Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.99 din 13 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.99 din 13 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 524 din 20 mai 2021
    Pentru aplicarea prevederilor art. 70 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 85 alin. 1 lit. i^1) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Comandanţii/Şefii de la toate eşaloanele răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de educaţie fizică militară.
    (2) Managementul educaţiei fizice militare, exceptând înviorarea, este asigurat de specialişti şi structuri de specialitate. În situaţia în care în unităţile militare nu sunt prevăzute în statele de organizare funcţii de specialitate, activitatea de educaţie fizică militară este condusă de personal militar nominalizat în ordin de zi pe unitate, atestat prin certificate/diplome în domeniul de specialitate, în condiţiile legii, iar atribuţiile vor fi consemnate în fişa postului.
    (3) În vederea executării programului anual de educaţie fizică militară de către personalul din subordine, comandanţii şi şefii de la toate eşaloanele coordonează în mod unitar activităţile, prin personalul specializat, şi asigură condiţii pentru desfăşurarea acestora, în mod eficient şi cu respectarea regulilor privind securitatea şi sănătatea în muncă impuse de legislaţia naţională în vigoare, prin:
    a) identificarea şi repartizarea bazei materiale corespunzătoare fiecărei structuri militare, potrivit cerinţelor de pregătire: terenuri şi săli de sport utilate cu echipamentele şi materialele necesare, mijloace de transport pentru deplasarea centralizată la/de la locurile stabilite pentru specificul şedinţelor;
    b) amenajarea şi dotarea spaţiilor astfel încât să fie respectate regulile de igienă individuală şi colectivă, precum şi cele de recuperare impuse de trecerea organismului de la efort la starea de repaus: duşuri, saună, masaj, aparate pentru gimnastică medicală;
    c) planificarea corespunzătoare a activităţilor astfel încât durata transportului să nu afecteze intervalul de timp alocat programului de educaţie fizică militară."

    2. La articolul 108, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Evaluarea nivelului de pregătire fizică a comenzii unităţilor militare, respectiv comandant/şef/locţiitor/şef de stat major, şi a specialiştilor în educaţie fizică militară se execută de către specialistul în educaţie fizică militară de la eşalonul imediat superior. Evaluarea comenzii structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale se execută prin grija structurii de specialitate din Statul Major al Apărării.
(5) Evaluarea nivelului de pregătire fizică se face pe grupe de vârstă şi în funcţie de tipul structurii. Indiferent de tipul structurii, baremul minim acceptat este cel prezentat la pct. 3 al anexei nr. 5"

    3. La articolul 110, alineatele (1), (3), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 110
    (1) Evaluarea nivelului de pregătire fizică pentru personalul militar se face obligatoriu de două ori pe an, în lunile aprilie şi octombrie, pe grupe de vârstă, astfel:
    a) grupa I - personalul militar cu vârsta de până la 30 de ani;
    b) grupa a II-a - personalul militar cu vârsta de la 30 până la 35 de ani;
    c) grupa a III-a - personalul militar cu vârsta de la 35 până la 40 de ani;
    d) grupa a IV-a - personalul militar cu vârsta de la 40 până la 45 de ani;
    e) grupa a V-a - personalul militar cu vârsta de la 45 până la 50 de ani;
    f) grupa a VI-a - personalul militar cu vârsta de la 50 până la 55 de ani;
    g) grupa a VII-a - personalul militar cu vârsta de peste 55 de ani.
    ..................................................................................................
    (3) Excepţiile de la prevederile alin. (2) se analizează de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale din reprezentanţi ai Direcţiei medicale, Direcţiei generale management resurse umane, Serviciului educaţie fizică militară, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă de care aparţine personalul militar. Modul de organizare şi funcţionare a comisiei se aprobă de către ministrul apărării naţionale.
    ..................................................................................................
    (5) Personalul militar trebuie să participe la toate probele şi să obţină minimum 50 de puncte la fiecare, punctaj corespunzător baremului minim. Personalul militar declarat respins la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică parcurge un program de pregătire individuală, cu o durată de până la 6 luni, în funcţie de nivelul de pregătire care trebuie compensat pentru a îndeplini baremele minime la toate probele testului. Programul de pregătire individuală se întocmeşte de către specialistul în domeniu, în colaborare cu medicul unităţii.
    ..................................................................................................
    (7) Rezultatele/Calificativele semestriale se consemnează de către specialiştii în educaţie fizică militară în fişa individuală cu rezultatele obţinute la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, iar la sfârşitul anului calificativul şi punctajul obţinut, calculat potrivit precizărilor notelor din anexa nr. 5, care reprezintă cel mai bun rezultat din cele două evaluări, se consemnează în aprecierea anuală de serviciu."

    4. La articolul 110, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Militarii prevăzuţi la alin. (3) care susţin probele stabilite de către comisie nu sunt condiţionaţi de îndeplinirea calificativelor la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică în aprecierea de serviciu anuală."

    5. La articolul 110, alineatele (10) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(10) Personalul militar care din motive obiective nu a susţinut testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică în lunile aprilie şi octombrie, precum şi personalul militar care a fost declarat respins este replanificat pentru evaluare în lunile mai, respectiv noiembrie, când va susţine toate probele testului. Personalul militar care nu participă la una dintre evaluările semestriale obligatorii ale nivelului de pregătire fizică este declarat respins la acea evaluare, în situaţia în care nu există justificare legală pentru neprezentare. În fişa de evaluare se va consemna respins.
(11) Cadrele militare, indiferent de nivelul structurii, care nu îndeplinesc baremele testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică, prevăzute la pct. 3 al anexei nr. 5, pe o perioadă de un an calendaristic de la data când au fost evaluate şi declarate respins sunt trecute în rezervă sau direct în retragere, din oficiu, în condiţiile legii. Soldaţii şi gradaţii profesionişti aflaţi în situaţia prezentată anterior suportă consecinţe pentru neîndeplinirea criteriilor specifice pentru ocuparea funcţiei, inclusiv posibilitatea încetării contractului şi a trecerii în rezervă."

    6. La articolul 110, alineatul (12) se abrogă.
    7. La articolul 112, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Stabilirea calificativelor pentru o anumită structură - grupă, pluton, companie, unitate, compartiment, birou, secţie sau direcţie - pe baza rezultatelor individuale înregistrate în urma susţinerii testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică de către personalul militar încadrat se realizează astfel:
    a) «Excelent» = dacă cel puţin 90% din cei verificaţi au obţinut cel puţin calificativul «Satisfăcător»;
    b) «Bun» = dacă cel puţin 70% din cei verificaţi au obţinut cel puţin calificativul «Satisfăcător»;
    c) «Marginal» = dacă cel puţin 60% din cei verificaţi au obţinut cel puţin calificativul «Satisfăcător»;
    d) «Nesatisfăcător» = dacă mai puţin de 60% din cei verificaţi au obţinut cel puţin calificativul «Satisfăcător».
(3) Stabilirea calificativelor pentru unităţi/structuri militare care au în compunere subunităţi/microstructuri se realizează astfel:
    a) «Excelent», dacă minimum 2/3 din subunităţi/ microstructuri au obţinut cel puţin calificativul «Excelent», iar celelalte subunităţi/microstructuri au obţinut cel puţin calificativul «Bun»;
    b) «Bun», dacă minimum 2/3 din subunităţi/microstructuri au obţinut cel puţin calificativul «Bun», iar celelalte subunităţi/ microstructuri au obţinut cel puţin calificativul «Marginal»;
    c) «Marginal», dacă minimum 2/3 din subunităţi/ microstructuri au obţinut cel puţin calificativul «Marginal»;
    d) «Nesatisfăcător» dacă mai mult de 1/3 din subunităţi/ microstructuri au obţinut calificativul «Nesatisfăcător"

    8. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 114
    (1) Personalul militar care urmează să încadreze posturi în structuri/organizaţii militare internaţionale este verificat la probele specificate în testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică, prevăzut în anexa nr. 5. Testul de evaluare se desfăşoară prin grija structurii care organizează selecţia.
    (2) Personalul militar care urmează să încadreze unităţi/subunităţi de luptă şi sprijin de luptă planificate să participe la misiuni în afara teritoriului statului român este verificat la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi la parcurgerea pistei cu obstacole pentru militarii din toate armele. Baremul de parcurgere a pistei cu obstacole pentru militarii din toate armele este de 6 minute pentru cei cu vârsta mai mică de 35 de ani, respectiv 7 minute pentru cei cu vârsta de peste 35 de ani. Probele de evaluare sunt organizate prin grija structurii generatoare.
    (3) Punctajul minim pentru fiecare probă ce trebuie obţinut de aceştia la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică este de 60 de puncte."

    9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    11. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 13 mai 2021.
    Nr. M.99.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la regulament)
    Formele de organizare a educaţiei fizice militare şi timpul alocat pe categorii de personal

┌────┬─────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┐
│Nr. │Categorii de │Forme de │Timp │Observaţii │
│crt.│personal │organizare │alocat │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │Şedinţă/ │ │Se desfăşoară │
│ │ │Lecţie de │4 ore/ │2 şedinţe/ │
│ │ │educaţie │săptămână│lecţii a câte │
│ │ │fizică │ │2 ore fiecare.│
│ │ │militară │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Se desfăşoară │
│ │ │ │ │în timpul │
│ │ │ │ │alocat pentru │
│ │ │ │ │pregătirea │
│ │ │ │ │personală. │
│ │ │ │ │Fiecare cadru │
│ │ │ │ │militar poate │
│ │ │ │ │opta pentru │
│ │ │ │ │desfăşurarea │
│1. │Cadre │ │ │acestei │
│ │militare │ │ │activităţi în │
│ │ │Antrenament│până la 4│funcţie de │
│ │ │fizic │ore pe │nevoile de │
│ │ │individual │săptămână│pregătire, │
│ │ │ │ │stabilite de │
│ │ │ │ │comun acord cu│
│ │ │ │ │comandantul/ │
│ │ │ │ │şeful │
│ │ │ │ │structurii, │
│ │ │ │ │fără a fi │
│ │ │ │ │afectate │
│ │ │ │ │şedinţele/ │
│ │ │ │ │lecţiile de │
│ │ │ │ │educaţie │
│ │ │ │ │fizică │
│ │ │ │ │militară. │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Se execută pe │
│ │ │ │ │timpul │
│ │ │Înviorare │20 de │formării │
│ │ │ │minute/zi│iniţiale şi │
│ │Soldaţi şi │ │ │taberelor de │
│2. │gradaţi │ │ │instruire. │
│ │profesionişti├───────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │Şedinţă/ │ │ │
│ │ │Lecţie de │5 ore/ │Se desfăşoară │
│ │ │educaţie │săptămână│odată cu │
│ │ │fizică │ │subunitatea. │
│ │ │militară │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │Şedinţă/ │ │Se desfăşoară │
│ │ │Lecţie de │ │în acelaşi │
│3. │Personal │educaţie │4 ore/ │timp cu │
│ │civil │fizică │săptămână│cadrele din │
│ │ │militară │ │compartimentul│
│ │ │ │ │unde lucrează.│
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Nu se execută │
│ │ │ │ │sâmbăta, │
│ │ │Înviorare │20 de │duminica şi în│
│ │ │ │minute/zi│zilele de │
│ │Elevi, │ │ │sărbători │
│ │studenţi, │ │ │legale. │
│ │cursanţi şi ├───────────┼─────────┼──────────────┤
│ │personal │ │ │Se desfăşoară │
│ │militar aflat│ │ │conform │
│4. │la cursuri de│ │ │planului de │
│ │formare │ │ │învăţământ/ │
│ │iniţială şi │Şedinţă/ │ │planului de │
│ │continuă şi │Lecţie de │cel puţin│instruire, │
│ │tabere de │educaţie │3 ore/ │programelor │
│ │instruire │fizică │săptămână│analitice/ │
│ │ │militară │ │programelor de│
│ │ │ │ │instruire, în │
│ │ │ │ │cadrul │
│ │ │ │ │procesului de │
│ │ │ │ │instruire. │
└────┴─────────────┴───────────┴─────────┴──────────────┘


    NOTĂ:
    Specialiştii care asigură managementul educaţiei fizice militare în unităţile militare unde îşi desfăşoară activitatea execută 6 ore/săptămână antrenament fizic individual.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la regulament)
    Testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică pentru personalul militar
    1. Pentru personalul militar din unităţi/subunităţi/structuri pentru operaţii speciale, cercetare, paraşutişti şi scafandri, precum şi din structurile care desfăşoară misiuni în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului: (a se vedea imaginea asociată)
    * Proba de înot 500 metri este executată numai de către scafandrii militari din forţele navale şi din subordinea Comandamentului forţelor pentru operaţii speciale (CFOS) în locul probei de tracţiuni. Scafandrii militari din subordinea CFOS care deţin şi calitatea de personal aeronavigant-paraşutist execută şi proba de tracţiuni.

    2. Pentru personalul militar din unităţi/subunităţi de luptă şi sprijin de luptă: (a se vedea imaginea asociată)
     * Proba de înot 100 metri este executată de către personalul militar din subordinea Comandamentului forţelor pentru operaţii speciale (CFOS), precum şi de către personalul militar ambarcat la bordul navelor şi personalul militar din structurile de infanterie marină din forţele navale.
    ** Proba este executată numai de către personalul care încadrează funcţia de aeronavigant-paraşutist.

    3. Pentru personalul militar din unităţi/subunităţi/structuri sprijin logistic (brigăzi logistice, baze logistice, batalioane logistice, depozite, centre şi alte formaţiuni, inclusiv batalioanele/subunităţile logistice care intră în compunerea unităţilor/subunităţilor/ structurilor prevăzute în tabelul de la pct. 1 şi 2), personalul medical şi tehnico-ingineresc, personalul din comandamente (structuri centrale şi structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, structuri subordonate structurilor centrale, comandamentele statelor majore ale categoriilor de forţe, comandamentele subordonate nemijlocit Statului Major al Apărării), precum şi personalul militar din instituţiile militare de învăţământ şi formare continuă: (a se vedea imaginea asociată)
     * Proba este executată numai de către personalul care încadrează funcţia de aeronavigant-paraşutist.
    ** Proba este executată numai de către personalul care încadrează funcţia de scafandru.

    NOTE:
    1. Toate probele se execută în aceeaşi zi.
    2. Ţinuta personalului militar pe timpul desfăşurării probelor de evaluare este cea sportivă.
    3. Personalul chemat/rechemat în activitate va susţine testul de evaluare corespunzător grupei din care face parte unitatea în care acesta va fi încadrat.
    În cazul în care la o probă din cadrul testului personalul nu execută baremul pentru a fi admis, acesta nu va mai parcurge celelalte probe ale testului şi va fi declarat „respins“.

    4. Transformarea punctajelor obţinute în calificative individuale se realizează astfel:
    a) Satisfăcător = punctajul minim total (150 puncte/3 probe, 200 puncte/4 probe, 250 puncte/5 probe);
    b) Bine = cu 30 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situaţia susţinerii testului format din 3 probe, 40 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situaţia susţinerii testului format din 4 probe, 50 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situaţia susţinerii testului format din 5 probe;
    c) Foarte bine = cu 60 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situaţia susţinerii testului format din 3 probe, 80 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situaţia susţinerii testului format din 4 probe, 100 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situaţia susţinerii testului format din 5 probe.

    5. Modul de execuţie a probelor:
    a) abdomene - poziţia iniţială: culcat dorsal cu mâinile la ceafă, picioarele îndoite, tălpile pe sol, sprijin la nivelul gleznelor. Se execută ridicări de trunchi, păstrând contactul bazinului cu solul, până se ajunge în poziţie verticală, şi coborârea acestuia, până se atinge solul cu omoplaţii, timp de două minute. În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar sunt permise numai atunci când se ajunge în poziţia iniţială. Evaluatorul înregistrează numărul de repetări corecte, prin numărare cu voce tare, şi va anunţa timpul cu 30 de secunde înainte de expirarea celor două minute. Începerea/Terminarea execuţiei se anunţă de către evaluator prin comanda „Start“/„Stop“ odată cu pornirea/oprirea cronometrului;
    b) flotări - poziţia iniţială: sprijin culcat facial (cu faţa în jos) pe palme şi pe vârfurile picioarelor, întregul corp fiind întins, braţele întinse. Se execută îndoiri ale braţelor până ce acestea fac un unghi de 90° la nivelul coatelor fără a sprijini pe sol altă parte a corpului decât cele menţionate la poziţia iniţială, apoi se întind braţele ajungând în poziţia iniţială de sprijin culcat facial pe palme, timp de două minute. În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar sunt permise numai atunci când se ajunge în poziţia iniţială. Evaluatorul înregistrează numărul de repetări corecte, prin numărare cu voce tare, şi va anunţa timpul cu 30 de secunde înainte de expirarea celor două minute. Începerea/Terminarea execuţiei se anunţă de către evaluator prin comanda „Start“/„Stop“ odată cu pornirea/oprirea cronometrului. În situaţia în care pe timpul execuţiei militarul se sprijină pe sol cu o altă parte a corpului decât cele menţionate la poziţia iniţială sau ridică o mână/picior de pe sol, proba se încheie, cu înregistrarea numărului de repetări efectuate până la acel moment. Repoziţionarea mâinilor sau picioarelor pe timpul execuţiei este permisă atât timp cât acestea rămân în contact permanent cu solul;
    c) alergare - se execută pe cât posibil în teren plat, startul dându-se din picioare. În condiţii grele de teren şi pe timp nefavorabil - teren moale, cu apă, gheaţă, lapoviţă, ger, caniculă - se acordă o bonificaţie de 15 secunde pentru fiecare 1.000 metri, la baremele prevăzute;
    d) tracţiuni - poziţia iniţială: atârnat la bara fixă, cu priza palmelor la alegere (în pronaţie sau supinaţie), cu braţele întinse şi fără balansul corpului în plan vertical sau orizontal. Se execută tracţiuni cu trecerea bărbiei deasupra barei şi revenire în poziţia iniţială „atârnat“ (braţele sunt întinse şi picioarele nu ating solul);
    e) înot - se execută în stilul liber.

    6. Ordinea de executare a probelor: flotări, abdomene, tracţiuni, alergare şi înot.
    7. După testarea unui grup sau colectiv la o probă se trece imediat la testarea pentru proba următoare, în aceeaşi ordine de execuţie, pentru proba de alergare acordându-se un timp de 15-20 de minute pentru încălzirea specifică.
    8. Pentru departajarea personalului din punctul de vedere al nivelului de pregătire fizică şi stabilirea calificativelor individuale se va utiliza următorul algoritm de calcul pe fiecare probă:
    a) la proba de abdomene, pentru fiecare repetare executată în plus faţă de baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 1 punct;
    b) la proba de flotări, pentru fiecare repetare executată în plus faţă de baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 2 puncte;
    c) la proba de tracţiuni, pentru fiecare repetare executată în plus faţă de baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 5 puncte;
    d) la proba de alergare pe distanţa de 3.000 metri, pentru fiecare 5 secunde obţinute sub baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 1 punct. La alergare pe distanţa de 2.000 metri, pentru fiecare 3 secunde obţinute sub baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 1 punct;
    e) la proba de înot pe distanţa de 500 metri, pentru fiecare 5 secunde obţinute sub baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 2 puncte. La proba de înot pe distanţa de 100 metri, pentru fiecare secundă obţinute sub baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 2 puncte;
    f) la proba de parcurgere a pistei cu obstacole pentru militarii din toate armele, pentru fiecare 3 secunde obţinute sub baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 1 punct;
    g) punctajul maxim care se acordă fiecărei probe este de 100 puncte.    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 7 la regulament)
    FIŞA INDIVIDUALĂ
    cu rezultatele obţinute de către personalul militar la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016