Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 934 din 3 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, şi pentru instituirea unor măsuri privind programele finanţate din Fondul pentru mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 934 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, şi pentru instituirea unor măsuri privind programele finanţate din Fondul pentru mediu

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 292 din 7 aprilie 2020
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 17/V din 30.03.2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, şi pentru instituirea unor măsuri privind programele finanţate din Fondul pentru mediu,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, precum şi prevederile Ordonanţei militare nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (1), literele d)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
e) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
f) a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;"

    2. La articolul 7 alineatul (4), literele c)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
d) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
e) a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;"

    3. La articolul 10, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;"

    4. La articolul 17, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul proprietarului înscris şi, după caz, beneficiarului, precum şi faptul că are la dispoziţie un termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică şi, respectiv, un termen de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea şi radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului.
    .....................................................................
(7) În termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică şi, respectiv, în termen de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicaţia PSIPAN:
    a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea;
    b) data radierii."

    5. La articolul 21 alineatul (2), literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat;
c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat;
d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local; după caz, se prezintă şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;"

    6. La articolul 21 alineatul (3), literele a)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat;
e) documentul, în copie certificată «conform cu originalul», care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, semnată de către proprietar;"

    7. La articolul 23, alineatele (2) şi (4) se abrogă.
    8. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Completarea dosarului de participare
    După radierea din circulaţie a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), proprietarul transmite producătorului care a eliberat nota de înscriere informaţii referitoare la distrugerea şi radierea autovehiculului uzat."

    9. La articolul 25 alineatul (4), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) existenţa mai multor moştenitori; în acest caz, este necesară prezentarea împuternicirii notariale, în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, prin care persoana care s-a înscris în program este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condiţiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat;
b) existenţa moştenitorului/comoştenitorului minor; în acest caz este necesară prezentarea deciziei emise de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul acestuia, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condiţiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat;
c) lipsa din ţară sau existenţa unei situaţii de natură medicală care face imposibilă prezentarea proprietarului la producătorul validat; în acest caz, este necesară împuternicirea notarială, în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, prin care proprietarul mandatează o altă persoană ca în numele, pe seama şi în interesul său să procedeze în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru perioada 2020-2024, în conformitate cu prevederile prezentului ghid, la: cedarea beneficiului asupra primei de casare, înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat şi radierea autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei."

    10. La articolul 28, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    11. La articolul 30, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    12. La articolul 32, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    13. La articolul 34, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    14. La articolul 36, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    15. La articolul 38, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
h) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;"

    16. La articolul 40, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    17. La articolul 43, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social/profesional al proprietarului;"

    18. La articolul 43, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;"

    19. La articolul 45, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    20. La articolul 47, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    21. La articolul 49, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care solicitantul se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, precum şi în situaţia prevăzută la art. 48 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului."

    22. La articolul 51, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Proprietarul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), dar până la data predării şi casării autovehiculului uzat."

    23. La articolul 53, alineatele (2) şi (4) se abrogă.
    24. La articolul 53, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) După radierea din circulaţie a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), proprietarul transmite producătorului care a eliberat contractul de finanţare şi nota de înscriere cu informaţii referitoare la distrugerea şi radierea autovehiculului uzat."

    25. La anexa nr. 1 la ghid, „Cerere de validare a producătorului“, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) nu am furnizat informaţii false/documente false;"

    26. La anexa nr. 2 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului“, punctul 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare"

    27. La anexa nr. 3 la ghid, „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 4 punctul 4.1, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;"

    28. La anexanr. 4.1 la ghid, „Nota de înscriere a proprietarului persoană fizică“, punctul I, literele b), c), e), f), g), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat (după verificarea conformităţii se va restitui originalul);
c) cartea de identitate a vehiculului seria ......, nr. ........., eliberată de către ......... la data de.........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat (după verificarea conformităţii se va restitui originalul);
    .....................................................................
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către .........., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către .........., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul/nu este cazul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
g) certificatul de moştenitor/sentinţa civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ...... nr. ........, emis/emisă de către ............. la data de .................., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, care atestă calitatea de moştenitor/comoştenitori a următoarei/următoarelor persoane (numele şi prenumele, cod numeric personal): ............./nu este cazul;
    .....................................................................
i) Decizia nr. ......./................, emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul;
    .....................................................................
k) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. şi care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reşedinţă sau declaraţie pe propria răspundere/nu este cazul;"

    29. La anexa nr. 4.1 la ghid, „Nota de înscriere a proprietarului persoană fizică“, la punctul III, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Societatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că proprietarul înscris/beneficiarul a transmis următoarele informaţii cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I lit. a)-d):
    a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea;
    b) data radierii autovehiculului uzat."

    30. La anexa nr. 4.2 la ghid, „Contract de finanţare nerambursabilă“, la datele de identificare ale Administraţiei Fondului pentru Mediu din preambul se abrogă numele reprezentantului legal.
    31. La anexa nr. 4.2 la ghid, la anexa la Contractul de finanţare nerambursabilă, „Notă de înscriere“, la punctul III, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Societatea ............................. - S.R.L./S.A. confirmă că proprietarul înscris a transmis următoarele informaţii cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I lit. a)-d):
    a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea;
    b) data radierii autovehiculului uzat."

    32. La anexa nr. 6 la ghid, „Cerere de finanţare“, punctul 2 paragraful (3), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) nu am furnizat informaţii false/documente false;"

    33. La anexa nr. 6 la ghid, „Cerere de finanţare“ punctul 2 paragraful (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) societatea pe care o reprezint are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare."

    34. La anexa nr. 8 la ghid, „Grilă de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 pentru sesiunea aferentă anului.....“, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă"

    35. La anexa nr. 9.6 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitatea medico-sanitară pentru sesiunea aferentă anului ......“, punctul 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare"

    36. La anexa nr. 9.9 la ghid, „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, pentru sesiunea aferentă anului ......... “, punctul 2.10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.10. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare"    ART. II
    Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;"

    2. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă."

    3. La articolul 25, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    4. La articolul 27, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    5. La articolul 29, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    6. La articolul 31, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    7. La articolul 33, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    8. La articolul 35, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;"

    9. La articolul 37, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    10. La articolul 40, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;"

    11. La articolul 42, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    12. La articolul 44, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    13. La articolul 46, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care solicitantul se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, precum şi în situaţia prevăzută la art. 45 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului."

    14. La anexa nr. 1 la ghid „Cerere de validare a producătorului“, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) nu am furnizat informaţii false/documente false;"

    15. La anexa nr. 2 la ghid „Grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului“, punctul 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare"

    16. La anexa nr. 3 la ghid „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 4 punctul 4.1, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;"

    17. La anexa nr. 4.1 la ghid, „Nota de înscriere a solicitantului - persoană fizică“, la punctul I, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ...../........, eliberat de către ..............., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    18. La anexa nr. 4.2 la ghid, „Contract de finanţare nerambursabilă“, la datele de identificare ale Administraţiei Fondului pentru Mediu din preambul se abrogă numele reprezentantului legal.
    19. La anexa nr. 6 la ghid, „Cerere de finanţare“, la punctul 2, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) nu am furnizat informaţii false/documente false;"

    20. La anexa nr. 6 la ghid, „Cerere de finanţare“, la punctul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
    "q) societatea pe care o reprezint are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare."

    21. La anexa nr. 8 la ghid, „Grila de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ..........“, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă."

    22. La anexa nr. 9 la ghid, „Grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ..........“, punctul 2.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.9. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original, în copie legalizată sau eliberat online, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare (pentru solicitantul operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară)."    ART. III
    (1) Prin excepţie de la prevederile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, pe perioada situaţiei de urgenţă declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, sunt aplicabile următoarele reglementări:
    1. Nota de înscriere, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice, este valabilă 180 de zile de la data emiterii.
    2. În situaţia confirmării informaţiilor introduse în aplicaţia PSIPAN, în cel mai scurt timp, producătorul validat comunică proprietarului înscris şi, după caz, beneficiarului rezultatul, precum şi faptul că are la dispoziţie un termen de maximum 90 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică şi, respectiv, un termen de maximum 180 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea şi radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului.
    3. În termen de maximum 90 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică şi, respectiv, în termen de maximum 180 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), producătorul validat introduce în aplicaţia PSIPAN: a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea; b) data radierii.
    4. Certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberate de autorităţile publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa proprietarii persoane fizice şi persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială îşi au sediul solicitanţii, precum şi certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local eliberate de autorităţile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate se transmit, în termen de valabilitate la data comunicării, către producătorul validat sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz, inclusiv dacă au fost obţinute prin forme de emitere şi/sau comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    5. În situaţia în care nu pot fi obţinute certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberate de autorităţile publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa proprietarii persoane fizice şi persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială îşi au sediul solicitanţii, precum şi certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local eliberate de autorităţile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate, se transmite producătorului validat sau Administraţiei Fondului pentru Mediu, după caz, împreună cu celelalte documente prevăzute de ghid, o declaraţie pe propria răspundere de unde să rezulte că sunt îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.
    6. Declaraţia prevăzută la pct. 5 va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii, va fi datată şi va fi asumată prin semnătură de către persoana fizică, în cazul în care declaraţia se transmite producătorului validat, sau de către reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    7. Cererile de decontare depuse de către producătorii validaţi în cadrul contractelor de participare în vederea decontării se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate, se înregistrează la aceştia şi se transmit, împreună cu documentele aferente, Administraţiei Fondului pentru Mediu exclusiv prin intermediul poştei electronice. De asemenea, listele beneficiarilor care însoţesc cererile de decontare vor fi semnate electronic pe fiecare filă de către reprezentanţii legali ai producătorilor validaţi sau de către persoanele împuternicite de către aceştia.

    (2) Termenele şi perioadele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pct. 1-3 sunt aplicabile în condiţiile în care notele de înscriere sunt emise în interiorul perioadei declarate stare de urgenţă.
    (3) Transmiterea documentelor potrivit prevederilor alin. (1) pct. 4 şi 5 se aplică în condiţiile în care acestea au fost emise în interiorul perioadei declarate stare de urgenţă.

    ART. IV
    (1) Prin excepţie de la prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, pe perioada situaţiei de urgenţă declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, sunt aplicabile următoarele reglementări:
    1. Nota de înscriere, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice, este valabilă 220 de zile de la data emiterii.
    2. Certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberate de autorităţile publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa proprietarii persoane fizice şi persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială îşi au sediul solicitanţii, precum şi certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local eliberate de autorităţile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate se transmit, în termen de valabilitate la data comunicării, către producătorul validat sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz, inclusiv dacă au fost obţinute prin forme de emitere şi/sau comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    3. În situaţia în care nu pot fi obţinute certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberate de autorităţile publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa proprietarii persoane fizice şi persoanele fizice cărora le-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, respectiv în a căror rază teritorială îşi au sediul solicitanţii, precum şi certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local eliberate de autorităţile publice locale în a căror rază teritorială sunt înregistrate fiscal autovehiculele uzate, se transmite producătorului validat sau Administraţiei Fondului pentru Mediu, după caz, împreună cu celelalte documente prevăzute de ghid, o declaraţie pe propria răspundere de unde să rezulte că sunt îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.
    4. Declaraţia prevăzută la pct. 3 va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii, va fi datată şi va fi asumată prin semnătură de către persoana fizică, în cazul în care declaraţia se transmite producătorului validat, sau de către reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu.
    5. Cererile de decontare depuse de către producătorii validaţi în cadrul contractelor de participare în vederea decontării se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate, se înregistrează la aceştia şi se transmit, împreună cu documentele aferente, Administraţiei Fondului pentru Mediu exclusiv prin intermediul poştei electronice. De asemenea, listele beneficiarilor care însoţesc cererile de decontare vor fi semnate electronic pe fiecare filă de către reprezentanţii legali ai producătorilor validaţi sau de către persoanele împuternicite de către aceştia.

    (2) Perioada de valabilitate prevăzută la alin. (1) pct. 1 este aplicabilă în condiţiile în care notele de înscriere sunt emise în interiorul perioadei declarate stare de urgenţă.
    (3) Transmiterea documentelor potrivit prevederilor alin. (1) pct. 2 şi 3 se aplică în condiţiile în care acestea au fost emise în interiorul perioadei declarate stare de urgenţă.

    ART. V
    (1) Pe perioada situaţiei de urgenţă declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, transmiterea documentelor/informaţiilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, şi Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, la Administraţia Fondului pentru Mediu se realizează prin intermediul poştei electronice, poştei şi/sau serviciilor de curierat, cu excepţiile prevăzute la art. III alin. (1) pct. 5 şi la art. IV alin. (1) pct. 3 din prezentul ordin.
    (2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (1), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informaţiilor necesare, precum şi alte instrucţiuni de aplicare a prevederilor alin. (1) se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei.

    ART. VI
    (1) Pe perioada situaţiei de urgenţă declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, toate termenele prevăzute în programele/proiectele finanţate din Fondul pentru mediu aflate în derulare sau în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate sau viitoare, aferente respectivelor programe/proiecte, inclusiv cele pentru care au fost emise documente la data prezentului ordin, cu excepţia perioadelor de desfăşurare a sesiunilor de finanţare, se suspendă.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, şi Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, prevăzut în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă în 30 de zile de la data încetării situaţiei de urgenţă pe teritoriul României.
    (4) Administraţia Fondului pentru Mediu şi solicitanţii şi/sau beneficiarii programelor/proiectelor finanţate din Fondul pentru mediu aflate în derulare la data prezentului ordin pot continua activităţile necesare desfăşurării programelor/proiectelor. În acest caz, transmiterea documentelor/informaţiilor în cadrul programelor/proiectelor se realizează exclusiv prin intermediul poştei electronice/poştei şi/sau serviciilor de curierat, cu respectarea condiţiilor impuse de ghidurile de finanţare specifice referitoare la forma şi conţinutul documentelor.
    (5) Procedura cuprinzând modul de transmitere a documentelor potrivit alin. (4), adresele de e-mail prin intermediul cărora se realizează comunicarea informaţiilor necesare, precum şi alte instrucţiuni de aplicare a prevederilor alin. (4) se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei.

    ART. VII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe


    Bucureşti, 3 aprilie 2020.
    Nr. 934.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016