Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.009 din 12 mai 2022  pentru modificarea Normelor metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.009 din 12 mai 2022 pentru modificarea Normelor metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 576 din 14 iunie 2022
    În baza prevederilor art. 8 alin. (4) şi (5) şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    – art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul muncii şi solidarităţii sociale, ministrul energiei, ministrul finanţelor, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/ 1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 8 decembrie 1997, se modifică după cum urmează:
    1. Punctele 15-18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "15. (1) Acordarea sumelor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energie electrică, gaze naturale şi energie termică se face pentru familiile cu domiciliul situat, după caz:
    a) în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», prevăzute la pct. 19 din capitolul II «Programul de măsuri şi acţiuni care se vor aplica în conformitate cu actele normative ce se vor aproba pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale în teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“» din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare;
    b) în una dintre localităţile din Munţii Apuseni prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Domiciliul este situat la adresa din actul de identitate sau, după caz, unde persoanele singure sau familiile declară că au locuinţa principală.
16. Acordarea sumelor prevăzute de art. 8 alin. (4) din ordonanţă este condiţionată de plata la termen de către clienţii casnici a facturilor scadente.
17. (1) Diferenţele de tarif pentru energia electrică/gazele naturale/energia termică aferente contractului de furnizare încheiat se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    (2) Decontarea diferenţelor de tarif se efectuează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie.

    (3) Furnizorii şi/sau operatorii de distribuţie vor încasa de la clienţii casnici sumele reprezentând contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice, aplicând tarife reduse cu 50%.

    (4) Nu beneficiază de reducerea cu 50% acei consumatori casnici care nu achită valoarea facturilor în intervalul de timp legal stabilit de furnizor.

    (5) În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, tariful redus se aplică pe baza consumului mediu lunar de energie termică prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, în funcţie de zona de temperatură prevăzută în anexa nr. 2 la legea menţionată.

    (6) Decontarea diferenţelor de tarif se va face lunar, pe baza cererii de decontare a sumelor aferente diferenţei de tarif, transmisă în format electronic la Agenţie însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere a furnizorului că sumele solicitate sunt corecte;
    b) situaţia centralizată de plată, pe judeţe şi localităţi, a cuantumului reducerii totale de tarif aplicate;
    c) fişier analitic csv cu beneficiarii reducerii de tarif ce stau la baza solicitării decontării.

    (7) În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea diferenţei de tarif pentru două sau toate serviciile menţionate, situaţia centralizată de plată se întocmeşte separat pentru fiecare categorie de servicii. Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine în totalitate furnizorilor.

    (8) Modelul documentelor menţionate la alin. (6) este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Modelul poate fi adaptat de Agenţie şi comunicat furnizorilor.

    (9) În situaţia în care familia îşi schimbă domiciliul într-o localitate din afara celor menţionate la pct. 15, acordarea facilităţii încetează pentru aceasta, cu luna următoare celei în care s-a schimbat domiciliul/reşedinţa, însă facilitatea se va acorda în continuare pentru locul de consum aflat în localităţile menţionate la pct. 15.

    (10) Familiile prevăzute la pct. 15 pot beneficia cumulat de măsurile de protecţie socială prevăzute de actele normative în vigoare, în următoarea ordine de aplicare:
    a) plafonarea preţului prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, sau de actele normative adoptate ulterior acesteia, pe perioada de aplicare;
    b) diferenţa de tarif prevăzută de ordonanţă;
    c) ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
    d) schema de compensare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

    (11) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (6), Agenţia verifică încadrarea în lista localităţilor prevăzute la pct. 15 alin. (1) şi concordanţa sumelor solicitate din documentele privind decontarea transmise de furnizor. După verificare, în termen de 20 de zile de la primirea solicitării din partea furnizorului, directorul general al Agenţiei emite decizia de plată. Deciziile se comunică furnizorului în termen de 3 zile de la data emiterii. Agenţia întocmeşte decizia de acordare, respectiv de respingere a cererii furnizorului, după caz. Decizia de respingere are în vedere încadrarea în lista localităţilor. Plata către furnizori se efectuează în conturi escrow sau în conturile bancare indicate de către aceştia.
18. (1) Diferenţele de tarif pentru apa potabilă furnizată de reţeaua publică pentru familiile prevăzute la pct. 15 alin. (1) lit. a) se acordă numai pentru consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie. Consumurile normate pe familii se vor stabili de către consiliile locale, cu sprijinul unităţilor teritoriale din regiile autonome de profil, vor avea un caracter unitar şi nediscriminatoriu şi vor fi avizate de către organele de specialitate judeţene. Diferenţele de tarif se vor suporta de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea.

    (2) Diferenţa de tarif se va deconta din fondurile special constituite din bugetul Consiliului Judeţean Tulcea şi evidenţiate într-un cont special constituit.

    (3) Pentru calcularea de către prestatori a subvenţiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% pentru apa potabilă furnizată de la reţeaua publică se va utiliza formularul-tip prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice."

    2. Punctul 19 se abrogă.
    3. Anexa nr. 1B se abrogă.
    4. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul energiei,
                    George-Sergiu Niculescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Normele metodologice nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997)
    A. Model solicitare
    Denumire furnizor ..........................
    Adresă sediu social ................................................
    Judeţ ......................................................................
    CUI ........................................................................
    C.I.S. .....................................................................
    Cont bancar nr. .....................................................
    Telefon ..................................................................
    E-mail ...................................................................
    Autorizare^1 nr. ...................................
    Către
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
    CERERE DE DECONTARE
    a sumelor aferente reducerii cu 50% a preţului final la^2 .............
    Subscrisa, .............................., cu sediul social în localitatea ......................................., str. ............................ nr. ........, judeţul ................/municipiul ................, sectorul ........., reprezentată de ................., în calitate de administrator/reprezentant legal, identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................................, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit plata decontului aferent perioadei ..................., pentru un număr de ............. CLC/POD, în sumă totală de ................ lei.
    Plata se efectuează în contul ............................................, deschis la unitatea bancară ...........
    Certificăm în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.
    Bun de plată pentru suma de ................ lei
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data ........................................
    ^1 Se va trece numărul autorizării în baza căreia societatea este abilitată să furnizeze serviciul corespunzător: energie termică/energie electrică/gaze naturale.
    ^2 Se va trece, după caz: energie termică/energie electrică/gaze naturale.

    B. Model situaţie centralizată de plată pe judeţe şi localităţi a cuantumului reducerii totale de tarif aplicate
    Denumire furnizor ..........................................
    Adresă sediu social .......................................
    Judeţ .............................................................
    CUI ...............................................................
    Licenţa nr. ....................................................
    C.I.S. ............................................................
    Cont bancar nr. ............................................
    Cont escrow nr. ............................
    Telefon ..........................................................
    E-mail ............................................................
    Autorizare^1 nr. .........................
    SITUAŢIE CENTRALIZATĂ DE PLATĂ
    pe judeţe şi localităţi a cuantumului reducerii totale de tarif
    aplicate pentru luna ..................
    pentru ..................................^2

┌──────────┬───────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ │Nr. CLC/POD│Valoarea │
│ │ │ │clienţi │totală │
│Furnizorul│ │ │casnici │a │
│(CUI/CIF) │Judeţul│Localitatea│pentru care│reducerii│
│ │ │ │se aplică │de tarif │
│ │ │ │compensarea│(lei) │
│ │ │ │^3 │ │
├──────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴───────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────┴─────────┘


    Certificăm în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.
    Bun de plată pentru suma de ........... lei
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........
    Semnătura ..................
    Data ...............
    ^1 Se va trece numărul autorizării în baza căreia societatea este abilitată să furnizeze serviciul corespunzător: energie termică/energie electrică/gaze naturale.
    ^2 În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea atât pentru energia electrică, cât şi pentru gaze naturale şi/sau energie termică, centralizatorul se întocmeşte separat pentru cele 3 tipuri de servicii.
    ^3 Se vor trece numerele de CLC/POD-uri distincte.

    C. Model declaraţie pe propria răspundere
    Denumire furnizor ............................
    Adresă sediu social .........................................
    Judeţ ................................................................
    CUI ..................................................................
    C.I.S. ...............................................................
    Cont bancar nr. ................................................
    Cont escrow nr. ..............................
    Telefon ............................................................
    E-mail ..............................................................
    Autorizare^1 nr. ..............................
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ..............................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..............................................., cu sediul social în localitatea .........................., str. ........................... nr. ..........., judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ...................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale şi sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .........
    Semnătura ................
    Data ...............
    ^1 Se va trece numărul autorizării în baza căreia societatea este abilitată să furnizeze serviciul corespunzător: energie termică/energie electrică/gaze naturale.

    D. Model fişier analitic csv cu beneficiarii reducerii de tarif ce stau la baza solicitării decontării

┌────────────┬────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───┬───────┬──────┬───┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────────┬────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dată de │Dată de │Tip de │ │ │Valoarea │
│Codul de │Denumirea │Tip │CNP │Nume │ │ │ │Cod │CLC│Număr │Dată │început │sfârşit │facturare, │ │ │totală de│
│înregistrare│furnizorului│energie│client│client│Adresa│UAT│Judeţul│client│/ │factură│factură│perioadă │perioadă │estimare/ │U.M.│Cantitatea│reducere │
│fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │POD│ │ │facturată│facturată│regularizare│ │ │a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(E/R) │ │ │tarifului│
└────────────┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───┴───────┴──────┴───┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────────┴────┴──────────┴─────────┘


    NOTE:
    • Se va transmite în format csv cu delimitator de coloane „I“.
    • Datele calendaristice se vor transmite în formatul zz.ll.aaaa (de exemplu, 25.12.2021).
    • Separatorul de zecimale este „.“ (de exemplu, 15.43).
    • „Tip energie“ se va completa cu „ENERGIE_ELECTRICĂ/GAZE_NATURALE/ENERGIE TERMICĂ“.
    • „Adresa“ se va completa cu adresa locului de consum (CLC/POD).
    • „UAT“ se va completa cu UAT-ul locului de consum (CLC/POD).
    • „Judeţul“ se va completa cu judeţul locului de consum (CLC/POD).
    • „Judeţul“ se completează cu prescurtarea auto a judeţului (de exemplu, AB, AR, AG).


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016