Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.012 din 15 iulie 2021  privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.012 din 15 iulie 2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 744 din 29 iulie 2021
    Având în vedere Procesul-verbal nr. 11 din 30.06.2021 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,
    în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:
    a) elementele de identificare a organismului;
    b) perioada de valabilitate a notificării;
    c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 4
    La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.642/2017 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 august 2017, precum şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 5.848/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 17 octombrie 2018, se abrogă.                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán

    Bucureşti, 15 iulie 2021.
    Nr. 1.012.
    ANEXA 1

    Denumirea organismului: Societatea Comercială QUALITAS - S.A.
    NB 1823
    Adresa: str. Spătaru Preda nr. 20, bl. 97 A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 5, Bucureşti, tel.: +40(21) 424.48.00, fax : +40(21) 424.48.01, e-mail: qualitassa@yahoo.com, website: http://www.qualitas.ro
    Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.
    Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).
    Domenii de competenţă:

┌────────┬────────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────┐
│ │Familiile de │Sistemul │ │ │
│Nr. │produse şi │de │Specificaţiile │Funcţia │
│deciziei│utilizările │evaluare │tehnice armonizate │organismului│
│CE │preconizate │şi │ │ │
│ │ │verificare│ │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Coşuri, canale │ │ │ │
│ │de fum şi │ │ │ │
│ │produse │ │ │ │
│ │specifice (1/1) │ │ │ │
│ │. Coşuri (module│ │SR EN 1457-1:2012 │ │
│ │de înălţimea │ │SR EN 1457-2:2012 │ │
│ │unui etaj), │ │SR EN 1856-1:2009 │ │
│ │căptuşeli pentru│ │SR EN 1856-2:2009 │ │
│ │coşuri (din │ │SR EN 1857:2010 │ │
│ │module sau │ │SR EN 1858+A1:2011 │ │
│ │compacte), │ │SR EN │ │
│95/467/ │coşuri cu pereţi│Sistem 2+ │13063-1+A1:2007 │CPF │
│CE │multipli (din │ │SR EN │ │
│ │module sau │ │13063-2+A1:2007 │ │
│ │compacte), │ │SR EN 13063-3:2007 │ │
│ │coşuri cu perete│ │SR EN 13069:2006 │ │
│ │simplu compacte,│ │SR EN 13084-5:2005 │ │
│ │echipamente │ │SR EN 13084-5:2005/│ │
│ │pentru coşuri │ │AC:2006 │ │
│ │neataşate şi │ │SR EN 13084-7:2013 │ │
│ │ataşate │ │ │ │
│ │prefabricate │ │ │ │
│ │Pentru utilizare│ │ │ │
│ │la coşuri │ │ │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Produse de bază │ │ │ │
│ │şi auxiliare │ │ │ │
│ │pentru zidărie │ │ │ │
│ │(1/3): │ │ │ │
│ │. Mortare │ │ │ │
│97/740/ │industriale de │Sistem 2+ │SR EN 998-2:2016 │CPF │
│CE │zidărie cu │ │ │ │
│ │performanţe │ │ │ │
│ │indicate (în │ │ │ │
│ │stâlpi, pereţi │ │ │ │
│ │interiori şi │ │ │ │
│ │compartimentări)│ │ │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Produse de bază │ │ │ │
│ │şi auxiliare │ │ │ │
│ │pentru zidărie │ │SR EN 771-1+A1:2015│ │
│ │(1/3): │ │SR EN 771-2+A1:2015│ │
│97/740/ │. Produse de │Sistem 2+ │SR EN 771-3+A1:2015│CPF │
│CE │zidărie │ │SR EN 771-4+A1:2015│ │
│ │categoria I │ │SR EN 771-5+A1:2015│ │
│ │(în stâlpi, │ │SR EN 771-6+A1:2015│ │
│ │pereţi şi │ │ │ │
│ │compartimentări)│ │ │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Produse metalice│ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │structuri, │ │ │ │
│ │inclusiv produse│ │ │ │
│ │auxiliare (1/4):│ │ │ │
│ │Secţiuni/Profile│ │ │ │
│ │cu diferite │ │ │ │
│ │forme (T, L, H, │ │ │ │
│ │U, Z, I, canale,│ │ │ │
│ │colţare, cu │ │ │ │
│ │goluri, tuburi) │ │ │ │
│ │obţinute prin │ │ │ │
│ │laminare la │ │ │ │
│ │cald, formare la│ │ │ │
│ │rece sau prin │ │ │ │
│ │orice alt │ │SR EN 10025-1:2005 │ │
│ │procedeu, │ │SR EN 10210-1:2006 │ │
│98/214/ │produse plate │Sistem 2+ │SR EN 10219-1:2006 │CPF │
│CE │(placă, foaie, │ │SR EN 15048-1:2007 │ │
│ │bandă), bare, │ │SR EN 15088:2006 │ │
│ │piese turnate şi│ │ │ │
│ │piese forjate, │ │ │ │
│ │realizate din │ │ │ │
│ │diferite │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │metalice, │ │ │ │
│ │neprotejate sau │ │ │ │
│ │protejate contra│ │ │ │
│ │coroziunii prin │ │ │ │
│ │vopsire (pentru │ │ │ │
│ │utilizare în │ │ │ │
│ │structuri │ │ │ │
│ │metalice sau în │ │ │ │
│ │structuri │ │ │ │
│ │compozite din │ │ │ │
│ │metal şi beton) │ │ │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │Agregate │ │12620:2002+A1:2008 │ │
│ │minerale pentru │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │utilizări supuse│ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │unor cerinţe │ │AC:2004 │ │
│ │stricte de │ │SR EN 13055-1:2003 │ │
│ │securitate (2/ │ │SR EN 13055-1:2003/│ │
│ │2): │ │AC:2004 │ │
│98/598/ │. Agregate │ │SR EN 13055-2:2004 │ │
│CE │pentru mixturi │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│ │de bitum şi │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │tratamente de │ │AC:2004 │ │
│ │suprafaţă │ │SR EN 13242+A1:2008│ │
│ │(drumuri şi alte│ │SR EN 13383-1:2003 │ │
│ │lucrări de │ │SR EN 13383-1:2003/│ │
│ │construcţii │ │AC:2004 │ │
│ │civile) │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12620:2002+A1:2008 │ │
│ │Agregate │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │minerale pentru │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │utilizări supuse│ │AC:2004 │CPF │
│ │unor cerinţe │ │SR EN 13055-1:2003 │ │
│ │stricte de │ │SR EN 13055-1:2003/│ │
│ │securitate (2/ │ │AC:2004 │ │
│ │2): │ │SR EN 13055-2:2004 │ │
│98/598/ │. Blocuri de │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │ │
│CE │piatră pentru │ ├───────────────────┼────────────┤
│ │protecţie │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │(pentru │ │AC:2004 │ │
│ │structuri │ │SR EN 13242+A1:2008│ │
│ │hidraulice şi │ │SR EN 13383-1:2003 │ │
│ │alte lucrări de │ │SR EN 13383-1:2003/│CPF │
│ │construcţii │ │AC:2004 │ │
│ │civile) │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │Agregate pentru │ │12620:2002+A1:2008 │ │
│ │utilizări supuse│ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │unor cerinţe │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │stricte de │ │AC:2004 │ │
│ │securitate (2/ │ │SR EN 13055-1:2003 │ │
│ │2): │ │SR EN 13055-1:2003/│ │
│ │Agregate │ │AC:2004 │ │
│98/598/ │minerale pentru │ │SR EN 13055-2:2004 │ │
│CE │utilizări supuse│Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│ │unor cerinţe │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │stricte de │ │AC:2004 │ │
│ │securitate (2/ │ │SR EN 13242+A1:2008│ │
│ │2): │ │SR EN 13383-1:2003 │ │
│ │. Balast │ │SR EN 13383-1:2003/│ │
│ │feroviar (pentru│ │AC:2004 │ │
│ │lucrări │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │feroviare) │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12620:2002+A1:2008 │ │
│ │Agregate pentru │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │utilizări supuse│ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │unor cerinţe │ │AC:2004 │ │
│ │stricte de │ │SR EN 13055-1:2003 │ │
│ │securitate (2/ │ │SR EN 13055-1:2003/│ │
│ │2): │ │AC:2004 │ │
│98/598/ │. Agregate │ │SR EN 13055-2:2004 │ │
│CE │pentru mixturi │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│ │cu sau fără │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │lianţi │ │AC:2004 │ │
│ │hidraulici │ │SR EN 13242+A1:2008│ │
│ │(drumuri şi alte│ │SR EN 13383-1:2003 │ │
│ │lucrări de │ │SR EN 13383-1:2003/│ │
│ │inginerie │ │AC:2004 │ │
│ │civilă) │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │Agregate pentru │ │12620:2002+A1:2008 │ │
│ │utilizări supuse│ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │unor cerinţe │ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │stricte de │ │AC:2004 │ │
│ │securitate (2/ │ │SR EN 13055-1:2003 │ │
│ │2): │ │SR EN 13055-1:2003/│ │
│ │. Filere pentru │ │AC:2004 │ │
│98/598/ │mixturi │ │SR EN 13055-2:2004 │ │
│CE │bituminoase şi │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│ │tratamente de │ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │suprafaţă │ │AC:2004 │ │
│ │(utilizate la │ │SR EN 13242+A1:2008│ │
│ │drumuri şi alte │ │SR EN 13383-1:2003 │ │
│ │lucrări de │ │SR EN 13383-1:2003/│ │
│ │construcţii │ │AC:2004 │ │
│ │civile) │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12620:2002+A1:2008 │ │
│ │Agregate pentru │ │SR EN 13043:2003 │ │
│ │utilizări supuse│ │SR EN 13043:2003/ │ │
│ │unor cerinţe │ │AC:2004 │ │
│ │stricte de │ │SR EN 13055-1:2003 │ │
│ │securitate (2/ │ │SR EN 13055-1:2003/│ │
│ │2): │ │AC:2004 │ │
│98/598/ │. Agregate şi │ │SR EN 13055-2:2004 │ │
│CE │filere pentru │Sistem 2+ │SR EN 13139:2003 │CPF │
│ │beton, mortar şi│ │SR EN 13139:2003/ │ │
│ │pastă de ciment │ │AC:2004 │ │
│ │(pentru drumuri │ │SR EN 13242+A1:2008│ │
│ │şi alte lucrări │ │SR EN 13383-1:2003 │ │
│ │de construcţii │ │SR EN 13383-1:2003/│ │
│ │civile) │ │AC:2004 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003 │ │
│ │ │ │SR EN 13450:2003/ │ │
│ │ │ │AC:2004 │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼──────────────────┬┴────────────┤
│ │Produse pentru │ │ │ │
│ │construcţia │ │ │ │
│ │drumurilor (1/ │ │ │ │
│ │2): │ │ │ │
│98/601/ │. Tratamente de │Sistem 2+ │SR EN 12271:2006 │CPF │
│CE │suprafaţă │ │SR EN 12273:2008 │ │
│ │(utilizate la │ │ │ │
│ │tratarea │ │ │ │
│ │suprafeţei │ │ │ │
│ │drumurilor) │ │ │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │Produse pentru │ │ │ │
│ │construcţia │ │ │ │
│ │drumurilor (1/ │ │ │ │
│ │2): │ │ │ │
│98/601/ │. Bitumuri │Sistem 2+ │SR EN 13808:2013 │CPF │
│CE │(utilizate la │ │SR EN 14023:2010 │ │
│ │construcţia şi │ │ │ │
│ │tratarea │ │ │ │
│ │suprafeţei │ │ │ │
│ │drumurilor) │ │ │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SR EN 13108-1:2006│ │
│ │ │ │SR EN 13108-1:2006│ │
│ │ │ │/AC:2008 │ │
│ │ │ │SR EN 13108-2:2006│ │
│ │Produse pentru │ │SR EN 13108-2:2006│ │
│ │construcţia │ │/AC:2008 │ │
│ │drumurilor (1/ │ │SR EN 13108-3:2006│ │
│ │2): │ │SR EN 13108-3:2006│ │
│ │. Mixturi │ │/AC:2008 │ │
│98/601/ │bituminoase │ │SR EN 13108-4:2006│ │
│CE │(pentru │Sistem 2+ │SR EN 13108-4:2006│CPF │
│ │utilizări în │ │/AC:2008 │ │
│ │construcţia │ │SR EN 13108-5:2006│ │
│ │drumurilor şi în│ │SR EN 13108-5:2006│ │
│ │tratarea │ │/AC:2008 │ │
│ │suprafeţei │ │SR EN 13108-6:2006│ │
│ │drumurilor) │ │SR EN 13108-6:2006│ │
│ │ │ │/AC:2008 │ │
│ │ │ │SR EN 13108-7:2006│ │
│ │ │ │SR EN 13108-7:2006│ │
│ │ │ │/AC:2008 │ │
├────────┼────────────────┼──────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │1168:2005+A3:2011 │ │
│ │ │ │SR EN 1520:2011 │ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │12794:2005+A1:2007│ │
│ │ │ │SR EN 12794:2005 │ │
│ │Produse │ │+A1:2007/AC:2008 │ │
│ │prefabricate din│ │SR EN 12843:2004 │ │
│ │beton normal/ │ │SR EN 13224:2011 │ │
│ │uşor/celular │ │SR EN 13225:2013 │ │
│ │autoclavizat (1/│ │SR EN │ │
│ │1): │ │13693+A1:2009 │ │
│ │. Produse │ │SR EN │ │
│99/94/CE│prefabricate din│Sistem 2+ │13747:2005+A2:2010│CPF │
│ │beton normal/ │ │SR EN 13978-1:2005│ │
│ │uşor/celular │ │SR EN 14843:2007 │ │
│ │autoclavizat │ │SR EN │ │
│ │(pentru │ │14844:2006+A2:2011│ │
│ │utilizări │ │SR EN 14991:2007 │ │
│ │structurale) │ │SR EN │ │
│ │ │ │14992:2007+A1:2012│ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │15050:2007+A1:2012│ │
│ │ │ │SR EN 15037-1:2008│ │
│ │ │ │SR EN │ │
│ │ │ │15037-3+A1:2011 │ │
│ │ │ │SR EN 15258:2008 │ │
└────────┴────────────────┴──────────┴──────────────────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    CPF - funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016