Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 87 din 10 iunie 2020  privind modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 87 din 10 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 511 din 16 iunie 2020
    Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. u) şi ale art. 177^1 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 17 iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) NT - nodul tehnologic;
a^2) SC - staţia de comprimare a gazelor naturale;"

    2. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) SCV - staţia de comandă vane;"

    3. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) incinta tehnologică - incinta în care se adăpostesc instalaţiile/echipamentele tehnice şi tehnologice, care deservesc strict activitatea de operare/exploatare şi supraveghere în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor;"

    4. La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) spaţiul administrativ - spaţiul în care se desfăşoară diverse activităţi legate de obiectul de activitate al OTS, dar care nu sunt în strânsă legătură cu o instalaţie tehnologică sau cu un echipament tehnologic."

    5. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Volumul de gaze naturale, în condiţii standard, necesar funcţionării staţiilor de comprimare a gazelor naturale, se determină prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare şi se calculează de OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_s - volumul de gaze naturale necesar funcţionării staţiei de comprimare a gazelor naturale, [mc];
    – V_Icurent - volumul de gaze naturale precizat de indexul curent, [mc];
    – V_Ianterior - volumul de gaze naturale precizat de indexul anterior, [mc].
    (2) OTS înregistrează informaţiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1) şi (6) în conformitate cu tabelele nr. 1 şi 1^1 din anexa nr. 1."

    6. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Puterea calorifică superioară prevăzută la alin. (3) este H_s din zona de calitate aferentă sursei din care provin gazele naturale utilizate la funcţionarea staţiilor de comprimare sau a staţiilor mobile de comprimare/transvazare, din data citirii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale."

    7. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
    "(6) Volumul de gaze naturale, în condiţii standard, necesar funcţionării staţiilor mobile de comprimare/transvazare a gazelor naturale se calculează de OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_Sm - volumul de gaze naturale necesar funcţionării staţiei mobile de comprimare/transvazare a gazelor naturale, [mc];
    – Q_max - consumul motorului staţiei mobile de comprimare la încărcarea maximă (factorul de încărcare, LF=100%), conform manualului producătorului, [mc/h];
    – LF_med - media aritmetică a înregistrărilor orare ale factorului de încărcare, monitorizat pe interfaţa HMI a sistemului de automatizare al staţiei mobile de comprimare, [%];
    – t - timpul de funcţionare al staţiei mobile de comprimare, [h].
(7) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (6), în unităţi de energie se realizează aplicând formula prevăzută la alin. (3) şi înlocuind V_s cu V_Sm.
(8) În cazul sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale la care înregistrarea volumelor nu se face pe baza indexurilor, volumul V_S se determină ca sumă a volumelor zilnice înregistrate."

    8. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Volumul de gaze naturale, în condiţii standard, necesar încălzirii gazelor naturale şi a incintelor tehnologice, precum şi cel necesar funcţionării grupurilor generatoare de curent electric se determină prin intermediul sistemelor/ mijloacelor de măsurare amplasate în SRM/SM/NT/SCV/SC, după caz, şi se calculează de OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_I - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale şi a incintelor tehnologice, precum şi pentru funcţionarea grupurilor generatoare de curent electric, [mc];
    – V_încSA - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, a incintelor tehnologice şi a spaţiilor administrative, precum şi pentru funcţionarea grupurilor generatoare de curent electric, măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare, [mc];
    – V_SA - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea spaţiilor administrative, măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare [mc]."

    9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc şapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţiile în care volumul de gaze naturale, în condiţii standard, utilizat drept combustibil pentru încălzirea spaţiilor administrative (V_SA) nu este măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare, acesta se calculează de OTS în funcţie de volumul spaţiului administrativ încălzit, cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_încSA - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, a incintelor tehnologice şi a spaţiilor administrative, precum şi pentru funcţionarea grupurilor generatoare de curent electric, măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare, [mc];
    – V_încgn - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, [mc];
    – V_gen - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru funcţionarea grupurilor generatoare de curent electric, măsurat cu un sistem/mijloc de măsurare, [mc];
    – Vol_SA - volumul spaţiului administrativ încălzit, [mc];
    – Vol_tot - volumul spaţiului total încălzit (volumul incintelor tehnologice încălzite şi a spaţiilor administrative încălzite), [mc].
(1^2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1^1), volumul de gaze naturale, în condiţii standard, utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale se calculează de OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_încgn - volumul de gaze naturale utilizat drept combustibil pentru încălzirea gazelor naturale, [mc];
    – Q_C - debitul de gaze naturale consumat pentru încălzirea gazelor naturale vehiculate, [mc/h];
    – t - timpul funcţionării încălzitorului de gaze naturale, [h].
(1^3) Debitul de gaze naturale prevăzut la alin. (1^2) se calculează de OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - W_2 - energia termică cedată de gazele naturale prin ardere, [kJ/h]; aceasta este egală cu energia termică necesară încălzirii gazelor naturale de la o temperatură la alta, respectiv W_2 = W_1;
    – ɳ_2 - randamentul centralei termice dat de producător;
    – PCI - puterea calorifică inferioară a gazelor naturale destinate arderii; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat şi cu data prelevării cea mai apropiată de data citirii contoarelor, [kJ/mc].
(1^4) Energia termică prevăzută la alin. (1^3) se calculează de OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - W_1 - energia termică necesară încălzirii gazelor naturale până la o temperatură superioară, cu cel puţin 2°C peste valoarea de 0°C după ultimul element de laminare, [kJ/h];
    – Q_1 - debitul de gaze naturale, [mc/h];
    – p_1 - presiunea gazelor naturale la intrare în SRM, [bar];
    – p_2 - presiunea gazelor naturale la ieşirea din SRM, [bar];
    – J - coeficientul de detentă Joule-Thomson; se ia în considerare J = 0,5, [K/bar];
    – T_1 - temperatura gazelor naturale la intrarea în SRM, [K];
    – T_2 - temperatura impusă a gazelor naturale la ieşirea din SRM, [K]; t_2 = 2-5 °C;
    – \u-3982?_S - densitatea gazelor naturale destinate încălzirii, în condiţii standard; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat şi cu data prelevării cea mai apropiată de data citirii contoarelor, [kg/mc];
    – C_p - căldura specifică izobară a gazelor naturale destinate încălzirii, [kJ/kgK];
    – ɳ_1 - randamentul schimbătorului de căldură; pentru schimbător apă - gaz în contracurent se ia în considerare ɳ_1 = 0,85.
(1^5) Debitul de gaze naturale, prevăzut la alin. (1^4), se calculează de OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Q - volumul total de gaze naturale vehiculat destinat încălzirii, [mc];
    – t - timpul funcţionării încălzitorului de gaze naturale, [h].
(1^6) Căldura specifică izobară a gazelor naturale destinate încălzirii, prevăzută la alin. (1^4), se calculează de OTS ca medie ponderată a căldurilor specifice izobare ale componenţilor amestecului de gaze, folosind formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - y_i - fracţia molară a fiecărui component din amestecul de gaze; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat şi cu data prelevării cea mai apropiată de data citirii contoarelor;
    – C_pi - căldura specifică izobară a fiecărui component din amestecul de gaze, [J/kgK].
(1^7) Căldura specifică izobară a fiecărui component din amestecul de gaze, prevăzută la alin. (1^6), se calculează de OTS cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - R - constanta universală a gazului, [J/kgK]; aceasta se calculează cu formulele prevăzute la art. 11;
    – a_ki, b_ki, c_ki - constante specifice fiecărui component al amestecului de gaze naturale; valorile constantelor sunt prezentate în tabelul nr. 1^0;
    – T - temperatura gazelor naturale, [K].
    Tabelul nr. 1^0

┌────────────┬──────┬───────┬──────────┐
│Component │a_ki │b_ki x │c_ki x │
│ │ │100 │100000 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│metan │4,1947│0,3639 │1,49 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│etan │5,9569│1,377 │1,69 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│propan │8,2671│2,286 │1,9 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│iso-butan │10,824│3,153 │0,82 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│n-butan │11,109│2,875 │1,82 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│neo-pentan │13,407│3,53 │1,39 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│iso-pentan │13,412│3,54 │1,4 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│n-pentan │13,587│3,288 │2,98 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│n-hexan │16,134│3,986 │3,6 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│n-heptan │18,642│4,786 │3,84 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│n-octan │21,192│5,48 │4,3 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│n-nonan │23,730│6,172 │4,76 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│azot │3,502 │0,044 │0,28 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│oxigen │3,52 │0,044 │0,28 │
├────────────┼──────┼───────┼──────────┤
│bioxid de │4,324 │0,58 │–0,65 │
│carbon │ │ │ │
└────────────┴──────┴───────┴──────────┘

"

    10. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) şi luând în considerare puterea calorifică superioară, din data citirii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale:
    a) aferentă zonei de calitate în care este amplasată SRM/SM;
    b) din zona de calitate aferentă sursei din care provin gazele naturale care alimentează NT/SCV/SC."

    11. La articolul 7 alineatul (1), ultimul marcator se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " p - presiunea gazelor naturale la care se realizează operaţiunea de curăţare a conductei, [Pa]."

    12. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Formula prevăzută la alin. (1) se aplică şi pentru determinarea volumelor de gaze naturale în cazul operaţiunilor de godevilare, respectiv pentru:
    a) volumul de gaze naturale refulat din gara de lansare, după lansarea PIG-ului;
    b) volumul de gaze naturale refulat, necesar curăţării impurităţilor din tronsoanele de conductă situate între robinetul din amonte de gara de sosire şi gara de sosire."

    13. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) şi luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este amplasată conducta de transport al gazelor naturale sau, după caz, puterea calorifică superioară a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale utilizate la curăţarea impurităţilor; în ambele cazuri, puterea calorifică superioară corespunde datei la care se realizează curăţarea impurităţilor."

    14. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Volumul de gaze naturale, în condiţii standard, necesar curăţării impurităţilor din separatoarele de lichide montate pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a celor amplasate în vecinătatea gărilor de primire PIG şi a celor montate subteran în SRM/SCV/NT, V_SL, se calculează, dacă este cazul, de OTS, ţinând cont de diametrul şi lungimea conductei de refulare."

    15. La articolul 8 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) diametrul nominal al conductei de refulare Ø1“ ÷ 4“, respectiv D_r 25 mm ÷ 100 mm;
c) lungimea conductei de refulare L_r = 1 m ÷ 30 m;“."

    16. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru alte valori ale lungimii şi diametrului nominal al conductei de refulare, volumul de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), se obţine prin interpolarea liniară a informaţiilor din tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Diametru │ │
│nominal │ │
│al │Lungime conductă de refulare │
│conductei│ │
│de │ │
│refulare │ │
├─────────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│D_r │1 │5 │7 │10 │15 │20 │25 │30 │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│mm │m │m │m │m │m │m │m │m │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│25 │27,4 │22,3 │20,3 │18,1 │15,6 │13,9 │12,7 │11,7 │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│32 │50,4 │41,8 │38,4 │34,6 │30,2 │27,1 │24,8 │22,8 │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│40 │67,9 │57,4 │53,1 │48,1 │42,3 │38,2 │35,0 │31,9 │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│50 │113,2│97,7 │91,3 │83,7 │74,4 │67,6 │62,4 │57,9 │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│80 │275,0│245,9│233,5│218,1│198,0│182,5│170,3│160,1│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│100 │447,8│436,6│418,5│395,1│363,5│338,4│318,0│300,5│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

"

    17. La articolul 8 alineatul (4), figura nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu figura următoare:
    "Coeficient de corecţie, verificare şi reglare periodică a supapelor de siguranţă, presiune înaltă
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura nr. 1"

    18. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Modul de calcul prevăzut la alin. (2)-(4) se aplică şi pentru determinarea volumelor de gaze naturale necesare purjării:
    a) sifoanelor montate pe traseul conductelor de transport al gazelor naturale;
    b) instalaţiilor de filtrare şi separare a gazelor naturale amplasate suprateran."

    19. La articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) şi luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care sunt amplasate separatoarele de lichide prevăzute la alin. (1) sau sifoanele şi instalaţiile de filtrare şi separare prevăzute la alin. (4^1), din data curăţării de impurităţi a acestora."

    20. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) diametrul nominal al conductei de refulare Ø1“ ÷ 8“, respectiv D_r = 25 mm ÷ 200 mm;"

    21. La articolul 9 alineatul (2), tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabelul nr. 2

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Diametrul │ │
│nominal al │Timp de încercare al supapei (timpul de acţionare) │
│conductei │ │
│de refulare│ │
├───────────┼─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│D_r │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│mm │s │s │s │s │s │s │s │s │s │s │s │s │s │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│12 │0,10 │0,14 │0,18 │0,22 │0,26 │0,30 │0,34 │0,38 │0,42 │0,46 │0,50 │0,54 │0,58 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│15 │0,20 │0,34 │0,48 │0,62 │0,76 │0,90 │1,04 │1,18 │1,32 │1,46 │1,60 │1,74 │1,88 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│18 │0,30 │0,54 │0,78 │1,02 │1,26 │1,50 │1,74 │1,98 │2,22 │2,46 │2,70 │2,94 │3,18 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│20 │0,37 │0,70 │1,03 │1,36 │1,69 │2,01 │2,34 │2,67 │3,00 │3,33 │3,66 │3,99 │4,31 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│22 │0,50 │0,96 │1,42 │1,88 │2,34 │2,80 │3,26 │3,72 │4,18 │4,64 │5,10 │5,56 │6,02 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│25 │0,68 │1,33 │1,98 │2,64 │3,29 │3,94 │4,59 │5,25 │5,90 │6,55 │7,20 │7,86 │8,51 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│32 │1,19 │2,42 │3,66 │4,90 │6,13 │7,37 │8,61 │9,85 │11,08 │12,32 │13,56 │14,79 │16,03 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│40 │1,69 │3,40 │5,11 │6,82 │8,53 │10,24 │11,95 │13,66 │15,37 │17,08 │18,79 │20,50 │22,20 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│50 │3,02 │5,96 │8,89 │11,83 │14,77 │17,71 │20,65 │23,59 │26,53 │29,47 │32,41 │35,34 │38,28 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│65 │5,01 │10,21 │15,42 │20,62 │25,82 │31,02 │36,23 │41,43 │46,63 │51,83 │57,03 │62,24 │67,44 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│80 │7,26 │14,78 │22,29 │29,81 │37,33 │44,85 │52,36 │59,88 │67,40 │74,92 │82,44 │89,95 │97,47 │
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│100 │13,15│26,62 │40,10 │53,57 │67,04 │80,51 │93,98 │107,45│120,92│134,39│147,86│161,33│174,81│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│125 │23,13│46,27 │69,40 │92,53 │115,67│138,80│161,93│185,06│208,20│231,33│254,46│277,60│300,73│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│150 │30,92│61,83 │92,74 │123,65│154,56│185,47│216,38│247,29│278,20│309,11│340,02│370,93│401,84│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│200 │55,81│111,37│166,94│222,50│278,06│333,63│389,19│444,76│500,32│555,88│611,45│667,01│722,58│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Timp de încercare al supapei (timpul de acţionare) │
├──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│14 │15 │20 │25 │30 │60 │120 │180 │240 │300 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│s │s │s │s │s │s │s │s │s │s │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│0,62 │0,66 │0,86 │1,06 │1,26 │2,46 │4,86 │7,26 │9,66 │12,06 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│2,02 │2,16 │2,86 │3,56 │4,26 │8,46 │16,86│25,26│33,66 │42,06 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│3,42 │3,66 │4,86 │6,06 │7,26 │14,46│28,86│43,26│57,66 │72,06 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│4,64 │4,97 │6,61 │8,26 │9,90 │19,76│39,47│59,19│78,91 │98,62 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│6,48 │6,94 │9,24 │11,54 │13,84│27,64│55,24│82,84│110,44│138,04│
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│9,16 │9,81 │13,08 │16,34 │19,6 │39,2 │78,3 │117,5│156,6 │195,8 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│17,27 │18,50 │24,69 │30,87 │37,1 │74,2 │148,3│222,5│297 │371 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23,91 │25,62 │34,17 │42,72 │51,3 │102,5│205,1│308 │410 │513 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│41,22 │44,16 │58,85 │73,55 │88,2 │176,4│353 │529 │705 │882 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│72,64 │77,84 │103,86 │129,87 │156,1│312 │624 │936 │1248 │1561 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│104,99│112,51│150,10 │187,68 │225 │451 │902 │1353 │1804 │2255 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│188,28│201,75│269,10 │336,46 │404 │808 │1616 │2424 │3233 │4041 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│323,86│347,00│462,66 │578,33 │694 │1388 │2776 │4164 │5552 │6940 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│432,75│463,66│618,21 │772,76 │927 │1855 │3709 │5564 │7418 │9273 │
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│778,14│833,70│1111,52│1389,34│1667 │3334 │6668 │10002│13336 │16669 │
└──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

"

    22. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Volumul de gaze naturale, în condiţii standard, necesar umplerii sistemului de transport ca urmare a reparării, reabilitării şi/sau dezvoltării acestuia, se calculează, dacă este cazul, de OTS cu formula:"

    23. La articolul 11 alineatul (1), marcatorul optsprezece se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " p - presiunea gazelor naturale din tronsonul de conductă supus reparaţiei/reabilitării, la momentul la care se începe refularea gazelor naturale din respectivul tronson, în vederea golirii şi efectuării reparaţiei; în cazul lucrărilor de dezvoltare în care sunt umplute tronsoane noi de conductă, presiunea utilizată în formulele de calcul este presiunea gazelor naturale în condiţii de lucru, [Pa];"

    24. La articolul 11 alineatul (1), după ultimul marcator se introduce un nou marcator, cu următorul cuprins:
    " y_i - fracţia molară; aceasta se preia din buletinul de analiză cromatografică emis pentru punctul de prelevare cel mai apropiat de zona lucrării, cu data prelevării cea mai apropiată de data finalizării lucrării."

    25. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), temperatura gazelor naturale în condiţii de operare (T) este indicată de traductorul de temperatură amplasat cel mai aproape de zona unde este situat obiectivul, pe direcţia de curgere dinspre care se realizează umplerea tronsonului de conductă."

    26. La articolul 11, alineatul (5) se abrogă.
    27. La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Conversia volumului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) şi luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate unde are loc umplerea sau, după caz, puterea calorifică a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale utilizate la umplere; în ambele cazuri, puterea calorifică superioară corespunde datei la care se realizează umplerea."

    28. La articolul 14 alineatul (1), marcatoarele trei şi cinci se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    " V - volumul conductei protejate de supapă, [mc]; conducta protejată de supapa de siguranţă este tronsonul de conductă din cadrul instalaţiei tehnologice aferente staţiei de reglare-măsurare situat între regulator şi robinetul de ieşire din staţie;
    ………………………….................................………………….
 p_r - presiunea de regim a gazelor naturale, [Pa];"

    29. La articolul 15, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Volumul de gaze naturale, în condiţii standard, ce trebuie achiziţionat de OTS, ca urmare a evacuării accidentale a gazelor naturale din ST din cauza accidentelor tehnice, a defectelor de coroziune sau de material, respectiv fisuri şi ruperi, cuprinde:"

    30. La articolul 16, alineatele (7) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) În situaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6), temperatura gazelor naturale în condiţii de operare (T) se stabileşte în funcţie de temperatura gazelor naturale măsurată în SNT, în punctul cel mai apropiat de locul producerii incidentului.
    ………………………….................................………………….
(10) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) şi luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistat defectul sau, după caz, puterea calorifică superioară a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale vehiculate prin obiectivul din cadrul ST, montat suprateran, în care este depistat defectul."

    31. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Conversia volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) şi luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistat defectul sau, după caz, puterea calorifică superioară a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale vehiculate prin obiectivul din cadrul ST, montat subteran, în care este depistat defectul."

    32. La articolul 18, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Debitul de gaze naturale scurs prin ruptură, Q_s, prevăzut la alin. (2), se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Q_s - debitul de gaze naturale scurs prin ruptură, în condiţii standard, [mc/h];
    – Q_1 - debitul de gaze naturale scurs prin ruptură, în condiţii standard, aferent tronsonului de conductă X, cuprins între punctul în care a avut loc ruperea şi punctul de măsurare aflat în amonte de rupere, prevăzut în figura nr. 3, [mc/h];
    – Q_2 - debitul de gaze naturale scurs prin ruptură, în condiţii standard, aferent tronsonului de conductă (L-X), cuprins între punctul în care a avut loc ruperea şi punctul de măsurare aflat în aval de rupere, prevăzut în figura nr. 3, [mc/h];
    – L - lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctele de măsurare situate în amonte, respectiv în aval de ruptură, [m]. (a se vedea imaginea asociată)
    Figura nr. 3"

    33. La articolul 18, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6^1)-(6^5), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Debitele de gaze naturale, în condiţii standard, se calculează cu formulele:
    a) pentru tronsonul de conductă X: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Q_m1 - debitul masic de gaze naturale din ruptură, aferent tronsonului de conductă X, [kg/s];
    – ρ_s - densitatea gazelor naturale, în condiţii standard, [kg/mc];
    b) pentru tronsonul de conductă L-X: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Q_m2 - debitul masic de gaze naturale din ruptură, aferent tronsonului de conductă (L-X), [kg/s];
    – ρ_s - densitatea gazelor naturale, în condiţii standard, [kg/mc].
(6^2) Debitele masice de gaze naturale se calculează cu formulele:
    a) pentru tronsonul de conductă X: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    – p_1 - presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în amonte de ruptură, [bar];
    – p_r1 - presiunea de ieşire a gazelor naturale din tronsonul de conductă X, [bar];
    – n_1 - exponentul debitului, care se calculează cu formula: n_1 = 2 – b;
    – b - coeficient;
    – K_deb1 - modulul de debit, care se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Z_1 - factorul de compresibilitate, care se calculează cu formula prevăzută la art. 11 alin. (1), utilizând parametrii tehnici ai gazelor naturale, respectiv presiunea şi temperatura gazelor naturale din punctul de măsurare aflat în amonte de ruptură: p = p_1 şi T = T_1;
    – R - constanta amestecului de gaze, [J/kgK];
    – T_1 - temperatura gazelor naturale, în condiţii de lucru, [K];
    – X - lungimea tronsonului de conductă, cuprins între punctul de măsurare situat în amonte de ruptură şi punctul în care a avut loc ruperea, [m];
    – D - diametrul interior al conductei de transport al gazelor naturale, [m];
    – a - coeficient.
    b) pentru tronsonul de conductă L-X: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - p_2 - presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în aval de ruptură, [bar];
    – p_r2 - presiunea de ieşire a gazelor naturale din tronsonul de conductă L-X, [bar];
    – n_2 - exponentul debitului, care se calculează cu formula: n_2 = 2 – b;
    – b - coeficient;
    – K_deb2 - modulul de debit, care se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Z_2 - factorul de compresibilitate, care se calculează cu formula prevăzută la art. 11 alin. (1), utilizând parametrii tehnici ai gazelor naturale, respectiv presiunea şi temperatura gazelor naturale din punctul de măsurare aflat în aval de ruptură: p = p_2 şi T = T_2;
    – R - constanta amestecului de gaze, [J/kgK];
    – T_2 - temperatura gazelor naturale, în condiţii de lucru, [K];
    – X - lungimea tronsonului de conductă, cuprins între punctul de măsurare situat în amonte de ruptură şi punctul în care a avut loc ruperea, [m];
    – L - lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctele de măsurare situate în amonte, respectiv în aval de ruptură, [m];
    – D - diametrul interior al conductei de transport al gazelor naturale, [m];
    – a - coeficient.
    c) coeficienţii a şi b prevăzuţi la lit. a) şi b) se determină în funcţie de viteza gazelor naturale.
(6^3) Densitatea gazelor naturale, în condiţii standard, se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - M_m - masa molară [kg/kmol].
(6^4) Regimurile de curgere a gazelor naturale prin ruptură se calculează cu formulele:
    a) pentru tronsonul de conductă X: (a se vedea imaginea asociată)
    dacă:
    (i) raportul regimul de curgere prin ruptură este critic: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) raportul regimul de curgere prin ruptură este subcritic, (a se vedea imaginea asociată)

    unde:
    - p^* - presiunea critică a gazelor naturale [bar];
    – p_1 - presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în amonte de ruptură, [bar];
    – p_a - presiunea minimă a gazelor naturale în ruptură [bar], care se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)

    – k - exponentul adiabatic, care se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - c_p - căldura specifică izobară, care se calculează ca medie ponderată a căldurilor specifice izobare ale componenţilor gazelor naturale folosind formulele prevăzute la art. 6 alin. (1^6) şi alin. (1^7);
    b) pentru tronsonul de conductă L-X: (a se vedea imaginea asociată)
    dacă:
    (i) raportul -regimul de curgere prin ruptură este critic, (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) raportul - regimul de curgere prin ruptură este subcritic, (a se vedea imaginea asociată)

    unde:
    - p^* - presiunea critică a gazelor naturale [bar];
    – p_2 - presiunea gazelor naturale în punctul de măsurare aflat în aval de ruptură [bar];
    – p_a - presiunea minimă a gazelor naturale în ruptură [bar], care se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)

    – k - exponentul adiabatic, care se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - c_p - căldura specifică izobară, care se calculează ca medie ponderată a căldurilor specifice izobare ale componenţilor gazelor naturale folosind formulele prevăzute la art. 6 alin. (1^6) şi alin. (1^7).
(6^5) Presiunile de ieşire a gazelor naturale în ruptură se calculează cu formulele:
    a) pentru tronsonul de conductă X:
    (i) pentru regim de curgere critic: p_r1 = p_1 x β^*_1 [bar];
    (ii) pentru regim de curgere subcritic: p_r1 = p_a [bar];
    b) pentru tronsonul de conductă L-X:
    (i) pentru regim de curgere critic: p_r2 = p_2 x β^*_2 [bar];
    (ii) pentru regim de curgere subcritic: p_r2 = p_a [bar]."

    34. La articolul 18, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(11) OTS înregistrează informaţiile care au stat la baza estimării volumelor de gaze naturale prevăzute la:
    a) alin. (2) în conformitate cu anexa nr. 6;
    b) alin. (3) în conformitate cu anexa nr. 4, folosind următoarele înlocuiri:
    (i) V_suprateran se înlocuieşte cu V_rp;
    (ii) tau_d se înlocuieşte cu tau_r.
(12) Conversia volumelor de gaze naturale, prevăzute la alin. (2) şi (3), în unităţi de energie se realizează folosind formula prevăzută la art. 5 alin. (3) şi luând în considerare puterea calorifică superioară aferentă zonei de calitate în care este depistată ruperea sau, după caz, puterea calorifică a zonei de calitate aferente sursei din care provin gazele naturale vehiculate prin conducta în care este depistată ruperea."

    35. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Volumele de gaze naturale prevăzute la art. 15 şi pentru care OTS a recuperat prejudiciul sunt raportate către ANRE la termenele prevăzute la art. 20 alin (2), prin includerea lor în anexa nr. 7, tabelul nr. 3, coloanele 3 şi 4, în vederea eliminării lor din cadrul consumului tehnologic luat în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale."

    36. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) ANRE nu ia în considerare cantităţile de gaze naturale aferente consumului tehnologic din ST la stabilirea tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, dacă nu au fost realizate, în mod nejustificat, programul anual de mentenanţă a conductelor ST şi planurile de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani aprobate de ANRE."

    37. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Procentele prezentate în planul de reducere a consumurilor tehnologice în corelare cu programul anual de mentenanţă a conductelor ST şi cu planurile de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani aprobate de ANRE sunt revizuite în funcţie de gradul de implementare al planurilor respective."

    38. La anexa nr. 1, tabelul nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Informaţii aferente prevederilor art. 5 alin. (1) din metodologie
    Tabelul nr. 1

┌────┬──────────┬────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Volumul de │Puterea │ │
│ │ │Seria │ │ │gaze │calorifică│ │
│ │ │sistemului/ │ │ │naturale │superioară│Energia │
│ │ │mijlocului │Index anterior │Index curent │necesar │aferentă │gazelor │
│ │ │de măsurare │ │ │funcţionării│zonei de │naturale│
│ │ │utilizat │ │ │staţiei de │calitate │ │
│Nr. │Staţia de │pentru │ │ │comprimare │ │ │
│crt.│comprimare│măsurarea ├─────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │gazelor │V_Ianterior │V_Icurent │ │ │ │
│ │ │naturale ├────────────┬────────┼────────────┬────────┤ │ │ │
│ │ │necesare │ │Volum │ │Volum │V_S │H_S │E │
│ │ │funcţionării│Dată citire │gaze │Dată citire │gaze │ │ │ │
│ │ │staţiei de │(zz.ll.aaaa)│naturale│(zz.ll.aaaa)│naturale│ │ │ │
│ │ │comprimare │ ├────────┤ ├────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │mc │ │mc │mc │MWh/mc │MWh │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 = 7 – 5 │9 │10 = 8 x│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┴────────────┴──────────┴────────┘

"

    39. La anexa nr. 1, după tabelul nr. 1 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 1^1, cu următorul cuprins:
    "Informaţii aferente prevederilor art. 5 alin. (6) din metodologie
    Tabelul nr. 1^1

┌────┬───────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │Media │ │Volumul de │ │ │
│ │ │ │aritmetică a │ │gaze │ │ │
│ │ │Consumul │înregistrărilor│ │naturale │ │ │
│ │ │motorului │orare ale │Timpul de │necesar │Puterea │ │
│ │ │staţiei │factorului de │funcţionare│funcţionării│calorifică│Energia │
│ │Staţia │mobile de │încărcare, │a staţiei │staţiei │superioară│gazelor │
│ │mobilă de │comprimare│monitorizat pe │mobile de │mobile de │aferentă │naturale│
│Nr. │comprimare/│la │interfaţa HMI a│comprimare │comprimare/ │zonei de │ │
│crt.│transvazare│încărcarea│sistemului de │ │transvazare │calitate │ │
│ │a gazelor │maximă │automatizare al│ │a gazelor │ │ │
│ │naturale │ │staţiei mobile │ │naturale │ │ │
│ │ │ │de comprimare │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │Q_max │LF_med │t │V_Sm │H_S │E │
│ │ ├──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │mc/h │% │h │mc │MWh/mc │MWh │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = (3 x 4 x│7 │8 = 6 x │
│ │ │ │ │ │5)/100 │ │7 │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┘

"

    40. La anexa nr. 1, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Informaţii aferente prevederilor art. 6 din metodologie
    Tabelul nr. 2

┌────┬───┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Volumul de │ │Volumul de │ │
│ │ │ │ │ │ │gaze naturale │ │gaze │ │
│ │ │ │ │ │ │utilizat drept│ │naturale │ │
│ │ │ │ │ │ │combustibil │ │utilizat │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │drept │ │
│ │ │ │ │ │ │încălzirea │Volumul de │combustibil │ │
│ │ │ │ │ │Puterea │gazelor │gaze naturale │pentru │ │
│ │ │ │ │ │calorifică│naturale, a │utilizat drept│încălzirea │Energia │
│ │ │ │Index anterior │Index curent │superioară│incintelor │combustibil │gazelor │gazelor │
│ │SRM│Seria │ │ │aferentă │tehnologice, a│pentru │naturale, a │naturale│
│ │/SM│sistemului│ │ │zonei de │spaţiilor │încălzirea │incintelor │ │
│Nr. │/NT│/ │ │ │calitate │administrative│spaţiilor │tehnologice │ │
│crt.│/ │mijlocului│ │ │ │şi pentru │administrative│şi pentru │ │
│ │SCV│de │ │ │ │funcţionarea │ │funcţionarea│ │
│ │/SC│măsurare │ │ │ │grupurilor │ │grupurilor │ │
│ │ │ │ │ │ │generatoare de│ │generatoare │ │
│ │ │ │ │ │ │curent │ │de curent │ │
│ │ │ │ │ │ │electric │ │electric │ │
│ │ │ ├────────────┬────────┼────────────┬────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Volum │ │Volum │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dată citire │gaze │Dată citire │gaze │H_s │V_încSA │V_SA │V_I │E │
│ │ │ │(zz.ll.aaaa)│naturale│(zz.ll.aaaa)│naturale│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────┤ ├────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │mc │ │mc │MWh/mc │mc │mc │mc │MWh │
├────┼───┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 = 7 – 5 │10 │11 = 9 – 10 │12 = 11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x 8 │
├────┼───┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴──────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────┘

"

    41. La anexa nr. 1, tabelul nr. 3, titlul coloanei nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Presiunea gazelor naturale la care se realizează operaţiunea de curăţare a conductei"

    42. La anexa nr. 1, tabelul nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Informaţii aferente prevederilor art. 8 din metodologie
    Tabelul nr. 4

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Presiunea│ │Volumul de │ │
│ │Data │ │Diametrul│de lucru │Puterea │gaze naturale│ │
│ │curăţării │Lungimea │nominal │a gazelor│calorifică│necesar │ │
│ │impurităţilor│conductei│al │naturale │superioară│curăţării │Energia │
│ │din │de │conductei│din │aferentă │impurităţilor│gazelor │
│Nr. │separatoarele│refulare │de │conducta │zonei de │din │naturale│
│crt.│de lichide/ │ │refulare │de │calitate │separatoarele│ │
│ │sifoane │ │ │refulare │ │de lichide/ │ │
│ │ │ │ │ │ │sifoane │ │
│ ├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Lr │Dr │p │Hs │V_SL │E │
│ │(zz.ll.aaaa) ├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │m │mm │Pa │MWh/mc │mc │MWh │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 = 6 x │
│ │ │ │ │ │ │ │7 │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴────────┘

"

    43. La anexa nr. 2, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Tabelul nr. 2

┌────┬────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬────────┐
│ │ │ │Presiunea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Conductă de │gazelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transport │naturale din│ │ │ │Densitatea│ │ │ │ │ │
│ │ │ │tronsoanele │Temperatura│ │ │gazelor │ │ │ │ │ │
│ │Data │ │noi de │gazelor │Presiunea │Puterea │naturale │Volum │Proces-verbal de │ │Buletin de analiză│Energia │
│ │umplerii ├───────┬────────┤conductă sau│naturale în│atmosferică│calorifică│în │calculat│punere în │Cod │cromatografică │gazelor │
│Nr. │ │ │ │din │condiţii de│ │superioară│condiţii │ │funcţiune │conductă│ │naturale│
│crt.│ │ │Diametru│tronsoanele │lucru │ │ │de lucru │ │ │conform │ │ │
│ │ │Lungime│interior│supuse │ │ │ │ │ │ │fişei │ │ │
│ │ │ │ │reparaţiei/ │ │ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │reabilitării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┬────────────┤ ├─────┬────────────┼────────┤
│ │ │L │D │p │T │p_a │Hs │ρ │V_U │ │Data │ │ │Data │ │
│ │(zz.ll.aaaa)├───────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┤Număr│(zz.ll.aaaa)│ │Număr│(zz.ll.aaaa)│(MWh) │
│ │ │m │m │Pa │K │Pa │MWh/mc │kg/mc │mc │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼────────┼─────┼────────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────┼────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┼────────────┼────────┼─────┼────────────┼────────┤
└────┴────────────┴───────┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────┴────────────┴────────┴─────┴────────────┴────────┘

"

    44. Anexele nr. 4-6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    45. La anexa nr. 7, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Corespondenţa consumului tehnologic din ST cu cantităţile de gaze naturale transportate şi vehiculate prin ST
    Tabelul nr. 2

┌─────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┬──────────┬───────────┐
│ │Cantitate vehiculată │Cantitate transportată │ │ │ │ │
│ ├───────┬─────────┬────────┼───────┬───────────┬───────────────────┬───────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Clienţi racordaţi │ │ │ │ │Termen de │
│ │ │ │ │ │ │direct (include │ │ │Diferenţă cantitate│ │închidere a│
│ │TOTAL, │Cantitate│Lucrări │TOTAL, │ │cantitatea totală │ │∆Lp │primită--cantitate │Consum │ecuaţiei de│
│ │din │primită │prestări│din │Sisteme de │înmagazinată) │Export │ │transportată-- ∆Lp │tehnologic│echilibrare│
│ │care: │în SNT │servicii│care: │distribuţie├───────┬───────────┤ │ │ │ │(UFG) │
│ │ │ │terţi │ │ │TOTAL, │Înmagazinat│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din │TRANSGAZ │ │ │ │ │ │
│Luna │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┬───┼─────┬───┼────┬───┼───┬───┼───────┬───┼───┬───┼──────┬────┼───┬───┼───┬───┼─────────┬─────────┼──────┬───┼─────┬─────┤
│ │mii│MWh│mii │MWh│mii │MWh│mii│MWh│mii mc │MWh│mii│MWh│mii mc│MWh │mii│MWh│mii│MWh│mii mc │MWh │mii mc│MWh│mii │MWh │
│ │mc │ │mc │ │mc │ │mc │ │ │ │mc │ │ │ │mc │ │mc │ │ │ │ │ │mc │ │
│ ├───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───┼───┼───────┼───┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │7 =│8 =│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 =│2 =│ │ │ │ │9 +│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23 = │24 = │
│ │3 +│4 +│3 │4 │5 │6 │11 │+ │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 = 3 – │20 = 4 – │21 │22 │19 – │20 – │
│ │5 │6 │ │ │ │ │+ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 – 17 │8 – 18 │ │ │21 │22 │
│ │ │ │ │ │ │ │15 │+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───┼───┼───────┼───┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────────┼──────┼───┼─────┼─────┤
├─────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───┼───┼───────┼───┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────────┼──────┼───┼─────┼─────┤
├─────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───┼───┼───────┼───┼───┼───┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───┴───┴───────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴─────────┴─────────┴──────┴───┴─────┴─────┘


    Certificat de reprezentantul legal al OTS ......................................................
                                                                                                     (numele şi prenumele)
    Semnătură: ............................. "    ART. II
    Operatorii de transport şi de sistem duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 10 iunie 2020.
    Nr. 87.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la metodologie)

┌─────────────┬───────────────────────────────────┐
│Operatorul │ │
│sistemului de│...................................│
│transport al │(denumire) │
│gazelor │ │
│naturale │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nr. licenţă │ │
│de operare a │ │
│sistemului de│ │
│transport al │ │
│gazelor │ │
│naturale │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────┤
│Luna pentru │ │
│care se │ │
│înregistrează│ │
│consumul │ │
│tehnologic │ │
│din ST │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────┤
│Anul gazier │ │
│pentru care │...............-............... │
│se realizează│(an) (an) │
│raportarea │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────┤
│Responsabilul│ │
│cu validarea │............................ │
│informaţiilor│(nume şi prenume) │
│transmise la │Tel. .......................... │
│ANRE │ │
└─────────────┴───────────────────────────────────┘


    Informaţii aferente prevederilor art. 16 din metodologie

┌────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Presiunea │ │ │ │ │Temperatura│Densitatea│Densitatea│ │ │Densitatea│ │ │
│ │ │gazelor │ │Regimul │ │ │gazelor │gazelor │gazelor │ │Constanta │gazelor │Densitatea│Temperatura│
│ │ │naturale │ │de │Coeficientul│Aria │naturale în│naturale │naturale │Masa │amestecului│naturale │critică a │critică a │
│ │Codul │în │ │curgere │de debit │defectului│condiţii de│în │în │molară│de gaze │în │gazelor │gazelor │
│Nr. │alfanumeric│condiţii │Raportul│ │ │ │operare │condiţii │condiţii │ │ │condiţii │naturale │naturale │
│crt.│al │de operare│p_a/p │ │ │ │ │normale │standard │ │ │de operare│ │ │
│ │defectului ├──────────┤ ├─────────┼────┬───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │p │ │critic │ │0,82 │A │T │ρ_N │ρ_s │M_m │R │ρ │ρ* │T* │
│ │ ├──────────┤ ├─────────┤c_d ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Pa │ │subcritic│ │0,85 │mp │K │kg/mc │kg/mc │kg/ │J/kgK │kg/mc │kg/mc │K │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │kmol │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┴───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┬───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
└────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┘┌─────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────┬──────────┬────────────┬────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Presiunea│Viteza │Temperatura│Densitatea│Viteza │Debitul │ │ │Volumul de │ │ │ │ │Fişa de │
│critică a│critică │gazelor │gazelor │gazelor │masic de│ │Putere │gaze │Energia │ │Buletinul de │ │expertizare şi │
│gazelor │a │naturale în│naturale │naturale │gaze │Timpul│calorifică│naturale │gazelor │Cod │analiză │Ordinul de lucru │remediere/ │
│naturale │gazelor │zona │în zona │în zona │naturale│ │superioară│calculat │naturale│conductă│cromatografică │ │rezolvare │
│ │naturale│defectului │defectului│defectului│ │ │ │ │ │conform │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────┤fişei ├─────┬────────────┼─────┬────────────┼─────┬────────────┤
│p* │w* │T_d │ρ_d │w_d │m │t_d │H_s │V_suprateran│E │tehnice │ │Data │ │Data │ │Data │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────┤ │Număr│(zz.ll.aaaa)│Număr│(zz.ll.aaaa)│Număr│(zz.ll.aaaa)│
│P_a │m/s │K │kg/mc │m/s │kg/h │h │MWh/mc │mc │MWh │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┤
│16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 = 23 │26 │27 │28 │29 │30 │31 │32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │x 24 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┤
└─────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴──────────┴────────────┴────────┴────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┘


    Exponentul adiabatic k = 1,32

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la metodologie)

┌─────────────┬───────────────────────────────┐
│Operatorul │ │
│sistemului de│........................... │
│transport al │(denumire) │
│gazelor │ │
│naturale │ │
├─────────────┼───────────────────────────────┤
│Nr. licenţă │ │
│de operare a │ │
│sistemului de│ │
│transport al │ │
│gazelor │ │
│naturale │ │
├─────────────┼───────────────────────────────┤
│Luna pentru │ │
│care se │ │
│înregistrează│ │
│consumul │ │
│tehnologic │ │
│din ST │ │
├─────────────┼───────────────────────────────┤
│Anul gazier │ │
│pentru care │...............-...............│
│se realizează│(an) (an) │
│raportarea │ │
├─────────────┼───────────────────────────────┤
│Responsabilul│ │
│cu validarea │(nume şi prenume) │
│informaţiilor│Tel. ..........................│
│transmise la │ │
│ANRE │ │
└─────────────┴───────────────────────────────┘


    Informaţii aferente prevederilor art. 17 din metodologie

┌────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Presiunea │ │ │ │ │Temperatura│Densitatea│Densitatea│ │ │Densitatea│ │ │
│ │ │gazelor │ │Regimul │ │ │gazelor │gazelor │gazelor │ │Constanta │gazelor │Densitatea│Temperatura│
│ │ │naturale │ │de │Coeficientul│Aria │naturale în│naturale │naturale │Masa │amestecului│naturale │critică a │critică a │
│ │Codul │în │ │curgere │de debit │defectului│condiţii de│în │în │molară│de gaze │în │gazelor │gazelor │
│Nr. │alfanumeric│condiţii │Raportul│ │ │ │operare │condiţii │condiţii │ │ │condiţii │naturale │naturale │
│crt.│al │de operare│p_a/p │ │ │ │ │normale │standard │ │ │de operare│ │ │
│ │defectului ├──────────┤ ├─────────┼────┬───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │p │ │critic │ │0,82 │A │T │ρ_N │ρ_s │M_m │R │ρ │ρ* │T* │
│ │ ├──────────┤ ├─────────┤c_d ├───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Pa │ │subcritic│ │0,85 │mp │K │kg/mc │kg/mc │kg/ │J/kgK │kg/mc │kg/mc │K │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │kmol │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┴───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┬───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
└────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┘┌─────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Presiunea│Viteza │Temperatura│Densitatea│Viteza │Presiunea │Debitul │ │ │Volumul de│ │ │ │ │Fişa de │
│critică a│critică │gazelor │gazelor │gazelor │din │masic de│ │Puterea │gaze │Energia │ │Buletinul de │ │expertizare şi │
│gazelor │a │naturale în│naturale │naturale │exteriorul│gaze │Timpul│calorifică│naturale │gazelor │Cod │analiză │Ordinul de lucru │remediere/ │
│naturale │gazelor │zona │în zona │în zona │defectului│naturale│ │superioară│calculat │naturale│conductă│cromatografică │ │rezolvare │
│ │naturale│defectului │defectului│defectului│ │ │ │ │ │ │conform │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┤fişei ├─────┬────────────┼─────┬────────────┼─────┬────────────┤
│p* │w* │T_d │ρ_d │w_d │P_e │m │t_d │H_s │V_subteran│E │tehnice │ │Data │ │Data │ │Data │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┤ │Număr│(zz.ll.aaaa)│Număr│(zz.ll.aaaa)│Număr│(zz.ll.aaaa)│
│Pa │m/s │K │kg/mc │m/s │Pa │kg/h │h │MWh/mc │mc │MWh │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┤
│16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 = 25 │27 │28 │29 │30 │31 │32 │33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x 24 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┤
└─────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┘


    Exponentul adiabatic k = 1,32

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la metodologie)

┌─────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Operatorul │ │
│sistemului de│................................... │
│transport al │(denumire) │
│gazelor │ │
│naturale │ │
├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Nr. licenţă │ │
│de operare a │ │
│sistemului de│ │
│transport al │ │
│gazelor │ │
│naturale │ │
├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Luna pentru │ │
│care se │ │
│înregistrează│ │
│consumul │ │
│tehnologic │ │
│din ST │ │
├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Anul gazier │ │
│pentru care │...............-............... │
│se realizează│(an) (an) │
│raportarea │ │
├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Responsabilul│ │
│cu validarea │......................................│
│informaţiilor│(nume şi prenume) │
│transmise la │Tel. .......................... │
│ANRE │ │
└─────────────┴──────────────────────────────────────┘


    Informaţii aferente prevederilor art. 18 alin. (2) din metodologie

┌────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Presiunea│Presiunea│ │Presiunea│Presiunea│Debitul │Debitul │ │
│ │ │gazelor │gazelor │ │de ieşire│de ieşire│masic de │masic de │ │
│ │ │naturale │naturale │ │a gazelor│a gazelor│gaze │gaze │ │
│ │ │în │în │Lungimea │naturale │naturale │naturale │naturale │ │
│ │Data │punctul │punctul │tronsonului│din │din │din ruptură│din ruptură│Modul de │
│ │depistării │de │de │de conductă│tronsonul│tronsonul│aferent │aferent │debit │
│Nr. │ruperii │măsurare │măsurare │ │de │de │tronsonului│tronsonului│ │
│crt.│ │aflat în │aflat în │ │conductă │conductă │de conductă│de conductă│ │
│ │ │amonte de│aval de │ │X │L-X │X │L-X │ │
│ │ │ruptură │ruptură │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────┼──┬────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┬──────┤
│ │ │p_1 │p_2 │X │L │p_r1 │p_r2 │Q_m1 │Q_m2 │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼─────────┼──┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤K_deb1│K_deb2│
│ │(zz.ll.aaaa)│bar │bar │m │m │bar │bar │kg/s │kg/s │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────────┴──┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────┴──────┘┌───────────┬──────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Ordinul de lucru/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Fişa de │ │
│Debitul de │ │Puterea │Volumul │Energia │ │Buletinul de │expertizare şi │ │
│gaze │Timpul│calorifică│de gaze │gazelor │ │analiză │remediere a │Plan de mentenanţă│
│naturale │ │superioară│naturale│naturale│Cod │cromatografică │anomaliilor sau │aprobat │
│ │ │ │ │ │conductă│ │rezolvare a │ │
│ │ │ │ │ │conform │ │incidentelor/ │ │
│ │ │ │ │ │fişei │ │Foaie de manevră │ │
├───┬───┬───┼──────┼──────────┼────────┼────────┤tehnice ├─────┬────────────┼─────┬────────────┼─────┬────────────┤
│Q_1│Q_2│Q_s│t_r │H_s │V_rt │E │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──────┼──────────┼────────┼────────┤ │Număr│Data │Număr│Data │Număr│Data │
│mc/│mc/│mc/│h │MWh/mc │mc │MWh │ │ │(zz.ll.aaaa)│ │(zz.ll.aaaa)│ │(zz.ll.aaaa)│
│h │h │h │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │= │ │ │18 = 15 │19 = 18 │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │14 │13 │16 │17 │x 16 │x 17 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │
│ │ │+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼──────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┤
└───┴───┴───┴──────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016