Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 932 din 30 aprilie 2020  privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 932 din 30 aprilie 2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 361 din 6 mai 2020
    Având în vedere:
    - Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 11.665 din data de 16.03.2020;
    – prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei;
    – prevederile Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei, privind noile modalităţi practice care urmează să fie aplicate de:
    – întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar) la transmiterea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranţă sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate prin intermediul platformei informatice „ghişeul unic“ menţionat la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004;
    – organismele de certificare a siguranţei (Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate sau, după caz, autoritatea naţională de siguranţă - Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR) la evaluarea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranţă sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate, precum şi pentru coordonarea cu autorităţile naţionale de siguranţă vizate de zona de operare preconizată,

    respectiv faptul că:
    - întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar) trebuie să îşi stabilească propriile sisteme de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele stabilite;
    – certificarea trebuie să se bazeze pe o evaluare a capacităţii solicitantului de a îndeplini cerinţele de management al siguranţei aplicabile întreprinderilor feroviare (operatorilor de transport feroviar), inclusiv normele naţionale aplicabile şi cerinţele din specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare şi gestionare a traficului“,

    în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), art. 10, art. 16 alin. (2) lit. f) şi g) şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, precum şi ale art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (i) şi (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Modalităţile practice care trebuie aplicate de către operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă, definiţi la art. 3 pct. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, la transmiterea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranţă, a reînnoirii sau actualizării/modificării acestora, precum şi modalităţile care trebuie aplicate la evaluarea acestor cereri de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR, şi Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate sunt stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei.

    ART. 2
    (1) În scopul obţinerii certificatelor unice de siguranţă operatorii de transport feroviar îşi stabilesc propriile sisteme de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei.
    (2) Cerinţele stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei se aplică şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară, care îşi stabilesc propriile sisteme de management al siguranţei în scopul evaluării cererilor pentru obţinerea autorizaţiilor de siguranţă.

    CAP. II
    Eliberarea, reînnoirea sau actualizarea/modificarea certificatelor unice de siguranţă
    ART. 3
    (1) Cerinţele naţionale aplicabile pentru eliberarea certificatelor unice de siguranţă, reînnoirea şi actualizarea/ modificarea acestora se stabilesc prin decizie a directorului ASFR, sunt obligatorii şi sunt publicate pe site-ul www.afer.ro/asfr.
    (2) În cadrul procesului de eliberare, reînnoire sau actualizare/modificare a certificatelor unice de siguranţă solicitanţii utilizează ghidurile elaborate de către ASFR şi Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru acordarea certificatului unic de siguranţă - Ghid pentru solicitant, care sunt publicate pe site-ul www.afer.ro/asfr, respectiv www.era.europa.eu/applicants/applications-single-safety-certificates_en - în limba română şi pot fi accesate gratuit.

    CAP. III
    Supravegherea operatorilor de transport feroviar, măsuri de siguranţă temporare - restricţionarea sau suspendarea imediată a operaţiunilor relevante, restricţionarea sau revocarea certificatelor unice de siguranţă
    ART. 4
    (1) Atunci când în urma activităţilor de supraveghere desfăşurate în baza convenţiei încheiate de către ASFR cu operatorul de transport feroviar înainte de eliberarea certificatului unic de siguranţă şi în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei, după eliberarea şi reînnoirea certificatelor se constată că nu mai sunt îndeplinite cerinţele de certificare, nu se respectă normele naţionale sau reglementările specifice ale Uniunii Europene sau se identifică un risc grav care afectează siguranţa, ASFR poate, motivat, conform prevederilor art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară:
    a) să ia măsuri de siguranţă temporare - restricţionarea sau suspendarea imediată a operaţiunilor relevante;
    b) să ia măsuri de restricţionare sau revocare a certificatului unic de siguranţă, atunci când ASFR a eliberat certificatul;
    c) să propună Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate restricţionarea sau revocarea certificatului unic de siguranţă, atunci când aceasta a eliberat certificatul.

    (2) Neconformităţile constatate conform alin. (1) lit. a) şi b) la operatorii de transport feroviar, precum şi luarea măsurilor de siguranţă temporare, de restricţionare sau de revocare a certificatului unic de siguranţă sunt:
    a) neconformităţi care nu afectează grav siguranţa şi pentru remedierea cărora este necesar ca operatorul să furnizeze ASFR dovezi/informaţii suplimentare; ASFR emite o avizare privind posibila restricţionare a elementelor din certificatul unic de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    b) neconformităţi care nu afectează grav siguranţa şi care se constituie în modificarea situaţiei existente la data acordării certificatului unic de siguranţă şi pentru remedierea cărora este suficient/necesar ca operatorul să furnizeze ASFR dovezi/informaţii suplimentare; ASFR emite o avizare privind posibila restricţionare a elementelor din certificatul unic de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    c) neconformităţi care pot conduce la afectarea gravă a siguranţei şi care pot fi remediate prin acţiuni specifice ale operatorului; ASFR restricţionează elementele din certificatul unic de siguranţă care intră sub incidenţa neconformităţilor;
    d) neconformităţi care afectează grav siguranţa, nu permit efectuarea operaţiunilor relevante şi pot fi remediate prin acţiuni specifice ale operatorului; ASFR revocă certificatul unic de siguranţă.

    (3) Încetarea luării măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi c) se face după constatarea eliminării neconformităţilor efectuate de către ASFR în acest sens.
    (4) În cazul suspendării sau retragerii licenţei de transport feroviar unui operator de transport feroviar, ASFR restricţionează sau revocă imediat, după caz, certificatul unic de siguranţă operatorului în cauză, fapt notificat acestuia şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară. Restricţionarea certificatului unic de siguranţă încetează imediat după încetarea suspendării licenţei de transport feroviar, fapt notificat operatorului în cauză şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară.

    ART. 5
    (1) Pe perioada valabilităţii restricţionării unor elemente din certificatul unic de siguranţă conform art. 4 alin. (2) lit. c), operatorul de transport feroviar în cauză nu mai poate efectua serviciile de transport feroviar pentru elementele care intră sub incidenţa neconformităţilor.
    (2) După revocarea certificatului unic de siguranţă, operatorul de transport feroviar în cauză nu mai poate efectua serviciile de transport feroviar.
    (3) Perioada de restricţionare a certificatului unic de siguranţă nu prelungeşte perioada de valabilitate a acestuia.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 6
    (1) Pentru a contesta deciziile referitoare la eliberarea, reînnoirea, actualizarea/modificarea, restricţionarea sau revocarea certificatele unice de siguranţă sau luarea măsurilor de siguranţă temporare, operatorul de transport feroviar poate solicita, în scris, la ASFR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, reevaluarea deciziei. Reevaluarea se efectuează de ASFR în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, pe bază de tarif, iar rezultatul motivat se notifică operatorului de transport feroviar.
    (2) În cazul în care ASFR menţine decizia iniţială de a nu elibera, reînnoi, actualiza/modifica, restricţiona sau revoca certificatele unice de siguranţă sau de a lua măsuri de siguranţă temporare, operatorul de transport feroviar se poate adresa instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Activităţile specifice efectuate de către ASFR pentru „implicarea prealabilă“ - etapă procedurală premergătoare solicitării eliberării certificatului unic de siguranţă, eliberarea, reînnoirea şi actualizarea/modificarea certificatelor unice de siguranţă şi reevaluarea deciziei conform art. 6 alin. (1), precum şi activităţile de supraveghere se prestează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

    ART. 8
    Prezentul ordin nu se aplică operatorilor care efectuează numai manevră feroviară, deţinători de licenţă pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară şi certificat de siguranţă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar.

    ART. 9
    Un operator de transport feroviar din România care efectuează servicii de transport feroviar de marfă are acces pe liniile ferate industriale, inclusiv pe cele de tranzit aferente acestora, pentru efectuarea unor activităţi de manevră feroviară, cu notificarea în prealabil a ASFR, după cum urmează:
    a) în situaţii de urgenţă sau cu caracter militar, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    b) cu caracter temporar, maximum 120 de zile în decurs de un an calendaristic. Pentru această situaţie, operatorul trebuie să aibă în cadrul propriului sistem de management al siguranţei o procedură proprie pentru accesul pe liniile în cauză şi aplicarea unui proces de management al riscului, respectiv deţinerea raportului de evaluare a siguranţei pentru schimbarea semnificativă de ordin operaţional eliberat de către ASFR şi declaraţia prevăzută la art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.501/2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 şi cu prezentul regulament.


    ART. 10
    (1) După emiterea unui certificat unic de siguranţă ASFR va transmite, în termen de 24 de ore, către administratorul şi, după caz, gestionarul de infrastructură feroviară un document din care să rezulte următoarele date:
    a) secţiile de circulaţie şi zonele de manevră pe care operatorul de transport feroviar are voie să le acceseze, în conformitate cu documentaţia care a stat la baza acordării certificatului unic de siguranţă;
    b) vehiculele feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar are voie să efectueze operaţiuni de transport feroviar, în conformitate cu documentaţia care a stat la baza acordării certificatului unic de siguranţă.

    (2) În cazul solicitării de către operatorul de transport feroviar a modificării listei iniţiale de secţii de circulaţie, zone de manevră sau vehicule feroviare motoare, după acceptarea de către ASFR a modificărilor propuse, ASFR va proceda conform alin. (1).

    ART. 11
    (1) Toţi operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă deţinători de certificate unice de siguranţă au obligaţia de a comunica lunar ASFR, în scris, până la data de 15 a lunii, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioară.
    (2) Administratorul şi gestionarii de infrastructură feroviară au obligaţia de a comunica lunar ASFR, în scris, până la data de 15 a lunii în curs, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioară de către fiecare dintre operatorii de transport feroviar cu care a încheiat contracte de acces pe infrastructura feroviară.
    (3) Datele transmise vor fi exprimate în „tren-km“ şi, atunci când operatorii de transport feroviar efectuează şi servicii de manevră feroviară, în „ore manevră“.
    (4) Netransmiterea datelor prevăzute la alin. (1) şi (2) sau transmiterea eronată a acestora poate conduce la măsura restricţionării certificatului unic de siguranţă operatorului de transport feroviar sau, în cazul administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, la restricţionarea autorizaţiei de siguranţă.

    ART. 12
    (1) Pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranţă eliberat în baza prevederilor Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, ASFR poate emite un aviz favorabil pentru noi vehicule feroviare motoare cu care un operator de transport feroviar să îşi desfăşoare activitatea specifică sau pentru noi secţii de circulaţie/linii ferate industriale, în situaţiile care nu reprezintă o modificare substanţială a tipului sau amplorii operaţiunii.
    (2) Avizul favorabil se acordă la solicitarea scrisă a operatorului de transport feroviar şi prezentarea unui raport de evaluare tehnică în vederea înscrierii în certificatul de siguranţă şi/sau a datelor de identificare a secţiei de circulaţie/liniei ferate industriale, după caz, şi la achitarea tarifelor aferente.
    (3) După analizarea documentaţiei depuse şi emiterea unui aviz favorabil, ASFR transmite către administratorul şi, după caz, gestionarul de infrastructură feroviară un document privind noul vehicul feroviar motor cu care operatorul de transport feroviar are voie să efectueze operaţiuni de transport feroviar şi/sau noua secţie de circulaţie/linie ferată industrială pe care să circule/să efectueze manevra.
    (4) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare a avizului favorabil se depun la Autoritatea Feroviară Română - AFER în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise şi se soluţionează de Consiliul de conducere al Autorităţii Feroviare Române - AFER în termen de 30 de zile.
    (5) Dacă contestatarul este nemulţumit de soluţia dată, acesta se poate adresa instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    ASFR, operatorii de transport feroviar care îşi desfăşoară activitatea pe căile ferate din România, administratorul şi gestionarii de infrastructură feroviară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 932.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016