Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 874 din 10 octombrie 2019  pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 874 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 845 din 17 octombrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
    în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul turismului emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului turismului nr. 1.183/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 18 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Neîndeplinirea de către agenţiile de turism organizatoare a obligaţiilor stabilite în prezentul ordin pentru acestea sau îndeplinirea defectuoasă, cu depăşirea termenelor de depunere a declaraţiilor prevăzute la art. 1, se sancţionează potrivit art. 27 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative."

    2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi la prezentul ordin.


    ART. II
    Alineatul (3) al articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 30 ianuarie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Agenţia de turism organizatoare garantează plăţile efectuate de călători sau în numele călătorilor, indiferent dacă pachetele sunt comercializate direct călătorilor sau prin intermediul altor agenţii de turism."


    ART. III
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul turismului,
                    Bogdan Gheorghe Trif

    Bucureşti, 10 octombrie 2019.
    Nr. 874.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.183/2018)
    Declaraţie iniţială [ ]
    Declaraţie rectificativă [ ]
    Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare
    1. PERIOADA DE RAPORTARE:
    An [][][][] Luna [][]

    2. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI ECONOMIC:
    Cod de identificare fiscală: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Denumire: ......................................
    Denumire agenţie: ..................................
    Număr licenţă de turism/data emiterii licenţei de turism: ...........................
    Adresă domiciliu fiscal:
    Judeţ ........... Localitate ................ Stradă .............. Număr ...... Bloc ........
    Scara ..... Ap. ...... Cod poştal ............ Sector ........ Telefon .......... E-mail .............

    3. RAPORTARE INFORMAŢII:

┌────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │Sume │ │ │
│ │ │ │achitate │ │ │
│ │ │Valoarea │către │ │ │
│Numărul │Valoarea │totală │furnizori │ │ │
│contractelor│totală a │încasată în│din │ │ │
│aflate în │pachetelor │avans, │valoarea │Sold │ │
│derulare, │de servicii │aferentă │totală │(diferenţa│ │
│aferente │de călătorie│pachetelor │încasată în│dintre │ │
│pachetelor │neprestate, │de servicii│avans, │coloanele │Valoarea │
│de servicii │aferente │de │aferente │3 şi 4, │garantată│
│de călătorie│contractelor│călătorie │pachetelor │exprimată │ │
│neprestate, │aflate în │contractate│de servicii│în lei) │ │
│exprimat │derulare │şi │de │ │ │
│global │(lei) │neprestate │călătorie │ │ │
│ │ │(lei) │contractate│ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │neprestate │ │ │
│ │ │ │(lei) │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┘    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
    Nume, prenume: ..............................
    Funcţia/calitatea: .................... Semnătura (electronică)..................
    Loc rezervat Ministerului Turismului: Nr. de înregistrare .................. Data: ..............

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.183/2018)
    INSTRUCŢIUNI
    de completare a formularului „Declaraţie privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare“
    Declaraţia se completează de către operatorul economic deţinător al unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare, prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
    I. Termenul de depunere a declaraţiei
    Declaraţia se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare, de către operatorul economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, conform prevederilor legale în vigoare.
    Organul central competent de preluare şi gestionare a declaraţiilor: Direcţia control din cadrul Ministerului Turismului, conform atribuţiilor stabilite în ordin.

    II. Modul de depunere
    Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă^*), conform legii.
    ^*) Mijloc electronic de transmitere la distanţă = punct de contact unic electronic (PCUe) - sistem informatic gestionat de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României, instituţie publică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, portal disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro

    Pentru depunerea declaraţiei, operatorul economic trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
    În vederea transmiterii declaraţiei pe cale online la Ministerul Turismului este necesar să se parcurgă următorii paşi:
    Pasul 1 - Se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.ro
    Pasul 2 - Creare cont
    Se accesează secţiunea „CONT NOU - Persoană juridică“, se completează rubricile din secţiune cu datele individuale ale operatorului economic, se aleg un nume de utilizator şi o parolă. Confirmarea creării contului se primeşte pe adresa de e-mail indicată de către solicitant.
    Se accesează linkul primit în e-mailul de confirmare, contul fiind astfel creat.

    Pasul 3 - Autentificare în sistem
    Pentru autentificarea în sistem se alege secţiunea „CONECTARE“.
    La secţiunea „Autentificaţi-vă prin“, se selectează eDirect.
    Se completează numele de utilizator şi parola, se introduc caracterele asociate codului CAPTCHA.
    Se accesează secţiunea „Autentificare“.

    Pasul 4 - Depunerea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare
    Pentru depunerea declaraţiei se accesează secţiunea „Creează solicitare“.
    Se selectează instituţia - Ministerul Turismului şi procedura pentru transmiterea Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare.
    Prin accesarea secţiunii „Creează solicitare“ declaraţia în format Excel se poate descărca, completa şi semna cu semnătură electronică, extensia acceptată fiind de tipul P7S sau P7M.
    Declaraţia completată şi semnată electronic se ataşează solicitării prin accesarea secţiunii „Încărcare“.
    După încărcarea declaraţiei, dacă este cazul, pot fi trecute observaţii în rubrica dedicată.
    Pentru transmiterea solicitării se dă click pe butonul „Lansează solicitare“ şi astfel declaraţia este transmisă către Ministerul Turismului.
    Sistemul va genera o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG # .... împreună cu documentele depuse a fost lansată cu succes. În cel mai scurt timp un operator al instituţiei o va prelua.“

    Pasul 5 - Preluarea declaraţiei
    Declaraţia încărcată în sistem urmează să fie preluată de către Direcţia control, moment în care solicitantul va primi un email prin care i se comunică numărul de înregistrare intern.

    Pasul 6
    Direcţia de specialitate va analiza declaraţia depusă şi, dacă va fi nevoie, va putea solicita şi alte informaţii necesare prelucrării acesteia. Dacă în urma verificării formale vor fi identificate agenţii de turism organizatoare care au transmis date incomplete/incorecte ori au fost indicate greşit sau, după raportare, au intervenit modificări/schimbări (de exemplu: transferul sau anularea pachetului etc.), se va proceda la emiterea de notificări în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor, în vederea efectuării corecţiilor necesare (fără să se stabilească penalizări/amenzi etc.).
    Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
    - corectarea perioadei de raportare;
    – modificarea unor elemente de identificare ale operatorului economic;
    – modificarea unor date din tabelul privind raportarea informaţiilor;
    – corectarea altor informaţii prevăzute în formular.

    Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia care se corectează şi se depune până cel târziu la data depunerii următoarei declaraţii.
    Stadiul soluţionării declaraţiei poate fi urmărit pe site-ul PCUe, în secţiunea „Solicitările mele“, folosind numărul PISEG.

    Pasul 7
    După verificarea de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei control a informaţiilor din conţinutul declaraţiei depuse la termenele legale de depunere, precum şi a celor depuse ca urmare a notificărilor şi ataşarea documentului final „Comunicarea“, solicitantul este notificat cu privire la faptul că informaţiile din declaraţie au fost importate în baza de date constituită la nivelul direcţiei.
    În termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, Direcţia control centralizează toate declaraţiile depuse.    III. Completarea declaraţiei
    1. Operatorul economic va selecta spaţiul special pentru tipul declaraţiei, respectiv „declaraţie iniţială“ pentru prima declaraţie aferentă perioadei de raportare sau „declaraţie rectificativă“ pentru declaraţia care cuprinde completări, modificări sau corecturi solicitate de către direcţia de specialitate sau din oficiu.
    2. Caseta „Perioada de raportare“:
    - în rubrica „An“ se înscrie cu cifre arabe anul, cu 4 caractere (de exemplu: 2019);
    – în rubrica „Luna“ se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia de raportare (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

    3. Secţiunea „Date de identificare a operatorului economic“
    3.1. Caseta „Cod de identificare fiscală“ - se completează codul de identificare fiscală atribuit operatorului economic care desfăşoară activitatea specifică agenţiei de turism organizatoare, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    3.2. Caseta „Denumire“ - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele operatorului economic.
    3.3. Caseta „Denumire agenţie“ - se completează denumirea agenţiei de turism organizatoare aşa cum este menţionată în licenţa de turism.
    3.4. Caseta „Număr licenţă de turism/data emiterii licenţei de turism“ - se înscriu numărul şi data emiterii licenţei de turism eliberate agenţiei de turism organizatoare de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului.
    3.5. Caseta „Adresă domiciliu fiscal“ - se completează adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al operatorului economic.

    4. Secţiunea „Raportare informaţii“
    4.1. La completarea tabelului se are în vedere totalul contractelor aflate în derulare*), aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, combinate de către agenţia de turism organizatoare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018, comercializate până în perioada de referinţă, inclusiv.
    4.2. Sunt exceptate de la prevederile subpct. 4.1 pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.
    4.3. Coloana „Numărul contractelor aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie neprestate, exprimat global“ - se completează cu numărul contractelor*) aflate în derulare, aferente pachetelor de servicii de călătorie comercializate direct sau prin reprezentanţi, exprimat global.
    4.4. Coloana „Valoarea totală a pachetelor de servicii de călătorie neprestate, aferente contractelor aflate în derulare (lei)“ - se înscrie valoarea însumată a pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), exprimată în lei**).
    4.5. Coloana „Valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei)“ - se înscrie valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), exprimată în lei**).
    4.6. Coloana „Sume achitate către furnizori din valoarea totală încasată în avans, aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate (lei)“ - se înscrie valoarea totală achitată către furnizori, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate şi neprestate*), din valoarea totală încasată, exprimată în lei**).
    4.7. Coloana „Sold (diferenţa dintre coloanele 3 şi 4)“ - se înscrie valoarea rezultată în urma diferenţei dintre suma înscrisă în coloana 3 şi cea înscrisă în coloana 4 din formular.
    4.8. Coloana „Valoarea garantată“ - se completează valoarea totală a limitei de răspundere garantate de instrumentul/instrumentele de garantare valabil(e) la data raportării al/ale agenţiei de turism organizatoare declarante, potrivit obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
     *) Inclusiv serviciile de călătorie asociate facilitate călătorilor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.
    **) Sumele încasate în valută se exprimă ca echivalent în lei la data încasării, potrivit cursului valutar oficial din ziua respectivă.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016