Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.004 din 4 aprilie 2022  pentru stabilirea metodologiei acreditării şi autorizării centrelor de formare a asistenţilor medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.004 din 4 aprilie 2022 pentru stabilirea metodologiei acreditării şi autorizării centrelor de formare a asistenţilor medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 360 din 12 aprilie 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.674/2022 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile art. 97 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 158/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte metodologia acreditării şi autorizării centrelor de formare a asistenţilor medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor.

    ART. 2
    În înţelesul prezentului ordin, expresia acreditare şi autorizare înseamnă obţinerea avizului Comisiei de acreditare şi autorizare, denumită în continuare Comisie, pentru ca un centru de formare a asistenţilor medicali să îşi poată desfăşura activitatea în cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor.

    ART. 3
    (1) Procedura de acreditare şi autorizare a centrelor de formare a asistenţilor medicali este coordonată de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, şi este realizată de către Comisie, în baza verificării îndeplinirii criteriilor necesare pentru un centru de formare.
    (2) Comisia este alcătuită din preşedinte, vicepreşedinte, 2 membri titulari, un membru supleant şi un secretar, nominalizaţi de Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii şi avizată de Comisia interministerială pentru suport tehnic.

    ART. 4
    (1) În cadrul procedurii de acreditare şi autorizare a centrelor de formare a asistenţilor medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor, Comisia are următoarele atribuţii:
    a) analizează, verifică şi aprobă dosarele de acreditare şi autorizare întocmite de unitatea sanitară/instituţia care solicită acreditarea şi autorizarea unui centru de formare şi depuse pe platforma PERFMED la adresa www.perfmed.ro;
    b) notifică solicitantul, în cel mult 5 zile calendaristice de la data numirii Comisiei, în cazul în care dosarul de acreditare şi autorizare nu cuprinde toate documentele prevăzute la art. 7;
    c) notifică SNSPMPDSB, Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii şi solicitantul privind respingerea cererii de acreditare şi autorizare, în cazul în care acesta nu completează dosarul de acreditare şi autorizare conform cerinţelor, în cel mult 20 de zile calendaristice de la data notificării prevăzută la lit. b);
    d) analizează şi verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare a centrului de formare care este supus procedurii de acreditare şi autorizare conform art. 9;
    e) notifică solicitantul privind remedierea problemelor constatate în cel mult 10 zile de la data verificării, în cazul în care se constată neîndeplinirea unuia dintre criteriile de evaluare a centrului de formare supus procedurii de acreditare şi autorizare;
    f) verifică respectarea criteriilor de evaluare a pregătirii lectorilor din centrul de formare, prevăzute la art. 10, după cum urmează:
    (i) analizează documentele care atestă pregătirea lectorilor;
    (ii) evaluează pregătirea şi nivelul de competenţe ale lectorilor prin organizarea celor 2 probe pe platforma PERFMED, în colaborare cu SNSPMPDSB, conform art. 12;

    g) verifică respectarea criteriilor de acreditare şi autorizare a unui centru de formare într-un interval de maximum 60 de zile de la depunerea solicitării pe platforma PERFMED;
    h) elaborează un raport final de încheiere a procedurii de acreditare şi autorizare a centrului de formare pentru care s-a făcut solicitarea în vederea certificării cu privire la îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare a centrului, pe care îl transmite spre avizare Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii şi SNSPMPDSB;
    i) propune grila de evaluare a competenţelor de formare a lectorilor şi notează independent prestaţia fiecărui lector.

    (2) Pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţilor de acreditare şi autorizare a unui centru de formare derulate de Comisie, preşedintele şi membrii Comisiei încheie un contract de antrepriză cu SNSPMPDSB prin care se stabilesc atât modalitatea, cât şi cuantumul retribuţiei individuale pentru activităţile prestate în vederea acreditării şi autorizării unui centru de formare.

    ART. 5
    (1) În cadrul procedurii de acreditare şi autorizare a centrelor de formare a asistenţilor medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor, SNSPMPDSB are următoarele atribuţii:
    a) afişează pe platforma PERFMED documentele care alcătuiesc dosarul de acreditare şi autorizare a unui centru de formare conform art. 7, precum şi modelul cererii de acreditare şi autorizare, conform anexei nr. 1;
    b) comunică pe site-ul instituţiei şi pe platforma PERFMED calendarul sesiunilor de acreditare şi autorizare primit de la Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii;
    c) solicită Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii, la primirea cererii de acreditare şi autorizare a unui centru de formare, confirmarea îndeplinirii criteriilor de acreditare şi autorizare de către centrul respectiv, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, şi nominalizarea membrilor Comisiei în vederea declanşării procedurii de acreditare şi autorizare a centrului respectiv;
    d) primeşte dosarele de acreditare şi autorizare pe platforma PERFMED însoţite de plata unei taxe de acreditare şi autorizare depuse în contul SNSPMPDSB;
    e) propune cuantumul taxei de acreditare şi autorizare pentru acoperirea cheltuielilor pentru derularea procedurii de acreditare şi autorizare, cu avizul Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii;
    f) organizează pe platforma PERFMED evaluarea competenţelor de formare a lectorilor în colaborare cu Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii, în urma transmiterii raportului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. h);
    g) primeşte şi avizează raportul final al Comisiei care atestă încheierea procedurii de acreditare şi autorizare a centrului de formare, cu recomandări în vederea certificării, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. h);
    h) efectuează plăţile aferente procedurii de acreditare şi autorizare, respectiv contractele de antrepriză pentru membrii Comisiei şi cheltuielile materiale respective;
    i) eliberează şi transmite solicitantului certificatul de acreditare şi autorizare a centrului de formare, în urma transmiterii raportului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. h).

    (2) SNSPMPDSB încheie cu preşedintele Comisiei un contract de antrepriză prin care se stabilesc atribuţiile fiecărei părţi privind condiţiile de îndeplinire a activităţilor din cadrul procedurii de acreditare şi autorizare a unui centru de formare, iar cu fiecare membru al Comisiei încheie un contract de antrepriză prin care se stabilesc atât modalitatea, cât şi cuantumul retribuţiei individuale pentru activităţile prestate în vederea acreditării şi autorizării unui centru de formare.

    ART. 6
    În cadrul procedurii de acreditare şi autorizare a centrelor de formare a asistenţilor medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor, Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii are următoarele atribuţii:
    a) elaborează lista membrilor comisiilor de acreditare şi autorizare a centrelor de formare a asistenţilor medicali, alcătuite din medici specialişti şi primari de medicină de urgenţă, cadre didactice universitare sau formatori acreditaţi în medicină de urgenţă, pentru o cât mai largă acoperire naţională;
    b) colaborează cu SNSPMPDSB în organizarea procedurii de acreditare şi autorizare;
    c) validează cererea de acreditare şi autorizare a unui centru depusă pe platforma PERFMED;
    d) nominalizează membrii comisiilor pentru fiecare centru de formare în parte care solicită procedura de acreditare şi autorizare şi înaintează lista acestora spre avizare Comisiei interministeriale pentru suport tehnic;
    e) primeşte şi avizează raportul final de încheiere a procedurii de acreditare şi autorizare a centrului de formare pentru care s-a făcut solicitarea în vederea certificării, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. h);
    f) avizează cuantumul taxei de acreditare şi autorizare pentru acoperirea cheltuielilor privind derularea procedurii de acreditare şi autorizare;
    g) organizează pe platforma PERFMED evaluarea competenţelor de formare a lectorilor în colaborare cu SNSPMPDSB, în urma transmiterii raportului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. h).


    ART. 7
    Documentele care alcătuiesc dosarul de acreditare şi autorizare a unui centru de formare a asistenţilor medicali sunt următoarele:
    a) cererea de acreditare şi autorizare, conform anexei nr. 1;
    b) lista dotărilor necesare centrelor de formare, conform anexei nr. 2, care sunt destinate acestei activităţi. Acest document va fi asumat de către directorul medical al serviciului de ambulanţă sau de medicul-şef al unităţii de primire a urgenţelor (UPU);
    c) lista lectorilor din cadrul centrului de formare evaluaţi, conform anexei nr. 3;
    d) documente conforme cu originalul din care să rezulte capacitatea solicitantului de a asigura aprovizionarea cu materiale sanitare şi consumabile, respectiv reparaţia şi asistenţa tehnică pentru aparatele din dotare;
    e) declaraţie pe propria răspundere a managerului serviciului de ambulanţă judeţean/Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov/unităţii sanitare în structura căruia/căreia funcţionează centrul de formare despre accesul necondiţionat şi cu prioritate la spaţiile şi echipamentele necesare desfăşurării activităţii de formare în cadrul acestui program.


    ART. 8
    Dosarul de acreditare şi autorizare va fi avizat de către managerul serviciului de ambulanţă judeţean/Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov sau de medicul-şef UPU-SMURD, după caz, şi de managerul unităţii sanitare în structura căreia funcţionează centrul de formare, pentru certificarea faptului că echipamentele menţionate vor fi disponibile pentru formare în cadrul centrului ce urmează procedura de acreditare şi autorizare.

    ART. 9
    (1) Criteriile de evaluare a centrului de formare supus procedurii de acreditare şi autorizare sunt următoarele:
    A. existenţa numărului minim necesar de formatori pentru derularea activităţii de formare, ţinând cont de următoarele criterii:
    a) raportul optim între numărul de formatori şi cel al cursanţilor este de 1/4;
    b) numărul minim într-o serie este de 12 cursanţi;
    c) numărul maxim într-o serie este de 24 de cursanţi;
    d) numărul minim de formatori dintr-un centru este de 4;

    B. verificarea echipamentelor şi materialelor destinate cu prioritate procesului de formare, pe baza listei din cadrul dosarului de acreditare şi autorizare:
    a) echipamente destinate cursurilor teoretice: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator (fix sau portabil), flipchart/ whiteboard/smartboard etc.;
    b) echipamente specifice, destinate activităţilor practice - Comisia va lua în calcul dotarea minimă corespunzătoare unei autosanitare tip B2, conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească, precum şi criteriile stabilite conform anexei nr. 2;
    c) materiale sanitare specifice, destinate activităţilor practice - Comisia va lua în calcul dotarea necesară minimă corespunzătoare unei autosanitare tip B2, conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006, precum şi criteriile stabilite conform anexei nr. 2;

    C. verificarea spaţiilor destinate cu prioritate activităţii de formare:
    a) încăperea/încăperile destinată/destinate activităţii centrului de formare a personalului. Aceasta/Acestea va/vor permite desfăşurarea activităţilor teoretice şi/sau practice luând în considerare numărul maxim de cursanţi/serie de curs;
    b) Comisia va puncta toate aspectele legate de luminozitate, organizarea sălilor, ventilare, curăţenie;

    D. verificarea spaţiilor-anexe:
    a) depozit de materiale didactice. Acesta poate fi organizat şi în sălile destinate activităţilor teoretice şi/sau practice, dar în acest caz Comisia va verifica modul în care se realizează depozitarea şi în ce măsură aceasta afectează procesul de formare;
    b) spaţii sanitare utilate cu apă curentă, nivelul minim de echipare fiind lavoar şi WC.


    (2) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. Ba)-Bc) sunt considerate minimale, absenţa oricăruia va determina respingerea cererii de acreditare şi autorizare.

    ART. 10
    Criteriile de evaluare a pregătirii lectorilor din centrul de formare constau în:
    a) existenţa documentelor din cadrul dosarului de acreditare şi autorizare privind pregătirea fiecărui lector din cadrul centrului;
    b) evaluarea competenţelor de formare a lectorilor din centrul de formare propus spre acreditare, prin prezentări faţă în faţă sau prin aplicaţia zoom şi/sau utilizând platforma PERFMED.


    ART. 11
    (1) Pentru fiecare lector în parte vor fi incluse în dosarul de acreditare şi autorizare şi depuse pe platforma PERFMED copii ale următoarelor documente:
    a) cartea de identitate;
    b) certificat de căsătorie sau documentul din care reiese schimbarea numelui, dacă numele actual diferă de cel existent pe diplomele/certificatele de studii;
    c) diplomă de studii;
    d) curriculum vitae;
    e) certificatul de medic specialist/primar în specialitatea medicină de urgenţă/ATI sau certificatul de obţinere a atestatului/competenţei în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească/urgenţe medico-chirurgicale (pentru medici);
    f) certificat de grad profesional pentru asistenţii medicali;
    g) certificat de liberă practică;
    h) adeverinţă care să ateste vechimea neîntreruptă în cadrul profesiei cu durata de minimum 2 ani anteriori datei acreditării în cadrul unui serviciu medical de urgenţă public;
    i) recomandare din partea directorului medical al serviciului de ambulanţă, a medicului-şef UPU-SMURD, care să reflecte:
    - participarea la cursuri în calitate de lector în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în prezent;
    – modul în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de ambulanţă sau al unităţii de primire a urgenţelor;

    j) diplome sau certificate care să ateste participarea la cursuri sau alte forme de pregătire profesională în domeniul asistenţei medicale de urgenţă sau în cel al situaţiilor de urgenţă în ultimii 5 ani;
    k) declaraţie privind drepturile prevăzute de legislaţia în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), prin care se exprimă consimţământul pentru prelucrarea datelor cuprinse în dosarul de acreditare şi autorizare.

    (2) Lectorii acreditaţi în cadrul unui centru îşi pot desfăşura activitatea de predare în oricare dintre centrele acreditate.

    ART. 12
    (1) Evaluarea competenţelor de formare a lectorilor din cadrul centrului de formare se realizează prin prezentări faţă în faţă sau prin aplicaţia zoom şi/sau utilizând platforma PERFMED, prin următoarele probe:
    A. evaluarea abilităţilor de predare a unui curs în domeniul asistenţei medicale de urgenţă:
    a) Comisia va pregăti un număr de 20 de teme de prezentare din care formatorul va extrage o temă. Temele fac parte din curriculumul „Programul de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali“;
    b) durata prezentării: 10 minute;
    c) Comisia va puncta:
    - modul de prezentare-structurare subiect (obiective, scop, transmitere cunoştinţe, concluzii/aprecieri), coerenţa în exprimare - 2 puncte;
    – mijloacele de prezentare utilizate: comunicare orală (explicaţie, conversaţie, problematizare), informativ-demonstrative (power point, planşă, film etc.) - 2 puncte;
    – acurateţea informaţiilor prezentate: teoretice, practice, explicitare noţiuni - 2 puncte;
    – încadrarea în timpul acordat: captarea atenţiei 1 min., enunţare obiective/scop 2 min., prezentare temă 5 min., concluzii 2 min. - 2 puncte;
    – modul în care candidatul răspunde la întrebările suplimentare adresate de către Comisie: cunoaşte, poate explica, aplică noţiunea la tema prezentată - 2 puncte;


    B. evaluarea abilităţilor de a conduce o sesiune de lucrări practice:
    a) Comisia va pregăti un număr de 20 de teme de lucrări practice din care formatorul va extrage o temă. Temele fac parte din curriculumul „Programul de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali“;
    b) durata prezentării 15 minute;
    c) Comisia va puncta:
    - modul de organizare a sesiunii de lucrări practice: enunţă tema, prezintă obiectivul, demonstrează, repetă cu un cursant, evaluează tehnica de execuţie a manoperei la cursanţi, oferă feedback - 2 puncte;
    – mijloacele şi echipamentele utilizate în raport cu tema aleasă: pregătire materiale şi echipamente, mijloace informativ-demonstrative (planşă, film, mulaj etc.), acţiune reală (etape exerciţiu, scenariu simulare-joc de rol) - 2 puncte;
    – acurateţea informaţiilor prezentate: teoretice, practice aplicate, explicitare noţiuni - 2 puncte;
    – încadrarea în timpul acordat: captarea atenţiei 1 min., enunţare obiective/scop 1 min., prezentare tehnică 3 min., execuţie cu un cursant - problematizare 4 min., feedback 1 min. - 2 puncte;
    – modul în care candidatul răspunde la întrebările suplimentare adresate de către Comisie: cunoaşte, poate explica, aplică noţiunea la tema prezentată - 2 puncte.    (2) Fiecare din cele două probe prevăzute la alin. (1) lit. A şi B va fi notată independent. În vederea promovării probei, media celor două note va fi minimum 7,00.

    ART. 13
    (1) Iniţierea procedurii de acreditare şi autorizare se face la solicitarea unităţii sanitare/instituţiei din care face parte centrul de formare, respectiv prin depunerea dosarului pe platforma PERFMED în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin.
    (2) SNSPMPDSB anunţă prin e-mail, adresă scrisă sau telefonic Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii privind existenţa unei cereri de acreditare şi autorizare a unui centru de formare într-un interval de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
    (3) Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii nominalizează în termen de 5 zile membrii Comisiei de acreditare şi autorizare şi înaintează lista acestora spre avizare Comisiei interministeriale pentru suport tehnic.
    (4) În cazul în care cererea de acreditare şi autorizare este respinsă, taxa nu se returnează.
    (5) Verificarea respectării criteriilor de acreditare şi autorizare a unui centru se face într-un interval de maximum 60 de zile de la depunerea solicitării pe platforma PERFMED.
    (6) După încheierea procedurii, Comisia întocmeşte un raport semnat de către preşedinte, care este transmis către SNSPMPDSB, prin care se constată îndeplinirea/neîndeplinirea tuturor criteriilor de acreditare şi autorizare.
    (7) SNSPMPDSB eliberează certificatul de acreditare şi autorizare a centrului de formare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl transmite solicitantului în termen de 15 zile de la primirea raportului favorabil al Comisiei.
    (8) Certificatul de acreditare şi autorizare se acordă pentru o perioadă de 5 ani.
    (9) În vederea asigurării continuităţii activităţii de formare, centrul de formare are obligaţia solicitării unei noi acreditări şi autorizări prin obţinerea avizului Comisiei în perioada de valabilitate a acreditării şi autorizării, dar nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea acestora.
    (10) Certificatul de acreditare şi autorizare se acordă centrului de formare al serviciului de ambulanţă judeţean, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov sau unităţii spitaliceşti pentru secţia UPU-SMURD care a solicitat acreditarea şi autorizarea, dacă sunt îndeplinite cumulativ criteriile conform prevederilor prezentului ordin.
    (11) Taxa pentru acreditarea şi autorizarea centrelor de formare va fi suportată integral de către fiecare instituţie de care aparţine centrul de formare care solicită acreditarea şi autorizarea.
    (12) Pentru orice modificare a condiţiilor în baza cărora s-a efectuat acreditarea, prevăzute la art. 9, unitatea sanitară/instituţia este obligată să solicite o nouă evaluare în vederea acreditării şi autorizării.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 15
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, SNSPMPDSB, Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii şi Comisia interministerială pentru suport tehnic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 16
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Tiberius-Marius Brădăţan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 aprilie 2022.
    Nr. 1.004.
    ANEXA 1

 (a se vedea imaginea asociată)
    Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
    Str. Vaselor nr. 31, 021253, sectorul 2, Bucureşti; tel.: (021)2527834, 2527893, fax: (021)2523014
    contact@snspms.ro, www.snspms.ro
    Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar
    Str. Bodeşti nr. 1, 022434, sectorul 2, Bucureşti; tel.: (021)2550360, (021)2555544, fax (021)2556445
    Nr. ....../.......
    Domnule Director general,
    Subsemnatul(a), .................................., născut(ă) la data de: zi ..... lună ...... an .....…. în localitatea ........, judeţul ........., responsabil al centrului de formare a asistenţilor medicali ....... din cadrul Spitalului/Serviciului ........, vă rog să binevoiţi a aproba acreditarea şi autorizarea centrului de formare ....... .
    Ataşăm următoarele documente:
    1. lista lectorilor din centrul de formare;
    2. lista echipamentelor necesare activităţii de formare;
    3. lista spaţiilor destinate activităţii de formare;
    4. documente din care să rezulte capacitatea de asigurare a materialelor sanitare şi consumabile necesare;
    5. declaraţia pe propria răspundere a managerului unităţii sanitare din care face parte centrul de formare.

    Responsabilul centrului de formare
    Telefon: ........., fax: ............., e-mail: ......@....................

    Domnului Director general al SNSPMPDSB

    ANEXA 2

    CRITERII
    privind dotările necesare centrelor de formare a asistenţilor medicali
    din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov,
    precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Centrul │
│ │de │
│Criteriul │formare │
│ │pentru │
│ │asistenţi│
├────────────────────────────┴─────────┤
│Sală de curs cu următoarele │
│caracteristici minime │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Suprafaţă de minimum 1 mp │+ │
│per cursant │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Sistem de ventilaţie şi/sau │ │
│climatizare naturală şi/sau │+ │
│artificială │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Iluminare naturală şi │+ │
│artificială │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Acces la grup sanitar │+ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Mobilier │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Scaune │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Mese (pot fi ansambluri de │+ │
│scaune cu mese ataşate) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Rafturi şi/sau dulapuri │ │
│pentru depozitarea │+ │
│materialelor de curs │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Echipament │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Videoproiector │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ecran proiecţie │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Calculator │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Imprimantă │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Flipchart │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Manechin pentru RCP de bază │+ │
│adult │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Manechin pentru RCP de bază │+ │
│copil │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Manechin pentru RCP de bază │+ │
│nou-născut │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Manechin sau asociere de componente de│
│manechin care să permită simularea │
│următoarelor manevre sau proceduri │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Intubaţie orotraheală │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Defibrilare automată cu │+ │
│patch-uri autoadezive │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Defibrilare manuală cu │ │
│padele şi patch-uri │+ │
│autoadezive │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Acces venos periferic │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Simulator de ritm cardiac │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Kit simulare acces intraosos│+ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Alte echipamente │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Aspirator secreţii şi │+ │
│consumabile │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Laringoscop cu lame de cel │+ │
│puţin trei mărimi diferite │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Sonde IOT │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Adjuvanţi căi aeriene │ │
│(canulă orofaringiană, │+ │
│canulă nazofaringiană etc.) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Mască laringiană │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Dispozitive supraglotice - │ │
│mască laringiană, Igel, │+ │
│combi-tube, easy-tube │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Balon de ventilare mecanică │+ │
│cu rezervor adult │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Balon de ventilare mecanică │+ │
│cu rezervor copil │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Măşti faciale de cel puţin 3│+ │
│dimensiuni adult │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Măşti faciale de cel puţin 3│+ │
│dimensiuni copil │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Mască ventilaţie noninvazivă│+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Pocket mask │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Batista salvatorului │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Gulere cervicale minimum 6 │+ │
│dimensiuni sau 3 reglabile │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Targă rigidă cu sistem de │+ │
│imobilizare cervicală │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Acces la │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Saltea vacuum │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Atele │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Atele vacuum │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Atele gonflabile │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Atele rigide │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Atelă de tracţiune │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│KED sau similar │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Centură pelvină │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Injectomat │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Aparat EKG 12 derivaţii │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Pulsoximetru │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Glucometru │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Aparat ventilaţie mecanică │+ │
│controlată │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Kit arsuri │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Kit naştere │+ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Incubator nou-născut │+ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Alte cerinţe │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Acces la activitate medicală│ │
│într-un serviciu public de │ │
│urgenţă prespitalicească şi │+ │
│intraspitalicească cu │ │
│minimum 20.000 de pacienţi/ │ │
│an │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 3

    FIŞĂ
    evaluare lectori

┌──┬───────────────────────┬───────────┐
│ │Nume, prenume, grad │ │
│ │profesional │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │Unitatea sanitară │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │ │Gradul de │
│ │Documente │îndeplinire│
│ │ │a cerinţei │
│ │ │DA/NU │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│1 │Cartea de identitate │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │Certificat de căsătorie│ │
│ │sau divorţ, dacă numele│ │
│2 │actual diferă de cel │ │
│ │existent pe diplomele/ │ │
│ │certificatele de studii│ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│3 │Diplomă de studii │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│4 │Curriculum vitae │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │Certificat de medic │ │
│ │specialist/primar în │ │
│ │specialitatea medicină │ │
│ │de urgenţă/ATI sau │ │
│ │certificat de obţinere │ │
│ │a atestatului/ │ │
│5 │competenţei în │ │
│ │asistenţa medicală de │ │
│ │urgenţă │ │
│ │prespitalicească/ │ │
│ │urgenţe │ │
│ │medico-chirurgicale │ │
│ │(pentru medici) │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │Certificat de grad │ │
│6 │profesional pentru │ │
│ │asistenţii medicali │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│7 │Certificat de liberă │ │
│ │practică │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │Adeverinţă care să │ │
│ │ateste vechimea │ │
│ │neîntreruptă în cadrul │ │
│ │profesiei cu durata de │ │
│8 │minimum 2 ani anteriori│ │
│ │datei acreditării în │ │
│ │cadrul unui serviciu │ │
│ │medical de urgenţă │ │
│ │public │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │Recomandare din partea │ │
│ │directorului medical al│ │
│ │serviciului de │ │
│ │ambulanţă, a │ │
│ │medicului-şef UPU-SMURD│ │
│ │care să reflecte: │ │
│ │- participarea la │ │
│ │cursuri în calitate de │ │
│9 │lector în cadrul │ │
│ │unităţii în care îşi │ │
│ │desfăşoară activitatea │ │
│ │în prezent; │ │
│ │- modul în care îşi │ │
│ │desfăşoară activitatea │ │
│ │în cadrul serviciului │ │
│ │de ambulanţă sau al │ │
│ │unităţii de primire a │ │
│ │urgenţelor │ │
├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │Diplome sau certificate│ │
│ │care să ateste │ │
│ │participarea la cursuri│ │
│ │sau alte forme de │ │
│10│pregătire profesională │ │
│ │în domeniul asistenţei │ │
│ │medicale de urgenţă sau│ │
│ │în cel al situaţiilor │ │
│ │de urgenţă în ultimii 5│ │
│ │ani │ │
└──┴───────────────────────┴───────────┘    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016