Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.013 din 15 iulie 2021  privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei  produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană  pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii  şi de certificare a controlului producţiei în fabrică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.013 din 15 iulie 2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 742 din 29 iulie 2021
    Având în vedere Procesul-verbal nr. 10 din 30.06.2021 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,
    în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltărilor, Lucrărilor Publice şi Administraţiei,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:
    a) elementele de identificare a organismului;
    b) perioada de valabilitate a notificării;
    c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.


    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 4
    La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.649/2017 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 8 august 2017, se abrogă.                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán

    Bucureşti, 15 iulie 2021.
    Nr. 1.013.
    ANEXA 1

    Denumirea organismului: Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.
    NB 1833
    Adresa: Calea Griviţei nr. 391-393, sectorul 1, Bucureşti, tel.: +40(21) 316.23.37,
    fax: +40(21) 316.13.70,
    e-mail: incertrans@incertrans.ro, website: http://www.incertrans.ro
    Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CEI 17065:2013.
    Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).
    Funcţiile îndeplinite de organism:
    Domeniile de competenţă:

┌────────┬────────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┐
│ │ │Sistemul │ │ │
│Nr. │Familiile de produse│de │Specificaţiile │Funcţia │
│deciziei│şi utilizările │evaluare │tehnice armonizate│organismului│
│CE │preconizate │şi │ │ │
│ │ │verificare│ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Structuri suport (1/│ │SR EN 1337-3:2005 │ │
│ │1): │ │SR EN 1337-4:2004 │ │
│ │. Structuri suport │ │SR EN 1337-4:2004/│ │
│ │(în clădiri şi │ │AC:2007 │ │
│95/467/ │lucrări de inginerie│ │SR EN 1337-5:2005 │ │
│CE │civilă unde │Sistem 1 │SR EN 1337-6:2004 │CP │
│ │cerinţele asupra │ │SR EN 1337-7:2004 │ │
│ │îmbinărilor │ │SR EN 1337-7:2005/│ │
│ │individuale sunt │ │C91:2006 │ │
│ │critice) │ │SR EN 1337-8:2007 │ │
│ │ │ │SR EN 15129:2010 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │SR EN 40-4:2006 │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │SR EN │ │
│96/579/ │- Stâlpi de │Sistem 1 │40-4:2006+AC:2007 │CP │
│CE │iluminare a │ │SR EN 40-5:2002 │ │
│ │drumurilor (pentru │ │SR EN 40-6:2002 │ │
│ │suprafeţele de │ │SR EN 40-7:2003 │ │
│ │circulaţie) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │ │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │ │ │
│96/579/ │Produse pentru │ │ │ │
│CE │marcarea drumurilor:│Sistem 1 │SR EN 1463-1:2009 │CP │
│ │stâlpi rutieri │ │ │ │
│ │retroreflectorizanţi│ │ │ │
│ │(pentru suprafeţele │ │ │ │
│ │de circulaţie) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │ │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │ │ │
│ │Produse pentru │ │ │ │
│ │marcarea drumurilor │ │SR EN 1423:2012 │ │
│96/579/ │- materiale │ │SR EN 1423:2012/ │ │
│CE │granulate (perle de │Sistem 1 │AC:2013 │CP │
│ │sticlă, agregate │ │SR EN 1463-1:2009 │ │
│ │antiderapante şi │ │ │ │
│ │combinaţii ale celor│ │ │ │
│ │două (pentru │ │ │ │
│ │suprafeţele de │ │ │ │
│ │circulaţie) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │ │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │ │ │
│ │- Indicatoare de │ │ │ │
│ │trafic rutier şi │ │ │ │
│ │dispozitive de │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │
│ │traficului instalate│ │ │ │
│96/579/ │permanent pentru │Sistem 1 │SR EN │CP │
│CE │utilizări în │ │12966-1+A1:2010 │ │
│ │traficul vehiculelor│ │ │ │
│ │şi al pietonilor: │ │ │ │
│ │indicatoare de │ │ │ │
│ │trafic cu │ │ │ │
│ │semnalizare │ │ │ │
│ │variabilă (pentru │ │ │ │
│ │suprafeţele de │ │ │ │
│ │circulaţie) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │ │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │ │ │
│ │Indicatoare de │ │ │ │
│ │trafic rutier şi │ │ │ │
│ │dispozitive de │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │
│96/579/ │traficului instalate│Sistem 1 │SR EN 12899-1:2007│CP │
│CE │permanent pentru │ │ │ │
│ │utilizări în │ │ │ │
│ │traficul vehiculelor│ │ │ │
│ │şi al pietonilor: │ │ │ │
│ │indicatoare de │ │ │ │
│ │trafic permanente │ │ │ │
│ │(pentru suprafeţele │ │ │ │
│ │de circulaţie) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │ │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │ │ │
│ │Indicatoare de │ │ │ │
│ │trafic rutier şi │ │ │ │
│ │dispozitive de │ │ │ │
│96/579/ │control al │ │ │ │
│CE │traficului instalate│Sistem 1 │SR EN 12899-2:2007│CP │
│ │permanent pentru │ │ │ │
│ │utilizări în │ │ │ │
│ │traficul vehiculelor│ │ │ │
│ │şi al pietonilor: │ │ │ │
│ │borne de trafic │ │ │ │
│ │(pentru suprafeţele │ │ │ │
│ │de circulaţie) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │ │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │ │ │
│ │Indicatoare de │ │ │ │
│ │trafic rutier şi │ │ │ │
│ │dispozitive de │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │
│96/579/ │traficului instalate│Sistem 1 │SR EN 12368:2006 │CP │
│CE │permanent pentru │ │ │ │
│ │utilizări în │ │ │ │
│ │traficul vehiculelor│ │ │ │
│ │şi al pietonilor: │ │ │ │
│ │semafoare şi lămpi │ │ │ │
│ │avertizoare (pentru │ │ │ │
│ │suprafeţele de │ │ │ │
│ │circulaţie) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │ │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │ │ │
│ │Indicatoare de │ │ │ │
│ │trafic rutier şi │ │ │ │
│ │dispozitive de │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │
│ │traficului instalate│ │ │ │
│96/579/ │permanent pentru │Sistem 1 │SR EN 12352:2006 │CP │
│CE │utilizări în │ │SR EN 12899-3:2007│ │
│ │traficul vehiculelor│ │ │ │
│ │şi al pietonilor: │ │ │ │
│ │dispozitive de │ │ │ │
│ │avertizare │ │ │ │
│ │permanente şi │ │ │ │
│ │delimitatoare │ │ │ │
│ │(pentru suprafeţele │ │ │ │
│ │de circulaţie) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Dispozitive fixe şi │ │ │ │
│ │alte produse pentru │ │ │ │
│ │circulaţie (1/2): │ │ │ │
│ │Sisteme de │ │SR EN │ │
│96/579/ │restricţionare │ │1317-5+A2:2012 │ │
│CE │pentru vehicule: │Sistem 1 │SR EN │CP │
│ │- atenuatoare de │ │1317-5+A2:2012/ │ │
│ │impact │ │AC:2013 │ │
│ │- bariere de trecere│ │ │ │
│ │- cabluri │ │ │ │
│ │- parapet │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse de bază şi │ │ │ │
│ │auxiliare pentru │ │ │ │
│ │zidărie (1/3): │ │SR EN │ │
│ │- Elemente de │ │771-1+A1:2015 │ │
│ │zidărie │ │SR EN │ │
│ │Categoria I(*) │ │771-2+A1:2015 │ │
│ │(*) Elemente având o│ │SR EN │ │
│97/740/ │rezistenţă medie la │Sistem 2+ │771-3+A1:2015 │CPF │
│CE │compresiune │ │SR EN │ │
│ │specificată cu o │ │771-4+A1:2015 │ │
│ │probabilitate de a │ │SR EN │ │
│ │nu fi atinsă de cel │ │771-5+A1:2015 │ │
│ │mult 5% │ │SR EN │ │
│ │(pentru utilizare în│ │771-6+A1:2015 │ │
│ │ziduri, coloane şi │ │ │ │
│ │pereţi interiori) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse de bază şi │ │ │ │
│ │auxiliare pentru │ │ │ │
│ │zidărie (1/3): │ │ │ │
│ │- Mortare │ │ │ │
│97/740/ │industriale de │Sistem 2+ │SR EN 998-2:2016 │CPF │
│CE │zidărie, cu │ │ │ │
│ │performanţe indicate│ │ │ │
│ │(pentru utilizare în│ │ │ │
│ │ziduri, coloane şi │ │ │ │
│ │pereţi interiori) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse pentru │ │ │ │
│ │construcţii metalice│ │ │ │
│ │şi produse conexe (1│ │ │ │
│ │/4): │ │ │ │
│ │Gabioane şi saltele │ │ │ │
│ │din plasă metalică │ │ │ │
│ │cu ochiuri │ │ │ │
│ │hexagonale (pentru │ │ │ │
│ │retenţia solului, │ │ │ │
│ │consolidarea │ │ │ │
│98/214/ │solului, │Sistem 2+ │EAD 200019-00-0102│CPF │
│CE │regularizarea │ │ediţia 2015 │ │
│ │cursurilor de apă, │ │ │ │
│ │eroziunea solului, │ │ │ │
│ │sistem de │ │ │ │
│ │consolidare tip │ │ │ │
│ │ţesătură, placări │ │ │ │
│ │arhitecturale, │ │ │ │
│ │pereţi de susţinere,│ │ │ │
│ │bariere de sunet, │ │ │ │
│ │atenuatoare de │ │ │ │
│ │zgomot) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12620:2002+A1:2008│ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │Agregate minerale │ │AC:2004 │ │
│ │pentru utilizări │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │supuse unor cerinţe │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │stricte de │ │/AC:2004 │ │
│ │securitate (2/2): │ │SR EN 13055-2:2004│ │
│98/598/ │. Agregate pentru │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│CE │mixturi de bitum şi │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │tratamente de │ │AC:2004 │ │
│ │suprafaţă (drumuri │ │SR EN │ │
│ │şi alte lucrări de │ │13242+A1:2008 │ │
│ │construcţii civile) │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │/AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12620:2002+A1:2008│ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │Agregate minerale │ │AC:2004 │ │
│ │pentru utilizări │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │supuse unor cerinţe │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │stricte de │ │/AC:2004 │ │
│ │securitate (2/2): │ │SR EN 13055-2:2004│ │
│98/598/ │. Agregate pentru │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│CE │mixturi inerte sau │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │cu liant hidraulic │ │AC:2004 │ │
│ │(pentru drumuri şi │ │SR EN │ │
│ │alte lucrări de │ │13242+A1:2008 │ │
│ │construcţii civile) │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │/AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Agregate minerale │ │ │ │
│ │pentru utilizări │ │SR EN │ │
│ │supuse unor cerinţe │ │12620:2002+A1:2008│ │
│ │stricte de │ │SR EN 13043:2003 │ │
│98/598/ │securitate (2/2): │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│CE │. Blocuri de piatră │Sistem 2+ │AC:2004 │CPF │
│ │pentru protecţie │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │(pentru structuri │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │hidraulice şi alte │ │/AC:2004 │ │
│ │lucrări de │ │SR EN 13055-2:2004│ │
│ │construcţii civile) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN 13139:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │13242+A1:2008 │ │
│ │ │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │/AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12620:2002+A1:2008│ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │Agregate minerale │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │pentru utilizări │ │/AC:2004 │ │
│ │supuse unor cerinţe │ │SR EN 13055-2:2004│ │
│98/598/ │stricte de │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│CE │securitate (2/2): │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │. Balast feroviar │ │AC:2004 │ │
│ │(pentru lucrări │ │SR EN │ │
│ │feroviare) │ │13242+A1:2008 │ │
│ │ │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │/AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12620:2002+A1:2008│ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │Agregate minerale │ │AC:2004 │ │
│ │pentru utilizări │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │supuse unor cerinţe │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │stricte de │ │/AC:2004 │ │
│ │securitate (2/2): │ │SR EN 13055-2:2004│ │
│98/598/ │.Filer pentru │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│CE │mixturi de bitum şi │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │tratamente de │ │AC:2004 │ │
│ │suprafaţă (drumuri │ │SR EN │ │
│ │şi alte lucrări de │ │13242+A1:2008 │ │
│ │construcţii civile) │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │/AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12620:2002+A1:2008│ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │Agregate minerale │ │AC:2004 │ │
│ │pentru utilizări │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │supuse unor cerinţe │ │SR EN 13055-1:2003│ │
│ │stricte de │ │/AC:2004 │ │
│ │securitate (2/2): │ │SR EN 13055-2:2004│ │
│98/598/ │. Filere pentru │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│CE │beton, mortar şi │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │pastă de ciment │ │AC:2004 │ │
│ │(pentru drumuri şi │ │SR EN │ │
│ │alte lucrări de │ │13242+A1:2008 │ │
│ │construcţii civile) │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │SR EN 13383-1:2003│ │
│ │ │ │/AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN 13108-1:2006│ │
│ │ │ │SR EN 13108-1:2006│ │
│ │ │ │/AC:2008 │ │
│ │ │ │SR EN 13108-2:2006│ │
│ │ │ │SR EN 13108-2:2006│ │
│ │Produse pentru │ │/AC:2008 │ │
│ │construcţia │ │SR EN 13108-3:2006│ │
│ │drumurilor (1/2): │ │SR EN 13108-3:2006│ │
│ │Amestecuri │ │/AC:2008 │ │
│98/601/ │bituminoase │ │SR EN 13108-4:2006│ │
│CE │(utilizate la │Sistem 2+ │SR EN 13108-4:2006│CPF │
│ │construcţia şi │ │/AC:2008 │ │
│ │tratarea la │ │SR EN 13108-5:2006│ │
│ │suprafaţă a │ │SR EN 13108-5:2006│ │
│ │drumurilor) │ │/AC:2008 │ │
│ │ │ │SR EN 13108-6:2006│ │
│ │ │ │SR EN 13108-6:2006│ │
│ │ │ │/AC:2008 │ │
│ │ │ │SR EN 13108-7:2006│ │
│ │ │ │SR EN 13108-7:2006│ │
│ │ │ │/AC:2008 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse pentru │ │ │ │
│ │construcţia │ │ │ │
│ │drumurilor (1/2): │ │ │ │
│98/601/ │Tratamente de │Sistem 2+ │SR EN 12271:2007 │CPF │
│CE │suprafaţă (utilizate│ │SR EN 12273:2008 │ │
│ │la tratamentul de │ │ │ │
│ │suprafaţă al │ │ │ │
│ │drumurilor) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse pentru │ │SR EN 12591:2009 │ │
│ │construcţia │ │SR EN 13808:2013 │ │
│ │drumurilor (1/2): │ │SR EN 13924:2006 │ │
│98/601/ │Bitumuri (utilizate │Sistem 2+ │SR EN 13924:2006/ │CPF │
│CE │la construcţia şi │ │AC:2007 SR EN │ │
│ │tratarea la │ │14023:2010 │ │
│ │suprafaţă a │ │SR EN 15322:2013 │ │
│ │drumurilor) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse pentru │ │ │ │
│ │construcţia │ │ │ │
│ │drumurilor (1/2): │ │ │ │
│ │Produse şi │ │ │ │
│98/601/ │ansambluri pentru │Sistem 2+ │SR EN 14695:2010 │CPF │
│CE │şapele de etanşare │ │ │ │
│ │ale tablierelor de │ │ │ │
│ │pod (utilizate │ │ │ │
│ │pentru tabliere de │ │ │ │
│ │pod) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN 1168+A3:2011│ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12737+A1:2008 │ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12794+A1:2007 │ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12794+A1:2007/ │ │
│ │ │ │AC:2009 │ │
│ │ │ │SR EN 12843:2005 │ │
│ │ │ │SR EN 12839:2012 │ │
│ │Produse prefabricate│ │SR EN 13224:2012 │ │
│ │din beton normal, │ │SR EN 13225:2013 │ │
│ │din beton uşor sau │ │SR EN │ │
│ │din beton celular │ │13693+A1:2009 │ │
│ │autoclavizat (1/1) │ │SR EN │ │
│99/94/CE│Produse prefabricate│Sistem 2+ │13747+A2:2010 │CPF │
│ │din beton normal, │ │SR EN 13978-1:2005│ │
│ │din beton uşor sau │ │SR EN 14843:2007 │ │
│ │din beton celular │ │SR EN │ │
│ │autoclavizat (cu rol│ │14844+A2:2012 │ │
│ │structural) │ │SR EN 14991:2007 │ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │14992+A1:2012 │ │
│ │ │ │SR EN 15037-1:2008│ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │15037-4+A1:2013 │ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │15050+A1:2012 │ │
│ │ │ │SR EN 1520:2011 │ │
│ │ │ │SR EN 15258:2009 │ │
│ │ │ │SR EN 15435:2008 │ │
│ │ │ │SR EN 15498:2008 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse pentru │ │SR EN │ │
│ │beton, mortar şi │ │934-2:2009+A1:2012│ │
│99/469/ │pastă de ciment (1/ │ │SR EN │ │
│CE │2): │Sistem 2+ │934-3:2009+A1:2012│CPF │
│ │Aditivi (pentru │ │SR EN 934-4:2009 │ │
│ │beton, mortar şi │ │SR EN 934-5:2008 │ │
│ │pastă de ciment) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse pentru │ │ │ │
│ │beton, mortar şi │ │ │ │
│99/469/ │pastă de ciment (1/ │ │SR EN 12878:2005 │ │
│CE │2): Adaosuri tip I │Sistem 2+ │SR EN 12878:2005/ │CPF │
│ │(pentru beton, │ │AC:2006 │ │
│ │mortar şi pastă de │ │ │ │
│ │ciment) │ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Produse pentru │ │ │ │
│ │beton, mortar şi │ │ │ │
│ │pastă de ciment (1/ │ │SR EN 1504-2:2005 │ │
│ │2): │ │SR EN 1504-3:2006 │ │
│99/469/ │Produse de protecţie│Sistem 2+ │SR EN 1504-4:2005 │CPF │
│CE │şi de reparare a │ │SR EN 1504-5:2005 │ │
│ │betonului (pentru │ │SR EN 1504-6:2007 │ │
│ │alte utilizări în │ │SR EN 1504-7:2007 │ │
│ │clădiri şi lucrări │ │ │ │
│ │de inginerie civilă)│ │ │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN 13249:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13250:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13251:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13252:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13253:2016 │ │
│ │Geosintetice şi │ │SR EN 13254:2016 │ │
│ │produse conexe │ │SR EN 13255:2016 │ │
│ │Geosintetice │ │SR EN 13256:2016 │ │
│ │(membrane şi textile│ │SR EN 13257:2016 │ │
│2015/ │utilizate pentru │ │SR EN 13265:2016 │ │
│1958/CE │separarea, │Sistem 2+ │SR EN 13361:2005 │CPF │
│ │protecţia, │ │SR EN 13361:2005/ │ │
│ │scurgerea, filtrarea│ │A1:2007 │ │
│ │sau consolidarea │ │SR EN 13362:2005 │ │
│ │solului) │ │SR EN 13491:2005 │ │
│ │ │ │SR EN 13491:2005/ │ │
│ │ │ │A1:2007 │ │
│ │ │ │SR 13492:2005 │ │
│ │ │ │SR 13492:2005/ │ │
│ │ │ │A1:2007 │ │
│ │ │ │SR 13493:2005 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN 13249:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13250:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13251:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13252:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13253:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13254:2016 │ │
│ │Geosintetice şi │ │SR EN 13255:2016 │ │
│ │produse conexe │ │SR EN 13256:2016 │ │
│ │Geocompozite │ │SR EN 13257:2016 │ │
│2015/ │utilizate pentru │ │SR EN 13265:2016 │ │
│1958/CE │separarea, │Sistem 2+ │SR EN 13361:2005 │CPF │
│ │protecţia, │ │SR EN 13361:2005/ │ │
│ │scurgerea, filtrarea│ │A1:2007 │ │
│ │sau consolidarea │ │SR EN 13362:2005 │ │
│ │solului │ │SR EN 13491:2005 │ │
│ │ │ │SR EN 13491:2005/ │ │
│ │ │ │A1:2007 │ │
│ │ │ │SR EN 13492:2005 │ │
│ │ │ │SR EN 13492:2005/ │ │
│ │ │ │A1:2007 │ │
│ │ │ │SR EN 13493:2005 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN 13361:2005 │ │
│ │Geosintetice şi │ │SR EN 13361:2005/ │ │
│ │produse conexe │ │A1:2007 │ │
│ │Georeţele utilizate │ │SR EN 13362:2005 │ │
│2015/ │pentru separarea, │ │SR EN 13491:2005 │ │
│1958/CE │protecţia, │Sistem 2+ │SR EN 13491:2005/ │CPF │
│ │scurgerea, filtrarea│ │A1:2007 │ │
│ │sau consolidarea │ │SR EN 13492:2005 │ │
│ │solului │ │SR EN 13492:2005/ │ │
│ │ │ │A1:2007 │ │
│ │ │ │SR EN 13493:2005 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN 13249:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13250:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13251:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13252:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13253:2016 │ │
│ │ │ │SR EN 13254:2016 │ │
│ │Geosintetice şi │ │SR EN 13255:2016 │ │
│ │produse conexe │ │SR EN 13256:2016 │ │
│ │Geomembrane │ │SR EN 13257:2016 │ │
│2015/ │utilizate pentru │ │SR EN 13265:2016 │ │
│1958/CE │separarea, │Sistem 2+ │SR EN 13361:2005 │CPF │
│ │protecţia, │ │SR EN 13361:2005/ │ │
│ │scurgerea, filtrarea│ │A1:2007 │ │
│ │sau consolidarea │ │SR EN 13362:2005 │ │
│ │solului │ │SR EN 13491:2005 │ │
│ │ │ │SR EN 13491:2005/ │ │
│ │ │ │A1:2007 │ │
│ │ │ │SR EN 13492:2005 │ │
│ │ │ │SR EN 13492:2005/ │ │
│ │ │ │A1:2007 │ │
│ │ │ │SR EN 13493:2005 │ │
├────────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN 13361:2005 │ │
│ │Geosintetice şi │ │SR EN 13361:2005/ │ │
│ │produse conexe │ │A1:2007 │ │
│ │Geoplase utilizate │ │SR EN 13362:2005 │ │
│2015/ │pentru separarea, │ │SR EN 13491:2005 │ │
│1958/CE │protecţia, │Sistem 2+ │SR EN 13491:2005/ │CPF │
│ │scurgerea, filtrarea│ │A1:2007 │ │
│ │sau consolidarea │ │SR EN 13492:2005 │ │
│ │solului │ │SR EN 13492:2005/ │ │
│ │ │ │A1:2007 │ │
│ │ │ │SR EN 13493:2005 │ │
└────────┴────────────────────┴──────────┴──────────────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii
    CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016