Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.004 din 27 octombrie 2021  privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.004 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1046 din 2 noiembrie 2021
    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2),art. 7 alin. (2) şi ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. 1
    În aplicarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se aprobă modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, după cum urmează:
    a) anexa nr. 1, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă;
    b) anexa nr. 2, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă;
    c) anexa nr. 3, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă;
    d) anexa nr. 4, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.


    ART. 2
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Petronel Munteanu,
                    secretar general adjunct

    Bucureşti, 27 octombrie 2021.
    Nr. 1.004.
    ANEXA 1

    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    CERERE
    Subsemnatul, ....................., în calitate de^1 ........................, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., judeţul ............................../municipiul ..........................., sectorul........, identificat cu CI/BI seria ..... nr. ......., CNP ...................., telefon ............, e-mail ......................, vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între ...-..., ...-..., ...-... (în total .... zile), luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^2 sau parţial^3, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în contul^4 al cărui titular sunt ................, deschis la ............................ .
    ^1 Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tipul, nr. şi data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.
    ^2 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.
    ^3 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.
    ^4 Contul bancar poate fi atât cel deschis pe numele persoanei, cât şi cel deschis în calitate de profesionist.

    Ataşez:
    [ ] copie după actul de identitate;
    [ ] copie după extrasul de cont;
    [ ] declaraţie pe propria răspundere privind întreruperea temporară a activităţii, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    [ ] documentul^5 care atestă întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial.
    ^5 Acesta poate fi: hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică.


    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) ..........................
    Semnătura ..................................
    ANEXA 1

    la cerere
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ....................., cu domiciliul/sediul în localitatea ...................., str. ...................... nr. ......, judeţul .........../ municipiul ..............., sectorul ...., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................, telefon ...................., e-mail ..................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată este întreruptă temporar total sau parţial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizaţii.
    Menţionez că în luna pentru care solicit indemnizaţia nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) ..........................
    Semnătura ..................................

    ANEXA 2

    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    CERERE
    Subsemnatul(a), ......................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. ...................... nr. ........, judeţul ................../ municipiul ...................., sectorul ....., identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. ..............., CNP ............................, telefon ...................., e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între .....-....., .....-..., ....-... (în total ... zile), luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^1 sau parţial^2, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt ................, deschis la ............................ .
    ^1 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.
    ^2 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.
    Anexez următoarele documente:
    [ ] copie a actului de identitate;
    [ ] copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din anul 2021, valabil şi în perioada pentru care se solicită indemnizaţia;
    [ ] documentul^3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial;
    ^3 Acesta poate fi: hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică.

    [ ] declaraţie pe propria răspundere.

    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) .........................................
    Semnătura ..................................
    ANEXA 1

    la cerere
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul(a), ........................., cu domiciliul în localitatea ........................., str. .......................... nr. ........, judeţul ............./ municipiul ................, sectorul ....., identificat/ă cu CI/BI seria ...... nr. ........., CNP ......................., telefon .............., e-mail .................,
    cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în anul 2021, am obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe, iar în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României activitatea desfăşurată este întreruptă temporar total sau parţial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizaţii.
    Menţionez că în luna pentru care solicit indemnizaţia nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) .........................................
    Semnătura ..................................

    ANEXA 3

    SOCIETATEA COOPERATIVĂ (felul şi denumirea) ..............................
    Adresa sediului social ....................
    Judeţul ...................................
    CUI .......................................
    Cont bancar nr. ...........................
    Telefon ...................................
    E-mail ....................................
    Către
    AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ......................
    CERERE
    Subsemnatul, ..................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................................., cu sediul social în localitatea ................................., str. ................................... nr. ........, judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria ........ nr. ....................., CNP ..................................., vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între .....-....., ...-..., ...-... (în total...zile) luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^1 sau parţial^2, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, pentru un număr de ................. persoane, în sumă totală de ..................... lei (brut).
    ^1 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.
    ^2 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.

    Plata se efectuează în contul societăţii cooperative nr. ................................ deschis la Banca ............................. .
    Anexez:
    [ ] declaraţia pe propria răspundere;
    [ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie;
    [ ] documentul^3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial.
    ^3 Acesta poate fi: hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică.


    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ...............................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................
    ANEXA 1

    la cerere
    SOCIETATEA COOPERATIVĂ (felul şi denumirea) ..............................
    Adresa sediului social ....................
    Judeţul ...................................
    CUI .......................................
    Cont bancar nr. ...........................
    Telefon ...................................
    E-mail ....................................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ......................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al ................................., cu sediul social în localitatea ........................., str. ........................... nr. ....., judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ...................................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată este întreruptă temporar total sau parţial.
    Menţionez că în luna pentru care solicit indemnizaţia nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ...............................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................

    ANEXA 2

    la cerere
    LISTA PERSOANELOR
    care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021
    pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării
    ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

┌────┬─────────┬───┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cuantumul brut │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţiei │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │
│ │ │ │Numărul şi │ │ │(75% din │
│ │ │ │data │Data │Nr. de zile │câştigul │
│Nr. │Numele şi│CNP│convenţiei │suspendării│pentru care │salarial mediu │
│crt.│prenumele│ │individuale│convenţiei │se solicită │brut prevăzut │
│ │ │ │de muncă │ │indemnizaţia│de Legea │
│ │ │ │ │ │ │bugetului │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat│
│ │ │ │ │ │ │pe anul 2021 │
│ │ │ │ │ │ │nr. 16/2021) │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │...............│
│ │ │ │ │ │ │*) │
└────┴─────────┴───┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘


    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ........................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................
    *) Total sumă ce va fi plătită de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială.

    ANEXA 4

    STRUCTURA SPORTIVĂ ..........................................
    Adresă sediu social .........................................
    Judeţ .......................................................
    CUI .........................................................
    C.I.S. ......................................................
    Cont bancar nr. .............................................
    Telefon .....................................................
    E-mail ......................................................
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    CERERE
    Subsemnatul, .................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ................................, cu sediul social în localitatea .............., str. .................. nr. ........, judeţul ................/municipiul ................, sectorul ......., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP .............................., vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între .....-....., ...-..., ...-... (în total ... zile) luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activităţii total^1 sau parţial^2, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, pentru un număr de .................... persoane, în sumă totală de ................................. lei (brut).
    ^1 Prin întreruperea totală a activităţii se înţelege închiderea activităţii pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizaţia.
    ^2 Prin întreruperea parţială a activităţii se înţelege închiderea activităţii pentru un anumit nr. de zile din luna pentru care se solicită indemnizaţia. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfăşura.

    Plata se efectuează în contul structurii sportive nr. ................................ deschis la Banca .............................. .
    Anexez:
    [ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie;
    [ ] declaraţie pe propria răspundere;
    [ ] documentul^3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial.
    ^3 Acesta poate fi: hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, decizia direcţiei de sănătate publică.


    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................
    Semnătura ..............................
    Data ...................................
    ANEXA 1

    la cerere
    LISTA PERSOANELOR
    care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021
    pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării
    ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

┌────┬─────────┬───┬────────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Cuantumul │
│ │ │ │ │ │indemnizaţiei │
│ │ │ │ │ │(lei) │
│ │ │ │ │ │(75% din │
│ │ │ │ │ │drepturile în │
│ │ │ │ │Suma │bani aferente │
│ │ │ │Numărul şi │brută de │contraprestaţiei│
│ │ │ │data │plată │activităţii │
│Nr. │Numele şi│CNP│contractului│prevăzută│sportive, dar nu│
│crt.│prenumele│ │de │în │mai mult de 75% │
│ │ │ │activitate │contract │din câştigul │
│ │ │ │sportivă │(lei) │salarial mediu │
│ │ │ │ │ │brut prevăzut de│
│ │ │ │ │ │Legea bugetului │
│ │ │ │ │ │asigurărilor │
│ │ │ │ │ │sociale de stat │
│ │ │ │ │ │pe anul 2021 nr.│
│ │ │ │ │ │16/2021) │
├────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───┴────────────┴─────────┼────────────────┤
│TOTAL │............... │
│ │*) │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────┘


    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ................................
    Semnătura ...............................................
    Data ...........................
    *) Total sumă ce va fi plătită de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ANEXA 2

    la cerere
    STRUCTURA SPORTIVĂ ...........................................
    Adresă sediu social ..........................................
    Judeţ ........................................................
    CUI ..........................................................
    C.I.S. .......................................................
    Cont bancar nr. ..............................................
    Telefon ......................................................
    E-mail .......................................................
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ...................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..........................., cu sediul social în localitatea ..............., str. ....................... nr. .........., judeţul ......................./municipiul ......................., sectorul ................., identificat cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ...........................................,
    cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea sportivă constând în^1 ................................. a^2 .................................................., în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, este întreruptă temporar total sau parţial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizaţii.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .............
    Semnătura ..............................
    Data .................................
    ^1 Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.
    ^2 Se menţionează structura sportivă.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016