreunã cu soţul/soţia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobânditã, nu are în derulare un credit ipotecar şi nu a mai achiziţionat o altã locuinţã prin Program, declaraţie emisã cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanţator;
c) extras de carte funciarã privind imobilul ce urmeazã sã fie achiziţionat din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii prezentei solicitãri, în original;
d) antecontractul de vânzare-cumpãrare a imobilului ce urmeazã sã fie achiziţionat din finanţare şi titlul de proprietate al vânzãtorului imobilului, în copii certificate;
e) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificatã.


FINANŢATOR


Persoane autorizate:


ANEXA 2
-------
la convenţie
------------

CONTRACT DE GARANTARE
Nr. ....../.......

Încheiat în baza prevederilor Convenţiei nr. .../... din data de ........., denumitã în continuare Convenţie, între:
1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 privind unele mãsuri în vederea implementãrii programului "Prima casã", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........ în calitate de ....... şi de .......... în calitate de ........., denumit în continuare FNGCIMM sau Fond,
2. Finanţatorul ............, cu sediul social în ............., telefon/fax ......., cod unic de înregistrare .........., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ........ şi la Registrul bancar sub nr. .........., reprezentat de ........, în calitate de ........., şi de ........, în calitate de ......, denumit în continuare Finanţator,
şi
3. Beneficiarul*1) (numele şi prenumele) ............, pseudonim ........., cetãţean ........., data naşterii ......., locul naşterii ........., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........, str. ........ nr. ......, bloc ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţ/sector ......., telefon ......, e-mail ........, legitimat cu ...... seria ..... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........, CNP ............, de profesie ......., angajat la .........,
în urmãtoarele condiţii:
-----------
*1) Dacã beneficiarul este cãsãtorit, contractul de garantare se semneazã şi de cãtre soţul acestuia.

CAP. 1
Definiţii

ART. 1.1
Termenii folosiţi în prezentul contract au urmãtoarele semnificaţii:
a) beneficiar - persoana fizicã care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea <>normelor de implementare a programului "Prima casã" ;
b) Finanţator - banca, inclusiv unitãţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi acordã beneficiarului o finanţare;
c) Program - programul "Prima casã" aprobat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 privind unele mãsuri în vederea implementãrii programului "Prima casã" şi detaliat prin <>normele de implementare a programului "Prima casã" , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 , cu modificãrile ulterioare;
d) condiţiile Programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari şi finanţatori, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;
e) finanţarea garantatã ( principal) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
f) riscul de credit - neplata, parţialã sau integralã, de cãtre beneficiar a finanţãrii garantate (principalului);
g) valoarea garanţiei - valoarea menţionatã în contractul de garantare, al cãrei nivel acoperã soldul finanţãrii garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
h) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmeazã a fi plãtitã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egalã cu soldul finanţãrii garantate;
i) data încetãrii rãspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului în temeiul prezentului contract de garantare - data rambursãrii integrale de cãtre beneficiar a finanţãrii garantate, la termen sau anticipatã, data la care Ministerul Finanţelor Publice plãteşte Finanţatorului valoarea de executare a garanţiei sau data comunicãrii de cãtre Fond a respingerii cererii de platã a garanţiei;
j) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrãrii în vigoare a garanţiei şi pânã la data încetãrii rãspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului;
k) cerere de platã - documentul prin care Finanţatorul solicitã plata valorii de executare a garanţiei, dupã înregistrarea unui serviciu al datoriei principalului mai mare de 60 de zile.

CAP. 2
Obiectul contractului

ART. 2.1
(1) Prin prezentul contract, FNGCIMM garanteazã, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat rambursarea finanţãrii acordate beneficiarului de cãtre Finanţator, plãtind acestuia valoarea de executare a garanţiei la apariţia riscului de credit.
(2) Finanţarea garantatã constã în credit în valoare de ........ lei/EUR, acordat de Finanţator prin programul "Prima casã" beneficiarului, pentru achiziţia imobilului cu destinaţia de locuinţã*2) ........., situat în localitatea ..........., str. ........ nr. ......., bloc ....., sc. ...., et. ....., ap. ......, judeţ/ sector......., înscris în cartea funciarã a localitãţii ........ sub nr. ......... nr. cadastral/nr. topo ........ .
(3) Imobilul se va achiziţiona de la vânzãtorul .............., conform Antecontractului de vânzare-cumpãrare nr. ......../......, la un preţ de .......... .
(4) Finanţarea se acordã prin Contractul de credit nr. ...... din data de ...... pe termen de ..... ani, cu o perioadã de graţie de ..... luni.
-------------
*2) Descrierea imobilului.

ART. 2.2
Valoarea maximã a garanţiei este de .............. lei/EUR şi se diminueazã cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar în baza contractului de credit încheiat cu Finanţatorul.
ART. 2.3
(1) Beneficiarul garanteazã îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plãtite Finanţatorului în temeiul prezentului contract, cu ipotecã legalã de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra imobilului identificat la art. 2.1, valabilã pe întreaga duratã a finanţãrii.
(2) Beneficiarul este de acord cu notarea în cartea funciarã a imobilului identificat la art. 2.1 a interdicţiei de vânzare a imobilului pe o perioadã de 5 ani de la data dobândirii acestuia şi a interdicţiei de grevare a acestuia cu alte sarcini pe întreaga duratã a finanţãrii.
(3) Înscrierea şi notãrile în cartea funciarã, prevãzute la alin. (1) şi (2), se fac în baza prezentului contract de garantare, de cãtre Finanţator, în numele şi pentru statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.

CAP. 3
Comisionul de gestiune

ART. 3.1
Pentru remunerarea activitãţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datoreazã Fondului un comision de gestiune al cãrui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţãrii.
ART. 3.2
Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculeazã potrivit cap. IV din Convenţie.
ART. 3.3
Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. .........., deschis la ..........., eşalonat în rate anuale, proporţional cu numãrul de luni de garantare, astfel:
a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la primirea aprobãrii solicitãrii de garantare;
b) pentru anii urmãtori de valabilitate a contractului de garantare - pânã la data de 1 martie a anului de platã, pe baza facturii transmise de Fond, sau pânã la data scadenţei finale, dacã în ultimul an scadenţa finalã este anterioarã datei de 1 martie.
ART. 3.4
Comisionul de gestiune pentru garanţiile aferente finanţãrilor în valutã se plãteşte în echivalent lei astfel:
a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobãrii solicitãrii de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobãrii garanţiei şi data de 31 decembrie a anului respectiv;
b) la cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului anterior celui de platã, în cazul comisionului datorat pe urmãtorii ani de valabilitate a contractului de garantare.
ART. 3.5
(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune Finanţatorul datoreazã penalitãţi de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datoratã. Pentru transformarea în lei a penalitãţilor ce privesc garanţiile aferente finanţãrilor în valutã, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de platã.
(2) În cazul în care Finanţatorul nu achitã comisionul de gestiune restant şi penalitãţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept sã treacã la recuperarea pe cale judiciarã a debitului, în condiţiile legii.
ART. 3.6
Obligaţia de platã a comisionului de gestiune înceteazã la data înregistrãrii la Fond a cererii de platã.

CAP. 4
Obligaţiile pãrţilor

ART. 4.1
Beneficiarul se obligã:
a) sã ramburseze finanţarea garantatã conform contractului de credit prevãzut la art. 2.1 alin. (4) şi a eventualelor acte adiţionale la acesta;
b) sã constituie şi sã menţinã pe durata derulãrii finanţãrii garantate un depozit colateral pentru garantarea dobânzii aferente finanţãrii garantate, în valoare egalã cu 3 rate de dobândã;
c) sã asigure imobilul ipotecat împotriva tuturor riscurilor pe întreaga duratã a prezentului contract şi sã desemneze statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare pe toatã durata finanţãrii;
d) sã suporte din surse proprii costurile aferente operaţiunilor prevãzute la art. 2.3 lit. c), precum şi cele de evaluare a imobilului achiziţionat din finanţarea garantatã;
e) sã restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma achitatã în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, în caz contrar acest debit va fi recuperat în mod silit de cãtre organele teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã (ANAF), prin valorificarea locuinţei ipotecate şi prin alte modalitãţi prevãzute de lege;
f) sã plãteascã accesorii la suma prevãzutã la lit. e) egale cu cele prevãzute de Codul de procedurã fiscalã pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.
ART. 4.2
(1) Finanţatorul se obligã:
a) la acordarea finanţãrii, sã verifice îndeplinirea de cãtre beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea <>normelor de implementare a programului "Prima casã" , cu modificãrile ulterioare;
b) sã solicite un avans de 5% din preţul de achiziţie al imobilului, dacã preţul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei şi 60.000 euro, dacã preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
c) sã efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizaţi agreaţi, evaluarea imobilului cu destinaţie de locuinţã;
d) sã solicite beneficiarului sã constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egalã cu 3 rate de dobândã, valabil pe toatã durata finanţãrii;
e) sã plãteascã comisioanele datorate Fondului, la termenele şi în condiţiile prevãzute la cap. IV din Convenţie;
f) sã efectueze formalitãţile de înscriere/radiere a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate din finanţare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cele de notare/radiere a interdicţiilor de vânzare a locuinţei pe o perioadã de 5 ani de la data dobândirii acesteia şi de grevare cu sarcini pe toatã durata finanţãrii;
g) sã nu insereze în contractul de finanţare clauze care sã permitã modificarea unilateralã a acestuia;
h) sã acorde finanţãrile în cadrul Programului pe o perioadã de maximum 30 de ani;
i) sã prevadã în mod expres în contractul de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;
j) sã nu perceapã comision de rambursare anticipatã;
k) sã notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilitãţii anticipate a finanţãrii garantate;
l) sã prezinte, odatã cu cererea de platã, încheierea de carte funciarã, cuprinzând intabularea dreptului de ipotecã legalã asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantatã în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, notarea interdicţiei de vânzare a locuinţei pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii;
m) sã prezinte, odatã cu cererea de platã, un extras de carte funciarã din care sã rezulte cã ipoteca legalã în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, are rangul I şi cã au fost notate interdicţiile de vânzare şi grevare prevãzute la lit. k).
(2) În situaţia respingerii plãţii garanţiei, prevãzutã la art. 7.2 alin. (3) din Convenţie, concomitent cu radierea din cartea funciarã a dreptului de ipotecã legalã de rang I asupra imobilului achiziţionat din finanţarea garantatã şi a interdicţiei de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii, Finanţatorul are dreptul sã îşi înscrie în cartea funciarã privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-şi astfel prioritatea în urmãrirea imobilului respectiv.
ART. 4.3
Fondul se obligã:
a) sã urmãreascã şi sã verifice îndeplinirea de cãtre Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele şi în condiţiile prevãzute de acesta;
b) sã urmãreascã periodic stadiul derulãrii creditului, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor contractului de garantare;
c) sã verifice încadrarea cererii de platã în termenii şi în condiţiile convenţiei pentru implementarea Programului, convenţiei de garantare şi ale prezentului contract de garantare;
d) sã aprobe cererea de platã a garanţiei în condiţiile respectãrii de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) şi art. 6.1 din prezentul contract;
e) sã respingã cererea de platã a garanţiei în condiţiile neîndeplinirii integrale sau parţiale de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) şi art. 6.1 din prezentul contract;
f) sã comunice Finanţatorului decizia de aprobare sau respingere a plãţii în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de platã; în cazul aprobãrii plãţii, va transmite şi dovada comunicãrii deciziei cãtre Ministerul Finanţelor Publice, în vederea efectuãrii plãţii de cãtre acesta;
g) sã comunice beneficiarului, prin scrisoare recomandatã cu dovadã de primire sau prin alte mijloace ce asigurã transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuãrii de cãtre Ministerul Finanţelor Publice a plãţii garanţiei cãtre Finanţator, înscrisul prin care se individualizeazã creanţa bugetarã rezultatã prin platã, exprimatã în moneda naţionalã, şi data scadenţei acesteia;
h) sã transmitã la ANAF documentaţia prevãzutã de <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea declanşãrii executãrii silite a beneficiarului;
i) sã predea Finanţatorului cererea de radiere a interdicţiei de vânzare a imobilului prevãzut la art. 2.1, notatã în cartea funciarã în favoarea statului român, reprezentat de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile expirãrii termenului de 5 ani de la data achiziţiei acestuia;
j) sã predea Finanţatorului cererea de radiere din cartea funciarã a imobilului prevãzut la art. 2.1 a dreptului de ipotecã legalã de rang I şi a interdicţiilor înscrise în favoarea statului român la data rambursãrii integrale a finanţãrii garantate, la termen sau anticipatã;
k) sã predea Finanţatorului cererea de radiere din cartea funciarã a imobilului achiziţionat din finanţarea garantatã a dreptului de ipotecã legalã de rang I şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toatã durata finanţãrii, la respingerea cererii de platã a garanţiei.

CAP. 5
Rãspunderea pãrţilor

ART. 5.1
Pãrţile rãspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzãtoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, convenţiei de garantare şi legislaţiei corespunzãtoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datoreazã forţei majore, faptului celeilalte pãrţi ori îndeplinirii unei activitãţi impuse de lege.

CAP. 6
Plata garanţiei

ART. 6.1
În cazul în care beneficiarul nu achitã ratele de principal pe o perioadã mai mare de 60 de zile, Finanţatorul poate transmite Fondului cererea de platã. Cererea de platã se transmite Fondului în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanţã la platã a beneficiarului, însoţitã de documentele prevãzute la art. 7.1 din Convenţie.
ART. 6.2
(1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de platã, Fondul aprobã sau respinge plata.
(2) Fondul aprobã cererea de platã a garanţiei în condiţiile respectãrii de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) şi art. 6.1 din prezentul contract.
(3) Fondul respinge cererea de platã a garanţiei în condiţiile neîndeplinirii integrale sau parţiale de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) şi art. 6.1 din prezentul contract.
(4) Decizia referitoare la cererea de platã se comunicã Finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice cel mai târziu în ziua urmãtoare adoptãrii.
(5) Plata garanţiei se face de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de platã, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de cãtre Fond a cererii de platã, fãrã însã a depãşi 90 de zile calendaristice de restanţã la platã a beneficiarului.
(6) Suma garantatã de Fond se plãteşte Finanţatorului de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, şi se recupereazã de la beneficiar prin executare silitã, de cãtre organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, conform reglementãrilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
ART. 6.3
Plata sumei aferente garanţiei acordate pentru finanţãri în valutã se face în lei, la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României, valabil la data plãţii.
ART. 6.4
Dupã plata garanţiei, Fondul notificã beneficiarul cu privire la platã, iar în cazul în care acesta nu achitã debitul în termenul acordat, înainteazã dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, în vederea recuperãrii debitului, conform legii.

CAP. 7
Litigii

ART. 7.1
Orice litigiu apãrut între pãrţile semnatare în legãturã cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluţioneazã pe cale amiabilã, prin conciliere, în condiţiile <>art. 720^1 din Codul de procedurã civilã . În cazul în care concilierea rãmâne fãrã rezultat, pãrţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecãtoreşti competente de la sediul social al Fondului.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 8.1
Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii sale de cãtre pãrţi şi este valabil pe toatã durata finanţãrii garantate.
ART. 8.2
Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul pãrţilor, materializat în acte adiţionale.
ART. 8.3
În conformitate cu <>art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 prezentul contract constituie titlu executoriu.
Încheiat astãzi, data semnãrii de cãtre Fond, ......., în 5 (cinci) exemplare originale, douã pentru Finanţator unul pentru beneficiar şi douã pentru FNGCIMM.

FNGCIMM, FINANŢATOR, BENEFICIAR,
............. ................. ................


ANEXA 3
-------
la convenţie
------------

PROMISIUNE UNILATERALÃ DE CREDITARE*)
Nr. ...../......

Emisã în baza prevederilor Convenţiei nr. ........ din data de ......, denumitã în continuare Convenţie.
1. Finanţatorul .............., cu sediul social în .........., telefon/fax ......., cod unic de înregistrare ........, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ........ şi la Registrul bancar sub nr. ........, reprezentat de dl ......., în calitate de director general, şi de dl ........., în calitate de ........., denumit în continuare Finanţator, la cererea
2. Beneficiarului (numele şi prenumele) ............., pseudonim ..........., cetãţean ..........., data naşterii ........., locul naşterii ........, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ..........., str. ........ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., judeţ/sector ........., telefon ........, e-mail ........, legitimat cu ....... seria ..... nr. ......., eliberat de .......... la data de .........., CNP ........, de profesie .........., angajat la ........., care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 3.2 din convenţia sus-menţionatã, îşi exprimã disponibilitatea de a acorda o
3. Finanţare în sumã de ........... lei/EUR, pe o duratã de ............, pentru o locuinţã care urmeazã sã se construiascã/aflatã în faza de construcţie, constând în .............., situatã în localitatea .........., judeţ/sector ........., conform Antecontractului de vânzare-cumpãrare nr. ......./........
4. Finanţatorul va acorda finanţarea, cu condiţia ca beneficiarul sã se încadreze în criteriile de eligibilitate prevãzute de programul "Prima casã".
Aceastã promisiune unilateralã de creditare este valabilã pânã la data de ......... (maximum 18 luni de la data aprobãrii) sub condiţia obţinerii unei promisiuni de garantare.
Emisã azi .......... în ....... exemplare originale.


FINANŢATOR


Persoane autorizate:

------------
*) Formular-cadru.


ANEXA 4
-------
la convenţie
------------

PROMISIUNE DE GARANTARE
Nr. ..../......

Emisã în baza prevederilor Convenţiei nr. ...... din data de ........, denumitã în continuare Convenţie.
1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, telefon/fax 310.18.74/310.18.57, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083,
îşi exprimã disponibilitatea de a garanta finanţarea în sumã de ........., ce urmeazã a fi acordatã de
2. Finanţatorul ............., prin Sucursala/ Agenţia ............, cu sediul în localitatea .........., str. ............ nr. ......, judeţ/sector ............, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ......., telefon ........, fax ......, e-mail ....., reprezentat de .........., în calitate de ........., şi de .........., în calitate de .........., având cont bancar nr. ........., deschis la .........,
3. Beneficiarului (numele şi prenumele) ................, pseudonim ........., cetãţean ......., data naşterii ........., locul naşterii ........., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........., str. ......... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ..., ap. ...., judeţ/sector ......, telefon ......, e-mail ........, legitimat cu ...... seria .... nr. ......, eliberat de ......... la data de ......., CNP .........., de profesie ......, angajat la .......,
în baza Promisiunii de creditare nr. ........ din data de ..........
La solicitarea Finanţatorului, primitã în termenul de valabilitate a prezentei promisiuni, Fondul va acorda garanţia în condiţiile Convenţiei.
Aceastã promisiune de garantare este valabilã pânã la .......................... (maximum 18 luni de la data emiterii).
Emisã azi ........., în 2 (douã) exemplare originale, dintre care unul se transmite Finanţatorului conform Convenţiei.


FOND


Persoane autorizate:


ANEXA 5
-------
la convenţie
------------

CERERE DE PLATÃ

Emisã în baza prevederilor Convenţiei nr. ...... din data de ......., privind Contractul de garantare nr. ...... din data de ......... .
1. Finanţatorul ..............., prin Sucursala/Agenţia ..........., cu sediul în localitatea ..........., str. ......... nr. ......, judeţ/sector ........, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ........., cod unic de înregistrare ......., telefon ........, fax ........, e-mail ........, reprezentat de ........., în calitate de ........., şi de ......., în calitate de .........., având cont bancar nr. ........., deschis la ........., vã comunicãm cã la data de .......,
2. Beneficiarul (numele şi prenumele) ..........., pseudonim ........, cetãţean ........., data naşterii .........., locul naşterii ........., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea .........., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ...., judeţ/sector ......, telefon ......, e-mail ........., legitimat cu ...... seria ....... nr. ........, eliberat de ......... la data de ........, CNP ............, de profesie ............, angajat la ........., a rambursat din finanţarea garantatã suma de .......... lei/euro.
3. Finanţare garantatã restantã ............. lei (şi echivalent euro);
............................................. euro (şi echivalent lei)
4. Valoarea plãţii solicitate ............... lei (şi echivalent euro);
............................................. euro (şi echivalent lei).
5. Plata se va efectua în contul Finanţatorului deschis la ................, cod IBAN .............
6. Anexãm prezentei urmãtoarele documente:
a) documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacã este cãsãtorit, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul, cel mai recent aflat în posesia finanţatorului;
b) contractul de credit, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul;
c) încheierea de intabulare a dreptului de ipotecã legalã şi notare a interdicţiilor de vânzare şi grevare cu alte sarcini, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul;
d) extras de carte funciarã din care sã rezulte cã ipoteca legalã în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, are rangul I şi cã au fost notate interdicţiile de înstrãinare şi grevare prevãzute în convenţia de garantare (exemplar original);
e) extrasul contului curent şi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, din care sã reiasã trecerea la restanţã a soldului finanţãrii garantate, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul;
f) notificarea bãncii cãtre beneficiar, cu privire la declararea exigibilitãţii anticipate a finanţãrii garantate, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul.
Finanţatorul declarã pe propria rãspundere cã a respectat prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea <>normelor de implementare a programului "Prima casã" , cu modificãrile ulterioare.


FINANŢATOR


Persoane autorizate:


ANEXA 6
-------
la convenţie
------------

Nr. ...... din data ........

SOLICITARE EMITERE PROMISIUNE DE GARANTARE

Emisã în baza prevederilor Convenţiei nr. ....... din data de ......., denumitã în continuare Convenţie.
1. Finanţatorul ............, prin Sucursala/Agenţia .........., cu sediul în localitatea ........, str. ........ nr. ...., judeţ/sector ......, înmatriculat la registrul comerţului sub nr. ........., cod unic de înregistrare ........, telefon ........, fax ......., e-mail ......., reprezentat de .........., în calitate de .........., şi de ........., în calitate de ..........., având cont bancar nr. ........., deschis la ........, solicitã emiterea unei promisiuni de garantare în sumã de ......... lei/euro pentru
2. Beneficiarul (numele şi prenumele) ..........., pseudonim ......., cetãţean .........., data naşterii ......., locul naşterii ......., cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. .........., et. ......., ap. ........, judeţ/sector ...................., telefon ..................., e-mail ........, legitimat cu ...... seria ..... nr. ......, eliberat de ........... la data de ........., CNP .........., de profesie .........., angajat la ........, în condiţiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ........ din data de ..........

3. Comisionul unic de analizã este de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de Finanţator. Comisionul se va plãti într-o singurã tranşã.
Menţionãm cã am efectuat analiza documentaţiei conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţã impuse de cerinţele activitãţii bancare.
Anexãm prezentei urmãtoarele documente:
a) documentul de identitate al beneficiarului, precum şi al soţului/soţiei, dacã este cãsãtorit, în copie certificatã;
b) declaraţia pe propria rãspundere a beneficiarului, datã în formã autenticã (exemplar original), din care sã rezulte cã, la data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2009 privind unele mãsuri în vederea implementãrii programului "Prima casã", nu deţine în proprietate o locuinţã, individual sau în comun, împreunã cu soţul/soţia sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobânditã, nu are în derulare un credit ipotecar şi nu a mai achiziţionat o altã locuinţã prin Program, declaraţie emisã cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii la Finanţator;
c) antecontractul de vânzare-cumpãrare a locuinţei, în copie certificatã;
d) promisiunea unilateralã de creditare.


FINANŢATOR


Persoane autorizate:


ANEXA 7
-------
la convenţie
------------

SOLICITAREA DE MODIFICARE A CONTRACTULUI DE GARANTARE
Nr. ......../..........

Emisã în baza prevederilor Convenţiei nr. ...... din data de ........., denumitã în continuare Convenţie.
1. Finanţatorul ................., prin Sucursala/Agenţia ............, cu sediul în localitatea ..........., str. ............ nr. ......, judeţ/sector ........, înmatriculat la registrul comerţului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ........., telefon ......., fax ........, e-mail ........, reprezentat de ......, în calitate de ........., şi de ........., în calitate de .........., având cont bancar nr. ..........., deschis la ............., solicitã modificarea Contractului de garantare nr. ........ din data ......... încheiat cu beneficiarul ........ .
2. Modificãrile solicitate:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
3. Data aprobãrii modificãrii de cãtre Finanţator: ....................
4. Documentele care stau la baza solicitãrii: .........................


FINANŢATOR


Persoane autorizate:


ANEXA 8
-------
la convenţie
------------

FNGCIMM - S.A. - IFN
Program "Prima casã"


Situaţia finanţãrilor garantate existente în portofoliu la data de .......
┌──┬────┬─────┬─────┬─┬─────┬─────┬───┬─────┬───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│N │Ban-│Uni- │Bene-│C│Nu- │Data │Va-│Ga- │Rambursãrile de│Sold │Nu- │Suma │Nr. │Sca- │
│r.│ca │ta- │fi- │N│mãr │emi- │lu-│ran- │rate de capital│ga- │mãr │res- │poli-│den- │
│C │ │tea │ciar │P│con- │terii│ta │ţia │[în valuta con-│ran- │de │tantã│ţei │ţa │
│r │ │teri-│ga- │ │tract│con- │ │acor-│tractului] │ţie*)│zile │afe- │de │poli-│
│t.│ │tori-│ran- │ │de │trac-│ │datã ├──────┬────────┤ │de │rentã│asi- │ţei │
│ │ │alã │ţie │ │ga- │tului│ │ │în lu-│total │ │întâr│în- │gu- │de a-│
│ │ │a │ │ │ran- │ de │ │ │na de │rambur- │ │ziere│târ- │rare │sigu-│
│ │ │bãn- │ │ │tare │ga- │ │ │rapor-│sãri de │ │la │zie- │ │rare │
│ │ │cii │ │ │ │ran- │ │ │tare │rate de │ │plata│rii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tare │ │ │ │capital │ │rate-│la │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lor │platã│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prin-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cipal│ │ │ │
├──┼────┼─────┼─────┼─┼─────┼─────┼───┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1│ 2 │ 3 │ 4 𗈙│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├──┼────┼─────┼─────┼─┼─────┼─────┼───┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼─────┼─┼─────┼─────┼───┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼─────┼─────┼─┼─────┼─────┼───┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴────┴─────┴─────┴─┴─────┴─────┴───┴─────┴──────┴────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL LEI: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL EURO: │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘------------
*) Sold garanţie - garanţia acordatã, diminuatã cu ratele rambursate din principal.


ANEXA 9
-------
la convenţie
------------

Nr. ........./........

De la: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN

Cãtre: ......................

Referitor: Comunicare plafon garanţii - Program "Prima casã"

În conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea <>normelor de implementare a programului "Prima casã" , cu modificãrile ulterioare, vã comunicam cã, începând cu data prezentei, plafonul alocat/realocat instituţiei dumneavoastrã este de ........... EUR.
Precizãm cã, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 717/2009 , cu modificãrile ulterioare, FNGCIMM - S.A. - IFN este autorizat sã evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de cãtre instituţia dumneavoastrã a plafonului alocat şi sã efectueze realocãri între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.
Menţionãm cã figuraţi în evidenţele FNGCIMM - S.A. - IFN, la data de ........, cu un plafon alocat de .......... EUR, din care utilizat ......... EUR.


FINANŢATOR

Persoane autorizate:

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016