Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 847 din 20 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 847 din 20 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 422 din 20 mai 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.726/2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere:
    - dispoziţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care indică necesitatea unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă determinată de răspândirea noului coronavirus;
    – dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,

    ţinând cont de prevederile art. 25 alin. (2), ale art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru toate persoanele care intră pe teritoriul României din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuinţă/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii după caz."

    2. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru carantină/izolarea la locuinţă/altă locaţie sau care solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale. Persoanele au obligaţia de a completa declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. La articolul 1, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alineatele (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Persoanele aflate în carantină instituţionalizată rămân în carantină în spaţiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.
(2^3) Pe durata măsurii de izolare/carantină la locuinţă/altă locaţie sau carantină instituţionalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soţului/soţiei, unei/unui rude/afin de gradul 1-3, cu acordul direcţiei de sănătate publică şi avizul centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei."

    4. Articolul 1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Fac excepţie de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:
    a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
    b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
    c) conducătorii auto prevăzuţi la lit. a) şi b) care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
    d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    e) piloţii de aeronave şi personalul navigant;
    f) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
    g) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;
    h) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităţilor competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;
    i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
    j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;
    k) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
    l) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
    m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, precum şi a echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;
    n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;
    o) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării;
    p) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reşedinţa în afara României şi înmatriculaţi în unităţile/instituţiile de învăţământ de pe teritoriul ţării noastre, care au de susţinut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învăţământ gimnazial/liceal/învăţământ superior;
    q) personalul medical, ambulanţier şi personalul paramedical aflaţi în misiune sau care se întorc din misiune.
    (2) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane pot tranzita teritoriul României dacă respectă următoarele condiţii minimale:
    a) utilizează doar coridoare de tranzit şi puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
    b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăşi 48 de ore de la intrarea în România, incluzând şi perioadele de staţionare pentru odihna zilnică normată;
    c) staţionarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.
    (3) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile în spaţiile special destinate în acest scop, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deţinătorului."

    5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 se constată, conform competenţelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
    7. Anexele nr. 4 şi 5 se abrogă.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru

    Bucureşti, 20 mai 2020.
    Nr. 847.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 414/2020)
    DECLARAŢIE

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Măsura dispusă de D.S.P.: │ │
│[] trimitere spre spital [] │ │
│carantinare │Semnătură│
│instituţionalizată │DSP: │
│[] izolare la adresa │ │
│declarată │ │
└────────────────────────────┴─────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Nume Prenume │
├──────────────────────────────────────┤
│C.N.P. Data naşterii (pentru cetăţeni │
│străini): ziua luna anul │
├──────────────────────────────────────┤
│Ţara de plecare │
└──────────────────────────────────────┘


    Declar pe propria răspundere că:
    - am luat cunoştinţă de faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a virusului COVID-19, am obligaţia de a mă supune procedurilor de izolare/carantinare/internare, după caz;
    – pentru punerea în aplicare a măsurii izolării/carantinării, după părăsirea perimetrului punctului de trecere a frontierei, mă voi deplasa pe cea mai scurtă rută la următoarea adresă:
    localitatea ...................... str. .................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...................;

    – sunt de acord ca datele cu caracter personal şi informaţiile furnizate să fie prelucrate de către autorităţile competente;
    – am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii şi cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.

    Pe perioada şederii în România pot fi contactat la:
    telefon: …...........................

    Semnătura
    …..................
    Data
    …..................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016