Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.004 din 12 august 2021  pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.004 din 12 august 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 786 din 16 august 2021
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 şi 343 bis din 28 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1

    MECANISMUL FINANCIAR
    de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor
    în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor
    în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierii, profesioniştii şi formele de organizare a profesiilor liberale care contractează credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:
    - Programului IMM INVEST ROMÂNIA beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 1.800.000 euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 1.800.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare;
    – Subprogramului AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor, precum şi de o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.
    Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor (MF) de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M.), pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului. Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M. şi este virat de instituţia de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
    După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Dobânzile aferente creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanţatorului de către beneficiarul programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului programului de către Ministerul Finanţelor sub formă de grant. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile achită finanţatorului dobânda datorată.
    Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar - AGRO IMM INVEST, finanţatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M., până la data de 7 decembrie a anului de utilizare a creditului, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4b aferente Subprogramului AGRO IMM INVEST, situaţia componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat şi justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de maximum 10% se face ulterior conform art. 7.15 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA.
    După verificarea anexei nr. 4b aferente Subprogramului AGRO IMM INVEST, F.N.G.C.I.M.M. va transmite la MF, până la data de 15 decembrie a anului de utilizare a creditului, decizia de plată pentru componenta nerambursabilă.
    Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de un an de la data solicitării transmise de F.N.G.C.I.M.M.
    Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru Programul IMM INVEST şi Subprogramul AGRO IMM INVEST:

┌────┬──────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente-suport│Responsabil │Termen │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Deciziile de │ │ │
│ │ │plată │ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │
│ │ │sumele de virat │ │ │
│ │ │în contul │ │ │
│ │ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │
│ │ │pentru plata │ │ │
│ │ │ajutorului de │ │ │
│ │ │stat aferent │ │ │
│ │ │dobânzilor şi │ │ │
│ │ │comisioanelor de│ │ │
│ │ │administrare în │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │Programului IMM │ │ │
│ │ │INVEST ROMÂNIA │ │ │
│ │ │şi │ │ │
│ │ │Subprogramului │ │ │
│ │ │AGRO IMM INVEST │ │ │
│ │ │conform │ │ │
│ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │Schemei de │ │ │
│ │ │ajutor de stat │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │susţinerea │ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│activităţii │ │ │
│ │comunică lunar│IMM-urilor în │ │ │
│ │către MF │contextul crizei│ │ │
│ │sumele totale │economice │ │ │
│ │ce trebuie │generate de │ │ │
│ │alocate din │pandemia │ │ │
│ │grant în │COVID-19 - │ │ │
│ │vederea │anexele nr. 1a │ │Lunar, pe toată perioada de │
│ │acoperirii │şi 1b la Normele│F.N.G.C.I.M.M.,│derulare a schemei de ajutor│
│1. │costului total│metodologice de │în calitate de │de stat, până pe data de 23 │
│ │al finanţării,│aplicare a │administrator │a lunii curente pentru luna │
│ │însoţite de │Ordonanţei de │al schemei │anterioară │
│ │detalierea pe │urgenţă a │ │ │
│ │cele 3 │Guvernului nr. │ │ │
│ │componente: │110/2017 privind│ │ │
│ │dobânzi, │Programul de │ │ │
│ │comisioane de │susţinere a │ │ │
│ │administrare │întreprinderilor│ │ │
│ │şi comisioane │mici şi mijlocii│ │ │
│ │de risc. │şi a │ │ │
│ │ │întreprinderilor│ │ │
│ │ │mici cu │ │ │
│ │ │capitalizare de │ │ │
│ │ │piaţă medie - │ │ │
│ │ │IMM INVEST │ │ │
│ │ │ROMÂNIA, │ │ │
│ │ │aprobate prin │ │ │
│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │282/2020, cu │ │ │
│ │ │modificările şi │ │ │
│ │ │completările │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │Situaţiile │ │ │
│ │ │privind calculul│ │ │
│ │ │comisionului de │ │ │
│ │ │risc acoperit │ │ │
│ │ │din grant în │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │Programului IMM │ │ │
│ │ │INVEST ROMÂNIA │ │ │
│ │ │şi │ │ │
│ │ │Subprogramului │ │ │
│ │ │AGRO IMM INVEST │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │MF virează │ │ │ │
│ │lunar în │ │ │În termen de maximum 10 zile│
│ │contul de │ │ │lucrătoare de la data │
│ │tranzit al │ │ │înregistrării online a │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │deciziilor de plată │
│ │deschis la │ │MF, în calitate│referitoare la sumele de │
│2. │…………… (cont │Virament bancar │de furnizor de │virat în contul │
│ │curent deschis│ │ajutor de stat │F.N.G.C.I.M.M., la │
│ │la o │ │ │Registratura generală a │
│ │instituţie de │ │ │Ministerului Finanţelor, pe │
│ │credit) │ │ │adresa │
│ │dobânda şi │ │ │registratura@mfinante.gov.ro│
│ │comisionul de │ │ │ │
│ │administrare. │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │ │
│ │virează │ │ │ │
│ │fiecărui │ │ │ │
│ │finanţator │ │ │ │
│ │sumele │ │F.N.G.C.I.M.M.,│În termen de maximum 5 zile │
│ │aferente │ │în calitate de │de la primirea sumelor de la│
│3. │componentei de│Virament bancar │administrator │pct. 2 în contul │
│ │dobândă din │ │al schemei │F.N.G.C.I.M.M. │
│ │grantul │ │ │ │
│ │acordat de │ │ │ │
│ │furnizorul de │ │ │ │
│ │ajutor de │ │ │ │
│ │stat. │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Decizia de plată│ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │
│ │ │sumele de virat │ │ │
│ │ │în contul │ │ │
│ │ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │
│ │ │pentru plata │ │ │
│ │ │ajutorului de │ │ │
│ │ │stat aferent │ │ │
│ │ │componentei │ │ │
│ │ │nerambursabile │ │ │
│ │ │de maximum 10% │ │ │
│ │ │calculate la │ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│valoarea │ │ │
│ │comunică anual│creditului │ │ │
│ │către MF │utilizat în │ │ │
│ │sumele totale │cadrul │ │ │
│ │ce trebuie │Subprogramului │ │ │
│ │alocate din │AGRO IMM INVEST,│ │ │
│ │grant în │conform │ │ │
│ │vederea │prevederilor │ │ │
│ │acoperirii │Schemei de │ │Anual, pe toată perioada de │
│ │costului │ajutor de stat │F.N.G.C.I.M.M.,│derulare a schemei de ajutor│
│4. │componentei │pentru │în calitate de │de stat, până pe data de 7 │
│ │nerambursabile│susţinerea │administrator │decembrie a anului de │
│ │de maximum 10%│activităţii │al schemei │utilizare a creditului │
│ │calculate la │IMM-urilor în │ │ │
│ │valoarea │contextul crizei│ │ │
│ │creditului │economice │ │ │
│ │utilizat în │generate de │ │ │
│ │cadrul │pandemia │ │ │
│ │Subprogramului│COVID-19 - anexa│ │ │
│ │AGRO IMM │nr. 1c la │ │ │
│ │INVEST │normele │ │ │
│ │ │metodologice de │ │ │
│ │ │aplicare a │ │ │
│ │ │Ordonanţei de │ │ │
│ │ │urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │110/2017, │ │ │
│ │ │aprobate prin │ │ │
│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │282/2020, cu │ │ │
│ │ │modificările şi │ │ │
│ │ │completările │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │MF virează în │ │ │ │
│ │termen de 1 an│ │ │ │
│ │în contul de │ │ │ │
│ │tranzit al │ │ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │În termen de 1 an de la data│
│ │deschis la │ │ │înregistrării on-line a │
│ │…………….. (cont │ │ │deciziei de plată │
│ │curent deschis│ │MF, în calitate│referitoare la sumele de │
│5. │la o │Virament bancar │de furnizor de │virat in contul │
│ │instituţie de │ │ajutor de stat │F.N.G.C.I.M.M., la │
│ │credit) │ │ │Registratura generală a │
│ │componenta │ │ │Ministerului Finanţelor, pe │
│ │nerambursabilă│ │ │adresa │
│ │de maximum 10%│ │ │registratura@mfinante.gov.ro│
│ │calculată la │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │creditului │ │ │ │
│ │utilizat. │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │ │
│ │virează │ │ │ │
│ │fiecărui │ │ │ │
│ │finanţator │ │ │ │
│ │sumele │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │componentei │ │ │ │
│ │nerambursabile│ │F.N.G.C.I.M.M.,│În termen de maximum 5 zile │
│6. │de maximum 10%│Virament bancar │în calitate de │de la primirea sumelor de la│
│ │calculate la │ │administrator │pct. 5 în contul │
│ │valoarea │ │al schemei │F.N.G.C.I.M.M. │
│ │creditului │ │ │ │
│ │utilizat din │ │ │ │
│ │grantul │ │ │ │
│ │acordat de │ │ │ │
│ │furnizorul de │ │ │ │
│ │ajutor de │ │ │ │
│ │stat. │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘

"

    2. În anexa nr. 2, la articolul 2 alineatul (2), punctul iii de la literele a) şi b) va avea următorul cuprins:
    "(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie."

    3. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Pentru creditele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100%, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, respectiv întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. Componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate se acordă beneficiarilor care aplică în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, cu condiţia încadrării în plafonul de 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar."

    4. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera u) va avea următorul cuprins:
    "u) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 1.800.000 euro pe întreprindere, de care beneficiază întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi IMM-urile care activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 110/2017. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul alimentar. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program/subprogram, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului/Subprogramului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, fără a se depăşi data de 31 decembrie 2022 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului/Subprogramului.
    În cadrul schemei de ajutor de stat asociate Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, pentru beneficiarii acestuia grantul include şi o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF."

    5. În anexa nr. 3, la articolul 1.2 alineatul (2), punctul iii va avea următorul cuprins:
    "(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;"

    6. În anexa nr. 3, articolul 3.3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3.3
    Nu pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:
    a) intermedieri financiare, cu excepţia:
    Cod CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;
    b) asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare:
    Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
    Cod CAEN 6511 - Activităţi de asigurări de viaţă;
    c) tranzacţii imobiliare, cu excepţia:
    Cod CAEN 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
    d) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
    e) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    Cod CAEN 110 - Fabricarea băuturilor, cu excepţia: clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malţului şi 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice;
    Cod CAEN 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
    Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    Cod CAEN 2051 - Fabricarea explozivilor;
    Cod CAEN 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
    Cod CAEN 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
    f) activităţi de investigare şi protecţie:
    Cod CAEN 803 - Activităţi de investigaţii;
    g) 77 - Activităţi de închiriere şi leasing."

    7. În anexa nr. 3, la articolul 7.8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) După verificarea documentelor prevăzute la art. 7.8 alin. (1) Fondul comunică finanţatorului decizia sa utilizând modelul «Înştiinţare de aprobare a prelungirii garanţiei», prevăzut în anexa nr. 2 b, urmând a se încheia act adiţional la contractul de garantare."

    8. În anexa nr. 3, la articolul 7.13 alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "(3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituţie de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST în baza prezentei convenţii, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, AGRO IMM INVEST. Pentru raportare se utilizează formatele prezentate în anexele nr. 4a şi 4b. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a celor două anexe, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 4a, respectiv 4b, care face parte integrantă din acestea. De asemenea, instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M., prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate cu instituţiile de creditare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:"

    9. În anexa nr. 3, la anexa nr. 2b „Înştiinţare de aprobare a prelungirii garanţiei“, punctul c) va avea următorul cuprins:
    "c) garanţia intră în vigoare începând cu data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, respectiv .................................................................................. .
    După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în termen de maximum ...... zile lucrătoare, vă vom transmite exemplarele originale ale actului adiţional la contractul de garantare*^1).
    ^*1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi de risc."

    10. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3, punctul 5 va avea următorul cuprins:
    "5. Valoarea plăţii solicitate: ............................ lei. Plata se va efectua în contul unic al Finanţatorului deschis la ......................... cod IBAN: ............................................... ."

    11. În anexa nr. 3, anexa nr. 7a „Acord de finanţare pentru beneficiarii Programului IMM INVEST ROMÂNIA“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    12. În anexa nr. 3, anexa nr. 7b „Acord de finanţare pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    13. În anexa nr. 3, la anexa nr. 8 articolul 4.2., litera h) va avea următorul cuprins:
    "h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;"    ART. II
    Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor, interimar,
                    Lucian Ovidiu Heiuş,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 12 august 2021.
    Nr. 1.004.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    ACORD DE FINANŢARE
    pentru beneficiarii Programului IMM INVEST ROMÂNIA Nr. ............... din ..............
    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ......................., telefon .................., fax ..................., e-mail ........................, reprezentat de ........................., în calitate de .................................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 42/2020,
    Instituţia de credit .................................., cu sediul social în ............................, str. ............................. nr. ........, telefon/fax ............................, cod unic de înregistrare ............., înregistrată în registrul comerţului cu nr. .................. şi în Registrul bancar cu nr. ................, reprezentată de ............................, în calitate de ........................., şi de .................., în calitate de ..............., denumită în continuare finanţator,
    şi IMM-ul ......................................, cu sediul în ............................, telefon ................, fax ...................., înregistrată cu nr. ................................ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ............................, cont curent nr. ................., cod CAEN pentru finanţare ....................., reprezentată legal prin ........................., având funcţia de ......................, în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
    Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 42/2020.

    ART. 2
    Tipul creditului
    Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ...................... lei, acordat pe o perioadă de ...............................;
    sau

    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de .................. lei, acordat(ă) pe o perioadă de ...................... .


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 1.800.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii, ajutorul nu depăşeşte 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ................. lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ........... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ........... lei;
    – dobândă*, în valoare de maximum ........... lei.

    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.
    * Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.

    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (M.F.) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi 31 decembrie 2022.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru, conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
    c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    d) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 decembrie 2022, poate fi modificată de către administrator, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comision, de dobândă). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată şi în condiţiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020, acordată beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 31 decembrie 2021.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020 şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.
    Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.


    Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .......................................................... .
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    ...................................................
    Finanţator,
    ...................................................
    Beneficiar,
    ...................................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 7b la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    ACORD DE FINANŢARE
    pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST Nr. ......... din .................
    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar:............, telefon ............, fax ........., e-mail: ………......, reprezentat de ............................., în calitate de ................................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 42/2020,
    Instituţia de credit ........................., cu sediul social în ..................., str. ......................... nr. .................., telefon/fax .............., cod unic de înregistrare ............., înregistrat în registrul comerţului cu nr. .................. şi în Registrul bancar cu nr. ...................., reprezentat de .................................., în calitate de ..............., şi de ..............., în calitate de ..............., denumită în continuare finanţator,
    şi IMM-ul .........................................., cu sediul în ........................................, telefon ...................., fax .................., înregistrată cu nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .............., cont curent nr. ...................., cod CAEN pentru finanţare, reprezentată legal prin ................................., având funcţia de ......................, în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
    Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 42/2020.

    ART. 2
    Tipul creditului
    Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ...................... lei, acordat pe o perioadă de ....................................
    sau

    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ..... lei, acordat pe o perioadă de ...............................


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 1.800.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ................. lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ......................... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ........... lei;
    – dobândă^1, în valoare de maximum .................................. lei;
    ^1 Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.

    – valoarea estimată a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, în cazul beneficiarilor din cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST ................................... lei.

    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (MF) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi 31 decembrie 2022.
    (8) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se solicită de instituţia de credit până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit şi se plăteşte de către MF în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
    c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    d) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 decembrie 2022, poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă, componenta nerambursabilă 10% aplicată la valoarea finanţării garantate). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată şi în condiţiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat, aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020, acordat beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 31 decembrie 2021.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020 şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/ completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.
    Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.

    Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ..........................................................
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    ...................................................
    Finanţator,
    ...................................................
    Beneficiar,
    ...................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016