Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 858 din 21 iulie 2020  privind modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 858 din 21 iulie 2020 privind modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi -, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 696 din 4 august 2020
    Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările si completările ulterioare,
    ţinând cont de referatul de aprobare al Direcţiei generale programe europene Capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 61.175/15.07.2020,
    având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7.187/16.06.2020,
    în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
    ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
    ART. I
    Schema de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor „Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi -, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 25 septembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, cu modificările ulterioare."

    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la data de 31 decembrie 2021, ultima zi de plată a ajutorului fiind 31 decembrie 2023, în limita fondurilor alocate pentru această schemă."

    3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Valoarea maximă a ajutorului pentru un proiect de formare este de 250.000 euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei. Valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar în cadrul schemei este de 1.000.000 euro/proiecte de formare solicitate pentru finanţare în cadrul unui apel sau al unor apeluri succesive POCU dedicate întreprinderilor mari, lansate în cadrul OS 3.12."

    4. La articolul 14, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) întreprindere mare - orice entitate juridică implicată întro activitate economică, constituită conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. O întreprindere mare reprezintă orice întreprindere (societate constituită conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare) care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) aşa cum sunt definite conform art. 3 alin. (1) din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;"

    5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt organizarea si derularea de programe de formare (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului naţional al calificărilor, în concordanţă cu cerinţele locurilor de muncă, cursuri de scurtă durată, de specializare şi perfecţionare în concordanţă cu cerinţele locurilor de muncă, cursuri informale/programe de formare recunoscute la nivelul întreprinderii)."

    6. La articolul 16 alineatul (3), literele b) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) aparţine categoriilor de beneficiari eligibili, respectiv angajatorii, întreprinderi mari, definiţi la art. 14 lit. e);
    ..................................................................................................
n) îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul solicitantului - condiţii specifice (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12), fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat."

    7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Criteriile de eligibilitate a cererii de finanţare sunt următoarele:
    a) proiectul este relevant pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020, obiectivul specific 3.12 din cadrul axei prioritare 3 «Locuri de muncă pentru toţi»;
    b) grupul/grupurile-ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile axei prioritare 3, obiectivul specific 3.12, cu cele ale apelului de proiecte (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12) şi cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat;
    c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12) şi prevederile prezentei scheme de ajutor de stat;
    d) proiectul respectă perioada maximă de implementare, prevăzută în Ghidul solicitantului - condiţii specifice (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12) şi prevederile prezentei scheme de ajutor de stat;
    e) proiectul este implementat într-o regiune de dezvoltare eligibilă din România, prevăzută în Ghidul solicitantului - condiţii specifice (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12) şi în cadrul prezentei scheme, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din schemă."

    8. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ajutoarele acordate întreprinderilor mari în baza prezentei scheme sunt considerate a avea un efect stimulativ dacă, înainte de a demara proiectul de formare pentru care solicită ajutor, beneficiarul depune o cerere de finanţare în cadrul apelului de proiecte (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12)."

    9. La articolul 20, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Selecţia si evaluarea cererilor de finanţare se efectuează de către administratorul schemei în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12).
(3) Îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 15-17 este verificată de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12) şi ale prezentei scheme.
(4) Cererea de finanţare va fi însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţie scrisă pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea întreprinderii în categoria «întreprinderilor aflate în dificultate»;
    b) declaraţie scrisă pe proprie răspundere a solicitantului privind încadrarea întreprinderii în categoria «întreprinderilor mari»;
    c) declaraţie scrisă pe proprie răspundere a solicitantului în vederea certificării efectului stimulativ, conform căreia acesta declară că nu a demarat proiectul de formare pentru care solicită ajutor la data înregistrării cererii de finanţare în cadrul apelului de proiecte;
    d) alte documente/formulare/anexe prevăzute în Ghidul solicitantului - condiţii specifice (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12)."

    10. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice (POCU 2014-2020, AP3/PI 10iii/OS 3.12) se publică integral pe pagina de internet a furnizorului de ajutor de stat, http://mfe.gov.ro, precum şi pe pagina de internet a administratorului prezentei scheme."    ART. II
    Direcţia generală programe europene Capital uman va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş

    Bucureşti, 21 iulie 2020.
    Nr. 858.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016