Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 933 din 2 aprilie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 933 din 2 aprilie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 132.122 din 10.03.2020 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2), (4) şi (6), art. 22, 24, art. 59 alin. (6), (6^1), (6^2) şi (10) şi art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 23 august 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1 articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, cu excepţia arborilor afectaţi de doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă şi de incendii, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă compactă mai mare de 0,5 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, prevăzuţi la lit. a), determină încadrarea arboretelor în urgenţa 1 de regenerare. Încadrarea arboretelor în urgenţa 1 de regenerare se stabileşte de către proiectant. Pentru suprafeţele de peste 0,5 ha necesare realizării instalaţiilor de scos-apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic;"

    2. La anexa nr. 2, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, că are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deţine, cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafaţă, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), volumul de maximum 5 mc/an/ha poate fi depăşit cu volumul arborilor şi/sau arboretelor din fondul forestier afectaţi/afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori.
    (3) Ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi în care se află arboretele afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori prevăzute la alin. (2) realizează punerea în valoare a masei lemnoase afectate şi transmite o notificare la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, însoţită de actul de punere în valoare întocmit şi de fotografii relevante privitoare la afectare.
    (4) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj actele de punere în valoare prevăzute la alin. (3). Rezultatul verificărilor se comunică ocolului silvic care a făcut notificarea în cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării.
    (5) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (2) şi emiterea autorizaţiilor de exploatare se fac de către şeful ocolului silvic, dar nu mai înainte de termenul de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (4).
    (6) Volumul arborilor afectaţi de factori destabilizatori biotici şi/sau abiotici aprobat spre extragere, cu care se depăşeşte volumul de 5 mc/an/ha, se scade din volumul de recoltat în următorii ani.
    (7) Produsele lemnoase rezultate în urma acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori în condiţiile prevăzute la alin. (2) sunt produse accidentale.
    (8) În cazul în care intensitatea acţiunii factorilor biotici şi/sau abiotici destabilizatori a determinat ca o suprafaţă cumulată de fond forestier să fie despădurită, aceasta se va reîmpăduri în maximum două sezoane de vegetaţie din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, iar dacă acesta nu este suficient, pe cheltuiala proprietarului. Compoziţia de împădurire se va face cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, conform datelor existente în amenajamentele silvice precedente.
    (9) Punerea în valoare a masei lemnoase afectate de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, în condiţiile prevăzute la alin. (2), de pe suprafeţele care sunt cuprinse în arii naturale protejate, se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:
    a) prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;
    b) notificarea administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel puţin 10 zile înainte de punerea în valoare, şi obţinerea avizului, potrivit legii, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat."

    3. La anexa nr. 2, după articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1-8^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Recoltarea produselor secundare se face potrivit art. 59 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se stabileşte că suprafaţa arboretelor prevăzută în amenajamentul silvic a fi parcursă cu lucrări de îngrijire şi de conducere este minimală, iar volumul prevăzut prin amenajamentul silvic pentru extragere este orientativ şi se recoltează cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice şi în funcţie de starea arboretelor.
    (2) Pot fi parcurse cu rărituri şi arboretele care nu sunt incluse în planul decenal de recoltare a produselor secundare şi îndeplinesc condiţiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări, iar vârsta, actualizată cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, nu depăşeşte \'be din vârsta exploatabilităţii stabilită prin amenajamentul silvic. Intervenţiile silviculturale în aceste arborete se realizează numai dacă arboretele respective au indicele de consistenţă, exprimat prin indicele de densitate, mai mare sau egal cu 0.9, determinat de ocolul silvic prin intermediul suprafeţelor de bază sau al volumelor.
    ART. 8^2
    (1) Recoltarea produselor principale se face cu încadrarea în posibilitatea anuală sau în posibilitate, aşa cum sunt definite la pct. 32 şi 31 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea de recoltare a volumului aferent posibilităţii/ posibilităţii anuale se face în condiţiile art. 59 alin. (1)-(3), (10)-(11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Referitor la recoltarea produselor principale se disting următoarele situaţii:
    a) În unităţile de gospodărire de tip G - codru grădinărit, posibilitatea este cumulul volumelor de extras pentru fiecare arboret din planul decenal de recoltare, iar posibilitatea anuală este volumul de recoltat aferent unui cupon. În cadrul acestei subunităţi de gospodărire este obligatorie recoltarea volumului la nivel de arboret, prevăzut de amenajamentul silvic.
    b) În unităţi de gospodărire de tip J - codru cvasigrădinărit, A - codru regulat, sortimente obişnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obişnuite, ţeluri de protecţie şi V - păduri de interes cinegetic, în care reglementarea procesului de producţie se face la nivel de fond de producţie, posibilitatea este cea calculată prin metodele prevăzute de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor şi adoptată, iar posibilitatea anuală este cea stabilită potrivit pct. 32 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) În unităţile de gospodărire prevăzute la lit. b) este obligatoriu ca volumul de recoltat într-un an de producţie să se încadreze în posibilitatea anuală. Depăşirea posibilităţii anuale se realizează în condiţiile art. 3 alin. (1). La nivel de arboret este obligatorie respectarea tratamentului şi a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic. Volumul recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale poate să difere faţă de cel înscris în amenajamentul silvic, cu condiţia ca acest volum să rezulte prin aplicarea corespunzătoare la nivel de arboret a tratamentului şi a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic, potrivit normelor tehnice specifice. Depăşirea posibilităţii se realizează în condiţiile art. 3 alin. (2).
    d) În unităţile de gospodărire de tip Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi şi sălcii şi Y - crâng cu tăiere în scaun, Z - culturi de plopi şi sălcii selecţionate pentru celuloză şi cherestea şi W - culturi de plopi şi sălcii selecţionate pentru furnire, posibilitatea se stabileşte prin nominalizarea, în ordinea urgenţelor de regenerare, în limita posibilităţii stabilite pe suprafaţă şi a arboretelor exploatabile, iar posibilitatea anuală este cea stabilită potrivit pct. 32 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) În unităţile de gospodărire prevăzute la lit. d) este obligatoriu ca volumul de recoltat într-un an de producţie să se încadreze în posibilitatea anuală. Depăşirea posibilităţii anuale se realizează în condiţiile art. 3 alin. (1). La nivel de arboret este obligatorie respectarea tratamentului şi a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic. Volumul recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale poate să difere faţă de cel înscris în amenajamentul silvic, cu condiţia ca acest volum să rezulte prin aplicarea corespunzătoare la nivel de arboret a tratamentului şi a felului tăierii prevăzute de amenajamentul silvic, potrivit normelor tehnice specifice. Depăşirea posibilităţii anuale se realizează în condiţiile art. 3 alin. (1).
    (3) În unităţile de gospodărire prevăzute la lit. d), în situaţia în care volumul recoltat este la nivelul posibilităţii, dar nu a fost parcursă toată suprafaţa arboretelor incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, se întocmeşte un addendum la amenajamentul silvic pentru actualizarea posibilităţii la nivelul întregii suprafeţe care a făcut obiectul planului decenal de recoltare a produselor principale.
    ART. 8^3
    (1) Arborii extraşi din interiorul şi proximitatea obiectivelor militare în scopul instalării şi/sau menţinerii în stare de operativitate a sistemelor de securitate a obiectivelor militare se încadrează în categoria produselor extraordinare.
    (2) Întocmirea actelor de punere în valoare şi autorizarea spre exploatare de către ocolul silvic, căruia comandantul unei unităţi militare i-a solicitat, în scris, extrageri de arbori în scopul instalării şi/sau menţinerii în stare de operativitate a unui sistem care face parte din sistemul de securitate a obiectivelor militare, se fac în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data solicitării. Extragerea arborilor se face pe amplasamentul solicitat de comandantul unităţii militare şi transmis ocolului silvic.
    (3) În situaţia în care materialele lemnoase aparţin unităţii militare, transportul acestora se realizează în baza avizelor de însoţire a materialelor lemnoase emise de ocolul silvic care a realizat marcarea.
    (4) În categoria produselor extraordinare se introduc şi arborii care periclitează obiective de interes public. Întocmirea actelor de punere în valoare şi autorizarea spre exploatare se fac de către ocolul/ocoalele silvic/silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru suprafeţe de fond forestier din raza administrativă a unităţii administrativ-teritoriale în care este amplasat obiectivul de interes public, la solicitarea proprietarului sau administratorului obiectivului."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 2 aprilie 2020.
    Nr. 933.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016