Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 87 din 29 mai 2020  pentru modificarea şi completarea unor acte normative  din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 87 din 29 mai 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 479 din 5 iunie 2020
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 şi 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs sau nu deţin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs, din comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte persoane/specialişti care au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, de la eşalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/şi din afara MAI."

    2. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Înainte de începerea activităţii, membrii comisiei de concurs şi ai comisiei centrale de concurs, precum şi secretarul acestora completează un angajament cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere, precum şi cu privire la faptul că nu vor îndruma candidaţii în procesul de pregătire."

    3. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere pentru probele de concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, în cazul posturilor de execuţie, respectiv cu cel mult 6 ore înainte de susţinerea interviului structurat pe subiecte profesionale, în cazul posturilor de conducere, având în vedere tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs."

    4. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere pentru probele de concurs cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, având în vedere tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cerinţele înscrise în fişele posturilor scoase la concurs."

    5. În anexa nr. 3, la articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii, inclusiv prin avizierele electronice, dacă acestea există, şi se postează prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă."

    6. În anexa nr. 3, la articolul 22 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, data-limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestionează problematica specifică concursului. În anunţ se specifică datele de contact, datele necesare desfăşurării concursului, faptul că fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, precum şi că dosarul se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea, în format electronic, la adresa de e-mail a unităţii organizatoare, indicată în acest scop;"

    7. În anexa nr. 3, la articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia concursului pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în anunţ se specifică faptul că examinarea medicală şi evaluarea psihologică de către structurile de specialitate ale MAI se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis"

    8. În anexa nr. 3, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    Documentele afişate prin avizierele electronice şi/sau postate pe pagina de internet în procedura de concurs pentru ocuparea postului vacant se menţin afişate şi/sau postate 60 de zile după finalizarea acesteia."

    9. În anexa nr. 3, la articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, testul scris prevăzut la alin. (1) poate cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, precum şi exercitarea controlului decizional."

    10. În anexa nr. 3, la articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Interviul prevăzut la alin. (1) cuprinde, în principal, cu respectarea tematicii şi bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate. De asemenea, interviul poate să cuprindă elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială."

    11. În anexa nr. 3, după articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    Echivalarea funcţiilor prevăzute la art. 27^46 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu funcţiile de conducere similare se stabileşte potrivit procedurii de sistem elaborate de Direcţia generală management resurse umane, la propunerea inspectoratelor generale/similare."

    12. În anexa nr. 3, articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere, ţinând cont de următoarele cerinţe:
    a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia afişată;
    b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;
    c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea şi soluţionarea acestora.
    (2) În grila de corectare/apreciere, poziţionarea răspunsurilor corecte se face aleatoriu, fără a se reflecta un potenţial raţionament logic.
    (3) Comisia de concurs elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere în două variante, care pot conţine cel mult 30% elemente comune.
    (4) Comisia centrală de concurs elaborează subiectele/ temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere în una sau mai multe variante, care pot conţine şi elemente comune.
    (5) Subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/ corectare şi notare/baremul de apreciere se semnează de membrii comisiei de concurs sau, după caz, ai comisiei centrale de concurs, se numerotează şi se sigilează separat.
    (6) Activitatea de elaborare a subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi a grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere pentru probele de concurs se înregistrează audio şi video, astfel încât să se asigure vizibilitatea tuturor persoanelor implicate şi a activităţilor desfăşurate."

    13. În anexa nr. 3, după articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 33^1
    (1) Activitatea prevăzută la art. 33 se realizează într-un spaţiu destinat, pe timpul desfăşurării concursului, exclusiv acesteia, amplasat, de regulă, în apropierea sălii de concurs.
    (2) În spaţiul prevăzut la alin. (1) pot fi prezente şi folosite numai sistemele informatice destinate acestei activităţi şi au acces numai comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs, precum şi specialişti din structurile cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor/informatică/similar, pentru înregistrarea audio şi video, cărora li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (7).
    (3) În spaţiul prevăzut la alin. (1) nu pot fi prezente mijloace de comunicare la distanţă şi mijloace de stocare a datelor, iar tehnica de calcul utilizată nu se conectează la internet.
    (4) Persoanele din spaţiul prevăzut la alin. (1) îl pot părăsi doar la finalizarea activităţii, cu excepţia urgenţelor personale, când îl pot părăsi numai însoţite de către un alt membru al comisiei.
    (5) După finalizarea activităţii, membrii comisiei de concurs se deplasează împreună, având asupra lor subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere, direct în sala de concurs. În cazul comisiei centrale de concurs, subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere se transmit comisiilor de concurs organizate la nivelul unităţilor teritoriale, în condiţii de deplină securitate, pentru păstrarea confidenţialităţii acestora."

    14. În anexa nr. 3, după articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    (1) Varianta de subiecte care urmează să fie administrată se alege, prin tragere la sorţi, de unul dintre candidaţi sau, după caz, în situaţia în care comisia centrală de concurs a elaborat mai multe variante, de unul dintre reprezentanţii Corpului Naţional al Poliţiştilor sau ai organizaţiilor sindicale reprezentative, desemnaţi pentru a participa în calitate de observatori la această activitate. Aceasta se semnează de către preşedintele comisiei de concurs şi de către persoana care a efectuat extragerea.
    (2) Multiplicarea variantei de subiecte extrase se realizează cu păstrarea strictă a confidenţialităţii."

    15. În anexa nr. 3, după articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 54^1
    După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător."

    16. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) copia anunţului pentru ocuparea prin concurs a postului vacant, precum şi dovada postării sau, după caz, a publicării acestuia."

    17. În anexa nr. 3, la articolul 57^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care şeful unităţii în al cărei stat de organizare se află postul de conducere pentru care s-a organizat concurs are competenţa de numire în funcţie a candidatului declarat admis, nota prevăzută la alin. (2) se întocmeşte de structura de resurse umane care întocmeşte proiectul de act administrativ."

    18. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) adeverinţă eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;"

    19. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;"

    20. În anexa nr. 3, la articolul 59, alineatul (2) se abrogă.
    21. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
d) avizul psihologic."

    22. În anexa nr. 3, la articolul 61^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61^1
    (1) Candidatul declarat admis depune documentele prevăzute, după caz, la art. 59-61. După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semnează de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor."

    23. În anexa nr. 3, la articolul 61^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător."

    24. În anexa nr. 7, după articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    În procedura de identificare a poliţistului care poate face obiectul mutării în interesul serviciului sau la cerere, şeful unităţii cesionare poate dispune cu privire la susţinerea de către acesta a probelor cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, inclusiv a celor cu caracter eliminatoriu."    ART. II
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 şi 931 bis din 18 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1^1) se abrogă.
    2. În anexa nr. 3, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;"

    3. În anexa nr. 3, la articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcţia este prevăzută cu coeficient egal sau inferior postului de conducere anterior deţinut;"

    4. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Înainte de începerea activităţii, membrii comisiei de concurs şi ai comisiei centrale de concurs, precum şi secretarul acestora completează un angajament cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere, precum şi cu privire la faptul că nu vor îndruma candidaţii în procesul de pregătire."

    5. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor în situaţia concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de execuţie;"

    6. În anexa nr. 3, la articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii, inclusiv prin avizierele electronice, dacă acestea există, şi se postează prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă."

    7. În anexa nr. 3, la articolul 22 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, data-limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestionează problematica specifică concursului. În anunţ se specifică datele de contact, datele necesare desfăşurării concursului, faptul că fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, precum şi că dosarul se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea, în format electronic, la adresa de e-mail a unităţii organizatoare, indicată în acest scop;"

    8. În anexa nr. 3, la articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia concursului pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă, în anunţ se specifică faptul că examinarea medicală şi evaluarea psihologică de către structurile de specialitate ale MAI se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis"

    9. În anexa nr. 3, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    Documentele afişate prin avizierele electronice şi/sau postate pe pagina de internet în procedura de concurs pentru ocuparea postului vacant se menţin afişate şi/sau postate 60 de zile după finalizarea acesteia."

    10. În anexa nr. 3, la articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, testul scris prevăzut la alin. (1) poate cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, precum şi exercitarea controlului decizional."

    11. În anexa nr. 3, la articolul 32, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Echivalarea funcţiilor prevăzute la alin. (4) cu funcţiile de conducere similare se stabileşte potrivit procedurii de sistem elaborate de Direcţia generală management resurse umane, la propunerea inspectoratelor generale/similare, prin raportare la coeficient, nivelul ierarhic şi gradul militar prevăzut."

    12. În anexa nr. 3, articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere, ţinând cont de următoarele cerinţe:
    a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia afişată;
    b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;
    c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea şi soluţionarea acestora.
    (2) În grila de corectare/apreciere, poziţionarea răspunsurilor corecte se face aleatoriu, fără a se reflecta un potenţial raţionament logic.
    (3) Comisia de concurs elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere în două variante, care pot conţine cel mult 30% elemente comune.
    (4) Comisia centrală de concurs elaborează subiectele/ temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere în una sau mai multe variante, care pot conţine şi elemente comune.
    (5) Subiectele/Temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere se semnează de membrii comisiei de concurs sau, după caz, ai comisiei centrale de concurs, se numerotează şi se sigilează separat.
    (6) Activitatea de elaborare a subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi a grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere pentru probele de concurs se înregistrează audio şi video."

    13. În anexa nr. 3, după articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 33^1
    (1) Activitatea prevăzută la art. 33 se realizează într-un spaţiu destinat, pe timpul desfăşurării concursului, exclusiv acesteia, amplasat, de regulă, în apropierea sălii de concurs.
    (2) În spaţiul prevăzut la alin. (1) pot fi prezente şi folosite numai sistemele informatice destinate acestei activităţi şi au acces numai comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs, precum şi specialişti din structurile cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor/informatică/similar, pentru înregistrarea audio şi video a activităţii, cărora li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (7).
    (3) În spaţiul prevăzut la alin. (1) nu pot fi prezente mijloace de comunicare la distanţă şi mijloace de stocare a datelor, iar tehnica de calcul utilizată nu se conectează la internet.
    (4) Persoanele din spaţiul prevăzut la alin. (1) îl pot părăsi doar la finalizarea activităţii, cu excepţia urgenţelor personale, când îl pot părăsi numai însoţite de către un alt membru al comisiei.
    (5) După finalizarea activităţii, membrii comisiei de concurs se deplasează împreună, având asupra lor subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere, direct în sala de concurs. În cazul comisiei centrale de concurs, subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere se transmit comisiilor de concurs organizate la nivelul unităţilor, în condiţii de deplină securitate, pentru păstrarea confidenţialităţii acestora."

    14. În anexa nr. 3, după articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    (1) Varianta de subiecte care urmează să fie administrată se alege, prin tragere la sorţi, de unul dintre candidaţi sau, după caz, în situaţia în care comisia centrală de concurs a elaborat mai multe variante, de către secretarul comisiei centrale de concurs. Aceasta se semnează de către preşedintele comisiei de concurs şi de către persoana care a efectuat extragerea.
    (2) Multiplicarea variantei de subiecte extrase se realizează cu păstrarea strictă a confidenţialităţii."

    15. În anexa nr. 3, după articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 54^1
    După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător."

    16. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) copia anunţului pentru ocuparea prin concurs a postului vacant, precum şi dovada postării sau, după caz, a publicării acestuia."

    17. În anexa nr. 3, la articolul 57^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care şeful unităţii în al cărei stat de organizare se află postul de conducere pentru care s-a organizat concurs are competenţa de numire în funcţie a candidatului declarat admis, nota prevăzută la alin. (2) se întocmeşte de structura de resurse umane care întocmeşte proiectul de act administrativ."

    18. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) adeverinţă eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;"

    19. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;"

    20. În anexa nr. 3, la articolul 59, alineatul (2) se abrogă.
    21. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
d) avizul psihologic."

    22. În anexa nr. 3, la articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    (1) Candidatul declarat admis depune documentele prevăzute, după caz, la art. 59-61. După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semnează de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor."

    23. În anexa nr. 3, la articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) se aplică în mod corespunzător."

    24. În anexa nr. 3, după articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 73^1
    (1) Prevederile art. 22 alin. (2) lit. d), referitoare la modalitatea de depunere a documentelor, art. 54^1 şi 59, cu excepţia celor privind cererea de înscriere, se aplică în mod corespunzător în situaţia transferului în interesul serviciului.
    (2) Prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) şi alin. (2^1), art. 22^1, 54^1 şi 59 se aplică în mod corespunzător în situaţia transferului la cerere."

    25. În anexa nr. 4, la articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Admiterea la cursurile de capacitate se face pe bază de examen, iar la cele de perfecţionare în specialitate se face la propunerea unităţilor din care cadrele militare fac parte; grupele de studiu se organizează între 5 şi 20 de cursanţi."

    26. În anexa nr. 5, la articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) cadrului militar care a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate ca urmare a mutării;"

    27. În anexa nr. 6, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Înaintarea în grad, potrivit legii, a cadrelor militare în activitate se realizează după cum urmează:
    a) la termen, anual, de regulă la data de 1 august;
    b) înainte de termen, anual, de ziua armei şi la data de 1 decembrie - Ziua Naţională a României;
    c) în mod excepţional, în tot cursul anului;
    d) pentru merite deosebite, în atingerea unor obiective deosebite în activitate, în tot cursul anului.
    (2) Înaintarea în grad pentru merite deosebite se face în următoarele condiţii:
    a) s-a distins prin modul de îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă;
    b) a împlinit cel puţin jumătate din stagiul minim în grad;
    c) este apreciat în această perioadă cu calificativul de cel puţin «Bun».
    (3) În situaţii temeinic justificate, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, cadrul militar poate fi avansat în gradul militar următor pentru merite deosebite în atingerea unor obiective deosebite în activitate, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. b)."

    28. În anexa nr. 6, la articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Personalului încadrat direct în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări i se acordă grade militare în funcţie de vechimea în specialitatea dobândită conform studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi stagiile minime în grad, după cum urmează:"

    29. În anexa nr. 7, la articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) mutare;"

    30. În anexa nr. 7, la articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia cadrului militar care participă la o misiune internaţională de menţinere a păcii, respectiv de sprijin şi asistenţă internaţională în ţările afectate de dezastre, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către cadrul militar anterior participării la misiune.
(4) Prin excepţie de la alin. (2), încheierea misiunii cadrului militar prevăzut la alin. (3) determină revenirea acestuia în unitatea din care a plecat, pe postul rezervat."

    31. În anexa nr. 7, la articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Poate fi împuternicit cadrul militar care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, nu se află în curs de cercetare disciplinară sau sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi şi-a exprimat în scris acordul pentru împuternicire."

    32. În anexa nr. 7, articolul 13 se abrogă.
    33. În anexa nr. 7, la capitolul I, titlul secţiunii a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 6-a
    Mutarea
"

    34. În anexa nr. 7, la articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Cadrul militar poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul MAI, din aceeaşi localitate sau din altă localitate, cu acordul comandanţilor/şefilor unităţilor cesionare şi cedente, în următoarele situaţii:
    a) în interesul serviciului;
    b) la cerere."

    35. În anexa nr. 7, la articolul 16, alineatul (3) se abrogă.
    36. În anexa nr. 7, la articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La propunerea consiliilor de onoare şi a comandanţilor de unităţi, cadrul militar este pus la dispoziţie când este trimis în judecată sau judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat."

    37. În anexa nr. 7, articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Prelungirea împuternicirii se realizează potrivit procedurii prevăzute la art. 35.
    (2) În perioada de prelungire a împuternicirii sunt obligatorii organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant."

    38. În anexa nr. 7, la capitolul II secţiunea a 2-a, subtitlul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "§8. Procedura mutării cadrului militar
"

    39. În anexa nr. 7, articolele 39-43^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Mutarea cadrului militar se face pe o funcţie vacantă, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişa postului.
    (2) Mutarea cadrelor militare se poate face şi dacă posturile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe posturile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), mutarea cadrului militar în unitatea din care a plecat se poate face şi fără existenţa unui post vacant, la încetarea situaţiilor care au determinat numirea în statul anexă.
    ART. 40
    (1) Mutarea cadrului militar în interesul serviciului în cadrul aceleiaşi unităţi se realizează fie la propunerea şefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea şefului unităţii, fie la iniţiativa acestuia din urmă.
    (2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, şeful unităţii/şeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaştere a cadrului militar.
    (3) Decizia privind mutarea se ia după obţinerea acordului scris al cadrului militar.
    ART. 41
    (1) Mutarea cadrului militar în interesul serviciului în cadrul altei unităţi se realizează fie la propunerea şefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea şefului unităţii, fie la iniţiativa acestuia din urmă.
    (2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, şeful unităţii cesionare poate solicita şefului unităţii cedente acordul de principiu, precum şi transmiterea dosarului personal al cadrului militar. Şeful unităţii/Şeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaştere a cadrului militar.
    (3) În situaţia în care a fost adoptată decizia privind mutarea cadrului militar, şeful unităţii cesionare solicită acordul scris al cadrului militar, precum şi al şefului unităţii cedente.
    (4) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condiţiile alin. (3), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, transmite unităţii cesionare motivarea refuzului aprobării mutării.
    ART. 42
    (1) Mutarea cadrului militar la cerere în cadrul aceleiaşi unităţi se solicită de către cadrul militar, prin raport scris adresat şefului unităţii.
    (2) Raportul, înregistrat la secretariatul unităţii, se transmite structurii de resurse umane pentru a confirma existenţa postului vacant şi îndeplinirea de către cadrul militar a condiţiilor de ocupare prevăzute în fişa postului.
    (3) Raportul, avizat de şeful structurii la care se solicită mutarea, se prezintă şefului unităţii.
    (4) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, şeful unităţii/şeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaştere a cadrului militar.
    (5) Refuzul privind mutarea se motivează şi se aduce la cunoştinţa cadrului militar.
    ART. 43
    (1) Mutarea cadrului militar la cerere în cadrul altei unităţi din MAI se solicită de către cadrul militar, prin raport scris adresat şefului unităţii cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unităţi.
    (2) Şeful unităţii cesionare poate solicita şefului unităţii cedente acordul de principiu, precum şi transmiterea dosarului personal al cadrului militar.
    (3) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, şeful unităţii cesionare/şeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaştere a cadrului militar.
    (4) În situaţia în care a fost adoptată decizia privind mutarea cadrului militar, şeful unităţii cesionare transmite unităţii cedente raportul de mutare a cadrului militar şi solicită acordul şefului unităţii cedente.
    (5) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condiţiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unităţii cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării.
    ART. 43^1
    (1) Mutarea cadrului militar se efectuează o singură dată pe an.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), cadrele militare pot fi mutate, pe tot parcursul anului, în următoarele situaţii:
    a) când intervin modificări în statele de organizare sau au loc reorganizări ale unităţilor MAI;
    b) pentru încadrarea posturilor unicat care devin vacante;
    c) când sunt sancţionate cu retrogradarea în funcţie;
    d) când sunt eliberate din funcţii;
    e) în alte situaţii deosebite, determinate de necesitatea îndeplinirii misiunilor/obiectivelor unităţilor MAI, apreciate ca atare de persoana competentă să emită actul administrativ de mutare."

    40. În anexa nr. 7, după articolul 43^1 se introduce un nou articol, articolul 43^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 43^2
    În procedura de identificare a cadrului militar care poate face obiectul mutării în interesul serviciului ori la cerere, şeful unităţii cesionare poate dispune cu privire la susţinerea de către acesta a probelor cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, inclusiv a celor cu caracter eliminatoriu."

    41. În anexa nr. 7, la articolul 44 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) luării la cunoştinţă de către şeful unităţii despre intervenirea situaţiei prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d);"

    42. În anexa nr. 7, articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) În situaţia realizării mutării, cadrul militar se numeşte într-o funcţie prevăzută cu cel puţin acelaşi grad militar cu cea ocupată anterior.
    (2) La solicitarea sa, cadrul militar poate fi numit, ca urmare a mutării, într-o funcţie prevăzută cu un grad militar inferior celei ocupate anterior."

    43. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera c), după punctul ii) se introduc două noi puncte, punctele iii) şi iv), cu următorul cuprins:
    "iii) pentru personalul unităţilor aflate în subordinea/în cadrul acestora, dacă acestea nu dispun de structură de resurse umane;
iv) pentru personalul numit în Statul anexă «S»;"

    44. În anexa nr. 11, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Competenţa emiterii actelor administrative privind menţinerea în activitate revine şefilor care au competenţa de a emite actele administrative privind trecerea în rezervă/retragere, după aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne sau, după caz, a inspectorului general/similar."    ART. III
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 135/2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a recompenselor morale, financiare şi materiale cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, a nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire şi a procedurilor de lucru ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 29 noiembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    privind stabilirea condiţiilor de acordare a recompenselor morale, financiare şi materiale cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, a nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire şi a procedurilor de lucru ale acestora, precum şi a unor aspecte procedurale referitoare la procedura disciplinară"

    2. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    (1) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care comandantul/şeful unităţii a luat cunoştinţă, în scris, despre faptul că un cadru militar a fost trimis în judecată sau este judecat în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat, acesta emite ordinul/dispoziţia de trimitere în faţa consiliului de onoare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dispoziţiile art. 21-24, 27, 28 şi art. 30 se aplică în mod corespunzător.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), concluziile şi propunerea consiliului de onoare se consemnează în încheiere, care trebuie să conţină:
    a) numărul şi data actului care a determinat trimiterea în faţa consiliului de onoare;
    b) numărul ordinului/dispoziţiei de trimitere în faţa consiliului de onoare, unitatea în care funcţionează şi componenţa acestuia, precum şi, după caz, modificările survenite în componenţă prin înlocuirea unor membri;
    c) gradul militar, numele, prenumele şi funcţia cadrului militar trimis în faţa consiliului de onoare şi unitatea din care face parte;
    d) date şi informaţii referitoare la procedura urmată;
    e) propunerea consiliului de onoare;
    f) motivarea propunerii;
    g) gradul militar, numele, prenumele şi semnătura preşedintelui şi ale celorlalţi membri ai consiliului de onoare;
    h) data întocmirii încheierii."

    3. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1 - Aspecte procedurale referitoare la procedura disciplinară, alcătuit din articolele 32^2-32^8, cu următorul cuprins:
    "    CAP. III^1
    Aspecte procedurale referitoare la procedura disciplinară
    ART. 32^2
    (1) Comandantul/Şeful unităţii militare care a luat cunoştinţă, în scris, de comiterea unei abateri disciplinare este obligat să dispună, prin rezoluţie, declanşarea cercetării prealabile.
    (2) De la data luării la cunoştinţă, în condiţiile alin. (1), de săvârşirea uneia sau mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, se calculează termenul de prescripţie de 6 luni prevăzut la art. 35 alin. (3) din Statut.
    ART. 32^3
    În ordinul/dispoziţia prin care se declanşează cercetarea prealabilă se nominalizează cadrul militar cercetat şi ofiţerul/membrii comisiei care va/vor efectua cercetarea disciplinară prealabilă.
    ART. 32^4
    (1) Ordinul/Dispoziţia prin care se declanşează cercetarea prealabilă se comunică ofiţerului/membrilor comisiei desemnat/desemnaţi să efectueze cercetarea prealabilă.
    (2) După luarea la cunoştinţă a actului administrativ prevăzut la alin. (1), ofiţerul/comisia desemnat/desemnată procedează, de îndată, la aducerea la cunoştinţa cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate, în scris, despre efectuarea cercetării disciplinare prealabile, despre obiectul acesteia, precum şi despre obligaţiile şi drepturile pe care le are.
    ART. 32^5
    Procedura disciplinară se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la informaţiile clasificate şi la protecţia datelor cu caracter personal.
    ART. 32^6
    (1) Cadrul militar sancţionat cu una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) din Statut poate formula contestaţie împotriva acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de sancţionare, prin raport adresat în scris comandantului/şefului ierarhic superior celui care a emis decizia.
    (2) Contestaţia se depune la secretariatul unităţii conduse de comandantul/şeful prevăzut la alin. (1).
    ART. 32^7
    Dosarul cauzei cuprinde documentele întocmite în cadrul operaţiunilor administrative aferente cercetării prealabile, precum şi, după caz, cele întocmite în cadrul operaţiunilor administrative aferente procedurii de trimitere în faţa consiliului de onoare, după cum urmează:
    a) materialul de sesizare a faptei care face obiectul cercetării prealabile;
    b) copia ordinului/dispoziţiei prin care s-a declanşat procedura disciplinară;
    c) raportul prevăzut la art. 35^7 alin. (1) din Statut;
    d) copia actului administrativ prin care s-a dispus trimiterea în faţa consiliului de onoare;
    e) încheierea consiliului de onoare;
    f) celelalte documente întocmite/administrate în cadrul procedurii disciplinare;
    g) opis privind documentele existente în dosarul cauzei.
    ART. 32^8
    (1) Cadrul militar se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, după cum urmează:
    a) 6 luni de la aplicare, pentru sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) şi b) din Statut;
    b) un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. c)-e) din Statut, respectiv de la aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) din Statut;
    c) 7 ani de la data aplicării sancţiunii prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. g) din Statut.
    (2) Sancţiunile disciplinare aplicate se radiază, de drept, la împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1)."    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 29 mai 2020.
    Nr. 87.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016