Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 988 din 6 noiembrie 2019  privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 988 din 6 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 908 din 11 noiembrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.598 din 6.11.2019 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii A din anexa la aceasta,
    în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, lista elaborată în cursul lunii noiembrie 2019 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 15 noiembrie 2019."

    2. La capitolul IV, articolul 32^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    (1) Achiziţia şi eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare şi a procesoarelor de sunet (partea externă) pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă se realizează prin unităţile sanitare prin care se derulează Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:
    a) pacientul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul şi la care se află în evidenţă în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie;
    b) medicul specialist care realizează activarea şi adaptarea procesorului de sunet va menţiona în foaia de observaţie a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) şi va completa unul din Formularele pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă), după caz, la pacienţii eligibili, prevăzute în anexa nr. 12^1, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet;
    c) procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare şi adaptare specifică şi va beneficia de o perioadă de garanţie conform prevederilor din contractul de achiziţie.
    (2) În cazul procesoarelor ieşite din garanţie, care au mai puţin de 7 ani de funcţionare (pentru implanturi cohleare), respectiv de 5 ani de funcţionare (pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă) şi care nu mai pot fi reparate, raportul de service care atestă imposibilitatea reparării se va anexa foii de observaţie."

    3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2019“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2019
    (mii lei)

┌────────────────┬────────────┬────────────┐
│Denumirea │Credite de │Credite │
│programului de │angajament │bugetare an │
│sănătate │an 2019 │2019 │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │2.092.086,69│2.110.333,00│
│oncologie, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament │ │ │
│medicamentos al │ │ │
│bolnavilor cu │1.806.549,69│1.842.222,00│
│afecţiuni │ │ │
│oncologice │ │ │
│(adulţi şi │ │ │
│copii)* │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│evoluţiei bolii │ │ │
│la pacienţii cu │41.726,00 │38.684,00 │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice prin │ │ │
│PET - CT │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│reconstrucţie │ │ │
│mamară după │500,00 │272,00 │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice prin │ │ │
│endoprotezare │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic şi de│ │ │
│monitorizare a │ │ │
│bolii reziduale │ │ │
│a bolnavilor cu │ │ │
│leucemie acută │ │ │
│prin │ │ │
│imunofenotipare,│3.455,00 │2.926,00 │
│examen │ │ │
│citogenetic şi/ │ │ │
│sau FISH şi │ │ │
│examen de │ │ │
│biologie │ │ │
│moleculară la │ │ │
│copii şi adulţi │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│radioterapie a │ │ │
│bolnavilor cu │ │ │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice │239.760,00 │226.214,00 │
│realizate în │ │ │
│regim de │ │ │
│spitalizare de │ │ │
│zi (adulţi şi │ │ │
│copii) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic │ │ │
│genetic al │ │ │
│tumorilor solide│96,00 │15,00 │
│maligne (sarcom │ │ │
│Ewing şi │ │ │
│neuroblastom) la│ │ │
│copii şi adulţi │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │1.418.235,06│1.399.396,00│
│diabet zaharat │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│transplant de │50.801,00 │51.658,00 │
│organe, ţesuturi│ │ │
│şi celule de │ │ │
│origine umană │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │294.217,27 │305.429,00 │
│tratament pentru│ │ │
│boli rare* │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │160.928,00 │167.760,00 │
│bolilor │ │ │
│neurologice* │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │158.046,00 │175.316,00 │
│hemofiliei şi │ │ │
│talasemiei │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │ │ │
│surdităţii prin │ │ │
│proteze auditive│27.972,62 │24.890,00 │
│implantabile │ │ │
│(implant cohlear│ │ │
│şi proteze │ │ │
│auditive) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de boli│2.172,00 │2.118,00 │
│endocrine │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │98.285,00 │102.320,00 │
│ortopedie │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│terapie │222,00 │320,00 │
│intensivă a │ │ │
│insuficienţei │ │ │
│hepatice │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de boli│171.859,00 │166.925,00 │
│cardiovasculare │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │1.884,12 │2.109,00 │
│sănătate mintală│ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│diagnostic şi │ │ │
│tratament cu │ │ │
│ajutorul │18.844,24 │18.071,00 │
│aparaturii de │ │ │
│înaltă │ │ │
│performanţă, din│ │ │
│care: │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│radiologie │13.373,00 │14.699,00 │
│intervenţională │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic şi │ │ │
│tratament al │ │ │
│epilepsiei │4.074,24 │2.236,00 │
│rezistente la │ │ │
│tratamentul │ │ │
│medicamentos │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│hidrocefaliei │322,00 │380,00 │
│congenitale sau │ │ │
│dobândite la │ │ │
│copil │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│durerii │ │ │
│neuropate prin │1.075,00 │756,00 │
│implant de │ │ │
│neurostimulator │ │ │
│medular │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│supleere a │ │ │
│funcţiei renale │1.129.067,00│1.097.975,00│
│la bolnavii cu │ │ │
│insuficienţă │ │ │
│renală cronică │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Total │5.624.620,00│5.624.620,00│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Cost volum │869.327,00 │798.145,00 │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Total general │6.493.947,00│6.422.765,00│
└────────────────┴────────────┴────────────┘

"

    4. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 3), după litera w) se adaugă o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:
    "x) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias - Bucureşti;"

    5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 8), după litera e) se adaugă o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) Societatea Comercială Clinica Polisano Sibiu."

    6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 14), după litera d) se adaugă o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca."

    7. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, după litera s) se adaugă o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:
    "ş) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca."

    8. La capitolul IX, „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ŞI PROTEZE AUDITIVE) Activităţi:
    1) Reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile: implant cohlear (IC) şi proteze auditive cu ancorare osoasă
    Criteriile de eligibilitate:
    a) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă cu praguri mai mari de 90 dB, pre- sau perilinguală, sub vârsta de 6 ani (IC);
    b) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială severă/profundă postmeningitică - prioritate (IC);
    c) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială progresivă cu pierderea beneficiului prin metode de protezare clasice (aparate auditive) (IC);
    d) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială postlinguală profundă pe frecvenţele înalte (> 1.000 Hz) şi uşoară/medie pe frecvenţele joase (< 1.000 Hz), cu discriminare vocală sub 50% (IC);
    e) hipoacuzie bilaterală neurosenzorială la adult severă/profundă, praguri mai mari de 70 dB, praguri mai mari de 55 dB în câmp liber cu protezare, discriminare vocală sub 40% cu proteze şi stimul de 65 dB HL - (IC);
    f) hipoacuzie neurosenzorială asimetrică severă, profundă, inclusiv pierderea totală de auz unilaterală cu auz normal sau aproape normal contralateral (proteze implantabile cu ancorare osoasă, IC);
    g) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, uni- sau bilaterală care nu poate fi protezată clasic (otită externă cronică sau recidivantă, supuraţii auriculare cronice, stenoze sau malformaţii de ureche externă/medie) (proteze implantabile cu ancorare osoasă);
    h) hipoacuzie neurosenzorială moderată/severă cu discriminare peste 50% (proteze implantabile cu ancorare osoasă);
    i) hipoacuzie de transmisie sau mixtă, moderată/severă, cu praguri ale conducerii osoase mai mici de 60 dB (proteze implantabile cu ancorare osoasă);
    j) suport şi implicare familială bună. Suport psihologic adecvat;
    k) aşteptări realiste din partea familiei în privinţa rezultatelor reabilitării auditiv-verbale.
    Tipul de implantare - uni- sau bilaterală, simultană sau secvenţială - este stabilit de echipa de implant în funcţie de specificul fiecărui bolnav.
    2) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu implant cohlear din motive de uzură fizică şi pentru a asigura pacientului performanţa auditivă optimă
    Criteriile de eligibilitate:
    a) procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare;
    b) procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.
    3) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu proteze implantabile cu ancorare osoasă din motive de uzură fizică şi pentru a asigura pacientului performanţa auditivă optimă
    Criteriile de eligibilitate:
    a) procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare;
    b) procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat, conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării;
    c) procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei; deteriorarea rezervei cohleare (a pragurilor auditive în conducerea osoasă) care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul cu amplificare superioară.
    Indicatori de evaluare:
    1) indicatori fizici:
    a) număr de implanturi cohleare/an: 179;
    b) număr de proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă/an: 25;
    c) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 100;
    d) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 12;
    2) indicatori de eficienţă:
    a) cost mediu/implant cohlear/an: 95.437 lei;
    b) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă/an: 29.948 lei;
    c) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 32.238 lei;
    d) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 21.000 lei;
    Natura cheltuielilor programului:
    - cheltuieli cu materiale specifice: implanturi cohleare (procesor intern, procesor extern), proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă (procesor intern, procesor extern), procesor de sunet extern pentru implanturi cohleare şi procesor de sunet extern pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă.
    Unităţi care derulează programul:
    a) Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»;
    b) Spitalul Clinic Municipal Timişoara;
    c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
    d) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
    e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
    f) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»;
    g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
    h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti."

    9. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice“, subtitlul „Criterii de eligibilitate a bolnavilor cu scleroză multiplă“, litera a.2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a.2) cu sindrom clinic izolat (CIS) cu imagistică sugestivă pentru scleroză multiplă (IRM cerebrală şi/sau medulară) şi excluderea cu certitudine a unui alt diagnostic etiologic (interferonum beta 1a atât forma cu administrare i.m., cât şi forma cu administrare s.c., interferonum beta 1b cu administrare s.c., glatiramer acetat);"

    10. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“ la punctul 8), după litera q) se introduce o nouă litera, litera r), cu următorul cuprins:
    "r) Spitalul Clinic Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea"

    11. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 18), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
    "t) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa."

    12. La capitolul IX, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 20), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu."

    13. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 25), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:
    "k) Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca;
l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;."

    14. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, litera b), de la punctul 2), după litera b.9) se introduce o nouă literă, litera b.10), cu următorul cuprins:
    "b.10) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş."

    15. La capitolul IX, titlul Programul naţional de ortopedie“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 6), după litera ab) se introduc două noi litere, literele ac) şi ad), cu următorul cuprins:
    "ac) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;
ad) Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui."

    16. Anexa nr. 12^1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Vasile Ciurchea

    Bucureşti, 6 noiembrie 2019.
    Nr. 988.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 12^1 la normele tehnice)
    1. Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu implant cohlear

┌────────────┬───────────────────────┬─┐
│Unitatea │ │ │
│sanitară │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Numele şi │ │ │
│prenumele │ │ │
│pacientului │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│CNP │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Domiciliul │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Data │ │ │
│implantării │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Urechea │ │ │
│implantată │ │ │
│(UD, US) │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Data │ │ │
│activării │ │ │
│procesorului│ │ │
│declasat │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Modelul │ │ │
│procesorului│ │ │
│declasat │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Număr de │ │ │
│serie al │ │ │
│procesorului│ │ │
│declasat │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│ │procesor de sunet care │ │
│ │a împlinit 7 ani de │ │
│ │funcţionare (de la data│[│
│ │activării), deoarece │]│
│ │din cauza uzurii nu mai│ │
│ │asigură parametrii │ │
│Motivul │optimi de funcţionare │ │
│declasării ├───────────────────────┼─┤
│ │procesor de sunet care │ │
│ │s-a defectat după │ │
│ │ieşirea din perioada de│[│
│ │garanţie şi nu mai │]│
│ │poate fi reparat │ │
│ │- Se ataşează raportul │ │
│ │de service. │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Data │ │ │
│activării │ │ │
│procesorului│ │ │
│nou │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Modelul │ │ │
│procesorului│ │ │
│nou │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Număr de │ │ │
│serie al │ │ │
│procesorului│ │ │
│nou │ │ │
├────────────┴───────────────────────┴─┤
│Observaţii │
├──────────────────────────────────────┤
│Medic specialist ORL: │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘


    2. Formular pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii eligibili cu proteză auditivă implantabilă cu ancorare osoasă

┌────────────┬───────────────────────┬─┐
│Unitatea │ │ │
│sanitară │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Numele şi │ │ │
│prenumele │ │ │
│pacientului │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│CNP │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Domiciliul │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Data │ │ │
│implantării │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Urechea │ │ │
│implantată │ │ │
│(UD, US) │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Data │ │ │
│activării │ │ │
│procesorului│ │ │
│declasat │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Modelul │ │ │
│procesorului│ │ │
│declasat │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Număr de │ │ │
│serie al │ │ │
│procesorului│ │ │
│declasat │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│ │procesor de sunet care │ │
│ │a împlinit 5 ani de │ │
│ │funcţionare (de la data│[│
│ │activării), deoarece │]│
│ │din cauza uzurii nu mai│ │
│ │asigură parametrii │ │
│ │optimi de funcţionare │ │
│ ├───────────────────────┼─┤
│ │procesor de sunet care │ │
│ │s-a defectat după │ │
│ │ieşirea din perioada de│[│
│ │garanţie şi nu mai │]│
│ │poate fi reparat │ │
│ │- Se ataşează raportul │ │
│Motivul │de service. │ │
│declasării ├───────────────────────┼─┤
│ │procesor de sunet care │ │
│ │nu mai asigură auzul │ │
│ │datorită formei │ │
│ │progresive/evolutive a │ │
│ │hipoacuziei; │ │
│ │deteriorarea rezervei │ │
│ │cohleare care devine │[│
│ │nestimulabilă prin │]│
│ │procesorul purtat de │ │
│ │pacient, dar permite │ │
│ │stimularea prin │ │
│ │schimbarea tipului de │ │
│ │procesor cu unul de │ │
│ │amplificare superioară │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Data │ │ │
│activării │ │ │
│procesorului│ │ │
│nou │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Modelul │ │ │
│procesorului│ │ │
│nou │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Număr de │ │ │
│serie al │ │ │
│procesorului│ │ │
│nou │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Observaţii │ │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│Medic │ │ │
│specialist │ │ │
│ORL: │ │ │
│Data: │ │ │
└────────────┴───────────────────────┴─┘Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016