Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 92 din 17 iunie 2020  privind modificarea şi completarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 92 din 17 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 529 din 19 iunie 2020
    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1)-(3^2), alin. (5), (6), (8) şi (9), ale art. 6 alin. (2)-(5), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. b) şi alin. (10) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 13 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) acreditare - acordarea dreptului unui operator economic de a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru energia electrică produsă şi livrată de un grup/o centrală electrică pe care îl/o deţine, de producere a energiei electrice utilizând sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere a energiei electrice prevăzute în anexa nr. 1, pe o perioadă stabilită în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după obţinerea de către acesta a licenţei/licenţei provizorii pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, în situaţia în care legea impune obligaţia obţinerii acestei licenţe, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor prezentului regulament, în baza unei decizii emise de către ANRE;"

    2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) ANRE modifică din proprie iniţiativă decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV în următoarele situaţii:
    a) existenţa unei erori materiale în conţinutul deciziei de acreditare;
    b) modificarea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţii de producere a energiei electrice emisă operatorului economic acreditat, în sensul modificării formei juridice sau a denumirii acestuia, după caz;
    c) creşterea puterii electrice instalate a unui/unei grup/etape din centrala/centrala electrică acreditată peste cea cuprinsă în decizia de acreditare valabilă."

    3. La articolul 5 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:
    "d^1) oricărei operaţiuni permise de legislaţia în vigoare, prin care un producător acreditat închiriază/înstrăinează, după caz, una sau mai multe centrale electrice acreditate;
d^2) operaţiunilor de divizare a unei centrale electrice acreditate în două sau mai multe centrale electrice aparţinând aceluiaşi operator economic acreditat, fără ca suma puterilor electrice instalate în centralele electrice rezultate să depăşească puterea electrică acreditată a centralei electrice supuse divizării;"

    4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) ANRE emite o decizie de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV la solicitarea unui operator economic care deţine grupuri/etape din centrale/centrale electrice acreditate până la data de 31 decembrie 2016 pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în cazul modificării titularului acreditării ca urmare a uneia dintre operaţiunile prevăzute la alin. (2) lit. c)-d^1) sau în vederea luării în considerare a perioadei de întrerupere a acreditării. În aceste situaţii, prevederile art. 6-12 se aplică în mod corespunzător."

    5. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) La înregistrarea unei cereri privind modificarea acreditării, solicitantul modificării care nu este titular al licenţei/licenţei provizorii, după caz, pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice conform prevederilor legale în vigoare face dovada că a achitat, în avans, contribuţia bănească prevăzută la art. 21, pentru activitatea de analiză a documentaţiei."

    6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) În situaţiile în care legea impune obligaţia obţinerii licenţei/licenţei provizorii sau a modificării licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, după caz, acreditarea se modifică de ANRE în condiţiile prezentului regulament după obţinerea de către solicitant a licenţei/licenţei provizorii sau după modificarea licenţei, după caz, pentru o perioadă care nu poate depăşi durata de valabilitate a licenţei."

    7. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Stabilirea E-SRE beneficiare de certificate verzi conform prevederilor alin. (3), (4) şi/sau (5) se realizează după cum urmează:
    a) în baza algoritmului elaborat de solicitantul modificării acreditării şi avizat de ANRE; sau
    b) în baza formulei stabilite de ANRE în cuprinsul deciziei de modificare a acreditării."

    8. La articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) OR la reţelele cărora sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile acreditate sunt obligaţi să transmită lunar la ANRE, în format excel, energia electrică produsă şi livrată orar în reţeaua electrică."

    9. La capitolul II, după secţiunea a 5-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 6-a, cuprinzând articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 6-a
    Stabilirea E-SRE beneficiare de certificate verzi în cazul grupurilor electrice/etapelor din centrale/centralelor electrice acreditate la care puterea electrică instalată este mai mare decât cea din decizia de acreditare
    ART. 12^1
    (1) În cazul grupurilor electrice/etapelor din centrale/centralelor electrice acreditate până la 31 decembrie 2016 la care, ulterior acreditării, ANRE constată că puterea electrică instalată este mai mare decât cea cuprinsă în decizia de acreditare valabilă, ANRE emite o decizie de modificare a acreditării în care prevede modul de ajustare a energiei electrice beneficiare de certificate verzi, în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pe lângă modul de ajustare a E-SRE beneficiare de certificate verzi prevăzut la alin. (1), ANRE dispune OTS, în cuprinsul deciziei de modificare a acreditării, regularizarea între numărul de CV cuvenite şi numărul de CV primite, cu recuperarea CV aferente, aplicată de la data realizării creşterii puterii electrice instalate a grupurilor/etapelor din centrale/ centralelor acreditate până la data deciziei de modificare a deciziei de acreditare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    10. La articolul 14, alineatul (4) se abrogă.
    11. La articolul 16 alineatul (3), literele b) şi c) se abrogă.
    12. La articolul 16 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), având următorul cuprins:
    "d^1) se încheie între prosumatorul şi furnizorul de energie electrică un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice din centrale electrice acreditate cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;"

    13. La articolul 16 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) se modifică circumstanţele care au stat la baza acreditării, altele decât cele prevăzute la lit. a), d), d^1) şi la art. 5 alin. (1) lit. c), circumstanţe care conduc la acordarea de CV necuvenite."

    14. La articolul 16, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Dacă operatorul economic înlătură cauzele care au condus la aplicarea de către ANRE a suspendării acreditării în interiorul perioadei prevăzute la alin. (3), ANRE emite o decizie de încetare a suspendării, care intră în vigoare la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3), ANRE solicită OTS recuperarea numărului de CV necuvenit, dacă este cazul, cu aplicarea prevederilor referitoare la recuperarea ajutorului de stat acordat necuvenit din Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    15. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) se constată că informaţiile transmise de operatorul economic acreditat au fost incomplete şi/sau incorecte şi că acesta nu ar fi avut dreptul să obţină decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV;"

    16. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), ANRE solicită OTS recuperarea numărului de CV necuvenit, în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    17. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai modificării acreditării/acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, care nu sunt titulari de licenţă/licenţă provizorie, după caz, pentru exploatarea comercială a capacităţii de producere a E-SRE conform prevederilor legale aplicabile achită ANRE o contribuţie bănească pentru activitatea de analiză a documentaţiei primite în acest scop, al cărei nivel se aprobă anual de ANRE prin ordin, în condiţiile legii."    ART. II
    Operatorii economici care deţin centrale electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi şi operatorii de reţea la reţelele cărora sunt racordate grupurile electrice/etapele din centrale/centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 17 iunie 2020.
    Nr. 92.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016